Objednávky a faktúry január

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 1/14 / 7.1.2014
Popis objednaného plnenia Aktualizácia systému
Hodnota objednaného plnenia 35 087,53 EUR s DPH
Garant objednávky Ľudovít Futó
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Multidata Praha, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod vodárenskou věží 4, 182 08 Praha
IČO: 25611747
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ľudovít Futó
Funkcia Projektový manažérVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 10/14 / 17.1.2014
Popis objednaného plnenia letenka
Hodnota objednaného plnenia 250,98 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Danica Zendulková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Student Agency, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obchodná 48, 811 06 Bratislava
IČO: 44551304
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Danica Zendulková
Funkcia Vedúca Oddelenia správy a prevádzky portáluVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 13/14 / 20.1.2014
Popis objednaného plnenia Tonery a cartridge
Hodnota objednaného plnenia 996,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 13A/14 / 20.1.2014
Popis objednaného plnenia Zapožičanie pódia (konferencia Horizon2020 Connections)
Hodnota objednaného plnenia 200,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. arch. Jana Tomková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNOĽAN-KLOST,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
IČO: 31369642
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. arch. Jana Tomková
Funkcia Národný koordinátor NCPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 14/14 / 20.1.2014
Popis objednaného plnenia Catering pre 100 ľudí na podujatie Horizont 2020- connections
Hodnota objednaného plnenia 2 470,- EUR s DPH
Garant objednávky Ľ. Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Saffron s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 27, 81107 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 15/14 /22.1.2014
Popis objednaného plnenia Predplatné Úradného vestníka EÚ séria S na r.2014
Hodnota objednaného plnenia 280,- EUR bez DPH
Garant objednávky PhDr. Jana Tlstovičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Office for Official Publications of the E.U.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
2, Rue Mercier, L-2985 Luxembourg
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Jana Tlstovičová
Funkcia Vedúca kancelárie Úradu pre publikácieVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 16/14 /23.1.2014
Popis objednaného plnenia Letenka z Viedne do Bruselu
Hodnota objednaného plnenia 621,19 EUR s DPH
Garant objednávky Viera Petrášová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
pelicantravel.com, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie SNP 6, Bratislava 811 06
IČO: 35897821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Viera Petrášová
Funkcia Národný kontaktný bod pre Horizont 2020Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 17/14 / 23.1.2014
Popis objednaného plnenia Kingston SSD V300 120GB
Hodnota objednaného plnenia 76,33 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42, 85101 Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing.Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 18/14 / 24.1.2014
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň – Brusel a späť
Hodnota objednaného plnenia 448,19 EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pelicantravel.com, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie SNP 6, Bratislava 811 06
IČO: 35897821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 19/14 / 24.1.2014
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 23,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Lebedová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Archív pamiatkového úradu SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
IČO: 31755194
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Lebedová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 1A/14 / 3.1.2014
Popis objednaného plnenia grafické spracovanie plagátov
Hodnota objednaného plnenia 1 104,- EUR s DPH
Garant objednávky Vaněková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A81
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisády 50, 811 06 Bratislava
IČO: 35757612
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Eva Kalužáková
Funkcia riaditeľka pre ekonomiku a prevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 1B/14 / 3.1.2014
Popis objednaného plnenia Tlač výstavných plagátov
Hodnota objednaného plnenia 1 025,- EUR s DPH
Garant objednávky Vaněková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Copex
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 22658858
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Eva Kalužáková
Funkcia riaditeľka pre ekonomiku a prevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 2/14
Popis objednaného plnenia Digitálny telefonný prístroj
Hodnota objednaného plnenia 471,96 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALISON SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomašíkova ulica 12735/64, 831 04 Bratislava
IČO: 35792141
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 20/14 / 24.1.2014
Popis objednaného plnenia Nákup reklamných predmetov
Hodnota objednaného plnenia 5 041,20 EUR s DPH
Garant objednávky Šelmeciová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cortesa, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ostredková 8, 821 08 Bratislava
IČO: 36357821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vlasta Šelmeciová
Funkcia Asistentka PKVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 22/14 / 29.1.2014
Popis objednaného plnenia Celoročná objednávka knihárských strojov a brúsenie nožov do rezačky PERFEKTA
Hodnota objednaného plnenia 200,- EUR s DPH
Garant objednávky Mária Smejová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomáš Gramblička
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova, 851 02 Bratislava
IČO: 35869534
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Smejová
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 22A/14 / 29.1.2014
Popis objednaného plnenia Overenie základných dokumentov
Hodnota objednaného plnenia 314,41 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Notársky úrad JUDr. Jana Boledovičová
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružova dolina 14, 821 09 Bratislava
IČO: 30857783
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 23/14 / 29.1.2014
Popis objednaného plnenia Celoročná oprava kopírovacieho stroja OCÉ-CS 240
Hodnota objednaného plnenia 200,- EUR s DPH
Garant objednávky Mária Smejová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CANON – Slovenská republika, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kamenárska 5, 821 04 Bratislava
IČO: 35869534
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Smejová
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 24/14 / 29.1.2014
Popis objednaného plnenia Zobrazovacie jednotky do kopírovacieho stroja OCÉ CS 240
Hodnota objednaného plnenia 1 690,40 EUR s DPH
Garant objednávky Mária Smejová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CANON - Slovenská republika, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kamenárska 5, Bratislava 821 04
IČO: 35869534
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Smejová
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 25/14 / 29.1.2014
Popis objednaného plnenia Celoročná objednavka tlačiarenského stroja CANON
Hodnota objednaného plnenia 200,- EUR s DPH
Garant objednávky Mária Smejová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CANON
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Domkárska 15, 821 05 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Smejová
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 26/14 / 30.1.2014
Popis objednaného plnenia Dodávka IT služieb pre projekt FORT
Hodnota objednaného plnenia 3 100,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tibor Kádek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kuklovská 495/7, 841 04 Bratislava
IČO: 43131361
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Odborný pracovník, Odbor vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 27/14 / 31.1.2014
Popis objednaného plnenia Reklamné predmety pre projekt FORT
Hodnota objednaného plnenia 2 515,50 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cortesa, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ostredková 8, 821 02 Bratislava
IČO: 36357821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Odborný pracovník, Odbor vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 28/14 / 31.1.2014
Popis objednaného plnenia Reklamné predmety pre projekt SMARTNET
Hodnota objednaného plnenia 2 295,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cortesa, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ostredková 8, 821 02 Bratislava
IČO: 36357821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Odborný pracovník, Odbor vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 3/14 / 9.1.2014
Popis objednaného plnenia Tonery a cartridge
Hodnota objednaného plnenia 1 684,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 3A/14 / 9.1.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 2 osoby v Maribore v rámci meetingu projektu FORT
Hodnota objednaného plnenia 150,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel City Maribor
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ulica Kneza Koclja 22, SI-2000, Maribor, Slovinsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Vedúca odboru vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 4/14 /13.1.2014
Popis objednaného plnenia Livescribe 3 Smartpen pero
Hodnota objednaného plnenia 273,07 EUR s DPH
Garant objednávky Ing.Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zbazy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mládežnícka 43, 947 04 Mesto Banská Bystrica
IČO: 46292411
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing.Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 5/16 / 15.1.2014
Popis objednaného plnenia Nakup softveru
Hodnota objednaného plnenia 749,88 EUR s DPH
Garant objednávky Martin Smeja
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NNetcom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Floriánske námestie 2, 811 07 Bratislava
IČO: 22658696
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Matej Závodský
Funkcia Obchodny manazerVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 6/14 / 16.1.2014
Popis objednaného plnenia spiatočná letenka Brusel
Hodnota objednaného plnenia 526,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Beňo
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GLOBAMERICA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Beňo
Funkcia Horizont 2020 NCPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 6A/14 / 16.1.2014
Popis objednaného plnenia ubytovanie v Bruseli
Hodnota objednaného plnenia 210,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Beňo
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HOTEL PLASKY
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
212 AVENUE PLASKY, 1030 BRUSSELS
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Beňo
Funkcia Horizont 2020 NCPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 7/14 / 16.1.2014
Popis objednaného plnenia softvérové licencie ESET
Hodnota objednaného plnenia 88,77 EUR s DPH
Garant objednávky Martin Smeja
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ESET, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO: 31333532
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Michal Truban
Funkcia Obchodny manazerVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 9/14 / 17.1.2014
Popis objednaného plnenia spiatočná letenka Brusel
Hodnota objednaného plnenia 558,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Beňo
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GLOBAMERICA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Beňo
Funkcia Horizont 2020 NCPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 9A/14 / 17.1.2014
Popis objednaného plnenia ubytovanie Brusel
Hodnota objednaného plnenia 75,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Beňo
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Noga
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue du Béguinage 38 B, 1000 BRUSSELS
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Beňo
Funkcia Horizont 2020 NCPFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1/14
Prináleží k zmluve/objednávke 136/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytnute sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 3 772,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Delta security s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 30 831 02 Bratislava
IČO: 35720972Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 10/14
Prináleží k zmluve/objednávke 296/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KINGSTON data Traveler
Hodnota fakturovaného plnenia 147.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 100/14
Prináleží k zmluve/objednávke 14/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) catering
Hodnota fakturovaného plnenia 2470.01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Saffron s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 27 811 07 Bratislava
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 102/14
Prináleží k zmluve/objednávke 13/2013/249
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradca
Hodnota fakturovaného plnenia 49.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri celolózke 40 010 01 Žilina
IČO: 36371271Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 105/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clensky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 33.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sanet
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 81269 Bratislava
IČO: 17055270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 106/14
Prináleží k zmluve/objednávke 22/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom info ploch
Hodnota fakturovaného plnenia 180.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pre Sent s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sutazna 10 821 08 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 107/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 20.94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 108/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 33.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 109/14
Prináleží k zmluve/objednávke poistne
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistne
Hodnota fakturovaného plnenia 409.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stefanovicova 4 816 23 Bratislava
IČO: 00585441Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 11/14
Prináleží k zmluve/objednávke 298/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlaciaren
Hodnota fakturovaného plnenia 91.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 111/14
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 22.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB-Technische Informationsbibliothek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 90 1031 Wienna ,Austria
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 112/14
Prináleží k zmluve/objednávke 56/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 1 088.19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 113/14
Prináleží k zmluve/objednávke 56/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 18.99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 114/14
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodavka energie
Hodnota fakturovaného plnenia 215.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenska energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcianke 8591/1B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 115/14
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka el. energie
Hodnota fakturovaného plnenia 424,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 116/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) frankovací stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 2.811,51,eurR s DPH,preplatok
Dátum doručenia faktúry 29.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská Pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 117/14
Prináleží k zmluve/objednávke 5/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) softverove licencie
Hodnota fakturovaného plnenia 749.88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Viera Zavodska-N.NETCOM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Florianske nam.2 81107 Bratislava
IČO: 22658696Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 12/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) program Committee
Hodnota fakturovaného plnenia 2000 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TextRelease
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Javastraat 194-HS
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 122/14
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2014/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) knihy
Hodnota fakturovaného plnenia 23.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pamiatkovy urad SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cesta na Cerveny most 6 814 06 Bratislava
IČO: 31755194Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 123/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) osvecenie podpisu
Hodnota fakturovaného plnenia 314.41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Judr.Jana Boledovicova
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ruzova dolina 14 821 09 Bratislava
IČO: 30857783Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 124/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) web stranky
Hodnota fakturovaného plnenia 1797.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UI 42 spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sibirska 62 831 02 Bratislava
IČO: 35713003Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 125/14
Prináleží k zmluve/objednávke 4-11/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 71.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 126/14
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) seminar
Hodnota fakturovaného plnenia 60.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 128/14
Prináleží k zmluve/objednávke 621/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb informátora - vrátnika
Hodnota fakturovaného plnenia 1.880,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AVC Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Svornosti 50, 821 06 Bratislava
IČO: 44766017Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 129/14
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 544.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Žlilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 13/14
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) danove poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ing.Viliam kupec
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulska 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 134/14
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výmena rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 14,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrem s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 137/14
Prináleží k zmluve/objednávke 19/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výmena rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 13,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oreešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 14/14
Prináleží k zmluve/objednávke 68/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 558.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
milos Danada Domsubyt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 140/14
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 34.42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jager s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranskeho 10 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 15/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisne prace
Hodnota fakturovaného plnenia 54.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stopkrimi s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Razusa 23a Zilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 16/14
Prináleží k zmluve/objednávke 16/2013/252
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 30.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vodni hospodarstvi
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bohumilice 89 384 81 Čkyne
IČO: 25172379Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 17/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 353.09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenová 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 18/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) central.ochrana
Hodnota fakturovaného plnenia 197.17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
jazaspol
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zvolenska 35 821 09 Bratislava
IČO: 35941863Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 19/14
Prináleží k zmluve/objednávke 113/12 predpis
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KO
Hodnota fakturovaného plnenia 199.08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavne mesto sr
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
primacionalne namestie 1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.229
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 960.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska narodna reklamna a propagacna agentura s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bukova 5/A 811 02 Bratislava
IČO: 31440517Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 20/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 353.09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenová 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 21/14
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 8 045.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX-stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Žlilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 22/14
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 468.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX-stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Žlilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 23/14
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 531.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX-stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Žlilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 24/14
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 389.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX-stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Žlilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 25/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dat.centrum
Hodnota fakturovaného plnenia 57.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RIMI-SK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skalicka cesta 17 831 02 Bratislava
IČO: 35763329Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 26/14
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 131.23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden Voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 30004/7 Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 27/14
Prináleží k zmluve/objednávke 52/NCP/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vysielaci cas
Hodnota fakturovaného plnenia 12000.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Radio Produktion House s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rozmarínova 9 821 04 Bratiskava
IČO: 45880042Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 28/14
Prináleží k zmluve/objednávke 315/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 842.32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Libra RBK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 29/14
Prináleží k zmluve/objednávke 24/EO/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) firemne karty
Hodnota fakturovaného plnenia 1798.54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners club CS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Namestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 3/14
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 623.70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX-stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Žlilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 30/14
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 337.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
slovnaft.a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 821 07 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 31/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 105.34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopcianska 92 852 03 Bratislava
IČO: 313889914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 32/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/NCP/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PR servis
Hodnota fakturovaného plnenia 708.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton a partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dankovskeho 14 811 03 Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 33/14
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) udrzba
Hodnota fakturovaného plnenia 871.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Euro vytahy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mateja Bela 7 81106 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 34/14
Prináleží k zmluve/objednávke 302/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tester
Hodnota fakturovaného plnenia 360.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Controlsystem s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šturova 4 977 01 Brezno
IČO: 36637068Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 35/14
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 610.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX-stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Žlilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 36/14
Prináleží k zmluve/objednávke 10/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 9 784,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Neulogy a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ilkovicova 6276 842 16 Bratislava
IČO: 36740454Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 37/14
Prináleží k zmluve/objednávke 10/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 9 859,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Neulogy a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ilkovicova 6276 842 16 Bratislava
IČO: 36740454Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 38/14
Prináleží k zmluve/objednávke 295/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Genius
Hodnota fakturovaného plnenia 57.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 39/14
Prináleží k zmluve/objednávke 294/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlaciaren
Hodnota fakturovaného plnenia 1692.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 4/14
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 963.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 40/14
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2013/219
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KUNSTOFFE
Hodnota fakturovaného plnenia 37.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečáková 347, 18021 Praha, Česká republika
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 41/14
Prináleží k zmluve/objednávke 27/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovacie prace
Hodnota fakturovaného plnenia 2 083.28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 42/14
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 786.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 42/14
Prináleží k zmluve/objednávke 635/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka plynu
Hodnota fakturovaného plnenia 786,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 43/14
Prináleží k zmluve/objednávke poistne
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistne
Hodnota fakturovaného plnenia 174.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Komunalna poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Horna 25 974 01 Banska Bystrica
IČO: 31595545Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 43/14
Prináleží k zmluve/objednávke poistne
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistne
Hodnota fakturovaného plnenia 174.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Komunalna poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Horna 25 974 01 Banska Bystrica
IČO: 31595545Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 47/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) quark
Hodnota fakturovaného plnenia 4 187.70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
M and BG s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisady 33 811 06 Bratislava
IČO: 43801111Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 48/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 1137.54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 50/14
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 1019.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 05 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 51/14
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 8597.95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 05 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 52/14
Prináleží k zmluve/objednávke 291/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzba
Hodnota fakturovaného plnenia 950.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jan Kohler
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratusov 160 787 01 Sumperk
IČO: 88913589Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 53/14
Prináleží k zmluve/objednávke ˇ1/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) udrz.poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 30 087.53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Multidata s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod Vodarenskou vezou 4 182 08 Praha
IČO: 25611747Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 54/14
Prináleží k zmluve/objednávke 190/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zimna udrzba
Hodnota fakturovaného plnenia 882.58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 55/14
Prináleží k zmluve/objednávke 18/CVTI/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 1684.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Clean Tonery
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 57/14
Prináleží k zmluve/objednávke poistne
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistne
Hodnota fakturovaného plnenia 176.72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rajska 15/A 815 20 Bratislava
IČO: 39691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 57/14
Prináleží k zmluve/objednávke poistne
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistne
Hodnota fakturovaného plnenia 176.72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rajska 15/A 815 20 Bratislava
IČO: 39691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 58/14
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomné
Hodnota fakturovaného plnenia 3.189,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stred. priemyselná škola elektrotechnická
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálová 16, 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 59/14
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTIST/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevadzkove naklady
Hodnota fakturovaného plnenia 590.29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Halova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 6/14
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 5 912.68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 61/14
Prináleží k zmluve/objednávke 2/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telef.pristroj
Hodnota fakturovaného plnenia 471.96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Alison Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomasikova 64 831 04 Bratislava
IČO: 35792141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 62
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kovove materialy
Hodnota fakturovaného plnenia 103.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UMMS SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Racianska 75 831 02 Bratislava
IČO: 00490750Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 65/14
Prináleží k zmluve/objednávke 189/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vypoctova technika
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marsann IT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einstainova 23 851 01 Bratislava
IČO: 43821987Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 69/14
Prináleží k zmluve/objednávke 12/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 508,19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Letecká Agentúra Kolumbus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice
IČO: 31680356Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 7/14
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestor-elektr.energia
Hodnota fakturovaného plnenia 15 378.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 71/14
Prináleží k zmluve/objednávke 56/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundacia
Hodnota fakturovaného plnenia 566.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Konštantína Filosofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 1 949 74 Nitra
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 72/14
Prináleží k zmluve/objednávke 10/2013/246
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopisy
Hodnota fakturovaného plnenia 136.61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Magnet press slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sustekova 8 851 04 Bratislava
IČO: 31356958Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 73/14
Prináleží k zmluve/objednávke 10/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 16 985.02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Neulogy a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ilkovicova 6276 842 16 Bratislava
IČO: 36740454Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 74/14
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/OT
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 170.29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 75/14
Prináleží k zmluve/objednávke 4/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kanc.tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 273.07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zbazy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mladeznicka 43 974 04 Banska Bystrica
IČO: 46292411Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 77/14
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 15 141.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 78/14
Prináleží k zmluve/objednávke 23052007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poziarna signalizacia
Hodnota fakturovaného plnenia 127.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 8/14
Prináleží k zmluve/objednávke 300/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Digital network cable tester
Hodnota fakturovaného plnenia 45.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 80/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) frankovací stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 1000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská Pošta, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9, 975 99 Bratislava
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 81/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 38.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 82/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 211.86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 83/14
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59.75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System- IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolna 4 974 01 Banska Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 84/14
Prináleží k zmluve/objednávke 69/OIT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) blokovanie kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 99.18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EM CARD a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Banovska cesta 7 01001 Žilina
IČO: 35812401Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 86/14
Prináleží k zmluve/objednávke DE226169987-SUBITO
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 422.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner stasse 53 D-10713 Berlín
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 87/14
Prináleží k zmluve/objednávke DE226169987-SUBITO
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 118.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner stasse 53 D-10713 Berlín
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 88/14
Prináleží k zmluve/objednávke 9/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 558.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 89/14
Prináleží k zmluve/objednávke 301/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) skener
Hodnota fakturovaného plnenia 381.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
alza.cz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jatecni 33a 17000 Praha 7
IČO: 27082440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 9/14
Prináleží k zmluve/objednávke 297/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KINGSTON data traveler
Hodnota fakturovaného plnenia 120.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 90/2014
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/B 821 09 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 91/14
Prináleží k zmluve/objednávke 62/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS Trnava,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava
IČO: 36703176Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 92/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 621.19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
pelikantravel.com
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Namestie SNP 6 811 06 Bratislava
IČO: 35897821Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 93/14
Prináleží k zmluve/objednávke 13/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 996.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Clean Tonery
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 94/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) licencie
Hodnota fakturovaného plnenia 87.77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eset s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 24 851 01 Bratislava
IČO: 31333532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 95/14
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2012/264
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 36.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fyzikalny ustav SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dubravska cesta 9 845 11 Bratislava
IČO: 1166537Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 96/2014,
Prináleží k zmluve/objednávke 41/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka el. energie
Hodnota fakturovaného plnenia 618,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6, 916 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 98/14
Prináleží k zmluve/objednávke 41/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 403.25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 99/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hardware
Hodnota fakturovaného plnenia 76.33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.1.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35691715