Objednávky a faktúry február

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 29/14 / 3.2.2014
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň-Atény-Viedeň
Hodnota objednaného plnenia 209,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Iveta Hermanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go Travel, s..r..o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15, 821 02 Bratislava
IČO: 31380123
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Iveta Hermanovská
Funkcia Národný kontaktný bod pre Horizont 2020Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 30/14 / 4.2.2014
Popis objednaného plnenia Autobusový lístok BA-Vie-BA
Hodnota objednaného plnenia 14.90 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Iveta Hermanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go Travel, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15, 821 02 Bratislava
IČO: 31380123
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Iveta Hermanovská
Funkcia Národný kontaktný bod pre Horizont 2020Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 31/14 / 4.2.2014
Popis objednaného plnenia Nákup pneumatiky
Hodnota objednaného plnenia 100,25 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AZ pneu s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vojtaššáková 616, 02744 Tvrdošín
IČO: 44912951
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 31A/14 / 5.2.2014
Popis objednaného plnenia Kontrola hasiacich prístrojov
Hodnota objednaného plnenia 529,72 EUR bez DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
1. Hasičská s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bencúrova 61, 821 04 Bratislava
IČO: 45445184
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 32/14 / 6.2.2014
Popis objednaného plnenia Letenky Viedeň-Pariž a späť na zasadnutie OECD
Hodnota objednaného plnenia 390,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Peter Jakub
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SATUR TRAVEL a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičová 1, Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Alžbeta Ferenčičová
Funkcia Vedúca OŠaPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 33/14 / 6.2.2014
Popis objednaného plnenia ASUS 8xGiga ports Switch GX-D1081
Hodnota objednaného plnenia 389,30 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GRATEX International, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho ul. 17/C
IČO: 35743468
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia Vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 34/14 / 7.2.2014
Popis objednaného plnenia Objednávka cateringu na odborný seminár projektu FORT
Hodnota objednaného plnenia 993,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Peter Bača – AUVICO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematínska 3231/2, 851 05 Bratislava
IČO: 32198213
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Odborný pracovník, Odbor vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 34A/14 / 7.2.2014
Popis objednaného plnenia Stravné lístky
Hodnota objednaného plnenia 8 408,40 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 36/14 10.2.2014
Popis objednaného plnenia Inzerát na voľnú prac. pozíciu na portáli Profesia.sk
Hodnota objednaného plnenia 59,- EUR s DPH
Garant objednávky Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profesia, spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO: 35800861
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ľubomír Bilský
Funkcia Riaditeľ sekcie podpory vedyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 37/14 / 11.2.2014
Popis objednaného plnenia Zdroj Fortron 700W AURUM 80+
Hodnota objednaného plnenia 78,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem computers s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 47, Mesto Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 38/14 / 11.2.2014
Popis objednaného plnenia Reštauračné služby
Hodnota objednaného plnenia 2444,- EUR s DPH
Garant objednávky František Blanár
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Reštaurácia Hradná Hviezda GBConsulting s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nová 26, 900 23 Viničné
IČO: 44360291
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko František Blanár
Funkcia Odborný vedúci oddelenia vysokých škôlVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 38A/14 / 11.2.2014
Popis objednaného plnenia Školenie – Odborná správa registratúrnych záznamov - archivácia
Hodnota objednaného plnenia 66,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agentúra Tempo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jánošíkova 1, 01001 Žilina
IČO: 36433292
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 39/OKF/1/14 /12.2.2014
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 343,90 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elfa, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park Komenského 7, 040 01 Košice
IČO: 31648410
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 40/OKF/2/14 / 12.2.2014
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 88,- EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PriF UK, Kníhkupectvo Dekýšová
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
IČO: 33995354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 41/14 / 11.2.2014
Popis objednaného plnenia Zabezpečenie podujatia - občerstvenie
Hodnota objednaného plnenia 367,92 EUR s DPH
Garant objednávky Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 44/14 / 14.2.2014
Popis objednaného plnenia Sprievodcovské služby
Hodnota objednaného plnenia 120,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. František Blanár
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MS AGENCY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tallerova 10, 81102 Bratislava
IČO: 35786213
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. František Blanár
Funkcia Odborný vedúci oddelenia VŠVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 45/14 / 18.2.2014
Popis objednaného plnenia Zabezpečenie občerstvenia
Hodnota objednaného plnenia 552,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Ľudmila Hrčková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, 85105 Bratislava
IČO: 32198213
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Ľudmila Hrčková
Funkcia Vedúca OHVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 45A/14 / 17.2.2014
Popis objednaného plnenia Servis kotlov
Hodnota objednaného plnenia 506,40 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Regulaterm Control s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vyšehradská 4, 851 06 Bratislava
IČO: 45992371
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 46/14 / 18.2.2014
Popis objednaného plnenia Odvoz zapožičaných predmetov do Nitry
Hodnota objednaného plnenia 100,- EUR s DPH
Garant objednávky Megová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jozef Šalmík
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mamateyová 10, 851 04 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Eva Kalužáková
Funkcia riaditeľka pre ekonomiku a prevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 47/14 / 18.2.2014
Popis objednaného plnenia Stavebné úpravy výstavných priestorov múzea
Hodnota objednaného plnenia 3 866,60 EUR s DPH
Garant objednávky Vaněková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KB konstrukt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hraničná 17, 821 05 Bratislava
IČO: 44691092
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Eva Kalužáková
Funkcia riaditeľka pre ekonomiku a prevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 47A/14 / 18.2.2014
Popis objednaného plnenia ubytovanie v Bruseli
Hodnota objednaného plnenia 71,10 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Beňo
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Chelton Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
48 Rue Véronèse, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Beňo
Funkcia Horizont 2020 NCPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 47B/14 / 18.2.2014
Popis objednaného plnenia ubytovanie v Bruseli
Hodnota objednaného plnenia 81,90 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Beňo
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Chelton Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
48 Rue Véronèse, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Beňo
Funkcia Horizont 2020 NCPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 48/14 / 19.2.2014
Popis objednaného plnenia spiatočná letenka Brusel
Hodnota objednaného plnenia 579,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Beňo
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GLOBAMERICA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Beňo
Funkcia Horizont 2020 NCPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 49/14 / 19.2.2014
Popis objednaného plnenia spiatočná letenka Brusel
Hodnota objednaného plnenia 577,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Beňo
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GLOBAMERICA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Beňo
Funkcia Horizont 2020 NCPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 50/14 / 19.2.2014
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 1 438,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REMPO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 19, 832 54 Bratislava
IČO: 35819081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 51/14 / 19.2.2014
Popis objednaného plnenia Dlhodobý nájom vozidla - Dopravný prostriedok pre aktivitu 1.2 - Kia Ceed 1,4cvvt
Hodnota objednaného plnenia 338,- EUR s DPH/ mesiac
Garant objednávky Ing. Emil Kopčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
IČO: 35850515
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Emil Kopčík
Funkcia vedúci admin. prac. projektuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 52/14 / 19.2.2014
Popis objednaného plnenia Hotel, reštauračné služby
Hodnota objednaného plnenia 200,- EUR s DPH
Garant objednávky RNDr. Martin Babič
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Astrum Laus, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
P.O.Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice
IČO: 36527866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko RNDr. Martin Babič
Funkcia Predseda Valného zhromaždenia ŠRVŚVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 54/OKF/3/14 / 20.2.2014
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 238,48 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PEMIC, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava
IČO: 35896931
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 55/OKF/4/14 / 20.2.2014
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 158,83 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PEMIC, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava
IČO: 35896931
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 56/OKF/5/14 / 20.2.2014
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 1223,98 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
SjF STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
IČO: 17337879
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 57/14 / 24.2.2014
Popis objednaného plnenia catering
Hodnota objednaného plnenia 644,40 EUR s DPH
Garant objednávky Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, Bratislava
IČO: 32198213
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jana Tomková
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 58/14 / 24.2.2014
Popis objednaného plnenia Tonery
Hodnota objednaného plnenia 316,08 EUR s DPH
Garant objednávky Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Iveta Sokolová - Optima
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tokajícka 4, 040 22 Košice
IČO: 33634319
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Štefánia Petreková
Funkcia vedúca Múzea špeciálneho školstva v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 59/14 / 24.2.2014
Popis objednaného plnenia žiarivky, batérie..
Hodnota objednaného plnenia 53,80 EUR s DPH
Garant objednávky Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zonic, Jozef Zoričák
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová 36, 054 01 Levoča
IČO: 37479369
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Štefánia Petreková
Funkcia vedúca Múzea špeciálneho školstva v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 60/14 / 24.2.2014
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 128,50 EUR s DPH
Garant objednávky Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vladimír Halcin, predajňa kníh, hračiek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám. Majstra Pavla 27, 054 01 Levoča
IČO: 34802746
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Štefánia Petreková
Funkcia vedúca Múzea špeciálneho školstva v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 61/14 / 24.2.2014
Popis objednaného plnenia Čistiace a hygienické potreby
Hodnota objednaného plnenia 109,17 EUR s DPH
Garant objednávky Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Drogéria LAZOR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám. Majstra Pavla 31, 054 01 Levoča
IČO: 40861708
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Štefánia Petreková
Funkcia vedúca Múzea špeciálneho školstva v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 61A/14 / 24.2.2014
Popis objednaného plnenia Údržba a výmena filtrov
Hodnota objednaného plnenia 197,04 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Crystal Company s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Marečka 3, 841 08 Bratislava
IČO: 46029923
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 62/14 / 25.2.2014
Popis objednaného plnenia XFP transceiver 10GBASE-LR/LW, SM, 10km
Hodnota objednaného plnenia 450,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORGA-TRADE Network Systems, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 188, 83004 Bratislava
IČO: 46881239
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 63/14 / 23.2.2014
Popis objednaného plnenia Revízia has.prístrojov a hydrantu
Hodnota objednaného plnenia 40,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Marek Mazúr
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Cyril Ciganoc
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oreské 157, 072 23 Staré
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Marek Mazúr
Funkcia vedúci odd. ŠVS MichalovceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 64/14 / 26.2.2014
Popis objednaného plnenia Objednávka odbornej knihy
Hodnota objednaného plnenia 23,56 EUR s DPH
Garant objednávky Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé centrum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 9, 810 05 Bratislava
IČO: 35812575
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca ODFVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 65/14 / 27.2.2014
Popis objednaného plnenia Objednávka odbornej knihy
Hodnota objednaného plnenia 125,53 EUR s DPH
Garant objednávky Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eurobooks. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca ODFVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 65A/14 / 27.2.2014
Popis objednaného plnenia doména eduzoznam.sk, msap.sk, digitalne vzdelavanie.sk, scholaludus-online.sk
Hodnota objednaného plnenia 110,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing.Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, 831 52 Bratislava
IČO: 36383431
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing.Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 66/14 / 28.2.2014
Popis objednaného plnenia 2 ks letenka Viedeň – Hamburg a späť
Hodnota objednaného plnenia 311,75 EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Travix Nederland B.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Piet Heinkade 55, 1019 GM AMSTERDAM, Niederlande
IČO: 20042808
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 67/14 / 28.2.2014
Popis objednaného plnenia 2x ubytovanie 3 noci Bremy, hotel Hotel Munte am Stadtwald – Ringhotel
Hodnota objednaného plnenia 684,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bremer Touristik-Zentrale
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Findorffstrasse 105, D-28215 Bremen, Germany
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 68/14 / 28.2.2014
Popis objednaného plnenia letenka Bratislava – Brusel a späť
Hodnota objednaného plnenia 116,26 EUR s DPH
Garant objednávky Viera Petrášová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ryanair Ltd.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Airside Business Park, Swords, Dublin
IČO: 249885
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia gen. riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 69/14 / 28.2.2014
Popis objednaného plnenia preprava hudobných nástrojov
Hodnota objednaného plnenia 380,- EUR s DPH/dve cesty
Garant objednávky Mgr. Michaela Kočišová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jozef JURČO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Družstevná 98, 059 39 Šuňava
IČO: 35415452
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca Múzea špec. školstva v LevočiFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 131/14
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 232.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr. Ján Pokorný
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenska 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 132/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2004
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Quark
Hodnota fakturovaného plnenia 794,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.a.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karpatská 7, 811 05 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 133/14
Prináleží k zmluve/objednávke 21/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 58.56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 3 917 01 trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 135/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1/oht/058/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 105,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopcianska 92 852 03 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 135/14
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 379.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Žlilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 136/14
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) danove poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ing.Viliam kupec
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulska 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 139/14
Prináleží k zmluve/objednávke 19/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 209.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 141/14
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3963.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.20104
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 142/14
Prináleží k zmluve/objednávke 24/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) praca technika
Hodnota fakturovaného plnenia 81.38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 143/14
Prináleží k zmluve/objednávke 24/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zobrazovacie jednotky
Hodnota fakturovaného plnenia 1527.94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 144/14
Prináleží k zmluve/objednávke 24/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zobraz.jednotky
Hodnota fakturovaného plnenia 683.38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 145/14
Prináleží k zmluve/objednávke 635/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka plynu
Hodnota fakturovaného plnenia 786,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 149/14
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 409.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Žlilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 150/14 predplatne casopisu
Prináleží k zmluve/objednávke 5/2013/241
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 14.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Miloslav Šplichal
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
9.kvetna 855 534 01 Holice
IČO: 01262424Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 151/14
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) licencie k foto
Hodnota fakturovaného plnenia 56.44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden Voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7 143 00 Praha
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 152/14
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 9685.44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 05 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 154/14
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 1087.49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 05 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 154/14
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 9090.72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 155/14
Prináleží k zmluve/objednávke 113/12 predpis
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KO
Hodnota fakturovaného plnenia 199,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavne mesto sr
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
primacionalne namestie 1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 157/14
Prináleží k zmluve/objednávke 76/OEH/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytnute sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 3772.22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Delta security s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 30 831 02 Bratislava
IČO: 35720972Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 159/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vytahy
Hodnota fakturovaného plnenia 216.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Euro vytahy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mateja Bela 7 81106 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 163/14
Prináleží k zmluve/objednávke 30/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) autobusova doprava
Hodnota fakturovaného plnenia 14.90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 164/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) frank.stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 288.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Evrofin Int. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Heydukova 12 811 08 Bratislava
IČO: 44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 165/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) licencie
Hodnota fakturovaného plnenia 3 240.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 166/14
Prináleží k zmluve/objednávke 20131227
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 420.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 167/14
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 38.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenová 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 168/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne
Hodnota fakturovaného plnenia 590.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Úrad pre normalizaciu,metrologiu a skusobnictvo SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stefanovicova 3 810 05 Bratislava
IČO: 30810710Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 169/14
Prináleží k zmluve/objednávke 66/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zimna udrzba
Hodnota fakturovaného plnenia 2736.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.20104
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 171/14
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) temat.monitoring
Hodnota fakturovaného plnenia 276.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31319173Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 172/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistne
Hodnota fakturovaného plnenia 65.75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stefanovicova 3 810 05 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 173/14
Prináleží k zmluve/objednávke 24/EO/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) transakcie fir.kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 1486.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners club CS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Namestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 174/14
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultacie
Hodnota fakturovaného plnenia 57.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 175/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 609.36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenová 6 816 47 Bratislava
IČO: 35823551Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 175/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 400.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenová 6 816 47 Bratislava
IČO: 3583551Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 177/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.29/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 209.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 313801123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 179/14
Prináleží k zmluve/objednávke 113/12 predpis
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KO
Hodnota fakturovaného plnenia 560.74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavne mesto sr
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
primacionalne namestie 1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 180/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 212.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 811 06 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 182/14
Prináleží k zmluve/objednávke 77/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka el. energie
Hodnota fakturovaného plnenia 25,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 183/14
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka el. energie
Hodnota fakturovaného plnenia 385,79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 183/a
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 27.56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 185/14
Prináleží k zmluve/objednávke 33/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Switch asus
Hodnota fakturovaného plnenia 389.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gratex International
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
galvaniho ul- 17/C 821 04 Bratislava
IČO: 35743468Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 187/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hospod.noviny
Hodnota fakturovaného plnenia 195.92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ecopress a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Seberiniho 1 820 07 Bratislava
IČO: 31333524Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 187/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) potlac
Hodnota fakturovaného plnenia 421.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PC micro
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Agatova 18 900 45 Malinovo
IČO: 32830254Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 188/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1/NISPEZ/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kampan
Hodnota fakturovaného plnenia 5 231.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TAM ART PRODUCTIONS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dr.VL.Clementisa 10 821 02 Bratislava
IČO: 36413976Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 109/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 580.31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 110/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom veci
Hodnota fakturovaného plnenia 240.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technolan-Klost s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Parickova 18 821 08 Bratislava
IČO: 31369642Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 111/14
Prináleží k zmluve/objednávke 30/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) autob.doprava
Hodnota fakturovaného plnenia 14.90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 193/14
Prináleží k zmluve/objednávke 62/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 24.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZOS Bezpecnost, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 194/14
Prináleží k zmluve/objednávke 62/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS Trnava, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B, Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 115/14
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 394.35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
slovnaft.a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 821 07 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 116/14
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 8 408.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Žlilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 197/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.6/2013/242
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 139.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Filosoficky ustav AV CR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jilska 361/1 110 00 Praha
IČO: 67985955Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 198/14
Prináleží k zmluve/objednávke 65/pk/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualizacia
Hodnota fakturovaného plnenia 30 087.53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Multidata s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod Vodarenskou vezou 4 182 08 Praha
IČO: 25611747Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 198/a
Prináleží k zmluve/objednávke 38A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sprava registr.zaznamov
Hodnota fakturovaného plnenia 66.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agentura Tempo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Janosikova 1 01001 Zilina
IČO: 36433292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 199/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 131.23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Goden Voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 30004/7 Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 220/14
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 125.32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden Voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 30004/7 Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 222/14
Prináleží k zmluve/objednávke 35/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 4 062.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Žlilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 203/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 2 996.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 206/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 85.21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.02.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 207/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 100.87 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.02.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 208/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 91.06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 131/14
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) funkcna skuska
Hodnota fakturovaného plnenia 127.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
hRACHOVA 18d 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 133/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola has.prostrojov
Hodnota fakturovaného plnenia 529.72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
1.hasicska s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bencurova 61 821 04 Bratislava
IČO: 45445184Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 215/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 775.51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/B 821 09 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 216/14
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR-SG/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 29.02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 220/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.37/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Fortron-zdroj
Hodnota fakturovaného plnenia 78.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 221/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 2 811.51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 223/14
Prináleží k zmluve/objednávke 26/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) modernizacia aplik.systemu
Hodnota fakturovaného plnenia 50.000 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Svop
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liscie udolie 59 84104 Bratislava
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 228/14
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) montaz rebrikov
Hodnota fakturovaného plnenia 337.76 s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Euro vytahy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mateja Bela 7 81106 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 229/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.187/2014 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odstranenie zavad
Hodnota fakturovaného plnenia 852.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Euro vytahy
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mateja Bela 7 81106 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 232/14
Prináleží k zmluve/objednávke 41/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka el. energie
Hodnota fakturovaného plnenia -38,66 EUR s DPH preplatok
Dátum doručenia faktúry 17.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6, 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 235/14
Prináleží k zmluve/objednávke 34/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vystupy
Hodnota fakturovaného plnenia 14 040.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BIC Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zochova 5 811 03 bratislava
IČO: 30840007Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 236/14
Prináleží k zmluve/objednávke 22/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Brusenie nozov
Hodnota fakturovaného plnenia 52.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomas Gramblicka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobakova 1 851 02 Bratislava
IČO: 40770842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 237/14
Prináleží k zmluve/objednávke 117/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hotline
Hodnota fakturovaného plnenia 420.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 242/14
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2013/257
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 63.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Geologicky ustav SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dubravska cesta 9 845 11 Bratislava
IČO: 00586943Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 243/14
Prináleží k zmluve/objednávke 43/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 531.19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ETN Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupeho 23/A 831 01 Bratislava
IČO: 31379508Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 247/14
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 2 996.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 250/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovacie prace
Hodnota fakturovaného plnenia 350.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
3 baby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlavna 563/15 922 41 Drahovce
IČO: 44886934Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 251/14
Prináleží k zmluve/objednávke 31/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prezutie auta
Hodnota fakturovaného plnenia 100.25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Az pneu.sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vojtasakova 616 02744 Tvrdosin
IČO: 44912951Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 252/14
Prináleží k zmluve/objednávke 34/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) catering
Hodnota fakturovaného plnenia 1 192.56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico- P.Bača
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematinska 2 851 05 Bratislava
IČO: 321982013Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 253/14
Prináleží k zmluve/objednávke tib
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 12.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB-Technische Informationsbibliothek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 6080 30060 Hannover
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 254/14
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 861.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner stasse 53 D-10713 Berlín
IČO: DE214931803Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 255/14
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka el. energie
Hodnota fakturovaného plnenia 721,43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE Energetika, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 256/14
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka el. energie
Hodnota fakturovaného plnenia 373,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE Energetika , a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 257/14
Prináleží k zmluve/objednávke 77/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka el. energie
Hodnota fakturovaného plnenia 33,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE Stredoslovenská Energetika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 258/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 2841.42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 35823551Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 259/14
Prináleží k zmluve/objednávke 35/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup dialkov. ovládačou klúča
Hodnota fakturovaného plnenia 449,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Palace spol. s,r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 33, 851 04 BA
IČO: 17320712Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 259/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dialkovy ovladac
Hodnota fakturovaného plnenia 449.31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Palace Bratislava,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 33 851 01 Bratislava
IČO: 35808641Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 260/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dialkovy ovladac
Hodnota fakturovaného plnenia 154.89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Palace Bratislava,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska cesta 33, 851 04 Bratislava
IČO: 35808641Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 261/14
Prináleží k zmluve/objednávke 41/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) catering
Hodnota fakturovaného plnenia 367.92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico- P.Bača
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematinska 2 851 05 Bratislava
IČO: 321982013Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 264/14 stocne
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/OT
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 435.85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 265/14
Prináleží k zmluve/objednávke 36/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zverenenie prac.ponuky
Hodnota fakturovaného plnenia 70.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
profesia spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25 811 09 Bratislava
IČO: 35800861Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 266/14
Prináleží k zmluve/objednávke 48/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 579.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gloamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 267/14
Prináleží k zmluve/objednávke 49/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 577.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 268/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochranna znamka
Hodnota fakturovaného plnenia 870.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPTS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bozeny Nemcovej 8 81104 Bratislava
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 269/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochranna znamka
Hodnota fakturovaného plnenia 870.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPTS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bozeny Nemcovej 8 81104 Bratislava
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 270/14
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) skolenie
Hodnota fakturovaného plnenia 140.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 271/14
Prináleží k zmluve/objednávke 45 a
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis plyn.kotlov
Hodnota fakturovaného plnenia 506.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Regulaterm Control s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vysehradska 4 851 06 Bratislava
IČO: 45992371Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 272/14
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 182.22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 821 07 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 273/14
Prináleží k zmluve/objednávke 185/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektronicky predradnik
Hodnota fakturovaného plnenia 43.79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
abc-zoo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Starozagorska 6 04023 Kosice
IČO: 47508795Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 274/14
Prináleží k zmluve/objednávke 313/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka tlak.plyn. zariadeni
Hodnota fakturovaného plnenia 734.04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jozef Ivan
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krikova 4 Bratislava
IČO: 11894237Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 277/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochranna znamka
Hodnota fakturovaného plnenia 870.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPTS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bozeny Nemcovej 8 81104 Bratislava
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 278/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochranna znamka
Hodnota fakturovaného plnenia 870.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPTS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bozeny Nemcovej 8 81104 Bratislava
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 279/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochranna znamka
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPTS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bozeny Nemcovej 8 81104 Bratislava
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 280/14
Prináleží k zmluve/objednávke 56/NITT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 12 578.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Male centrum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 27 811 07 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 282/A/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 53/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diagnostika poruchy auta
Hodnota fakturovaného plnenia 146,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Final-CD Bratislava, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
IČO: 45960470Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 284/14
Prináleží k zmluve/objednávke 169/PK/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 13 390.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 285/14
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia -727.19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenska energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcianke 8591/1B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 286/14
Prináleží k zmluve/objednávke 169/PK/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzult.sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 3 300.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ADVAL spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomasikova 1257/50C 831 04 Bratislava
IČO: 45001154Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 287/14 nebyt.priestory
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 5 912,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 288/14 najomne
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomne
Hodnota fakturovaného plnenia 110.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 290/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 70/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zabezpečenie prístupových práv
Hodnota fakturovaného plnenia 189 600, EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrova 14 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 291/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 69/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zabezpečenie prístupových práv
Hodnota fakturovaného plnenia 396 000, EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrova 14 813 39 Bratislava
IČO: 25681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 292/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 12/NCP/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom informačných plôch
Hodnota fakturovaného plnenia 180, EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pre Sent s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Súťažna 10 821 08 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 294/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 56/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Žilinská univerzita nájomné
Hodnota fakturovaného plnenia 110, EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 298/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 50/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Rempo objednávka kancelárských potrieb
Hodnota fakturovaného plnenia 1199,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rempo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 19
IČO: 35819081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 299/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 50/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Rempo objednávka kancelárských potrieb
Hodnota fakturovaného plnenia 237,79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.2.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rempo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 19
IČO: 35819081