Objednávky a faktúry december

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 470/14 / 1.12.2014
Popis objednaného plnenia HP 146GB, 2,5“,SAS,10K,3G,Single port,HDD
Hodnota objednaného plnenia 381,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GRATEX INTERNATIONAL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava
IČO: 35743468
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 471/14 / 1.12.2014
Popis objednaného plnenia Oprava SMV Mazda
Hodnota objednaného plnenia 651,88 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hu-CAR.REM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zvolenská cesta 18, 974 00 Banská Bystrica
IČO: 36682276
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Stanislav Slačka
Funkcia vedúci odd. ŠVS Banská BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 472/14 / 1.12.2014
Popis objednaného plnenia Členské LES 2015
Hodnota objednaného plnenia 44 000 CZK s DPH
Garant objednávky J. Bartúšková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LES Česká republika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Bělidle 64/3, 150 00 Praha
IČO: 67776396
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Iveta Molnárová
Funkcia odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 473/14 / 1.12.2014
Popis objednaného plnenia Rozšírenie licencie dochádzka o 50 užívateľov
Hodnota objednaného plnenia 300,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vinohradnícka 6, 971 01 Prievidza
IČO: 45650276
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 474/14 / 1.12.2014
Popis objednaného plnenia Pravidelný servis programových aplikácií Bach ProMuseum za rok 2014
Hodnota objednaného plnenia 25,- EUR s DPH
Garant objednávky Čierny Ľubomír
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bach systems spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III/54, 984 01 Lučenec
IČO: 36620203
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 475/14 / 1.12.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marián Ľalík - Autobusová a nákladná doprava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul. 29. Augusta 29, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 40892565
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Piliarová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 476/14 / 1.12.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKARA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Damborského 9, 949 01 Nitra
IČO: 36540943
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Piliarová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 476A/14 / 1.12.2014
Popis objednaného plnenia Stravovanie pre 20 osôb
Hodnota objednaného plnenia 74,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jedáleň MDVRR SR, Lamačská cesta 8, Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 8, Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 477/14 / 2.12.2014
Popis objednaného plnenia Líniová schéma do el. rozvádzačov, oprava el. zásuvky.
Hodnota objednaného plnenia 200,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vladimír Kožnar-VK elektro
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M. Bela 32, 921 01 Piešťany
IČO: 40200264
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia ved. odd. ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 478/14 / 3.12.2014
Popis objednaného plnenia Utierky, uteráky, plachty
Hodnota objednaného plnenia 321,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Adela Bohovicová
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
922 01 Veľké Orvište 358
IČO: 17613809
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia ved. odd. ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 479/14 / 3.12.2014
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň-Brusel-Viedeň/Búciová
Hodnota objednaného plnenia 652,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GLOBAMERICA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 480/14 / 3.12.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Brusel/Búciová
Hodnota objednaného plnenia 75,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Apatments European Union Flat,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Veronesse 85, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 480A/14 / 4.12.2014
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň-Brusel-Viedeň/Petrášová
Hodnota objednaného plnenia 652,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GLOBAMERICA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 481/14 / 5.12.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 391,03 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CHORVÁT spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná
IČO: 36321371
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Piliarová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 485/14 / 9.12.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 608,40 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Viliam Turan TURANCAR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 29, 949 01 Nitra
IČO: 22679057
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 488/14 / 12.12.2014
Popis objednaného plnenia Support DC VaV pre rok 2015
Hodnota objednaného plnenia 322 395,18 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jana Kováčová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS IT Solutions and Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dubravská cesta 4, 841 01 Bratislava
IČO: 45650276
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Jana Kováčová
Funkcia Projektová manažérkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 489/14 / 12.12.2014
Popis objednaného plnenia Support DC VaV pre rok 2015
Hodnota objednaného plnenia 518 927,93 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jana Kováčová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS IT Solutions and Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dubravská cesta 4, 841 01 Bratislava
IČO: 45650276
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Jana Kováčová
Funkcia Projektová manažérkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 490/14 / 12.12.2014
Popis objednaného plnenia Support DC VaV pre rok 2015
Hodnota objednaného plnenia 324 391,90 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jana Kováčová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS IT Solutions and Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dubravská cesta 4, 841 01 Bratislava
IČO: 45650276
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Jana Kováčová
Funkcia Projektová manažérkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 490A/14 / 12.12.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie, stravovanie
Hodnota objednaného plnenia 500,- EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Stolariková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Metropol a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefanikovo námestie 2, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 45634823
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Stolariková
Funkcia Predsedníčka ŠRVŠVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 491/2014 / 15. 12. 2014
Popis objednaného plnenia Papier
Hodnota objednaného plnenia 316,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP PAPIER,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 493/14 15.12.2014
Popis objednaného plnenia Predplatné za časopis MÚZEUM a pamiatky – rok 2015
Hodnota objednaného plnenia 18,56 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, a s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
IČO: 36631124
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca Múzea špec. školstva v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 493A/14 / 15.12.2014
Popis objednaného plnenia obnova členstva v organizácii ASTPPROTON na rok 2015
Hodnota objednaného plnenia 975,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Iveta Molnárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASTPPROTON
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stationsweg 28/A, 2312 AV Leiden, NL
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Iveta Molnárová
Funkcia Oddelenie informačnej podpory transferu technológiíVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 495/14 / 18.12.2014
Popis objednaného plnenia Tonery a cartridge
Hodnota objednaného plnenia 2 163,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 143/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundacia
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.1.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerita Konstantina Filozofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 1 949 74 Nitra
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1969/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 455.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1970/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenska sluzba
Hodnota fakturovaného plnenia 756.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultima Ratio s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul.1.maja 709
IČO: 46862439Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1971/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 540.47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stefanovicova 4 816 23 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1972/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.405/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tuzemska preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 268.45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marian Lalik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
29.augusta 29 974 01 Banska Bystrica
IČO: 40892565Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1973/14
Prináleží k zmluve/objednávke 167/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) komplexny info.system
Hodnota fakturovaného plnenia 179 700.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Interway s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stara Vajnorska 21 830 00 Bratislava
IČO: 35728531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1974/14
Prináleží k zmluve/objednávke clensky prispevok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clensky prispevok
Hodnota fakturovaného plnenia 44 000.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LES Ceska republika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Belidle 64/3 150 00 Praha
IČO: 67776396Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1975/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.367/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlak.nadoby
Hodnota fakturovaného plnenia 84.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ivanov Marian Rouz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sv.stefana 16 921 01 Piestany
IČO: 11753897Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1976/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 402.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1978/14
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 92.84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7 Praha 4-Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1979/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.322/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis vykur.zariadenia
Hodnota fakturovaného plnenia 984.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Otto Moravek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vancurova 12 831 01 Bratislava
IČO: 37504967Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1980/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.368/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola komina
Hodnota fakturovaného plnenia 24.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kominarstvo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.1.maja 1 921 01 Piestany
IČO: 34492542Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1981/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.446/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 439.90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 313801123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1982/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.446/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 478.90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1983/14
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014-SG/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 4 408.26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1984/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 289.13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1985/14
Prináleží k zmluve/objednávke 621/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie sluzieb
Hodnota fakturovaného plnenia 1880.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AVC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
ul.Svornosti 50 821 06 Bratislava
IČO: 447660017Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1986/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 63.770.01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Minerva EBSCO a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz-Kock-str.9 1210 Wien
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1987/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 5.304.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Minerva EBSCO a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz-Kock-str.9 1210 Wien
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1988/14
Prináleží k zmluve/objednávke nedodana obj.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zapalovacie kable
Hodnota fakturovaného plnenia 265.33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto palace
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska cesta 33 Bratislava
IČO: 35808641Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1989/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Callout Charge
Hodnota fakturovaného plnenia 151.12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 04 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1991/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1637/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) trend Online Academy
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trend Representative s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomasikova 23 821 01 Bratislava
IČO: 43824706Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1992/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1120/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom divadla
Hodnota fakturovaného plnenia 6 500.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Divadlo Mala Scena STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dostojevskeho rad 7 811 09 Bratislava
IČO: 42177405Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1993/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 136.16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 812 43 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1994/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ucast na skoleni
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tasr
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamacska cesta 3 841 04 Bratislava
IČO: 31320414Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1995/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.793/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 11 495.90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco cz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
sestupna 153/11 162 00 Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1996/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.792/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 19 473.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco cz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
sestupna 153/11 162 00 Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1999/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.390/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom konf.techniky
Hodnota fakturovaného plnenia 51 410.48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A-TechService s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chlumova 221/17 130 00 Praha
IČO: 24837016Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2000/14
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 232.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Judr.Jan Pokorny
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenska 1 811 05 Bratislava
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2001/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upomienka
Hodnota fakturovaného plnenia 118.91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Proximus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
BLVD. DU ROI ALBERT II 27 1030 BRUXELLES
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2002/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 591.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2003/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 32 625.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bic Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zochova 5 81103 Bratislava
IČO: 30840007Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2004/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1162/NITTSK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 52 553.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bic Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zochova 5 81103 Bratislava
IČO: 30840007Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2005/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1189/NITT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 9 960.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Evolveum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vendelinska 109 900 55 Lozorno
IČO: 46296859Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2006/14
Prináleží k zmluve/objednávke 10/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 6 500.21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Neulogy a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ilkovicova 6276 842 16 Bratislava
IČO: 36740454Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2007/14
Prináleží k zmluve/objednávke 10/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 4 652.94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Neulogy a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ilkovicova 6276 842 16 Bratislava
IČO: 36740454Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2008/14
Prináleží k zmluve/objednávke 10/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 1668.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Neulogy a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ilkovicova 6276 842 16 Bratislava
IČO: 36740454Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2009/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Webhosting
Hodnota fakturovaného plnenia 90.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CreativeShop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Heyrovskeho 8 841 03 Bratislava
IČO: 44036841Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2010/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 134.37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Proximus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
bd. du roi Albert ii 27 b-1030 Bruxelles
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2011/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola
Hodnota fakturovaného plnenia 45.37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Deltech a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselna 1 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 302255582Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2012/14
Prináleží k zmluve/objednávke 66/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom motor.vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 373.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 73/a 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2013/14
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 237.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2014/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Screening Fee
Hodnota fakturovaného plnenia 400.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Java Films
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
38 Quai du point du Jour
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2015/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1229/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) COLOTECH
Hodnota fakturovaného plnenia 1 306.56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostova 29 034 01 Ruzomberok
IČO: 3673583Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2017/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profi Press s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dlha 25 949 01 Nitra
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2018/14
Prináleží k zmluve/objednávke 719/NITT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 4 125.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ActiveNet s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skultetyho 1 831 03 Bratislava
IČO: 36773760Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2019/14
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 381.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2020/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.4/2014/455
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 12.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cadware spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Aloisina vysina 447/13 460 05 Liberec
IČO: 47287578Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2021/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pausal
Hodnota fakturovaného plnenia 4 752.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dankovskeho 14 811 03 Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2022/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis prog.aplikacii
Hodnota fakturovaného plnenia 30.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bach system s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rubanisko III/54 984 03 Lucenec
IČO: 36620203Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2023/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava has.pristrojov
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry obj.386/2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pyroterm group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cacov 292 Senica
IČO: 36241903Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2024/14
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevadz.naklady
Hodnota fakturovaného plnenia 590.29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Halova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2025/14
Prináleží k zmluve/objednávke 66/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zimna udrzba
Hodnota fakturovaného plnenia 1 573.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2026/14
Prináleží k zmluve/objednávke 139/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovacie prace
Hodnota fakturovaného plnenia 1 720.01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2027/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tematicky monitoring
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanska 57 831 03 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2028/14
Prináleží k zmluve/objednávke 18/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 540.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milos Danada-DOMSUBYT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mileticova 1 811 01 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2029/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 805.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/B 821 09 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2030/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1198/PopVaT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dramat.predloha
Hodnota fakturovaného plnenia 22 800.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Miracle s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cecinova 21/A 821 05 Bratislava
IČO: 35866365Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2031/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.410
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) praca technika
Hodnota fakturovaného plnenia 1 539.39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 04 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2032/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.9/2014/460
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 20.64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LK permanent s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hattalova 12 831 03 Bratislava
IČO: 31352782Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2033/14
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 1087.49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2034/14
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 9770.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2035/14
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 420.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2036/14
Prináleží k zmluve/objednávke 75/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 88.38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenska energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2036/A
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 140.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2037/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.2014126546
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) matador
Hodnota fakturovaného plnenia 100.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rubber trade s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skultetyho 1 831 03 Bratislava
IČO: 46035770Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2038/14
Prináleží k zmluve/objednávke poistenie
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie auta
Hodnota fakturovaného plnenia 246.99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Masiarska 11 040 01 Kosice
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2039/14
Prináleží k zmluve/objednávke poistenie
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 306.99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stefanovicova 4 816 23 Bratislava
IČO: 39691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2040/14
Prináleží k zmluve/objednávke 10/2014/461
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopisy
Hodnota fakturovaného plnenia 116.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Magnet Press s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sustekova 8 851 04 Bratislava
IČO: 31356958Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2041/14
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/10/14/92
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 18.84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Grada Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31346103Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2042/14
Prináleží k zmluve/objednávke 615/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 119.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gajos s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Pisuta 4022 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 36376981Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2043/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlac
Hodnota fakturovaného plnenia 1462.41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2044/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.442/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tuzemska preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 411.49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marian Lalik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
29.augusta 29 974 01 Banska Bystrica
IČO: 40892565Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2045/14
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 34.42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jager s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranskeho 10 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2046/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1206/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 15 805.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediainncube s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
sandorova 8 821 03 Bratislava
IČO: 47545933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2047/14
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 39.84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urban BP servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnecna 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2048/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 783.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2049/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 353.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2050/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1091/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databaza
Hodnota fakturovaného plnenia 171 000.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco cz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
sestupna 153/11 162 00 Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2051/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1095/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databaza
Hodnota fakturovaného plnenia 624.820.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Regional Sales Support
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
P.O.Bobx 211 1000 AE,Amsterdam
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2052/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1095/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databaza
Hodnota fakturovaného plnenia 655.692.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Regional Sales Support
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
P.O.Bobx 211 1000 AE,Amsterdam
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2053/14 databaza
Prináleží k zmluve/objednávke 1095/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databaza
Hodnota fakturovaného plnenia 90.586.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2053/14
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
databaza
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Regional Sales Support Department 1000 AE,Amsterdam
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2054/14
Prináleží k zmluve/objednávke ucastnicky poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ucastnicky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Proeko s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Strmy vrsok 18 841 06 Bratislava
IČO: 35900831Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2055/14
Prináleží k zmluve/objednávke neposkyt.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obcerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia 74.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Robert takacs
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Polna 12 931 01 Samorin
IČO: 35021721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2056/14
Prináleží k zmluve/objednávke 905/Motory/2014 obj.435/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tuzemska preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 1096.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Presov a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kosicka 2 080 69 Presov
IČO: 36477125Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2057/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tuzemska preprava
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Presov a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kosicka 2 080 69 Presov
IČO: 36477125Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2058/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 11 817.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovart G.T.G.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krupinska 4 P.O.Box 152
IČO: 31346359Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2059/14
Prináleží k zmluve/objednávke 113/2012 predpis
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KO
Hodnota fakturovaného plnenia 345.07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavne mesto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primacionalne nam.1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2060/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.9/2014/460
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 10.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
L.K.Permanent s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hattalova 12 831 03 Bratislava
IČO: 31352782Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2061/14
Prináleží k zmluve/objednávke 12/2014/463
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 28.61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
dtest,o.p.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cernomorska 419/10 101 00 Praha
IČO: 45770760Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2062/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 2 310.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2063/14
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 923.35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2074/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.9/2014/460
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 20.64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
L.K.Permanent s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hattalova 12 831 03 Bratislava
IČO: 31352782Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2075/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 144.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technicka univerzita vo Zvolene
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
T.G.Masaryka 2117/24 960 53 Zvolen
IČO: 00397440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2076/14
Prináleží k zmluve/objednávke 901/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tuzemska preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 2 166.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska autobusova doprava ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kosicka 2 010 65 Zilina
IČO: 36407771Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2077/14
Prináleží k zmluve/objednávke 482/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) garan. kontrola Ford BL 855 CO
Hodnota fakturovaného plnenia 281,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Polis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava
IČO: 35728311Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2077/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 482/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) garančná prehliadka
Hodnota fakturovaného plnenia 281,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Autopolis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava
IČO: 35728311Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2078/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 4 916.85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovart G.T.G.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krupinska 4 P.O.Box 152
IČO: 31346359Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2079/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.479/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 652.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2080/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.454/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 28.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Beton TKS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Zamecke 9 140 00 Praha
IČO: 26463407Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2081/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 10 066.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2082/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 22.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2083/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 24/EO/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada transakcí fir. kariet Diners Club
Hodnota fakturovaného plnenia 1017,11 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners Club CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2084/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby a prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Služby Mesta ichalovce s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2085/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 353/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vysielacieho času
Hodnota fakturovaného plnenia 12 597,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Markíza -Slovakia, spol s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Záhorská Bystrica, 84 356 Bratislava
IČO: 31444873Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2086/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytnutie el. energie
Hodnota fakturovaného plnenia 1150,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2087/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytnutie el. energie
Hodnota fakturovaného plnenia 2598,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2088/2014
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2013/259
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) , predplatné
Hodnota fakturovaného plnenia 30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská Pošta, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta, 975 99 B. bystrica
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2089/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 62/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za prenájom
Hodnota fakturovaného plnenia 9,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS Bezpečnosť 1,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B, 917 21 Bratislava
IČO: 36703176Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2090/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za prenájom
Hodnota fakturovaného plnenia 24,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS Bezpečnosť 1,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2091/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za prenájom
Hodnota fakturovaného plnenia 23,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS Bezpečnosť 1,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2092/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 87/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomné
Hodnota fakturovaného plnenia 99,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jazyková Škola,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisády 38, 811 06 Bratislava
IČO: 17319145Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2093/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 1239/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spotreba vody
Hodnota fakturovaného plnenia 95,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jazyková Škola
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisády 38, 811 06 Bratislava
IČO: 17319145Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2094/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 103/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborné poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 840, EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ingenium Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičová 8/A, 821 08 Bratislava
IČO: 44897855Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2.12.2014
Prináleží k zmluve/objednávke 911/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 31.17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eurobus a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stanicne namestie 9 042 04 Kosice
IČO: 36211079Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2096/14
Prináleží k zmluve/objednávke 911/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 257.93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eurobus a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stanicne namestie 9 042 04 Kosice
IČO: 36211079Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2097/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby MVS
Hodnota fakturovaného plnenia 3.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Statna vedecka kniznica v B.B.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lazovna 9 975 58 Banska Bystrica
IČO: 35987006Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2098/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 80000.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel safron s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 27 811 07 Bratislava
IČO: 45519587Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2099/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 913.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel safron s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 27 811 07 Bratislava
IČO: 45519587Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2100/14
Prináleží k zmluve/objednávke 17/2014/468
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 30.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vodni hospodarstvi s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bohumilice 89 384 81 Ckyne
IČO: 25172379Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2101/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava
Hodnota fakturovaného plnenia 299.04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto palace
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska cesta 33 Bratislava
IČO: 35808641Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2101/A
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 328.68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/B 821 09 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2102/14 dodavka dat.rozhrani
Prináleží k zmluve/objednávke 622/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodavka dat.rozhrani
Hodnota fakturovaného plnenia 10 000.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Svop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liscie udolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2103/14
Prináleží k zmluve/objednávke poistenie
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stefanovicova 4 816 23 Bratislava
IČO: 39691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2104/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vymena skla
Hodnota fakturovaného plnenia 197.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Miroslav Danihel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalinciakova 17 920 42 Cervenik
IČO: 44748345Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2105/14
Prináleží k zmluve/objednávke webhosting
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) webhosting
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CreativeShop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Heyrovskeho 8 841 03 Bratislava
IČO: 44036841Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2106/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 18.56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2107/14
Prináleží k zmluve/objednávke 88/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) licencie pre upgrady
Hodnota fakturovaného plnenia 4049.70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UI 42 spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sibirska 62 831 02 Bratislava
IČO: 35713003Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2108/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.480 A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 652.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2109/14
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamer.systemu
Hodnota fakturovaného plnenia 31.88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akcent Nova s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 112 97401 Banska Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2110/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.423/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zverejnenie pra c.ponuky
Hodnota fakturovaného plnenia 82.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profesia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25 811 09 Bratislava
IČO: 35800861Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2111/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.444/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) software
Hodnota fakturovaného plnenia 1247.59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Exe spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slavicie udolie 6 811 02 Bratislava
IČO: 17321450Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2112/14 HDD HP
Prináleží k zmluve/objednávke obj.470/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) HDD HP
Hodnota fakturovaného plnenia 381.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gratex International a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/c 821 04 Bratislava
IČO: 35743468Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2113/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 538.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2114/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 70.94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2115/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 93.61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2116/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 1593.31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2117/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 27.08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2118/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 0.01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2119/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 81.83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2120/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 901.94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2121/14 platba za telefon
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 75.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2122/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 91.89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2123/14
Prináleží k zmluve/objednávke 620/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 8 945.05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
YIT Reding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Racianska 153/A
IČO: 35718625Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2124/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 2 310.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2125/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.418/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola has.pristrojov
Hodnota fakturovaného plnenia 84.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pyrostop Huliak s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ipelska 615/20 010 01 Zilina
IČO: 36795488Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2126/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.242/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odber tlace
Hodnota fakturovaného plnenia 1413.41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2127 a/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) encyklopedia
Hodnota fakturovaného plnenia 59.04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
porada.sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Frana Mojtu 16 94901 Nitra
IČO: 34124705Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2127/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 106.51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopcianska 92 852 03 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2129/14
Prináleží k zmluve/objednávke ?
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tricko
Hodnota fakturovaného plnenia 120.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pinky line s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Herlianska 8 821 02 Bratislava
IČO: 35712180Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2130/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlmocenie
Hodnota fakturovaného plnenia 210.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LexMan s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skultetyho 1 831 03 Bratislava
IČO: 36810657Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2131/14
Prináleží k zmluve/objednávke 763/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 79.33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Copy Print Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drienova 3 821 01 Bratislava
IČO: 45310106Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2132/14
Prináleží k zmluve/objednávke 921/Motory/2014 obj.475/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 289.02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marian Lalik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
29.augusta 29 974 01 Banska Bystrica
IČO: 40892565Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2133/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.271/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revizia zariadeni
Hodnota fakturovaného plnenia 22.320.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and Services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dubravska cesta 4 845 27
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2134/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.473/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rozsirenie licencie
Hodnota fakturovaného plnenia 300.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and Services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dubravska cesta 4 845 27
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2135/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.477/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) skuska elektr.zariadenia
Hodnota fakturovaného plnenia 180.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vladimir koznar-VK elektro
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Bela 32 921 01 Piestany
IČO: 40200264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2136/14
Prináleží k zmluve/objednávke 95/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) praca poz.technika
Hodnota fakturovaného plnenia 100.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Valo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stefanikova 70 07101 Michalovce
IČO: 41847164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2137/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.478/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 317.29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bohovicova Adela
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Velke Orviste 358 922 01 Ostrov
IČO: 17613809Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2138/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodavka klimatizacie
Hodnota fakturovaného plnenia 2 354.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Maximilian Bene- Technology Solutions
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rubanisko III/54 984 03 Lucenec
IČO: 45245843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2139/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vymena induk.cievky
Hodnota fakturovaného plnenia 299.04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto palace
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska cesta 33 Bratislava
IČO: 35808641Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2140/14
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok za clenstvo
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za clenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 975.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASTPPROTON
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stationsweg 28A 2312 AV Leiden The Netherlands
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2141/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.285/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 5 040.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBT Astro 2006 s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lidicka 43/66 150 00 Praha
IČO: 26505452Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2142/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.9/2014/460
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) panorama typ A
Hodnota fakturovaného plnenia 10.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
L.K.Permanent s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hattalova 12 831 03 Bratislava
IČO: 31352782Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2143/14
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) quark
Hodnota fakturovaného plnenia 676.99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimna 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2144/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 11.852.97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2145/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cadware spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Aloisina vysina 447/13 460 05 Liberec
IČO: 47287578Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2146/14
Prináleží k zmluve/objednávke 66/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom motor.vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 338.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 73/a 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2147/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 81.11 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2148/14
Prináleží k zmluve/objednávke 13/2004/464
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradca 2015
Hodnota fakturovaného plnenia 49.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca podnikateka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri celolozke 40 010 01 Zilina
IČO: 36371271Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2149/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.473/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) licencia
Hodnota fakturovaného plnenia 300.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and Services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dubravska cesta 4 845 27
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2150/14
Prináleží k zmluve/objednávke 902/motory/2014 obj.401/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tuzemska preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 758.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akara s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Damborskeho 9 949 01 Nitra
IČO: 36540943Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2151/14
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vkladanie predfaktur
Hodnota fakturovaného plnenia 91.25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimna 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2152/14
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 24.34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2153/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.OKF/
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 5 304.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Minerva EBSCO a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz-Kock-str.9 1210 Wien
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2154/14
Prináleží k zmluve/objednávke 128/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 518.927.93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and Services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dubravska cesta 4 845 27
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2155/14
Prináleží k zmluve/objednávke 128/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 324.391.90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and Services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dubravska cesta 4 845 27
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2156/14
Prináleží k zmluve/objednávke 128/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 322.395.18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and Services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dubravska cesta 4 845 27
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2157/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis Itlib
Hodnota fakturovaného plnenia 12.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kysucka kniznica
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
ul.17.novembra 1258 022 01 Cadca
IČO: 36145068Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2158/14
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) funkcna skuska
Hodnota fakturovaného plnenia 750.44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2159/14
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) funkcna skuska
Hodnota fakturovaného plnenia 651.47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2160/14
Prináleží k zmluve/objednávke 885/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zhotovenie diela
Hodnota fakturovaného plnenia 947.100.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PWC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Namestie 1.maja 18 815 32 Bratislava
IČO: 35739347Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2161/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.8/2014/459
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne casopisov
Hodnota fakturovaného plnenia 18.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jednota slovenskych matematikov a fyzikov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul.1.Maja 32 010 01 zilina
IČO: 31929389Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2162/14
Prináleží k zmluve/objednávke 15/2014/466
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopisy
Hodnota fakturovaného plnenia 956.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco cz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
sestupna 153/11 162 00 Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2163/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1235/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 245.47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Viliam Turan Turancar
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska 29 94901 Nitra
IČO: 22679057Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2164/14
Prináleží k zmluve/objednávke 903/motory/2014 obj.481/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 391.03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Chorvat spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
9.maja 469 913 21 Trencianska Turna
IČO: 36321371Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2166/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.15/2014/466
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribucni sluzba
Hodnota fakturovaného plnenia 199.68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco cz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
sestupna 153/11 162 00 Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2167/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.388/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 1 257.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco cz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
sestupna 153/11 162 00 Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2168/14
Prináleží k zmluve/objednávke 56/NPC/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) financne odmeny
Hodnota fakturovaného plnenia 566.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerita Konstantina Filozofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 1 949 74 Nitra
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2169/14
Prináleží k zmluve/objednávke 172/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomne
Hodnota fakturovaného plnenia 110.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2170/14
Prináleží k zmluve/objednávke reg.poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) registracny poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBT Astro 2006 s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lidicka 43/66 150 00 Praha
IČO: 26505452Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2171/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) reg.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBT Astro 2006 s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lidicka 43/66 150 00 Praha
IČO: 26505452Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2172/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborne prehliadky
Hodnota fakturovaného plnenia 166.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jan Betko
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bellova 3472/10 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 11939630Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2173/14 komponenty na upgrade servera
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ponenty na upgrade servera
Hodnota fakturovaného plnenia 1 071.12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MICOMP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jana Holleho 8 0711 01 Michalovce
IČO: 36589187Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2174/14 preddavok
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preddavok
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2175/14 predplatne casopisov
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne casopisov
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jednota slovenskych matematikov a fyzikov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul.1.Maja 32 010 01 zilina
IČO: 31929389Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2176/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.263/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prepravu tovaru
Hodnota fakturovaného plnenia 850.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jozef Jurco
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Druzstevna 98 059 39 Vysna Sunava
IČO: 35415452Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2177/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.450/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) inst.cinnosti
Hodnota fakturovaného plnenia 330.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Peter Chalupecky -System house
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kosicka 67/3 054 01 Levoca
IČO: 34802665Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2178/14
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 352.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito e.V
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner Strasse 53 D-10713 Berlin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2179/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revizia zariadeni
Hodnota fakturovaného plnenia 22.320.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and Services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dubravska cesta 4 845 27
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2180/14
Prináleží k zmluve/objednávke 905/Motory/2014 obj.1072/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 485.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Presov a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kosicka 2 080 69 Presov
IČO: 36477125Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2181/14
Prináleží k zmluve/objednávke ?
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 219.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Metropol a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stefanikovo nam.2 052 01 Spisska nova ves
IČO: 31673074Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2182/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.471/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava vyfuku
Hodnota fakturovaného plnenia 658.32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HU-CAR REM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zvolenska cesta 18 974 01 Banska Bystrica
IČO: 36682276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2183/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.447/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola has.pristrojov
Hodnota fakturovaného plnenia 77.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIVONEC s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Svermova 53/A 974 04 Banska Bystrica
IČO: 31730671Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2184/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 012.01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Narodne polnohospodarske a potravinarske centrum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlohovecka 2 Luzianky
IČO: 42337402Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2184/14
Prináleží k zmluve/objednávke ?
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vymena filtrov
Hodnota fakturovaného plnenia 90.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Crystal Company s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Marecka 3 841 08 Bratislava
IČO: 46029923Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2186/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.476/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 147.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akara s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Damborskeho 9 949 01 Nitra
IČO: 36540943Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2187/14
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59.75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System- IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolna 4 974 01 Banska Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2188/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 27.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca podnikateka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri celulozke 40 010 01 Zilina
IČO: 36371271Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2189/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 10.70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2191/14
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) seminar
Hodnota fakturovaného plnenia 60.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozska 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2192/14
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 336.74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2193/14
Prináleží k zmluve/objednávke 621/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby informatora
Hodnota fakturovaného plnenia 1880.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AVC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
ul.Svornosti 50 821 06 Bratislava
IČO: 44766017Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2194/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.OKF 391
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 891.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Male centrum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2195/14
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 440.55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2196/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.2196/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) canon EOS
Hodnota fakturovaného plnenia 3280.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
megafoto s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Racianska 90 83102 Bratislava
IČO: 31367623Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2197/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.449/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 640.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technicka univerzita v KE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letna 9 042 00 Kosice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2198/14
Prináleží k zmluve/objednávke poistenie
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 72.93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stefanovicova 4 816 23 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2199/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.495/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 2 162.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN Tonery s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2200/14
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Viliam kupec -Ekopraktik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulska 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2201/14 obcerstvenie
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obcerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia 841.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Robert takacs
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Polna 12 931 01 Samorin
IČO: 35021721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2202/14
Prináleží k zmluve/objednávke 721/NITT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) veda v centre
Hodnota fakturovaného plnenia 1.012.01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Narodne polnohospodarske a potravinarske centrum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlohovecka 2 Luzianky
IČO: 42337402Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2203/14
Prináleží k zmluve/objednávke 721/NITT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) veda v centre
Hodnota fakturovaného plnenia 1 036.01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Narodne polnohospodarske a potravinarske centrum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlohovecka 2 Luzianky
IČO: 42337402Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2204/14
Prináleží k zmluve/objednávke 22/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 6.67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Liptovska vodarenska spolocnost a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Revolucna 595 031 05 Liptovsky Mikulas
IČO: 36672441Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2205/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dtest
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
dtest,o.p.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cernomorska 419/10 101 00 Praha
IČO: 45770760Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2206/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 120.96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Proximus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
bd. du roi Albert ii 27 b-1030 Bruxelles
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2207/14
Prináleží k zmluve/objednávke 387/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) skolenie 1.pomoci
Hodnota fakturovaného plnenia 23.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ensara s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stefanikova 12 921 01 Piestany
IČO: 36788457Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2208/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1190/NCO/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) portal
Hodnota fakturovaného plnenia 19 500.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
eBiz Procurement s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lehotskeho 1 811 06 Bratislava
IČO: 36234141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2209/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 4.67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2210/14
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamer.systemu
Hodnota fakturovaného plnenia 15.94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akcent Nova s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 112 97401 Banska Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2211/14
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2014/381
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 8 388.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco cz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u krizku 156 25168 Stirin
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2212/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 71.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2213/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomne
Hodnota fakturovaného plnenia 110.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2214/14
Prináleží k zmluve/objednávke 901/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 667.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska autobusova doprava ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kosicka 2 010 65 Zilina
IČO: 36407771Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2215/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.22/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) brusenie nozov
Hodnota fakturovaného plnenia 101.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomas gramblicka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobakova 1 851 02 Bratislava
IČO: 40770842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2216/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava elektroinstalacie
Hodnota fakturovaného plnenia 4 435.70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BuildTrade s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zvolenska cesta 358/18 96301 Krupina
IČO: 45483787Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2217/14 stavebne prace
Prináleží k zmluve/objednávke obj.427/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stavebne prace
Hodnota fakturovaného plnenia 12 481.70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BuildTrade s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zvolenska cesta 358/18 96301 Krupina
IČO: 45483787Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2218/14
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014-SG/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 4 552.64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2219/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1235/Motory/2014 obj.485/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 726.36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Viliam Turan Turancar
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska 29 94901 Nitra
IČO: 22679057Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2220/14
Prináleží k zmluve/objednávke 3/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby central.ochrany
Hodnota fakturovaného plnenia 197.17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jazaspol s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zvolenska 35 821 09 Bratislava
IČO: 35941863Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2221/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.OKF/2013/259
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2222/14
Prináleží k zmluve/objednávke 738/popvaT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vysielaci cas
Hodnota fakturovaného plnenia 108 213.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska produkcna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brectanova 1 831 01 Bratislava
IČO: 35843624Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2223/14
Prináleží k zmluve/objednávke 738/popvaT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysielacie casu
Hodnota fakturovaného plnenia 31 012.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska produkcna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brectanova 1 831 01 Bratislava
IČO: 35843624Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2224/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.126/B
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 711.28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.12-2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tripsy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Fucikova 462 925 21 Sladkovicovo
IČO: 36276464Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2225/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.9/2014/460
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 22.57 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
L.K.Permanent s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hattalova 12 831 03 Bratislava
IČO: 31352782Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2226/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.9/2014/460
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 24.48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.12.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
L.K.Permanent s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hatallova 12 831 03 Bratislava
IČO: 31352782