Objednávky a faktúry september 2019

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 174/19 / 5.9.2019
Popis objednaného plnenia zabezpečenie prístupu po dobu jedného roku odo dňa 22.09.2019 k systému JOSEPHINE. Súčasťou poskytnutých služieb bude aj Asistenčná podpora, služby maintenance a správa dát.
Hodnota objednaného plnenia 5 832,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Veronika Dobiášová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NAR marketing s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šulekova 2, 81106 Bratislava
IČO: 36694207
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Veronika Dobiášová
Funkcia vedúca OVOVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 175/19 / 10.9.2019
Popis objednaného plnenia obmena videoprojekcie
Hodnota objednaného plnenia 19 970,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediatech Central Europe
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO: 35772581
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve rámcová zmluva
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 176/19 / 12.9.2019
Popis objednaného plnenia kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 243,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Renáta Baksová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 176A/19 / 16.9.2019
Popis objednaného plnenia prenájom priestorov a stravovacie služby pre účely projektu VIP4SME
Hodnota objednaného plnenia 1 800,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry
IČO: 35781319
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 176B/19 / 16.9.2019
Popis objednaného plnenia prenájom priestorov a stravovacie služby pre účely projektu SK4ERA
Hodnota objednaného plnenia 5 800,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry
IČO: 35781319
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 177/19 / 17.9.2019
Popis objednaného plnenia Výstavnícky systém
Hodnota objednaného plnenia 16 356,00 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gooseberry s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jakubovo námestie 14, 811 09 Bratislava
IČO: 44957521
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/Z20199588_Z
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 178/19 / 17.9.2019
Popis objednaného plnenia Reklamný a propagačný materiál ; položky podľa prílohy k objednávke
Hodnota objednaného plnenia 9 231,16 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Lívia Holienková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DMC, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riečna 2541/3, 94201 Šurany - časť Nitriansky hrádok, SR
IČO: 36777455
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Lívia Holienková
Funkcia projektový manažérVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 179/19 / 17.9.2019
Popis objednaného plnenia kompletná výroba roll up(u) vrátane tlače, konštrukcie a dodania objednávky
Hodnota objednaného plnenia 403,20 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Vašková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ANWELL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Blagoevova, 851 04 Bratislava
IČO: 45268193
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Vašková
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 180/19 / 17.9.2019
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 298,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel La Grande Cloche
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Place Rouppe 10, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 181/19 / 18.9.2019
Popis objednaného plnenia kancelárske potreby - tonery
Hodnota objednaného plnenia 215,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ledum Kamara SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO: 48158836
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Renáta Baksová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 182/19 / 19.9.2019
Popis objednaného plnenia Kúpa zimných pneumatík na auto Škoda Octávia BL 795 GG
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AZ - Pneu s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Polianky 17, 841 01 Bratislava
IČO: 44912951
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno; 566/CVTISR/2017
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 183/19 / 19.9.2019
Popis objednaného plnenia Pranie bielizne
Hodnota objednaného plnenia 98,29 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOPAZ s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
IČO: 34145915
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 184/19 / 19.9.2019
Popis objednaného plnenia Sústruh s natáčacou frézou a príslušenstvom
Hodnota objednaného plnenia 4 651,34 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Martin Smeja, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Boukal s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partyzánska 108, 436 03 Litvínov-Chuderín
IČO: 04229282
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Martin Smeja, PhD.
Funkcia vedúci OCVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 184A/19 / 19.9.2019
Popis objednaného plnenia 2x roll-up s bannerom vrátane potlače
Hodnota objednaného plnenia 91,01 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CREOO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moyzesova 4409/125, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 50643151
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Lucia Kralovičová
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 185/19 / 20.9.2019
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 10 – OKTÓBER 2019
Hodnota objednaného plnenia 2 250,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Vladimír Ješko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Vladimír Ješko
Funkcia zástupca šéfredaktorkyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 185A/19 / 21.9.2019
Popis objednaného plnenia Expedičné služby časopisu Quark č. 10 - október 2019
Hodnota objednaného plnenia 400,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Renáta Józsová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Renáta Józsová
Funkcia vedúca oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 186/19 / 23.9.2019
Popis objednaného plnenia Komplexné zabezpečenie občerstvenia na jednodňový event 25.9., vrátane inventáru, personálu a dopravy
Hodnota objednaného plnenia 661,15 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Beneš – goodfood
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lipová 1146/12, 015 01 Rajec
IČO: 40434231
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 186A/19 / 23.9.2019
Popis objednaného plnenia dodanie zariadenia na plnenie plynu
Hodnota objednaného plnenia 38 259,6 EUR s DPH
Garant objednávky Monika Rybáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GASOTECH s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefánikova 385/45, 908 45 Gbely
IČO: 36263869
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Monika Rybáková
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 187/19 / 23.9.2019
Popis objednaného plnenia Komplexné zabezpečenie občerstvenia na jednodňový event 26.9., vrátane inventáru, personálu a dopravy
Hodnota objednaného plnenia 632,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Beneš – goodfood
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lipová 1146/12, 015 01 Rajec
IČO: 40434231
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 188/19 / 24.9.2019
Popis objednaného plnenia Komplexné zabezpečenie občerstvenia na jednodňový event 2.10., vrátane inventáru, personálu a dopravy
Hodnota objednaného plnenia 795,00 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Beneš – goodfood
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lipová 1146/12, 015 01 Rajec
IČO: 40434231
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 189/19 / 25.9.2019
Popis objednaného plnenia Garančná kontrola na auto Škoda Octavia BL 795 GG
Hodnota objednaného plnenia cca 250,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Lamač spol, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska 13, 841 01 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 190/19 / 27.9.2019
Popis objednaného plnenia Oprava a pretesnenie krytu prevodovky na aute Ford Focus BL 855 CO
Hodnota objednaného plnenia 250,- - 300,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SzilCar Partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nová Rožnavská 134/A 831 04 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 191/19 / 30.9.2019
Popis objednaného plnenia reklamný a propagačný materiál s potlačou podľa špecifikácie uvedenej v prílohe
Hodnota objednaného plnenia 6959,66 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DMC, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
J. Murgaša 100, Nové Zámky 940 64
IČO: 36777455
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1072/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Klimo Martin
Hodnota fakturovaného plnenia 685,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1073/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hurtová Nataša
Hodnota fakturovaného plnenia 578,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1074/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Klimo Martin
Hodnota fakturovaného plnenia 432,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1075/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom pracovných plošín
Hodnota fakturovaného plnenia 215,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FELBERMAYR SLOVAKIA,s.r..o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 24 821 04 Bratislava
IČO: 35801328Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1076/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakturovanie za dodaný tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 390,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTOMATION & BUSINESS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nitrianska 1835/1 921 01 Piešťany
IČO: 47062188Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1077/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom pozemku 8/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 401,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDNIČKA DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 71 831 02 Bratislava
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1078/19
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom 09/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická3 831 04 Bratislava
IČO: 56294263Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1079/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.162/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava striech nad objektami LC,SG
Hodnota fakturovaného plnenia 8 480,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROCRAFT SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24/3982 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50308726Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1080/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licenií
Hodnota fakturovaného plnenia 45,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Korunní 2569/108 Praha 10 -Vinohrady 101 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1081/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 420,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1082/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 544,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1083/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 400,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1084/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) právne služby
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDR.POKORNÝ ADVOKÁT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1085/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.150/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠVS PN -umývanie okien ,tepovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GABRIELLE INTERNETOVÝ SERVIS FIRIEM A DOMÁCNOSTÍ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dubová 236/29 921 01 Piešťany
IČO: 47399155Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1086/19
Prináleží k zmluve/objednávke 468/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36363431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1087/19
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA KARTOU
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel,nat.sup.,prev.popl.,EKO prog., servis.popl.,
Hodnota fakturovaného plnenia 143,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1088/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rozšírenie licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 1 420,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1089/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK, ING.V.KUPEC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1090/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.40/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preprava tovaru
Hodnota fakturovaného plnenia 160,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JURČO JOZEF
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Družstevná 98 095 39 Suňava
IČO: 35415462Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1091/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 797,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1092/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 163,000 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1093/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 739,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENKÝ PRIEMYSEL.a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1094/19
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účastnícky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 381,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NAR MARKETING, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Masarykovo nám.,52/33 702 00 Moravská Ostrava CZ
IČO: 64616398Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1095/19
Prináleží k zmluve/objednávke 72/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie údržby informačného systému
Hodnota fakturovaného plnenia 978,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INTERWAY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 21 831 04 Bratislava
IČO: 35728531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1096/19
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nepret.ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1097/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.náklady: el.en., teplo TÚV,vodné, stoč., zrýžky
Hodnota fakturovaného plnenia 526,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálová 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1098/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundáia nákl.: teplo,el.en.,vodné, stoč., zráž., telefóny, dátové a hlas,služby, pripojenie na pult centrálnej ochrany
Hodnota fakturovaného plnenia 1 840,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1099/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strážna služba
Hodnota fakturovaného plnenia 7 768,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG OOD SECURITY,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36640310Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1100/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 450,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1101/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 136,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1102/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služba - súkromná bezpečnosť
Hodnota fakturovaného plnenia 4 068,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružinovská 83 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1103/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 10 948,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1104/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ095A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tepovanie 10 miestností
Hodnota fakturovaného plnenia 607,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STANKOVIČ PAVOL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1105/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.082C/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kosenie, vertikulácia, strihanie krovín, čistenie plochy
Hodnota fakturovaného plnenia 511,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STANKOVIČ PAVOL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1106/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola a údržba
Hodnota fakturovaného plnenia 163,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RSP SERVIS - ČECHO Ľ.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Snežienková 637/42 971 01 Prievidza
IČO: 40657252Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1107/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno - vývojová spolupráca -Záloha na energie
Hodnota fakturovaného plnenia 335,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1108/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitoring médií 08/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAKIA ONLINE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1109/19
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) bezpečnostno - technické služby
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1110/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.165/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) premeranie spotreby paliva - vo vozidlách
Hodnota fakturovaného plnenia 900,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DEKRA SLOVENSKO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 47 851 04 Bratislava
IČO: 31324797Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1111/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konferencia
Hodnota fakturovaného plnenia 210,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PORADCA PODNIKATEĽA , spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23A 01001 Žilina
IČO: 31592503Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1112/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.170/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlač časopisu QUARK 08/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 2 130,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ULTRA PRINT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plunová 49 86103 Bratislava
IČO: 31399088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1113/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF - zväčšenie objemu dát 50GB - na neobmedzený
Hodnota fakturovaného plnenia 15,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WEBSUPPORT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 12 821 08 Bratislava
IČO: 36421928Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1114/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PROFORMAFAK..žáloha na ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 6 600,00 CZK s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IMPERIAL HOTEL OSTRAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tyškova 6 702 00 Ostrava CZ
IČO: 47116757Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1115/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ,154/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 105 obedov - letný tábor
Hodnota fakturovaného plnenia 367,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ING BEŇO ĽUBOŠ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tajovského 29 974 99 Banská Bystrica
IČO: 30574905Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1116/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1456/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné, zrážky,
Hodnota fakturovaného plnenia 306,55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1117/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Tužinská M.
Hodnota fakturovaného plnenia 710,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1118/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 61,63 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1119/19
Prináleží k zmluve/objednávke 457/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en., -NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 545,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENEGRIA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6,810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1120/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.,NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 2 939,59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6,810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1121/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en., PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia - 315,25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6,810 00 Bratislava
IČO: 36677581Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1122/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za prednostné vybavenie reklamácie
Hodnota fakturovaného plnenia 14,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1123/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.169/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠVS PN-prenie prádla
Hodnota fakturovaného plnenia 67,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOPAZ,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palackého 85/5 911 01 Trenčín
IČO: 34245913Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1124/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služby -údržba
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1125/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.172/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisný list - úhrada
Hodnota fakturovaného plnenia 1 778,88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALISON SLOVAKIA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 64 831 04 Bratislava
IČO: 35792141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1126/19
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyk,štvrťroč.kontroly -el.pož,signalizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 651,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1127/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preprava:Modra -Bratislava -Modra
Hodnota fakturovaného plnenia 76,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTODOPRAVA -ŠIMONOVIČ I.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
SNP 17 800 01 Modra
IČO: 34406131Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1128/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 416,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1129/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účtovanie transakcií firemných kaiet
Hodnota fakturovaného plnenia 0,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DIENERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1130/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom -štvrťrok 2
Hodnota fakturovaného plnenia 1 250,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV NITRA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám.Jána PavlaII 7 950 90 Nitra
IČO: 35593016Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1131/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 45,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1132/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 57,53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1133/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 48,89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1134/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 73,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1135/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 562,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: ,35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1136/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 66,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1137/19
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kam,systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1138/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) certifikáty podľa pril.zozamov
Hodnota fakturovaného plnenia 996,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5692 842 48 Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1139/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za skúšku ECDL
Hodnota fakturovaného plnenia 996,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5692 842 48 Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1140/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fak.podiel nákladov 08/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 2 742,05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1141/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb -úhrada fak,
Hodnota fakturovaného plnenia 840,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
IČO: 48059528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1142/19
Prináleží k zmluve/objednávke 139/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskyt,technickej podpory
Hodnota fakturovaného plnenia 282,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775284Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1144/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397663Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1145/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno .vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 377,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1146/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno .vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1147/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úharada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 480,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1148/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) štatistika
Hodnota fakturovaného plnenia 1 943,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER GASES FOR LIFE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 8 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1149/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1150/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS .zľava
Hodnota fakturovaného plnenia 4,88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1151/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS .zľava
Hodnota fakturovaného plnenia 3,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 3663124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1152/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel,účrt
Hodnota fakturovaného plnenia 45,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1153/19
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el,energiu -PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -202,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri rajčianke 48 010 01 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1154/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el,en,
Hodnota fakturovaného plnenia 124,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 3677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1155/19
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stoč., zráž.,
Hodnota fakturovaného plnenia 344,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35853070Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1156/19
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za voné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 11015 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ BODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35853070Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1157/19
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el,en., PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -9,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.9,2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
1157/19 STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 48 010 47 Žilina
IČO: 518865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1159/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 98,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.9,2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 842 91 Košice
IČO: 4483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1160/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby 08/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.9,2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 04200 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1161/19
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) VýJAZD ZáSAHOVEJ SKUPINY 08/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 63,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.9,2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1162/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefóny, mobily
Hodnota fakturovaného plnenia 26,17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS BUSINESS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi AlbertII, 27 1090 BRUSEL BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1163/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.182/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pireli cinturato winter - 4ks
Hodnota fakturovaného plnenia 180,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AZ PNEU, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Betliarska 22 85107 Bratislava
IČO: 449123951Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1163/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 4 710,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PATRIZIA FRANKFURT BELGIUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Montoyer 10 1000 BRUSEL BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1164/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyúčtovanie nájomného
Hodnota fakturovaného plnenia 27,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER GASES FOR LIFE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalukova 9 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1164/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.168/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) objednávanie publikácií -obj.
Hodnota fakturovaného plnenia 1 776,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PUNC REKLAMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vyšná úvrať 38 040 22 Košice
IČO: 52445100Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1165/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože -prenájom
Hodnota fakturovaného plnenia 125,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 9943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1165/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) súhrrná čiastka faktúr -úhrada
Hodnota fakturovaného plnenia 33,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1166/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fak.daň.doklad 181940530 -UBYTOVANIE
Hodnota fakturovaného plnenia 6 600,00 CZK s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IMPERIAL HOTEL OSTRAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tyršova 9 70200 Ostrava CZ
IČO: 4716757Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1166/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnných čiastok fak.
Hodnota fakturovaného plnenia 318,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1167/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.155/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revízia exponátov v zážitkovom centre
Hodnota fakturovaného plnenia 4 968,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KVANT, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
FMFI UK, Mlynská dolina 842 48 Bratislava
IČO: 31396294Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1167/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.44/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualizácia webovej stránky
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PXL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 38 05201 Spišská Nová Ves
IČO: 50765337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1168/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nab.noža na polygrafickú rezačku
Hodnota fakturovaného plnenia 63,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GRAMBLIČKA TOMÁŠ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 1 851 02 Bratislava
IČO: 40770842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1168/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakované zdaniteľné plnenei
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 23 071 01 Michalovce
IČO: 44388442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1169/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.173/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava el zab.systému EZS, podľa objednávky
Hodnota fakturovaného plnenia 199,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KELCOM INTERNATIONAL BANSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
NaTroskách 12 974 01 Banská Bystrica
IČO: 31564020Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1169/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada členského príspevku 2019
Hodnota fakturovaného plnenia 250,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klemensova 19 814 67 Bratislava
IČO: 30845181Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1170/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodané a používateľmi uhradené čiastky odbor.článkov
Hodnota fakturovaného plnenia 26,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner Strasse 83 D-10713 Berlin D.
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1170/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) technik pož.ochrany služba
Hodnota fakturovaného plnenia 100,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VAĽO PETER
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefánikova 70 07101 Michalovce
IČO: 41847164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1171/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Brichta Michal
Hodnota fakturovaného plnenia 735,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1171/19
Prináleží k zmluve/objednávke 85/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.podpora a údržba IS CRZP
Hodnota fakturovaného plnenia 6 636,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 90775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1172/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Krivjanska A.
Hodnota fakturovaného plnenia 761,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1172/19
Prináleží k zmluve/objednávke 89/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie prev. podp. údržby IS APS
Hodnota fakturovaného plnenia 11 004,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 90775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1173/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.177/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prezentačné stánky
Hodnota fakturovaného plnenia 16 356,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOOSEBERRY,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jakubovo nám.14 811 09 Bratislava
IČO: 44957521Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1173/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) el,en,8/ 2019
Hodnota fakturovaného plnenia 13 351,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1174/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Petrášová
Hodnota fakturovaného plnenia 735,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1174/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ,095A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) čistenie podláh tepovaním
Hodnota fakturovaného plnenia 780,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STANKOVIČ PAVOL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1175/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.176/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 68,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MENTON SK, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gbelská 19 84106 Bratislava
IČO: 35900903Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1175/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Černota M.
Hodnota fakturovaného plnenia 735,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1176/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ,176/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zakladač pákový
Hodnota fakturovaného plnenia 202,20EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 161479 85014 Bratislava
IČO: 35710591Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1176/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Fikselová
Hodnota fakturovaného plnenia 735,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1177/19
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby OPP a BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 62,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S.SYSTEM-IMP, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1177/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.179/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kompletná výbava -roll up
Hodnota fakturovaného plnenia 403,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ANWELL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Blagoevova16 85104 Bratislava
IČO: 45268193Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1178/19
Prináleží k zmluve/objednávke 173/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar?klima
Hodnota fakturovaného plnenia 3 800,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19 811 09 Bratislava
IČO: 4562274Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1178/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 248,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1179/19
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 95,95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1179/19
Prináleží k zmluve/objednávke ŔÁMCOVÁ DOHODA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribučné náklady periodickej tlače QUARK
Hodnota fakturovaného plnenia 347,95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
pARTIZáNSKA CESTA 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1180/19
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 28,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1180/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.174/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom sys.JOSEPHNE, služby asistenčného programu 22.09 -22.09.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 5 832,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NAR MARKETING, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šulekova 2 811 06 Bratislava
IČO: 36694207Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1181/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava okien
Hodnota fakturovaného plnenia 249,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DANIHEL MIROSLAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalinčiakova 17 920 42 Červeník
IČO: 44748345Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1181/19
Prináleží k zmluve/objednávke c.obj.181/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Ledum Kamara SK s.r.o.
Hodnota fakturovaného plnenia 210,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ledum Kamara SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zamocka 30 Bratislava
IČO: 48158836Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1182/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.148/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra -tituly
Hodnota fakturovaného plnenia 166,88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EUROBOOKS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jesenského 5-9 811 01 Bratislava
IČO: 36657101Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1182/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom priestorov, stravovacie služby
Hodnota fakturovaného plnenia 5 800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Horný Smokovec 21 062 01 Vysoké Tatry
IČO: 35781319Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1183/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.176A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom priestorov, stravovacie služby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Horný Smokovec 21 062 01 Vysoké Tatry
IČO: 35781319Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1184/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská I.
Hodnota fakturovaného plnenia 263,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.9.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234