Objednávky a faktúry november 2019

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 225A/19 / 4.11.2019
Popis objednaného plnenia Zabezpečenie dodávky s vodičom prostredníctvom prenájmu
Hodnota objednaného plnenia 115,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
artBOX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bilíková 15, 841 01 Bratislava
IČO: 47147555
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 226/19 / 6.11.2019
Popis objednaného plnenia nákup 190 gr.ofsetového kartónu
Hodnota objednaného plnenia 822.768 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Gabriela Aichová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP Papier, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
IČO: 36373583
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Gabriela Aichová
Funkcia vedúca oddelenia RTOVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 226A/19 / 6.11.2019
Popis objednaného plnenia Originálna lampa s modulom do NEC PA671W
Hodnota objednaného plnenia 375,88 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Web Retail s.r.o. - Prevádzkovateľ Projektory-Lampy.sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00, ČR
IČO: 28876431
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Peter Hrčka
Funkcia finančný manažérVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 227/19 / 11.11.2019
Popis objednaného plnenia Cateringové služby, prenájom miestnosti, technické zabezpečenie
Hodnota objednaného plnenia 13 627,50 EUR s DPH
Garant objednávky prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Saffron
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 27, Bratislava
IČO: 45519587
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Katarína Šimková
Funkcia NCPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 228/19 / 11.11.2019
Popis objednaného plnenia výkop sónd a vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na sanáciu budovy MŠaP, Charkovská 1, DNV
Hodnota objednaného plnenia 21 600,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NAR marketing s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
SP PLUS s.r.o., Trstínska 9, 917 00 Trnava
IČO: 36762377
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 229/19 / 11.11.2019
Popis objednaného plnenia Komplexné zabezpečenie občerstvenia na jednodňový event 13.11., vrátane inventáru, personálu a dopravy
Hodnota objednaného plnenia 1 021,14 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LADY GASTRO, spol. s r.o.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 31402097
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 230/19 / 11.11.2019
Popis objednaného plnenia 15 ks microbit
Hodnota objednaného plnenia 486,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Eva Kalužáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
StreamIT, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bezručova 2533/9, 811 09 Bratislava
IČO: 50133845
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Eva Kalužáková
Funkcia projektový manažér ITAVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 230A/19 / 11.11.2019
Popis objednaného plnenia Obojstranné laminovanie 35 ks
Hodnota objednaného plnenia 29,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Eva Kalužáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Wigger
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 1543/133, 831 02 Bratislava
IČO: 46321012
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Eva Kalužáková
Funkcia projektový manažér ITAVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 230B/19 / 11.11.2019
Popis objednaného plnenia oprava dieselagregátu
Hodnota objednaného plnenia 642,30 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zeppelin SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 31579710
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 231/19 / 12.11.2019
Popis objednaného plnenia Predĺženie záruky na 5 rokov na 2 ks plynových kotlov Vaillant
Hodnota objednaného plnenia 198,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jaroslav Palkech KOVO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vrbovská 133, 92101 Piešťany
IČO: 17670497
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 231A/19 / 12.11.2019
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 129,10 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Chambord
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue de Namur 82, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 231B/19 / 12.11.2019
Popis objednaného plnenia obsluha plynovej kotolne
Hodnota objednaného plnenia 16,80 EUR s DPH
Garant objednávky Robert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Chudý - EnviEcoEnergy
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haanova 2, 85104 Bratislava
IČO: 52774171
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 232/19 / 13.11.2019
Popis objednaného plnenia Obstaranie softvérového programu – virtuálnej prezentácie dvoch vynálezov
Hodnota objednaného plnenia 22 680,- EUR s DPH
Garant objednávky prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Skyform s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 13, 851 01, Bratislava
IČO: 44622988
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Putalová
Funkcia riaditeľka NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 232A/19 / 13.11.2019
Popis objednaného plnenia Čistiace prostriedky
Hodnota objednaného plnenia 53,74 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Martin Smeja, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Europapier Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 40, 852 45 Bratislava
IČO: 31344381
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Martin Smeja, PhD.
Funkcia vedúci OCVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 233/19 / 14.11.2019
Popis objednaného plnenia Kúpa českých periodík
Hodnota objednaného plnenia 28,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BETON TKS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Zámecké 9, 14000 Praha 4
IČO: 26463407
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 234/19 / 14.11.2019
Popis objednaného plnenia Kúpa českých periodík
Hodnota objednaného plnenia 32,42 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
dTest, o.p.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Černomořská 419/10, 10100 Praha 10
IČO: 45770760
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 235/19 / 14.11.2019
Popis objednaného plnenia Kúpa českých periodík
Hodnota objednaného plnenia 153,95 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Magnet Press Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šustekova 8, 85104 Bratislava
IČO: 31356958
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 236/19 / 14.11.2019
Popis objednaného plnenia Kúpa českých periodík
Hodnota objednaného plnenia 342,73 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MediaPritnkappa Pressegrosso, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 237/19 / 14.11.2019
Popis objednaného plnenia Kúpa českých periodík
Hodnota objednaného plnenia 1 292,26 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10, 931 03 Bratislava
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 238/19 / 28.11.2019
Popis objednaného plnenia Kávovar Krups EA891110 Evidence
Hodnota objednaného plnenia 499,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Alza.sk s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bottova 6654/7, Bratislava 811 09
IČO: 36562939
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 238/19 / 14.11.2019
Popis objednaného plnenia Kúpa českých periodík
Hodnota objednaného plnenia 30,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vodní hospodářství, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bohumilice 89, 38481 Čkyně
IČO: 25172379
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 240/19 / 14.11.2019
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 261,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AEPress, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajzova 7, Bratislava, 821 08
IČO: 31388671
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 241/19 / 14.11.2019
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 36,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fyzikálny ústav SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, Bratislava, 845 11
IČO: 00166537
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 242/19 / 14.11.2019
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 64,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústav vied o Zemi SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, Bratislava, 840 05
IČO: 00586943
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 243/19 / 14.11.2019
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 59,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MediaCall s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Špitálska 885/2a, Praha 9, 190 00
IČO: 24198013
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 244/19 / 14.11.2019
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 23,58 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
L.K.Permanent, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hattalova 12, Bratislava, 831 03
IČO: 31352782
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 245/19 / 14.11.2019
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 42,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústav informatiky SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, Bratislava, 845 07
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 246/19 / 14.11.2019
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 104,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústav materiálov a mechaniky SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9/6319, Bratislava, 845 13
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 247/19 / 14.11.2019
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 180,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Výskumný ústav papiera a celulózy
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 14, Bratislava, 841 04
IČO: 31380051
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 247A/19 / 14.11.2019
Popis objednaného plnenia Záložný zdroj UPS
Hodnota objednaného plnenia Cca 8363,19 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Group PC Team s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pifflová 3, Bratislava
IČO: 35899999
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 248/19 / 15.11.2019
Popis objednaného plnenia sieťové komponenty
Hodnota objednaného plnenia 1 788,12 EUR s DPH
Garant objednávky RNDr. Boris Ďuriš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATComputers, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Framborská 253, 010 01 Žilina
IČO: 31611559
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 249/19 / 15.11.2019
Popis objednaného plnenia sieťové komponenty
Hodnota objednaného plnenia 2 196,- EUR s DPH
Garant objednávky RNDr. Boris Ďuriš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
eGroup Solutions, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
IČO: 44989709
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 250/19 / 15.11.2019
Popis objednaného plnenia vyhotovenie geometrického plánu
Hodnota objednaného plnenia 250,- EUR s DPH
Garant objednávky JUDr. Beáta Strhanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DAGEON s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Agátova 485/8, Liptovský Mikuláš
IČO: 45347191
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 251/19 / 15.11.2019
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 89,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
News and Media Holding, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 19/B, 832 15, Bratislava
IČO: 47256281
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 252/19 / 15.11.2019
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 279,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAFRA Slovakia, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 34, 836 05, Bratislava 3
IČO: 31333524
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 253/19 / 18.11.2019
Popis objednaného plnenia Revízia a servis plynových spotrebičov
Hodnota objednaného plnenia 200,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ladislav Staroň
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Poleč -PaSP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vranov 504/38, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 43115471
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia vedúci ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 254/19 / 19.11.2019
Popis objednaného plnenia Reštaurovanie - oprava knižnej väzby braillovských kníh – historického, špeciálno-pedagogického knižničného fondu MŠŠL
Hodnota objednaného plnenia 1 080,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štúrova 36, 054 65 Levoča
IČO: 37780387
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 255/19 / 19.11.2019
Popis objednaného plnenia Deduplikácia entít v databáze publikačnej činnosti VŠ
Hodnota objednaného plnenia 23 982,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Ľudmila Hrčková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2, 84104 Bratislava
IČO: 30775264
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Ľudmila Hrčková
Funkcia vedúca OHVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 255A/19 / 19.11.2019
Popis objednaného plnenia vyhotovenie statického posudku zaťažiteľnosti budovy
Hodnota objednaného plnenia 240,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Július Gábriš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
M4Y s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sídlisko 767/1 Zlaté klasy
IČO: 47417340
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 256/19 / 20.11.2019
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 57,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Nina Bratková, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Majestic
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obilićev venac 28, Stari Grad, 11000 Belgrade, Serbia
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Nina Bratková, PhD.
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 257/19 / 21.11.2019
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 12 – DECEMBER 2019
Hodnota objednaného plnenia 2 250,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Vladimír Ješko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Vladimír Ješko
Funkcia zástupca šéfredaktorkyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 258/19 / 21.11.2019
Popis objednaného plnenia Napájací zdroj na server Synology PSU 250W 24p+8p+6p
Hodnota objednaného plnenia 102,84 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EM Laser, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mútne 469, 029 63 Mútne
IČO: 47155031
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 259/19 / 21.11.2019
Popis objednaného plnenia Expedičné služby časopisu Quark č. 12 - december 2019
Hodnota objednaného plnenia 400,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Renáta Józsová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Renáta Józsová
Funkcia vedúca oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 259A/19 / 21.11.2019
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 117,44 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NH Budapest City
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vígszinház utca 3, 1137 Budapešť
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 259B/19 / 21.11.2019
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 117,44 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Jana Kasáková, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NH Budapest City
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vígszinház utca 3, 1137 Budapešť
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jana Kasáková, PhD.
Funkcia vedúca OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 260/19 / 23.11.2019
Popis objednaného plnenia WiFi prístupový bod
Hodnota objednaného plnenia 137,09 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Martin Smeja, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers sro
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42, 85101 Bratislava
IČO: 04229282
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Martin Smeja, PhD.
Funkcia vedúci OCVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 261/19 / 26.11.2019
Popis objednaného plnenia Komplexné zabezpečenie občerstvenia na jednodňový event 3.12.2019
Hodnota objednaného plnenia 424,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LADY GASTRO, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 31402097
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 262/19 / 26.11.2019
Popis objednaného plnenia večerná recepcia formou studeného bufetu bez obsluhy a nápojov pre 35 osôb
Hodnota objednaného plnenia 556,50 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Terézia Ruá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kamayammy / Kamilla Kociecka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Peperstraat 69, 3080 Tervuren, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Lívia Holienková
Funkcia finančný manažérVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 263/19 / 26.11.2019
Popis objednaného plnenia Garančná prehliadka auta Ford BL 855 CO, +STK a EK
Hodnota objednaného plnenia cca 350,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SzilCar Partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nová Rožnavská 134/A, 931 04 BA
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 264/19 / 28.11.2019
Popis objednaného plnenia Revízia hasiacich prístrojov, Žilina
Hodnota objednaného plnenia 75,- EUR bez DPH
Garant objednávky Mgr. Roman Bátora
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pyrostop Huliak, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ipeľská 615/20, 010 01 Žilina
IČO: 36795488
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 265/19 / 28.11.2019
Popis objednaného plnenia vypracovanie prevádzkového poriadku
Hodnota objednaného plnenia 360,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gasenerg s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 71, 832 59 Bratislava
IČO: 31336230
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 266/19 / 28.11.2019
Popis objednaného plnenia Zošívačka elektrická Novus B 100 EL 2ks
Hodnota objednaného plnenia 847,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9, Bratislava 821 04
IČO: 35710691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 267/19 / 28.11.2019
Popis objednaného plnenia Skartovač Securio B35 - 2 ks
Hodnota objednaného plnenia 2 154,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datacomp.sk a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Suchom mlyne 3897/29, Bratislava 811 04
IČO: 50447815
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 268/19 / 28.11.2019
Popis objednaného plnenia Kávovar Krups EA891110 Evidence
Hodnota objednaného plnenia 499,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Alza.sk s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bottova 6654/7, Bratislava 811 09
IČO: 36562939
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno; 566/CVTISR/2017
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 269/19 / 29.11.2019
Popis objednaného plnenia Pranie bielizne
Hodnota objednaného plnenia 58,96 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOPAZ s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
IČO: 34145915
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 270/19 / 29.11.2019
Popis objednaného plnenia Revízia has. prístrojov a hydrantov+oprava has. prístrojov
Hodnota objednaného plnenia 200,72 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROTEAM Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Beňovského 5387/3, 90501 Senica
IČO: 36241903
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 271/19 / 29.11.2019
Popis objednaného plnenia Servis auta Škoda Octavia
Hodnota objednaného plnenia 441,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Marek Mazur
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Š-Autoservis Vranov s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mierová 99, Humenné 066 01
IČO: 36455385
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Marek Mazur
Funkcia Vedúci oddelenia ŠVS MichalovceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 271A/19 / 29.11.2019
Popis objednaného plnenia spiatočná letenka pre 1 osobu, Viedeň -Záhreb
Hodnota objednaného plnenia 366,95 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
superletuska.sk (ASIANA, spol. s r. o.)
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Nataša Dojčáková
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 272B/19 / 30.11.2019
Popis objednaného plnenia Servisné práce na laser show
Hodnota objednaného plnenia 218,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Martin Smeja, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Martin Gabčo, TMaCX
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Okružná 1422/14, 020 01 Púchov
IČO: 40682609
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Martin Smeja, PhD.
Funkcia vedúci OCVFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1334/2019
Prináleží k zmluve/objednávke obj. 216/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) publikacie
Hodnota fakturovaného plnenia 133,55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 812 43 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1355/19
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel, nat.super, EKO prog., servis.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 322,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1356/19
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 5294298Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1357/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strážna služba
Hodnota fakturovaného plnenia 7 956,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG OOD SECURITY, spol.s.r..o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 38650310Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1358/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.204/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné na periodiká
Hodnota fakturovaného plnenia 44,05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz K. strasse 9 Wien A1210
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1359/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.204/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplaatné na periodiká
Hodnota fakturovaného plnenia 484,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz K. strasse 9 Wien A1210
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1360/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ. 205/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné na periodiká
Hodnota fakturovaného plnenia 2 105,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/12 16200 Praha CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1361/19
Prináleží k zmluve/objednávke platba
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upomienka d,č 2201901909
Hodnota fakturovaného plnenia 119,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GAJOS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36379891Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1362/19
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) licencie -fotky
Hodnota fakturovaného plnenia 40,57 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden Voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Korunni 2569/108 Praha
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1363/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK ING.KUPEC V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1364/19
Prináleží k zmluve/objednávke RÁMCOVÁ DOHODA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 9 231,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DMC,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
J.Murgaša 100 94064 Nové Zámky
IČO: 36777456Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1365/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZžMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom
Hodnota fakturovaného plnenia 401,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDNIČKA DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 71 83102 Bratislava
IČO: 50993701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1366/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1367/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 424,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1368/19
Prináleží k zmluve/objednávke 70/cvtisr/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 11,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a,s,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1369/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 388,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1370/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 4 068,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlovská 53 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1371/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Šimková K.
Hodnota fakturovaného plnenia 689,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1372/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Šimkoviž J.
Hodnota fakturovaného plnenia 238,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1373/19
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 7 650,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 62 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1374/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 163,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1375/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 797,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1376/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 799,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1377/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 450,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVESNKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1378/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.215/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF objednávka odbor.literatúry na základe cenovej ponuky
Hodnota fakturovaného plnenia 202,19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PANTA RHEI,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kúpeľná 2 032 01 Veľký Meder
IČO: 31443923Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1379/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.225/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) creston -distribúcia signálu
Hodnota fakturovaného plnenia 2 438,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MEDIATECH CENTRAL EUROPE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drieňová 34 821 02 Bratislava
IČO: 35772801Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1380/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 424,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1381/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 11 740,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1382/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zakladač pákový
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 9 82 104 Bratislava
IČO: 35710591Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1383/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.náklady 2019:el.en., teploTÚV, vodné, stoč., zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 526,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1384/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis QUARK
Hodnota fakturovaného plnenia 2 130,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ULTRA PRINT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhova 49 83103 Bratislava
IČO: 31399088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1385/19
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok " KREDIT 15 "
Hodnota fakturovaného plnenia 958,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROFESIA, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19 811 09 Bratislava
IČO: 3890081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1386/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.223/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 352,69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 9821 04 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1387/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.221/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 953,13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 9821 04 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1388/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služba
Hodnota fakturovaného plnenia 4 073,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA SECURITY SERVIS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudlovská 53 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46798311Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1389/19
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 314,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1390/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.212/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odbor.literatúra:lekárska mikrobiológia
Hodnota fakturovaného plnenia 720,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HERBA, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Švabinského 4a 851 01 Bratislava
IČO: 31993421Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1391/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 81,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1392/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 41,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1393/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 95,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1394/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 58,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1396/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 65,53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s..
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1397/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitoring médií 10/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAKIA ONLINE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31402465Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1398/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.
Hodnota fakturovaného plnenia 124,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 81647 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1399/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.a podpora údržby infor,syst.
Hodnota fakturovaného plnenia 978,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INTERWAY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 21 831 04 Bratislava
IČO: 35726531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1400/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Straka D.
Hodnota fakturovaného plnenia 740,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1401/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Janičkovič D.
Hodnota fakturovaného plnenia 740,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1402/19
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za úhrnnú čiastku faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 660,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1403/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce)
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RETWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
jAšíKOVA 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1404/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ,210/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odbor.literatúra občiansky zákoník
Hodnota fakturovaného plnenia 58,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EUROKÓDEX,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23A 01001 Žilina
IČO: 46781854Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1405/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.209/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 118 ,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ELFA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park Komenského 7 040 01 Košice
IČO: 35444101Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1406/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom oceľovej fľaše
Hodnota fakturovaného plnenia 32,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER GASES FOR LIFE- MESSER TATRAGAS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1407/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) transakcie firemných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 123,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DIENERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1408/19
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služba: zozbor vody
Hodnota fakturovaného plnenia 201,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA HL.M. BRATISLAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružinovská 8 820 09 Bratislava
IČO: 00607436Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1409/19
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) bezpečnostno -technická služba 10/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 92210 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1410/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 786,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
IČO: 48059528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1411/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.225A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevoz tovaru na dva termíny
Hodnota fakturovaného plnenia 115,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ARTBOX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bilíkova 15 841 01 Bratislava
IČO: 47147555Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1412/19
Prináleží k zmluve/objednávke obj.082C/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kosenie, vertikulácia, strihanie krovín
Hodnota fakturovaného plnenia 512,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STANKOVIČ PAVOL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1413/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.095a/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tepovanie miestností
Hodnota fakturovaného plnenia 1 038,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STANKOVIČ PAVOL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1414/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom, služby spojené s užívaním priestoru
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1415/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb údržby
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1416/19
Prináleží k zmluve/objednávke 25/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spracúvanie osobných údajov nariadenie GDPR
Hodnota fakturovaného plnenia 10 797,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MIKOTECH, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hybešova 33 831 06 Bratislava
IČO: 35917351Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1417/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.77A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis infor. -kom.technológií
Hodnota fakturovaného plnenia 1 285,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 14 85101 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1418/19
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1419/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.163/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dusík 5.0 9,5m3 F50 P200,hexafulorid síry 3.0 10kg tlakové fľaše
Hodnota fakturovaného plnenia 881,59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER GASES FOR LIFE- MESSER TATRAGAS,spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1420/19
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana maj. -monitorovacím systémom
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1421/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en. PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia - 480,63 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1422/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 788,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1425/19
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS zľava
Hodnota fakturovaného plnenia 6,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1426/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.095/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka a montáž dverí
Hodnota fakturovaného plnenia 9 351,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA HOLDING, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 82 841 06 Bratislava
IČO: 50225871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1427/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) originálna mapa s modulom do NEC PA671W
Hodnota fakturovaného plnenia 318,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WEBRETAIL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Husinecká 903/ 10 130 00 Praha CZ
IČO: 2876431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1428/19
Prináleží k zmluve/objednávke RÁMCOVÁ DOHODA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytnutie distribúcie period.tlače QUARK 2019
Hodnota fakturovaného plnenia 349,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA , a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1429/19
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 387,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovká 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1431/19
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en -PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -46,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 48 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1432/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisný prenájom, pranie rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 125,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1433/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuv.na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rešerš -odb.literatúry
Hodnota fakturovaného plnenia 100,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OXFORD UNIVERSITY PRESS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Great Clarendon Street EGLAND
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1435/2019
Prináleží k zmluve/objednávke obj.216/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) publikacie
Hodnota fakturovaného plnenia 277,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 81243 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1436/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.208/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odbor.literatúra podľa zoznamu
Hodnota fakturovaného plnenia 267,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE, VYD.EDIS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1437/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.211/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1 ks odborná literatúra "medicínska biofyzika"
Hodnota fakturovaného plnenia 20,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GRADA SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 28 811 08 Bratislava
IČO: 31346103Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1438/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 70,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 10 921 79 Piešťany
IČO: 36252484Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1439/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stoč.,
Hodnota fakturovaného plnenia 85,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 10 921 79 Piešťany
IČO: 36252484Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1440/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 128,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1441/19
Prináleží k zmluve/objednávke 139/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultacie
Hodnota fakturovaného plnenia 282,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Svop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1444/19
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATKY
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) členský poplatok -SLORD styč.kan.SR VYSKUM A VÝV. BRUSEL,BELGIUM
Hodnota fakturovaného plnenia 450,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IGLO CORE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ko Wi Rue du Trone 98 1050 Brusel BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1445/19
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakované zdaniteľné plnenie na základe zmluvy
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1446/19
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží 10-11/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 101,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1447/19
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží 7. 10-03.11/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 17,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1448/19
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en. NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 59,87 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke48 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1449/19
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadky kamerového systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1450/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby 01.10.2019-31.10.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1451/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluva o výskumno -vývoj.spolupráci
Hodnota fakturovaného plnenia 377,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1452/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluva o výskumno -vývoj.spolupráci
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1453/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.213/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) objed.odbor.lieratúry podľa priloženého zoznamu
Hodnota fakturovaného plnenia 153,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MARTINUS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gorkého 4 036 01 Martin
IČO: 45503249Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1454/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.224/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava auta BA413UL
Hodnota fakturovaného plnenia 1 224,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTOPALACE PANÓNSKA -MAZDA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 33 851 04 Bratislava
IČO: 35808641Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1455/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.220/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná prehliadka skúška el.rozvodov - revízia
Hodnota fakturovaného plnenia 908,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BC.ING.KAMENICKÝ JOZEF
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jána Francisciho 32 054 01 Levoča
IČO: 37481207Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1456/19
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada kópií odbor.článkov a výpôžičky kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 65,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO e V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strasse 53 D-10713 BERLIN D
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1458/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) na úhradu el.en., 01.10.-31.10.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 82,37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1459/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.192/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odboré prehliadky - revízie a servisné práce ŠVS BB
Hodnota fakturovaného plnenia 492,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STAVOMONTÁŽE INŠTALÁCIE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Majerská cesta 36 974 01 Banská Bystrica
IČO: 31628222Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1460/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.229/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kompletné zab.občerstvenia
Hodnota fakturovaného plnenia 1 021,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LADY GASTRO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dubravská cesta 9 840 05 Bratislava
IČO: 31402097Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1461/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.217/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) objednávka odbor.literatúry 1ks,balné
Hodnota fakturovaného plnenia 18,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šrobárova 2 041 80 Košice
IČO: 00397768Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1462/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.095/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) FAK.DOBROPIS dod.a montáž dverí
Hodnota fakturovaného plnenia - 9 351,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA HOLDING, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 82 841 06 Bratislava
IČO: 50225871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1463/19
Prináleží k zmluve/objednávke 294/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) montáž a osadenie svietidiel
Hodnota fakturovaného plnenia 4 689,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA HOLDING, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 82 841 06 Bratislava
IČO: 50225871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1464/19
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel, EKOprogram, servisný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 53,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVESNKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1465/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.227/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom priestorov, technické vybavenie
Hodnota fakturovaného plnenia 13 264,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HOTEL SAFFRON, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 27 811 07 Bratislava
IČO: 45519587Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1466/19
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 11/2019 - služby OPP a BOZP ŠVS BB
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S.SYSTEM -IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1467/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.2/2019/234/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dTest plus SK -predĺženie 2020/01-2020/12
Hodnota fakturovaného plnenia 32,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DTEST, o.p.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Černomořská 419/10 101 00 PRAHA CZ
IČO: 45770760Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1468/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.244/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1ka SLOVENSKÁ LITERATÚRA -PERIODIKÁ
Hodnota fakturovaného plnenia 23,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
L.K.PERMANENT, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hattalova 12 831 03 Bratislava
IČO: 31352782Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1469/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.249/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 6 ks ubiquiti UniFi -podľa cenovej ponuky
Hodnota fakturovaného plnenia 2 196,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EGROUP SOLUTIONS, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 44989709Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1470/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Krivjanská A.
Hodnota fakturovaného plnenia 740,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lentá 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1471/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Beňo P.
Hodnota fakturovaného plnenia 489,03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lentá 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1472/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Petrášová V.
Hodnota fakturovaného plnenia 274,57 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lentá 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1473/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská I.
Hodnota fakturovaného plnenia 485,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lentá 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1474/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 12 671,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1475/19
Prináleží k zmluve/objednávke 173/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) klima, MG, UPS, EZS, SKV, EPS+SHZ
Hodnota fakturovaného plnenia 3 800,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19 81109 Bratislava
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1476/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA NA ZÁKAZKU
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelársky papier
Hodnota fakturovaného plnenia 53,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EUROPAPIER SLOVENSKO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 40 852 45 Bratislava
IČO: 31344381Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1477/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) bežné poistné obdobie -poistenie majetku DÁTOVÉHO CENTRA
Hodnota fakturovaného plnenia 20 579,05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21 821 08 Bratislava
IČO: 47236060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1479/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.243/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) objednávka periodík na rok 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 59,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MEDIA CALL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Špitálska 885/2a 190 00 PRAHA CZ
IČO: 24198013Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1480/19
Prináleží k zmluve/objednávke 141/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stavebé práce -dodatok č.3 - ukončenie plnenia
Hodnota fakturovaného plnenia 2 596,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1481/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.221/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) etikety univerzálne 20ks, zakladače pákové 40 ks
Hodnota fakturovaného plnenia 43,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9 82104 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1482/19
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky za tel.účty -BRUSEL
Hodnota fakturovaného plnenia 205,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS BUSINESS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II 27 B-1030 BRUXELLES BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1483/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakturované položky:lavé a pravé svetlo
Hodnota fakturovaného plnenia 111,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZH VERRON, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Výškovická 3085/2 70030 Ostrava -Zábřeh CZ
IČO: 28631234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1484/19
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA KARTOU
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) e -shop -tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 183,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
123.ENCRE.BE,123inkt BVBA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nieuw Walden 56-64 1394 PC Nederhost den Berg
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1486/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.163/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyúčtovanie nájomného: nájom fľaša oceľová
Hodnota fakturovaného plnenia 38,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER GASES FOR LIFE,MESSER TATRAGAS, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1487/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnnej čiastky faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 248,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1487/A/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.6A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odstraňovanie prev.incidentov
Hodnota fakturovaného plnenia 34 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BARCLET,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Italská 2561/47 12 00 Praha CZ
IČO: 27823717Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1488/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava a servis stroja SG
Hodnota fakturovaného plnenia 152,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EVROFIN INT,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jarošova 1 83103 Bratislava
IČO: 44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1489/19
Prináleží k zmluve/objednávke kÚPNA ZMLUVA VO
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nový automobil škoda
Hodnota fakturovaného plnenia 13 590,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTOPROFIT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šaľská 743/2 924 01 Galanta
IČO: 36239763Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1490/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.247/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) periodikum 2020 1ks -WOOD RESEARCH
Hodnota fakturovaného plnenia 180,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝSKUMNÝ ÚSTAV PAPIERA A CELULÓZY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 3 841 04 Bratislava
IČO: 31380051Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1491/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.231/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakturovanie predĺženie záruky na kondenzačný kotol ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 198,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PALKECH J. KOVO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vrbovská 133 921 01 Piešťany
IČO: 17670497Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1493/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.251/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF predplatné titulu TREND 1ks
Hodnota fakturovaného plnenia 89,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NEWS AND MEDIA HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 19B 832 15 Bratislava
IČO: 47256281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1494/19
Prináleží k zmluve/objednávke obj. 255/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodavka modulu
Hodnota fakturovaného plnenia 23.982,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 84104 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1495/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.230/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) USB káble. batérie, reproduktor,LED diódy s rezistormi,vodivý drôt
Hodnota fakturovaného plnenia 486,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREAM IT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bezručova 9 811 09 Bratislava
IČO: 50133845Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1496/19
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účtov.nákladov:teplo, el.en., vodné, stoč., zrážky, telefóny, dátové a hlasov.služby, pripoj.na pult centrál .ochrany
Hodnota fakturovaného plnenia 1 803,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vsela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1497/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 367,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁN BENEDIKOVIČ - PENZIÓN BLESK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanského 9 03401 Ružomberok
IČO: 43853854Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1498/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakt.podielu nákladov 10/2019 VP
Hodnota fakturovaného plnenia 2 866,69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafarikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1499/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.226/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) BIELY -bezdrvený ofsetový kartón - 5000 hárkov- SG
Hodnota fakturovaného plnenia 822,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP PAPIER, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 29 03101 Ružomberok
IČO: 36373583Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1500/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.252/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF 1ks digital premium na rok 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 279,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAFRA SLOVAKIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 34 836 05 Bratislava
IČO: 3133524Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1501/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.3/2019/235/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF odborná literatúra, DVD
Hodnota fakturovaného plnenia 153,95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šustekova 8 851 04 Bratislava
IČO: 31356958Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1502/19
Prináleží k zmluve/objednávke predplatné
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné časopisu - na rok 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 42,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTAV INFORMATIKY SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9 845 07 Bratislava
IČO: 17055555Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1503/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Davidová L.
Hodnota fakturovaného plnenia 471,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1504/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Šimková K.
Hodnota fakturovaného plnenia 740,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, .sr.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1505/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Beňo P.
Hodnota fakturovaného plnenia 127,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1506/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Beňo P.
Hodnota fakturovaného plnenia 740,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1507/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Richard Imrich
Hodnota fakturovaného plnenia 740,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1508/19
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 914,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1509/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.199A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predaj za IPC710
Hodnota fakturovaného plnenia 23 868,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CANON SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karažičova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1510/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakturácia za domény
Hodnota fakturovaného plnenia 1 018,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1511/19
Prináleží k zmluve/objednávke obj.248/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZL -reciklačný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 1 788,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AT COMPUTER,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Framborská 253 010 01 Žilina
IČO: 31611559Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1512/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 64,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1513/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.207/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) bezdrôtový konf.systém - hybridná ovládacia jednotka
Hodnota fakturovaného plnenia 23 137,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MEDIA TECH CENTRAL EUROPE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drieňová 34 821 02 Bratislava
IČO: 35772581Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1514/19
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aplikačné a systémové konzultácie
Hodnota fakturovaného plnenia 26,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 BRATISLAVA
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1515/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.44/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualizácia webového portálu Levoča
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PXL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 38/887 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 50765337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1516/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.5/2019/237/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra podľa zoznamu
Hodnota fakturovaného plnenia 1 196,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11 16200 Praha CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1517/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 488,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1518/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 484,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1519/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluva o prenájme
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDNIČKA DEVELOPMENT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 71 831 02 Bratislava
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1923/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 547,13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1924/19
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS zľava
Hodnota fakturovaného plnenia 15,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1935/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 46,03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM,a .s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469