Objednávky a faktúry marec 2019

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno / 285/ITA/2018
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 72/19 / 1.3.2019
Popis objednaného plnenia Dodanie tovaru v rámci VO ZVPaDP podľa Prílohy č. 1 k objednávke
Hodnota objednaného plnenia 137 688 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Asseco Central Europe, a.s., Mgr. Peter Moravčík
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava
IČO: 35760419
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Barbora Blesáková
Funkcia hlavný finančný manažér ITAVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 73/19 / 5.3.2019
Popis objednaného plnenia Papierové utierky v rolkách TORK
Hodnota objednaného plnenia 406,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Zuzana Onderiková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KAMIKO-HYGIENE s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 45965340
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Zuzana Onderiková
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS BAVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 74/19 / 5.3.2019
Popis objednaného plnenia Objednávka na recepciu formou teplého bufetu a dezertov - 70 osôb
Hodnota objednaného plnenia 2 065,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Et Mgr. Monika Bideau Repčíková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kamayammy / Kamilla Kociecka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Peperstraat 69, 3080 Tervuren, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Lívia Holienková
Funkcia finančná manažérkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 74A/19 / 5.3.2019
Popis objednaného plnenia Ročná záručná servisná prehliadka kondenzačného kotla do 35 kW (2ks)
Hodnota objednaného plnenia 96,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jaroslav Palkech KOVO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vrbovská 133, 921 01 Piešťany
IČO: 17670497
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 75/19 / 6.3.2019
Popis objednaného plnenia papier
Hodnota objednaného plnenia 2 756,10 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/rámcová zmluva
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 76/19 / 8.3.2019
Popis objednaného plnenia kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 2 085,30 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamitec, spol. s r.o.
IČO: 35710691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 77/19 / 8.3.2019
Popis objednaného plnenia Lithiové baterky do batérií vodovodných
Hodnota objednaného plnenia 89,52 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TEM Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
IČO: 45241791
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 77A/19 / 8.3.2019
Popis objednaného plnenia Servis informačno-komunikačných technológii
Hodnota objednaného plnenia 5890,73 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ján Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan, a. s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
IČO: 35810734
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 78/19 / 11.3.2019
Popis objednaného plnenia Dodanie tovaru v rámci VO ZVPaDP podľa Prílohy č. 1 k objednávke
Hodnota objednaného plnenia 171 013,20 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Asseco Central Europe, a.s., Mgr. Peter Moravčík
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava
IČO: 35760419
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Barbora Blesáková
Funkcia hlavný finančný manažér ITAVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 78A/19 / 12.3.2019
Popis objednaného plnenia Refundácia výdavkov v súvislosti s poskytnutými priestormi na súťaž RoboCup 2019
Hodnota objednaného plnenia 400,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredná odborná škola polytechnická
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 00491942
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 78B/19 / 11.3.2019
Popis objednaného plnenia Občerstvenie na workshop OpenAIRE 11.4.2019
Hodnota objednaného plnenia 819,60 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Silvia Horáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUVICO, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, 851 05 Bratislava
IČO: 48000426
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Silvia Horáková
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 79/19 / 13.3.2019
Popis objednaného plnenia Príprava a realizácia 5 tréningov na podávanie projektových návrhov v programe Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 11 700,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ADDSEN, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kukučínova 43, 901 01 Malacky
IČO: 46896511
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 80/19 / 13.3.2019
Popis objednaného plnenia strava pre súťažiacich - súťaž 3D tlač
Hodnota objednaného plnenia 23,04 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hurbanova 6, Banská Bystrica
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Stanislava Červeňová
Funkcia lektor špecialistaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 81/19 / 13.3.2019
Popis objednaného plnenia Komplexné zabezpečenie občerstvenia na dvojdňový event Tour de ERA v Žiline, vrátane inventáru, personálu a dopravy
Hodnota objednaného plnenia 2 369,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Beneš – SLOVSERVIS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lipová 157/6, 015 01 Rajec
IČO: 40434231
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 82/19 / 13.3.2019
Popis objednaného plnenia Občerstvenie na podujatie 20.3. a 21.3.2019
Hodnota objednaného plnenia 738,62 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Štefan Demovič, DaS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za koníčkom 16, 902 01 Pezinok
IČO: 11652241
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Eva Rückschlossová
Funkcia administrátorkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 82A/19 / 14.3.2019
Popis objednaného plnenia ubytovanie na súťaž RoboCup 2019
Hodnota objednaného plnenia 3 080,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rekreačné zariadenie Demänovka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Stanislava Červeňová
Funkcia lektor špecialistaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 82B/19 / 14.3.2019
Popis objednaného plnenia strava na súťaž RoboCup 2019
Hodnota objednaného plnenia 3 052,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rekreačné zariadenie Demänovka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Stanislava Červeňová
Funkcia lektor špecialistaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 82C/19 / 15.3.2019
Popis objednaného plnenia údržba zelene
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pavol Stankovič
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23, Bratislava
IČO: 34857575
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 82D/19 / 15.3.2019
Popis objednaného plnenia catering coffee break 21.-22.3. SDF 2019
Hodnota objednaného plnenia 1 092,- EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Bálint Lovász
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Precise s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynárska 19, 040 01 Košice
IČO: 46221506
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 82E/19 / 15.3.2019
Popis objednaného plnenia propagač. Materál na SDF 2019
Hodnota objednaného plnenia 133,80 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Bálint Lovász
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NEUMAHR TLAČIAREŇ s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5, 841 04 Bratislava
IČO: 35714131
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 82F/19 / 15.3.2019
Popis objednaného plnenia propagač. Materál na SDF 2019
Hodnota objednaného plnenia 261,60 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Bálint Lovász
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Michal Vlčej - PATRINO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mokrý Háj 49, 908 65 Mokrý Háj
IČO: 44823495
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 83/19 / 18.3.2019
Popis objednaného plnenia Letné pneumatiky na Mazdu 5
Hodnota objednaného plnenia 200,80 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TyreDating sas - Popgom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trenčianska 30, 821 09 Bratislava
IČO: SK4020287227
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 84/19 / 19.3.2019
Popis objednaného plnenia Prenájom priestorov - exteriéru na Športový deň CVTI SR
Hodnota objednaného plnenia 393,60 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAPS COMAN s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lovinského 43, 811 04 Bratislava
IČO: 35853956
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Tomáš Bukovský
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 85/19 / 20.3.2019
Popis objednaného plnenia montáž osvetlenia
Hodnota objednaného plnenia 9 360,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ProCraft SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24/3982, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50308726
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 86/19 / 20.3.2019
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 4 - APRIL 2019
Hodnota objednaného plnenia 2 250,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Vladimír Ješko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Vladimír Ješko
Funkcia zástupca šéfredaktorkyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 87/19 / 20.3.2019
Popis objednaného plnenia ubytovanie pre ŠRVŠ 21.-23.3.2019 konvent
Hodnota objednaného plnenia 2 350,- EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Bálint Lovász
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Družba
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Botanická 25, 842 14 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 87A/19 / 20.3.2019
Popis objednaného plnenia Visačka so štipcom a zápisník
Hodnota objednaného plnenia 302,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Eva Kalužáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tibor Varga TSV Papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanského 80, 984 01 Lučenec
IČO: 32627211
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Eva Kalužáková
Funkcia projektový manažér ITAVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 88/19 / 20.3.2019
Popis objednaného plnenia vypratávanie nábytku - odpadu z MŠaP
Hodnota objednaného plnenia 1 790,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Milena Peeva
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MUVIN s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mliekarenská 8, 821 09 Bratislava
IČO: 48269913
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 88A/19 / 21.3.2019
Popis objednaného plnenia autobusová preprava na KAS 22.3.2019
Hodnota objednaného plnenia 360,- EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Bálint Lovász
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stanislav BOHDAN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 88B/19 / 21.3.2019
Popis objednaného plnenia výroba a tlač materálov PR KAS 2019
Hodnota objednaného plnenia 2 149,- EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Bálint Lovász
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MMINV s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
33, 059 12 Švábovce
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 88C/19 / 21.3.2019
Popis objednaného plnenia cateringové služby KAS 2019 22.-23.3.2019
Hodnota objednaného plnenia 4 435,85 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Bálint Lovász
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALMANACH a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrošovská 14025/8a, 821 07 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 88D/19 / 20.3.2019
Popis objednaného plnenia ubytovanie 20.-23.3.2019, event ADS
Hodnota objednaného plnenia 1 841,50 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Bálint Lovász
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Južná trieda 2/A, 043 23 Košice
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 88E/19 / 20.3.2019
Popis objednaného plnenia catering - večera 21.3.2019 event ADS
Hodnota objednaného plnenia 780,- EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Bálint Lovász
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Južná trieda 2/A, 043 23 Košice
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 88F/19 / 21.3.2019
Popis objednaného plnenia catering - obed 22.3.2019 event ADS
Hodnota objednaného plnenia 455,- EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Bálint Lovász
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MARATÓN s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Strojárenská 11A, 040 01 Košice
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 89/19 / 20.3.2019
Popis objednaného plnenia Objednávka na recepciu formou teplého bufetu a dezertov - 50 osôb
Hodnota objednaného plnenia 1 090,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Et Mgr. Monika Bideau Repčíková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kamayammy / p. Kamilla Kociecka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Peperstraat 69, 3080 Tervuren, Belgicko
IČO: BE0882.937.154
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Lívia Holienková
Funkcia finančná manažérkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 90/19 / 25.3.2019
Popis objednaného plnenia Preprava diel na výstavu Premeny dreva
Hodnota objednaného plnenia 160,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jozef Jurčo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Družstevná 98, Šuňava
IČO: 35415452
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve č. Z201851199_Z
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 91/19 / 25.3.2019
Popis objednaného plnenia technická podpora, úpravy a servis v IS CREPČ1
Hodnota objednaného plnenia 1 800,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Ľudmila Hrčková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2, 84104 Bratislava
IČO: 30775264
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Ľudmila Hrčková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve č. Z201834226_Z
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 92/19 / 25.3.2019
Popis objednaného plnenia technická podpora, úpravy a servis v IS CREUČ
Hodnota objednaného plnenia 1 800,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Ľudmila Hrčková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2, 84104 Bratislava
IČO: 30775264
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Ľudmila Hrčková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve č. Z201851196_Z
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 93/19 / 25.3.2019
Popis objednaného plnenia technická podpora, úpravy a servis v IS CREPČ2
Hodnota objednaného plnenia 2 400,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Ľudmila Hrčková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2, 84104 Bratislava
IČO: 30775264
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Ľudmila Hrčková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 94/19 / 28.3.2019
Popis objednaného plnenia robotické mini stavebnice pre zostavenie minirobota 25 ks
Hodnota objednaného plnenia 1 249,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Roman Kazička, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RLX Components, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jančova 7, 811 02 Bratislava
IČO: 31389457
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Pavol Krajčík
Funkcia odborný pracovník FabLabVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 95/19 / 29.3.2019
Popis objednaného plnenia dodávka a montáž dverí pre MŠaP v DNV
Hodnota objednaného plnenia 11 221,70 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA Holding s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 82, 841 06 Bratislava
IČO: 50225871
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 95A/19 / 29.3.2019
Popis objednaného plnenia tepovanie
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pavol Stankovič
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23, Bratislava
IČO: 34857575
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 273/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vzduchotechnika pre chladenie a prikurovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 124 997,69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ENGIE SERVICES, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jarošova 1 831 03 Bratislava
IČO: 35966269Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 274/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF:výskumno -vývojovej spolupráci
Hodnota fakturovaného plnenia 336,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 04200 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 275/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aplikačné a sys. konzultácie
Hodnota fakturovaného plnenia 83,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 276/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom pozemku 02/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDNIČKA DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 71 83102 Bratislava
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 277/19
Prináleží k zmluve/objednávke platba kartou
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nat.super, prev.popl.,EKO prog., servis.popl.,
Hodnota fakturovaného plnenia 266,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 278/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo 2/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK ING-KUPEC VILIAM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 279/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 596,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, swpol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 280/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.290/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 6 ks odbor.lit.:geologica carpathica 2019
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTAV VIIED O ZEMI SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9 840 05 Bratislava
IČO: 00586943Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 281/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie právnych služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.POKORNÝ JÁN ADVOKÁT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 282/19
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluva o nájme
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 283/19
Prináleží k zmluve/objednávke 372a/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pohotovostná služba: odpratávanie snehu, posyp soľou, sekanie ľadu
Hodnota fakturovaného plnenia 1 008,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STANKOVIČ PAVOL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 284/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 20,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 285/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb - súkromnej bezpečnosti
Hodnota fakturovaného plnenia 3 674,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA SECURZTY SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudľovská 53 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 286/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 163,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 287/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 797,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 288/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 739,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 289/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 02/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 8 503,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EAGLE SECURITY,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 10A 821 05 Bratislava
IČO: 35800259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 290/19
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporné služby - v prostredí IKT infraštruktúry
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 291/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualizácia webovej stránky
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PXL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 38/887 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 50765337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 292/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií 02/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 79,73 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova 3004/7 Praha 4-Modřany 14300 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 293/19
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 663,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 294/19
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 101,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 295/19
Prináleží k zmluve/objednávke 17/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 1 250,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie Jána Pavla II. 7
IČO: 35593016Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 616/CVTISR/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 296/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Monitorovanie majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jáger-ochrana osôb a majetku s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 297/2019
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 11 419,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 298/2019
Prináleží k zmluve/objednávke obj.19/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) knihy
Hodnota fakturovaného plnenia 284,13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Martinus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gorkého 4 03601 Martin
IČO: 45503249Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2999/19
Prináleží k zmluve/objednávke 641/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce)
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 300/2019
Prináleží k zmluve/objednávke bez zmluvy
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spotreba energie
Hodnota fakturovaného plnenia 16.991,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita komenského
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Safarikovo namestie 6 81499 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 301/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola o údržbe
Hodnota fakturovaného plnenia 163,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RSP SERVIS ĽUBOŠ ČECHO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Snežienková 637/42 971 01 Prievidza
IČO: 40652572Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 302/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) beghle BN-3110 LED panel prís.
Hodnota fakturovaného plnenia 2 368,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ROTEX ELEKTRO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
SNP 77 91601 Stará Turá
IČO: 36322229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 303/19
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) bezp.- technické služby
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP-SERVIS , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 92210 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 304/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné na rok 2019
Hodnota fakturovaného plnenia 11,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanského nábrežie 2 810 06 Bratislava
IČO: 00164721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 305/19
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnnej čiastky faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 296,87 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 306/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 74,88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 307/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 654,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 308/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 69,73 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 309/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 80,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 310/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 39,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 311/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 56,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 312/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 48,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 313/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 493,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 314/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Beňo P.
Hodnota fakturovaného plnenia 708,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 315/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.360A/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zimní údržba ŠVS BB
Hodnota fakturovaného plnenia 126,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KOPTECH, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 133 974 09 Banská Bystrica
IČO: 46655492Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 316/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 399,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 317/19
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) skúška sys.elektrickej pož.signalizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 651,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 318/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 96,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 82104 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 319/19
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 124,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 320/19
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náklady za tel.služby 02/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 183,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 183,60
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP - FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 321/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠRVŠ hotelové služby ubyt.s raňajkami, strav., pren.IT tech.,
Hodnota fakturovaného plnenia 783,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GRAND HOTEL BELLEUVE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Horný Smokovec 21 06201 Vysoké Tatry
IČO: 35781319Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 322/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.77/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) battery il. BAT-CRF2/P
Hodnota fakturovaného plnenia 89,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TME SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
mARTINA ráZUSA 23/A 010 01 Žilina
IČO: 45241791Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 323/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠVS PN ročná ervisná serv.prehliadka kondenz.kotla
Hodnota fakturovaného plnenia 96,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JAROSLAV PALKECH KOVO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vrbovská 133 921 01 Piešťany
IČO: 17670497Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 324/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisný prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 125,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 85104 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 325/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.náklady 3/2019 EL.EN., TEPLO TÚV, VODNÉ, STOČ., ZRÁŽKY
Hodnota fakturovaného plnenia 526,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 bRATISLAVA
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 326/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 378,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 8 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 327/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tématický monitoring médií 02/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAKIA ONLINE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 328/19
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el,energiu - PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -621,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 329/19
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 1 070,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 330/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účastnícky poplatok :objektové modelovanie v programovaní
Hodnota fakturovaného plnenia 5,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CENTRUM SPOLOČENSKÝCH ČINNOSTÍ SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9 84535 Bratislava
IČO: 00396144Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 331/19
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) OCHRANA OBJEKTU
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 332/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 450,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 333/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.74/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 70 Osôb -RECEPCIA FORMOU TEPLÉHO BUFETU
Hodnota fakturovaného plnenia 2 065,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KOCIECKA KAMILLA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Peperstraat 69 3080 Tervuren BELGICKO
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 334/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LM - úhrada za el,energiu PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -33,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVESNKÁ ENERGETIKA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/48 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 337/19
Prináleží k zmluve/objednávke 159/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlač.služby časopis QUARK
Hodnota fakturovaného plnenia 2 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VALEUR, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4 92901 Dunajská Streda
IČO: 34779850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 338/19
Prináleží k zmluve/objednávke 24/EO/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účtované transakcie firemných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 105,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DIENERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 339/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.20/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 362,59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PARTNER TECHNIC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody 17 81106 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 340/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.72/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) učebné pomôcky ITA
Hodnota fakturovaného plnenia 137 688,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASSECO CENTRAL EUROPE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trenčianska 56/A 821 09 Bratislava
IČO: 35760419Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 341/19
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu -NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 237,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/48 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 342/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS dobropis 02/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 4,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 09 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 343/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS dobropis 02/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 1,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVANSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 09 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 344/19
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 373,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 82646 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 345/19
Prináleží k zmluve/objednávke RÁM.DOHODA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distirbúcia čas.QUARK 3/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 331,91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVESNKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 09 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 346/2019
Prináleží k zmluve/objednávke bez obj.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 30,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRANSEM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri stadione 535/75 Kralovsky Chlmec
IČO: 47211911Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 347/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytované služby 3/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 607,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
IČO: 48059528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 348/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravidelné upratovanie 02/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíková 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 349/18
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.energie -PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -333,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 350/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.61A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) drobný a pomoc.materiál podľa objednávky
Hodnota fakturovaného plnenia 592,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EGOVAN, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hviezdoslavova 17 071 01 Michalovce
IČO: 38210170Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 351/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno - vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 352/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 377,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 353/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.73/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) papier rolka - hyg.p.
Hodnota fakturovaného plnenia 406,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KAMIKO - HYGIENE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kremníčka 3 974 05 Banská Bystrica
IČO: 45365340Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 354/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomná zmluva
Hodnota fakturovaného plnenia 4 710,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIUVA BELGIUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Montoyer 10 1000 Brusel BELGOIM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 354/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 02/2019 náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 2 492,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 355/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodané používateľmi uhradené kópie odbor.článkov
Hodnota fakturovaného plnenia 39,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strasse 53 D-10713 Berlin D
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 356/19
Prináleží k zmluve/objednávke RD
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelársky papier
Hodnota fakturovaného plnenia 2 756,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GC TECH ING.GERŠI P.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jilemnického 6 911 01 Trenčín
IČO: 36880574Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 357/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky V,Pretrášová
Hodnota fakturovaného plnenia 840,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 358/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Straka D.
Hodnota fakturovaného plnenia 840,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 359/19
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 8,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 360/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el. energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 70,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynskí 31 04291 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 361/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za mobil, , národné a medzinár.hovory
Hodnota fakturovaného plnenia 240,03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Rei Albert II 27-b 1030 BRUSSELS BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 362/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.63/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) učebné pomôcky ITA
Hodnota fakturovaného plnenia 141 004,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASSECO CENTRAL EUROPE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trenčianska 58/A 821 09 Bratislava
IČO: 35760419Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 363/19
Prináleží k zmluve/objednávke obj.78/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) učebné pomôcky ITA
Hodnota fakturovaného plnenia 171 013,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASSECO CENTRAL EUROPE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trenčianska 58/A 821 09 Bratislava
IČO: 35760419Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 365/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytované služby
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 366/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravidelný servis a revízie plynových kotlov
Hodnota fakturovaného plnenia 506,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REGULATEM CONTROL,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Smaragdová 9 851 10 Bratislava
IČO: 45992371Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 366A/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ,83/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ädaje zo štítku
Hodnota fakturovaného plnenia 200,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
POPGOM TYREDALING,SAS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Servient 107 69003 LYON FRANCE
IČO: 4020287227Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 367/19
Prináleží k zmluve/objednávke úhrada KARTOU
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel,nat,sup,benzín, EKO prog,. servis,poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 154,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATBNÉ KARTY,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 368/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el,energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 12 109,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitní 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 369/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za energie
Hodnota fakturovaného plnenia 9 544,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 370/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb 03/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23 07101 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 371/19
Prináleží k zmluve/objednávke 645CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby OPP a BOZP03/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S.SYSTEM-IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 372/19 Agro Ratka s.r.o.
Prináleží k zmluve/objednávke obj. 359B/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pobyt a obcerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia 910,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agro Ratka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Masarykova 30 984 01 lucenec
IČO: 36670014Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 373/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) za poskytované služby
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 374/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) na základe pril.ROZPOČTU
Hodnota fakturovaného plnenia 5 665,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNOLOGY SOLUTIONS BENE SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III2604/7 98403 Lučenec
IČO: 47366322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 375/19
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konferenčný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 33,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ AKAD. ASOCIÁCIA PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
T.G.Masaryka 24 96053 Zvolen
IČO: 42196591Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 376/19
Prináleží k zmluve/objednávke 285/ITA/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar pre projekt ITA
Hodnota fakturovaného plnenia 171 013,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASSECO CENTRAL EUROPE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trenčianska 58/A 82109 Bratislava
IČO: 35760419Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 377/19
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnnej čiastky faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 130,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 378/2019
Prináleží k zmluve/objednávke obj.82/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obcerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia 738,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Demovic and syn
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za konickom 16 902 01 Pezinok
IČO: 11652241Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 379/19
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) seminár PAM
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 380/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky I.Hermanovská
Hodnota fakturovaného plnenia 712,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 381/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky V.Petrášová
Hodnota fakturovaného plnenia 840,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 382/19
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundácia nákladov:teplo, el.energ., vodné, stoč, zrážky, telefón., prip.na pult.c.ochr.
Hodnota fakturovaného plnenia 2077,55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP-FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.M.Vesela 21 03426 Ružomberok
IČO: 31396415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 383/19
Prináleží k zmluve/objednávke 45/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) renovačné stolársske práca
Hodnota fakturovaného plnenia 21 865,09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 82 84106 Bratislava
IČO: 50225871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 384/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) njom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVEZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 385/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náhradné diely
Hodnota fakturovaného plnenia 276,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CANON SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 386/19
Prináleží k zmluve/objednávke obj.57/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služba so softvérom a el.zariadením
Hodnota fakturovaného plnenia 16 032,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
COPY PRINT GROUP, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 46310106Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 387/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné za časopis 2019
Hodnota fakturovaného plnenia 11,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanského náb.2 810 06 Bratislava
IČO: 00184721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 388/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) práce technika pož.chrany a bezpečt.služby 1.štvrťrok 2019
Hodnota fakturovaného plnenia 100,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VAĽO PETER
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefánikova 70 071 01 Michalovce
IČO: 41847164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 389/19
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 110,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravné lístky, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 390/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok- konferencia
Hodnota fakturovaného plnenia 300 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
European Network for Academic integrity
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zemedelská 1, 613 00 Brno, Czech Republik
IČO: 06273629Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 391/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom mikrofonov
Hodnota fakturovaného plnenia 36,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Club coffe, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava
IČO: 36347990Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 392/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravovacie služby
Hodnota fakturovaného plnenia 4 435,85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Almanach s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrušovská 14025/8a, 821 07 Bratislava
IČO: 35825537Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 393/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 2 149,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MMINV s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
33, 059 12 Švábovce
IČO: 51244543Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 394/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) autobusová preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stanislav Bohdan
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava
IČO: 33558884Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 395/19
Prináleží k zmluve/objednávke 87/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovacie služby
Hodnota fakturovaného plnenia 2 303,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 396/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.61/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava bezpečnostného systému
Hodnota fakturovaného plnenia 9 847,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRANS DATA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.R.Štefánika 139 010 01 Žilina
IČO: 35741236Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 397/19
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 1 505,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 06 Bratislava
IČO: 35697210Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 398/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) faktur.naa základe finančného rozpočtu
Hodnota fakturovaného plnenia 5 655,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNOLOGY SOLUTIONS BENE SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III 2804/7 98403 lUčENEC
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 399/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.70/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predmety:poháre so štítkami, medaily so stuhami a štítkami
Hodnota fakturovaného plnenia 304,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VIVA TRADE,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Szakkayho 1 04008 Košice
IČO: 36202347Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 400/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky P.Vaňo
Hodnota fakturovaného plnenia 710,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 401/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Imrich R.
Hodnota fakturovaného plnenia 727,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 402/19
Prináleží k zmluve/objednávke obj.80/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náklady za stravovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 12,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA JM V BANSKEJ BYSTRICI
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hurbanova 6 97518 Banská Bystirca
IČO: 00161471Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 403/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.80/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náklady za stravovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 10,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA JM V BANSKEJ BYSTRICI
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hurbanova 6 97518 Banská Bystirca
IČO: 00161471Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 404/19
Prináleží k zmluve/objednávke RÁMCOVÁ DOHODA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby technickej podpory
Hodnota fakturovaného plnenia 7 560,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 405/19
Prináleží k zmluve/objednávke RÁMCOVÁ DOHODA´
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby technickej podpory
Hodnota fakturovaného plnenia 3 780,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 406/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠRVŠ -fakt.za služby -večera
Hodnota fakturovaného plnenia 780,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOM TECHNIKY ZSVTS KOŠICE.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Južná trieda 2/A 04323 Košice
IČO: 46520104Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 407/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠRVŠ -fakt.za služby -UBYTOVANIE
Hodnota fakturovaného plnenia 1 841,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOM TECHNIKY ZSVTS KOŠICE,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Južná trieda 2/A 04323 Košice
IČO: 46520104Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 408/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 70 osôb -servírovanie obeda
Hodnota fakturovaného plnenia 455,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MARATON HOTEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Strojárenská 11A 04001 Košice
IČO: 36570796Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 409/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.85
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 9 360,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROCRAFT SK,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24/3982 90025 Chorvátsky Grob
IČO: 50308726Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 410/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 2 303,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERTIZA KOMENSKÉHO V BRATISLAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 411/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konf.miestnosti konvent akademických senátov 2019 ŠRVŠ
Hodnota fakturovaného plnenia 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 412/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie počas konferencie
Hodnota fakturovaného plnenia 353,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
APUEN AKADÉMIA,s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 8 811 01 Bratislava
IČO: 48282413Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 413/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 372,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 414/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravnélístky
Hodnota fakturovaného plnenia 459,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 415/19
Prináleží k zmluve/objednávke 81/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) komp,zyb.-občerstvenie na dva dni,vrátane dopravy
Hodnota fakturovaného plnenia 1 610,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOODFOOD PETER BENEŠ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lipová 1148/12 018 01 Rajec
IČO: 40434231Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 416/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 418,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.3.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000