Objednávky a faktúry máj 2019

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 117/19 / 9.5.2019
Popis objednaného plnenia Pripojenie chillera
Hodnota objednaného plnenia 3 948,66 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Pater Novotňák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MD-AIR s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 3959, Liptovský Mikuláš
IČO: 36437603
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Rybáková
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 118/19 / 13.5.2019
Popis objednaného plnenia dokumentácia dočasného dopravného značenia pre MŠaP v DNV
Hodnota objednaného plnenia do 200,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikikova 64, 831 04 Bratislava
IČO: 31621252
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 118A/19 / 14.5.2019
Popis objednaného plnenia Expedičné služby časopisu Quark č. 6 a č.7 - JÚN, JÚL 2019
Hodnota objednaného plnenia 200,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Renáta Józsová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Renáta Józsová
Funkcia vedúca oddelenia RQVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 119/19 / 15.5.2019
Popis objednaného plnenia Tlač rollupov pre kanceláriu SLORD - 6 ks
Hodnota objednaného plnenia 342,15 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Et Mgr. Monika Bideau Repčíková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Belgium-Copy SPRL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Boulevard Anspach 132/136, 1000 Brusel, Belgicko
IČO: BE 0479.143.376
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Lívia Holienková
Funkcia finančná manažérkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 120/19 / 15.5.2019
Popis objednaného plnenia Zabezpečenie cateringových služieb na športový deň CVTI SR
Hodnota objednaného plnenia 1 282,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAPS COMAN s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lovinského 43; 811 04 Bratislava
IČO: 35853956
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Viera Stránska
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 120A/19 / 15.5.2019
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 4 expertov, ktorí sa aktívne zúčastnia na podujatí RESINFRA@DR Know-how exchange forum
Hodnota objednaného plnenia 950,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
APLEND CITY S. R. O. - Hotel Perugia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
V. Žingora 3883/66, 036 01 Martin
IČO: 50369229
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 121/19 / 17.5.2019
Popis objednaného plnenia Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov v ŠVS LM
Hodnota objednaného plnenia 233,12 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ladislav Staroň
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gajos, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia vedúci ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 121A/19 / 17.5.2019
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre experta, ktorý sa aktívne zúčastní na podujatí RESINFRA@DR Know-how exchange forum
Hodnota objednaného plnenia 154,70 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
APLEND CITY S. R. O. - Hotel Perugia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
V. Žingora 3883/66, 03601 Martin
IČO: 50369229
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 121B/19 / 17.5.2019
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre experta, ktorý sa aktívne zúčastní na podujatí RESINFRA@DR Know-how exchange forum
Hodnota objednaného plnenia 161,70 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Carraro Hotels, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hotel Antares, Šulekova 15/A, 811 03 Bratislava
IČO: 35851759
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 122/19 / 20.5.2019
Popis objednaného plnenia Komplexné zabezpečenie občerstvenia na jednodňovú medzinárodnú konferenciu Etika vo výskume v Banskej Bystrici
Hodnota objednaného plnenia 1 231,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Miroslav Šávolt CATERING - PARTY - SERVIS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Poľná ulica 131/10, 97633 Poniky
IČO: 43678785
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 123/19 / 20.5.2019
Popis objednaného plnenia catering ResInfra@DR Know-how exchange Forum 22.-23.5.2019
Hodnota objednaného plnenia 1 822,50 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Beneš - goodfood
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lipová 1146/12, 015 01 Rajec
IČO: 40434231
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Dominika Šipošová
Funkcia FM ResInfra@DRVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 123A/19 / 20.5.2019
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre experta, ktorý sa aktívne zúčastní na podujatí RESINFRA@DR Know-how exchange forum
Hodnota objednaného plnenia 182,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Carraro Hotels, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hotel Antares, Šulekova 15/A, 811 03 Bratislava
IČO: 35851759
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 123B/19 / 20.5.2019
Popis objednaného plnenia večera ResInfra@DR Know-how exchange Forum 22.-23.5.2019
Hodnota objednaného plnenia 499,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŠIGO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Župné nám. 7, 811 03 Bratislava
IČO: 44459556
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Dominika Šipošová
Funkcia FM ResInfra@DRVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 123C/19 / 20.5.2019
Popis objednaného plnenia Garančná kontrola na SuperB BL 460 HH
Hodnota objednaného plnenia 220,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sta-La Prenek Stanislav
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlavná 394/22, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO: 33031061
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 124/19 / 21.5.2019
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 6 - JÚN 2019
Hodnota objednaného plnenia 2 250,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Vladimír Ješko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Vladimír Ješko
Funkcia zástupca šéfredaktorkyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 125/19 / 22.5.2019
Popis objednaného plnenia MIKROTIK RouterBOARD Cloud Core Router 1009
Hodnota objednaného plnenia 351,84 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MakroFoto s.r.o, Gabriel Kerekeš, konateľ spoločnosti
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karloveská 6C, 842 02 Bratislava
IČO: 45890714
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 126/19 / 27.5.2019
Popis objednaného plnenia Komplexné zabezpečenie občerstvenia vo forme studenej a teplej kuchyne a cukrárskych výrobkov pre účely podujatia: EC Communication Campaign on H2020 Financial Rules
Hodnota objednaného plnenia 1228,38 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LADY GASTRO, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
IČO: 31402097
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Eva Rückschlossová
Funkcia administrátorkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 127/19 / 27.5.2019
Popis objednaného plnenia Objednávka na obed formou teplého bufetu, šalátov a dezertov - 70 osôb
Hodnota objednaného plnenia 1 890,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Et Mgr. Monika Bideau Repčíková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kamayammy / Kamilla Kociecka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Peperstraat 69, 3080 Tervuren, Belgicko
IČO: DIČ: BE0882.937.154
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Lívia Holienková
Funkcia finančná manažérkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 128/19 / 28.5.2019
Popis objednaného plnenia Večera pre 10 účastníkov HubIT Policy workshopu v Košiciach
Hodnota objednaného plnenia 220,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Gabriela Mezeiová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cafe restaurant Le Colonial
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
https://www.republikavychodu.sk/
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Gabriela Mezeiová, PhD.
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 129/19 / 28.5.2019
Popis objednaného plnenia Catering pre 33 účastníkov HubIT Policy workshop v Košiciach
Hodnota objednaného plnenia 1449,58 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gastroservis MM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
www.restaurak.sk
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Gabriela Mezeiová, PhD.
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 129A/19 / 28.5.2019
Popis objednaného plnenia Cateringové služby pre účely projektového stretnutia Driven by Danube 30.5. pre 20 ľudí
Hodnota objednaného plnenia 527,70 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Tatiana Kuková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUVICO, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, 851 05 Bratislava
IČO: 48000426
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Kuková
Funkcia finančná manažérka projektu Driven by DanubeVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 130/19 / 29.5.2019
Popis objednaného plnenia Prvá garančná prehliadka na autá Škoda Octávia BL 523 SC, Fábia BL 023 SL
Hodnota objednaného plnenia 400,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Lamač spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska 13, 841 03 Bratislava
IČO: 31347215
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 557/19
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 40,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 558/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 209,,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 559/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 402,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 560/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 547,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 561/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strané lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 406,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 562/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 437,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 563/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 615,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 564/19
Prináleží k zmluve/objednávke obj.111/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) komplex.zab.občerstvenia
Hodnota fakturovaného plnenia 2 433,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PETER BENEŠ - GOODFOOD
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lipová 1146/12 015 01 Rajec
IČO: 40434231Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 566/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) právne služby - osobné konzultácie
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr. POKORNÝ JÁN, ADVOKÁT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 81105 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 567/19
Prináleží k zmluve/objednávke platba kartou
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel, nat.super, nat.špecial, EKO prog., servis pop.
Hodnota fakturovaného plnenia 415,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 568/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) webová stránka
Hodnota fakturovaného plnenia 55,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WEBSUPPORT,s.r..
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 12 821 8 Bratislava
IČO: 36427928Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 569/19
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) HP Multifunkčná tlačiareň
Hodnota fakturovaného plnenia 885,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 570/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF účastníky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 211,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NAR MARKETING, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šulekova 2 811 06 Bratislava
IČO: 36694207Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 571/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.108/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlač, rozvoz
Hodnota fakturovaného plnenia 2 130,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ULTRA PRINT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49 831 03 Bratislava
IČO: 31396088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 572/19
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK -ING.KUPEC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 573/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 125,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 574/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 423,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 575/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 11 335,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 576/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) gastronómia
Hodnota fakturovaného plnenia 110,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ĎUMBIERSKA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupého 29 831 01 Bratislava
IČO: 46406361Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 577/19
Prináleží k zmluve/objednávke 363/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) bezpečnostno -tech.služby
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 Trebatice 92210
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 579/19
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku mon.systémom
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 580/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava IPC850W
Hodnota fakturovaného plnenia -282,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CANON SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35762889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 581/19
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevadzkove naklady
Hodnota fakturovaného plnenia 1234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matador Holding
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnicka 3 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 582/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis KIS DAWINCI
Hodnota fakturovaného plnenia 3 750,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod raovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 583/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 739,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 584/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 797,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 585/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 163,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 586/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Baďura R.
Hodnota fakturovaného plnenia 715,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 587/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Cséfalvay
Hodnota fakturovaného plnenia 371,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 588/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Lovász B.
Hodnota fakturovaného plnenia 175,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 589/19
Prináleží k zmluve/objednávke EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 2.085,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovatelska 16147/9 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 590/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SPRL CVTISR predplatné mobil, internet
Hodnota fakturovaného plnenia 255,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS, S.A.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bu du Rue Albert II, 27-B-1030 BRUXELESS BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 591/19
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.náklady:el.en., teploTÚV, vodné, stoč., zráž.voda
Hodnota fakturovaného plnenia 526,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálová 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 592/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.77A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis inform.-kom.technológií
Hodnota fakturovaného plnenia 654,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 82104 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 593/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZDRUŽENIE ZÁKLADNÝCH ŠKOL SLOVENSKA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Malokarpatské nám.1 811 01 Bratislava
IČO: 31750222Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 594/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 04/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 8 951,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EAGLE SECURITY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 10/A 821 05 Bratislava
IČO: 35800259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 595/19
Prináleží k zmluve/objednávke 62C/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kosenie, vertik., stŕhanie krovín, čistenie plochy
Hodnota fakturovaného plnenia 638,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STANKOVIČ PAVOL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 596/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.372A/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pohotovostná údržba
Hodnota fakturovaného plnenia 270,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STANKOVIČ PAVOL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 597/19
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 598/19
Prináleží k zmluve/objednávke ob.č.44/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualizácia web. portálu
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
pxl s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 38/887, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 50765337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 599/19
Prináleží k zmluve/objednávke 94/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Certifikáty ECDL
Hodnota fakturovaného plnenia 668,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská informačná spoločnosť
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
FMFI UK Mlynská dolina 5692, Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 599A/19
Prináleží k zmluve/objednávke bez uved.čísla objednávky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) periodická výmena filtrov
Hodnota fakturovaného plnenia 99,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CRYSTAL COMPANY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Marečka 3 841 08 Bratislava
IČO: 46029923Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 600/19
Prináleží k zmluve/objednávke 94/CVTISR/208
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) licenčný poplatok ECDL
Hodnota fakturovaného plnenia 973,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská informačná spoločnosť
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
FMFI UK Mlynská dolina 5692, Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 601/19
Prináleží k zmluve/objednávke 94/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za skúšku ECDL
Hodnota fakturovaného plnenia 668,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská informačná spoločnosť
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
FMFI UK Mlynská dolina 5692, Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 602/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 450,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava
IČO: 35815258Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 603/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.104/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pranie prádla
Hodnota fakturovaného plnenia 59,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOPAZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palackého 85/5 911 01 Trenčín
IČO: 34145915Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 604/19
Prináleží k zmluve/objednávke RÁMCOVÁ ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) níjom pozemku za 04/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDNIČKA DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 71 831 02 Bratislava
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 605/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tematicky monitoring
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovakia Online s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanska 57
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 606/19
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 7,43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 607/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1354/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia 104,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6, 81000 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 608/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevadzkova podpora
Hodnota fakturovaného plnenia 978,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
InterWay a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stara vajnorska 21 Bratislava
IČO: 35728531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 609/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 610,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 611/19
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 600,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 9.5.2015
Prináleží k zmluve/objednávke neuved.na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dezinsekcne prace
Hodnota fakturovaného plnenia 660,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Asana Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pezinska 41, Senec
IČO: 47786531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 613/19
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS Bezpečnosť s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 614/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekom. služby
Hodnota fakturovaného plnenia 507,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 615/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekom. služby
Hodnota fakturovaného plnenia 46,08EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 616/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekom. služby
Hodnota fakturovaného plnenia 81,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 617/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekom. služby
Hodnota fakturovaného plnenia 65,09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 357634469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 618/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekom. služby
Hodnota fakturovaného plnenia 86,69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 619/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekom. služby
Hodnota fakturovaného plnenia 67,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 620/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.99/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) farebné fotografie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 449,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PUNC REKLAMA MGR.BENKOVÁ K.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vyšná úvrať 38 040 22 Košice
IČO: 47577517Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 621/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 ŽILINA
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 622/19
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -601,03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 623/19
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu - NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 58,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 624/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠRVŠ ubytvanie hotel ŠACHTIČKA
Hodnota fakturovaného plnenia 930,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ARMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlavná 62 946 56 Dulovce okr,BB
IČO: 34119027Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 625/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) za poskytované služby
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 626/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Košťálová K.
Hodnota fakturovaného plnenia 715,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 627/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hurtová N.
Hodnota fakturovaného plnenia 592,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 628/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská I.
Hodnota fakturovaného plnenia 715,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 629/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Brichta M.
Hodnota fakturovaného plnenia 844,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 630/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Bakoň M.
Hodnota fakturovaného plnenia 681,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 631/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Šimková K.
Hodnota fakturovaného plnenia 840,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, .s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 632/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Janíčkovič D.
Hodnota fakturovaného plnenia 715,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 633/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Baďura R.
Hodnota fakturovaného plnenia 798,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 634/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístup do portálu EZB
Hodnota fakturovaného plnenia 250,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERSITAT REGENSBURG
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
b-43020 REGENSBURG
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 635/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 0,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 26 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 636/19
Prináleží k zmluve/objednávke 095A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tepovanie,čistenie podláh chodieb
Hodnota fakturovaného plnenia 411,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STANKOVIČ PAVOL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 637/19
Prináleží k zmluve/objednávke 94/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 553,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Benefit Systems Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
IČO: 48059528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 638/19
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) drobné služby so znakom DPH"VO"
Hodnota fakturovaného plnenia 10,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA , a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 976 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 639/19
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodané služby so znakom DPH "VO"
Hodnota fakturovaného plnenia 7,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA , a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 976 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 640/19
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 507,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 641/19
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 822,13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 642/19
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu -PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -93,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 643/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravidelné upratovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 644/19
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mesačná kontrola skúšky syst.el.pož.signalizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 645/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 110,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 10 921 79 Piešťany
IČO: 36252484Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 646/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.88/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) likvidácia odpadu s odvozom múzeum školstva
Hodnota fakturovaného plnenia 1 790,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MUVIN, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Páričkova 17 821 08 Bratislava
IČO: 48269913Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 648/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 377,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 649/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 650/19
Prináleží k zmluve/objednávke 24/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) transakcie firemných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 210,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DIENERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námetie Slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 651/19
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakované zdaniteľné plnenie
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MOCHALOVCE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 652/19
Prináleží k zmluve/objednávke 120A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie- hotel Perugia
Hodnota fakturovaného plnenia 950,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
APLEND CITY s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
V. Žingora 388/66, 03601 Martin
IČO: 50369229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 653/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.1116/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) umelohmotná nádoba 1 ks
Hodnota fakturovaného plnenia 267,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Družstevná 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 00183636Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 654/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 104,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 4443767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 655/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 656/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.110/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovacie služby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZLATÝ DUKÁT, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlavná 16 040 01 Košice
IČO: 31649793Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 657/19
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné
Hodnota fakturovaného plnenia 283,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48, Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 658/2019
Prináleží k zmluve/objednávke 645/cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolna 4 974 01 Banska Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 659/19
Prináleží k zmluve/objednávke články
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kópie článkov
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner Strase 53, Berlin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 660/19
Prináleží k zmluve/objednávke platba kartou
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel, EKO program, servisný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 137,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 661/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.121B/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytoavnie
Hodnota fakturovaného plnenia 161,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CARRARO HOTELS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šulekova 15/A 811 03 Bratislava
IČO: 35851759Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 662/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.121A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 154,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
APLEND CITY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
V.Žigrova 66 03601 Martin
IČO: 50365229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 663/19
Prináleží k zmluve/objednávke 123A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 182,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CARRARO HOTELS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šulekova 15/A 811 03 Bratislava
IČO: 35851759Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 664/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky M.Klimo
Hodnota fakturovaného plnenia 727,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 665/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Dávidová L.
Hodnota fakturovaného plnenia 715,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 666/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Tužinská M.
Hodnota fakturovaného plnenia 99,88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 667/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Šimkovič J.
Hodnota fakturovaného plnenia 143,88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 668/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Tužinská M.
Hodnota fakturovaného plnenia 719,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 669/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava tlačiarenského stroja CANON s ND
Hodnota fakturovaného plnenia 193,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nové záhrady 19 821 05 Bratislava
IČO: 44773253Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 670/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.19/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra podľa pril.zoznamu
Hodnota fakturovaného plnenia 19,05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MARTINUS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gorkého 4 036 01 Martin
IČO: 45503249Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 671/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.89/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) recepcia -formou teplého bufetu
Hodnota fakturovaného plnenia 1 090,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KOCIECKA KAMILLA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Peperstaat 69 3080 aaatarevuen BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 672/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.119/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vytvorenie 6 kusov ocl. pre styčnú kanceláriu SR SLORD BRUXELLES
Hodnota fakturovaného plnenia 342,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BELGIUM COPY
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
boulevand Anspach 132/136 1000 BRUXELLES BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 673/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predd.fak:údelenie licencie
Hodnota fakturovaného plnenia 57,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 84545 Bratislava
IČO: 47232480Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 674/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakt.podiel nákladov za 4/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 2 492,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 003978658Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 675/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konferenční poplatek
Hodnota fakturovaného plnenia 7 236,-Kč s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
B.L.D. SERVICES, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miličova20/406 130 00 Praha -Žiškov CZ
IČO: 27066096Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 676/19
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnnej čiastky faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 163,37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hedlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 677/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LED žiarovky
Hodnota fakturovaného plnenia 177,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
eLED ŽIAROVKY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postajok 269/4 085 01 Bardejov
IČO: 51881969Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 677A/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ESU -ESC poplatok Bálint Lovász
Hodnota fakturovaného plnenia 75,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NÁRODNÁ ALIANCIA A ŠTUDENTSKÁ ORGANIZÁCIA V RUMUNSKU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
C.Plevenei nr.61 010223 Bukurešť RUMUNSKO
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 678/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.122/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) komp.zabezpečenie občerstvenia
Hodnota fakturovaného plnenia 1 231,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŠÁVOLT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 51 976 33 Poníky
IČO: 44767498Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 678A/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ESU-ESC konferenčný poplatojk -Filip Šuran
Hodnota fakturovaného plnenia 100,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NÁRODNÁ ALIANCIA A ŠTUDENTSKÁ ORGANIZÁCIA V RUMUNSKU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
C.Plevenei nr.61 010223 Bukurešť RUMUNSKO
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 679/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Beňo P-
Hodnota fakturovaného plnenia 714,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24,5,2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 679A/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.82F/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) potlač a dodanie materiálov
Hodnota fakturovaného plnenia 209,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PATRINO MICHAL VLČEJ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mokrý Háj 49 80885
IČO: 44823495Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 679A1/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.82E/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlč materiálov
Hodnota fakturovaného plnenia 133,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 8 841 04 Bratislava
IČO: 35714131Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 680/19
Prináleží k zmluve/objednávke c.obj.123/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obcerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 822,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Beneš-Goodfood
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lipova 12 015 01 Rajec
IČO: 40434231Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 681/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.118/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vypracovanie projektovej dokomentácie
Hodnota fakturovaného plnenia 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bytčická 18/3492 010 01 Žilina
IČO: 31621252Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 682/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.OKF/14/11/42
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1 ks OSOBNÁ ZODPOVEDNOSŤ - odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 89,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NAKLADATELSTVÍ FORUM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Seberíniho 1 821 03 Bratislava
IČO: 46490213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 683/19
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 1 660,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 684/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OH/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 125,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3449 851 Bratislava
IČO: 31389914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 685/19
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 101,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 686/19
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 40,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 687/19
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskyt.služby za dod.energií
Hodnota fakturovaného plnenia 1 803,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP -FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 688/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) seminár 23.-24.5.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 264,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CREATIO EU, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drieňova 34 821 02 Bratislava
IČO: 50242032Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 689/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Janičkovič D.
Hodnota fakturovaného plnenia 124,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 690/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LETENKY Šimkovič J.
Hodnota fakturovaného plnenia 188,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 691/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 13 065,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 5218/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 692/19
Prináleží k zmluve/objednávke 615/CVTISR/2014,obj.121/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola PHP
Hodnota fakturovaného plnenia 233,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GAJOS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36379881Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 693/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.123C/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava motorového vozidla BL450HH
Hodnota fakturovaného plnenia 212,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STA-LA PRENĚK STANISLAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlavná 394/22 03401 Liptovská Štiavnica
IČO: 3303061Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 694/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyúčtovanie nákupu licencií 04/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 29,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova 3004/7 Praha 4 -Modřany 14300 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 695/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konferencie zákon o ochrane osôb
Hodnota fakturovaného plnenia 204,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PORADCA PODNIKATEĽA, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23A 01001 Žilina
IČO: 31592903Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 696/19
Prináleží k zmluve/objednávke 73/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborné konzultácie
Hodnota fakturovaného plnenia 5 730,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CREATIO EU, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drieňova 34 821 02 Bratislava
IČO: 50242032Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 697/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.130/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis a výmena oleja , nast.filtra, čistič brzd
Hodnota fakturovaného plnenia 195,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.5.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTO LAMAČ,spol.s.ro.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska 13 841 03 Bratislava
IČO: 31327931