Objednávky a faktúry jún 2019

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 131/19 / 4.6.2019
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 92,54 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Motel One Vienna-Westbahnhof
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Europaplatz 3, 1150 Wien, Rakúsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 131A/19 / 4.6.2019
Popis objednaného plnenia Kĺb na solárne lietadlá
Hodnota objednaného plnenia 144,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Martin Smeja, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bohuslav Hornáček - HOBO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Puškinova 32, 900 02 Modra
IČO: 34404082
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Martin Smeja, PhD.
Funkcia vedúci OCVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 132/19 / 5.6.2019
Popis objednaného plnenia 2. publikácia - Výrobné družstvo Obzor
Hodnota objednaného plnenia 1 574,40 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PUNC reklama
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vyšná úvrať 1829/38, 040 22 Košice
IČO: 47577517
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 132A/19 / 6.6.2019
Popis objednaného plnenia kniha Radlinský, A.: Školník, 1871
Hodnota objednaného plnenia 69,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Martina Kočí
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Antikvariát PhDr. Peter Uličný, PhD.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šoltésovej 8, 811 09 Bratislava
IČO: 50373706
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Martina Kočí
Funkcia kurátorkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno; 566/CVTISR/2017
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 133/19 / 10.6.2019
Popis objednaného plnenia Pranie bielizne
Hodnota objednaného plnenia 92,12 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOPAZ s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
IČO: 34145915
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 134/19 / 11.6.2019
Popis objednaného plnenia IFLA voucher (kupóny IFLA)
Hodnota objednaného plnenia 350,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Terézia Mišovičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IFLA HQ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
PO BOX 95312, 2509 CH Hague, Netherlands
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Závodná
Funkcia referent MVSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 135/19 / 11.6.2019
Popis objednaného plnenia Oprava poškodených častí na aute peugeot Partner BA 240 XS
Hodnota objednaného plnenia 200,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Final-CD, s.r.o. Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska 11, 841 03 Bratislava
IČO: 47741686
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 136/19 / 11.6.2019
Popis objednaného plnenia Servisná prehliadka š.m.v. ŠKODA Fabia COMBI ŠPZ BL 567
Hodnota objednaného plnenia 205,67 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ladislav Staroň
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IMPA Liptovský Mikuláš s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava
IČO: 36376981
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia vedúci ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 137/19 / 12.6.2019
Popis objednaného plnenia nákup tlačiarenského materiálu
Hodnota objednaného plnenia 792,82 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Gabriela Aichová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ampla Polygrafia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kúkoľova 1, 831 07 Bratislava
IČO: 00895709
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Gabriela Aichová
Funkcia vedúca RTOVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 138/19 / 12.6.2019
Popis objednaného plnenia dodávka, montáž, servis, zaškolenie a implemetáciu EDS Vema pre 200 osôb
Hodnota objednaného plnenia 3 019,- EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
IČO: 31355374
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca EHOVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 138A/19 / 17.6.2019
Popis objednaného plnenia ubytovanie
Hodnota objednaného plnenia 495,- EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Penzión Beryl
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mojmírová 2/A, Košice
IČO: 14404737
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Daniela Birová
Funkcia vedúca projektovej kancelárieVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 138B/19 / 17.6.2019
Popis objednaného plnenia Oprava klimatizačného zariadenia-výmena klimatizačných jednotiek
Hodnota objednaného plnenia 486,84 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ladislav Staroň
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FIVING THERM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palugyayho 550, 031 01 Liptosvský Mikuláš
IČO: 46998560
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia vedúci ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 138C/19 / 17.6.2019
Popis objednaného plnenia poskytovanie webhostingových služieb
Hodnota objednaného plnenia 51,70 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Vaněková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Webhouse s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Paulínska 20, 917 01 Trnava
IČO: 36743852
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Zuzana Kunšteková
Funkcia muzejný pedagógVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 138D/19 / 13.6.2019
Popis objednaného plnenia odstránenie poruchy alarmového systému
Hodnota objednaného plnenia 312,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Milena Peeva
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ladislav Šuba - ATESO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
1.Mája 2590/41, Pezinok
IČO: 44756054
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 138E/19 / 17.6.2019
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 6 nocí
Hodnota objednaného plnenia 783,47 EUR s DPH
Garant objednávky prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Park Inn Krakow
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul. Monte Cassino, Krakow 30-337, PL
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Funkcia generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 139/19 / 20.6.2019
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 7 - JÚL 2019
Hodnota objednaného plnenia 2 250,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Vladimír Ješko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Vladimír Ješko
Funkcia zástupca šéfredaktorkyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 140/19 / 20.6.2019
Popis objednaného plnenia Bezdrôtové zvončeky Emos P 5740
Hodnota objednaného plnenia 132,40 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Svetsúčiastok s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vysoká 12, 811 06 Bratislava
IČO: 51822865
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 141/19 / 20.6.2019
Popis objednaného plnenia Komplexné zabezpečenie občerstvenia na jednodňový event, vrátane inventáru, personálu a dopravy
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LADY GASTRO, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
IČO: 31402097
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 142/19 / 21.6.2019
Popis objednaného plnenia Dodanie a montáž klimatizačných zariadení
Hodnota objednaného plnenia 3 738,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Marek Mazur
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Topklima s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Poštová 43/35, 076 15 Veľaty
IČO: 46318895
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Marek Mazur
Funkcia Vedúci oddelenia ŠVS MichalovceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 143/19 / 24.6.2019
Popis objednaného plnenia Vzdialený prístup HAN
Hodnota objednaného plnenia 5 904,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
abib, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10, Bratislava
IČO: 50690680
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kristína Muráňová, PhD.
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 144/19 / 25.6.2019
Popis objednaného plnenia NB MacBookPRo 15"Retina Touch Bar i9 2.3.GHz 8-core 32GB Space Gray SK
Hodnota objednaného plnenia 4 197,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Istores
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
IČO: 35796111
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 145/19 / 26.6.2019
Popis objednaného plnenia tonery
Hodnota objednaného plnenia 403,20 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JURIGA spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
IČO: 31344194
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 146/19 / 28.6.2019
Popis objednaného plnenia Rollup pre projekt RoboCoop
Hodnota objednaného plnenia 52,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing.Peter Wachter
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Plotbase, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pečnianska 5, 851 01 Bratislava
IČO: 45674515
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing.Peter Wachter
Funkcia projektový manažérFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 698/19
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 27,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden Voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Korunní 2569/108, Vinohrady- Praha, ČR
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 699/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 570,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 01001 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 3.6.2019
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 535,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx- Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 01001 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 701/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nákupy- máj
Hodnota fakturovaného plnenia 396,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS Slovenská spoločnosť pre plat.karty s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 702/19
Prináleží k zmluve/objednávke 82/C/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kosenie-čistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 526,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pavol Stankovič
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23, Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 703/19
Prináleží k zmluve/objednávke 82C/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Tepovanie-čistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 441,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pavol Stankovič
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23, Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 704/19
Prináleží k zmluve/objednávke 123/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zabezpečenie občerstvenia a personálu
Hodnota fakturovaného plnenia 1 822,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Beneš- goodfood
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lipová 1146/12, Rajec
IČO: 40434231Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 705/19
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prevádzkové náklady 6/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 526,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16, Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 706/19
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky-Šimkovič
Hodnota fakturovaného plnenia 308,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45, 04001 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 707/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 387,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 708/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 414,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx- Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 709/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 418,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 710/19
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluva o nájme
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojn ická 3 831 04 Bratislava
IČO: 39294832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 711/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDNIČKA DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 71 831 02 Bratislava
IČO: 509370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 712/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) právne služby
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr, POKORNÝ ADVOKÁT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 713
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Podporné služby-projekt
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 83152 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 714
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Ruter
Hodnota fakturovaného plnenia 351,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MakroFoto s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karloveská 6C, 84202 Bratislava
IČO: 45890714Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 715
Prináleží k zmluve/objednávke Z201853014_Z
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis Quark č.6
Hodnota fakturovaného plnenia 2 130,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 83103 Bratislava
IČO: 31399088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 716
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výťahy-skúška
Hodnota fakturovaného plnenia 612,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Euro Výťahy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 1, 8214 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 717
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovakia Online s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57, 83103 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 718
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Monitorovanie- máj
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jáger-ochrana osôb a majetku s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10, 03101 Bratislava
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 719
Prináleží k zmluve/objednávke 129A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Catering
Hodnota fakturovaného plnenia 527,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, 85105 Bratislava
IČO: 48000426Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 720
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTI SR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Viliam Kupec- EKOPRAKTIK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14, 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 721/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce)
Hodnota fakturovaného plnenia 3 163,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/A 82511 BratislavA
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 722/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1797,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 723/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 739,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
SPP a.s.
IČO: 35815258Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 724/19
Prináleží k zmluve/objednávke EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) security slizby
Hodnota fakturovaného plnenia 4 068,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Scylla Security Servis
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudlovska 53 974 01 Banska Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 725/19 DOXX a.s.
Prináleží k zmluve/objednávke 9/XCVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 129,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 726/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 480,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 727/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 11 411,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 728/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) certifikáty podľa priložených zoznamov 5/19
Hodnota fakturovaného plnenia 1 220,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ INFORMATICKÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlymská dolina 5692842 48 Bratislava
IČO: 30855574Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 729/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za skúšKU ecdl
Hodnota fakturovaného plnenia 1 220,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ INFORMATICKÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlymská dolina 5692842 48 Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 730/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) indexy ECDL QUATRO
Hodnota fakturovaného plnenia 11 700,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ INFORMATICKÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlymská dolina 5692842 48 Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 731/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) organizér
Hodnota fakturovaného plnenia 53,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AJ PRODUKTY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava
IČO: 36266518Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 732/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) členské GREY NET
Hodnota fakturovaného plnenia 2000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TEXT RELEASE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
1095 CP Amsterdam The NETHERLANDS
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 733/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 46,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 734/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 481,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 735/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 63,89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 736/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 88,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a,.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 737/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 659,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 738/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 65,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 739/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 77,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 740/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 41,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 741/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom 2.štvrťrok 2019
Hodnota fakturovaného plnenia 1 250,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV SÍDELNÁ KAPITULA NITRA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám.Jána Pavla II 7 95050 Nitra
IČO: 35593018Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 742/19
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ährada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 11,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 82646 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 743/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 05/2019 fakturovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 9 286,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EAGLE SECURITY,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 10/A 82105 Bratislava
IČO: 35800259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 744/19
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamerového systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 12 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 745/19
Prináleží k zmluve/objednávke 72/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.podpora a ´údržba informačného syst.
Hodnota fakturovaného plnenia 978,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INTER WAY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 21 831 04 Bratislava
IČO: 35728531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 746/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energie
Hodnota fakturovaného plnenia 124,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 747/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia - 529,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 748/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis informačno komunikačných technológií
Hodnota fakturovaného plnenia 652,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 82104 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 749/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.44/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualizácia webového portálu
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PXK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 18 052 01n Spišská Nová Ves
IČO: 50765337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 750/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby za telefón , internet SLORD Brusel Belgium
Hodnota fakturovaného plnenia 253,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS SA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II 27 1030 Brusel BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 751/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.129/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) catering pre 33 osôb
Hodnota fakturovaného plnenia 1 363,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GASTROSERVIS MM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hurbanova 6 04 01 Košice
IČO: 46631483Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 752/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyhotoveniw rozmnoženiny k časti AVD
Hodnota fakturovaného plnenia 57,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynskí dolina 84545 Bratislava
IČO: 47232480Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 753/19
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) bezpečnostno .- technické služby
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 Trebatice 92210
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 754/19
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnnej čiastky faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 607,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 3132832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 755/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 1 248,48EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
ˇCulenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 35577281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 756/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nehnuteľnosť
Hodnota fakturovaného plnenia 4 710,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIUVA BELGIUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Montoyer 10 1000 Brusel Belgium
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 757/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daň z nehnuteľnosti
Hodnota fakturovaného plnenia 831,73 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIUVA BELGIUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Montoyer 10 1000 Brusel Belgium
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 758/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 450,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 759/19
Prináleží k zmluve/objednávke 61/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 15,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36257922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 760/19
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 91,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8594/4B 010 01 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 761/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ährada za el,energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 526,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a,s,.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 762/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 763/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 296,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36056006Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 764/19
Prináleží k zmluve/objednávke 139/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) technická podpora a servis infor.syst.CENTRÁLNY REGISTER EVIDENCIE UČ
Hodnota fakturovaného plnenia 3 432,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 765/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ľudské práva, multikultúrna výchova, extrémizmus, vnímanie terorizmu - ZŠ a SŠ
Hodnota fakturovaného plnenia 11 450,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGENTÚRA SOCIÁLNYCH ANALÝZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisády 36 811 06 Bratislava
IČO: 31396682Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 766/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 582,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
IČO: 48059528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 767/19
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el,energiu PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -35,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8594/48 010 01 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 768/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravidelné upratovanie 05/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, .s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 769/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -11,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZLATÝ DUKÁT, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
hLAVNá 16 Košice
IČO: 31649793Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 771/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.127/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obed formou bufetu
Hodnota fakturovaného plnenia 2 025,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KOCIECKA KAMILLA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Peperstaat 69 3080 Tevuren BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 772/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) potvrdenie NATURA 2000
Hodnota fakturovaného plnenia 35,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica
IČO: 1705820Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 773/19
Prináleží k zmluve/objednávke RÁMCOVÁ DOHODA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribúcia a tlač čas.QUARK
Hodnota fakturovaného plnenia 353,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA,a,s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 33 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 774/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky L.Dávidová
Hodnota fakturovaného plnenia 328,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 775/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská I.
Hodnota fakturovaného plnenia 546,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 776/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Simkovic
Hodnota fakturovaného plnenia 444,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 777/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská I.
Hodnota fakturovaného plnenia 546,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 778/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Beňo P.
Hodnota fakturovaného plnenia -664,57 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 779/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Šimkovič
Hodnota fakturovaného plnenia 444,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 779A/19
Prináleží k zmluve/objednávke 73/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) seminár
Hodnota fakturovaného plnenia 144,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Creatio eu s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drieňova 34, Bratislava
IČO: 50242032Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 780/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakturovanie podielu nákladov
Hodnota fakturovaného plnenia 2 617,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 781/19
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodn
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 784/19
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne , stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
784/19 Sluzby mesta Michalovce
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska 3002/23 07101 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 785/19
Prináleží k zmluve/objednávke 141/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plnenie v zmysle zmluvy
Hodnota fakturovaného plnenia 120,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenske narodne muzeum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanskeho nabrezie 2 810 06 Bratislava
IČO: 00164721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 786/19
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby BOZP 06/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S.SYSTEM-IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 787/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 788/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 377,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 789/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 790/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 791/19
Prináleží k zmluve/objednávke platba kartou
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel, nat.super, EKO program, servis.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 112,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 792/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) za dodané a používateľmi uhradené kópie odborných článkov a výp.kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 71,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner Strasse 53 10713 Berlin D
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 793/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ77A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava - konfigurácia
Hodnota fakturovaného plnenia 75,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniího 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 794/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodané používateľmi uhradené kópie odbor,č.
Hodnota fakturovaného plnenia 12,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Welfengarten 1 B 30167 Hannover D
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 795/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.134/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) IFLA kupóny
Hodnota fakturovaného plnenia 357,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FLA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bezuidenhoutseweg 5 2594 AB The Hague The NETHERLANDS
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 796/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 105,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44837787Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 797/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ114/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) lukostrelecká aktivita - športový deň 14.6.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 289,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LUKOSTRELECKÝ KLUB PERUN, o.z.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Wilsonoovo nám.185/142 97901 Nitra
IČO: 42164796Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 798/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.137/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ofsetové tlač.pap., vývojka korekčné perá
Hodnota fakturovaného plnenia 660,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AMPLA POLYGRAFIA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kukoľova 1 831 07 Bratislava
IČO: 00895709Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 799/19
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamerového syst.
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 800/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia 577,79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 801/19
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) súhrnná čiastka faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 45,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 802/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el,energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 13 346,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 803/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Straka D.
Hodnota fakturovaného plnenia 699,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 804/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ,133/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠVSPN - pranie prádla
Hodnota fakturovaného plnenia 92,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOPAZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palackého 85/5 Trenčín 911 01
IČO: 34149915Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 805/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.84/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom priestorov športový deň CVTI
Hodnota fakturovaného plnenia 393,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAPS COMAN, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lovinského 43 811 04 Bratislava
IČO: 35853836Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 806/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.120/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) potraviny na grilovanie, nápoje - športový deň CVTI
Hodnota fakturovaného plnenia 1 282,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAPS COMAN,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lovinského 43 811 04 Bratislava
IČO: 35853836Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 807/19
Prináleží k zmluve/objednávke c.obj.135/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava
Hodnota fakturovaného plnenia 2088,95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Final CD
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skultetyho 437/18 958 01 Partizanska
IČO: 45960470Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 808/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.136/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadky mot,vozidla?filter, kružok tesniaci, mazivo,
Hodnota fakturovaného plnenia 250,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IMPA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kuzmányho 12 811 06 Bratislava
IČO: 35761768Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 809/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.140/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) domový bezdrotový zvonček
Hodnota fakturovaného plnenia 133,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVETSUCIASTOK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vysoká 12 81106 Bratislava
IČO: 61822866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 811/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) práca požiarneho technika - bezpečnostné služby 2.q.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 100,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PETER VAĽO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefánikova 70 071 01 Michalovce
IČO: 41847164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 812/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 125,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 1 851 01 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 813/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ,141/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) občerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia 843,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LADY GASTRO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9 840 05 Bratislava
IČO: 31402097Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 814/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.143/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vzdialený prístup 16N
Hodnota fakturovaného plnenia 5 904,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ABIB, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10 831 03 Bratislava
IČO: 50690680Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 816/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.126/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) občerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 228,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LADY GASTRO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dubravská cesta 9 840 05 Bratislava
IČO: 31402097Všeobecné údaje
Evidenčné číslo PRIAMY NÁKUP
Prináleží k zmluve/objednávke 817/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyrobené kĺbové uchopenie - výkresová dokumentácia
Hodnota fakturovaného plnenia 144,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HOHQ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Puškinova 32 890 02 Modra
IČO: 34404002Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 818/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby MVS, poštovné, balné
Hodnota fakturovaného plnenia 7,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lazovná 9 975 58 Banská Bystrica
IČO: 35967006Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 819/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.138A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odstránenioe závad alarmového syst.múzeum š a p
Hodnota fakturovaného plnenia 312,,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATESO ŠUBA L.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
1.mája 41 902 01 Pezinok
IČO: 44760548Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 820/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská I.
Hodnota fakturovaného plnenia 531,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r..o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 821/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Mezeiová G.
Hodnota fakturovaného plnenia 705,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r..o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 822/19
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 1 058,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 823/19
Prináleží k zmluve/objednávke 138C/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hosting OPTIMUM - 12 mesiacov
Hodnota fakturovaného plnenia 51,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WEBHOUSE.s,r,o,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Paulínska 20 917 01 Trnava
IČO: 35743852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 824/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.198/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) programovanie webového portálu ERA
Hodnota fakturovaného plnenia 8 400,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6..2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NOVOTA JAKUB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ševčenkova 20 821 01 Bratislava
IČO: 44617771Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 825/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.146/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) roll up standart 80x200 cm
Hodnota fakturovaného plnenia 52,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PLOTBASE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pečianska 5 85101 Bratislava
IČO: 45676515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 826/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 492,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 827/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 168,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 828/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 428,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 829/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 592,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 830/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) manažérske poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 798,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.6.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BNP PARIBAS REAL ESTATE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Avenue Louise 235- Brussels BELGIUM
IČO: