Objednávky a faktúry júl 2019

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 146A/19 / 2.7.2019
Popis objednaného plnenia Adobe Illustrator na 2 mesiace pre potreby projektu OpenAIRE Advance
Hodnota objednaného plnenia 71,98 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Silvia Horáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ADOBE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
345 Park Avenue, 95110, San Jose (USA)
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Silvia Horáková
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 146B/19 / 1.7.2019
Popis objednaného plnenia Integrácia FABASOFT na modul Elektronická schránka ÚPVS
Hodnota objednaného plnenia 68 565,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
IČO: 31605052
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ľubomír Bilský
Funkcia riaditeľ SPVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 147/19 / 9.7.2019
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 221,24 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVART-G.T.G., s . r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krupinská 4, 852 99 Bratislava
IČO: 31346359
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 148/19 / 9.7.2019
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 234,52 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURObooks
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 148A/19 / 9.7.2019
Popis objednaného plnenia Revízia elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia a bleskozvodu
Hodnota objednaného plnenia 910,39 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIVONEC SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Švermova 53/A, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 48121347
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 149/19 / 12.7.2019
Popis objednaného plnenia tonery do MFZ HP
Hodnota objednaného plnenia 3 834,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
COPY PRINT GROUP, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
IČO: 45310106
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 150/19 / 12.7.2019
Popis objednaného plnenia Umývanie okien a tepovanie kobercov v budovách Bernolákova 3 a Bernolákova 14
Hodnota objednaného plnenia 300,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gabrielle Interiérový servis firiem a domácností
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dubová 29, 921 01 Piešťany
IČO: 47399155
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 151/19 / 12.7.2019
Popis objednaného plnenia Servis a oprava regulácie kotlov v kotolni CVTI S ŠVS L. Mikuláš
Hodnota objednaného plnenia 340,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ladislav Staroň
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Poleč -PaSP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vranov 504/38, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 43115471
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia vedúci ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 152/19 / 15.7.2019
Popis objednaného plnenia tonery
Hodnota objednaného plnenia 7 434,36 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JURIGA spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
IČO: 31344194
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 153/19 / 16.7.2019
Popis objednaného plnenia Dátové úložisko WD My Cloud EX2 6TB (2x3TB) pre potreby zálohovania servera
Hodnota objednaného plnenia 325,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Automation & Business, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nitrianska 1, 921 01 Piešťany
IČO: 47062118
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 154/19 / 16.7.2019
Popis objednaného plnenia strava pre účastníkov denného tábora
Hodnota objednaného plnenia 367,50 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
B&B Café Restaurant
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tajovského 1560/29, Banská Bystrica
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Stanislava Červeňová
Funkcia lektor špecialistaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 155/19 / 17.7.2019
Popis objednaného plnenia Revizia exponátov
Hodnota objednaného plnenia 4 968,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Martin Smeja, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kvant, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina, FMFI UK, 842 48 Bratislava
IČO: 31398294
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Martin Smeja, PhD.
Funkcia vedúci OCVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 156/19 / 18.7.2019
Popis objednaného plnenia papier
Hodnota objednaného plnenia 720,- EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 157/19 / 18.7.2019
Popis objednaného plnenia Reklamné predmety
Hodnota objednaného plnenia 3 492,65 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JAJO s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupolevova 5, 851 01 Bratislava
IČO: 50105345
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 157A/19 / 19.7.2019
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 1 osobu na 3 noci, Malaga, 14.-17.10.2019
Hodnota objednaného plnenia 403,26 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marconfort Costa del Sol
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pontinental ,nº 9, 29620 Torremolinos, Španielsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno; 566/CVTISR/2017
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 158/1922.7.2019
Popis objednaného plnenia Pranie bielizne
Hodnota objednaného plnenia 93,43 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOPAZ s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
IČO: 34145915
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 159/19 / 22.7.2019
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 8 - AUGUST 2019
Hodnota objednaného plnenia 2 250,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Vladimír Ješko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
IČO: 31399088
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Vladimír Ješko
Funkcia zástupca šéfredaktorkyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 160/19 / 22.7.2019
Popis objednaného plnenia tonery
Hodnota objednaného plnenia 667,20 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JURIGA spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
IČO: 31344194
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 161/19 / 23.7.2019
Popis objednaného plnenia Expedičné služby časopisu Quark č. 8 AUGUST 2019
Hodnota objednaného plnenia 400,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Renáta Józsová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Renáta Józsová
Funkcia vedúca oddelenia RQVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 162/19 / 26.7.2019
Popis objednaného plnenia dodanie prác - služieb na budovách CVTI SR (Lamačská a St.Grunty)
Hodnota objednaného plnenia 10 176,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ProCraft SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24/3982, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50308726
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 163/19 / 26.7.2019
Popis objednaného plnenia technické plyny
Hodnota objednaného plnenia 1 452,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Peter Novotňák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Messer Ttragas, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9, Bratislava
IČO: 00685852
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Monika Rybáková
Funkcia referentka - ProtonVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 164/19 / 30.7.2019
Popis objednaného plnenia Oprava mechanizmu sťahovania okna na aute Peugeot Patrner BA 240 XS
Hodnota objednaného plnenia 350,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Final-CD Bratislava, spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
IČO: 47741686
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 831/19
Prináleží k zmluve/objednávke 144/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Multimediálne zariadenie
Hodnota fakturovaného plnenia 4 197,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WESTech s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
IČO: 35796111Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 832/19
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájom pozemku 6/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Studnička Development s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 71, 831 02 Bratislava
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 833/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 644,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx- Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01, Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 834/19
Prináleží k zmluve/objednávke 138B/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Oprava a materiál
Hodnota fakturovaného plnenia 486,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fiving Therm, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palugyayho 550, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 46998560Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 835/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 524,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx- Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01, Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 836/19
Prináleží k zmluve/objednávke Rámcová dohoda
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Toner Canon
Hodnota fakturovaného plnenia 403,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Juriga s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gercenova 3, Bratislava 851 01
IČO: 31344194Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 837/19
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 93,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden Voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Korunní 2569/108, Praha 10, Česká republika
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 838/19
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) BOZP jún 2019
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 Trebatice 922 10
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 839/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.124/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výroba tlačovín
Hodnota fakturovaného plnenia 2 130,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ULTRA PRINT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49 831 03 Bratislava
IČO: 31399088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 840/19
Prináleží k zmluve/objednávke platba kartou
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel, nat.super, prev.poplatok, EKO prog., servisný pop.
Hodnota fakturovaného plnenia 380,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 841/19
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nepretržitá ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 842/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 797,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44c 825 11 Bratislava
IČO: 35910739Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 843/19
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby a dodávka en.:teplo, el.en., vodné, stočné, zrážky, teleóny, dátové a hlasové služby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 803,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP - FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 03426 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 844/19
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK V.KUPEC ING.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 845/19
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože - prenájom
Hodnota fakturovaného plnenia 101,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 846/19
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 40,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 847/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 739,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44c 825 11 Bratislava
IČO: 35910739Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 848/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 163,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44c 825 11 Bratislava
IČO: 35910739Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 849/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 12 383,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 850/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 4 136,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo ZMLUVA
Prináleží k zmluve/objednávke 851/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) právne služby
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.POKORNÝ ADVOKÁT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 852/19
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kam.systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 853/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1353/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby BOZP a PO
Hodnota fakturovaného plnenia 456,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BOJNANSKÝ MILAN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Janka Alexyho 11 841 01 Bratislava
IČO: 40961478Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 854/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služba - bezpečnosť
Hodnota fakturovaného plnenia 3 936,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA SECURITY SERVICES, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudlovská 53 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 855/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.44/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualizácia webovej stránky
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PXL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 38/887 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 50765357Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 856/19
Prináleží k zmluve/objednávke 82C/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kosenie, vertikulácia, strihanie krovín
Hodnota fakturovaného plnenia 631,80 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 4.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STANKOVIČ PAVOL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 857/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.95A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tepovanie kobercov
Hodnota fakturovaného plnenia 378,80 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 4.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STANKOVIČ PAVOL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 858/19
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporné služby- vedecká komunita
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 859/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.
Hodnota fakturovaného plnenia 124,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 860/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) jún 2019
Hodnota fakturovaného plnenia 8 951,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EAGLE SACURITY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 10/A 82105 Bratislava
IČO: 35800259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 861/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 862/19
Prináleží k zmluve/objednávke 816/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) OPa OS
Hodnota fakturovaného plnenia 67,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DELTECH,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 864/19
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 31,27 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 865/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.en. NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 3 258,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 866/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.en. PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -286,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 867/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.en. NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 553,63 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 868/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dátové centrum VaV Žilinská univerzita
Hodnota fakturovaného plnenia 57,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RIMI-SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skalická cesta 17 83102 Bratislava
IČO: 35763329Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 869/19
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnnej čiastky faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 382,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322632Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 870/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovanie 06/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 871/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tématický monitoring 6/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAKIA ONLINE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 872/19
Prináleží k zmluve/objednávke 72/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.podpora 6/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 978,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INTERWAY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 21 831 04 Bratislava
IČO: 35728531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 873/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluva 7/2011 Univerzitná 1 Žilina - servisné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 54,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STOPKRIMI, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 874/19
Prináleží k zmluve/objednávke 615/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) činnosť PO a BOZP 3Q./2019
Hodnota fakturovaného plnenia 119,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GAJOS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 875/19
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výkon revízie 3.q.2019 objekt LC
Hodnota fakturovaného plnenia 290,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURO VÝŤAHY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľaká 1 821 04 Bratislava
IČO: 46284388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 876/19
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis a údržba LC OBJEKT
Hodnota fakturovaného plnenia 484,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURO VÝŤAHY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľaká 1 821 04 Bratislava
IČO: 46284388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 877/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 450,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŚLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 878/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada podielu nákladov
Hodnota fakturovaného plnenia 2 492,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 003977865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 879/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefonické služby a internet- Brusel
Hodnota fakturovaného plnenia 195,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Proximus Business
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert III, 27, 10310 Brusel
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 880/19
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Online služby
Hodnota fakturovaného plnenia 118,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Microsoft
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Souht Couty Business Park Leopardstown, Dublin 18 Ireland
IČO: IE8256796UVšeobecné údaje
Evidenčné číslo 881/19
Prináleží k zmluve/objednávke 94/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Certifikát ECDL
Hodnota fakturovaného plnenia 328,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská informačná spoločnosť FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dilina 5692, Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 882/19
Prináleží k zmluve/objednávke 94/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Index ECDL
Hodnota fakturovaného plnenia 9 100,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská informačná spoločnosť FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dilina 5692, Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 883/19
Prináleží k zmluve/objednávke 94/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poplatok za skúšku ECDL
Hodnota fakturovaného plnenia 328,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská informačná spoločnosť FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dilina 5692, Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 884/19
Prináleží k zmluve/objednávke 169/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zber dát v rámci projektu
Hodnota fakturovaného plnenia 10 350,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Markant s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Révová 7, 811 02 Bratislava
IČO: 35703229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 885/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Šimkovič J.
Hodnota fakturovaného plnenia 699,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 886/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Petrášová V.
Hodnota fakturovaného plnenia 229,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 887/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 72,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 888/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 177,11 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 889/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 619,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 890/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úharad za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 43,61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 891/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 83,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 892/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 81,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 893/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 47,17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 894/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 485,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 895/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 464,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 896/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) číslo DDP190635 - POPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 4 197,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WESTTECH, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 17 831 04 Bratislava
IČO: 35796111Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 897/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 04200 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 898/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky DAVIDOVA L.
Hodnota fakturovaného plnenia 699,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 899/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Šimkovič J.
Hodnota fakturovaného plnenia 387,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 900/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka Hurtová N.
Hodnota fakturovaného plnenia 239,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 901/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obaly
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NATUR -PACK, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 25 821 03 Bratislava
IČO: 35979798Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 902/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribučné náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 345,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA , a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 903/19
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vykonanie revízie
Hodnota fakturovaného plnenia 2 175,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18D 821 05 BRATISLAVA
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 904/19
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola - mesačná
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18D 821 05 BRATISLAVA
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 905/19
Prináleží k zmluve/objednávke 29/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 11,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 45 82646 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 906/19
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el,en,. NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 53,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 48 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 907/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 661,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
IČO: 48059528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 908/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom 3.kv.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 3 348,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 821 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 909/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 526,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 821 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 910/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakturácia za obdobie:03.03.-28.06.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 23,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
COCA-COLA HBC ČESKO-SLOVENSKO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tuhovská 1 831 06 Bratislava
IČO: 50252160Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 911/19
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -204,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8519/4B 010 47 Žilina
IČO: 51865457Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 912/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spotreba energií:vodné, stočné, teplá voda,
Hodnota fakturovaného plnenia 1 686,37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATSLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 913/19
Prináleží k zmluve/objednávke 173/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis - klím
Hodnota fakturovaného plnenia 3 800,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19 811 09 Bratislava
IČO: 45850276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 914/19
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS zľavy
Hodnota fakturovaného plnenia 1,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 915/19
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS zľavy
Hodnota fakturovaného plnenia 3,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 916/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dezinsekčné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 1 788,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASANA SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pezinská 41 90301 Senec
IČO: 47786531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 917/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno-vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 377,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 918/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno-vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 919/19
Prináleží k zmluve/objednávke 24/EO/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) transakcie firemných kariet - účtovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 375,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DINERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 920/19
Prináleží k zmluve/objednávke 139/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie technickej podpory - infor.systém
Hodnota fakturovaného plnenia 3 432,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 921/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 6,7,,8, -nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 50 252,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 922/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) neobalové výrobky
Hodnota fakturovaného plnenia 41,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NATUR-PACK, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 25 821 01 Bratislava
IČO: 35979798Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 922A/19
Prináleží k zmluve/objednávke 185PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom za júl
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 923/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 176,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16,7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HLINA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Garbiarska 2583 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 46354618Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 924/19
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby PO a BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 56,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16,7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S.SYSTEM-IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 925/19
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 351,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16,7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 926/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.132/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlač publikácie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 574,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PUNC REKLAMA Mgr.Benková
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Všná Úvrať 1529/38 040 22 Košice
IČO: 1071731452Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 927/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energetiku
Hodnota fakturovaného plnenia 77,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 928//19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakované zdaniteľné plnenie
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 929/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 5 912,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 930/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 13 658,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 931/19
Prináleží k zmluve/objednávke 117/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zariadenie na pripojenie-protónový urýchľovač
Hodnota fakturovaného plnenia 3 290,55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MD-AIR s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 3959, Liptovský Mikuláš
IČO: 3647603Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 932/19
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 2,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 626 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 933/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytované služby
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 71 81 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 934/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vytýčenie telekomunikačného vedenia
Hodnota fakturovaného plnenia 38,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 935/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.154/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pánske a dámske veľkosti tričiek 7ks
Hodnota fakturovaného plnenia 3 492,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JAJO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupolevova 5 85101 Bratislava
IČO: 80105345Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 936/19
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DOBROPIS náklady za?teplo, tep.voda, el.en.,vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia -4 798,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP-FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 937/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.149/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) farebné tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 3 834,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
COPY PRINT GROUP, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 45310186Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 938/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) záloh.faktúra: energie
Hodnota fakturovaného plnenia 335,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 939/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) súhrnná čiastka
Hodnota fakturovaného plnenia 265,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 940/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vytýčenie sietí
Hodnota fakturovaného plnenia 93,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36361518Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 941/19
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SG prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 97,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTOM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 942/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 125,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 943/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) učebné pomôcky ITA
Hodnota fakturovaného plnenia 3 672,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASSECO CENTRAL EUROPE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trenčianska 56/A 821 09 Bratislava
IČO: 35760419Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 944/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) helium
Hodnota fakturovaného plnenia 352,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER GASES FOR LIFE, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 945/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tel.poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 2,09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 946/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zabezpečenie prenosného dopravného značenia
Hodnota fakturovaného plnenia 365,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TALAJKA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Alžbetin Dvor 354 900 42 Miloslavov
IČO: 47062436Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 947/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zariadenie pre protón.urýchľovač
Hodnota fakturovaného plnenia 42 875,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PFEIFFER VACUUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Deutsgschogesse 36 AT 1150 Wien Osterreich
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 948/19
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 40,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 949/19
Prináleží k zmluve/objednávke RÁMCOVÁ ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery HP
Hodnota fakturovaného plnenia 667,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JURIGA, sol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gercenova 3 851 01 Bratislava
IČO: 31344194Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 950/19
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 809,59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 06 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 951/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.OKF/4/11/42
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) CD, ROM Osobná zodpovednosť a riziká štatut,zástupcov
Hodnota fakturovaného plnenia 89,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NAKLADATELSTVÍ FORUM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Seberíniho 1 821 03 Bratislava
IČO: 46490213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 952/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) IMAGE SOLUTIONS 400 ks
Hodnota fakturovaného plnenia 720,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GC TECH, ING.GERŠI PETER
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jilemníckeho 6 91101 Trenčín
IČO: 36880574Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 953/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodané používateľmi uhradené odbor.kópie článkov
Hodnota fakturovaného plnenia 45,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO e V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strasse 53 D-10713 Berlin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 954/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodané používateľmi uhradené odbor.kópie článkov
Hodnota fakturovaného plnenia 6,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Welfengarten 1B 30 167 Hannover
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 955/19
Prináleží k zmluve/objednávke 141/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stavebné práce múzeum Bratislava
Hodnota fakturovaného plnenia 2 192,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútvická 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 956/19
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DOBROPIS úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia -0,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 06 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 957/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Mezeiová
Hodnota fakturovaného plnenia 431,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 958/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.3/2018/287/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) TITULY periodík v 1 exemplári
Hodnota fakturovaného plnenia 19,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.7.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11 16200 Praha 6 CZ
IČO: 25094769