Objednávky a faktúry február 2019

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 42/19 / 31.1.2019
Popis objednaného plnenia ubytovanie pre 4 osoby na 4 noci
Hodnota objednaného plnenia 2 546,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jana Čabalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hôtel Les Hauts de Passy
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
37, Rue de l'Annonciation, 75016 Paris, Francúzsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Gabriela Slodičková
Funkcia rezortný štatistikVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 43/19 / 1.2.2019
Popis objednaného plnenia Zváračka s príslušenstvom
Hodnota objednaného plnenia 580,82 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Martin Smeja, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vilbo, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sadová 1108/38, 92203 Vrbové
IČO: 46099930
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Martin Smeja, PhD.
Funkcia vedúci OCVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 44/19 / 1.2.2019
Popis objednaného plnenia Aktualizácia webového portálu
Hodnota objednaného plnenia 660,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pxl, s. r. o.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 38/887, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 50765337
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 44A/19 / 1.2.2019
Popis objednaného plnenia večera pre expertný tím WP5
Hodnota objednaného plnenia 229,68 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Le Colonial s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlavná 8, 040 01 Košice
IČO: 36216160
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Dominika Šipošová
Funkcia FM ResInfra@DRVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno / 285/ITA/2018
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 45/19 / 4.2.2019
Popis objednaného plnenia Dodanie tovaru v rámci VO ZVPaDP podľa Prílohy č. 1 k objednávke
Hodnota objednaného plnenia 9 244,80 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Asseco Central Europe, a.s., Mgr. Peter Moravčík
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava
IČO: 35760419
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Barbora Blesáková
Funkcia hlavný finančný manažér ITAVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno / 285/ITA/2018
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 46/19 / 4.2.2019
Popis objednaného plnenia Dodanie tovaru v rámci VO ZVPaDP podľa Prílohy č. 1 k objednávke
Hodnota objednaného plnenia 316 575, 84 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Asseco Central Europe, a.s., Mgr. Peter Moravčík
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava
IČO: 35760419
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Barbora Blesáková
Funkcia hlavný finančný manažér ITAVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 47/19 / 4.2.2019
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 200,32 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Best Western City Centre
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Square Victoria Regine 9, 1210 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 48/19 / 4.2.2019
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 115,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
aPart-Grand-Place
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
52A Rue de la montagne Block A, 1000 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 49/19 / 4.2.2019
Popis objednaného plnenia ročné poistenie pre ZPC Repčíková, SLORD
Hodnota objednaného plnenia 144,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AXA Assistance
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 30, 811 07 Bratislava, Slovensko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 50/19 / 4.2.2019
Popis objednaného plnenia ročné poistenie pre ZPC Lesayová, SLORD
Hodnota objednaného plnenia 144,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AXA Assistance
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 30, 811 07 Bratislava, Slovensko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 51/19 / 4.2.2019
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 103,50 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Progress Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Du Progress 9, 1210 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 52/19 / 5.2.2019
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 93,24 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Newhotel Charlemagne
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Boulevard Charlemagne 25-27, 1000 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 53/19 / 5.2.2019
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 234,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Progress Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Du Progress 9, 1012 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 54/19 / 8.2.2019
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 88,39 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Aris Grand Place Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Grasmarkt 78-80, 1000 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 55/19 / 8.2.2019
Popis objednaného plnenia prenosné počítače
Hodnota objednaného plnenia 10 902,98 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Setop, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 432/7, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 50616617
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Pavol Krajčík
Funkcia technik OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 56/19 / 8.2.2019
Popis objednaného plnenia 25 ks PC zostáv
Hodnota objednaného plnenia 17 200,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mediatip.sk, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 432/7, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 57/19 / 8.2.2019
Popis objednaného plnenia služba so softvérom a elektronickým zariadením
Hodnota objednaného plnenia 16 032,02 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
COPY PRINT GROUP, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
IČO: 45310106
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 58/19 / 11.2.2019
Popis objednaného plnenia Prevoz zbierkových predmetov z digitalizačného centra v Banskej Bystrici
Hodnota objednaného plnenia 316,- EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Vaněková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doprava a sťahovanie Šalmík
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mamateyova 10, 85101 Bratislava
IČO: 32194099
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Martina Kočí
Funkcia kurátorkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 58A/19 / 11.2.2019
Popis objednaného plnenia prenájom plošiny
Hodnota objednaného plnenia 197,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Martin Smeja, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Felbermayr Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 24, 821 04 Bratislava
IČO: 35801328
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Martin Smeja, PhD.
Funkcia vedúci OCVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 59/19 / 12.2.2019
Popis objednaného plnenia automatický kávovar Nivona NICR 842 CafeRomantina, farba hliník/chróm
Hodnota objednaného plnenia 1 099,- EUR s DPH
Garant objednávky prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
www.nivona-eshop.sk; specshop.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chrudimská 1146, 530 02 Pardubice, ČR
IČO: 28858506
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Janka Kopčanová
Funkcia asistentka GRVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 59A/19 / 18.2.2019
Popis objednaného plnenia časopis TREND ŠRVŠ
Hodnota objednaného plnenia 89,- EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Bálint Lovász
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
News and Media Holding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 60/19 / 18.2.2019
Popis objednaného plnenia preberanie kabeláže
Hodnota objednaného plnenia 720,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mediatip.sk, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 432/7, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 50616617
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 60A/19 / 18.2.2019
Popis objednaného plnenia ubytovanie pre ŠRVŠ 21.-24.2.2019
Hodnota objednaného plnenia 783,60 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Bálint Lovász
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GRAND HOTEL BELLEVUE a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 61/19 / 18.2.2019
Popis objednaného plnenia oprava bezpečnostného systému
Hodnota objednaného plnenia 9 847,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TransData, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.R. Štefánika 139, 010 01 Žilina
IČO: 35741236
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 61A/19 / 19.2.2019
Popis objednaného plnenia Servisná prehliadka auta
Hodnota objednaného plnenia 592,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Marek Mazur
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Egovan spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce
IČO: 36210170
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Marek Mazur
Funkcia Vedúci oddelenia ŠVS MichalovceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 62/19 / 20.2.2019
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 3 - MAREC 2019
Hodnota objednaného plnenia 2 280,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Vladimír Ješko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Valeur, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Vladimír Ješko
Funkcia zástupca šéfredaktorkyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno / 285/ITA/2018
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 63/19 / 21.2.2019
Popis objednaného plnenia Dodanie tovaru v rámci VO ZVPaDP podľa Prílohy č. 1 k objednávke
Hodnota objednaného plnenia 141 004,80 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Asseco Central Europe, a.s., Mgr. Peter Moravčík
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava
IČO: 35760419
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Barbora Blesáková
Funkcia hlavný finančný manažér ITAVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 64/19 / 22.2.2019
Popis objednaného plnenia oprava tlačiarenského stroja VP 2075
Hodnota objednaného plnenia 500,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Milena Peeva
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CANON SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35869534
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Gabriela Aichová
Funkcia ved. odd. redakč.-tlač.Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 65/19 / 22.2.2019
Popis objednaného plnenia Promo materiály pre potreby implementácie projektu Seren4
Hodnota objednaného plnenia 548,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Peter Beňo
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Madness Advertising k.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO: 47852453
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Peter Beňo
Funkcia OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 66/19 / 22.2.2019
Popis objednaného plnenia letenka
Hodnota objednaného plnenia 61,38 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Peevová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ryanair DAC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Airside Business Park, Dublin, Írsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 67/19 / 26.2.2019
Popis objednaného plnenia Verejná správa SR - online prístup
Hodnota objednaného plnenia 117,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Milena Peeva
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca podnikateľa spol s r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Razusa 23A, 010 01 Žilina
IČO: 31592503
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Milena Peeva
Funkcia riaditeľka SEaPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 68/19 / 26.2.2019
Popis objednaného plnenia letenka
Hodnota objednaného plnenia 68,06 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Peevová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ryanair DAC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Airside Business Park, Dublin, Írsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 69/19 / 27.2.2019
Popis objednaného plnenia Kúpa mobilného telefónu Samsung Galaxy A530F A8
Hodnota objednaného plnenia 249,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
www.netmobil.sk , GROUP PRO s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ulica Istvána Gyurcsóa 5789/9A, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 46193880
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia riaditeľka múzea MŠŠLVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 70/19 / 28.2.2019
Popis objednaného plnenia poháre a medaily na súťaže v rámci projektu "IT akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie"
Hodnota objednaného plnenia 304,39 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VIVA TRADE s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Szakkayho 1, 040 01 Košice
IČO: 36202347
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Dana Oravcová
Funkcia pracovníčka ŠVS BBVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 71/19 / 28.2.2019
Popis objednaného plnenia Čistiace a hygienické potreby
Hodnota objednaného plnenia 422,16 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JKBOZ s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Novackého 4/A, 971 01 Prievidza
IČO: 44253516
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 139/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakované zdaniteľné plnenie: TÚV, ELI, vodné stočné, prev.náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 140/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 554,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 141/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ 376A/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výkon: prehliadka tlakových a plyn.zariadení NTL
Hodnota fakturovaného plnenia 734,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JOZEF IVAN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kríková 4 Bratislava
IČO: 1025714701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 142/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) právne služby
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.POKORNÝ JÁN, ADVOKÁT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 143/19
Prináleží k zmluve/objednávke PLATOBNÉ KARTY
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za diesel, nat,sup., prev.pop.,EKO prog., servis.pop.,
Hodnota fakturovaného plnenia 325,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 144/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 383,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 146/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Klimo M.
Hodnota fakturovaného plnenia 708,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 147/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK ING.V.KUPEC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 148/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vypracovanie potvrdenia NATURA 2000 proj.KOLABORÁCIAPRE PODPORU VÝSKUMU
Hodnota fakturovaného plnenia 35,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica
IČO: 17058520Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 149/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služba súkromná bezpečnosť
Hodnota fakturovaného plnenia 4 068,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudlovská 53 974 01 Bamská Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 150/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom pozemku 1/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDNIČKA DEVELOPMENT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 71 831 02 Bratislava
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 151/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 63,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova 3004/7 Praha 4 - Modřany 143 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 152/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 153/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 163,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 154/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 739,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 155/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada
Hodnota fakturovaného plnenia 1 797,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 156/19
Prináleží k zmluve/objednávke 372a/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zimná údržba pre LC
Hodnota fakturovaného plnenia 1 602,73 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STANKOVIČ PAVOL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 157/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné 1.2.2019-31.1.2020
Hodnota fakturovaného plnenia 1 149,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefanovičova 3 810 05 Bratislava
IČO: 30810710Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 158/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 83104 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 159/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská I.
Hodnota fakturovaného plnenia 344,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 160/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská I.
Hodnota fakturovaného plnenia 365,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 161/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Šimkovič J.
Hodnota fakturovaného plnenia 708,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 162/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Koštálová K.
Hodnota fakturovaného plnenia 849,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 163/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Beňo P.
Hodnota fakturovaného plnenia 693,93EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 164/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) bezpečnostno -tech.služba
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 165/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 166/19
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby pre vedeckú komunitu v prostredí IKT infraštruktúry 1/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 167/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby:telefóny, hlas.a dátové služby
Hodnota fakturovaného plnenia 183,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP-FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 03426 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 168/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.31/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za kurz SCRATCH v Košiciach
Hodnota fakturovaného plnenia 80,00 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INDÍCIA, n.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rovniakova 15 851 02 Bratislava
IČO: 45736286Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 169/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kreditačný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 144,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EVROFIN int. spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jarošova 1 83103 Bratislava
IČO: 44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 170/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) členský poplatok -krytie adm,nákladov
Hodnota fakturovaného plnenia 33,00 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SANET
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 81107 Bratislava
IČO: 17055270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 171/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom tmavohnedých rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 101,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 91701 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 172/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakturácia za 1/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 9 398,59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EAGLE SECURITY, a. s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 10/A 82105 Bratislava
IČO: 35800259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 173/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 125,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 85104 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 174/19
Prináleží k zmluve/objednávke 360A/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odhŕňanie snehu ŚVS BB
Hodnota fakturovaného plnenia 504,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KOPTECH, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 14539/133 97409 Banská Bystrica
IČO: 46655492Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 175/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 374,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 176/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 11 130,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 177/19
Prináleží k zmluve/objednávke 284/ITA/2019,OBJ,001/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodanie tovaru pre ita akadémia - vzdelávanie 21.storočie
Hodnota fakturovaného plnenia 33 039,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPOJNET, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brečtanova 4/B 831 01 Bratislava
IČO: 45390053Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 178/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery OPC
Hodnota fakturovaného plnenia 1 011,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891886Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 179/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.39/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) originály tonerov HP, OKI
Hodnota fakturovaného plnenia 3 568,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PC SEMA, s..r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bôrická cesta 010 01 Žilina
IČO: 36426041Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 180/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kreditačný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 144,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EVROFIN int.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jarošova 1 831 03 Bratislava
IČO: 44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 182/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 5 912,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 01 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 183/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tématický monitoring médií za 1/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAKIA ONLINE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 184/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 15,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 185/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 57,73 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajjkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 186/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel,účet
Hodnota fakturovaného plnenia 45,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajjkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 187/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 494,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajjkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 188/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 77,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajjkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 189/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 38,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajjkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 190/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 86,95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajjkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 191/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 95,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajjkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 192/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 684,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajjkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 193/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 2x CANON púzdro na CANON POWERSHOT G3X
Hodnota fakturovaného plnenia 71,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HENRICH SONNENSCHEIN -ITSK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Fraňa Mojtu 22 949 01 Nitra
IČO: 37212931Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 194/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnnej čiastky faktúry
Hodnota fakturovaného plnenia 265,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2..2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 195/19
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.energie
Hodnota fakturovaného plnenia 775,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2..2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 196/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za voné, stočné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 371,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2..2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,.a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 197/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.nákl.:el.en.,teplo TÚV, vodné, stočné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 526,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2..2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 198/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Blanár F,
Hodnota fakturovaného plnenia 483,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2..2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 199/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola, servis hasiacich prístrojov
Hodnota fakturovaného plnenia 115,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2..2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROSTOP -HAMŠÍK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bencúrova 61 821 04 Bratislava
IČO: 31740022Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 200/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola, servis hasiacich prístrojov
Hodnota fakturovaného plnenia 639,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2..2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROSTOP -HAMŠÍK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bencúrova 61 821 04 Bratislava
IČO: 31740022Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 201/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola, servis hasiacich prístrojov
Hodnota fakturovaného plnenia 654,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2..2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROSTOP -HAMŠÍK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bencúrova 61 821 04 Bratislava
IČO: 31740022Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 202/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 391,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2..2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 203/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mobil, internet
Hodnota fakturovaného plnenia 262,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS SA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxeless BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 204/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mobil, internet
Hodnota fakturovaného plnenia 96,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS SA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxeless BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 205/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb 1/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 932,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 206/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) transakcie firemných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 5 755,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DIENERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 207/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 450,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 208/19
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu -NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 2 166,61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 01 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 209/19
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu - PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -514,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 01 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 210/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za opakované dodávky elektriky
Hodnota fakturovaného plnenia 70,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 211/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravidelné upratovanie 01/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 212/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar?modulárne diskové pole H.O. inštalácia
Hodnota fakturovaného plnenia 239 000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTOCONT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 24 851 01 Bratislava
IČO: 36396222Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 213/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu podľa zmluvy
Hodnota fakturovaného plnenia 23,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 214/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlačiarenské služby:časopis QUARK 02/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 2 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VALEUR, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 215/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kávovar Nivona NICR 842 -TOVAR, kúpa cez e.shop
Hodnota fakturovaného plnenia 915,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPECSHOP, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chrudimská 1146 530 02 Pardubice CZ
IČO: 28858506Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 216/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el,energiu - PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -27,61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/48 010 47 Žilina
IČO: 51856457Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 217/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribúcia periodík
Hodnota fakturovaného plnenia 285,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA ,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 218/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribúcia periodík
Hodnota fakturovaného plnenia 320,69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 219/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) čkenský príspevok rok 2019
Hodnota fakturovaného plnenia 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKO - FRANCÚZSKY INŠTITÚT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kuzmányho 3 97401 Banská Bystrica
IČO: 42196748Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 220/19
Prináleží k zmluve/objednávke obj.56/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 2 ks OSOBNÉ POČÍTAČE
Hodnota fakturovaného plnenia 17 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MG COMP - MARTIN GALL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Smetanova 23 080 01 Prešov
IČO: 41751477Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 221/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu -NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 362,67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 48 010 01 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 222/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.45/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) IT PROJEKT:tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 357 336,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASSECO CENTRAL EUROPE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trenčianska 56/A 821 09 Bratislava
IČO: 35760419Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 224/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) funkčná skúška syst.el,požiarnej signalizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 225/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zdaniteľné plnenie: TaTÚV, ELI, vodné, stočné -prev.náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 226/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS 01/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 15,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA , a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 227/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS 01/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 42,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 229/19
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) analýzy dát inštitúcie verejnej správy
Hodnota fakturovaného plnenia 16 800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INCH,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bagarova 1181/16 84101 Bratislava
IČO: 36784745Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 230/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 524,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
IČO: 48059528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 231/19
Prináleží k zmluve/objednávke obj.58/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) doprava zbierkotvorných predmetov do múzea
Hodnota fakturovaného plnenia 316,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŠALMÍK JOZEF
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mamateyova 10 851 04 Bratislava
IČO: 32194099Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 232/19
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBY KARTOU
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada:diesel, EKO prog., servis.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 76,67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 233/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) jednorázové poistenie:4.2.2019-31.3.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 34,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GROUPAMA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21 821 08 Bratislava
IČO: 47236060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 235/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.359/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) parapetné dosky, monáž, spoj.matriál
Hodnota fakturovaného plnenia 14 899,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRO CRAFT SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24/3982 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50308726Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 236/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby BOZP a OPP 2/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S.SYSTEM-IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolna 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 237/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zálohová fak.: energie
Hodnota fakturovaného plnenia 336,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 238/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Majková
Hodnota fakturovaného plnenia 708,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 239/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky: Hladíková E., Slodičková G., Revák M., Labo M.,
Hodnota fakturovaného plnenia 1 038,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 240/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Černota M.
Hodnota fakturovaného plnenia 708,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 241/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.55/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 10 KS prenosných počítačov
Hodnota fakturovaného plnenia 10 902,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SETOP, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 432/7 018 41 Cubnica nad Váhom
IČO: 50616617Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 242/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nehnuteľnosť -nájomná zmluva
Hodnota fakturovaného plnenia 2 259,85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIUVA BELGIUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Montoyer 10 1000 Brussels BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 243/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodané a používateľmi uhradené kópie článkov
Hodnota fakturovaného plnenia 26,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berlinerstrasse 53 d10713 Berlin DE
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 244/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náklady za 2/2019: teplo, el.en., vodné, stočné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP -FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 245/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytované služby 01.01.2019-31.01.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 04200 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 246/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno - vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 04200 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 247/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno . vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 377,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 04200 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 248/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnnej čiastky faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 112,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 2 624 12 Bratislava
IČO: 31322632Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 249/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠRVŠ 1 ks TREND titul
Hodnota fakturovaného plnenia 89,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NEWS and MEDIA HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 19B 832 15 Bratislava
IČO: 47256281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 250/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov 1.1.-31.1.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 13 363,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 6215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 251/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.60/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava kabeláže a zásuviek RJ
Hodnota fakturovaného plnenia 720,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MEDIATIP - SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 432/7 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36013976Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 252/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ,1367,1368,1370,1372,1373
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) index ECDL QUATRO SK901000
Hodnota fakturovaného plnenia 16 900,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FMFIUK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5892 842 48 Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 253/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kam.systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36043124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 254/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.43/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlaková nádoba, redukčný ventil
Hodnota fakturovaného plnenia 580,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZVARACKA.EU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sadová 1108/39 92203 Vrbové
IČO: 48099930Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 255/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ,OKF/14/11/42
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odb.lit: 1ks osobná zodpov. a riziká
Hodnota fakturovaného plnenia 77,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NAKLADATELSTVÍ FORUM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Seberíniho 1 821 03 Bratislava
IČO: 46490213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 256/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.46/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) učebné pomôcky ITA
Hodnota fakturovaného plnenia 316 575,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASSECO CENTRAL EUROPE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trenčianska 58/A 821 09 Bratislava
IČO: 35760419Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 257/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.45/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) učebné pomôcky ITA
Hodnota fakturovaného plnenia 9 244,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASSECO CENTRAL EUROPE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trenčianska 58/A 821 09 Bratislava
IČO: 35760419Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 258/19
Prináleží k zmluve/objednávke obj,284/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF ročné predplatné časopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 28,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BETON TKS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Zámocké 9 140 00 Praha CZ
IČO: 26463407Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 259/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 121,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 260/19
Prináleží k zmluve/objednávke žiadosť
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyp.potvrdenia k územiam NATURA proj.2000 tvorba nukleových stád dojníc biotechnol.metódy
Hodnota fakturovaného plnenia 35,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica
IČO: 17058520Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 261/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) faktur.podielu nákladov za 01/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 2 742,05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 262/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 1 543,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 263/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) licenčná zmluva -proj.dok. stavebné povolenie a realizácia stavby
Hodnota fakturovaného plnenia 18 000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAN -HUMA 90, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Župné námestie 9 949 01 Nitra
IČO: 31408397Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 264/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom pracovných plošín
Hodnota fakturovaného plnenia 197,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FELBERMAYR SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 24 821 04 Bratislava
IČO: 35801328Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 265/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 266/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 520,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 101 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 267/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 471,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 101 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 268/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 456,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 269/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.67/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ročný prístup Verejná Správa SR
Hodnota fakturovaného plnenia 117,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PORADCA PODNIKATEĽA, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina
IČO: 31592503Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 270/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.65/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) flexi stenaT3wor-. ROLL UP standart, ochranný p. tubus
Hodnota fakturovaného plnenia 548,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MADNESS ADVERTISING, k.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drieňová 34 821 02 Bratislava
IČO: 47852463Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 271/19
Prináleží k zmluve/objednávke 141/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné práce - prestavba budovy
Hodnota fakturovaného plnenia 20 765,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 758382 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 272/19
Prináleží k zmluve/objednávke 141/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stavebé práce -prestavba budovy
Hodnota fakturovaného plnenia 60 817,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.2.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 758382 841 06 Bratislava
IČO: 36688843