Objednávky a faktúry december 2019

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 272/19 / 2.12.2019
Popis objednaného plnenia filamenty
Hodnota objednaného plnenia 982,62 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Vaško
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DORMIN, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rastislavova 1164/12, 020 01 Púchov
IČO: 45556601
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Pavol Krajčík
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 273/19 / 2.12.2019
Popis objednaného plnenia Zabezpečenie cateringu počas projektového stretnutia CE-Responsible
Hodnota objednaného plnenia 801,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUVICO, spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, 851 05 Bratislava
IČO: 48000426
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Kuková
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 273A/19 / 2.12.2019
Popis objednaného plnenia Občerstvenie a cateringové služby v rámci vianočného stretnutia zamestancov CVTI SR
Hodnota objednaného plnenia 1 378,80 EUR s DPH
Garant objednávky prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUVICO s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, 851 05 Bratislava
IČO: 48000426
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 273B/19 / 2.12.2019
Popis objednaného plnenia Darčekové predmety – termohrnčeky určené pre zamestnancov CVTI SR
Hodnota objednaného plnenia 1 537,20 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cortesa, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krušpánová 7, 851 10 Bratislava
IČO: 36357821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 273C/19 / 2.12.2019
Popis objednaného plnenia Reštauračné služby - pracovná večera v rámci projektového stretnutia projektu CE-Responsible pre max. 25 účastníkov
Hodnota objednaného plnenia 844,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gatto Matto Ristorante
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panská 17, 811 01 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Kuková
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 273D/19 / 2.12.2019
Popis objednaného plnenia Preglejky
Hodnota objednaného plnenia 891,16 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Vladimír Ješko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Branislav Kubacký – kubax
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jasenie 240, 976 75 Jasenie
IČO: 50963686
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Pavol Krajčík
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 273E/19 / 2.12.2019
Popis objednaného plnenia Oprava chladenia Protónové centrum
Hodnota objednaného plnenia 1 048,- EUR s DPH
Garant objednávky Jozef Špidus
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Š D - Štefan Dvorský
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liptovská Štiavnica 310/72, 03401 Ružomberok
IČO: 17791049
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ľubomír Bilský
Funkcia riaditeľ SPVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 274/19 / 3.12.2019
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 58,50 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tesla Boutique Apartments & Rooms
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ulica Nikole Tesle 14, Lower Town, Záhreb, 10000, Chorvátsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Nataša Dojčáková
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 275/19 / 3.12.2019
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 1 osobu na 1 noc v Bruseli
Hodnota objednaného plnenia 72,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Chambord
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue de Namur 82, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 276/19 / 4.12.2019
Popis objednaného plnenia 3D mouse a tlačiarne
Hodnota objednaného plnenia 6 034,68 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan, a. s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
IČO: 35810734
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 277/19 / 4.12.2019
Popis objednaného plnenia Revízia rozvodov plynu, plynového zariadenia a expanzomatov
Hodnota objednaného plnenia 120,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Safety Control - VTZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trstínska cesta 8/A, 91701 Trnava
IČO: 44078722
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 278/19 / 5.12.2019
Popis objednaného plnenia Kancelárske zariadenia - Roll-UP
Hodnota objednaného plnenia 189,80 EUR s DPH
Garant objednávky RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Madness Advertising k.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO: 47852453
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc.
Funkcia vedecko-výskumný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 279/19 / 5.12.2019
Popis objednaného plnenia Gastronomické služby
Hodnota objednaného plnenia 1 471,98 EUR s DPH
Garant objednávky RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LADY GASTRO s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
IČO: 31402097
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc.
Funkcia vedecko-výskumný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 279A/19 / 5.12.2019
Popis objednaného plnenia Garančná prehliadka auta Peugeot Partner BA 240 XS, výmea rozvodov +STK a EK
Hodnota objednaného plnenia 750,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Final CD - Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska 11, 841 03 Bratislava
IČO: 47741686
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 280/19 / 6.12.2019
Popis objednaného plnenia Reklamné predmety
Hodnota objednaného plnenia 1 357,20 EUR s DPH
Garant objednávky Pavol Krajčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gift Gallery s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 16, 821 04 Bratislava
IČO: 31347177
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Pavol Krajčík
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 281/19 / 6.12.2019
Popis objednaného plnenia Rollup pre projekt RoboCoop
Hodnota objednaného plnenia 59,89 EUR s DPH
Garant objednávky Ing.Peter Wachter
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Plotbase, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pečnianska 5, 851 01 Bratislava
IČO: 45674515
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Peter Wachter
Funkcia projektový manažérVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 282/19 / 9.12.2019
Popis objednaného plnenia Technické vybavenie - nástroje
Hodnota objednaného plnenia 2 240,- EUR s DPH
Garant objednávky Pavol Krajčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROSPOR spol. s. r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Turbínová 1, 831 04 Bratislava
IČO: 31340326
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Pavol Krajčík
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 283/19 / 9.12.2019
Popis objednaného plnenia Modul Rozšírenia vyhľadávania - združené kritérium
Hodnota objednaného plnenia 23 982,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Ľudmila Hrčková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2, 84104 Bratislava
IČO: 30775264
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Ľudmila Hrčková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 284/19 / 9.12.2019
Popis objednaného plnenia DVD nosiče a obaly na DVD nosiče
Hodnota objednaného plnenia 158,98 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datacomp s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
IČO: 36212466
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 285/19 / 13.12.2019
Popis objednaného plnenia objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 16 350,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Emerald Group Publ. Ltd.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Wagon Lane, BD16 1WA, Bingley, UK
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 286/19 / 13.12.2019
Popis objednaného plnenia objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 2 552,70 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, Praha, 162 00, ČR
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 287/19 / 13.12.2019
Popis objednaného plnenia objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 32 624,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, Bratislava, 813 39
IČO: 35681811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 288/19 / 13.12.2019
Popis objednaného plnenia objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 46 990,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
abib, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10, Bratislava, 831 03
IČO: 50690680
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 288A/19 / 16.12.2019
Popis objednaného plnenia vypracovanie projektovej technickej dokumentácie - elektroinštalácia Grunty
Hodnota objednaného plnenia 5 112,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Well-projekt s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jégeho 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35887885
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 289/19 / 17.12.2019
Popis objednaného plnenia grafický balík
Hodnota objednaného plnenia 2 013,90 EUR s DPH
Garant objednávky Pavol Krajčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DORMIN, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rastislavova 1164/12, 020 01 Púchov
IČO: 45556601
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Pavol Krajčík
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 290/19 / 17.12.2019
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 551,82 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9, Bratislava 821 04
IČO: 35710691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 291/19 / 17.12.2019
Popis objednaného plnenia Obrazové valce OKI MC 861
Hodnota objednaného plnenia 720,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Juriga spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gercenova 3, 851 01, Bratislava
IČO: 31344194
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 292/19 / 17.12.2019
Popis objednaného plnenia Odborná prehliadka teplovodnej plynovej kotolne CVTI SR ŠVS L. Mikuláš
Hodnota objednaného plnenia 165,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ladislav Staroň
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ján Beťko, revízny technik TZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bellova 3472/10, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 43115471
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia vedúci ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 293/19 / 17.12.2019
Popis objednaného plnenia Externá banka hudobných motívov
Hodnota objednaného plnenia 13 000,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stauder, o. z.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Seberíniho 1765/9, 821 05 Bratislava
IČO: 50475479
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Agáta Fisterová
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 294/19 / 17.12.2019
Popis objednaného plnenia Výroba krátkeho PR filmu o CVTI SR
Hodnota objednaného plnenia 23 880,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stauder holding s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Seberíniho 1765/9, 821 05 Bratislava
IČO: 47609753
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Agáta Fisterová
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 294A/19 / 17.12.2019
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 01 – JANUÁR 2020
Hodnota objednaného plnenia 2 250,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Vladimír Ješko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Vladimír Ješko
Funkcia zástupca šéfredaktorkyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 294B/19 / 18.1.22019
Popis objednaného plnenia Expedičné služby časopisu Quark č. 1 - január 2020
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Renáta Józsová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Renáta Józsová
Funkcia vedúca oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 295/19 / 19.12.2019
Popis objednaného plnenia periodíká
Hodnota objednaného plnenia 42 749,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
abib, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10, 831 03 Bratislava
IČO: 50690680
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 296/19 / 19.12.2019
Popis objednaného plnenia
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 297/19 / 19.12.2019
Popis objednaného plnenia predplatné časopisov na rok 2020
Hodnota objednaného plnenia 46,56 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 298/19 / 19.12.2019
Popis objednaného plnenia Ročná aktualizácia licencií Fabasoft
Hodnota objednaného plnenia 2 940,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
IČO: 31605052
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ľubomír Bilský
Funkcia riaditeľ SPVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 298A/19 / 19.12.2019
Popis objednaného plnenia diely k tepovaciemu stroju
Hodnota objednaného plnenia 2 059,20 EUR s DPH
Garant objednávky Robert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Yves oteco Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Elektrárenská 6, 831 04 Bratislava
IČO: 35799331
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1520/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) súkromná bezpečnosť
Hodnota fakturovaného plnenia 3 936,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudlovská 53 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1521/19
Prináleží k zmluve/objednávke 188/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strážna služba
Hodnota fakturovaného plnenia 7 488,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG OOD SECURITY, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36640310Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1522/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 552,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1523/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 436,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1524/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 464,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1525/19
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporné služby: ved.komunita v prostredí IKT
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1526/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev.mot.vozidla -platba
Hodnota fakturovaného plnenia 4,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21 821 08 Bratislava
IČO: 4726060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1527/19
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel, nat.super,EKO prog., servisný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 273,37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvbaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1528/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.266/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 423,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Petovateľská 16147/9 821 04 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1529/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK -ING.KUPEC VILIAM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1530/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 32,19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Korunní 2569/108 Praha 101 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1531/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.4/2019/236/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odber tlače podľa prílohy
Hodnota fakturovaného plnenia 298,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1532/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrol.a skúšky syst.el.požiarnej signalizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1533/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.1435,1451
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) index ECDL QUATRO
Hodnota fakturovaného plnenia 5 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ INFORMATICKÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5692 842 48 Bratislava
IČO: 30848574Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1534/19
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) certifikáty za mesiac:10,11
Hodnota fakturovaného plnenia 512,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ INFORMATICKÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5692 842 48 Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1535/19
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za skúšku ECDL
Hodnota fakturovaného plnenia 512,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ INFORMATICKÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5692 842 48 Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1537/19
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 740,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Skytravels.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45, Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1538/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zemný plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 163,- EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1539/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zemný plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 797,- EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1540/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zemný plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 739,- EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1541/19
Prináleží k zmluve/objednávke 225B/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 305,85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ján Benedikovič- Penzión Blesk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanského 9, Ružomberok
IČO: 43853854Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1543/19
Prináleží k zmluve/objednávke 273/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Operačný program
Hodnota fakturovaného plnenia 400,- EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAULI s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panská 17, Bratislava
IČO: 43961673Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1543/19
Prináleží k zmluve/objednávke 263/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 397,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Szilcar Partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nová Rožňavská 134/A, Bratislava
IČO: 47221925Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1545/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Laminovanie A3
Hodnota fakturovaného plnenia 29,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Wigger s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 133, Bratislava
IČO: 46321012Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1546/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revízia plynovej kotolne ŠVS LM
Hodnota fakturovaného plnenia 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PETER POLEČ -PaSP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vranov 504/38 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 43115471Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1547/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.267/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF - securio B35
Hodnota fakturovaného plnenia 2 158,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATACOMP, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moldavská cesta II 49/2413 040 11 Košice
IČO: 36212466Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1548/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odpratávanie snehu. posyp soľou, sekanie ľadu
Hodnota fakturovaného plnenia 540,00 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAVOL STANKOVIČ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1549/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.082C/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kosenie, vertikulácia, odburiňovanie, strihanie krovín, čiastenie plochy
Hodnota fakturovaného plnenia 511,80 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAVOL STANKOVIČ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1550/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.095A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tepovanie 15 miestností
Hodnota fakturovaného plnenia 1 563,10 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAVOL STANKOVIČ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1551/19
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) činnosť bezp.tech. služby a vykonanie TPO
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 92210 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1552/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.252/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1 ks digital premium
Hodnota fakturovaného plnenia 279,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAFRA SLOVAKIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 34 83605 Bratislava
IČO: 31333524Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1553/19
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1554/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady: el.en., TÚV, teplo, vodné, stočné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 526,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1555/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) faktur.podiel nákladov
Hodnota fakturovaného plnenia 2 492,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 841 04 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1556/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.270/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola a oprava hasiacich prístrojov
Hodnota fakturovaného plnenia 163,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROTEAM GROUP,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Beňovského 3 90501 Senica
IČO: 36241903Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1557/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom za 4.štvrťrok 2019
Hodnota fakturovaného plnenia 1 250,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV SÍDELNÁ KAPITULA NITRA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie Jána Pavla II 7 950 50 Nitra
IČO: 35593016Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1558/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univertizná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1559/19
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamerového systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1560/19
Prináleží k zmluve/objednávke 72/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytnutie prevádzkovej podpory a údržby IS ISS CVTISR
Hodnota fakturovaného plnenia 978,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INTERWAY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 21 831 04 Bratislava
IČO: 35728531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1561/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tématický monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAKIA ONLINE,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1562/19
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 314,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 06 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1563/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 540,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1564/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 728,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1565/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 11 780,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1566/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ191/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 6 959,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DMC,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
J.Murgaša 100 94064 Nové Zámky
IČO: 36777455Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1567/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SLORD -úhrada za tel.účty, internet
Hodnota fakturovaného plnenia 256,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS BUSINESS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II 27 B -1030 BRUXELLES BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1568/19
Prináleží k zmluve/objednávke 2005/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) previdelné upratovanie 11/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1569/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.268/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1 ks automatický kávovar KRUPS EA89110, 1 KS stolý mixér TEFAL
Hodnota fakturovaného plnenia 473,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALZA.SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bottova 6654/7 811 09 Bratislava
IČO: 36562939Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1570/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytované služby obdobie:01.11 - 30.11.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1571/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en., PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -484,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1572/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en., NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 948,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1573/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en., NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 529,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1574/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 303,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1575/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PREDD.F.1 ks odbor.časopis SLOVENSKÁ LITERATÚRA
Hodnota fakturovaného plnenia 27,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1576/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PREDD .F:1ks odbor.časopis PAMIATKY A MÚZEA
Hodnota fakturovaného plnenia 46,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1577/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnnej čiastky faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 685,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1578/19
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR /2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 TRNAVA
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1579/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.6/2019/238/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZL odber časopisu VH na rok 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bohumilice 89 384 81 Čkyně CZ
IČO: 25172379Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1580/19
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady za obdobie 12/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 83104 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1581/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb -samofinancovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 832,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
IČO: 48059528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1582/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.163/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom fľaša oceľová
Hodnota fakturovaného plnenia 42,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER TATRAGAS GASES FOR LIFE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1583/19
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 395,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 4 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1584/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.271/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) brzdový kotúč predný, zadný, doštičky sada
Hodnota fakturovaného plnenia 417,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Š- AUTOSERVIS VRANOV, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mierová 99 066 01 Humenné
IČO: 36455385Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1585/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.251/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1ks 51 vydaní so zľavou 34 PERCENT
Hodnota fakturovaného plnenia 89,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NEWS and MEDIA HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 19B 832 15B BRATISLAVA
IČO: 47256281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1586/19
Prináleží k zmluve/objednávke POISTNÉ
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) POISTNÉ ZA OBD.01.12.219 do 30.12.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 10,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21 821 08 Bratislava
IČO: 47236060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1588/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.279A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) peugeot BA 240XS SERVISNÁ PREHLIADKA
Hodnota fakturovaného plnenia 643,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PEUGEOT FINAL -CD BRATISLAVA, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Škultétyho 437/18 95801 Partizánske, pobočka Hodonínska c.BA
IČO: 45960470Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1589/19
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úharada za el.en., PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -60,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 01 Žilina
IČO: 51865457Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1590/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ. 375/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poštovné,balné služba MVS
Hodnota fakturovaného plnenia 3,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lazovná 9 975 58 Banská Bystrica
IČO: 35987006Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1591/19
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 24,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1592/19
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží obd.04.11.-30.11.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 90,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1593/19
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ref.nákladov: teplo, el.en.,vosné, stoč., zrážky, telefóny, dátové a hlas.služby, prip.na pult ochrany, refakturácia EPS
Hodnota fakturovaného plnenia 1 892,53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1594/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Krivjanská A.
Hodnota fakturovaného plnenia 865,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1595/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Krivjanská A.
Hodnota fakturovaného plnenia 351,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1596/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská I,
Hodnota fakturovaného plnenia 690,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1597/19
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vykonanie štvrťročnej kontroly a funkč.skúšky syst.el.požiarnej signalizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 651,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 BRATISLAVA
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1598/19
Prináleží k zmluve/objednávke RÁMCOVÁ DOHODA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytnutie služby distribúcie per.tlače QUARK
Hodnota fakturovaného plnenia 363,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1599/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daň z nehnuteľnosti - nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 3 061,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PATRIZIA FRANKFURT BELGIUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Montoyer 10 1000 Bruxelles BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1600/19
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 28,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1601/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.262/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 35 osôb -večerná recepcia, formou studeného bufetu
Hodnota fakturovaného plnenia 556,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KOCIECKA KAMILLA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Peperstraat 69 3080 Tervuen BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1603/19
Prináleží k zmluve/objednávke 139/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskyt.technickej podp.CREUČ
Hodnota fakturovaného plnenia 282,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1604/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zab.cateringu,stretnutie CE-RESPONSIBLE
Hodnota fakturovaného plnenia 801,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUVICO, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26 851 05 Bratislava
IČO: 48000426Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1605/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) za dodané a požívateľmi uhradené kópie odbor.článkov a výp.kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 25,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berlinerstrasse 53 D-10713 BERLIN D
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1606/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -vývoj.spolupráca 01.11.-30.11.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 377,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1607/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -vývoj.spolupráca 01.11.-30.11.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERTIZA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1608/19
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakované zdaniteľné plnenia: TaTÚV, ELI
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1609/19
Prináleží k zmluve/objednávke 24/OE2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účtovanie firemných kariet DC
Hodnota fakturovaného plnenia 174,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DINERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1610/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 46,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 26 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1611/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 78,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 26 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1612/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 119,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 26 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1613/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 65,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 26 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1614/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 45,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 26 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1615/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 55,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 26 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1616/19
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu -NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 177,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE STREDOSLOVESNKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1617/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.229/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kompletné zab.občerstvenia 3.12.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 477,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LADY GASTRO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9 840 05 Bratislava
IČO: 31402097Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1618/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.272/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 47 ks filamenty DeviDesingrôzne farby, reciklačný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 982,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DORMIN, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rastislavova 1164/12 020 01 Púchov
IČO: 45556601Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1619/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.273D/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 33 ks preglejka stolárska buk rôzne rozmery
Hodnota fakturovaného plnenia 891,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRANISLAV KUBACKÝ - KUBAX
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jasenie 240 976 75 JASENIE
IČO: 50963686Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1620/19
Prináleží k zmluve/objednávke nie je na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 4ks tovaru
Hodnota fakturovaného plnenia 9 171,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GROUP PC TEAM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Piffova 3 851 01 Bratislava
IČO: 35899999Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1621/19
Prináleží k zmluve/objednávke 141/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dokumenty ku "kolaudácií" -posudky, protokoly o skúške tech.zariadenia, revízie a rev.správy
Hodnota fakturovaného plnenia 12 000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1622/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sťahovacie služby
Hodnota fakturovaného plnenia 14 808,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLEM SERVICES,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Okoličianska 824 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 48061201Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1623/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.
Hodnota fakturovaného plnenia 75,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1624/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.223/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohož, predlžovací kábel 5m
Hodnota fakturovaného plnenia 360,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9 82104 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1625/19
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zľava DEKVS 11/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 6,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1626/19
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zľava DEKVS 11/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 11,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA , a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1627/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisný prenájom, pranie rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 125,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1628/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTSIR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rozvoj DMS a ASR systému FABASOFT v priebehu kal.roka 2019
Hodnota fakturovaného plnenia 64 281,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1629/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.202B/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠVSPN revízia , kontrola el.rozvodov, el.spotrebičov, el.ručného náradia
Hodnota fakturovaného plnenia 742,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EZaB ALARM, s.r .o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
916 24 Horná Streda 372
IČO: 50055631Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1630/19
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) seminár PAM 34.04 v Bratislave 13.23.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1631/19
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA/ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomná zmluva
Hodnota fakturovaného plnenia 4 710,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PATRIZIA FRANKFURT BELGIUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Montoyer 10 1000 Brusel BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1632/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.316/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nabrúsenie noža na polygrafickú rezačku
Hodnota fakturovaného plnenia 63,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOMÁŠ GRAMBLIČKA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 1 851 02 Bratislava
IČO: 40770842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1633/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) demontáž pôvodného zariadenia
Hodnota fakturovaného plnenia 96,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LADISLAV ŠUBA -ATESO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
1.mája 2590/41 902 01 Pezinok
IČO: 44756054Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1634/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomná zmluva NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Hodnota fakturovaného plnenia 11 825,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 ŽILINA
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1635/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) technik požiarnej ochrany 4.štvrťrok 2019
Hodnota fakturovaného plnenia 100,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PETER VAĽO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefánikova 70 071 01 Michalovce
IČO: 41847164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1636/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.269/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠVS PN pranie prádla
Hodnota fakturovaného plnenia 58,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOPAZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palackého 85/5 911 01 Trenčín
IČO: 34145915Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1637/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.277/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠVS PN-revízia plynových a tlakových zariadení
Hodnota fakturovaného plnenia 120,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAFETY CONTROL -VTZ,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trstínska cesta 8/A 917 01 TRNAVA
IČO: 44078722Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1638/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.283/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) modul"rozšírenie vyhľadávania -združené kritérium"
Hodnota fakturovaného plnenia 23 940,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1639/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.278/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 2 ks roll-Up standard 120x200cm, konštrukcia
Hodnota fakturovaného plnenia 184,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MADNESS ADVERTISING, k.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drieňová 34 82102 Bratislava
IČO: 47852453Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1640/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.279/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) gastronomické služby 9.12.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 1 656,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LADY GASTRO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9 840 05 Bratislava
IČO: 31402097Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1641/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.228/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výkop sond, vyprac.realizačnej projektovej dokumentácie
Hodnota fakturovaného plnenia 18 000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SP PLUS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trstínska 9 917 00 Trnava
IČO: 36762377Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1642/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.206/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná právnická literatúra:obchod.p., proces.p., súkromné p., verejné p.,
Hodnota fakturovaného plnenia 1 825,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Michalská 9 811 01 Bratislava
IČO: 46380434Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1643/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.282/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) píly, exentrická brúska, vodiaca lišta
Hodnota fakturovaného plnenia 2 240,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRESPOR, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Turbínová 1 831 04 Bratislava
IČO: 31340326Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1645/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.257/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výroba tlačovín -časopis QUARK
Hodnota fakturovaného plnenia 2 130,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ULTRA PRINT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49 831 03 Bratislava
IČO: 31399088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1646/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb rozvoja 11/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1647/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisný zásah na laser show AURÉLIUM BRATISLAVA
Hodnota fakturovaného plnenia 216,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MARTIN GABČO, TMaCX
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Okružná 1422/14 020 01 Púchov
IČO: 40682609Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1648/19
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vykonanie ročnej revízie evakuačného rozhlasu
Hodnota fakturovaného plnenia 750,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1649/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DOBROPIS -letenky Krivjanská A.
Hodnota fakturovaného plnenia -231,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Žilina
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1650/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Šimkovič J.
Hodnota fakturovaného plnenia 392,88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Žilina
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1651/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diagnostika zariadenia -oprava kancelárskych strojov
Hodnota fakturovaného plnenia 45,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC SLOVAKIA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nové Záhrady 1/9 821 05 Bratislava
IČO: 44773293Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1652/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar 9 KS hárkové papiere A 1
Hodnota fakturovaného plnenia 51,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TYPOCON, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šoltésovej 2 811 08 Bratislava
IČO: 17322057Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1653/19
Prináleží k zmluve/objednávke neu. na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) redukční pouzdro, rýchlopnoucí sklíčidlo, soustruh s vodíc. a taž.šroubem
Hodnota fakturovaného plnenia 5 143,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BOUKAL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partyzánska 108 43603 Litvínov- Chudeřín CZ
IČO: 04229282Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1654/19
Prináleží k zmluve/objednávke neu. na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 141,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42 85101 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1655/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) realizácia dokumentu SAMUEL MIKOVÍN
Hodnota fakturovaného plnenia 6 968,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BARTOVIC, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šoltésovej 18 811 08 Bratislava
IČO: 45644829Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1656/19
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nat.super, EKO program, servisný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 46,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1657/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.288/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) WK -predplatné vydav. na rok 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 56 388,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ABIB, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10 831 03 Bratislava
IČO: 50690680Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1658/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuv. na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava chladiaceho zariadenia -protónové centrum
Hodnota fakturovaného plnenia 1 048,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŠD ŠTEFAN DVORSKÝ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liptovská Štiavnica 310/27 034 01 Ružomberok
IČO: 17791049Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1659/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.276/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup komponentov IKT pre FaBlab a CVTISR
Hodnota fakturovaného plnenia 6 034,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 14 85101 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1660/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.77A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis infor.-kom.technológií
Hodnota fakturovaného plnenia 1 205,87 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 14 85101 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1661/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.77A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis infor.-kom.technológií
Hodnota fakturovaného plnenia 531,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 14 85101 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1662/19
Prináleží k zmluve/objednávke 225B/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1 ks denné menu
Hodnota fakturovaného plnenia 364,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁN BENEDIKOVIČ - PENZIÓN BLESK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanského 9 034 01 Ružomberok
IČO: 43853854Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1663/19
Prináleží k zmluve/objednávke 273B/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) darčekové predmety
Hodnota fakturovaného plnenia 1537,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cortesa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krušpánová 7 85110 Bratislava
IČO: 36357821Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1664/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.291/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 8 ks valec OKI
Hodnota fakturovaného plnenia 720,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JURIGA, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gercenova 3 851 01 Bratislava
IČO: 31344194Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1665/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedene na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádz. náklady
Hodnota fakturovaného plnenia -1321,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matador Holding
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 83104 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1666/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.285/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) titul ELECTRONIC LIBRARY, kolekcia EMERALD PREMIER
Hodnota fakturovaného plnenia 16 350,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INVICE HOWARD HOUSE,WAGON LANE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bingley BD16 1 WA,UNITED KINGDOM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1667/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.266/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1 ks elektrická zošívačka
Hodnota fakturovaného plnenia 423,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1668/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.265/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkový poriadok nízkotlakovej kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GASENERG, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 71 831 02 Bratislava
IČO: 31336230Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1669/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.280/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) reklamný USB kľúč 2 0.32 s obojstrannou laserovou potlačou
Hodnota fakturovaného plnenia 1 357,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GIFT GALLERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 16 821 04 Bratislava
IČO: 31347177Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1670/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.289/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 21ks CorelDRAW GRAPHICS SUITE 2019Win EDU Tu -elektronická licencia
Hodnota fakturovaného plnenia 2 013,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DORMIN, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rastislavova 1164/12 020 01 Púchov
IČO: 45556601Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1671/19
Prináleží k zmluve/objednávke 356/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) príslušenstvo OCEANSTRON , prepínač FIBRE CHANNEL, A.F.CH.
Hodnota fakturovaného plnenia 216 172,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTOCONT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského14 851 01 Bratislava
IČO: 36396222Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1672/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.264/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola prenosných hasiacich prístrojov
Hodnota fakturovaného plnenia 90,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROSTOP HULIAK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ipeľská 615/20 010 01 Žilina
IČO: 36795488Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1673/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.287/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné odbor.lit
Hodnota fakturovaného plnenia 39 148,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALBERTINA ICOME BRATISLAVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14 831 39 Bratislava
IČO: 35861811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1674/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.273C/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) projekt CE-RESPONSLBLE
Hodnota fakturovaného plnenia 384,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAULI, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panská 17 811 01 Bratislava
IČO: 43961673Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1675/19 Dageon s.r.o.
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyhotovenie GP
Hodnota fakturovaného plnenia 250,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Dageon s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Agátova 8 03104 Liptovský Miluláš
IČO: 45347191Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1676/19
Prináleží k zmluve/objednávke obj.c.295/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné
Hodnota fakturovaného plnenia 51 298,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
abib s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zatišie 10 831 03 Bratislava
IČO: 50690680Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1677/19
Prináleží k zmluve/objednávke 141/cvtisr/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dokumenty
Hodnota fakturovaného plnenia 4980,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 82
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1678/19
Prináleží k zmluve/objednávke 141/cvtisr/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dokumenty
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 82 84106 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1679/19
Prináleží k zmluve/objednávke 141/cvtisr/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dokumenty
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82 84106 Bratislava
IČO: 36698843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1681/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/cvtisr/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) technická realizácia
Hodnota fakturovaného plnenia 23 997,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sevitech
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1682/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) typ stroja GEP30
Hodnota fakturovaného plnenia 642,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZEPPELIN SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zvolenská cesta 14605/50 974 05 Banská Bystrica
IČO: 31579710Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1683/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravidelná kontrola na základe zmluvy
Hodnota fakturovaného plnenia 54,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STOPKRIMI, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1684/19
Prináleží k zmluve/objednávke 173/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar klima
Hodnota fakturovaného plnenia 3 800,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS IT SOLUTIONS SERVICES, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19 811 09 Bratislava
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1685/19
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby OP a BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. SYSTEM -IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 TREBATICE
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1686/19
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK V.KUPEC ING.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1687/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.292/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná prehliadka teplov.plynovej kotolni
Hodnota fakturovaného plnenia 165,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁN BEŤKO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bellova 10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 11939630Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1688/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.273A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zabezpečovanie občerstvenia
Hodnota fakturovaného plnenia 1 378,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUVICO, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26 851 05 Bratislava
IČO: 48000426Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1689/19
Prináleží k zmluve/objednávke 286/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Predplatné na periodiká
Hodnota fakturovaného plnenia 2 552,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1690/19
Prináleží k zmluve/objednávke 290/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 440,59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 1614/9, Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1691/19 Matador holding a.s.
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyuctovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 1585,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matador holding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Matador holding a.s. Bojnická 3 83104 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1692/19
Prináleží k zmluve/objednávke 232/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodanie scenára
Hodnota fakturovaného plnenia 10 800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Skyform s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 13 85101 Bratislava
IČO: 44622988Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1693/19
Prináleží k zmluve/objednávke 294/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) príprava podkladov
Hodnota fakturovaného plnenia 11 880,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stauder holding s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Seberíniho 9 82105 Bratislava
IČO: 47609753Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1694/19
Prináleží k zmluve/objednávke 293/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) externá banka
Hodnota fakturovaného plnenia 13 000 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stauder
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Seberíniho 9 Bratislava
IČO: 50475479Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1695/19
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poistenie vozidiel
Hodnota fakturovaného plnenia 1 615,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Groupama poisťovňa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21, Bratislava
IČO: 47236060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1696/19
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 395,73 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Groupama poisťovňa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21, Bratislava
IČO: 47236060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1697/19
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) EVO 95 - poplatok za kartu
Hodnota fakturovaného plnenia 90,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1689/19
Prináleží k zmluve/objednávke 296/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stavebné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 12 339,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1699/19
Prináleží k zmluve/objednávke 615/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) činnosť TPO a BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 119,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GAJOS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1700/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom - fľaša oceľová
Hodnota fakturovaného plnenia 57,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER TATRAGAS MESSER GASES FOR LIFE, spol.s.ro.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 30.12.2019
Prináleží k zmluve/objednávke 370/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Vstupný prieskum- PopVaT II
Hodnota fakturovaného plnenia 2 628,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ACRC s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kremnická 14, Bratislava
IČO: 35952083Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1703/19
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 715,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Skytravel letecká agentúra
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45, Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1704/19
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 715,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Skytravel letecká agentúra
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45, Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1705/19
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 740,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Skytravel letecká agentúra
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45, Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1706/19
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 740,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Skytravel letecká agentúra
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45, Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1708/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1709/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 377,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1710/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 7 581,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG OOD SECURITY, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36640310