Objednávky a faktúry august 2019

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 165/19 / 2.8.2019
Popis objednaného plnenia Kontrola spotreby áut na certifikovanom pracovisku merania spotreby
Hodnota objednaného plnenia cca 1 000,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovdekra s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Polianky 19, 844 57 Bratislava
IČO: 31324797
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 166/19 / 14.8.2019
Popis objednaného plnenia servis Škoda Octavia PN 760BN (výmena oleja, filtrov, sviečok)
Hodnota objednaného plnenia 243,83 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SP servis Pavel Španár
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Športová 563/30, 922 21 Moravany nad Váhom
IČO: 40201023
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Katarína Hrčková
Funkcia hospodárkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 167A/19 / 15.8.2019
Popis objednaného plnenia prenájom plošiny
Hodnota objednaného plnenia 215,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Martin Smeja, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Felbermayr Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 24, 821 04 Bratislava
IČO: 35801328
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Martin Smeja, PhD.
Funkcia vedúci OCVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 168/19 / 19.8.2019
Popis objednaného plnenia Tlačoviny k výstave
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PUNC reklama
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vyšná úvrať 1829/38, 040 22 Košice
IČO: 47577517
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno; 566/CVTISR/2017
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 169/19 / 20.8.2019
Popis objednaného plnenia Pranie bielizne
Hodnota objednaného plnenia 72,95 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOPAZ s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palackého 85/5, 91101 Trenčín
IČO: 34145915
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 170/19 / 22.8.2019
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 9 - SEPTEMBER 2019
Hodnota objednaného plnenia 2 250,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Vladimír Ješko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Vladimír Ješko
Funkcia zástupca šéfredaktorkyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 171/19 / 22.8.2019
Popis objednaného plnenia Občerstvenie pre národný workshop OpenAIRE
Hodnota objednaného plnenia 603,60 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Silvia Horáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUVICO, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, 851 05 Bratislava
IČO: 48000426
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Silvia Horáková
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 171A/19 / 23.8.2019
Popis objednaného plnenia Expedičné služby časopisu Quark č. 9 - september 2019
Hodnota objednaného plnenia 400,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Renáta Józsová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Renáta Józsová
Funkcia vedúca oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 172/19 / 27.8.2019
Popis objednaného plnenia licencie na prepoj ústrední
Hodnota objednaného plnenia 1 778,88 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALISON, Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 12735/64, 831 04 Bratislava
IČO: 35792141
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 173/19 / 30.8.2019
Popis objednaného plnenia Oprava elektrického zabezpečovacieho systému - EZS, /revízia funkcií ústredne/
Hodnota objednaného plnenia 199,02 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KELCOM International B.Bystrica, s.r.o, Mistrík Robert
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 31564020
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1042/19 BVS a.s.
Prináleží k zmluve/objednávke 189/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) BVS a.s.
Hodnota fakturovaného plnenia 329,95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1000/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tel.účet, internet
Hodnota fakturovaného plnenia 166,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS BUSINES
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II,27 1030 BRUSSELS BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1001/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 68,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1002/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhraad za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 58,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1003/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 605,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1004/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 42,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1005/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 76,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1006/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel,účet
Hodnota fakturovaného plnenia 486,59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1007/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 44,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1008/19
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 11,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1009/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en., PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -264,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1010/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitoring médií júl 2019
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAKIA ONLINE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1011/19
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 23,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1012/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 661,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
IČO: 48059528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1013/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.náklady:el.en., teploTÚV, vodné, stočné, zrížková voda,
Hodnota fakturovaného plnenia 526,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálová 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1014/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) transakcie firemných kaiet
Hodnota fakturovaného plnenia 1 882,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DIENERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1015/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.151/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis a oprava regulácie kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 340,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
POLEČ PETER -PaSP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vranov 504/38 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 43115471Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1016/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.142/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) montáž klimatizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 3 115,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOPKLIMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Poštová 43/35 076 15 Veľaty
IČO: 46318895Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1017/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ročné členstvo p.Zendulková
Hodnota fakturovaného plnenia 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EUROCRIS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Heyendaalseweg 141 6525 AJ NIJMEGEN THE NETHERLANDS
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1018/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.77A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis informačno-kom.technológií
Hodnota fakturovaného plnenia 796,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 14 85101 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1019/19
Prináleží k zmluve/objednávke 72/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskyt.podpory a údržby infor.systému
Hodnota fakturovaného plnenia 4 218,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INTERWAY,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 21 831 04 Bratislava
IČO: 35728531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1020/19
Prináleží k zmluve/objednávke RÁMCOVÁ DOHODA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribúcia periodík
Hodnota fakturovaného plnenia 350,09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1021/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vývojovo -tech.spolupráca 1.7-31.7.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1022/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -výv.spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 377,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠIACIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1023/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Krivjanská A,
Hodnota fakturovaného plnenia 178,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1024/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská I.
Hodnota fakturovaného plnenia 709,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1025/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská I.
Hodnota fakturovaného plnenia 332,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1026/19
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en., - PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -10,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 48 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1027/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.148A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revízia el.spotrebičov, ruč.náradia, bleskozvodu
Hodnota fakturovaného plnenia 844,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIVOTEC SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Švermova 53A 974 04 Banská Bystrica
IČO: 48121347Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1028/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.082C/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kosenie, vertikulácia, strihanie krovín, čistrenie plochy
Hodnota fakturovaného plnenia 502,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STANKOVIČ PAVOL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1029/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.095A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tepovanie - 6 miestností
Hodnota fakturovaného plnenia 588,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STANKOVIČ PAVOL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Habusská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1030/19
Prináleží k zmluve/objednávke Rámcová dohoda
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stavebné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 5 542,79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1031/19
Prináleží k zmluve/objednávke Rámcová dohoda
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stavebné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 36 762,73 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1032/19
Prináleží k zmluve/objednávke Rámcová dohoda
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stavebné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 5 268,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1033/19
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9, Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1034/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Služby- údržba a rozvoj
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sevitech a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71, Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1035/19
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby, vodné-stočné, prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Služby mesta Michalovce s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23, Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1037/19
Prináleží k zmluve/objednávke Rámcová dohoda
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Technická podpora a servis
Hodnota fakturovaného plnenia 2 382,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2, Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1038/19
Prináleží k zmluve/objednávke 3297/CVTI SR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 115,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 10, Piešťany
IČO: 36252484Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1039/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Ročný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 495,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Liber-Ligue des Bibliotheques
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
PO Box 90407, NL-2509 LK Hague, Netherlands
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1040/19
Prináleží k zmluve/objednávke 94/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za skúšku ECDL - júl
Hodnota fakturovaného plnenia 248,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská informačná spoločnosť FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5692 Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1041/19
Prináleží k zmluve/objednávke 94/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vystavenie certifikátov ECDL- júl
Hodnota fakturovaného plnenia 248,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská informačná spoločnosť FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5692 Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1043/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedene na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektrika
Hodnota fakturovaného plnenia 96,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynska 31 042 91 Kosice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1044/19
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kameroveho systemu
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akcent Nova
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Akcent Nova s.r.o. Partizanska cesta 112 97401 Banska Bytrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1045/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) knihy
Hodnota fakturovaného plnenia 134,79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovart G.T.G.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krupinska 4 Bratislava
IČO: 31346359Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1048/19
Prináleží k zmluve/objednávke 136/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) montaz
Hodnota fakturovaného plnenia 9 950,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ares s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sportova 5 83104 Bratislava
IČO: 31363822Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1049/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odpad- papier
Hodnota fakturovaného plnenia 26,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marius Pedersen a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Opatovská 1735, Trenčín
IČO: 34115901Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1050/19
Prináleží k zmluve/objednávke bez zmluvy
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Diesel, servisný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 42,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS Slovenská spoločnosť pre plat. karty s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C, Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1050/19
Prináleží k zmluve/objednávke preklad článkov
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preklad článkov
Hodnota fakturovaného plnenia 10,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner Strase 53, D-10713 Berlin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1052/19
Prináleží k zmluve/objednávke 132A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Knihy
Hodnota fakturovaného plnenia 69,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Antikvariát PhDr. Peter Uličný, PhD
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šoltésovej 8, Bratislava
IČO: 50373706Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1053/19
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby OPP a BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System-IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4, 974 01, Bratislava
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1054/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisný prenájom/pranie
Hodnota fakturovaného plnenia 125,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Mietex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 3943, Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1055/19
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenájom rohoží, pranie
Hodnota fakturovaného plnenia 95,95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska ulica 3, Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1056/19
Prináleží k zmluve/objednávke 204/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomné, energie
Hodnota fakturovaného plnenia 13 830,69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1057/19
Prináleží k zmluve/objednávke 204/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom, služby
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1058/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 48,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Xepap s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jesenského 4703, Zvolen
IČO: 31628605Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1059/19
Prináleží k zmluve/objednávke 19/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za kartu
Hodnota fakturovaného plnenia 28,91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 82412, Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1060/19
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenájom rohoží, pranie
Hodnota fakturovaného plnenia 28,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska ulica 3, Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1061/19
Prináleží k zmluve/objednávke 173/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Klima, MG, UPS
Hodnota fakturovaného plnenia 3 800,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19, Bratislava
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1062/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 144,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01, Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1064/19
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 727,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45, Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1065/19
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 709,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 42, Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1066/19
Prináleží k zmluve/objednávke 166/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Servis Škoda Octavia
Hodnota fakturovaného plnenia 243,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pavel Španár
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Športová 563, Moravany nad Váhom
IČO: 40201023Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1067/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1992/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola a skúška systému
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D, Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1068/19
Prináleží k zmluve/objednávke 203/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Annual Membersip Fee
Hodnota fakturovaného plnenia 114,58 USD s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Crossref
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
50 Salem Sreet, Building A,Lynnfield MA 01940
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1069/19
Prináleží k zmluve/objednávke 177/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 788,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 82108 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1070/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 564,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1071/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 416,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 959/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 163,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 960/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 797,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 961/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 739,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35615256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 962/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SG súkromná bezpečnosť
Hodnota fakturovaného plnenia 4 068,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA SECURITY SERVICES, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudlovská 53 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 963/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK ING.KUPEC V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 964/19
Prináleží k zmluve/objednávke 170/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytnutie konzultačných a poradenských služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 12 000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INCH, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bagarova 1161/16 841 01 Bratislava
IČO: 36784745Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 965/19
Prináleží k zmluve/objednávke 181/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovacie služby
Hodnota fakturovaného plnenia 5 940,13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDR.V.URBÍK -VAôIGA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod Donátom 9 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 17922372Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 966/19
Prináleží k zmluve/objednávke 181/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravovacie služby
Hodnota fakturovaného plnenia 7 722,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UDR.V.URBÍK - VALIGA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod Donátom 9 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 17922372Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 967/19
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA KARTOU
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkový pol., EJO prog., servis popl.,
Hodnota fakturovaného plnenia 101,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 968/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 124,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 969/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 448,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 970/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 568,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 971/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 348,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 972/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 452,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 973/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 492,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 974/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDNIČKA DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 71 83102 Bratislava
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 975/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 10 604,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 976/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 404,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 977/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakturovanie podielu nákladov
Hodnota fakturovaného plnenia 2 742,05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám,6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 978/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) právne služby júl 2019
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDR.POKORNÝ JÁN, ADVOKÁT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 979/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyúčtovanie za nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 70,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Korunní 108 -Vinohrady 101 00Praha 10 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 980/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pranie prádla
Hodnota fakturovaného plnenia 93,43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOPAZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palackého 85/5 911 01 Trenčín
IČO: 34145915Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 981/19
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) bezpečnostno -technické služby
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 982/19
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 983/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) júl 2019
Hodnota fakturovaného plnenia 10 644,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EAGLE SECURITY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 10/A 82105 Bratislava
IČO: 35800259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 984/19
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za dod.energií: teplo, el.en., telefón, dátové a hlasové služby, pult centrálnej ochrany
Hodnota fakturovaného plnenia 1 803,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP-FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 03426 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 985/19
Prináleží k zmluve/objednávke 185/Pop/VaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady - nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 986/19
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 987/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.
Hodnota fakturovaného plnenia 124,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 96677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 988/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárske potreby - tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 6 919,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JURIGA, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gercenova 3 851 01 Bratislava
IČO: 31344194Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 989/19
Prináleží k zmluve/objednávke 171,172/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účastnícky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 17 800,00 Kč s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Smetanovy sady2 301 00 Plzeň CZ
IČO: 00078077Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 990/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakované dezinsekčné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 1 788,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASANA SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pezinská 41 90301 Senec
IČO: 47786531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 991/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.134/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) auto PEUGEOT - zákazka
Hodnota fakturovaného plnenia 270,61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PEUGEOT FINAL-CD BRATISLAVA, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska cesta 11 841 03 Bratislava
IČO: 45960470Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 992/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualizácia webovej stránky
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PXL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 38/887 05201 Spišská Nová Ves
IČO: 50765537Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 993/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) súhrrná čiastka faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 478,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčia hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 994/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.en., NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 2 870,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 995/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.en., NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 555,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 996/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.159/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlač časopisu QUARK
Hodnota fakturovaného plnenia 2 130,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ULTRA PRINT,s.ro.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhova 49 831 03 Bratislava
IČO: 31399088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 997/19
Prináleží k zmluve/objednávke 2005/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravidelné upratovanie 07/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 998/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 62,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 999/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 450,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava
IČO: 35615256