Objednávky a faktúry apríl 2019

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 100/19 / 3.4.2019
Popis objednaného plnenia tonery
Hodnota objednaného plnenia 8 924,- EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JURIGA spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
IČO: 31344194
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 101/19 / 4.4.2019
Popis objednaného plnenia oprava tlačiarenského stroja IP 850
Hodnota objednaného plnenia 1 756,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Milena Peeva
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35869534
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Gabriela Aichová
Funkcia vedúca odd. redakčno-tlačiarenskéhoVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 101A/19 / 8.4.2019
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 3 noci
Hodnota objednaného plnenia 453,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Danica Zendulková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Presidentti, Helsinki
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Original Sokos Hotel Presidentti, Helsinki, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Danica Zendulková
Funkcia ved. OSaPP VaVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 101B/19 / 8.4.2019
Popis objednaného plnenia spiatočné letenky
Hodnota objednaného plnenia 419,74 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Danica Zendulková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDENT AGENCY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obchodná 48, Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Danica Zendulková
Funkcia ved. OSaPP VaVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 102/19 / 10.4.2019
Popis objednaného plnenia Zariadenia pre protónový urýchľovač
Hodnota objednaného plnenia 47 875,00 EUR bez DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pfeiffer Vacuum Austria GmbH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Diefenbachgasse 35, Viedeň, Rakúsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ľubomír Bilský
Funkcia riaditeľ SPVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 103/19 / 10.4.2019
Popis objednaného plnenia tlačiareň HP
Hodnota objednaného plnenia 469,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vladimír Šulko
Funkcia technik OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno; 566/CVTISR/2017
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 104/19 / 11.4.2019
Popis objednaného plnenia Pranie bielizne
Hodnota objednaného plnenia 59,46 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOPAZ s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palackého 85/5, 91101 Trenčín
IČO: 34145915
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 105/19 / 11.4.2019
Popis objednaného plnenia energetický certifikát budovy
Hodnota objednaného plnenia 1 176,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Milena Peeva
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HLINA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Garbiarska 2583, 031 01 L.Mikuláš
IČO: 45354618
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 106/19 / 15.4.2019
Popis objednaného plnenia Komplexné zabezpečenie občerstvenia na dvojdňový event Tour de ERA v Košiciach, vrátane inventáru, personálu a dopravy
Hodnota objednaného plnenia 2 791,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gastroservis MM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hurbanova 1835/6, 040 01 Košice-Sever
IČO: 46531483
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 107/19 / 17.4.2019
Popis objednaného plnenia Obojstranné laminovanie 39 ks
Hodnota objednaného plnenia 32,76 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Eva Kalužáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Wigger
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 1543/133, 831 02 Bratislava
IČO: 46321012
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Eva Kalužáková
Funkcia manažér publicityVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 108/19 / 18.4.2019
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 5 - MÁJ 2019
Hodnota objednaného plnenia 2 250,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Vladimír Ješko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Vladimír Ješko
Funkcia zástupca šéfredaktorkyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 109/19 / 23.4.2019
Popis objednaného plnenia Komplexné zabezpečenie občerstvenia na dvojdňový event Tour de ERA v Nitre, vrátane inventáru, personálu a dopravy
Hodnota objednaného plnenia 2 298,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Catering service Nitra
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ďumbierska 700/45, 949 11 Nitra
IČO: 44487037
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 110/19 / 24.4.2019
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 20 účastníkov podujatia HubIT na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 2 260,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Gabriela Mezeiová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Zlatý dukát
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlavná 16, 040 01 Košice
IČO: 31649793
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Gabriela Mezeiová, PhD.
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 111/19 / 26.4.2019
Popis objednaného plnenia Komplexné zabezpečenie občerstvenia na dvojdňový event Tour de ERA v Bratislave vrátane inventáru, personálu a dopravy
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Beneš – SLOVSERVIS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lipová 157/6, 015 01 Rajec
IČO: 40434231
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno / 285/ITA/2018
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 112/19 / 26.4.2019
Popis objednaného plnenia Dodanie tovaru v rámci VO ZVPaDP podľa Prílohy č. 1 k objednávke
Hodnota objednaného plnenia 3 672,- EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Asseco Central Europe, a.s., Mgr. Peter Moravčík
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trenčianska 56/A, 821 06 Bratislava
IČO: 35760419
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Antónia Kaššovicová
Funkcia finančná manažérka ITAVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 113/19 / 29.4.2019
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 115,34 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAFRA Slovakia, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 34, 836 05, Bratislava 3
IČO: 31333524
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 114/19 / 29.4.2019
Popis objednaného plnenia Zabezpečenie športových služieb - lukostrelba a vrhanie sekerkou
Hodnota objednaného plnenia 289,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lukostrelecký klub Perun
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Wilsonov nábrežie 185/142, 949 01 Nitra
IČO: 42164796
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Viera Stránska
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 115/19 / 30.4.2019
Popis objednaného plnenia Chlebíčky - občerstvenie
Hodnota objednaného plnenia 110,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Ivana Raslavská, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ďumbierska, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupého 29/12560, 831 01 Bratislava
IČO: 46406361
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Dominika Šipošová
Funkcia finančná manažérkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 116/19 / 30.4.2019
Popis objednaného plnenia Umelohmotná nádoba kontajner 1100 l
Hodnota objednaného plnenia 267,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ladislav Staroň
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Verejnoprospešné služby
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Družstevná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 00183636
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia vedúci ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 116A/19 / 30.4.2019
Popis objednaného plnenia multifunkčné zariadenie
Hodnota objednaného plnenia 885,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEM Computers, spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vladimír Šulko
Funkcia technik OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 116B/19 / 30.4.2019
Popis objednaného plnenia výmena filtrov vo filtračnom zariadení na pitnú vodu
Hodnota objednaného plnenia 99,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Crystal Company s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M. Marečka 3, 841 08 Bratislava
IČO: 46029923
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 96/19 / 1.4.2019
Popis objednaného plnenia Technická podpora pri podujatí Tour de ERA na 2 dni 16.-17.4.2019, Košice, SR
Hodnota objednaného plnenia 217,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita v Košiciach, Rektorát, UCITT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9, 040 00 Košice
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Nataša Dojčáková
Funkcia odborná pracovníčka OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 97/19 / 1.4.2019
Popis objednaného plnenia Servis a oprava tlačiarenského stroja
Hodnota objednaného plnenia 193,45 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Milena Peeva
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC Slovakia s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Domkárska15, 821 05 Bratislava
IČO: 44773293
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Smejová
Funkcia pracovníčka reprografieVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 97A/19 / 1.4.2019
Popis objednaného plnenia spiatočná letenka Viedeň - Frankfurt
Hodnota objednaného plnenia 209,22 EUR s DPH
Garant objednávky prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Austrian Airlines AG
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Office Park 2, A-1300 Vienna-Airport
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Janka Kopčanová
Funkcia asistentka GRVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 98/19 / 2.4.2019
Popis objednaného plnenia Občerstvenie na event Tour de ERA v BB, vrátane inventáru, personálu a dopravy
Hodnota objednaného plnenia 2 716,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Miroslav Šávolt CATERING - PARTY - SERVIS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Poľná ulica 131/10, 97633 Poniky
IČO: 43678785
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 99/19 / 2.4.2019
Popis objednaného plnenia Tlačoviny k výstave Premeny dreva
Hodnota objednaného plnenia 1 450,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PUNC reklama
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vyšná úvrať 1829/38, 040 22 Košice
IČO: 47577517
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 417/19
Prináleží k zmluve/objednávke obj.92/19 , EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 1800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Svop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 418/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.98/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisná podpora
Hodnota fakturovaného plnenia 2 400,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol, s,r,o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 419/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.91/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie sarvisnej podpory
Hodnota fakturovaného plnenia 1 800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 420/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom 2 kv.
Hodnota fakturovaného plnenia 3 348,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálová 10 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 421/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.náklady: el.en., teplo TÚV, vodné, stoč., zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 526,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálová 10 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 422/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.88C/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravovacie služby 22.3 - 23.-3.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 4 435,85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALMANACH, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrušovská 14025/8a 821 07 Bratislava
IČO: 35825537Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 423/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 72,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova 3004/7 Praha 4 - Modřany 143 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 424/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 406,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 425/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) právne služby
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.POKORNÝ ADVOKÁT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 /811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 426/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 570,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 427/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDNIČKA DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 71 831 02 Bratislava
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 428/19
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 429/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom výstavných priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 50 252,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDNIG, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 430/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zabezpečenie catheringu 21.-22.3.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 846,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRECISE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynárska 19 04001 Košice
IČO: 46221506Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 431/19
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK ING .KUPEC V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 91701 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 432/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky B.Lovász
Hodnota fakturovaného plnenia 165,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 3667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 433/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Cséfábry D.
Hodnota fakturovaného plnenia 313,19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 434/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Janičkovič D.
Hodnota fakturovaného plnenia 727,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 435/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.77/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar pre PANASONIC
Hodnota fakturovaného plnenia 89,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TME SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina
IČO: 45241791Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 436/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 54,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STOPKRIMI,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 437/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) manažérske poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 759,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BNP PARIBAS REAL ESTATE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
AL.235- Brussels belgium
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 438/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytnutie práva použévať aktuálne verzie
Hodnota fakturovaného plnenia 648,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 31356374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 439/19
Prináleží k zmluve/objednávke platba karou
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel, nat.super, nat.špec., EKO prog., servis.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 397,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 440/19
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 101,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianská 3 917 01 Trnava
IČO: 35741364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 441/19
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 40,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianská 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 442/19
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 4,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ , a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 443/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 125,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 444/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb - súkromná bezpečnosť
Hodnota fakturovaného plnenia 4 068,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudolfská 53 974 01 Banská Bystrica
IČO: 43798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 445/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 163,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 446/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 797,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVESNKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 447/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 739,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 448/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.78A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom učebne
Hodnota fakturovaného plnenia 400,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Demäňovská cesta 669 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 00491942Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 449/19
Prináleží k zmluve/objednávke obj.828/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) STRAVOVANIE
Hodnota fakturovaného plnenia 3 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Demäňovská cesta 669 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 00491942Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 450/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.82A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) UBYTOVANIE
Hodnota fakturovaného plnenia 3 052,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Demäňovská cesta 669 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 00491942Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 451/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pohotovosná služba
Hodnota fakturovaného plnenia 630,05 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 3.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STANKOVIČ PAVOL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 452/19
Prináleží k zmluve/objednávke obj.č.94/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Robotické stavebnice a komponenty
Hodnota fakturovaného plnenia 1 249,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RXL Components s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jančova 7, 811 02 Bratislava
IČO: 31389457Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 453/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1355/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Služby technika BTS a PO
Hodnota fakturovaného plnenia 380,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milan Bojnanský
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Janka Alexyho 11, 84101 Bratislava
IČO: 40961478Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 454/19
Prináleží k zmluve/objednávke 80/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poistenie majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 39 320,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Groupama poisťovňa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
IČO: 47236060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 455/19
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Ochrana osôb a majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jáger-ochrana osôb a majetku, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10, 03101, Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 456/19
Prináleží k zmluve/objednávke obj. č. 86/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Časopis Quark č.4
Hodnota fakturovaného plnenia 2 130,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 93103, Bratislava
IČO: 31399088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 457/19
Prináleží k zmluve/objednávke 2237/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Ochrana osôb a majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 9 286,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eagle Security, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 10/A, 82105 Bratislava
IČO: 35800259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 458/19
Prináleží k zmluve/objednávke 896/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Pravidelná kontrola
Hodnota fakturovaného plnenia 45,37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Deltech, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 1,03101, Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 459/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Odber zemného plynu
Hodnota fakturovaného plnenia 450,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 460/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.71/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) čistiace a hygienické potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 4 022,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JKBOZ,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Novackého 4/A 971 01 Prievidza
IČO: 44253516Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 461/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakturujeme Vám DIESELARKTIK
Hodnota fakturovaného plnenia 355,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DIESEL TRANS RÓBERT PECKO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lalinok 29 03131 Lalinok
IČO: 35119764Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 462/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 11 194,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 463/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 378,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 464/19
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluva o dielo - objekt - servis a údržba
Hodnota fakturovaného plnenia 484,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURO VÝŤAHY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 1 821 04 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 465/19
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluva o dielo - objekt - servis a údržba
Hodnota fakturovaného plnenia 290,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURO VÝŤAHY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 1 821 04 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 466/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky P.Beňo
Hodnota fakturovaného plnenia 727,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 010 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 467/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.21/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tématický monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAKIA ONLINE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 468/19
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 124,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 469/19
Prináleží k zmluve/objednávke 36/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku v Žiline
Hodnota fakturovaného plnenia 57,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RIMI-SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skalická cesta 17 831 02 Bratislava
IČO: 35763329Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 470/19
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, 83152 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 471/19
Prináleží k zmluve/objednávke 24/EO/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) transakie firemných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 386,85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DIENERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 472/19
Prináleží k zmluve/objednávke 831/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 234,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 473/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 46,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 474/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.80/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 23,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA JOZEFA MURGAŠA V BANSKEJ BYSTRICI
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hurbanova 6 975 18 Banská Bystrica
IČO: 00161471Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 475/19
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 76,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 476/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby - konferenčná technika
Hodnota fakturovaného plnenia 145,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOM TECHNIKY ZSVTS KE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Južná trieda 2/A 043 23 Košice
IČO: 48520104Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 477/19
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výkon bezp.technickej služby
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 478/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluťby ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 45,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOM TECHNIKY ZSVTS KE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Južná trieda 2/A 043 23 Košice
IČO: 48520104Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 479/19
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za súhrnnú čiastku faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 421,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322632Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 480/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuved.na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 192,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Proximus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd.roi Albert II ,27 Brusel
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 481/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) profylaxia
Hodnota fakturovaného plnenia 144,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eurofin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jarosova 1 83103 Bratislava
IČO: 44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 482/19
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36267922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 483/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 55,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 484/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 71,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 485/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 79,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 486/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 870,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 487/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 41,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 488/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 79,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 489/19
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 500,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 490/19
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ÚHRADA ZA EL.EN.,- PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -547,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 491/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia 1207,95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 492/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia 516,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 493/19
Prináleží k zmluve/objednávke 72/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevadzkova podpora
Hodnota fakturovaného plnenia 489,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Interway a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stara Vajnorska 21 831 04 Bratislava
IČO: 35728531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 494/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) visačka so štipcom a špendlíkom, zápisníks perom A6 modrý
Hodnota fakturovaného plnenia 302,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIBOR VARGA TSV PAPIER
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanskho 80 984 01 Lučenec
IČO: 32627211Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 495/19
Prináleží k zmluve/objednávke obj.1376,1379,1384
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakturovanie:INDEXY ECDL QUATRO
Hodnota fakturovaného plnenia 7 800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ INFORMATICKÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5692 842 48 BRATISLAVA
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 496/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za skúšku ECDL obd. 09/2018 - 03/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 2 132,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ INFORMATICKÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5692 842 48 BRATISLAVA
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 497/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) certifikát ECDL fólie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 864,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ INFORMATICKÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5692 842 48 BRATISLAVA
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 498/19
Prináleží k zmluve/objednávke Rámcová dohoda
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribučné náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 343,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 499/19
Prináleží k zmluve/objednávke Rámcová dohoda
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Diagnostika zariadenia
Hodnota fakturovaného plnenia 75,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava
IČO: 44773293Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 500/19
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS -03/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 1,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA.a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 501/19
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS -03/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 4.58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA ,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 502/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) deratizačné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 540,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASANA SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 41 90301 Senec
IČO: 47786531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 503/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) deratizačné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASANA SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 41 90301 Senec
IČO: 47786531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 504/19
Prináleží k zmluve/objednávke 94/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 578,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
IČO: 48058528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 505/19
Prináleží k zmluve/objednávke 187/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výrobky
Hodnota fakturovaného plnenia 40,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NATUR PACK, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
IČO: 35979798Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 506/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.44/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualizácia webovej stránky
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PXL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 38 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 50765337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 507/19
Prináleží k zmluve/objednávke 831/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náklady na prevádzku budovy-marec
Hodnota fakturovaného plnenia 2 617,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 508/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.98/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dvojdňové zab.občerstvenia
Hodnota fakturovaného plnenia 2 446,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŠÁVOLT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 51 976 33 Poníky
IČO: 44767498Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 509/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky J.Kravjar
Hodnota fakturovaného plnenia 340,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, .s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 510/19
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektrina-nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 20,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 511/19
Prináleží k zmluve/objednávke 3077/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom a služby
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 512/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hotelové služby
Hodnota fakturovaného plnenia 303,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotely mládeže Slovakia, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pražská 11, 811 04 Bratislava
IČO: 31347771Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 513/19
Prináleží k zmluve/objednávke 95A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tepovanie miestnosti č.235, čistenie podlahy chodieb
Hodnota fakturovaného plnenia 387,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STANKOVIČ PAVOL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 514/19
Prináleží k zmluve/objednávke 82C/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kosenie, vertikulácia, strih.krovín, čistenie a odburinovávanie - ručné
Hodnota fakturovaného plnenia 435,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STANKOVIČ PAVOL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 515/19
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.
Hodnota fakturovaného plnenia 136,13EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 4B 010 01 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 516/19
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stoč., zrá.
Hodnota fakturovaného plnenia 341,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 517/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) činnosť TPO, BOZP-
Hodnota fakturovaného plnenia 119,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GAJOS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376961Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 518/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) na úhradu
Hodnota fakturovaného plnenia 79,13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 041 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 519/19
Prináleží k zmluve/objednávke 187/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Obaly
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Natur- Pack, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO: 35979798Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 520/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Kováčiková T.
Hodnota fakturovaného plnenia 727,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 366667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 521/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1992/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola skúšky systému
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol. s r .o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D, 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 522/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) členský poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 166,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Michalská 1, 816 14, Bratislava
IČO: 00178594Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 523/19
Prináleží k zmluve/objednávke 138/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) brúsenie nožov
Hodnota fakturovaného plnenia 135,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomáš Gramblička
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 1, 851 02 Bratislava 5
IČO: 40770842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 524/19
Prináleží k zmluve/objednávke 2005/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Upratovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.4.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Reiwag Facility Services SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 525/19
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby OPP a BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System-IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4, 974 01, Bratislava
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 526/19
Prináleží k zmluve/objednávke c.obj. 103/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlaciaren
Hodnota fakturovaného plnenia 439,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem computers
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska cesta 42 851 01 Slovakia
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 527/19
Prináleží k zmluve/objednávke ramcova dohoda c.obj.100/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce)
Hodnota fakturovaného plnenia 8. 924,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Juriga s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gercenova 3 85101 Bratislava
IČO: 31344194Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 528/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nákupy
Hodnota fakturovaného plnenia 160,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 529/19
Prináleží k zmluve/objednávke preklady
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preklady textov
Hodnota fakturovaného plnenia 92,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strasse 53 Berlin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 530/19
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) udrzba
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sevitech a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 71 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 531/19
Prináleží k zmluve/objednávke 136/NCP/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) caterng
Hodnota fakturovaného plnenia 1206,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sintavska 26 851 05 Bratislava
IČO: 48000426Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 532/19
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 5.912,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 533/19
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 12.894,59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 534/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.106/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) komplexné zab.občerstvenia
Hodnota fakturovaného plnenia 2 791,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GASTROSERVIS MM,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hurbanova 6 040 01 Košice
IČO: 46531483Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 536/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -vývojová práca položky 1-5
Hodnota fakturovaného plnenia 377,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 04200 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 537/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytované služby : 01.03.2019 - 31.03.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 04200 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 538/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno - vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 04200 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 539/19
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia - 2 294,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 540/19
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakované zdaniteľné plnenie
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 541/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.107/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) laminovanie A3
Hodnota fakturovaného plnenia 38,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WIGGER,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 133 831 04 Bratislava
IČO: 46321012Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 542/19
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnnej čiastky faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 136,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 543/19
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS -služby
Hodnota fakturovaného plnenia 3 000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 544/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky I.Hermanovská
Hodnota fakturovaného plnenia 684,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 545/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky P.Beňo
Hodnota fakturovaného plnenia 204,03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 546/19
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky V.Petrášová
Hodnota fakturovaného plnenia 840,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 547/19
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 357,71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 548/19
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehlidka kamerového systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 549/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.96/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) technická podpora podujatia "TOUR DE ERA"
Hodnota fakturovaného plnenia 260,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 550/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 11 700,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ADDSEN, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kukučínova 43 901 01 Malacky
IČO: 46896611Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 551/19
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundácia nákladov, telefóny, pripoj,na pult centrálnej ochrany
Hodnota fakturovaného plnenia 1 803,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP -FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 552/19
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.106/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kompletné zab.občerstvenia
Hodnota fakturovaného plnenia 1 984,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CATERING SERVICE NITRA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ďumbierka 700/45 949 01 Nitra
IČO: 50914235Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 553/19
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 1 596,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 554/19
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 101,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 555/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar USB H.LENOVO
Hodnota fakturovaného plnenia 48,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KVANT SHOW PRODUCTION, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Odbprárska 23 831 02 Bratislava
IČO: 50628330Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 556/19
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) deratizačné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 660,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.4.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASANA SLOVAKIA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pezinská 41 90301 Senec
IČO: 47786531