Objednávky a faktúry november 2018

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 282C/18 / 5.11.2018
Popis objednaného plnenia oprava kopírovacieho stroja
Hodnota objednaného plnenia 45,- EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC Slovakia s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nové záhrady 1/9, 821 05 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Smejová
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 283/18 / 7.11.2018
Popis objednaného plnenia Oprava tlačiarenského stroja OCÉ 665
Hodnota objednaného plnenia 550,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Milena Peeva
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35869534
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Gabriela Aichová
Funkcia ved. odd. redakč.-tlač.Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 284/18 / 7.11.2018
Popis objednaného plnenia Objednávka českých titulov na r. 2018
Hodnota objednaného plnenia 28,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BETON TKS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Zámecké 9, 140 00 Praha 4
IČO: 26463407
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 285/18 / 7.11.2018
Popis objednaného plnenia Objednávka českých titulov na r. 2018
Hodnota objednaného plnenia 30,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vodní hospodářství
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bohumilice 89, 384 81 Čkyně
IČO: 25172379
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 286/18 / 7.11.2018
Popis objednaného plnenia Objednávka českých titulov na r.2018
Hodnota objednaného plnenia 32,42 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OZ dTest
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10
IČO: 45770760
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 287/18 / 7.11.2018
Popis objednaného plnenia Objednávka českých titulov na r.2018
Hodnota objednaného plnenia 1 732,50 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, 16200 Praha
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 288/18 / 7.11.2018
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 144,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AEPress, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajzova 7, Bratislava, 821 08
IČO: 31388671
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 289/18 / 7.11.2018
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 36,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fyzikálny ústav SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, Bratislava, 845 11
IČO: 00166537
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 290/18 / 7.11.2018
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 63,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústav vied o Zemi SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, Bratislava, 840 05
IČO: 00586943
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 291/18 / 7.11.2018
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 52,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MediaCall s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Špitálska 885/2a, Praha 9, 190 00
IČO: 24198013
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 292/18 / 7.11.2018
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 30,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAP spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02
IČO: 17324149
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 293/18 / 7.11.2018
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 42.- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústav informatiky SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, Bratislava, 845 07
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 294/18 / 7.11.2018
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 104,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústav materiálov a mechaniky SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9/6319, Bratislava, 845 13
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 295/18 / 7.11.2018
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 156,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Výskumný ústav papiera a celulózy
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 14, Bratislava, 841 04
IČO: 31380051
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 296/18 / 7.11.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 3 noci
Hodnota objednaného plnenia 225,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Adriano Boutique Sevilla
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Adriano 12, 41001 Sevilla, Španielsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 297/18 / 7.11.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 135,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atlas Hotel Brussels
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Du Vieux Marché Aux Grains 30, 1000 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 298/18 / 7.11.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 257,48 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Retro
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chaussée de Haecht 3, 1210 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 299/18 / 7.11.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 130,5 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Des Colonies
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue des Croisades 6-10, 1210 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 300/18 / 7.11.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 264,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NH Hotel Stephanie
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Jean Stas 32, 1060 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 301/18 / 7.11.2018
Popis objednaného plnenia letenka
Hodnota objednaného plnenia 252,74 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Brussels Airlines
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Avenue des Saisons box 30, 1050 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 302/18 / 7.11.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 2 noci a strava
Hodnota objednaného plnenia 757,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Družba
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Botanická 25, 842 14 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 303/18 / 8.112018
Popis objednaného plnenia kurz SQL Profesional
Hodnota objednaného plnenia 550,96 EUR s DPH
Garant objednávky RNDr. Mária Slovíková, CSc.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IT Academy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pionierska 15, Bratislava 831 02
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Danica Omastová
Funkcia vedúca dd. ISEF školstvaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 304/18 / 8.11.2018
Popis objednaného plnenia Letenka Viedeň-Belehrad-Viedeň
Hodnota objednaného plnenia 263,99 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Nina Bratková, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Austrian Airlines AG Office Park 2
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 100 A-1300 Wien, Austria
IČO: ATU 15416707
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Nina Bratková, PhD.
Funkcia PM projektu Driven by DanubeVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 305/18 / 8.11.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 72,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Nina Bratková, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Majestic
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obilićev venac 28, Stari Grad, 11000 Belgrade, Serbia
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Nina Bratková, PhD.
Funkcia PM projektu Driven by DanubeVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 306/18 / 8.11.2018
Popis objednaného plnenia Zariadenie pre zobrazovanie laserových animácií
Hodnota objednaného plnenia 3 804,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Martin Smeja, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kvant, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Opavská 24, 831 01 Bratislava
IČO: 31344194
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Martin Smeja, PhD.
Funkcia vedúci OCVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 307/18 / 8.11.2018
Popis objednaného plnenia servis projektorov
Hodnota objednaného plnenia 1926,38 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Martin Smeja, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AV digital, s.r.o.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kutlikova 17, 852 50 Bratislava
IČO: 35825987
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Martin Smeja, PhD.
Funkcia vedúci OCVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 308/18 / 9.11.2018
Popis objednaného plnenia Folklórna produkcia v rámci 80. výročia CVTI SR
Hodnota objednaného plnenia 1 000,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Srdcia pre folklór a tradície, občianske združenie
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jána Poničana 6112/3, 841 08 Bratislava
IČO: 42257174
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Tomáš Bukovský
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 309/18 / 9.11.2018
Popis objednaného plnenia Technické zabezpečenie podujatia v rámci 80. výročia CVTI SR
Hodnota objednaného plnenia 11 712,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KVANT SHOW PRODUCTION, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Odborárska 23, 831 02 Bratislava
IČO: 50628330
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Tomáš Bukovský
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 309A/18 / 9.11.2018
Popis objednaného plnenia diagnostika a záchrana poškodeného disku
Hodnota objednaného plnenia 810,- EUR s DPH
Garant objednávky RNDr. Mária Slovíková, CSc.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datarecovery s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prbišová 47, 841 05 Bratislava
IČO: 44392001
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Barbora Tothová
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 309B/18 / 12.11.2018
Popis objednaného plnenia Garančná kontrola na autá VW Golf , VW Touran
Hodnota objednaného plnenia 437,16 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Centrum Bratislava, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska 11, 841 03 Bratislava
IČO: 45339511
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 310/18 / 13.11.2018
Popis objednaného plnenia Akumulátor do záložného zdroja PW 9130 3000VA
Hodnota objednaného plnenia 606,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Automation & Business, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nitrianska 1, 92101 Piešťany
IČO: 47062118
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 311/18 / 13.11.2018
Popis objednaného plnenia Odborná skúška a prehliadka plyn. zariadení v kotolni CVTI SR ŠVS L. Mikuláš
Hodnota objednaného plnenia 200,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ladislav Staroň
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Poleč, PaSP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vranova 504/38, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 43115471
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia vedúci ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 312/18 / 14.11.2018
Popis objednaného plnenia Promo materiály pre potreby implementácie projektu Seren4
Hodnota objednaného plnenia 4 138,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Peter Beňo
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cortesa, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krušpánová 7, 851 01 Bratislava
IČO: 36357821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Peter Beňo
Funkcia Projektový manažér Seren4Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 313/18 / 14.11.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 3 osoby na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 178,- EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Bálint Lovász
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Geblergasse
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Geblergasse 19-21, 1170 Viedeň, Rakúsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 313A/18 / 14.11.2018
Popis objednaného plnenia spiatočná letenka pre 1 osobu Košice – Brusel
Hodnota objednaného plnenia 438,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Austrian Airlines AG
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Office Park 2, 1300 Vienna – Airport, Austria
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 314/18 / 15.11.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 103,50 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Progress Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Du Progress 9, 1210 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 315/18 / 15.11.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 371,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CebterHotel Plaza
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Adalstraeti 4, 101 Reykjavík, Island
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 317/18 / 15.11.2018
Popis objednaného plnenia Školenie Visual Basic pokročilí
Hodnota objednaného plnenia 840,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Zuzana Onderiková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Macrosoft s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefánikova 47, 811 04 Bratislava
IČO: 36791598
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Zuzana Onderiková
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS BAVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 318/18 / 15.11.2018
Popis objednaného plnenia Revízia zabezpečovacieho zariadenia
Hodnota objednaného plnenia 259,10 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Marek Mazur
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Signál - Jozef Mitro
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Užhorodská 13, 071 01 Michalovce
IČO: 10708197
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Marek Mazur
Funkcia Vedúci oddelenia ŠVS MichalovceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 319/18 / 15.11.2018
Popis objednaného plnenia Revízia has. prístrojov a hydrantov+oprava has. prístrojov
Hodnota objednaného plnenia 350,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROTEAM Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Beňovského 5387/3, 90501 Senica
IČO: 36241903
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 320/18 / 15.11.2018
Popis objednaného plnenia Revízia plyn. zariadení+expanzomaty (Bernolákova 3 a 14)
Hodnota objednaného plnenia 129,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marián Ivanov - ROUZZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bodona č. 92, 92101 Piešťany
IČO: 11753897
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 321/18 / 16.11.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 3 osoby na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 70,58 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Bálint Lovász
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Masarykova Kolej
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Thákurova 1, 160 41 Praha, ČR
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 322/18 / 19.11.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 4 noci
Hodnota objednaného plnenia 612,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Progress Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Du Progress 9, 1012 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 323/18 / 19.11.2018
Popis objednaného plnenia letenka
Hodnota objednaného plnenia 249,74 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Austrian Airlines
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
AG Office Park 2, 1300 Viedeň, Rakúsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/ 284/ITA/2018
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 324/18 /19.11.2018
Popis objednaného plnenia Dodanie tovaru v rámci VO ZVPaDP podľa Prílohy č. 1 k objednávke
Hodnota objednaného plnenia 315 982,13 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Spojnet, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brečtanova 4/B, 831 01 Bratislava
IČO: 45390053
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jana Šoltésová
Funkcia projektový manažér ITAVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno / 285/ITA/2018
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 325/18 / 19.11.2018
Popis objednaného plnenia Dodanie tovaru v rámci VO ZVPaDP podľa Prílohy č. 1 k objednávke
Hodnota objednaného plnenia 818 923,20 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Asseco Central Europe, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava
IČO: 35760419
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jana Šoltésová
Funkcia projektový manažér ITAVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno / 285/ITA/2018
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 326/18 / 19.11.2018
Popis objednaného plnenia Dodanie tovaru v rámci VO ZVPaDP podľa Prílohy č. 1 k objednávke
Hodnota objednaného plnenia 763 677,12 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Asseco Central Europe, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava
IČO: 35760419
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jana Šoltésová
Funkcia projektový manažér ITAVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno / 286/ITA/2018
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 327/18 / 19.11.2018
Popis objednaného plnenia Dodanie 1 ks Laborátornej skrine
Hodnota objednaného plnenia 225,84 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ITES Vranov, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čemernianska 137 Vranov nad Topľou
IČO: 31680259
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jana Šoltésová
Funkcia projektový manažér ITAVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno / 284/ITA/2018
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 328/18 / 19.11.2018
Popis objednaného plnenia Dodanie tovaru v rámci VO ZVPaDP podľa Prílohy č. 1 k objednávke
Hodnota objednaného plnenia 85 982,83 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Spojnet, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brečtanova 4/B, 831 01 Bratislava
IČO: 45390053
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jana Šoltésová
Funkcia projektový manažér ITAVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 328A/18 / 20.11.2018
Popis objednaného plnenia výmena banerov, plexiskla v reklam. paneloch, maľovanie konf. miestnosti na Lamačskej
Hodnota objednaného plnenia 1 306,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ProCraftSK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50308726
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 328B/18 / 20.11.2018
Popis objednaného plnenia Dodanie a montáž modulárnych stykačov, dodanie a montáž detektorov pohybu Staré grunty
Hodnota objednaného plnenia 491,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ProCraftSK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50308726
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 329/18 / 21.11.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 2 osoby na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 72,-EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Eva Kalužáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MARATÓN s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Strojárenská 11A, 040 01 Košice
IČO: 36570796
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Eva Kalužáková
Funkcia manažér publicityVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 329A/18 / 21.11.2018
Popis objednaného plnenia prvky publicity
Hodnota objednaného plnenia 134,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Eva Kalužáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tibor Varga TSV Papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanského 80, 984 01 Lučenec
IČO: 32627211
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Eva Kalužáková
Funkcia manažér publicityVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve ánio
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 330/18 / 22.11.2018
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 12 - DECEMBER 2018
Hodnota objednaného plnenia 2 280,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Vladimír Ješko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Valeur, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Vladimír Ješko
Funkcia zástupca šéfredaktorkyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 331/18 / 22.11.2018
Popis objednaného plnenia 80. výročie vzniku CVTI SR - občerstvenie na otvorenie v Košiciach
Hodnota objednaného plnenia 1 347,30 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Študentské domovy a jedálne (prevádzka Libresso)
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Němcovej 1, 042 00 Košice
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Daniela Birová
Funkcia vedúca odboru projektov EŠIFVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 333/18 / 23.11.2018
Popis objednaného plnenia servis frankovacieho stroja NEOPOST IJ40AF
Hodnota objednaného plnenia 170,- EUR s DPH
Garant objednávky Dana Kövaryová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EUROFIN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
IČO: 44563485
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Dana Kövaryová
Funkcia zamestnanec podateľneVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 334/18 / 26.11.2018
Popis objednaného plnenia letenka
Hodnota objednaného plnenia 87,83 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ryanair DAC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Business Park, Dublin, Írsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 335/18 / 26.11.2018
Popis objednaného plnenia letenka
Hodnota objednaného plnenia 303,74 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Brussels Airlines
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Avenue des Saisons box 30, 1050 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 336/18 / 26.11.2018
Popis objednaného plnenia letenka
Hodnota objednaného plnenia 167,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Austrian Airlines
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
AG Office Park 2, 1300 Viedeň, Rakúsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 337/18 / 26.11.2018
Popis objednaného plnenia letenka
Hodnota objednaného plnenia 77,81 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ryanair DAC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Business Park, Dublin, Írsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 338/18 / 26.11.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 98,02 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel International Prague
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koulova 15, 160 00 Praha, ČR
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 339/18 / 26.11.2018
Popis objednaného plnenia Preprava zamestnancov
Hodnota objednaného plnenia 504,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Alexandra Riháková- Slovakia Bus Travel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štítova 4105/10, 841 10 Bratislava
IČO: 50156675
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Tomáš Bukovský
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 340/18 / 26.11.2018
Popis objednaného plnenia Objednávka na ľahký obed formou studeného bufetu - 40 osôb
Hodnota objednaného plnenia 512,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Et Mgr. Monika Bideau Repčíková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kamayammy / Kamilla Kociecka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Peperstraat 69, 3080 Tervuren, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Lívia Holienková
Funkcia finančná manažérkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/566/CVTISR/2017
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 341/18 / 26.11.2018
Popis objednaného plnenia Pranie bielizne
Hodnota objednaného plnenia 44,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOPAZ s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palackého 85/5, 91101 Trenčín
IČO: 34145915
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno /Z201851199_Z
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 342/18 / 27.11.2018
Popis objednaného plnenia technická podpora, úpravy a servis v IS CREPČ1
Hodnota objednaného plnenia 21 600,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Ľudmila Hrčková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2, 84104 Bratislava
IČO: 30775264
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Ľudmila Hrčková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/Z201834226_Z
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 343/18 / 27.11.2018
Popis objednaného plnenia technická podpora, úpravy a servis v IS CREUČ
Hodnota objednaného plnenia 21 600,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Ľudmila Hrčková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2, 84104 Bratislava
IČO: 30775264
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Ľudmila Hrčková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/Z201851196_Z
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 344/18 / 27.11.2018
Popis objednaného plnenia technická podpora, úpravy a servis v IS CREPČ2
Hodnota objednaného plnenia 21 600,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Ľudmila Hrčková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2, 84104 Bratislava
IČO: 30775264
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Ľudmila Hrčková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 345/18 / 27.11.2018
Popis objednaného plnenia Výroba a dodanie roll-up 2ks pre potreby projektu Driven by Danube
Hodnota objednaného plnenia 75,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IndigoPrint s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Osadná 2, 831 03 Bratislava
IČO: 51353288
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Kuková
Funkcia Finančná manažérka Drivne by DanubeVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 346/18 / 28.11.2018
Popis objednaného plnenia Hygienické, čistiace a iné potreby
Hodnota objednaného plnenia 437,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MaBaK spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Fándlyho 11, 921 01 Piešťany
IČO: 45336598
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 346A/18 / 28.11.2018
Popis objednaného plnenia 80. výročie vzniku CVTI SR - hudobný vstup Galavečer
Hodnota objednaného plnenia 800,- EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pekná Hudba, n.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sološnická 42, 841 01 Bratislava
IČO: 30795150
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Daniela Birová
Funkcia vedúca odboru projektov EŠIFVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 347/18 / 29.11.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 135,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Progress Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Du Progress 9, 1012 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 348/18 / 29.11.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 186,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Urania
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obere Weissgerberstrasse 7, 1030 Viedeň, Rakúsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 349/18 / 29.11.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 3 noci
Hodnota objednaného plnenia 331,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GAL Apartments Vienna
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Grosse Mohrengasse 29, 1020 Viedeň, Rakúsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 350/18 / 29.11.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 198,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mercure Warszawa Grand
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krucza 28, 00 522 Varšava, Poľsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 351/18 / 29.11.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 50,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Van Gogh Youth Hostel City Centre
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Traversiere 8, 1210 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 352/18 / 29.11.2018
Popis objednaného plnenia Apple iPad Pro
Hodnota objednaného plnenia 1 879,- EUR s DPH
Garant objednávky prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Istores.sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
IČO: 35796111
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 353/18 / 29.11.2018
Popis objednaného plnenia Servisné nastavenie kotla Hoval, odborná prehliadka rozvodu plynu včetne RTP, odborná prehliadka expanzomatu, revízia plynového kotla Hoval
Hodnota objednaného plnenia 492,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stavomontáže Inštalácie s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 31628222
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 354/18 / 29.11.2018
Popis objednaného plnenia tonery
Hodnota objednaného plnenia 1 932,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ján Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JURIGA spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
IČO: 31344194
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 355/18 / 30.11.2018
Popis objednaného plnenia Kamerový systém
Hodnota objednaného plnenia 361,90 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Martin Smeja, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Alza.sk, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bottova 7, 811 02 Bratislava
IČO: 36562939
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Martin Smeja, PhD.
Funkcia vedúci OCVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 356/18 / 30.11.2018
Popis objednaného plnenia deinštalácia a reinštalácia diskového poľa
Hodnota objednaného plnenia 3 744,- EUR s DPH
Garant objednávky prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HPE Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
IČO: 50438336
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 357/18 / 30.11.2018
Popis objednaného plnenia presťahovanie diskového poľa
Hodnota objednaného plnenia 3 444,- EUR s DPH
Garant objednávky prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROMARK relocations, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Doležalova 1, 821 04 Bratislava
IČO: 46017721
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 357C/18 / 30.11.2018
Popis objednaného plnenia Statické posúdenie stropnej konštrukcie pre osadenie klimatizácie
Hodnota objednaného plnenia 288,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
M4Y, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sídlisko 767/1, 930 39 Zlaté Klasy
IČO: 47417340
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia samostatný odborný pracovníkFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1458/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) právne služby
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.POKORNÝ JÁN, ADVOKÁT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1459/18
Prináleží k zmluve/objednávke 316/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) záloha na licencie -sekvencií z AVZ"TECH.KNIŽ.STAVBA" galavečer
Hodnota fakturovaného plnenia 132,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 845 45 Bratislava
IČO: 47232480Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1460/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel, nat.super, prev.pplatok, EKO PROG., servisný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 232,88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1461/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) súkromná bezpečnosť - služba
Hodnota fakturovaného plnenia 4 029,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA SECURITY SERVIS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudlovská 53 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1462/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 4 539.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1463/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Baďura Rastislav
Hodnota fakturovaného plnenia 717,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1464/18
Prináleží k zmluve/objednávke 185/Pop/VaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1465/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.266/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) večera pre prednášateľov -workshop openaire
Hodnota fakturovaného plnenia 65,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALDENTE,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hviezdoslavovo nám.20 811 02 Bratislava
IČO: 35882841Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1466/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.280/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SAMSUNG SMART LED TV 55
Hodnota fakturovaného plnenia 529,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAKROFOTO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karloveská 6C 842 02 Bratislava
IČO: 45890714Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1467/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha plynovej kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 520,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOMSUBYT M.DANADA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1468/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenájom 10 MESIAC
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDNIČKA DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 71 831 02 Bratislava
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1469/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vypracovanie graf,návrhu "PRVÁ ČSR" - múzeum š a p.
Hodnota fakturovaného plnenia 1 380,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ARCH-STRUCTURE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodžova 34 949 01 Nitra
IČO: 44657447Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1470/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF poplatok za vstup na podujatie ITAPA - Ing.Bilský
Hodnota fakturovaného plnenia 156,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ITAPA - DIRECT IMPACT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dunajská 25 811 08 Bratislava
IČO: 35833637Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1471/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF poplatok za vstup na podujatie ITAPA - RNDr.Turňa
Hodnota fakturovaného plnenia 156,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ITAPA - DIRECT IMPACT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dunajská 25 811 08 Bratislava
IČO: 35833637Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1472/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 50,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova 3004/7 Praha -Modřany 143 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1473/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 467,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1474/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ267/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné na periodiká rok:2019
Hodnota fakturovaného plnenia 1 820,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO INFORMATION SERVICES
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klimentská 52 Praha 1 110 00 CZ
IČO: 49621823Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1475/18
Prináleží k zmluve/objednávke 199/ITA/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pobyt v zariadení 18.8 -1.9.2018
Hodnota fakturovaného plnenia 11 900,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REKREAČNÉ STREDISKÁ SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konventná 7 81103 Bratislava
IČO: 46083704Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1476/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom 9 MESIAC
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDNIČKA DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 71 811 03 Bratislava
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1477/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery OPC OKI
Hodnota fakturovaného plnenia 456,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1479/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 411,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVESNKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1480/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 181,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEM&SEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1481/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 774,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1482/18
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dozor a poradenstvo BOZP a OPP 10/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1483/18
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku - monitorovacím systémom
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 031 01 Liptovslý Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1484/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby - október 2018
Hodnota fakturovaného plnenia 8 672,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EAGLE SECURITY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 10/A 82105 Bratislava
IČO: 35800259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1485/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 3 750,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1486/18
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby pre IKT infraštruktúry
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 BRATISLAVA
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1487/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 11 745,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1488/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 651,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1489/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ACM DIG.LIB. -prístup do databáz
Hodnota fakturovaného plnenia 90 651,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALBERTINE ICOME BRATISLAVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1490/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KON.LIB.-prístup 1.12019 - 31.12.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 257 550,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALBERTINA ICOME BRATISLAVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1491/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ISVV -prístupové práva k databáze
Hodnota fakturovaného plnenia 993 598,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižku 136 251 68 Štiřín CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1492/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 551/NISPEZ/2017 -prístupové práva k databáze
Hodnota fakturovaného plnenia 138 357,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižku 136 251 68 Štiřín CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1493/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 552/NISPEZ/2017 -prístupové práva k databáze
Hodnota fakturovaného plnenia 231 075,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižku 136 251 68 Štiřín CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1494/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 553/NISPEZ/2017 -prístupové práva k databáze
Hodnota fakturovaného plnenia 345 340,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižku 136 251 68 Štiřín CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1495/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 554/NISPEZ/2017 - prístupové práva k databáze
Hodnota fakturovaného plnenia 406 198,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižku 136 251 68 Štiřín CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1496/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 73/NISPEZ/2017 -prístupové práva k databáze
Hodnota fakturovaného plnenia 81 889,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižku 136 251 68 Štiřín CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1497/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 75/NISPEZ/2017 -prístupové práva k databáze
Hodnota fakturovaného plnenia 273 679,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižku 136 251 68 Štiřín CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1498/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 71/NISPEZ/2017 -prítupové práva k databáze
Hodnota fakturovaného plnenia 528 925,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižku 136 251 68 Štiřín CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1499/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.254/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisný výkaz 648880
Hodnota fakturovaného plnenia 211,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CANON SLOVAKIA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8 82108 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1500/18
Prináleží k zmluve/objednávke 159/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlačiarenské služby čas. QUARK
Hodnota fakturovaného plnenia 2 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VALEUR, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4 92901 Dunajská Streda
IČO: 34119850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1501/18
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 604,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 3677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1502/18
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK ING.KUPEC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1504/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.248/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodanie - interaktívne zobrazovacie a prez.zariadenia
Hodnota fakturovaného plnenia 8 400,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NMG, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panenská 29 811 03 Bratislava
IČO: 50362160Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1505/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) internet, tel.účet - SPLR
Hodnota fakturovaného plnenia 275,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS SA.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Rio Albert 27 1030 BRUSSELS BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1507/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnnej čiastky faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 441,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322632Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1508/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ:1351,1353,1354,1356/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) indexy ECDL QUATRO
Hodnota fakturovaného plnenia 5 720,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ INFOR.SPOLOČNOSŤ - FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5692 842 48 Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1509/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodu - nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 443,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1510/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Braciník Peter
Hodnota fakturovaného plnenia 828,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1511/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.náklady:el.en., teplo TÚV, vodné, stoč, zráž.voda
Hodnota fakturovaného plnenia 526,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1512/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) transakcie firemných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 1 074,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DIENERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1513/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) el.en.- dodávka adistribúcia
Hodnota fakturovaného plnenia 306,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1514/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tématický monitoring médií 10/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAKIA ONLINE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1515/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.303/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zál.fak.: 2 ks balík SQL PROFESIONÁL
Hodnota fakturovaného plnenia 550,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VITA INTERNATIONAL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ernestova bašta 5773/2 940 02 Nové Zámky
IČO: 50667262Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1516/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 815,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1517/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 38,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1518/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 79,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1519/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 508,87 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1520/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 47,05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1521/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 63,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1522/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 81,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1523/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 96,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1524/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektronické knihovníctvo
Hodnota fakturovaného plnenia 262 312,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO GmbH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
1210 WIEN, I.KOCK STRASSE 9 ATU
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1526/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zamestnanecké karty
Hodnota fakturovaného plnenia 495,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
IČO: 48059528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1527/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom pracovných plošín
Hodnota fakturovaného plnenia 197,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FELBERMAYR SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 24 821 04 Bratislava
IČO: 35801328Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1528/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochranu objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 23,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1529/18
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu - PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -278,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1530/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠRVŠ ubytovanie v hoteli Bálint Lovász
Hodnota fakturovaného plnenia 480,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VIENNA UNIVERSITY OF ECONOMICS AN BUSINESS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1531/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠRVŠ ubytovanie v hoteli Ľubomír Šottník
Hodnota fakturovaného plnenia 120,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VIENNA UNIVERSITY OF ECONOMICS AN BUSINESS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1532/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠRVŠ ubytovanie v hoteli Daniel Cséfalvay
Hodnota fakturovaného plnenia 180,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VIENNA UNIVEERSITY OF ECONOMICS AN BUSINESS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1533/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 143,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 10 921 79 Piešťany
IČO: 36252484Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1534/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.244/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) školenie redakčného systému - wordpress
Hodnota fakturovaného plnenia 978,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATLANTIS AGENCY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gerhardova 6 949 01 Nitra
IČO: 36742988Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1535/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Šimkovič J.
Hodnota fakturovaného plnenia 248,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1536/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská I.
Hodnota fakturovaného plnenia 776,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1537/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská I.
Hodnota fakturovaného plnenia 698,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1538/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Kováčiková T.
Hodnota fakturovaného plnenia 698,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1539/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Šimkovič J.
Hodnota fakturovaného plnenia 598,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1540/18
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakované zdaniteľné plnenie
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/33 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1541/18
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el .en.- PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia - 725,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 03 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1542/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb a rozvoja pre CVTISR 10/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1543/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výkon mes.kontroly - syt.el.požiarnej signalizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1544/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno - vývojová spolupráca 10/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1545/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno - vývojová spolupráca 10/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 426,91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1546/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytované služby ÚVT
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1547/18
Prináleží k zmluve/objednávke 2005/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovanie 10/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1548/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisný prenájom/pranie rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 106,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 39343 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1549/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné - NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 4,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1550/18
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamerového systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 115 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1551/18
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu - NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 83,55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 5891/48 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1552/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) akumulátor do záložného zdroja
Hodnota fakturovaného plnenia 606,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTOMATION and BUSINESS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nirtianska 1635/1 921 01 Piešťany
IČO: 470621118Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1553/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nastavenie DEKVS 97223
Hodnota fakturovaného plnenia 2 000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1554/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribucia periodík
Hodnota fakturovaného plnenia 352,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1555/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF - DTEST 2019/1 -2019/12
Hodnota fakturovaného plnenia 32,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DTEST, o.p.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Černomořská 419/10 101 00 Praha CZ
IČO: 45770760Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1556/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.276/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pranie prádla - ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 65,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOPAZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palackého 85/5 911 01 Trenčín
IČO: 34145915Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1557/18
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/14/11/42
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1 ks odbor.literatúra "OSOBNÁ ZODPOVEDNOSŤ"
Hodnota fakturovaného plnenia 77,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NAKLADATELSTVÍ FORUM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Seberíniho 1 821 03 Bratislava
IČO: 46490213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1558/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.309B/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) BA769ZM - výp.škroub, stierač, brzdová kvapalina, zaistenie skrutiek, filter vzduchu
Hodnota fakturovaného plnenia 213,53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTO CENTRUM BRATISLAVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska 11 841 03 Bratislava
IČO: 45339511Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1559/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ309A/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) BA628UJ - filter vzduch., brzdová kvap., žiarovka, sviečka zapal.,
Hodnota fakturovaného plnenia 223,63 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTO CENTRUM BRATISLAVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska 11 841 03 Bratislava
IČO: 45339511Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1560/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS dobropis faktúry 10/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 8,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, .a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1561/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS dobropis faktúry 10/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 7,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1562/18
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu - PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -55,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/48 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1563/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) za dodané a požívateľmi uhradené kópie článkov a výpôžičky kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 175,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strasse 53 D10713 Berlin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1564/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisná zákazka
Hodnota fakturovaného plnenia 41,53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nové záhrady 1/9 821 05 Bratislava
IČO: 44773293Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1565/18
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 101,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1566/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dezinsekčné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASANA SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pezinská 41 90301 Senec
IČO: 47786531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1567/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dezinsekčné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 240,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASANA SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pezinská 41 90301 Senec
IČO: 47786531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1568/18
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava výťahu č.CP18199 objekt LC
Hodnota fakturovaného plnenia 130,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURO VÝŤAHY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľslká 1 821 04 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1569/18
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava vžťahov č.CP 18198 objekt LC
Hodnota fakturovaného plnenia 169,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURO VÝŤAHY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľslká 1 821 04 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1570/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie hostí 9.1.11.-11.11.2018 ubytovňa MLADOSŤ
Hodnota fakturovaného plnenia 342,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397855Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1572/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) záchrana dát z ext.2.5" Seagete 2ZB
Hodnota fakturovaného plnenia 810,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATARECOVERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribišova 47 841 05 Bratislava
IČO: 44392001Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1573/18
Prináleží k zmluve/objednávke 249/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 3D tlačiareň, komponenty
Hodnota fakturovaného plnenia 4 932,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kvant spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
IČO: 31398294Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1574/18
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby OPPa BOZP 11/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S.SYSTEM -IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolna 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1575/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.291/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) cesky lid, energetika 1/2019--4/2019, 1/2019-6/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 51,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MEDIACALL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Špitálska 885/2a 1900Praha CZ
IČO: 24198013Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1576/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397663Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1577/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.302/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravovacie služby:9.11.-11.11.2018
Hodnota fakturovaného plnenia 354,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALMANACH, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrušovská cesta 14025/8a 821 07 Bratislava
IČO: 35825537Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1578/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky za colné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 14,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zelinárska 2 820 16 Bratislava
IČO: 31340911Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1579/18
Prináleží k zmluve/objednávke 511/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) údržba výp.techniky IPC siete
Hodnota fakturovaného plnenia 420,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LECOMP - LESŇÁK JOZEF
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jozefa Czaucizka 14492/3 045 01 Levoča
IČO: 51147220Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1580/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zber dát ZŽ aSŠ prieskum:"konz.legálnych a nelegálnych drog a online priestor u žiakov ZŠa SŠ
Hodnota fakturovaného plnenia 6 850,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGENTÚRA SOCIÁLNYCH ANALÝZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisády 36 811 06 Bratislava
IČO: 31396682Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1582/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ295/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1 ks periodikum WOOD RESEARCH na rok2019
Hodnota fakturovaného plnenia 180,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝSKUMNÝ ÚSTAV PAPIERA A CELULÓZY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 3 841 04 Bratislava
IČO: 31380051Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1583/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pre: p.Lovácz - preklad zo SJ do ENG. BA74118
Hodnota fakturovaného plnenia 658,25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MÚDRY PREKLAD, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šulekova 12 811 05 Bratislava
IČO: 35913142Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1584/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenské a konzultačné služby univ.P.J.Šafárika -Košice -priemyselné práva -patenty
Hodnota fakturovaného plnenia 74,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PATENT and TRADEMARK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Puškinova 19 900 26 Ivánka pri Dunaji
IČO: 35975164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1585/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská I
Hodnota fakturovaného plnenia 698,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1586/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualizácia webovej stránky
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PXL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 38/887 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 50765337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1587/18
Prináleží k zmluve/objednávke 318/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Oprava elektron. signalizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 215,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 32.11.20158
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Signál Jozef Mitro
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Užhorodská 13, 07101 Michalovce
IČO: 10708197Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1588/18
Prináleží k zmluve/objednávke 302A/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LED panel
Hodnota fakturovaného plnenia 3321,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ROTEX ELEKTRO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
SNP 77, 91601 Stará Turá
IČO: 36322229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1589/18
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Náklady -karta
Hodnota fakturovaného plnenia 260,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1590/18
Prináleží k zmluve/objednávke 135/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis - Computing...
Hodnota fakturovaného plnenia 42,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ustav informatiky SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, 84507 Bratislava
IČO: 17055555Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1591/18
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Letenky-P. Beňo
Hodnota fakturovaného plnenia 1125,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45, 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1592/18
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Letenky-K. Šimková
Hodnota fakturovaného plnenia 90,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 32.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45, 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1593/18
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Letenky-P. Beňo
Hodnota fakturovaného plnenia 657,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45, 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1594/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.285/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZL - predplatné časopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bohumilice 89 384 81 Čkyně CZ
IČO: 25172379Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1595/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.277A/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) súbor 9 výtvarných prác
Hodnota fakturovaného plnenia 106,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SOBETA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obchodná 42-45 811 06 Bratislava
IČO: 31362745Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1596/18
Prináleží k zmluve/objednávke 3/2018/267/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) objednávka periodík na rok 2018
Hodnota fakturovaného plnenia 1 752,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO, CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Kŕížku 156 25168 Štiŕin CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1597/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakturácia podielu nákladov 10/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 2 562,05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1598/18
Prináleží k zmluve/objednávke 273/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektroinštalačné práce, montáž osvetlenia, kabeláž budova SG
Hodnota fakturovaného plnenia 31 800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROCRAFT SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24/3952 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50308726Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1599/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 87,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1600/18
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 1 607,27 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1601/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) drobné stavebné práce - maľovanie zasadačky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 306,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROCRAFT SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24/3982 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50308726Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1602/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektroinštalačné práce budova SG
Hodnota fakturovaného plnenia 491,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRO CRAFT SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24/3982 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50306726Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1603/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.294/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakturovanie periodík na 7.11.2018
Hodnota fakturovaného plnenia 103,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY STROJOV - SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9 745 13 Bratislava
IČO: 00490750Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1604/18
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundácia nákladov -teplo,el.en., vodné ,stoč., zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP - FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1605/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) inčtalácia a konfigurácia VWIC
Hodnota fakturovaného plnenia 1 478,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SOITRON, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 8 829 78 Bratislava
IČO: 35955678Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1606/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opravy okien na budove CENTRA
Hodnota fakturovaného plnenia 482,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DANIHEL MIROSLAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalinčiakova 17 920 42 Červeník
IČO: 44748345Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1607/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.225b/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) roll Up banner 85x200cm, štandardný
Hodnota fakturovaného plnenia 97,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INDIGO PRINT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Osadná 2 831 03 Bratislava
IČO: 51353288Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1608/18
Prináleží k zmluve/objednávke 141/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stavebné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 51 371, 43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1609/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky D.Cséfálvay, B.Lovász
Hodnota fakturovaného plnenia 763,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1610/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.148C/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis infor.komunikačných technológií
Hodnota fakturovaného plnenia 726,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 82104 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1611/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 357,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1612/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 528,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1613/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.329A/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) visačka so štipcom a špendlíkom, zápisník s perom A6 modrý
Hodnota fakturovaného plnenia 134,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TSV PAPIER TIBOR VARGA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanského 80 984 01 Lučenec
IČO: 32627211Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1614/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výmena dielu ITB a oprava fixačnej jednotky SG
Hodnota fakturovaného plnenia 655,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CANON SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karaždičova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35762889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1615/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.281/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 50 ks medailí BP"CVTISR"
Hodnota fakturovaného plnenia 798,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MINCOVŇA KREMNICA, š.p.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefánikovo nám.25/24 96701 Kremnica
IČO: 00010448Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1616/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 13 229,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1617/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 5 912,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1618/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 65 ks obálka brožúrky, 60ks väzba, 3 450 ks vnútro
Hodnota fakturovaného plnenia 1 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BIJTNER PRINT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ivánska cesta 2C 821 04 BRATISLAVA
IČO: 36736534Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1619/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.311/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revízia plynovej kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PaSP POLEČ.P
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vranov 204/38 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 43115471Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1620/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predd.faktúra - slovenská literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1621/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predd.faktúra - slovenská literatúra, pamiatky a múzeá
Hodnota fakturovaného plnenia 44,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1622/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTIST/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 395,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1623/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 494,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000