Objednávky a faktúry jún 2018

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 160/18 / 1.6.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 108,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Progress Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Du Progress 9, 1210 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 161/18 / 1.6.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 258, EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Noga
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Du Béguinage 38, 1000 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 162/18 / 4.6.2018
Popis objednaného plnenia Propagačné odznaky s grafikou
Hodnota objednaného plnenia 58,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
yax s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlavná 42, 07662 Dvorianky
IČO: 46778039
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Tomáš Bukovský
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 163/18 / 4.6.2018
Popis objednaného plnenia Systém pre vzdialený prístup do odbornej a vedeckej literatúry v elektronickej forme
Hodnota objednaného plnenia 5 904,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Michal Sliacky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ABIB, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10, Bratislava 831 03
IČO: 50690680
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Anna Janáková
Funkcia samostatný odborný referent pre VOVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nir
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 164/18 / 4.6.2018
Popis objednaného plnenia Testovanie komisárov ECDL
Hodnota objednaného plnenia 73,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ladislav Staroň
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - CCVaPP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šrobárova 2, 04180 Košice
IČO: 00397768
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia vedúci ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 164A/18 / 5.6.2018
Popis objednaného plnenia catering Letná škola EcoInn Danube
Hodnota objednaného plnenia 2 725,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Nina Bratková, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUVICO s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, 851 05 Bratislava
IČO: 48000426
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Dominika Šipošová
Funkcia FM EcoInn DanubeVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 165/18 / 6.6.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 125,74 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Manos Stephanie
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chaussée De Charleroi 28, 1060 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 166/18 / 6.6.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 84,24 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Satellite
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Franklin 157, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 167/18 / 7.6.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 144,24 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
First Euroflat Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Boulevard Charlemagne 50, 1000 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 168/18 / 7.6.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 96,24 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Satellite
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Franklin 157, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno 176/ITA/2018
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 169/18
Popis objednaného plnenia Ubytovanie s plnou penziou na konferencii NetAcad
Hodnota objednaného plnenia 11 051,44 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Centrum spoločných činností SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 3988144
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jana Šoltésová
Funkcia projektový manažér ITAVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 169A/18 / 7.6.2018
Popis objednaného plnenia Občerstvenie na podujatie 14.06.2018
Hodnota objednaného plnenia 66,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Štefan Demovič
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 11652241
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Kuková
Funkcia finančná manažérka OMPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 170/18 / 8.6.2018
Popis objednaného plnenia Nákup zbierkového predmetu
Hodnota objednaného plnenia 230,- EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Vaněková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zberatelonline - Jozef Tökölyi
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sitnianska 1, Nitra
IČO: 46971041
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Martina Kočí
Funkcia kurátorkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 171/18 / 11.6.2018
Popis objednaného plnenia Občerstvenie na podujatie Národný Informačný deň H2020 SEWP 12.06.2018
Hodnota objednaného plnenia 136,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Štefan Demovič
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 11652241
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 171A/18 / 11.6.2018
Popis objednaného plnenia Visačky a zápisník s perom
Hodnota objednaného plnenia 201,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Eva Kalužáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tibor Varga TSV Papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanského 80, 984 01 Lučenec
IČO: 32627211
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Eva Kalužáková
Funkcia manažér publicityVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 172/18 / 12.6.2018
Popis objednaného plnenia Aktualizácia webového portálu
Hodnota objednaného plnenia 360,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pxl, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 38/887, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 50765337
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 172A/18 / 12.6.2018
Popis objednaného plnenia spiatočná letenka pre 2 osoby Vieden-Paríž, Paríž - Viedeň
Hodnota objednaného plnenia 432,86 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Nina Bratková, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Air France
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
45, rue de Paris / 95747 Roissy CDG Cedex
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Nina Bratková, PhD.
Funkcia PM pre project fablabnetVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 173/18 / 13.6.2018
Popis objednaného plnenia Strava pre denný letný tábor
Hodnota objednaného plnenia 350,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
B&B Café Restaurant
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tajovského 29, 974 04 Banská Bystrica
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 173A/18 / 13.6.2018
Popis objednaného plnenia oprava protipožiarných dverí a výroba revíznych dvierok
Hodnota objednaného plnenia 727,20 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROBATYS BRATISLAVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čajakova 21, Bratislava
IČO: 44838247
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 174/18 / 14.6.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 99,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Progress Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Du Progress 9, 1210 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 175/18 / 15.6.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 295,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
stattHotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Schneggengasse 8, 8001 Zurich, Švajčiarsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 176/18 / 15.6.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 63,75 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Art Hotel Prague
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nad Královskou oborou 53, 170 00 Praha, ČR
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 177/18 / 15.6.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 189,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel COOP, Sofia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
30 Iskar Str., 1000 Sofia, Bulharsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 178/18 / 18.6.2018
Popis objednaného plnenia nákup kníh
Hodnota objednaného plnenia 273,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UniKnihy.sk, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gajova 4, 81109 Bratislava
IČO: 36683132
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 179/18 / 18.6.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 3 noci
Hodnota objednaného plnenia 193,32 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Lion Sofia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
60 Maria Luiza Blvd., 1202 Sofia, Bulharsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 180/18 / 20.6.2018
Popis objednaného plnenia Priestory Letná škola EcoInn Danube
Hodnota objednaného plnenia 4 000,- EUR bez DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO: 00397687
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Dominika Šipošová
Funkcia FM EcoInn DanubeVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 181/18 / 21.6.2018
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 7 - JÚL 2018
Hodnota objednaného plnenia 2 280,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Vladimír Ješko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Valeur, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Vladimír Ješko
Funkcia zástupca šéfredaktorkyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 181A/18 / 22.6.2018
Popis objednaného plnenia skladová rudla, regálové vozíky
Hodnota objednaného plnenia 507,- EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Vaněková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AJ PRODUKTY a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
IČO: 36268518
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia referent správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 182/18 / 25.6.2018
Popis objednaného plnenia poskytovanie webhostingových služieb
Hodnota objednaného plnenia 51,70 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Vaněková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Webhouse s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Paulínska 20, 917 01 Trnava
IČO: 36743852
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Zuzana Kunšteková
Funkcia muzejný pedagógVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 182A/18 / 25.6.2018
Popis objednaného plnenia Preprava študentov EcoInn Danube Letná škola
Hodnota objednaného plnenia 264,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Nina Bratková, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RENAR SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hraničná 16, 82105 Bratislava
IČO: 46088369
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Dominika Šipošová
Funkcia FM EcoInn DanubeVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno; 566/CVTISR/2017
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 183/18 / 26.6.2018
Popis objednaného plnenia Pranie bielizne
Hodnota objednaného plnenia 79,01 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOPAZ s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palackého 85/5, 91101 Trenčín
IČO: 34145915
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 184/18 / 27.6.2018
Popis objednaného plnenia Exteriérová obojstranná vitrína s úzkym profilom vrátane stojanu
Hodnota objednaného plnenia 472,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALUPROJEKT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46847782
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Tomáš Bukovský
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 185/18 / 28.6.2018
Popis objednaného plnenia tonery
Hodnota objednaného plnenia 4 080,- EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JURIGA spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
IČO: 31344194
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 186/18 / 28.6.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 234,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Progress Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Du Progress 9, 1210 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 186A/18 / 28.6.2018
Popis objednaného plnenia služba vrátnik - informátor
Hodnota objednaného plnenia 3 800,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG school security, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 47238372
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 801/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 691,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 802/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 543,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 803/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 509,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 804/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 509,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 805/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 501,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 806/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.130/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis škoda oktávia PN 760 BN
Hodnota fakturovaného plnenia 203,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŠPANÁR PAVEL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Športová 563 922 21 Moravany nad Váhom
IČO: 40201023Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 807/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účastnícky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 90,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INDÍCIA, n.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karloveská 8C 841 04 Bratislava
IČO: 45736286Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 808/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 78,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova 3004/7 Praha 4- Modřany 134 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 809/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK -ING.KUPEC V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 810/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) periodická výmena filtrov
Hodnota fakturovaného plnenia 159,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CRYSTAL COMPANY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Marečka 3 841 08 Bratislava
IČO: 46029923Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 811/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 181,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 812/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 774,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 813/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 4 539,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 814/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pos.služieb k softvérovému produktu
Hodnota fakturovaného plnenia 42,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAZAR CONSULTING, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klariská 10 81103 Bratislava
IČO: 35740175Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 815/18
Prináleží k zmluve/objednávke 159/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlačiarenské služby QUARK
Hodnota fakturovaného plnenia 2 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VALEUR, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 816/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tematický monitoring médií 5/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAKIA ONLINE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 817/18
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.energie
Hodnota fakturovaného plnenia 604,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 818/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku zákazníka - strážna služba
Hodnota fakturovaného plnenia 8 569,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EAGLE SECURITY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 10/A 821 05 Bratislava
IČO: 35800259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 819/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prav.dozor a poradenstvo BOZP aOPP
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 820/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.náklady:el.en., teploTÚV, vodné, stoč., zrážky, voda
Hodnota fakturovaného plnenia 526,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 821/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha plynovej kotolne LC
Hodnota fakturovaného plnenia 520,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOMSUBYT - M.DANADA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 822/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.162/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 150 ks odznakov model B 38mm
Hodnota fakturovaného plnenia 58,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
YAX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlavná 42 076 62 Dvorianky
IČO: 46778039Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 823/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) právne služby - podkldy pre správu audítorom
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.POKORNÝ - ADVOKÁT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 824/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 568,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 825/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 11 723,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 826/18
Prináleží k zmluve/objednávke platobné karty
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada:poh.hmoty, prev.poplatok, eko program, servis.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 329,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATONÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 827/18
Prináleží k zmluve/objednávke 141/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) MŠaP - stavebné práce - prestavba budovy
Hodnota fakturovaného plnenia 53 123,53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/ 62 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 828/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predd.f. - realizácia dokumentu
Hodnota fakturovaného plnenia 1 767,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BARTOVIČ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šoltésovej 19 811 08 Bratislava
IČO: 45644829Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 829/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predd.f.- realizácia dokumentu
Hodnota fakturovaného plnenia 1 679,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BARTOVIČ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šoltésovej 19 811 08 Bratislava
IČO: 45644829Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 830/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.163/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) počítačové podporné služby - na základe cenovej ponuky viď príloha
Hodnota fakturovaného plnenia 5 904,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ABIB, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10 831 03 Bratislava
IČO: 50690680Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 831/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF - workshop 19.6.2018
Hodnota fakturovaného plnenia 108,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OTIDEA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Astrova 2/A 821 01 Bratislava
IČO: DN47139200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 833/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 39,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 834/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 50,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 835/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada zav tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 65,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 836/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 75,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 837/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 92,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 838/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 74,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 839/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 655,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 840/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 522,53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 841/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 5 912,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 842/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) informačná služba SG
Hodnota fakturovaného plnenia 3 800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 47238372Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 843/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) súhrnná čiastka faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 801,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 844/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 845/18
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu - NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 75,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 846/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Kováčiková
Hodnota fakturovaného plnenia 561,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 847/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Šimkovič J.
Hodnota fakturovaného plnenia 464,89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 848/18
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu - PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -611,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 849/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamerového systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 850/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytované služby 5/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 040 01 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 851/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 285,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 852/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) technické zabezpečenie
Hodnota fakturovaného plnenia 730,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HURRICANE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Seberíniho 13 621 03 Bratislava
IČO: 36749966Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 853/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 411,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 854/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.139/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pranie prádla ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 86,79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOPAZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palackého 85/5 911 01 Trenčín
IČO: 34145915Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 855/18
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 53,05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 48 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 856/18
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 857/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribúcia a balenie periodík
Hodnota fakturovaného plnenia 357,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 858/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) polepy miestností, čistenie skiel - dorábka foto kniha
Hodnota fakturovaného plnenia 7 003,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
QEX, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brnianska 1 911 05 Trenčín
IČO: 00587257Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 859/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporné služby - 5/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 6 390,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 860/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.149/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LEVOČA - kontrola HP
Hodnota fakturovaného plnenia 19,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ELPO SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 2900 058 01 Poprad
IČO: 36846414Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 861/18
Prináleží k zmluve/objednávke 141/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) FAK,-DOBROPIS stavebné práce MŠa P
Hodnota fakturovaného plnenia -5 016,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/ 62 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 862/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyúčtovacia fak.- úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 16,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 863/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyúčtovacia f.- úhrada za vodné, stoč., zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 430,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 864/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravidelné upratovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 865/18
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.energie - PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -150,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 48 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 866/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účastnícky poplatok ŠRVŠ
Hodnota fakturovaného plnenia 45 000,00 HUF s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HOOK BUDAPEST
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dóza Gyorgy út 150 1134 Budapest HUNGARY
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 867/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za nehnuteľnosť ulica: Rue du Luxemburg 3, 1000 Brusel
Hodnota fakturovaného plnenia 4 710,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIUVA BELGIUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Montoyer 10 1000Brusel Belgium
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 868/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 1 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BNP PARIBAS REAL ESTATE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue du Luxemburg 3 1000 Brusel Belgium
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 869/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upomienka - nezaplatená fak.
Hodnota fakturovaného plnenia 196,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS S.A.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue du Luxemburg 3 1000 Brusel Belgium
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 870/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účastnícky poplatok za konferenciu IT PRÁVO Noskovič, Pospíšilová
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DIGIT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 18 900 21 Svätý Jur
IČO: 35765682Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 871/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sedacia súprava, 3 sed.rozkladací - 1ks
Hodnota fakturovaného plnenia 435,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
J - STORM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bradáčova 28 907 01 Myjava
IČO: 36314099Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 872/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služiebb
Hodnota fakturovaného plnenia 570,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružova dolina 6 82108 Bratislava
IČO: 48056528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 873/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.170/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1 ks smaltovaná tabuľa
Hodnota fakturovaného plnenia 230,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JOZEF TOKOLYI
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sitnianska 1 94901 Nitra
IČO: 46971041Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 874/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobové predmety zo školskou tématikou podľa objednávky
Hodnota fakturovaného plnenia 185,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.ŠIMEK VILIAM-GALÉRIA A.DOROTA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mýtna 31 811 07 Bratislava
IČO: 11787643Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 875/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 164,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 1 821 04 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 876/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BNP PARIBAS REAL ESTATE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue du Luxemburg 3 1000 Brusel Belgium
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 877/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nehnuteľnosť na ulici Rue du Luxemburg 3 v Bruseli
Hodnota fakturovaného plnenia 712,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIUVA BELGIUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Montoyer 10 1000Brusel Belgium
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 878/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nehnutelnost
Hodnota fakturovaného plnenia 4.710,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Triuva Belgium
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue montoyer 10 1000 Brusel
IČO: VAT BE 860.524.018Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 879/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ,136/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kompletná tlač a výroba plagátovej výstavy"SPEVÁCI V ŠKOLSKÝCH LAVICIACH"
Hodnota fakturovaného plnenia 837,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
COPEX - ING. BOROŠ MILAN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrova 14 813 39 Bratislava
IČO: 34401067Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 880/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomné za užívanie pozemku ako prístupová komunikácia
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIPAT, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava
IČO: 50654098Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 881/80
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis - zľava DEKVS
Hodnota fakturovaného plnenia 7,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 882/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis - zľava DEKVS
Hodnota fakturovaného plnenia 9,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 883/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky k vstupu do nár. fázy EP
Hodnota fakturovaného plnenia 2 452,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PATENT AND TRADEMARK,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Puškinova 19 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 35975164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 884/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) za služby OPPa BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S.SYSTEM - IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dloná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 885/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 01 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 886/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Beňo P-
Hodnota fakturovaného plnenia 697,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 887/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská I.
Hodnota fakturovaného plnenia 685,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 888/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Šimková K.
Hodnota fakturovaného plnenia 696,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 889/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LETENKY Májková E.
Hodnota fakturovaného plnenia 627,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 890/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Bitušíková A.
Hodnota fakturovaného plnenia 577,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 891/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská I.
Hodnota fakturovaného plnenia 685,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 892/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za internet, tel.účty, mobil
Hodnota fakturovaného plnenia 225,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS S.A.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II.27,B-1030 BRUXELLES BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 893/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za internet, tel.účty, mobil
Hodnota fakturovaného plnenia 175,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS, S.A.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II.27,B-1030 BRUXELLES BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 894/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakturovanie podielu nákladov 5/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 2 339,27 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 895/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) realizácia dokumentu o J.M. PETZVALOVI
Hodnota fakturovaného plnenia 6 820,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BARTOVIC, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šoltésovej 18 811 08 Bratislava
IČO: 65644829Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 896/18
Prináleží k zmluve/objednávke platobné karty
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za diesel,prev.náplne, EKO P., servisný popl.,
Hodnota fakturovaného plnenia 71,13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 898/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakovanné zdaniteľné plnenie 06/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 899/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -vývojová spolupráca 05/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 900/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno - vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 426,91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 901/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vykonanie revízie funk.skúšky systelek.pož.signalizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 2 175,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Braislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 902/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vysačka so štipcom a špendlíkom, zápisník s perom
Hodnota fakturovaného plnenia 201,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIBOR VARGA TSV PAPIER
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanského 80 984 01 Lučenec
IČO: 32627211Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 903/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obhliadka protipož.uzáverov - cenová ponuka
Hodnota fakturovaného plnenia 90,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROBATYS BRATISLAVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čajakova 21 811 05 Bratislava
IČO: 44836247Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 904/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) za dodané používateľmi uhradené kópie 5/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 61,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO,.e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strasse 53 D-10713 BERLIN D.
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 905/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie s plnou penziou IT AKADEMIA
Hodnota fakturovaného plnenia 668,55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CENTRUM SPOLOČNÝCH ČINNOSTÍ SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9 840 05 Bratislava
IČO: 00398144Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 906/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Šimkovič J.
Hodnota fakturovaného plnenia 387,37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 907/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmena letenky Šimková K,
Hodnota fakturovaného plnenia 20,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 908/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Šimkovič J.
Hodnota fakturovaného plnenia 474,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 909/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky I.Hermanovská
Hodnota fakturovaného plnenia 646,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 910/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb -projekty FabLab, Ecolnn Danube
Hodnota fakturovaného plnenia 5 900,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVA HOTELS AND TRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panská 39 811 01 Bratislava
IČO: 44284217Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 911/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby spojené s medzinárodnou účasťou - konferencia
Hodnota fakturovaného plnenia 388,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVA HOTELS AND TRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panská 39 811 01 Bratislava
IČO: 44284217Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 912/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) práca technika pož.ochrany - služby 2q/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 100,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VAĽO PETER
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefánikova 70 07101 Michalovce
IČO: 41847164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 913/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb údržby a rozvoja 05/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 914/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada úhrnnej čiastky faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 155,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 915/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefonické poplatky 05/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 2,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 916/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 13 209,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 917/18
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náklady za pos.služby: teplo, el.energia, vodné, stočné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP -FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 919/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUCVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží - SG, ŠVS BB, ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 98,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 920/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.169/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) národný projekt -ITA konferencia s plnou penziou I
Hodnota fakturovaného plnenia 8 201,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CENTRUM SPOLOČENSKÝCH ČINNOSTÍ SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9 840 05 Bratislava
IČO: 00391844Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 921/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.47/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) lukostrelecké aktivity
Hodnota fakturovaného plnenia 225,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LUKOSTRELECKÝ KLUB PERUN, o.z.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Wiltsonovo nábrežie 185/142 94901 Nitra
IČO: 42184796Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 922/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 117,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 923/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 634,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 924/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF - záloha na energie
Hodnota fakturovaného plnenia 373,95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 925/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamerového systému CVTI SR
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 926/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Klimo Marian
Hodnota fakturovaného plnenia 789,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 927/18
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 1 633,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 621 06 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 928/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis 01.01.2018-31.03.2018odpočítanie provízií za polatky
Hodnota fakturovaného plnenia -1 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BNP PARIBAS REAL ESTATE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Avenue Louise 235 Louizalann Brussels BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 929/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fak.- za poplatky a služby podľa rozpisu
Hodnota fakturovaného plnenia 1 489,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BNP PARIBAS REAL ESTATE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Avenue Louise 235 Louizalann Brussels BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 930/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.182/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF - služby web stránky
Hodnota fakturovaného plnenia 51,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WEBHOUSE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Paulínska 20 91701 Trnava
IČO: 36743852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 931/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluvné pokuty za porušenie VOP
Hodnota fakturovaného plnenia 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 932/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.2/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) empirické dáta "ĹUDSKÉ PRÁVA A PRÁVA DIEŤAŤA -VNÍMANIE EXTRÉMIZMU A TERORIZMU"
Hodnota fakturovaného plnenia 11 750,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGENTÚRA SOCIÁLNYCH ANALÝZ,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisády 36 811 06 Bratislava
IČO: 35685930Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 933/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.164/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) testovanie komisárov ECDL, ECDLindex, certifikát
Hodnota fakturovaného plnenia 68,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šrobárova 2 041 80 Košice
IČO: 00397768Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 934/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) doplnenie statickej kamery v objekte CVTISR
Hodnota fakturovaného plnenia 501,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Braislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 935/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) presun otočnej kamery v objekte CVTISR
Hodnota fakturovaného plnenia 621,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Braislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 937/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 938/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 554,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 939/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 482,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.6.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000