Objednávky a faktúry január 2018

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 1/18 / 8.1.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 10.-11.1.2018
Hodnota objednaného plnenia 93,24 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Motel One Brussels
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royale 120, 1000 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 10/18 / 16.1.2018
Popis objednaného plnenia Dialničné známky na autá CVTI SR (české a rakúske)
Hodnota objednaného plnenia 731,50 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Česmad Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Levická 1, 826 40 Bratislava
IČO: 30779553
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 11/18 / 16.1.2018
Popis objednaného plnenia Reštaurovanie evidenčnej knihy z r. 1902
Hodnota objednaného plnenia 1 130,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Martin Petrinec
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rozvoj 1115/30, 054 01 Levoča
IČO: 50572687
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 12/18 / 16.1.2018
Popis objednaného plnenia dodávka hasiacich prístrojov
Hodnota objednaného plnenia 393,60 EUR s DPH
Garant objednávky Monika Rybáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAFIRS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
E.Bohúňa 2067/12 Ružomberok
IČO: 36423874
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca EHOVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 13/18 / 16.1.2018
Popis objednaného plnenia Občerstvenie na podujatie Vedecká cukráreň a kaviareň - celoročná objednávka, nákup pečiva
Hodnota objednaného plnenia 1 250,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lady gastro, Demovič a syn,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 11652241
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Agáta Fisterová
Funkcia referentkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 14/18 / 16.1.2018
Popis objednaného plnenia Občerstvenie na podujatie Vedecká cukráreň a kaviareň - celoročná objednávka, nákup v supermarkete
Hodnota objednaného plnenia 420,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kaufland
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 7, Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Agáta Fisterová
Funkcia referentkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 15/18 / 16.1.2018
Popis objednaného plnenia kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 254,93 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 16/18 / 16.1.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 05.-08.03.2018 R. Kollár
Hodnota objednaného plnenia 458,70 EUR s DPH
Garant objednávky RNDr. Mária Slovíková, CSc.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
H2 Hotel Berlin-Alexanderplatz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karl-Liebknecht-Strasse 32, 10178 Berlin, Nemecko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 17/18 / 19.1.2018
Popis objednaného plnenia Hotelové ubytovacie služby pre 2 osoby na 3 noci
Hodnota objednaného plnenia 534,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Nina Bratková, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Paka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudarska 1, 3320 Velenje, Slovinsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Nina Bratková, PhD.
Funkcia projektový manažér pre EcoInn DanubeVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 18/18 / 23.1.2018
Popis objednaného plnenia Odborná prehliadka teplovodnej plynovej kotolne CVTI SR, Hurbanova 6, 031 01 Liptovský Mikuláš
Hodnota objednaného plnenia 165,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ladislav Staroň
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ján Beťko, revízny technik TZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bellova 3472/10, L.Mikuláš
IČO: 114939630
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia vedúci ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 19/18 / 23.1.2018
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 2 - Február 2018
Hodnota objednaného plnenia 2 280,.- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Vladimír Ješko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Valeur, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Vladimír Ješko
Funkcia zástupca šéfredaktorkyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 2/18 / 10.1.2018
Popis objednaného plnenia nákup áut
Hodnota objednaného plnenia 61 820,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Milena Peeva
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Danubiaservice, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rožňavská 30, Bratislava
IČO: 31397549
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miloš Hrabinský
Funkcia pracovník VOVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 20/18 / 24.1.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 08.-09.02.2018 V.Petrášová
Hodnota objednaného plnenia 105,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Aparthotel Adagio Access Bruxelles Europe Aparthotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue De l´Industrie 12, Brusel 1000, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 21/18 / 24.1.2018
Popis objednaného plnenia zakúpenie odborných publikácií Enc. Beliana 7. a 8.
Hodnota objednaného plnenia 119,65 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Vaněková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Knihomol, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lotyšská 24, 821 06 Bratislava
IČO: 47467731
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Miroslava Slezáková, PhD.
Funkcia kurátorkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 22/18 / 24.1.2018
Popis objednaného plnenia Dodanie kompatibilného projektora k interaktívnej tabuli vrátane montáže
Hodnota objednaného plnenia 840,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LeComp, Jozef Lesňák
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jozefa Czauczika 3, Levoča
IČO: 51147220
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 22A/18 / 24.1.2018
Popis objednaného plnenia Ročná aktualizácia licencií Fabasoft
Hodnota objednaného plnenia 2 940,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
IČO: 31605052
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ľubomír Bilský
Funkcia riaditeľ sekcie podpory vedyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 22B/18 / 24.1.2018
Popis objednaného plnenia Zakúpenie, demontáž a montáž zaisťovacích mechanizmou do okien budovy v DNV.
Hodnota objednaného plnenia 1852, 74 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Vaněková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Isoprim Slovakia, s. r. o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Muškátova 24, 902 01 Pezinok
IČO: 36799599
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Daniela Vaněková
Funkcia riaditeľka múzeaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 23/18 / 25.1.2018
Popis objednaného plnenia tonery
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JURIGA spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
IČO: 31344194
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 24/18 / 26.1.2018
Popis objednaného plnenia servis a brúsenie nožov
Hodnota objednaného plnenia 2998,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Milena Peeva
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomáš Gramblička
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 1, Bratislava 851 02
IČO: 40770842
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Smejová
Funkcia knihárkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 24A/18 / 26.1.2018
Popis objednaného plnenia Odvoz starého kancelárskeho nábytku na skládku
Hodnota objednaného plnenia 200,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Autodoprava Hanke Luboš
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rajecká 30, 821 07 Bratislava
IČO: 43487807
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia referent správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 24B/18 / 29.1.2018
Popis objednaného plnenia Slovenské dialničné známky ( 10 ks)
Hodnota objednaného plnenia 500,- EUR s DPH
Garant objednávky Robert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Národná Dialničná Spoločnosť a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO: 35909001
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 24C/18 / 28.1.2018
Popis objednaného plnenia Sústružnícke práce
Hodnota objednaného plnenia 30,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Martin Smeja, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bohuslav Hornáček - HOBO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Puškinova 32, 900 02 Modra
IČO: 34404082
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Martin Smeja, PhD.
Funkcia vedúci OCVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 25/18 / 30.1.2018
Popis objednaného plnenia Hotelové ubytovacie služby
Hodnota objednaného plnenia 369,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Nina Bratková, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel am Wilhelmsplatz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Wilhelmsplatz 9, Stuttgart-Mitte, 70182, Stuttgart, Nemecko
IČO: DE244635348
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Dominika Šipošová
Funkcia finančný manažér pre EcoInn DanubeVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 25A/18 / 30.1.2018
Popis objednaného plnenia Občerstvenie pre podujatie ResInfra@DR
Hodnota objednaného plnenia 135,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lady Gastro s.r.o., Štefan Demovič
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
IČO: 11652241
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Dominika Šipošová
Funkcia finančný manažér pre EcoInn DanubeVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 26/18 / 31.1.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 241,48 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hygge Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
31 Rue des Drapiers, 1050 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 26A/18 / 31.1.2018
Popis objednaného plnenia Zabezpečenie služby vrátnik na Starých Gruntoch
Hodnota objednaného plnenia 3 800,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG school security, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 47238372
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 27/18 / 31.1.2018
Popis objednaného plnenia hotelové ubytovanie
Hodnota objednaného plnenia 178,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Argus Hotel Brussels
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Capitaine Crespel 6, 1050 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 28/18 / 31.1.2018
Popis objednaného plnenia hotelové ubytovanie
Hodnota objednaného plnenia 143,10 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Chambord
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue de Namur 82, 1000 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 29/18 / 31.1.2018
Popis objednaného plnenia hotelové ubytovanie
Hodnota objednaného plnenia 101,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Berlaymont
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Boulevard Charlemange 11-19, 1000 Brusle, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 2A/18 / 10.1.2018
Popis objednaného plnenia kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
Hodnota objednaného plnenia 2187,96 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jozef Hamšík - PYROSTOP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bencúrova 61, 821 04 Bratislava
IČO: 31740022
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 3/18 / 11.1.2018
Popis objednaného plnenia peňažná pokladničná zásuvka
Hodnota objednaného plnenia 75,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Martin Smeja, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Dart spol, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorská 18, Bratislava 86104
IČO: 31321429
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Kmeť
Funkcia odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 30/18 / 31.1.2018
Popis objednaného plnenia hotelové ubytovanie
Hodnota objednaného plnenia 177,02 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Room55
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ramperstorffergasse 55, 05. Margareten, 1050 Viedeň, Rakúsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Hana Kubánová
Funkcia odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 4/18 / 15.1.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 17.-18.1.2018 R. Imrich
Hodnota objednaného plnenia 122,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Manos Stephanie
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chaussee De Charloi 28, 1060 Brussels, Belgium
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia EOVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 5/18 / 15.1.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 24.-25.1.2018 P. Braciník
Hodnota objednaného plnenia 79,24 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Aris Grand Place Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Grasmarkt 78-80, 1000 Brussels, Belgium
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 6/18 / 15.1.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 31.1.-1.2.2018 I. Hermanovská
Hodnota objednaného plnenia 125,74 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atlas Hotel Brussels
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Du Vieux Marché Aux Grains 30, 1000 Brussels, Belgium
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 7/18 / 15.1.2018
Popis objednaného plnenia mobil
Hodnota objednaného plnenia 595,- EUR s DPH
Garant objednávky RNDr. Mária Slovíková, CSc.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mobiluj.sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ital. Sk. Consulting, ul. Oslobodenia 867, 913 21 Trenčianska Turná
IČO: 47912502
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Milena Peeva
Funkcia riaditeľka SEPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 8/18 / 15.1.2018
Popis objednaného plnenia Revízia elektrických spotrebičov
Hodnota objednaného plnenia 531,18 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIVONEC SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Švermova 53/A, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 48121347
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 9/18 / 15.1.2018
Popis objednaného plnenia Oprava služob. motor. vozidla Škoda OctaviaCombi, havarijný stav-auto neprešlo STK
Hodnota objednaného plnenia 400,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ladislav Staroň
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IMPA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kuzmányho 12,811 06 Bratislava, prac. LM
IČO: 35761768
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia vedúci ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 9A/18 / 15.1.2018
Popis objednaného plnenia kontrola komínov
Hodnota objednaného plnenia 125,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kominár, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupolevova 24, 851 01 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1/2018 Doxx s.r.o.
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 518,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 10/18
Prináleží k zmluve/objednávke platobné karty
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za poh.hmoty, umýv.vozidla, prev.servis.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 422,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 100/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) inzercia aktivít
Hodnota fakturovaného plnenia 2 000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UČITEĽSKÉ NOVINY, o.z.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mýtna 23 811 07 Bratislava
IČO: 42418089Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 101/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis - zľava DEKVS 12/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 17,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA ,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 102/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis - zľava DEKVS 12/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 6,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a..s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 103/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné časopisu QUARK 2018
Hodnota fakturovaného plnenia 2 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VAELUR, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 104/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluva o nájme
Hodnota fakturovaného plnenia 401,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIPAD, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava
IČO: 50654098Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 105/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prav.upratovanie 12/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 106/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spotreba energii 2017 voda, teplo
Hodnota fakturovaného plnenia 8 562,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 107/18
Prináleží k zmluve/objednávke RÁMCOVÁ DOHODA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribučné náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 281,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 108/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola a čistenie komína, kom.zberačaod plyn.spotrebiča spalín
Hodnota fakturovaného plnenia 75,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KOMINÁR,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupolevova 24 851 01 Bratislava
IČO: 47229632Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 109/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.10/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 5 ks dialničné nálepky 2018 - České DN, rAKúSKE DN
Hodnota fakturovaného plnenia 739,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ČESMAD SLOVAKIA, o.z.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Levická 1 826 40 Bratislava
IČO: 30779553Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 110/18
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytované služb& a dodávky energií 1/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 1 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP - FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 113/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) členský príspevok Mgr.Kubiš, Mgr.Štefková, Mgr.Art.Pospíšilová
Hodnota fakturovaného plnenia 16 500,00 CZK s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LES ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO , z.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Belidle 64/3 150 00 Praha CZ
IČO: 67776396Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 114/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet - mobil SLOAD
Hodnota fakturovaného plnenia 207,71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS S.A.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II.27,B-1030 BRUXELLES BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 115/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky I.Richard
Hodnota fakturovaného plnenia 709,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 116/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn - NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 9 625,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 117/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis hydrantov
Hodnota fakturovaného plnenia 92,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROSTOP -J.HAMŠÍK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bencúrova 61 621 04 Bratislava
IČO: 31740022Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 118/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis hydrantov SG
Hodnota fakturovaného plnenia 1 799,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROSTOP J.HAMŠÍK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bencúrova 61 621 04 Bratislava
IČO: 31740022Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 119/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn -PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -5 577,59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 12/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1ks APPLE iPhone X256GB SPACE GREY
Hodnota fakturovaného plnenia 999,03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 621 06 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 121/18
Prináleží k zmluve/objednávke 277/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za nehnuteľnosť SLORD
Hodnota fakturovaného plnenia - 1 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BNP PARIBAS REAL ESTATE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Avenue Louise 235 Louizalann Brussels BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 122/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SAMSUNG G955 GALAXY S8+
Hodnota fakturovaného plnenia 595,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BUSINESS COMPANY SRLS - MOBILUJ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Via del Chiassco 68 55100 Luca ITALIA
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 123/18
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 383,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 49, 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 124/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn - NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 774,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 125/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn - NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 181,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 126/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn - NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 4 539,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 38515265Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 127/18
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výstavné priestory -konf.miestnosť
Hodnota fakturovaného plnenia 50 252,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Streženická cesta 45 02001 Púchov
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 128/18
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Streženická cesta 45 02001 Púchov
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 129/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mesačná kontrola systému elek.pož.signalizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Braislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 13/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) informačná služba SG 12/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 3 800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG SCHOOL SECURITY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 47238372Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 130/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodané používateľmi uhradené kópie odb.článkov a výp.kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 228,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strasse 53 D-10713 BERLIN D.
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 131/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výskumno- vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 040 01 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 132/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 426,91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 040 01 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 133/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn -NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 29 665,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 134/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom, služby spojené s nájmom
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 135/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu - nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 13 023,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 136/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tel.poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 1,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 137/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka a práca - vonkajšia brána CVTISR
Hodnota fakturovaného plnenia 232,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NENTON SK,spol. s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gbelská 19 84106 Bratislava
IČO: 35900903Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 138/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vykonanie TK+STK
Hodnota fakturovaného plnenia 96,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IMPA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kuzmányho 12 811 06 Bratislava
IČO: 35761768Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 139/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za el.energiu - NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 337,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 14/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mes.oplatky za monitor.systému pripojenia na PCOO
Hodnota fakturovaného plnenia 54,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STOPKRIMI, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23A 01001 Žilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 140/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Kollar R.
Hodnota fakturovaného plnenia 273,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 141/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská I.
Hodnota fakturovaného plnenia 734,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 142/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn -ŠVSPN - NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 411,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 3581256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 143/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra -knihy
Hodnota fakturovaného plnenia 100,61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OECD - TURPIN DISTRIBUTION
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pageud Drive S., UNITED KIGDOM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 144/18
Prináleží k zmluve/objednávke 510/190119/2017-ATYP
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Energie
Hodnota fakturovaného plnenia 124,65
Dátum doručenia faktúry 24.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TU v KE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 04200 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 146/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyúčtovanie plynu -PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -1 583,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOCVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 147/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava
Hodnota fakturovaného plnenia 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURO VÝŤAHY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 1 821 04 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 148/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 2 letenky Bratková, Šípošová
Hodnota fakturovaného plnenia 174,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 149/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka Petrášová
Hodnota fakturovaného plnenia 649,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 15/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 20,71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova 3004/7 Praha 4- Modřany 134 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 150/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 122,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 151/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DOBROPIS - vyúčtovanie skutočných nákladov za služby
Hodnota fakturovaného plnenia - 2 876,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP-FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 152/18
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/14/11/42
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) CD+CDROM Osobná zodpovednosť...
Hodnota fakturovaného plnenia 64,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NAKADATELSTVÍ FORUM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Záhradnícka 46 821 08 Bratislava
IČO: 46490213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 153/18
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamer.systemu
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
akcent Nova
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 112 974 01 Banska Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 154/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náhrady autorských odmien
Hodnota fakturovaného plnenia 1,17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LITA, AUTORSKÁ SPOLOČNOSŤ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mozartova 9 81102 Bratislava
IČO: 0000420166Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 155/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.21/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zväzky - enciklopédie
Hodnota fakturovaného plnenia 119,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KNIHOMOL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lotysská 24 821 06 Bratislava
IČO: 47437731Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 156/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) FAK. záloha na energie
Hodnota fakturovaného plnenia 58,17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVWERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 040 01 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 157/18
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 456,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 621 06 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 158/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS, OBJ,15/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 254,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 9 821 04 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 159/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky p.Beňo
Hodnota fakturovaného plnenia 559,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 16/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom, služby spojené s užívaním priestoru
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 160/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) demontáž pancierových dvojkrídlových dverí
Hodnota fakturovaného plnenia 480,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROCRAFT SKs.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24/3982 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50308726Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 161/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) UNC - odhŕňanie snehu ŠVS BB
Hodnota fakturovaného plnenia 79,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KOPTECH, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 14539/133 97409 Banská Bystrica
IČO: 46655492Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 162/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 448,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 163/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 483,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 164/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 409,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 165/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 427,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 17/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola prenos.has.prístrojov, vyprac.potvrdenia o kontrole
Hodnota fakturovaného plnenia 34,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROSTOP - HULIAK,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ipeľská 615/20 010 01 Žilina
IČO: 36795488Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 18/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Fikselová Martina
Hodnota fakturovaného plnenia 649,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 19/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF - záloha na energie
Hodnota fakturovaného plnenia 58,17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 040 01 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 374,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.01.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 20/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) BIO ONE COMPLETE- obnova predplatného 2018
Hodnota fakturovaného plnenia 4 464,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALBERTINA ICOME BRATISLAVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 21/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) montáž a zapoj.termostatov RDG 100-oprava FAN COILER zapRDG.
Hodnota fakturovaného plnenia 1 714,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNOLOGY SOLUTIONS BENE SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III 2804/7 98403 Lučenec
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 23/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KO
Hodnota fakturovaného plnenia 331,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavne mesto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primacionalne namestie 1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 27/18
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluva o dielo
Hodnota fakturovaného plnenia 290,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Euro vytahy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovatelska 1 821 04 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 28/18
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluva o dielo
Hodnota fakturovaného plnenia 484,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Euro vytahy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovatelska 1 821 04 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 29/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 371,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 3/18
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 3 457,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.01.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 621 06 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 31/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1355/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby technika
Hodnota fakturovaného plnenia 456,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milan Bojnansky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Janka Alexyho 11 841 01 Bratislava
IČO: 40961478Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 32/18 Slovdekra
Prináleží k zmluve/objednávke c obj.181/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) premeranie spotreby
Hodnota fakturovaného plnenia 792,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovdekra s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Polianky 2834/19 841 01 Bratislava
IČO: 31324797Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 33/18
Prináleží k zmluve/objednávke 510/190119/2017-ATYP
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 199,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technicka univerzita v KE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letna 9 042 00 Kosice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 34/18
Prináleží k zmluve/objednávke c.obj.A74476132
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 999,03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 82108 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 36/18
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 62,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 37/18
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 45,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 38/18
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 72,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 39/18
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 76,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 4/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.192/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelársky papier
Hodnota fakturovaného plnenia 397,13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.01.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 9 821 04 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 40/18
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 697,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 41/18
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 38,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 42/18
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 86,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 43/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠRVŠ -služby - valné zhromaždenie VŠ hotel Magnólia
Hodnota fakturovaného plnenia 395,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám.1.mája 5 811 06 Bratislava
IČO: 31362711Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 44/18
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 24,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 45/18
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 2,09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 46/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tématický monitoring 12/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STORIN PLUS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 47/18
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) neprettržitá ochrana majetku ŠVS LM
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 48/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisná činnosť - EZS CP A71
Hodnota fakturovaného plnenia 45,37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DELTECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 49/18
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nepretržitá pohotovosť
Hodnota fakturovaného plnenia 28,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ 1, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 01 Trnava
IČO: 36703176Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 5/18
Prináleží k zmluve/objednávke RÁMCOVÁ ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery HP
Hodnota fakturovaného plnenia 4 768,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.01.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JURIGA, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gercenova 3 851 01 Bratislava
IČO: 31344194Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 50/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 346,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 9 821 04 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 51/18
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu - prev,priestory ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 01 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 53/18 GO travel slovakia s.r.o.
Prináleží k zmluve/objednávke EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 271,95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 54/18
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 94,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 3 917 01 Trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 55/18
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 155,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 56/18
Prináleží k zmluve/objednávke 139/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 42,0000 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lazar Consulting s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klariska 10 81103 Bratislava
IČO: 35740175Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 57/18
Prináleží k zmluve/objednávke 591/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preddavková fak. - záloha za opravu strechy, zat.fasády
Hodnota fakturovaného plnenia 5 800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GIT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Piešťanská cesta 412/48 922 03 Vrbové
IČO: 44243481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 58/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 385,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 59/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 10 416,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 6/18
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyjadrenie proti rizsudku BVS - Právne služby
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.01.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.POKORNÝ ADVOKÁT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 60/18
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 507,37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 61/18
Prináleží k zmluve/objednávke 564/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zml.o dielo:rozdielová analýza udržat.bezpeč,systému ochrany osob.údajov
Hodnota fakturovaného plnenia 23 400,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 62/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 4ks hosťovské karty -priestory TECHNICOM
Hodnota fakturovaného plnenia 40,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 63/18
Prináleží k zmluve/objednávke 483/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualizácia podstránok www.múzeum.sk
Hodnota fakturovaného plnenia 120,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ING.ŠOKA MILAN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Švermova 6971/53 974 04 Banská bYSTRICA
IČO: 33861129Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 64/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DC VaV hosp.blok Žilinská univ.
Hodnota fakturovaného plnenia 57,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RIMI-SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skalická cesta 17 831 02 Bratislava
IČO: 35763329Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 65/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Šuran Filip
Hodnota fakturovaného plnenia 176,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 66/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné, zrážky, NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 508,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 67/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 164,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 68/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) publikovanie odborného článku
Hodnota fakturovaného plnenia 940,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPRINGER OPEN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
6h Floor 236 Grays inn Road LONDON WCXX 8HB
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 69/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.183/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) peugeot BA240XS dielenské práce na zákazku
Hodnota fakturovaného plnenia 257,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FINAL -CD BRATISLAVA, sopol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
IČO: 45960470Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 7/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistné za 31.12.2017 -30.12.2018
Hodnota fakturovaného plnenia 2 224,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.01.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21 821 08 Bratislava
IČO: 47236060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 70/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) laminovanie A3 LESKLÉ
Hodnota fakturovaného plnenia 108,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WIGOER COPY OFFICE PLOT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 133 83104 Bratislava
IČO: 46321012Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 71/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) transakcie firemných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 675,27 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DINERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám.Slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 72/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) údržba výťahu SG
Hodnota fakturovaného plnenia 86,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ROVA SERVIS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plátenícka 18 821 09 Bratislava
IČO: 35934247Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 73/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strážna služba
Hodnota fakturovaného plnenia 7 581,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EAGLE SECURITY,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 10/A 821 05 Bratislava
IČO: 35800259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 74/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.1/2017/156/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ročné predplatné časopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 28,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BETON TKS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Zámecké 9 140 00Praha 4 CZ
IČO: 26463407Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 76/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 3 348,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 77/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady 2018
Hodnota fakturovaného plnenia 526,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 78/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyúčtovanie nákladov: elek.en.,teplo, voda, TÚV rok 2017
Hodnota fakturovaného plnenia 178,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 040 01 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 79/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 500,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 8/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistné za 31.12.2017 -30.12.2018 MOT.VOZIDIEL
Hodnota fakturovaného plnenia 1 177,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.01.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21 821 08 Bratislava
IČO: 47236060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 80/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis stroja NEOPOST
Hodnota fakturovaného plnenia 156,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EVROFIN, INT, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jarošova 1 831 03 Bratislava
IČO: 44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 81/18
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energ. - PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -503,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 83/18
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.en. NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 383,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 84/18
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.energie PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -673,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 85/18
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dozor a poradenstvo BOZP a OOP
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP -SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 86/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb:údržby a roozvoja 12/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 87/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) analyt.štúdia"horizontálna IKT" PROJEKT
Hodnota fakturovaného plnenia 28 100,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INTERES INSTITUTE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klincová 37/B 821 08 Bratislava
IČO: 48136000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 88/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) seminar and directors
Hodnota fakturovaného plnenia 261,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IATUL INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UN.LIBRARIES
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sparkassenstrasse 2, 807 91 Muenchen, GERMANY
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 89/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 106,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLESIANEER MIETTEX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 9/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 129,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.01.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 90/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 15ks zamest.karta , 7ks spriev. karty MULTISPORT
Hodnota fakturovaného plnenia 578,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
IČO: 48059528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 91/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Bracinik Peter
Hodnota fakturovaného plnenia 844,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 92/18
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby OPP a BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. SYSTEM -IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 93/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev,náklady 12/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 2 428,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATSLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 94/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodané používateľmi uhradené kópie odb.článkov a výp.kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 26,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB, TECHNISCHE INFORMATIONSBIBLIOTHEK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Welfengarten 1 B 30167 Hannover
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 95/18
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za elektrickú energiu -nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 604,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 96/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) el.energia - nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 9,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 48 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 97/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za - elektrická energia -nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 282,57 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 48 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 98/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu - nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 205,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 48 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 99/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 84,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 10 921 79 Piešťany
IČO: 36252484