Objednávky a faktúry február 2018

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve neuvedená
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 31/18
Popis objednaného plnenia Ročná záručná servisná prehliadka kondenzačného kotla do 35 kW (2ks)
Hodnota objednaného plnenia 120,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pro Termo, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Winterova 6, 92101 Piešťany
IČO: 31414141
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 32/18
Popis objednaného plnenia Fotografovanie 30 výtvarných diel, sprac. materiálu do digitálnej podoby pre tlač
Hodnota objednaného plnenia 230.- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Ilenčík
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Švábska 53, 080 05 Prešov
IČO: 46275355
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 33/18 / 6.2.2018
Popis objednaného plnenia Mobilné telefóny Samsung Galaxy S7 G930 32GB BLACK
Hodnota objednaného plnenia 2 238,- EUR s DPH
Garant objednávky RNDr. Boris Ďuriš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mobiluj.sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
internetový obchod
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Zuzana Onderiková
Funkcia ŠVS BAVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 34A/18 / 7.2.2018
Popis objednaného plnenia jednorazové cestovné poistenie - svet
Hodnota objednaného plnenia 24,70 EUR s DPH
Garant objednávky prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AXA poisťovňa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
www.axa.sk
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Janka Kopčanová
Funkcia asistentka GRVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 35/18 / 8.2.2018
Popis objednaného plnenia Kontrola technického stavu auta, Mazda Premacy BL 336 GF, STK + EK kontrola
Hodnota objednaného plnenia 150,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Centrum Lamač, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska 11, 841 03, Bratislava
IČO: 45339511
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 36/18 / 9.2.2018
Popis objednaného plnenia Inštalácia a upgeade múzejného systému Bach Pro Muzeum
Hodnota objednaného plnenia 1 037,98 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Vaněková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bach system s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III/54, Lučenec
IČO: 36620203
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Martina Kočí
Funkcia kurátorkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 37/18 / 9.2.2018
Popis objednaného plnenia Technické vybavenie na fotografovanie zbierkových predmetov (set na fotografovanie produktov, držiak na fotopozadie, látkové fotopozadie)
Hodnota objednaného plnenia 221,61 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Vaněková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bulk Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krátka 22, Banská Bystrica
IČO: 36638137
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Martina Kočí
Funkcia kurátorkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 38/18 / 9.2.2018
Popis objednaného plnenia Občerstvenie vo forme teplého obeda pre 60 účasníkov seminára k duševnému vlastníctvu dňa 15.2.2018 v rámci implementácie projektu VIP4SME
Hodnota objednaného plnenia 450,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUVICO, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, 851 05 Bratislava
IČO: 48000426
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Kuková
Funkcia finančná manažérka OMPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 38A/18 / 9.2.2018
Popis objednaného plnenia predplatné - Hospodárske noviny
Hodnota objednaného plnenia 219,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mafra Slovakia, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 39/18 / 12.2.2018
Popis objednaného plnenia Strava pre súťaž Robocup 2018 pre 140 osôb
Hodnota objednaného plnenia 2 990,40 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mišík Vladimír - školské stravovanie
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Červenej armády 25, 036 01 Martin
IČO: 33578290
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 39A/18 / 12.2.2018
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 1 osobu na 1 noc, 19.-20.2.2018, Brusel
Hodnota objednaného plnenia 89,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Motel One Brussels
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royale 120, 1000 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ľubomír Bilský
Funkcia riaditeľ sekcie podpory vedyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 40/18 / 12.2.2018
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 1 osobu na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 105,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
University Foundation
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Egmontstraat 11 rue d´Egmont, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 41/18 / 12.2.2018
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 1 osobu na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 243,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atlas Hotel Brussels
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Du Vieux Marché Aux Grains 30, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 42/18 / 12.2.2018
Popis objednaného plnenia Obojstranné laminovanie 35 ks
Hodnota objednaného plnenia 21,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Eva Kalužáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Wigger
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 1543/133, 83102 Bratislava
IČO: 46321012
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Eva Kalužáková
Funkcia manažér publicityVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve NIE
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 43/18 / 12.2.2018
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre súťaž RoboCup - refundácia výdavkov
Hodnota objednaného plnenia 400,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Spojená škola v Martine
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Červenej armády 25, 036 01 Martin
IČO: 17050499
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 44/18 / 12.2.2018
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre súťaž RoboCup 2018 v rámci projektu IT akadémia pre 140 osôb
Hodnota objednaného plnenia 3 080,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Spojená škola v Martine
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Červenej armády 25, 036 01 Martin
IČO: 17050499
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 45/18 / 12.2.2018
Popis objednaného plnenia servisný zásah s výmenou HDD
Hodnota objednaného plnenia 360,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, 83152 Bratislava
IČO: 36383431
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 46/18 / 12.2.2018
Popis objednaného plnenia tonery
Hodnota objednaného plnenia 4951,20 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PC SEMA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina
IČO: 36426041
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 47/18 / 12.2.2018
Popis objednaného plnenia Lukostreľba
Hodnota objednaného plnenia 225,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lukostrelecký klub Perun
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Wilsonovo nábrežie 185/142, 94901 Nitra
IČO: 42164796
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Tomáš Bukovský
Funkcia Samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 47A/18 / 12.2.2018
Popis objednaného plnenia nákup licencie MSDN
Hodnota objednaného plnenia 1 818,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Exe a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 1, Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 48/18 / 14.2.2018
Popis objednaného plnenia Bezpečnostný SSL certifikát
Hodnota objednaného plnenia 492,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, 83152 Bratislava
IČO: 36383431
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Stanislav Jursa
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 48A/18 / 14.2.2018
Popis objednaného plnenia servis - údržba regulačnej stanice plynu
Hodnota objednaného plnenia 163,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ľuboš Čecho - RSP Servis
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Snežienková 42, 971 01 Prievidza
IČO: 40652572
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 49/18 / 15.2.2018
Popis objednaného plnenia Reklamné kartičky s hĺbkovou potlačou a webkam krytky s hĺbkovou potlačou
Hodnota objednaného plnenia 2 554,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Peter Beňo
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cortesa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krušpánová 7, 851 01 Bratislava
IČO: 36357821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Peter Beňo
Funkcia NCP pre H2020Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 50/18 / 15.2.2018
Popis objednaného plnenia klinové remene pre VZT
Hodnota objednaného plnenia 154,30 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Valivé ložiská P & M, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Odborárska 1, 831 02 Bratislava
IČO: 44512023
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 51/18 / 19.2.2018
Popis objednaného plnenia Catering
Hodnota objednaného plnenia 1 104,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAPS COMON s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lovinského 43, 81104 Bratislava
IČO: 35853956
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Tomáš Bukovský
Funkcia Samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 52/18 / 19.2.2018
Popis objednaného plnenia Prenájom priestorov
Hodnota objednaného plnenia 393,60 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAPS COMON s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lovinského 43, 81104 Bratislava
IČO: 35853956
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Tomáš Bukovský
Funkcia Samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 53/18 / 19.2.2018
Popis objednaného plnenia Ručné a elektrické náradie s príslušenstvom
Hodnota objednaného plnenia 1 471,62 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Martin Smeja, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Allmedia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod gaštanmi 4, 82107 Bratislava
IČO: 00681270
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Martin Smeja, PhD.
Funkcia vedúci OCVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 53A/18 / 19.2.2018
Popis objednaného plnenia polepy - informačný systém budovy
Hodnota objednaného plnenia 6 768,80 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
QEX, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brnianska 1, 911 05 Trenčín
IČO: 00587257
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 54/18 / 20.2.2018
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 3 - MAREC 2018
Hodnota objednaného plnenia 2 280,.- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Vladimír Ješko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Valeur, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Vladimír Ješko
Funkcia zástupca šéfredaktorkyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 54A/18 / 19.2.2018
Popis objednaného plnenia Oprava havarovaného auta Ford Focus
Hodnota objednaného plnenia 3 145,93 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AutoPolis, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava
IČO: 35728311
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 55/18 / 20.2.2018
Popis objednaného plnenia (1970 ks) List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
Hodnota objednaného plnenia 260,04 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROMPt tlačiareň cenín, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jozefa Hagaru 9, 83151 Bratislava 34
IČO: 00698407
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 56/18 / 20.2.2018
Popis objednaného plnenia Akreditácia testovacieho centra ECDL
Hodnota objednaného plnenia 2 850,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ladislav Staroň
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská informatická spoločnosť FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5692 842 48 Bratislava
IČO: 30845874
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia vedúci ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 56A/18 / 20.2.2018
Popis objednaného plnenia servis plynových kotlov
Hodnota objednaného plnenia 582,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Regulaterm Control s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Smaragdová 9, 851 10 Bratislava
IČO: 45992371
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 57/18 / 21.2.2018
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 549,58 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elfa, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park Komenského 7, 040 01, Košice
IČO: 31648410
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboru Akvizície a spracovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 58/18 / 21.2.2018
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 120,06 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Inform
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 14, 010 01 Žilina
IČO: 47117362
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboru Akvizície a spracovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 59/18 / 21.2.2018
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 757,44 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Martinus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obchodná 26, 811 06, Bratislava
IČO: 45503249
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboru Akvizície a spracovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 60/18 / 21.2.2018
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 1 296,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Panta Rhei, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 31443923
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboru Akvizície a spracovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 61/18 / 21.2.2018
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 730,70 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vydavateľstvo Spektrum STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mýtna 30, 811 07 Bratislava
IČO: 00397687
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboru Akvizície a spracovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 62/18 / 21.2.2018
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 397,85 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UniKnihy
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gayova 2513/4, 811 09 Bratislava
IČO: 36683132
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboru Akvizície a spracovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 63/18 / 21.2.2018
Popis objednaného plnenia Obojstranné laminovanie 23 ks
Hodnota objednaného plnenia 21,.- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Eva Kalužáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Wigger
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 1543/133, 83102 Bratislava
IČO: 46321012
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Eva Kalužáková
Funkcia manažér publicityVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 64/18 / 21.2.2018
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 1 osobu na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 112,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NH Brussels Stéphanie
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
32 Rue Jean Stas, 1060 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 64A/18 / 21.2.2018
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 1 osobu na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 148,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
City Hotel Ljubljana
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dalmatinova Street 15, Ľubľana, 1000 Slovinsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 65/18 / 21.2.2018
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 1 osobu na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 116,74 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Manos Stephanie
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chaussée De Charleroi 28, 1060 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 66/18 / 21.2.2018
Popis objednaného plnenia Hotelové ubytovacie služby pre 2 osoby na 3 noci
Hodnota objednaného plnenia 189,36 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Apartment Flower Square/Eva Svircic, Helga Svircic
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Preradoviceva ulica 12, 10 000 Zagreb, Croatia
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca odboru OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 67/18 / 23.2.2018
Popis objednaného plnenia Knižné poukážky na súťaž RoboCup 2018 - Projekt IT akadémia
Hodnota objednaného plnenia 1 496,40 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Martinus, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gorkého 4, 036 01 Martin
IČO: 45503249
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 68/18 / 23.2.2018
Popis objednaného plnenia Poháre a medaily pre súťaž RoboCup 2018 v rámci projektu IT akadémia
Hodnota objednaného plnenia 322,21 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Viva Trade, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Szakkayho 1, 040 01 Košice
IČO: 36202347
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 68A/18 / 23.2.2018
Popis objednaného plnenia Nákup zimných pneumatík + diskov na nové auto Škoda Octavia
Hodnota objednaného plnenia 1198,07 EUR s DPH
Garant objednávky Robert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Danubiaservis
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rožnavská 30, 821 04 Bratislava
IČO: 31397549
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 68B/18 / 23.2.2018
Popis objednaného plnenia stavebné práce - opravy
Hodnota objednaného plnenia 3 172,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ProCraft SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50308726
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 69/18 / 26.2.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie pre 12 osôb na 6 nocí v Bratislave pre participantov zelenej letnej školy inovátorov
Hodnota objednaného plnenia 1 418,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Nina Bratková, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU BA, Hotel Akademik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bernolákova 1, 811 07 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Nina Bratková, PhD.
Funkcia projektový manažér pre EcoInn DanubeVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 70/18 / 26.2.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie pre 10 osôb na 6 nocí v Bratislave pre participantov zelenej letnej školy inovátorov
Hodnota objednaného plnenia 1 182,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Nina Bratková, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU BA, Študentský domov Jura Hronca
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 1, 811 07 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Nina Bratková, PhD.
Funkcia finančný manažér pre EcoInn DanubeVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 71/18 / 26.2.2018
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 1 osobu na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 91,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel International Prague
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koulova 1501/15, 16000 Praha, ČR
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 72/18 / 27.2.2018
Popis objednaného plnenia Prihlásenie nového auta do evidencie na dopravnom inšpektoráte + EČV
Hodnota objednaného plnenia 563,- EUR s DPH
Garant objednávky Robert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Danubiaservis
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rožnavská 30, 82104 Bratislava
IČO: 31397549
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 72A/18 / 28.2.2018
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 1 osobu na 4 noc
Hodnota objednaného plnenia 456,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Apartment Roma San Pietro Suite
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Via dei Savorelli 54, 00165 Rím, Taliansko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 72B/18 / 27.2.2018
Popis objednaného plnenia služba vrátnik-informátor 3/2018
Hodnota objednaného plnenia 3 800,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG school security, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 47238372
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 166/18
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Závierka EKOS
Hodnota fakturovaného plnenia 191,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
vema
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 82109 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 167/18 TU v KE
Prináleží k zmluve/objednávke 462/190102/2015-ATYP
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Služby
Hodnota fakturovaného plnenia 2091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TU v KE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 168/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Právne služby
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.POKORNÝ - ADVOKÁT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 169/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aplikačné a systémové konzultácie - zvýšená sadzba
Hodnota fakturovaného plnenia 33,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 170/18
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 53,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova 3004/7 Praha 4- Modřany 134 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 171/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kreditačné poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 288,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EVROFIN, spol,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jarošova 1 63103 Bratislava
IČO: 44563435Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 172/18
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK ING.KUPEC V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 173/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 5ks typ práškový RAIMA P6, 5ks typ snehový RAIMA K5
Hodnota fakturovaného plnenia 357,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAFIRS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
E.Bohúňa 12 034 01 Ružomberok
IČO: 36423874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 174/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 175/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Bilský Ľ.
Hodnota fakturovaného plnenia 649,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 176/18
Prináleží k zmluve/objednávke platobné karty
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za diesel, benzín,prev.náplne, umýv.voz., prev .a ser. poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 542,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 177/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.18/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠVS LM - prehliadka teplovodnej plynovej kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 165,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BEŤKO J.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berniolákova 3472/10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 11939530Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 178/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby k softvérovému produktu V.O. SYSTEM
Hodnota fakturovaného plnenia 42,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAZAR CONSULTING, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klariská 10 81103 Bratislava
IČO: 35740175Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 179/18
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 92,69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 180/18
Prináleží k zmluve/objednávke 68/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 520,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOMSUBYT - MILOŠ DANADA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 181/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn - NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 774,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 182/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn - NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 181,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 183/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn - NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 4 539,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 184/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 174,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 185/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sústruženie úplast.p.
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BOHUSLAV HORNÁČEK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Puškinova 32 900 02 Modra
IČO: 34404082Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 186/18
Prináleží k zmluve/objednávke RÁMCOVÁ ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 8 672,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EAGLE SECURITY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 10/A 821 05 Bratislava
IČO: 35800259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 187/18
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 188/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAKIA ONLINE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 189/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery komp.CANON a HP
Hodnota fakturovaného plnenia 216,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JURIGA, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gercenova 3 851 01 Bratislava
IČO: 31344194Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 190/18
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el. energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 604,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZES ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 191/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LETENKY Badura
Hodnota fakturovaného plnenia 649,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 192/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LETENKY Kubíková
Hodnota fakturovaného plnenia 689,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 193/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Trangošová
Hodnota fakturovaného plnenia 496,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKY TRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 194/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 9 954,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 195/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok na kryt.admin. nákladov
Hodnota fakturovaného plnenia 33,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SANET
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 811 07 Bratislava
IČO: 17055270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 196/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisný zásah na programových aplikáciach
Hodnota fakturovaného plnenia 120,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BACH SYSTEMS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Rázusa 49 984 01 Lučenec
IČO: 36620203Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 197/18
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev,náklady 2018: el.en., teplo TÚV, Vodné, stoč., zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 526,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 198/18
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 499,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 199/18
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 76,27 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 200/18
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 38,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 201/18
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 79,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 202/18
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 707,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 203/18
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 70,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763796Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 204/18
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 46,19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 205/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn - NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 411,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35615256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 206/18
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za poh.hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia 220,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322632Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 207/18
Prináleží k zmluve/objednávke 159/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné časopisu QUARK 2018
Hodnota fakturovaného plnenia 2 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VALEUR, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 208/18
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu - PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -3,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 48 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 209/18
Prináleží k zmluve/objednávke 24/EO/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) transakcie firemných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 1 661,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DIENERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám.Slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 210/18
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.energie nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 2 197,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 211/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SG - Informačná služba
Hodnota fakturovaného plnenia 3 800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 47238372Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 212/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 17ks zam. karta MULTISPORT, 6 ks spriev.karta MULTISPORT
Hodnota fakturovaného plnenia 599,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
IČO: 48059528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 214/18
Prináleží k zmluve/objednávke 24/EO/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platobná karta
Hodnota fakturovaného plnenia 473,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners Club CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 215/18
Prináleží k zmluve/objednávke 187
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za inzerciu
Hodnota fakturovaného plnenia 2000 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Učitelské noviny, o.z.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mýtna 4628/23, 811 07
IČO: 42418089Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 216/18
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za vodné stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 19,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48, 82646 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 217/18
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 00,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 218/18
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poradenstvo v BOZP a OPP
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UrbanBP servis, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314, Trebatice 922 10
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 219/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Hosp. noviny print
Hodnota fakturovaného plnenia 219,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAFRA Slovakia, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 34, Bratislava
IČO: 31333524Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 220/18
Prináleží k zmluve/objednávke 45/NIT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) STN-ONLINE predplatné
Hodnota fakturovaného plnenia 1 149,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Úrad pre normalizáciu
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefanovičova 3
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 221/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Čistenie rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 106,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska cesta 3943, 851 04, Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 222/18
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za energie
Hodnota fakturovaného plnenia 6 110,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6, 81000, Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 223/18
Prináleží k zmluve/objednávke 3300/PK/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 2091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9, 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 224/18
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola systému
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectl, spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D, 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 225/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016 / obj: 22/A/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ročná aktualizácia Fabasoft
Hodnota fakturovaného plnenia 2940,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sevitech a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 226/18
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za energie
Hodnota fakturovaného plnenia 229,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE StredoSlovenská Energetika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke8591/4B, 01047 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 227/18
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávky energií
Hodnota fakturovaného plnenia 1620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ustredná Vojenská Nemocnica SNP- FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen. Miloš Vesela 21, 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 228/18
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka elektriny
Hodnota fakturovaného plnenia 306,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VSE Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31, 04291 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 229/18
Prináleží k zmluve/objednávke 35/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava auta Mazda Premacy BA 336 GF
Hodnota fakturovaného plnenia 243,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Centrum Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska 11, 84103 Bratislava
IČO: 45339511Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 230/18
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 59,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 231/18
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B, 91721 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 232/18
Prináleží k zmluve/objednávke 3077/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 5912,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 , 01026 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 233/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomné nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 13 459,71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 234/18
Prináleží k zmluve/objednávke 42
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Laminovanie A3 lesklé
Hodnota fakturovaného plnenia 21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WIGER
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 133 Bratislava 83104
IČO: 46321012Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 235/18
Prináleží k zmluve/objednávke 37/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar- múzem školstva
Hodnota fakturovaného plnenia 273,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bulk Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krátka 22 Banská Bystrica 5, 97405
IČO: 36638137Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 236/18
Prináleží k zmluve/objednávke 33/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nákup mobil. telefónov
Hodnota fakturovaného plnenia 2 184, 00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.2. 2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Business Compny srls
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Via del Chiasso 68 55100 Lucca, Taliansko
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 237/18
Prináleží k zmluve/objednávke 31/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Servis na kotloch Vaillant
Hodnota fakturovaného plnenia 120,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRO TERMO s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Winterova 6, 921 01 Piešťany
IČO: 31414141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 238/18
Prináleží k zmluve/objednávke 45/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Servis na diskovom poli
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.5.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 83152Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 239/18
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Predplatné časopisu Beton
Hodnota fakturovaného plnenia 718,96 Kč s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BETON TKS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Zámecké 9, 140 00 Praha 4
IČO: 26463407Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 240/18
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nákup kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 495,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.02.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIBER Ligue
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Weena 501, NL-3013 AL Rotterdam
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 241/18
Prináleží k zmluve/objednávke Z201737893_Z
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Distribučné náklady Quark- január
Hodnota fakturovaného plnenia 344,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slov. pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9, 975 99 Ban. Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 242/18
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Internet a mobil
Hodnota fakturovaného plnenia 198,55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS S.A.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II.27, B-1030 Bruxelles Belgium
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 243/18
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Používateľmi hradené kópie a výpožičky kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 60,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner Strase 53, D-10713 Berlin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 244/18
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Služby
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Služby mesta Michalovce s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 245/18
Prináleží k zmluve/objednávke 207/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výskumno-vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 426,91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univrzita v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9, 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 246/18
Prináleží k zmluve/objednávke 207/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výskumno-vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9, 04200 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 247/18
Prináleží k zmluve/objednávke 548/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zmluva o nájme
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Streženická cesta 45, 02001 Púchov
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 248/18
Prináleží k zmluve/objednávke 207/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Vedecko-výskumná spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 124,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9, 04200 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 249/18
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Vodné- stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 11,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48, 82646, Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 250/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Vodné -stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 268,67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48, 82646 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 251/18
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Letenky- Bitusikova Alexandra
Hodnota fakturovaného plnenia 649,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15, 81108 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 252/18
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Služby OPP a BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System-IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4, 97401 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 253/18
Prináleží k zmluve/objednávke platobné karty
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za diesel, benzín,prev.náplne, umýv.voz., prev .a ser. poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 27,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 254/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fak.dobropis - služby
Hodnota fakturovaného plnenia 5,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA , a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 255/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dob.fak.- služby
Hodnota fakturovaného plnenia 20,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 256/18
Prináleží k zmluve/objednávke č. obj. 48/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Bezpečn. certifikát
Hodnota fakturovaného plnenia 492,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 257/18
Prináleží k zmluve/objednávke Bez objednávky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Konferencia
Hodnota fakturovaného plnenia 195,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Direct
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pärnu mnt 102-21, Tallinn 11312, Harjumaa
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 258/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb a rozvoja pre CVTISR
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 259/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomné za užívanie pozemku ako prístupovú komunikáciu
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIPAT, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava
IČO: 50654098Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 260/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 261/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠRVŠ - TIT.1KS trend predd.fak.
Hodnota fakturovaného plnenia 80,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20,2,2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NEWS AND MEDIA HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 19b 83215 Bratislava
IČO: 47256281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 262/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) svietidlá, beghler
Hodnota fakturovaného plnenia 6 490,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RETEX ELEKTRO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
SNP 7791601 Stará Turá
IČO: 36322229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 263/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 6KS GEOLOGICA CARPATHICA 2018
Hodnota fakturovaného plnenia 64,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTAV VIED O ZEMI SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9 840 05 Bratislava
IČO: 00586943Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 264/18
Prináleží k zmluve/objednávke č.obj. 38/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zabezpečenie občerstvenia
Hodnota fakturovaného plnenia 450,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUVICO s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, Bratislava 851 01
IČO: 48000426Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 265/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola a servis hasiacich prístrojov
Hodnota fakturovaného plnenia 1 042,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROSTOP HAMŠÍK J.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bencúrova 61 621 04 Bratislava
IČO: 31740022Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 266/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Servis hydrantov
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROSTOP HAMŠÍK J.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bencúrova 61 621 04 Bratislava
IČO: 31740022Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 267/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 154,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VALIVÉ LOŽISKÁ P and M, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Odborárska 1269/1 831 02 Bratislava
IČO: 44512023Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 269/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186 a ďalšie
Hodnota fakturovaného plnenia 163,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RSP SERVIS - ČECHO Ľ.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Snežienkova 42971 01 Prievidza
IČO: 40652572Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 270/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola a servis hasiacich prístrojov a hydrantov SG
Hodnota fakturovaného plnenia 858,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROSTOP - HAMŠÍK J.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bencúrova 61 621 04 Bratislava
IČO: 31740022Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 271/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhada úhrnnej čiastky faktúr - poh.hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia 42,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 272/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) projektor a dod,k projektoru VIVTEK, káble a inštalácia
Hodnota fakturovaného plnenia 840,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LECOMP -LESŇÁK J.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jozefa Czauczika 1492/3 05401 Levoča
IČO: 51147220Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 273/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodané používateľmi uhradené kópie odb.článkov a výp.kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 32,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Welfengartan 1 B 30167 Hannover DEUTSCHLAND
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 274/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 275/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Letenka Pallayová
Hodnota fakturovaného plnenia 78,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 276/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská I.
Hodnota fakturovaného plnenia 823,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOTRAVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 277/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS/OBJ.46/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery HP, OKI, KYOCERA TK -475
Hodnota fakturovaného plnenia 4 951,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PC SEMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bôrická cesta 103 010 01 Žilina
IČO: 36426041Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 278/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kúpa nového automobilu škoda OCTAVIA STYLE
Hodnota fakturovaného plnenia 24 000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DANUBIA SERVICE,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rožňavská 30 821 04 Bratislava
IČO: 31397549Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 279/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 119,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 280/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 535,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 281/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 9 520,19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 283/18
Prináleží k zmluve/objednávke EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 685,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15, 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 284/18
Prináleží k zmluve/objednávke EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 341,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15, 811 08 Bratsilava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 285/18
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prehliadka kamer. systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 286/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) laminovanie A3 MATNÉ 23ks
Hodnota fakturovaného plnenia 23,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WIGOER COPY OFFICE PLOT -WIGGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 133 83104 Bratislava
IČO: 46321012Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 287/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.32/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fotografovanie výtvarných diel P.T.Csápaiovej
Hodnota fakturovaného plnenia 230,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
P.ILENČÍK -P.FLASH, PHOTOGRAPHY
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Švábska 53 080 01 Prešov
IČO: 46275355Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 288/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 574,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 289/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 441,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 01001 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 290/18
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telefon- internet
Hodnota fakturovaného plnenia 1 606,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 291/18
Prináleží k zmluve/objednávke 24A/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Likvidácia a odvoz kancel. nábytku na skládku
Hodnota fakturovaného plnenia 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ľuboš Hanke
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rajecká 30, 821 07 Bratislava
IČO: 43487807Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 292/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 528,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX- Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 01001 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 293/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) reklamné kartičky shlbokou potlačou
Hodnota fakturovaného plnenia 2 554,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CORTESA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krušpánova 7 851 10 Bratislava
IČO: 36357821Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 294/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 448,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.2.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000