Objednávky a faktúry december 2018

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 357A/18 / 3.12.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 2 osoby na 4 noci
Hodnota objednaného plnenia 480,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Silvia Horáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Aquaticum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nagyerdei park 1, 4032, Debrecen, Maďarsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Silvia Horáková
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 357B/18 / 4.12.2018
Popis objednaného plnenia Odborná prehliadka teplovodnej plynovej kotolne CVTI SR ŠVS L. Mikuláš
Hodnota objednaného plnenia 165,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ladislav Staroň
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ján Beťko, revízny technik TZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bellova 3472810 L. Mikuláš
IČO: 43115471
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia vedúci ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 358/18 / 5.12.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 119,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NH Brussels Louise
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
17 Chaussée De Charleroi, 1060 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 359/18 / 5.12.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 116,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Raffaello - Roma
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Via Urbana 3/5, Rím, Taliansko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 359A/18 / 5.12.2018
Popis objednaného plnenia Výmena vonkajších parapetných dosiek
Hodnota objednaného plnenia 17 612,40 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ProCraftSK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50308726
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 359B/18 / 5.12.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie pre ŠRVŠ 6.-9.12.2018
Hodnota objednaného plnenia 910,30 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Bálint Lovász
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGRO RÁTKA - S, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Masarykova 30, 984 01 Lučenec
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 360/18 / 6.12.2018
Popis objednaného plnenia tovar pre Fablab
Hodnota objednaného plnenia 6 175,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Vaško
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KVANT spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
IČO: 31398294
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Eva Kalužáková
Funkcia manažér publicityVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 360A/18 / 6.12.2018
Popis objednaného plnenia Odhŕňanie snehu
Hodnota objednaného plnenia 126,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KOPTECH s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 14539/133, 97409 Banská Bystrica
IČO: 46655492
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 361/18 / 7.12.2018
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 3284,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO Information services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klimentská 52, 110 00, Praha 1, ČR
IČO: 49621823
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 362/18 / 7.12.2018
Popis objednaného plnenia databázy/periodiká
Hodnota objednaného plnenia 4 218,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, Bratislava, 813 39
IČO: 35681811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 363/18 / 7.12.2018
Popis objednaného plnenia databázy/periodiká
Hodnota objednaného plnenia 88 089,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
abib, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10, Bratislava, 831 03
IČO: 50690680
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 364/18 / 7.12.2018
Popis objednaného plnenia databázy/periodiká
Hodnota objednaného plnenia 59707,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, Praha, 162 00, ČR
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 365/18 / 10.12.2018
Popis objednaného plnenia Garančná kontrola na auto Golf BA 595 AO STK a EK kontrola
Hodnota objednaného plnenia 360,- EUR s DPH
Garant objednávky Robert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Todos Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava
IČO: 31319823
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 366/18 / 10.12.2018
Popis objednaného plnenia Garančná kontrola na auto Ford Focus BA 855 CO
Hodnota objednaného plnenia 300,- EUR s DPH
Garant objednávky Robert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Polus, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava
IČO: 35728311
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 367/18 / 10.12.2018
Popis objednaného plnenia 16 ks Smartfónov Samsung Galaxy a7 a750 Dual Sim
Hodnota objednaného plnenia 4 588,32 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Peter Wachter
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fenix egroup s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Alexandra Rudnaya 21, Žilina 010 01
IČO: 36429155
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Peter Wachter
Funkcia Koordinátor pre odborné aktivity SK4ERAVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 367A/18 / 10.12.2018
Popis objednaného plnenia kontrola hasiacich prístrojov
Hodnota objednaného plnenia 35,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROSTOP Huliak s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ipeľská 615/20, 010 01 Žilina
IČO: 36795488
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 368/18 / 11.12.2018
Popis objednaného plnenia 2 x Fotoaprát Canon PowerShot G3 X
Hodnota objednaného plnenia 1 700,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Peter Wachter
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AQT.sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo, Refinery Gallery, 821 07 Bratislava
IČO: 36042234
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Peter Wachter
Funkcia Koordinátor pre odborné aktivity SK4ERAVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 368A/18 / 11.12.2018
Popis objednaného plnenia Občerstvenie na podujatie 12.12.2018
Hodnota objednaného plnenia 47,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Štefan Demovič, DaS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za koníčkom 16, 902 01 Pezinok
IČO: 11652241
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Kuková
Funkcia finančná manažérkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 368B/18 / 11.12.2018
Popis objednaného plnenia kontajnerové plastové nádoby
Hodnota objednaného plnenia 104,40 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FEREX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vodná 23, 949 01 Nitra
IČO: 17682258
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia referent správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 369/18 / 14.12.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 3 noci
Hodnota objednaného plnenia 324,72 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Motel One Brussels
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royale 120, 1000 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 370/18 / 17.12.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 106,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Ankora
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kateřinská 42, 120 00 Praha, ČR
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 371/18 / 17.12.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 110,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Ankora
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kateřinská 42, 120 00 Praha, ČR
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 372/18 / 17.12.2018
Popis objednaného plnenia samolepky pre IT Science Lab
Hodnota objednaného plnenia 396,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Eva Kalužáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RAPRINT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomašíkova 26, 821 01 Bratislava
IČO: 1398294
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Eva Kalužáková
Funkcia manažér publicityVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 372A/18 / 17.12.2018
Popis objednaného plnenia zimná údržba
Hodnota objednaného plnenia 150,65 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pavol Stankovič
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23, Bratislava
IČO: 34857575
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 373/18 / 19.12.2018
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 1 - JANUÁR 2019
Hodnota objednaného plnenia 2 280,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Vladimír Ješko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Valeur, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Vladimír Ješko
Funkcia zástupca šéfredaktorkyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 374/18 / 20.12.2018
Popis objednaného plnenia pečiatky
Hodnota objednaného plnenia 160,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Milena Peeva
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Henrich Stroschneider - SLOV-ALEX
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Handlovská 26
IČO: 22666478
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miloš Hrabinský
Funkcia pracovník VOVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 375/18 / 20.12.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 2 osoby na 3 noci
Hodnota objednaného plnenia 237,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Nina Bratková, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Palatinus City Center
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Király u. 5, 7621 Pécs - Maďarsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Kuková
Funkcia finančná manažérkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 376/18 / 21.12.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 105,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Club of the University Foundation
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Egmontstreet 11, 1000 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 376A/18 / 21.12.2018
Popis objednaného plnenia revízia VTZ - plyn. kotolňa, tlak. zariad.
Hodnota objednaného plnenia 743,04 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jozef Ivan
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kríkova 4, Bratislava
IČO: 11894237
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1624/18
Prináleží k zmluve/objednávke platba
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel, nat.super, prev.popl., EKO PROG.,servis.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 402,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1625/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.288/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Predplatné časopisov na rok 2019
Hodnota fakturovaného plnenia 261,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AEPRESS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajzova 7 321 08 Bratislava
IČO: 31388671Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1626/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisnná zákazka č:C930-18-09126
Hodnota fakturovaného plnenia 41,63 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CSC SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nové Záhrady I/9 821 05 BRATISLAVA
IČO: 44773293Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1627/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hurtová N.
Hodnota fakturovaného plnenia 304,85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1628/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyúčtovaniena nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 53,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova3004/7 Praha 4 - Modřany 143 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1629/18
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pávne služby
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.POKORNÝ ADVOKÁT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1630/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podiel nákladov 09/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 2 227,87 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1631/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom autobusu s vodičom
Hodnota fakturovaného plnenia 504,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALEXANDRA RIHÁKOVÁ -SLOVAKIA, BUS TRAVEL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štítová 10 84110 Bratislava
IČO: 50156675Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1632/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 03101 Liptoský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1633/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 4 539,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1634/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 774,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1635/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 181,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35615256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1636/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky I.Hermanovská
Hodnota fakturovaného plnenia 708,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1637/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Černota M.
Hodnota fakturovaného plnenia 840,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1638/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.náklady:el.en, teplo TÚV, vodné, stočné, zráž.voda
Hodnota fakturovaného plnenia 526,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1639/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 11/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 8 363,09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EAGLE SECURITY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 10/A 82105 BRATISLAVA
IČO: 35800259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1640/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb -bezpečnosť
Hodnota fakturovaného plnenia 3 936,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudolfská 53 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1641/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK ING.KUPEC V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1642/18
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie lužieb
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 BRATISLAVA
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1643/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) cathering 26.11.2018
Hodnota fakturovaného plnenia 439,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1644/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlačiarenské služby -QUARK
Hodnota fakturovaného plnenia 2 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VALEUR, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1645/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 504,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOMSUBYT -MILOŠ DANADA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 921 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1646/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nabrúsenie noža na polygrafickú rezačku
Hodnota fakturovaného plnenia 63,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GRAMBLIČKA TOMÁŠ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 1 851 02 Bratislava
IČO: 40770842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1647/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom pozemku za 11/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDNIČKA DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 71 83102 Bratislava
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1648/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.344/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné služby - informačného sstému centrálny register ev.publikačnej činnosti
Hodnota fakturovaného plnenia 21 600,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1649/18
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1650/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie vozidiel
Hodnota fakturovaného plnenia 1 415,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21 820 05 Bratislava
IČO: 47236060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1651/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie vozidiel - rozpis
Hodnota fakturovaného plnenia 2 961,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21 820 05 Bratislava
IČO: 47236060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1652/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 395,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1654/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.345/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) roll up bannner 2 ks
Hodnota fakturovaného plnenia 75,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INDIGO PRINT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Osadná 2 831 03 Bratislava
IČO: 51353288Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1656/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ,352/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zál.fak.1 KS AppleiPad Pro 11inchWi+Fi+Cellular 1TBSpace Grey
Hodnota fakturovaného plnenia 1 879,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WESTECH, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 17 83104 Bratislava
IČO: 35796111Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1657/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.309/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tech.zabezpečenie podujatia "80.výročie CVTISR"
Hodnota fakturovaného plnenia 11 712,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KVANT SHOW PRODUCTION, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Odborárska 23 831 02 Bratislava
IČO: 50628330Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1658/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) catering k 80.výr CVTISR
Hodnota fakturovaného plnenia 935,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1659/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBH.148C/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis.p.: oprava profilaktika-HW zariadenia, konfigurácia
Hodnota fakturovaného plnenia 190,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
GAGARINOVA 17/A 82104 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1660/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 127,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1661/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 9 591,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1662/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.308/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) folklór.produkcia v rámci 80výr. CVTISR
Hodnota fakturovaného plnenia 1 000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SRDCIA PRE FOLKLÓR A TRADÍCIE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jána Poníčana 3 841 08 Bratislava
IČO: 42257174Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1663/18
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu
Hodnota fakturovaného plnenia -871,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA,a. s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1664/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 358,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1665/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnnej čiastky faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 444,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1666/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ITA"konferencia" ubytovanie s plnou penziou 72 osôb
Hodnota fakturovaného plnenia 9 664,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SOREA, spol.,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
ODBORáRSKE NáM.3 815 70 Bratislava
IČO: 31339204Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1667/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 45,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1668/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 512,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1669/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 39,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1670/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 83,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1671/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 694,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1672/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 89,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1673/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úharada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 69,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1674/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 87,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1675/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odstránenie závad EZS kotolne v objekte CVTISR
Hodnota fakturovaného plnenia 108,79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1676/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tématický monitoring médií 11/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAKIA ONLINE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1677/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠVS PN úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 411,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1678/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vykonávanie činn.bezp.-tech.služby 11/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 TREBATICE
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1679/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účtovanie transakcií firemných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 464,61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DIENERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1680/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) činnosť TPO, BOZP -4.q.2018
Hodnota fakturovaného plnenia 119,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GAJOS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mkuláš
IČO: 36376961Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1681/18
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -17,25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA,a. s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677261Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1682/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.333/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis fran.stroja NEOPOST LJ40AF
Hodnota fakturovaného plnenia 174,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EVROFIN, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jarošova 1 83103 Bratislava
IČO: 44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1683/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.307/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ET-LAE300PNASONIC-náhradná žiarovka pre projektor PANASONIC
Hodnota fakturovaného plnenia 1 926,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AVDIGITAL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
kUTLíKOVA 17 852 50 BRATISLAVA
IČO: 35825987Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1684/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ročný popl.za sk domény.sk - domény
Hodnota fakturovaného plnenia 618,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 BRATISLAVA
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1685/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revízia plyn.kotolní zás.vody ŠVSPN
Hodnota fakturovaného plnenia 155,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IVANOV MARTIN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sv.Štefana 16 921 01 Piešťany
IČO: 11753897Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1686/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualizácia programu ASPI
Hodnota fakturovaného plnenia 82,63 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WOLTERS KLUWER SR, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava
IČO: 31348262Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1687/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultácie VEMA/EKOS
Hodnota fakturovaného plnenia 191,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 82109 BRATISLAVA
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1688/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefónne služby, internet a TV
Hodnota fakturovaného plnenia 191,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS SA.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II 27B -1030 BRUXELLS BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1689/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spolufinancovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 549,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 82108 Bratislava
IČO: 48059528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1690/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.312/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 2 589,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CORTESA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krušpánová 7 851 10 Bratislava
IČO: 36357621Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1691/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 433,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MABANK, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Fándlyho 7174/11 92101 Piešťany
IČO: 45336598Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1692/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.274/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) catering, galavečer, výr.stret.zam. "80 výr.CVTISR"
Hodnota fakturovaného plnenia 13 974,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUVICO, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26 851 05 Bratislava
IČO: 48000426Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1693/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodu, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 347,05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
IČO: 36844030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1694/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fak.k došlej platbe č.DDP181047 APPLE iPAD PRO 11tnchWiFiC./iTBSpase g
Hodnota fakturovaného plnenia 1 879,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WESTECH, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 17 831 04 Bratislava
IČO: 35796111Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1695/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Richard.Imrich
Hodnota fakturovaného plnenia 708,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1696/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribúcia periodika
Hodnota fakturovaného plnenia 349,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1697/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.346A/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účinkovanie 2 osôb -umelecké vystúpenie "80 výr.cvtisr"
Hodnota fakturovaného plnenia 800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PEKNÁ HUDBA, o.z.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sološnicka 42 841 04 Bratislava
IČO: 30795150Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1698/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) členský príspevok
Hodnota fakturovaného plnenia 10 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LES ČESKA REPUBLIKA A SLOVENSKO, z.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Belidle 64/3 1500 Praha CZ
IČO: 67776369Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1699/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ340/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 40 osôb - studený bufet
Hodnota fakturovaného plnenia 512,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KOCIECKA KAMILLA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Peperstaadt 69 3080 Tervuren BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1700/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.362/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obj.kolekciu periodík na rok 2019
Hodnota fakturovaného plnenia 5 061,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALBERTINA ICOME BRATISLAVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrova 14 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1701/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.363/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Predplatné časopisov na rok 2019
Hodnota fakturovaného plnenia 49 318,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ABBIB, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10 83103 Bratislava
IČO: 50690680Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1702/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.363/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Predplatné časopisov na rok 2019
Hodnota fakturovaného plnenia 56 388,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ABBIB, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10 83103 Bratislava
IČO: 50690680Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1703/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) faktur.podielu nákladov 11/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 2 339,27 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafarikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1704/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.46,48,50/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) certifikát ECDL
Hodnota fakturovaného plnenia 268,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5892 842 48 Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1705/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.1357.1358,1365,1366/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) indexy ECDL QUATRO
Hodnota fakturovaného plnenia 10 400,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5892 842 48 Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1706/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) akreditácia testovania ECDL
Hodnota fakturovaného plnenia 1 184,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5892 842 48 Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1707/18
Prináleží k zmluve/objednávke 2005/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravidelné upratovanie 11/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, .sr.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1708/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1709/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 426,91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1710/18
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 51,39EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVESNKÁ ENERGETIKA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591 010 47 Žilina
IČO: 36409008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1711/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochranu objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1712/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 106,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1713/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.357/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zab.prof.relokačných služieb -sťahovanie diskového poľa -serverovňa
Hodnota fakturovaného plnenia 3 444,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROMARK RELOCATIONS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Doležalova 1 821 04 Bratislava
IČO: 46017721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1714/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.342/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskyt.servis.podpory:"centrálny register evid.publikačnej činnosti"
Hodnota fakturovaného plnenia 21 600,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP.spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1715/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PopVat - exponát na vykresľ.laser.animácií
Hodnota fakturovaného plnenia 3 804,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KVANT SHOW PRODUCTION, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Odborárska 23 831 02 Bratislava
IČO: 50626330Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1715A/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) olej.filter, mot.olej, skrutka, žiarovka pre EČV BL855CO
Hodnota fakturovaného plnenia 287,05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTOPOLIS, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 32 851 04 Bratislava
IČO: 35728311Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1716/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis VZT klimatizácie, chladenia
Hodnota fakturovaného plnenia 3 770,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNOLOGY SOLUTIONS BENE SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III 2804/7 98403 Lučenec
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1717/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.353/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborné prehliadky a servis,práce ŠVS BB
Hodnota fakturovaného plnenia 492,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STAVOMONTÁŽE INŠTALÁCIE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Majerská cesta 36 974 01 Banská Bystrica
IČO: 31626222Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1718/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pranie prádla
Hodnota fakturovaného plnenia 44,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOPAZ,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palackého 85/5 911 01 Trenčín
IČO: 34145915Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1719/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.357B/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odbor,prehliadky plyn.kotolni ŠVS LM
Hodnota fakturovaného plnenia 165,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁN BEŤKO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Belkova 3472/10 931 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 11939630Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1720/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 101,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1721/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zľava DEKVS
Hodnota fakturovaného plnenia 21,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA , a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Baská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1722/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zľava DEKVS
Hodnota fakturovaného plnenia 9,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA , a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Baská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1723/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.357C/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) statický posudok strešnej konštrukcie
Hodnota fakturovaného plnenia 288,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
M4Y, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sídlisko 767/1 93039 Zlaté Klasy
IČO: 47417340Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1724A/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.368B/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontajner.plast.nádoby na separ.zber
Hodnota fakturovaného plnenia 104,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FEREX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vodná 23 949 01 Nitra
IČO: 17682258Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1727/18
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 109,69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA , a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/48 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1728/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 11/2018 dodané používateľmi uhradané kópie odbor.článkov
Hodnota fakturovaného plnenia 18,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO e V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strasse53 D-10713 Berlin DEUTSCHLAND
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1729/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) seminár PAM
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA, s,r,o,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 BRATISLAVA
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1731/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie Horáková
Hodnota fakturovaného plnenia 480,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AQUATICUM DEBRECEN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Negyerdei park 1 4032 Debrecen HUNGARY
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1732/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakované zdaniteľné plnenie - poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1733/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 4,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 82646 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1734/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služba MVS
Hodnota fakturovaného plnenia 2,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lazovná 9 975 58 Banská Bystrica
IČO: 35987006Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1735/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.364/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) objednávka odbor.lit. na rok 2019
Hodnota fakturovaného plnenia 59 707,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižku 156 251 68 Štiřin CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1736/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.264/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie servisných služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 576,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HEWLERTT PACKARD ENERPRISE SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 7 821 04 Bratislava
IČO: 50438336Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1737/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie servisných služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 3 744,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 7 821 04 Bratislava
IČO: 50438336Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1738/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel, nat.super, EKO PROGRAM, servisný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 91,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 BRATISLAVA
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1739/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.361/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné periodiká na rok 2019
Hodnota fakturovaného plnenia 3 284,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO INFORMATION SERVICES
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
kLIMENTSKá 52 110 00Praha CZ
IČO: 49621823Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1740/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vytvorenie audiovizuálneho diela
Hodnota fakturovaného plnenia 7 068,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BARTOVIC, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šoltésovej 18 811 06 Bratislava
IČO: 45644829Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1741/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vykonanie roč.rev. a funkčnej skúšky syst. rozhlasu DER
Hodnota fakturovaného plnenia 750,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18 D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1742/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vykonanie štvrťr. kontroly syst.el.pož.signalizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 651,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18 D 821 05 Bratíslava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1743/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskyt,služ. - rozvoja pre CVTISR 11/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1744/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠVS BB BOZP a OPP 12/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S.SYSTEM - IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1745/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) technik pož.ochrany - služby za 4.q.2018
Hodnota fakturovaného plnenia 100,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VAĽO PETER
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefánikova 70 071 01 Michalovce
IČO: 41847164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1746/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.360/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar podľa objednávky
Hodnota fakturovaného plnenia 6 175,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KVANT PRE VÁS, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
FMFIUK, Mlynská dolina 842 48 Bratislava
IČO: 31396294Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1747/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomná zmluva
Hodnota fakturovaného plnenia 4 710,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIUVA BELGIUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Montoyer 10 1000 BRUXELLES BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1748/18
Prináleží k zmluve/objednávke obj.256/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služba - VIDEO K 80.Výročiu CVTISR
Hodnota fakturovaného plnenia 5 640,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOUBLES, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hurbanova 48 911 01 Trenčín
IČO: 50339028Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1749/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlač farebná na lesku,split,papierovou samolepkou
Hodnota fakturovaného plnenia 396,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RAPRINT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 26 821 01 Bratislava
IČO: 46158502Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1750/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.367/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZA:16ks smartfon SAMSUNG GALAXY a7 a750Dual Sim
Hodnota fakturovaného plnenia 4 588,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FENIX EGROUP, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Alexandra Rudnaya 21 010 01 Žilina
IČO: 36429155Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1751/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) príplatok za prednostné vybavenie reklamácie
Hodnota fakturovaného plnenia 14,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1752/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.343/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné služby CREUČ
Hodnota fakturovaného plnenia 21 600,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1753/18
Prináleží k zmluve/objednávke 294/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis.p.:vybudov.prez.miestnosti AURELIUM- audiovizuálne informácie
Hodnota fakturovaného plnenia 49 790,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRINKMIELO, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Záhradná 24 841 07 Bratislava
IČO: 50224433Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1754/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.319/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola a oprava hasiacich p. ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 377,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROTEAM GROUP, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Beňovského 3 90501 Senica
IČO: 36241903Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1757/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluva o nájme nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 12 646,69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1758/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) visual basic NET II školenie - Mgr.Némethová, Ing.Putera
Hodnota fakturovaného plnenia 840,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MACROSOFT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefánikova 47 811 04 Bratislava
IČO: 36791598Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1759/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.354/18/RD
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery:CANON, HP,
Hodnota fakturovaného plnenia 1 932,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JURIGA, spol.s.ro.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gercenova 3 851 01 Bratislava
IČO: 31344194Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1760/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) wab of science XML data
Hodnota fakturovaného plnenia 36 974,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křížku 156 25168 Šťiřín CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1761/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opravná fak.-DOBROPIS
Hodnota fakturovaného plnenia 25,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ROUZZ - IVANOV M,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sv,Štefana 16 Piešťany 921 01
IČO: 11753897Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1762/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) laborat.nábytok
Hodnota fakturovaného plnenia 225,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ITES VRANOV, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čemerianska 137 09303 Vranov nad Topľou
IČO: 31680259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1763/18
Prináleží k zmluve/objednávke obj.172/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualizácia webovej stránky
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PXL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 38/887 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 50763337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1764/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) samolepky - tlač plná farba na lesku, samostane narezané
Hodnota fakturovaného plnenia 396,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RAPRINT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 26 821 01 Bratislava
IČO: 46158502Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1765/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola prenosných has.prístrojov
Hodnota fakturovaného plnenia 34,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROSTOP, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ipeľská 20 010 01 Žilina
IČO: 36975488Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1766/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1767/18
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fak.nákladov za 12/2018 teplo, el.en.,vodné, stočné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ UNIVERZITNA NEMOCNICA SNP-FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 03426 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1768/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK -ING.KUPEC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17398430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1769/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamerového systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Basnká Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1770/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) TEL .POLATKY
Hodnota fakturovaného plnenia 1,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1771/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) katalóg.označenie:TR 5211 5212
Hodnota fakturovaného plnenia 160,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOV-ALEX STROSCHNEIDER HENRICH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Handlovská 26 851 01 Bratislava
IČO: 22666478Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1772/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.324/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodanie tovaru ITA - vzdelávanie pre 21.storočie
Hodnota fakturovaného plnenia 26 793,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPOJNET, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brečtanova 4/B 831 01Bratislava
IČO: 45390053Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1773/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.328/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodanie tovaru
Hodnota fakturovaného plnenia 85 982, 83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPOJNET,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brečtanova 4/B 831 01Bratislava
IČO: 45390053Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1774/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.324/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodanie tovaru
Hodnota fakturovaného plnenia 289 188,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPOJNET, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brečtanova 4/B 831 01Bratislava
IČO: 45390053Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1775/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.326/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodanie tovaru ITA - vzdelávanie pre 21.storočie
Hodnota fakturovaného plnenia 763 677,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASSECO CENTRAL EUROPE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trenčianska 58/A 821 09 Bratislava
IČO: 35780419Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1776/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyp.potvrdenia
Hodnota fakturovaného plnenia 35,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica
IČO: 17058520Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1777/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŤARCHOPIS K FAKTÚRAM
Hodnota fakturovaného plnenia 1 516,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28,12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1779/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) slaboprúdové montážne práce
Hodnota fakturovaného plnenia 980,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1780/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrnné čiastky faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 51,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie Hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1781/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie Horáková
Hodnota fakturovaného plnenia 120,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AQUATICUM DEBRECEN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nagyerdei park 1 4032 DEBRECEN
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1782/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1783/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vypracované potvrdenia
Hodnota fakturovaného plnenia 35,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica
IČO: 17058520