Objednávky a faktúry august 2018

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 197B/18 / 2.8.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie pre 2 osoby
Hodnota objednaného plnenia 712,50 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Praca Nove de Abril
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rua de Delfim Maia 440, 4200, Porto PT
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Silvia Horáková
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 197C/18 / 2.8.2018
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň - Sofia
Hodnota objednaného plnenia 257,18 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Nina Bratková, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Austrian Airlines AG Office Park 2
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 100 A-1300 Wien, Austria
IČO: ATU 15416707
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Dominika Šipošová
Funkcia FM EcoInn DanubeVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 197D/18 / 2.8.2018
Popis objednaného plnenia letenka Sofia - Bratislava
Hodnota objednaného plnenia 108,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Nina Bratková, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WizzAir Hungary Ltd.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kőér utca 2/A, H-1103 Budapest, HU
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Dominika Šipošová
Funkcia FM EcoInn DanubeVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 198/18 / 3.8.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 126,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Progress Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Du Progress 9, 1210 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 199/18 / 6.8.2018
Popis objednaného plnenia spájkovacia stanica
Hodnota objednaného plnenia 121,55 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Martin Smeja, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GM Electronics Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 58, 82105 Bratislava
IČO: 31352324
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Martin Smeja, PhD.
Funkcia vedúci OCVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno; 566/CVTISR/2017
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 200/18 / 7.8.2018
Popis objednaného plnenia Pranie bielizne
Hodnota objednaného plnenia 79,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOPAZ s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palackého 85/5, 91101 Trenčín
IČO: 34145915
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 201/18 / 7.8.2018
Popis objednaného plnenia stojan na vodu
Hodnota objednaného plnenia 42,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Martin Smeja, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pacalaj Miroslav
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Martin Smeja, PhD.
Funkcia vedúci OCVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 202/18 / 7.8.2018
Popis objednaného plnenia Reverzná osmóza - úpravňa vody
Hodnota objednaného plnenia 55,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Martin Smeja, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marián Válek - Aqualand
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bieloruská 33, Bratislava
IČO: 45430098
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Martin Smeja, PhD.
Funkcia vedúci OCVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 202A/18 / 8.8.2018
Popis objednaného plnenia Revízia komína
Hodnota objednaného plnenia 70,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LEMI KOM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Poľná 21,974 05 Banská Bystrica
IČO: 47630167
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 204/18 / 13.8.2018
Popis objednaného plnenia nádoba na vodu
Hodnota objednaného plnenia 333,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Martin Smeja, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TermoPa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sládkovičova 18, 90001 Modra
IČO: 34151524
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Martin Smeja, PhD.
Funkcia vedúci OCVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 204A/18 / 13.8.2018
Popis objednaného plnenia desinsekčné služby
Hodnota objednaného plnenia 1 220,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASANA SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Veterná Poruba 109, 031 04 Veterná Poruba
IČO: 47786531
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 205/18 / 17.8.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 249,30 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Metropol
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
ul. Marszalkowska 99a, 00-0693 Varšava, Poľsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 206/18 / 17.8.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 72.- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Chambord
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue du Namur 82, 1000 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 207/18 / 17.8.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 130,50 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Aris Grand Place Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Grasmarkt 78-80, 1000 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 208/18 / 17.8.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 109,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urban Suites Brussels Schuman
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Jean-André de Mot 6, 1040 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 209/18 / 17.8.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 135,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Progress Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Du Progress 9, 1210 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 210/18 / 17.8.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 3 noci
Hodnota objednaného plnenia 413,- EUR s DPH
Garant objednávky RNDr. Mária Slovíková, CSc.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Abratel Suites Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Geula St. 3 63304, Tel Aviv
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. František Blanár
Funkcia vedúci oddelenia VŠVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 211/18 / 20.8.2018
Popis objednaného plnenia 2x Mikrotik RBLHGG-60ad + kábel
Hodnota objednaného plnenia 277,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Automation & Business, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nitrianska 1, 92101 Piešťany
IČO: 47062118
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 212/18 / 20.8.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 3 osoby na 4 noci
Hodnota objednaného plnenia 1 938,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jana Čabalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Queens Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
4 Rue Bastien Lepage , 75016 Paríž
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Gabriela Slodičková
Funkcia rezortný štatistikVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 213/18 / 20.8.2018
Popis objednaného plnenia projektová dokumentácia ELI
Hodnota objednaného plnenia 2 130,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AEV SYSTEM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dr. Pantočku, 955 01 Tovarníky
IČO: 43984878
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 213A/18 / 20.8.2018
Popis objednaného plnenia ubytovanie 2 osoby na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 360,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Nina Bratková, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Best Western Plus Bristol Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hristo Botev 69, Sofia, Bulharsko
IČO: BG2000083286
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Dominika Šipošová
Funkcia FM EcoInn DanubeVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/Z201833973_Z
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 214/18 / 22.8.2018
Popis objednaného plnenia technické úpravy a analyticko-programátorské práce v systéme CREPČ1
Hodnota objednaného plnenia 10 800,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Ľudmila Hrčková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2, 84104 Bratislava
IČO: 30775264
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Ľudmila Hrčková
Funkcia vedúca OHVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 215/18 / 22.8.2018
Popis objednaného plnenia technické úpravy a analyticko-programátorské práce v systéme CREUČ
Hodnota objednaného plnenia 10 800,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Ľudmila Hrčková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2, 84104 Bratislava
IČO: 30775264
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Ľudmila Hrčková
Funkcia vedúca OHVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/Z201834656_Z
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 216/18 / 22.8.2018
Popis objednaného plnenia technické úpravy a analyticko-programátorské práce v systéme CREPČ2
Hodnota objednaného plnenia 21 600,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Ľudmila Hrčková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2, 84104 Bratislava
IČO: 30775264
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Ľudmila Hrčková
Funkcia vedúca OHVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 216A/18 / 25.8.2018
Popis objednaného plnenia publikácia „Education at a Glance 2018“
Hodnota objednaného plnenia 80,- EUR s DPH
Garant objednávky RNDr. Mária Slovíková, CSc.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OECD, Distributed byTURPIN DISTRIBUTION
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pegasus Drive, Stratton Business Park, Biggleswade, Bedfordshire, SG18 8TQ, UK
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Šajbidor Roman
Funkcia člen OECD, INES WPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 217/18 / 27.8.2018
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 9 - SEPTEMBER 2018
Hodnota objednaného plnenia 2 280,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Vladimír Ješko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Valeur, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Vladimír Ješko
Funkcia zástupca šéfredaktorkyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 218/18 / 27.8.2018
Popis objednaného plnenia služba vrátnik - informátor
Hodnota objednaného plnenia 3 800,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG school security, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 47238372
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko ch
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 219/18 / 28.8.2018
Popis objednaného plnenia Impregnácia na koberce
Hodnota objednaného plnenia 715,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nanotek s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lipova 24,085 01 Bardejov 1
IČO: 45886211
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1063/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.158/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upage system telefónnej ústredne - priložená ponuka
Hodnota fakturovaného plnenia 14 715,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALIBSNON SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 12735/64 831 04 Bratislava
IČO: 35792141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1064/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom pozemku 07/2018
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDNIČKA DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 71 83102 Bratislava
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1065/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK ING.KUPEC VILIAM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1066/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb k softvérovému produktu
Hodnota fakturovaného plnenia 42,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAZAR CONSULTING, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kláriská 10 811 03 Bratislava
IČO: 35740175Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1067/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravidelné upratovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1068/18
Prináleží k zmluve/objednávke 5/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) evidenčná kniha sluchovo postihnutých žiakov
Hodnota fakturovaného plnenia 1 130,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PETRINEC MARTIN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rozvoj 1115/30 054 01 Levoča
IČO: 50572687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1069/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 478,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1070/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 226,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX.spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1071/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií k fotografiám
Hodnota fakturovaného plnenia 49,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova 3004/7 Praha 4- Modřany 134 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1072/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.173/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytnutie stravy - obedy 09.07-13.7.2018
Hodnota fakturovaného plnenia 350,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ING.BEŇO ĽUBOŠ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalinčiakova 13 974 05 Banská Bystrica
IČO: 30574595Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1073/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upomienkové predmety - solárna nabíjačka,sol. kľúčenka, zápisníky s perom,
Hodnota fakturovaného plnenia 7 040,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAC- PRO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ovocinárska 23 949 01 Nitra
IČO: 36292605Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1074/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ 192/B/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) laminovanie A3 lesklé 44kusov
Hodnota fakturovaného plnenia 35,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WIGGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 133 83104 Bratislava
IČO: 46321012Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1075/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 4 539,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1076/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 181,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1077/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 774,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1078/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nepretržitá ochrana majetku - monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1079/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) informačná služba SG
Hodnota fakturovaného plnenia 3 800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 47238372Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1080/18
Prináleží k zmluve/objednávke platobné karty
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nat.sup., diesel, prev.poplatok, EKO prog., servis.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 174,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1081/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tématický monitoring
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAKIA ONLINE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1082/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 411,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1083/18
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporné služby -kód projektu ITMS2014+ 31301if988
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1084/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 520,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOMSUBYT - M.DANADA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1085/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výroba kovového rámu podľa dodaných rozmerov
Hodnota fakturovaného plnenia 42,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PACALAJ MIROSLAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Národná 142 9001 Nitra
IČO: 32821361Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1086/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konferenčná miestnosť - výstavné priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 50 252,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1087/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1088/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská I.
Hodnota fakturovaného plnenia 505,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1089/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky T.Lesayová
Hodnota fakturovaného plnenia 116,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1090/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlačiarenské služby čas.QUARK
Hodnota fakturovaného plnenia 2 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VALEUR, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1091/18
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 604,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1093/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zverejnenie pracovnej ponuky -odbor.zamestnanec
Hodnota fakturovaného plnenia 94,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROFESIA, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19 811 09 Bratislava
IČO: 36800861Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1094/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 74,11 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1095/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 66,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1096/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 83,53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1097/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 38,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1098/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 44,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1099/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 581,71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1100/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 54,85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1101/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 510,19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1102/18
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za elektrickú en. - PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -596,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1103/18
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 445,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1104/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravodelný doz. a poradenstvo BOZP a OPP
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1105/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.- dodávka a distribúcia
Hodnota fakturovaného plnenia 306,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 04291 Košioce
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1106/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby - júl 2018
Hodnota fakturovaného plnenia 8 569,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EAGLE SECURITY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 10/A 821 05 Bratislava
IČO: 35800259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1107/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Slodičková G,
Hodnota fakturovaného plnenia 355,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1108/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hladíková E,
Hodnota fakturovaného plnenia 355,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1109/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) transakcie firemných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 558,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DIENERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1110/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb údržby a rozvoja
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1111/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnnej čiastky faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 230,27 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1112/18
Prináleží k zmluve/objednávke RÁMCOVA ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribúcia periodickej tlače QUARK
Hodnota fakturovaného plnenia 351,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1113/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu, prev.priestory ŠVSPN
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 01 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1114/18
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el,energiu - PREPPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -166,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 48 010 47 Žilina
IČO: 36409008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1115/18
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el,en,. NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 80,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 48 010 47 Žilina
IČO: 36409008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1116/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výroba držiaka poľa vašich požiadaviek
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VOPS, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šúrska 138/A 900 01 Modra
IČO: 34121331Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1117/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno- vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 040 01 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1118/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno - vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 426,91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 040 01 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1119/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.náklady EL.EN., TEPLO TÚV, VODNÉ, STO., Z.V.
Hodnota fakturovaného plnenia 526,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1120/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby - oprava strechy -krytiny budova SG
Hodnota fakturovaného plnenia 4 977,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROCRAFT SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24/3982 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50306726Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1121/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) CREDIT10 -balík služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 598,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROFESIA, spol., s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19 811 09 Bratislava
IČO: 35800861Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1122/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1123/18
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.196/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodaný tovar či služby
Hodnota fakturovaného plnenia 154,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTOMATION END BUSINESS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nitrianska 1835/1 921 01 Piešťany
IČO: 47062118Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1124/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vykonanie mes.kontr.a funk.skúšky syst.elektrickej pož.sig.
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Braislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1125/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyúčtovacia fak.- úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 11,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1126/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 394,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1127/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 130,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 10 921 79 Piešťany
IČO: 36252484Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1128/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náklady za služby:teplo, el,energia, vodné, stoč., zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP-FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1129/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1asus Zen fone - modrý, 2 honor 7A 3-32 čIERNY
Hodnota fakturovaného plnenia 660,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IR DISTRIBUTION,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ivánska cesta 3421/65 821 04 Bratislava
IČO: 35872110Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1130/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakované zdaniteľné plnennie
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1131/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis - zľava DEKVS
Hodnota fakturovaného plnenia 12,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1132/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis DEKVS
Hodnota fakturovaného plnenia 5,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1134/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) za dodané používateľmi uhradené kópie
Hodnota fakturovaného plnenia 93,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO.,e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strasse 53 D-10713 BERLIN D.
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1135/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PREDD.F. -1ks TREND-52 vydaní
Hodnota fakturovaného plnenia 69,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NEWS AND MEDIA HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 19B 832 15 Bratislava
IČO: 47256281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1136/18
Prináleží k zmluve/objednávke platobné karty
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nat,super, EKO program, servis,poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 67,57 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1137/18
Prináleží k zmluve/objednávke 94/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) samofinancovanie kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 520,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Benefit Systems Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ruzova dolina 6 82108 Bratislava
IČO: 48059528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1138/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 11 023,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1140/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis
Hodnota fakturovaného plnenia 577,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1141/18
Prináleží k zmluve/objednávke EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 697,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKY travel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letna 45 040 01 Kosice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1142/18
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolna 4 974 01 Banska Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1143/18
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OH/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 106,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer miettex
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska cesta 3943 85101 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1144/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univrzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1145/18
Prináleží k zmluve/objednávke 203/NISPEZ/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databazy
Hodnota fakturovaného plnenia 247.890,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignacz-Kock str.9 Wien
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1146/18
Prináleží k zmluve/objednávke 47A/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií mdsn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 818,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
exe, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO: 17321450Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1147/18
Prináleží k zmluve/objednávke 211/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Mikrotik, kábel
Hodnota fakturovaného plnenia 277,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Automatic and Business, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nitrianska 1835/1, 921 01 Piešťany
IČO: 47062118Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1148/18
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 697,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Letecká agentúra Skytravel, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45, Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1149/18
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 697,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sky travel s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45, Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1150/18
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pohonné hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia 111,76EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1151/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tel.účet a internet
Hodnota fakturovaného plnenia 169,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.82018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS.,S.A.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II.27,B-1030 BRUXELLES BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1152/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) členský poplatok 2018 - ŠRVŠ
Hodnota fakturovaného plnenia 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ESU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue du Iˇndustrie 10,1000 Brusesl, BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1153/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava stúpacích rozvodov ÚK a chladenia
Hodnota fakturovaného plnenia 3 175,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNOLOGY SOTUTIONS BENE SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III 2804/7 98403 Lučenec
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1154/18
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 87,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1155/18
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Letenky- B. Kubíková
Hodnota fakturovaného plnenia 697,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45, 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1156/18
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Letenky-P. Braciník
Hodnota fakturovaného plnenia 827,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45, 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1157/18
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamer. sytému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akcent nova s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1158/18
Prináleží k zmluve/objednávke bez obj.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualizacia web.stranky
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PXL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
pxl.s.r.o. Duklianska 38/887 052 01 Spiska Nova Ves
IČO: 50765337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1159/18
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 114,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1160/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom.nebyt.p.- el.energia
Hodnota fakturovaného plnenia 13 379,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1161/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.p. - nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 5 912,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1162/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tel.poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 2,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1163/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dezinsekčné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 612,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASANA SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pezinská 41 90301 Senec
IČO: 47786531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1164/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vytvorenie audiovizuálneho diela - licenčná z.
Hodnota fakturovaného plnenia 6 716,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BARTOVIC, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šoltésovej 18 811 08 Bratislava
IČO: 45644829Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1165/18
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet, internet
Hodnota fakturovaného plnenia 1 485,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 621 06 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1166/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spotr.en. - vodné, stoč., teplá voda, tep.energia
Hodnota fakturovaného plnenia 2 137,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1167/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) NEDOPLATOK NA POISTNOM
Hodnota fakturovaného plnenia 11,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 47236060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1168/18
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za bežné poistné
Hodnota fakturovaného plnenia 20 579,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 47236060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1169/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) impregnácia na koberce
Hodnota fakturovaného plnenia 715,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NANOTEK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lipová 24 08501 Bardejov
IČO: 45886211Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1170/18
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠVSPN - pranie prádla
Hodnota fakturovaného plnenia 79,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOPAZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palackého 85/5 911 01 Trenčín
IČO: 34145915Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 139/18
Prináleží k zmluve/objednávke obj.184/18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 472,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2018
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Aluprojekt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Horna 13 974 01 Banska Bystrica
IČO: 46847782