Objednávky a faktúry november 2017

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 141/17 / 2.11.2017
Popis objednaného plnenia Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení v kotolni
Hodnota objednaného plnenia 186,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ladislav Staroň
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Poleč PaSP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vranov 504/38, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 43115471
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia vedúci ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno / 550/NISPEZ/2017
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 142/17 / 6.11.2017
Popis objednaného plnenia Prístupové práva k databáze ScienceDirect
Hodnota objednaného plnenia 1 114 320,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Lívia Holienková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco, spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křížků 156, 251 68 Štiřín, ČR
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vlasta Šelmeciová
Funkcia asistentkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno / 551/NISPEZ/2017
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 143/17 / 6.11.2017
Popis objednaného plnenia Prístupové práva k databáze Reaxys
Hodnota objednaného plnenia 156 930,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Lívia Holienková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco, spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křížků 156, 251 68 Štiřín, ČR
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vlasta Šelmeciová
Funkcia asistentkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno / 552/NISPEZ/2017
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 144/17 / 6.11.2017
Popis objednaného plnenia Prístupové práve k databáze SpringerLink
Hodnota objednaného plnenia 291 900,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Lívia Holienková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco, spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křížků 156, 251 68 Štiřín, ČR
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vlasta Šelmeciová
Funkcia asistentkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno / 553/NISPEZ/2017
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 145/17 / 6.11.2017
Popis objednaného plnenia Prístupové práva k databáze Wiley Online Library
Hodnota objednaného plnenia 394 683,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Lívia Holienková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco, spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křížků 156, 251 68 Štiřín, ČR
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vlasta Šelmeciová
Funkcia asistentkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno / 554/NISPEZ/2017
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 146/17 / 6.11.2017
Popis objednaného plnenia Prístupové práva k databáze SciFinfer
Hodnota objednaného plnenia 453 434,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Lívia Holienková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco, spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křížků 156, 251 68 Štiřín, ČR
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vlasta Šelmeciová
Funkcia asistentkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno / 555/NISPEZ/2017
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 147/17 / 6.11.2017
Popis objednaného plnenia Prístupové práva k databáze ACM Digital Library
Hodnota objednaného plnenia 88 010,76 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Lívia Holienková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vlasta Šelmeciová
Funkcia asistentkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno / 556/NISPEZ/2017
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 148/17 / 6.11.2017
Popis objednaného plnenia Prístupové práva k databáze ProQuest Central
Hodnota objednaného plnenia 357647,72 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Lívia Holienková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vlasta Šelmeciová
Funkcia asistentkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno / 557/NISPEZ/2017
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 149/17 / 6.11.2017
Popis objednaného plnenia Prístupové práva k databáze Knovel Library
Hodnota objednaného plnenia 250 047,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Lívia Holienková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vlasta Šelmeciová
Funkcia asistentkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 149A/17 / 6.11.2017
Popis objednaného plnenia ubytovanie v hoteli
Hodnota objednaného plnenia 357,72 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel La Legende
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Du Lombard 35, Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bӧhmerová Paulína, MgA.
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 150/17 / 6.11.2017
Popis objednaného plnenia Poistenie zbierkových predmetov
Hodnota objednaného plnenia 173,16 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Generali Poisťovňa, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefánikovo námestie 10, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 1234569
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Michaela Tomčofčíková
Funkcia kurátorkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 150A/17 / 7.11.2017
Popis objednaného plnenia ubytovanie na 2 noci v Bruseli
Hodnota objednaného plnenia 160,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Continental Gare du Midi
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Argonne 18, 1060 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Nataša Hurtová
Funkcia NCPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 151/17 / 8.11.2017
Popis objednaného plnenia Monomerická samolepiaca PVC fólia, 1,5x2,5m, opatrená sivým lepidlom, dovoz, inštalácia
Hodnota objednaného plnenia 79,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jana Kováčová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nmedia- Expresná tlačiareň
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Burianova medzierka 25, 010 01 Žilina
IČO: 47778229
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Jana Kopčanová
Funkcia asistentka GRVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 151A/17 / 9.11.2017
Popis objednaného plnenia Mobilné telefóny 2 ks
Hodnota objednaného plnenia 1998,06 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ľubomír Bilský
Funkcia riaditeľ sekcie podpory vedyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 152/17 / 10.11.2017
Popis objednaného plnenia Občerstvenie na kick-off meeting NP IT Akadémia 13.11.2017
Hodnota objednaného plnenia 459,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Eva Kalužáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotelová akadémia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava
IČO: 31780466
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Eva Kalužáková
Funkcia manažér publicityVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 153/17 / 10.11.2017
Popis objednaného plnenia Štátne zástavy SR a EÚ
Hodnota objednaného plnenia 179,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
2Uspol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavská cesta č.84, 821 02 Bratislava 2
IČO: 17315786
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia samostatný odb. referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 154/17 / 10.11.2017
Popis objednaného plnenia Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
Hodnota objednaného plnenia 128,12 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROTEAM Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Beňovského 5387/3, Senica
IČO: 36241903
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 155/17 / 10.11.2017
Popis objednaného plnenia Chladnička Goddess RSD083GW8A
Hodnota objednaného plnenia 100,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ELEKTROSPED, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
IČO: 35765038
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 156/17 / 10.11.2017
Popis objednaného plnenia Objednávka českých titulov periodík na r. 2018
Hodnota objednaného plnenia 28,20 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BETON TKS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Zámecké 9, 140 00 Praha 4
IČO: 26463407
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia odborná knihovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 157/17 / 10.11.2017
Popis objednaného plnenia Objednávka českých titulov periodík na r. 2018
Hodnota objednaného plnenia 30,- EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vodní hospodářství
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bohumilice 89, 384 81 Čkyně
IČO: 25172379
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia odborná knihovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 158/17 / 10.11.2017
Popis objednaného plnenia Objednávka českých titulov periodík na r. 2018
Hodnota objednaného plnenia 32,42 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OZ dTest
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia odborná knihovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 159/17 / 10.11.2017
Popis objednaného plnenia Objednávka českých titulov periodík na r. 2018
Hodnota objednaného plnenia 1 722,- EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, 16200 Praha
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia odborná knihovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno (502/CVTISR/2017)
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 160/17 / 13.11.2017
Popis objednaného plnenia Dodanie časti diela - Štúdie č. 2: „Modernizácia a rozšírenie funkcionalít CREUČ, CRZP, ANTIPLAG a SK CRIS
Hodnota objednaného plnenia 28 100,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Interes.Institute s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
IČO: 48136000
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ľubomír Bilský
Funkcia riaditeľ sekcie podpory vedyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 161/17 / 14.11.2017
Popis objednaného plnenia Revízia zabezpečovacieho zariadenia
Hodnota objednaného plnenia 346,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Marek Mazur
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Signál - Jozef Mitro
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Užhorodská 13, 071 01 Michalovce
IČO: 10708197
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Marek Mazur
Funkcia vedúci ŠVS MichalovceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 162/17 / 15.11.2017
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 1 695,63 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO Information Services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klimentská 52, Praha, 110 00, ČR
IČO: 49621823
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Lebedová
Funkcia odborný referent OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 163/17 / 15.11.2017
Popis objednaného plnenia servis tlačiarenského stroja OCE 665
Hodnota objednaného plnenia 1 150,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Gabriela Aichová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CANON spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35869534
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Aichová Gabriela
Funkcia vedúca oddelenia RTOVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 164/17 / 15.11.2017
Popis objednaného plnenia vymedzovaci stĺpik
Hodnota objednaného plnenia 978,29 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Martin Smeja, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Legat Trade, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Husova 819/12, 733 01 Karvina
IČO: 27770494
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Martin Smeja, PhD.
Funkcia vedúci OCVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 165/17 / 16.11.2017
Popis objednaného plnenia Office ProPlus2016 + NOD 32
Hodnota objednaného plnenia 345,- EUR s DPH
Garant objednávky Bálint Lovász
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava
IČO: 17321450
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Antónia Kaššovicová
Funkcia finančná manažérka OP EŠIFVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 166/17 / 20.11.2017
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 1 osobu na 1 noc s raňajkami
Hodnota objednaného plnenia 108,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Park Villa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hasenauerstrasse 12, 1190 Viedeň, Rakúsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca odboru OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 167/17 / 20,11,2017
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 2 osoby na 2 noci s raňajkami
Hodnota objednaného plnenia 360,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel U Staré paní
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Michalská 441/9, 110 00 Staré Město, Praha 1, Česká republika
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca odboru OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 168/17 / 20.11.2017
Popis objednaného plnenia Koberec a PVC
Hodnota objednaného plnenia 455,24 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUTEX Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava
IČO: 36250643
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 168A/17 / 20.11.2017
Popis objednaného plnenia služba vrátnik informátor
Hodnota objednaného plnenia 3 800,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG school security, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota
IČO: 47238372
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 169/17 / 21.11.2017
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 12 - DECEMBER 2017
Hodnota objednaného plnenia 2 280,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Vladimír Ješko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Valeur, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Vladimír Ješko
Funkcia zástupca šéfredaktorkyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 169A/17 / 21.11.2017
Popis objednaného plnenia fotografické služby, vrátane postprodukcie na SET Plan x - CEEC konferenciu
Hodnota objednaného plnenia 1000,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vladimír Kampf
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dechtice 507, 91953 Dechtice
IČO: 32131348
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Michaela Masárová
Funkcia projektový manažérVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 169B/17 /21.11.2017
Popis objednaného plnenia technické zabezpečenie konferencie: Živé vysielanie cez internet, vytvorenie a spracovanie záznamu z SET Plan X - CEEC 2017 konferencie
Hodnota objednaného plnenia 2 169,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ceelabs, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lomonosovova 20, 040 01 Košice
IČO: 47350164
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Michaela Masárová
Funkcia projektový manažérVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 170/17 / 23.11.2017
Popis objednaného plnenia Pranie bielizne
Hodnota objednaného plnenia 69,96 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOPAZ, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palackého 85/5, 91101 Trenčín
IČO: 34145915
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 170A/17 / 23.11.2017
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 1 osobu na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 117,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel des Colonies
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue des Croisades 6-10, 1210, Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko RNDr. Ďušan Janičkovič
Funkcia delegát H2020Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 171/17 / 24.11.2017
Popis objednaného plnenia ubytovanie v hoteli
Hodnota objednaného plnenia 89,24 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Silvia Horáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Lambeau
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Avenue Lambeau, 150, Sint-Lambrechts-Woluwe 1200 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Silvia Horáková
Funkcia vedecko-výskumná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno / RZ Z201758060
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 172/17 / 24.11.2017
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 1 820,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ján Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 173/17 / 27.11.2017
Popis objednaného plnenia oprava MAZDY Premacy BA 452 FP -havarijný stav nepojazdná výmena zberného výfukového potrubia...
Hodnota objednaného plnenia 580,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HU - CAR.REM, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska Cesta 110, Banská Bystrica
IČO: 36682276
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 174/17 / 27.11.2017
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 os/2 noci 4. - 6.12.2017
Hodnota objednaného plnenia 198,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Opera
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Grétry 53, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Veronika Dugovičová
Funkcia NCPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 175/17 / 28.11.2017
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 1 osobu na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 240,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Thon Hotel Bristol Stephanie
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Avenue Louise 91-93, 1050, Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Kuková
Funkcia finančná manažérka OMPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 176/17 / 28.11.2017
Popis objednaného plnenia Nákup historických replík školských písacích pomôcok pre potreby vzdelávania
Hodnota objednaného plnenia 468,08 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Vaněková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Schiefer-Vogel / Andrea Vogel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Steinbächlein 9, 965 23 Steinach, Nemecko
IČO: DE812346078
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Zuzana Kunšteková
Funkcia múzejná pedagogičkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 176A/17 / 29.11.2017
Popis objednaného plnenia Nákup zbierkových predmetov
Hodnota objednaného plnenia 250,- EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Vaněková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Starožitnosti – Pavel Haluška
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
1. mája 19, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 108572429
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Martina Kočí
Funkcia kurátorkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 177/17 / 30.11.2017
Popis objednaného plnenia ubytovanie v hoteli
Hodnota objednaného plnenia 333,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Noga
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue du Béguinage 38 B, 1000 BRUSSELS
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Peter Beňo
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 177A/17 / 30.11.2017
Popis objednaného plnenia Stravovanie
Hodnota objednaného plnenia 700,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milan Staroň
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nová ulica 104, 03203 Liptovský Ján
IČO: 17938066
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Rybáková
Funkcia Protónové centrumFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1304/2017
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 437,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 01001 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1305/17
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kameorvého systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1307/17
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 434,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1308/17
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) právne služby a hotové výdavky 10/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 886,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.POKORNÝ ADVOKÁT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1309/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.18/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra -kniha Bratislava z neba
Hodnota fakturovaného plnenia 1 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBS, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kynceľová 54 97401 Kyseľová
IČO: 36754749Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1310/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Tržnica nám- osvetlenie, laser, energie, stavba LED veľkoplošné obraz., technika do stánkov
Hodnota fakturovaného plnenia 13 380,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOOSEBERRY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jakubovo nám. 14 811 09 Bratislava
IČO: 44957521Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1311/17
Prináleží k zmluve/objednávke neuved.na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 462,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Groupama a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mileticova 21 821 08 Bratislava
IČO: 4723660Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1313/17 Automation and Business s.r.o.
Prináleží k zmluve/objednávke obj.126/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 101,09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Automation and Business s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stanicna 41 921 01 Piestany
IČO: 47062118Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1314 /2017
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 647,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.201
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1315/17 SPP a.s.
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1036,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1316/17
Prináleží k zmluve/objednávke platobné karty
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poh.hmoty,prev.náplne,umýv.voz., servis poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 462,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1317/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská Iveta
Hodnota fakturovaného plnenia 375,80 s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1318/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hurtová Nataša
Hodnota fakturovaného plnenia 628,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1319/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Turňa Ján
Hodnota fakturovaného plnenia 210,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1320/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Beno Peter
Hodnota fakturovaného plnenia 331,09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1321/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku zákazníka - výkon strážnej služby
Hodnota fakturovaného plnenia 7 862,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EAGLE SACURITY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Eisteinova 10/A 821 05 Bratislava
IČO: 35800259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1322/17
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 110,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1323/17
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákp licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 32,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE, .s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova 3004/7 Praha 4- Modřany 134 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1324/17
Prináleží k zmluve/objednávke 277/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SLORD kanceláia - nehnuteľnosť
Hodnota fakturovaného plnenia 2 938,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIUVA BELGIUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Montozer 10 1000 Brusel BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1325/17
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 258,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1326/17
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK ING.V.KUPEC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1327/17
Prináleží k zmluve/objednávke 68/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 520,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOMSUBYT MILOŠ DANADA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1328/17
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 10 041,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1329/17
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aplikačné systémové konzultácie
Hodnota fakturovaného plnenia 131,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1330/17
Prináleží k zmluve/objednávke 556/NISPEZ/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zabezpečenie prístupových práv
Hodnota fakturovaného plnenia 367 440,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALBERTINA ICOME BRATISLAVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1331/17
Prináleží k zmluve/objednávke 556/NISPEZ/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zabezpečenie prístupových práv
Hodnota fakturovaného plnenia 385 812,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALBERTINA ICOME BRATISLAVA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1332/17
Prináleží k zmluve/objednávke 557/NISPEZ/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zabezpečenie prístupových práv
Hodnota fakturovaného plnenia 226 800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALBERTINA ICOME BRATISLAVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1333/17
Prináleží k zmluve/objednávke 557/NISPEZ/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zabezpečenie prístupových práv
Hodnota fakturovaného plnenia 238 140,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALBERTINA ICOME BRATISLAVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1334/17
Prináleží k zmluve/objednávke 555/NISPEZ/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zabezpečenie prístupových práv
Hodnota fakturovaného plnenia 70 496,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALBERTINA ICOME BRATISLAVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1335/17
Prináleží k zmluve/objednávke 555/NISPEZ/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zabezpečenie prístupových práv
Hodnota fakturovaného plnenia 86 284,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALBERTINA ICOME BRATISLAVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1336/17
Prináleží k zmluve/objednávke obj.148/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístupy do databáz
Hodnota fakturovaného plnenia 357 647,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALBERTINE ICOME BRATISLAVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1337/17
Prináleží k zmluve/objednávke obj.149/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) peístup k údajom
Hodnota fakturovaného plnenia 250 047,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALBERTINA ICOME BRATISLAVA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1338/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.147/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístupy do databáz
Hodnota fakturovaného plnenia 88 010,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALBERTINA ICOME BRATISLAVA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1339/17
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za elektrickú energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 614,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1340/17
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prav.dozor a poradenstvo BOZPa OPP
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1341/17
Prináleží k zmluve/objednávke 24/EO/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) transakcie firemných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 572,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DINERS CLUB CS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1342/17
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nepretržitá ochrana majetku - monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1343/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Lesayová Terézia
Hodnota fakturovaného plnenia 63,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1344/17
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) voda z povrchového odtoku
Hodnota fakturovaného plnenia 24,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1345/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revízia hasiacich prístrojov
Hodnota fakturovaného plnenia 37,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAFIRS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
E.Bohúňa 12 034 01 Ružomberok
IČO: 36423874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1346/17
Prináleží k zmluve/objednávke 555/NISPEZ/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístup do databáz kód proj.3130111407
Hodnota fakturovaného plnenia 100 930,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižkú 156 25168 Štiřin CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1347/17
Prináleží k zmluve/objednávke 555/NISPEZ/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístupy do databáz kód projektu 3130111407
Hodnota fakturovaného plnenia 116 260,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižkú 156 25168 Štiřin CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1348/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.143/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístupy do databáz kód projektu 3130111407
Hodnota fakturovaného plnenia 130 775,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s..r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižkú 156 25168 Štiřin CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1349/17
Prináleží k zmluve/objednávke 555/NISPEZ/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístupy do databáz kód projektu 3130111407
Hodnota fakturovaného plnenia 304 920,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižkú 156 25168 Štiřin CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1350/17
Prináleží k zmluve/objednávke 555/NISPEZ/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístup do databáz kód proj.3130111407
Hodnota fakturovaného plnenia 336 920,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižkú 156 25168 Štiřin CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1351/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.146/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístupy do databáz kód projektu 3130111407
Hodnota fakturovaného plnenia 377 862,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižkú 156 25168 Štiřin CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1352/17
Prináleží k zmluve/objednávke 555/NISPEZ/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístup do databáz kód proj.3130111407
Hodnota fakturovaného plnenia 174 750,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižkú 156 25168 Štiřin CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1353/17
Prináleží k zmluve/objednávke 555/NISPEZ/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístupy do databáz kód projektu 3130111407
Hodnota fakturovaného plnenia 222 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižkú 156 25168 Štiřin CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1354/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.144/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístupy do databáz kód projektu 3130111407
Hodnota fakturovaného plnenia 243 250,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižkú 156 25168 Štiřin CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1355/17
Prináleží k zmluve/objednávke 555/NISPEZ/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístupy do databáz kód projektu 3130111407
Hodnota fakturovaného plnenia 249 647,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižkú 156 25168 Štiřin CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1356/17
Prináleží k zmluve/objednávke 555/NISPEZ/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístupy do databáz kód projektu 3130111407
Hodnota fakturovaného plnenia 285 739,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižkú 156 25168 Štiřin CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1357/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.145/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístupy do databáz kód projektu 3130111407
Hodnota fakturovaného plnenia 328 903,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižkú 156 25168 Štiřin CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1358/17
Prináleží k zmluve/objednávke 555/NISPEZ/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístupy do databáz kód projektu 3130111407
Hodnota fakturovaného plnenia 742 021,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižkú 156 25168 Štiřin CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1359/17
Prináleží k zmluve/objednávke 555/NISPEZ/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístupy do databáz kód projektu 3130111407
Hodnota fakturovaného plnenia 820 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižkú 156 25168 Štiřin CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1360/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.142/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístupy do databáz kód projektu 3130111407
Hodnota fakturovaného plnenia 928 600,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižkú 156 25168 Štiřin CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1361/17
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnej čiastky faktúr - pohonné hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia 305,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1363/17
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NPC/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tematický monitoring médií 10/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STORIN PLUS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1364/17
Prináleží k zmluve/objednávke 139/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskyt.služieb k softvérovému prod. V.O. SYSTEM 11/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 42,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAZAR CONSULTING, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klariská 10 81103 Bratislava
IČO: 35740175Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1366/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za elektrickú energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 209,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVESKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1367/17
Prináleží k zmluve/objednávke obj.98/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné nastavenie kotla CVTISR ŠVS BB
Hodnota fakturovaného plnenia 378,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STAVOMONTÁŽE INŠTALÁCIE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Majerská cesta 36 974 01 Banská Bystrica
IČO: 31628222Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1368/17
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 567,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1369/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom 10/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 169,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1370/17
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky za rôzne domény
Hodnota fakturovaného plnenia 216,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1371/17
Prináleží k zmluve/objednávke 136/NCP/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zab.občerstvenia - týždeň vedy a techniky
Hodnota fakturovaného plnenia 824,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUVICO, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26 851 05 Bratislava
IČO: 48000426Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1372/17
Prináleží k zmluve/objednávke PREDPIS 13/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky za Lam.cestu, Staré Grunty - miestne dane a poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 348,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primaciálne nám,1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1373/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská Iveta
Hodnota fakturovaného plnenia 578,27 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SOVAKIA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1374/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 40,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1375/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 86,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1376/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 77,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1377/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 47,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1378/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 72,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1379/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 113,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1380/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 845,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1381/17
Prináleží k zmluve/objednávke 141/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stavebné práce múzeum školstva a ped.
Hodnota fakturovaného plnenia 16 840,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/ 62 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1382/17
Prináleží k zmluve/objednávke 141/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stavebné práce múzeum školstva a ped.
Hodnota fakturovaného plnenia 42 813,05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/ 62 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1383/17
Prináleží k zmluve/objednávke 141/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stavebné práce múzeum školstva a ped.
Hodnota fakturovaného plnenia 2 543,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/ 62 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1384/17
Prináleží k zmluve/objednávke 141/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stavebné práce múzeum školstva a ped.
Hodnota fakturovaného plnenia 29 513,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/ 62 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1385/17
Prináleží k zmluve/objednávke 141/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stavebné práce múzeum školstva a ped.
Hodnota fakturovaného plnenia 59 678,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/ 62 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1386/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelársky papier - EUROBASIC,CONSTALATION SNOW
Hodnota fakturovaného plnenia 2 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIPSY,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo
IČO: 36276464Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1387/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.135/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1 ks predplatné časopisu COMPUTING AND INFORMATIS - 2018
Hodnota fakturovaného plnenia 42,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTAV INFORMATIKY SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9 840 07 Bratislava
IČO: 17055555Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1388/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 18ks karty MULTISPORT ZAM., 7KS karty MULTISPORT -SPRIEVODNÉ
Hodnota fakturovaného plnenia 653,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
IČO: 48059528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1389/17
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.náklady el.en., teplo, voda, stoč., zráž.voda,
Hodnota fakturovaného plnenia 526,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTWECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1390/17
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada elek.en.- PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -655,61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1391/17
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.en.- PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -287,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1392/17
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady 11/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Streženická cesta 45 02001 Púchov
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1393/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytované služby - na základe zmluvy
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1394/17
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.en.- NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 41,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVANSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 48 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1395/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.124/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis a prehliadka škoda OKTÁVIA COMBI LM 402 BB .oprava ložiska predných kolies
Hodnota fakturovaného plnenia 530,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IMPA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kuzmányho 12 811 06 Bratislava
IČO: 35761768Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1396/17
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola funkčná skúška syst.elek pož.signalizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Braislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1397/17
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb údržby a rozvoja
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1398/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náklady a distribúcia periodík
Hodnota fakturovaného plnenia 386,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1399/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravidelné upratovanie 10/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1400/17
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1401/17
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu - prev,priestory ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 01 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1402/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 488,09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1403/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA KZ
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárske potreby - plast.hrebene, streach fólie,etikety, archív.boxy,
Hodnota fakturovaného plnenia 3 450,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 9 821 04 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1404/17
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za stočné, vodné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 283,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODŔENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1405/17
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu -NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 16,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 48 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1406/17
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 98,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1407/17
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakované zdanitelné plnenie -poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1408/17
Prináleží k zmluve/objednávke 159/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlač.služby čas.QUARK 11/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 2 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VALEUR,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1409/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.123/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) testovanie komisárov ECDL
Hodnota fakturovaného plnenia 32,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šrobárova 2 014 80 Košice
IČO: 00397768Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1410/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné,stočné ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 140,71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 10 921 79 Piešťany
IČO: 36252484Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1411/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.153/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zástava SR, zástava EU
Hodnota fakturovaného plnenia 192,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
2U, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava
IČO: 17315786Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1412/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nabrúsenie noža na polygrafickú rezačku
Hodnota fakturovaného plnenia 83,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOMÁŠ GRAMBLIČKA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 1 851 02 BRATISLAVA
IČO: 40770842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1413/17
Prináleží k zmluve/objednávke 131/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby patentového zástupcu
Hodnota fakturovaného plnenia 8 256,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PATENT AND TRADEMARK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Puškinova 19 900 28 Ivánka pri Dunaji
IČO: 35975164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1414/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomné za užívanie pozemku ako prístupovú komunikáciu
Hodnota fakturovaného plnenia 334,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIPAT, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava
IČO: 50654098Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1416/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.115/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) MAZDA 5**VAN - výmena ulož.stab.zad. guma stabilizátora
Hodnota fakturovaného plnenia 85,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAZDA -AUTO PALACE PANÓNSKA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 33 851 04 Bratislava
IČO: 35808641Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1417/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vysávanie a tepovanie kobercov po stavebných úpravách - výmera 594M2
Hodnota fakturovaného plnenia 1 639,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NELASERVIS - ERIKA FAJTOVÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefániova 18 811 04 Bratislava
IČO: 41478565Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1418/17
Prináleží k zmluve/objednávke platobné karty
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za poh.hmoty : diesel, benzín Nat.Super, servisný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 169,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1419/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fak.dobropis zľava k DEKVS za mesiac 11/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 12,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1420/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fak.dobropis zľava k DEKVS za mesiac 11/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 6,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1421/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Bohmerová Paulína
Hodnota fakturovaného plnenia 588,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1422/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) BERAK R 1 1/2018 - 12/2018 PREDD.FAKTÚRA - ODB.DOPLŇOVANIA FONDOV
Hodnota fakturovaného plnenia 32,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1423/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náklady za distribúcou teplo, vodné, stoč., zrážky, el.energia,
Hodnota fakturovaného plnenia 1 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP - FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1424/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodané používateľmi uhradené kópie odb.článkov a výp.kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 19,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strasse 53 D-10713 BERLIN D.
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1425/17
Prináleží k zmluve/objednávke OPVal/NP/1/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) licenčná zmluva - proj."HORIZONTÁLNA IKT"
Hodnota fakturovaného plnenia 16 860,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INTERES INSTITUTE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klincova 37/B 821 08 Bratislava
IČO: 48136000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1425/A/ 17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konferencia
Hodnota fakturovaného plnenia 2 099,00 USD s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CAMBRIDGE HEALTECH INSTITUTE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
250 First Avenue Suite 300 NEEDHAM MASSACHUSETTS 02494
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1426/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.125/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) OPplyn.zar.- odb.prehl.tlakovej nádoby ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 63,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ROUZZ IVANOV MARIAN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sv.Štefana 16 921 01 Piešťany
IČO: 11753897Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1427/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) občerstvenie - meeting IT AKADÉMIE 13.11.2017
Hodnota fakturovaného plnenia 459,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HOTELOVÁ AKADÉMIA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mikovíniho 1 831 02 Bratislava
IČO: 31780466Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1429/17
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby OPPa BOZP -ŠVS BB. -11/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S.SYSTEM-IPM,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1432/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.104/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) real.stavby regulovanie vykurovacej súst. - ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 420,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TEZAB KOVÁČIK MILAN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Magurská 7 974 11 Banská Bystrica
IČO: 32010532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1433/17
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 106,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1433A/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SLORD telefónne služby 11/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 203,03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS S.A.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II.27,B-1030 BRUXELLES BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1434/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.136/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) periodiká "KOVOVÉ MATERIÁLY"rok 2018
Hodnota fakturovaného plnenia 103,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY STROJOV SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9 840 03 Bratislava
IČO: 00490750Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1435/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Lovász Bálint
Hodnota fakturovaného plnenia 223,37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1436/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hyravý Samuel
Hodnota fakturovaného plnenia 223,37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1437/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Dančík Patrik
Hodnota fakturovaného plnenia 379,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1438/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Mulinová Natália
Hodnota fakturovaného plnenia 401,95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1439/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar:granietúReal AB 4M, Essentialis 280T
Hodnota fakturovaného plnenia 455,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava
IČO: 362506543Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1440/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) depozit za event.29.11.-01.12.2017
Hodnota fakturovaného plnenia 8 190,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BOST HOTEL PROPERTIOS, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodžovo námestie 2 811 06 Bratislava
IČO: 35740701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1441/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) depozit za event 29.11- 01.12.2017
Hodnota fakturovaného plnenia 8 190,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BOST HOTEL PROPERTIES, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodžovo námestie 2 811 06 Bratislava
IČO: 35740701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1442/17
Prináleží k zmluve/objednávke 469/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) architektonická štúdia využ.objektov 66 a 67 bývalých kasární Nitra
Hodnota fakturovaného plnenia 26 160,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAN-HUMA "90, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Župné námestie 9 94901 Nitra
IČO: 31408397Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1443/17
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kameorvého systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1444/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakturovaná elektrická energia obd.1.10-31.10.2017
Hodnota fakturovaného plnenia 13 571,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERTIZA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1445/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov -4.štvrťrok 2017
Hodnota fakturovaného plnenia 5 912,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1446/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefónne polatky 10/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 1,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1447/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Horakova Silvia
Hodnota fakturovaného plnenia 648,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1448/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.151/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plnofarebná tlač na PVC fóliu so sivým lepidlom
Hodnota fakturovaného plnenia 79,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NMEDIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mierová 1725 2201 Čadca
IČO: 50525280Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1449/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.141/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revízie plynových kotlov ŠVS LM
Hodnota fakturovaného plnenia 180,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PaSP - POLEČ PETER
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vranov 504/18 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 43115471Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1450/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 3 KS ECDL CERTIFIKÁT
Hodnota fakturovaného plnenia 14,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šrobárova 2 041 80 Košice
IČO: 00397768Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1451/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.585/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra - knihy
Hodnota fakturovaného plnenia 1 722,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižkú 156 25168 Štiřin CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1452/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.133/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakturovanie za publikácie
Hodnota fakturovaného plnenia 20,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAMIATKOVÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cesta na Červený most 6 814 06 Bratislava
IČO: 31755194Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1453/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.132/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná knihy - periodiká
Hodnota fakturovaného plnenia 52,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MEDIA CALL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Špitálska 885/2a 190 00Praha 9 CZ
IČO: 24198013Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1454/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SLOV.DOKTORANDSKÉ FÓRUM - nápoje pre účasníkov
Hodnota fakturovaného plnenia 368,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1455/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SLOV.DOKTORANDSKÉ FÓRUM -obedy účasníkov
Hodnota fakturovaného plnenia 289,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1456/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SLOV.DOKTORANDSKÉ FÓRUM -občerstvenie: slané, sladké pečivo, ovocie, náp.,
Hodnota fakturovaného plnenia 439,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1457/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Kubíková Barbora
Hodnota fakturovaného plnenia 610,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1458/17
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 115,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1459/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 330,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 9 821 04 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1460/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) graniet úreal AB 4M 93 HNEDÁ
Hodnota fakturovaného plnenia 455,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava
IČO: 36250643Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1461/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) čipové karty 20 kusov
Hodnota fakturovaného plnenia 72,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1462/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakturácia - podielu nákladov
Hodnota fakturovaného plnenia 2 543,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1462A/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náklady za 11/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 2 543,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1463/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.164/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 63P270BLUE
Hodnota fakturovaného plnenia 806,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LEGAT TRADE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Husova 819/12 73301 Karviná -Fryštát CZ
IČO: 27770494Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1464/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.161/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.odbor.tech - elektronickej zabezpečovacej signalizácieŠVS MI
Hodnota fakturovaného plnenia 346,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SIGNÁL JOZEF MITRO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Užhorodská 13 071 01 Michalovce
IČO: 107018197Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1465/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov - nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1466/17
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 1 526,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 621 06 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1467/17
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 367,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1468/17
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 420,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1469/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.165/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠRVŠ - el.licencie: office Proplus 2016 SNGL, MVL ,ESET NOD32 ANTIVIRUS
Hodnota fakturovaného plnenia 344,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slávičie údolie 6 811 02 Bratislava
IČO: 17321450Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1470/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Ján Turňa
Hodnota fakturovaného plnenia 714,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123