Objednávky a faktúry marec 2017

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno (Zmluva MŠVVaŠ SR a SELECT)
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 28/17 / 1.3.2017
Popis objednaného plnenia 16 ks licencií Office 2017 Pro Plus
Hodnota objednaného plnenia 1 344,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Marek Mazur
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava
IČO: 17321450
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Marek Mazur
Funkcia Vedúci odd. ŠVS MichalovceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 29/17 / 1.3.2017
Popis objednaného plnenia oprava chladiča auta
Hodnota objednaného plnenia 430,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Marek Mazur
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Š-Autoservis Vranov s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Močarianska 5824, 071 01 Michalovce
IČO: 36455385
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Marek Mazur
Funkcia Vedúci odd. ŠVS MichalovceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 29A/17 / 1.3.2017
Popis objednaného plnenia Unlimited hosting RT2
Hodnota objednaného plnenia 47,52 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Soňa Futóová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Websupport, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
IČO: 36421928
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Soňa Futóová
Funkcia Projektový manažérVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 30A/17 / 3.3.2017
Popis objednaného plnenia Ubytovanie v Bruseli na 2 noci v marci 2017, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 205,- EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Motel One Brussels
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royale 120, 1000 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 31/17 / 9.3.2017
Popis objednaného plnenia Oprava a údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub
Hodnota objednaného plnenia 60,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Miroslav Sokol - Optimax
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tokajícka 4, 040 22 Košice
IČO: 14394979
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca Múzea špeciálneho školstva v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno / rámcová dohoda č. Z201727450
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 31A/17 / 13.3.2017
Popis objednaného plnenia doplnenie funkcionalít softvéru CREPČ II
Hodnota objednaného plnenia 85 000,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Ľudmila Hrčková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol. s.r.o./Mgr. Ján Grman, PhD.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2, 8414 Bratislava
IČO: 30775264
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Ľudmila Hrčková
Funkcia vedúca OHVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 33A/17 / 14.3.2017
Popis objednaného plnenia Servis plynových kotlov
Hodnota objednaného plnenia 506,40 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Regulaterm Control s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Smaragdova 9, 851 10 Bratislava
IČO: 45992371
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 35A/17 / 16.3.2017
Popis objednaného plnenia ubytovanie
Hodnota objednaného plnenia 917,- USD
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Airbnb Ireland
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
South Lotts Road, Dublin, Ireland
IČO: IE9827384L
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ľubomír Bilský
Funkcia riaditeľ sekcie podpory vedyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 35B/17 / 16.3.2017
Popis objednaného plnenia letenka
Hodnota objednaného plnenia 87,63 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ryanair
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ľubomír Bilský
Funkcia riaditeľ sekcie podpory vedyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 37/17 / 21.3.2017
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 3 osoby na 2 noci, projekt FabLabNet
Hodnota objednaného plnenia 400,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Nina Bratková, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ibis Styles Budapest Center
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
1074 Budapest, Rákóczi út 58., Hungary
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Nina Bratková, PhD.
Funkcia odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno - č. 159/CVTSR/2015
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 37A/17 / 23.3.2017
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 4 - APRÍL 2017
Hodnota objednaného plnenia 2 280,- EUR s DPH
Garant objednávky Vladimír Ješko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Valeur, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vladimír Ješko
Funkcia zástupva šéfredaktorkyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 37B/17 / 23.3.2017
Popis objednaného plnenia Náhradné diely pre sanitárne zariadenie zn. Sanita a Hansa
Hodnota objednaného plnenia 738,34 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Armaturex, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
nám. Martina Benku 4, 811 07 Bratislava
IČO: 17325161
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 38/17 / 24.3.2017
Popis objednaného plnenia Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantu a tlaková skúška požiarnej hadice.
Hodnota objednaného plnenia 25,92 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Stanislav Slačka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIVONEC SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Švermova 53A, 9974 04 Banská Bystrica
IČO: 48121347
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Stanislav Slačka
Funkcia vedúci odd. ŠVS Banská BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 38A/17 / 24.3.2017
Popis objednaného plnenia výpočtová technika
Hodnota objednaného plnenia 127 520,40 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17, Bratislava
IČO: 35810734
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Miloš Hrabinský
Funkcia verejné obstarávanieVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 40/17 / 27.3.2017
Popis objednaného plnenia Reštaurovanie neúplnej kovovej školskej lavice s doplnením chýbajúcich kovových častí
Hodnota objednaného plnenia 2 880,- EUR s DPH
Garant objednávky akad. soch. Ľubomír Čierny
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
akad. soch. Stanislav Kožela, Rest&Ferrum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ľubovnianska 4, 831 04 Bratislava
IČO: 47374560
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko akad. soch. Ľubomír Čierny
Funkcia reštaurátorVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 41/17 / 28.3.2017
Popis objednaného plnenia Ubytovacie služby
Hodnota objednaného plnenia 164,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Dominika Šipošová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Star Inn Hotelbetriebs GmbH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Linke Wienzeile 224, 1150 Viedeň, Rakúsko
IČO: ATU 62458236
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Dominika Šipošová
Funkcia Finančná manažérka ResInfra@DRVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 42/17 / 28.3.2017
Popis objednaného plnenia Úložný box z plastu s vekom (50L) 10ks a úložný box z plastu s vekom (18L) 5ks + doprava
Hodnota objednaného plnenia 114,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Stanová Patrícia
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fortel katalog s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šance 121, 687 24, Uherský Ostroh
IČO: 26964333
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Stanová Patrícia
Funkcia Vedúca odboru propagácie vedy a technikyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 43/17 / 28.3.2017
Popis objednaného plnenia Tlač brožúr ako výstup z konferencie SECID v Bruseli
Hodnota objednaného plnenia 138,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Daniel Straka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Print4U, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice
IČO: 46612629
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Daniel Straka
Funkcia Odborný pracovník projektu SECIDVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 44/17 / 30.3.2017
Popis objednaného plnenia Oprava displeja Iphone 6
Hodnota objednaného plnenia 88,- EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Jana Kopčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MMtel servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
OC Danubia, Panónska cesta 16, 851 04 BA
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Jana Kopčanová
Funkcia asistentka generálneho riaditeľaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 44A/17 / 31.3.2017
Popis objednaného plnenia náhradný zdroj UPS
Hodnota objednaného plnenia 1 185,54 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
iSales EU s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karpatské nám. 10, 83106 Bratislava
IČO: 44374623
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 191/A/17
Prináleží k zmluve/objednávke 34/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) floRAJO s.r.o.
Hodnota fakturovaného plnenia 1 358,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
floRAJO s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 82 841 069 Bratislava
IČO: 50228129Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 258/17
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK Ing.Kupec Viliam
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 259/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné,stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 229,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREV.SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 260/17
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií k fotografiám
Hodnota fakturovaného plnenia 87,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGR, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova 3004/7 Praha 4- Modřany 134 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 261/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.4/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) UNC 750 -Odŕnanie snehu ŠVSBB
Hodnota fakturovaného plnenia 23,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KOPTECH,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 14539/133 97409 Banská Bystrica
IČO: 46655492Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 262/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) IPC GANSOW CT40 BT55R+CB ,batéria HAWKER 12
Hodnota fakturovaného plnenia 4 449,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
YVES and SOCETO SLOVAKIA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Elektrárenská 6 831 04 Bratislava
IČO: 35799331Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 263/17
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 476,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 264/17
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 647,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 265/17
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 036,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815258Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 266/17
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 110,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 267/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tematický monitoring médií 2/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STRORIN, plus,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 268/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.193/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nastavenie paraboly
Hodnota fakturovaného plnenia 113,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATEC, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Teplická 78 92101 Piešťany
IČO: 31423957Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 269/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.15/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výrova kartičiek Ľudské telo, mačka, glóbus
Hodnota fakturovaného plnenia 1 900,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CINNABAR CAPITAL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mierova 20 069 01 Snina
IČO: 44762712Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 270/17
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 1 445,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 621 06 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 271/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 7 644,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 272/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zastupovanie vo veci škody na pojednávaní a pís.vyjadrenie
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.Pokorný Ján, ADVOKÁT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 273/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 36 345,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21 821 08 Bratislava
IČO: 47236060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 274/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlačiarenské služby čas.QUARK
Hodnota fakturovaného plnenia 2 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VALEUR,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 275/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku zákazníka
Hodnota fakturovaného plnenia 7 113,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AEGLE SECURITY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 10/A 821 05 Bratislava
IČO: 35800259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 276/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odpratávanie snehu, sekanie ľadu, posyp soľou
Hodnota fakturovaného plnenia 2 296,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FLORAJO,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 82 84106 BA - Záhorská Bystrica
IČO: 50228129Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 277/17
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenstvo v oblasti BOZP a OPP 2/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 278/17
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží SG
Hodnota fakturovaného plnenia 94,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 279/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za energie el.en.,teplo, voda
Hodnota fakturovaného plnenia 590,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálová 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 280/17
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada elektrickej energie
Hodnota fakturovaného plnenia 619,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 281/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 470,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOMSUBYT Danada
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 282/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služba vrátnik -informátor
Hodnota fakturovaného plnenia 3 332,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36034762Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 283/17
Prináleží k zmluve/objednávke platobné karty
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup pohonných hmôt,prev.náplní,servisný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 372,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 284/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 285/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) protokol o servis.-tlač.HP COLOR L.J.CM6040MFP,dod.spotreb.mat.
Hodnota fakturovaného plnenia 844,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 286/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom 2/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 169,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 04200 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 287/17
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 4 014,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 288/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.23/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) batéria Maxell, gravírovacia fréza, ihla strojová
Hodnota fakturovaného plnenia 121,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIPSY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo
IČO: 36276464Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 289/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 46,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 290/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 76,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 291/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 41,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 292/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 76,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 293/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 92,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 294/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 73,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 295/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 739,79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 296/17
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 351,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 297/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.24/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výmena katalyzátora mazda Premacy
Hodnota fakturovaného plnenia 789,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HU-CAR REM,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36682276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 298/17
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pohonné hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia 191,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 299/17
Prináleží k zmluve/objednávke PREDPIS 13/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) miestny poplatok kom.odpady a drobné stav. odpady
Hodnota fakturovaného plnenia 331,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primaciálne nám,1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 300/17
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSLÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 303/17
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 106,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 304/17
Prináleží k zmluve/objednávke 24/EO/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) transakcie firemných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 100,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DINERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 305/17
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 10 927,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 306/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístup do portálu EZB
Hodnota fakturovaného plnenia 250,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERSITAT REGENSBRURG
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
93042 Regensburg,GERMANY
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 307/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Unlimited hosting RT2 24.3.2017- 22.9.2017 PREDFAK.
Hodnota fakturovaného plnenia 47,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WEBSUPPORT,s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Staré Grutny 12 841 04 Bratislava
IČO: 36421928Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 308/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) karta MultiSport -zamest., sprievodná
Hodnota fakturovaného plnenia 387,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
IČO: 48059528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 309/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 21,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 311/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola a skúška syst.elektrickej pož.signal.
Hodnota fakturovaného plnenia 651,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Braislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 312/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.28/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Office ProPlus 2016 SNGL MVL
Hodnota fakturovaného plnenia 1 344,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slávičie údolie 6 811 02 Bratislava
IČO: 17321450Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 313/17
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana prevádzkových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 01 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 314/17
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakované zdaniteľné plnenie - služby a prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 315/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytované služby
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 04200 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 316/17
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady 3/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Streženická cesta 45 02001 Púchov
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 317/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie - daň z ubytovania ŠRVŠ
Hodnota fakturovaného plnenia 55,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGRO -RÁTKA -S, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Masarykova 30 98401 Lučenec
IČO: 36670014Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 318/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie - daň z ubytovania ŠRVŠ
Hodnota fakturovaného plnenia 110,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGRO RÁTKA -S, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Masarykova 30 98401 Lučenec
IČO: 36670014Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 319/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie - daň z ubytovania ŠRVŠ
Hodnota fakturovaného plnenia 114,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGRO RÁTKA -S, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Masarykova 30 98401 Lučenec
IČO: 36670014Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 320/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.29/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava -kryt pred.nárazníku dem.a.mont.-vým.chladiča ŠVS MI
Hodnota fakturovaného plnenia 412,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Š - AUTOSERVIS VRANOV, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Močarianska 5824 071 01 Michalovce
IČO: 36455385Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 321/17
Prináleží k zmluve/objednávke ROZHODNUTIE109712/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dane a miest.popl. -za komunálne odpady a stav.odpad
Hodnota fakturovaného plnenia 869,61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESTO RUŽOMBEROK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám.Andreja Hlinku 1098/1 03401 Ružomberok
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 322/17
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola prrostredia DMS, vyťaženosť systému,kont.logov IS
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 323/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náklady spojené s distribúciou čas.QUARK
Hodnota fakturovaného plnenia 682,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PERFEKT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimná 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 325/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kniha BRATISLAVA Z NEBA .1.časť platby -PREDF.
Hodnota fakturovaného plnenia 1 100,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBS spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kynceľova 54 974 01 Kynceľova
IČO: 36754749Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 326/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.21/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) video - sprievodca expozíciou v posunkovom jazyku Levoča
Hodnota fakturovaného plnenia 560,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPOLOK NEPOČUJÚCICH PEDAGÓGOV - SNEPEDA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 48 831 03 Bratislava
IČO: 37950801Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 327/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.22/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vykonanie odb.slúšky bleeskozvod.zariadenia ŠVSPN
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EZaB ALARM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Horná Streda 372 , 916 24
IČO: 50055631Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 328/17
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.elktrinu - NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 120,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 329/17
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada elek.en. - NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 642,27 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 330/17
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada elek.en.- NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 52,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 331/17
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za elek.en .- PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia - 671,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 332/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery HP
Hodnota fakturovaného plnenia 580,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DD21,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Švábska 107 08005 Prešov
IČO: 43818030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 333/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodané používateľmi uhradené kópie článkov a výp.kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 333,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strasse 53 D-10713 BERLIN D.
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 334/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) montáž zábrany pred budovou CVTISR
Hodnota fakturovaného plnenia 92,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROCRAFT SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24/3982 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50308726Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 335/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava poklopu kanal. - CPA -F42
Hodnota fakturovaného plnenia 526,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROCRAFT SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24/3982 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50308726Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 336/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar - JRK PREMIUMQ 1100L
Hodnota fakturovaného plnenia 161,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JRK WASTE MANAGEMENT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Grosslingova 17 811 09 Bratislava
IČO: 45423237Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 337/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) posk.práva používať aktuálne verzie 03/17 -02/18
Hodnota fakturovaného plnenia 7 506,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.4.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 338/17
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis zľava k DEKVS
Hodnota fakturovaného plnenia 15,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 339/17
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné,stočné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 340,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ.a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 341/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.31/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava kopír.stroja KONICA MINOLTA BIZHUB 223 v Levoči
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OPTIMAX -Sokol M.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tokajicka 4 040 22 Košice
IČO: 14394979Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 342/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom za užívanie poz. -prístupová kom., nájom 01.01.17 -28.02.17
Hodnota fakturovaného plnenia 669,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIPAT, spols.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava
IČO: 50654098Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 343/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) miestny poplatok kom.odpady a drobné stav. odpady
Hodnota fakturovaného plnenia 457,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Československej armády 26 97401 Banská Bystrica
IČO: 00313271Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 344/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka Bohmerová
Hodnota fakturovaného plnenia 573,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER,.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 81101 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 345/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská
Hodnota fakturovaného plnenia 237,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 81101 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 346/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Beňo P.
Hodnota fakturovaného plnenia 867,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 81101 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 347/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Beňo P.
Hodnota fakturovaného plnenia 653,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 81101 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 348/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Bohmerová
Hodnota fakturovaného plnenia 653,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR KUFTHANSA CITY CENTER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 81101 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 349/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Bohmerová
Hodnota fakturovaného plnenia 122,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY ENTER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 81101 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 350/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SLORD -tel.služby
Hodnota fakturovaného plnenia 167,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS SA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II.27,B-1030 BRUXELLES BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 351/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluva o prenájme - nájom SLORD
Hodnota fakturovaného plnenia 4 627,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIUVA BELGIUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Montoyer 10 1000 Brusel BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 352/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom priestorov SLORD
Hodnota fakturovaného plnenia 1 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BNP PARIBAS REAL ESTATE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Avenue Louise 235 Louizalann Brussels BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 353/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.27/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) reinštalovanie expozície -fotografovanie -múz.Levoča
Hodnota fakturovaného plnenia 150,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FAMA ART,o.z.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hutnícka3 05201 Spišská Nová Ves
IČO: 42331170Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 354/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada ćlenského príspevku
Hodnota fakturovaného plnenia 250,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Michalská 1 814 17 Bratislava
IČO: 30845181Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 355/17
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis zľava k DEKVS
Hodnota fakturovaného plnenia 15,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 356/17
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis zľava k DEKVS
Hodnota fakturovaného plnenia 5,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 357/17
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby a dod,energií: teplo, elek.e., vodné, stočné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP-FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 358/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola - tlaková skúška hasiacich prístrojov ŠVSMI
Hodnota fakturovaného plnenia 66,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.CIGANOC C.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oreské 157 07223 Staré
IČO: 35025638Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 359/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.173/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) reštaurovanie dvoch neúplných kovových škol.lavíc
Hodnota fakturovaného plnenia 3 400,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REST FERRUM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ľubochnianska 4 831 04 Bratislava
IČO: 47374560Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 361/17
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za el.en.- NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 11,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 48 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 362/17
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za elek.en. - PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -27,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 48 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 363/17
Prináleží k zmluve/objednávke platobné karty
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba - pohonné hmoty, servisný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 54,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 364/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prav.servis a revízie plyn,kotlov BUDERUS
Hodnota fakturovaného plnenia 506,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REGULATEM CONTROL,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Smaragdová 9 851 10 Bratislava
IČO: 45992371Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 365/17
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za elek.en. - NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 8,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 48 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 366/17
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba elek.en. -NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 155,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 48 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 367/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebytové priestory - nájom a služ.spoj. s užívaním priestoru
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 368/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravidelné upratovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 369/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamerového systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 370/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby OPP a BOZP ŠVSBB
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. SYSTEM -IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 372/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nezaplatenie poistného -škoda spôs.prevádzkou motorvého vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 9,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KOOPERATIVA V.I.GROUP POISŤOVŇA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefanovičova 4 816 23 Bratislava
IČO: 00585441Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 373/17
Prináleží k zmluve/objednávke 36/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) technická podpora a servis infor.s "ANTIPLAGIÁTORSKÝ S."
Hodnota fakturovaného plnenia 9 600,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 374/17
Prináleží k zmluve/objednávke 35/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) inf.systém"CENTRÁLNY REGISTER ZÁVEREČNÝCH PRÁC"
Hodnota fakturovaného plnenia 4 800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 375/17
Prináleží k zmluve/objednávke 37/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) centr.reg.evid.:"UMELECKEJ ČINNOSTI"
Hodnota fakturovaného plnenia 7 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 376/17
Prináleží k zmluve/objednávke 3193/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tech.podpora "KIS DAWINCI"
Hodnota fakturovaného plnenia 3 750,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 377/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) záloha - odber energií
Hodnota fakturovaného plnenia 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 378/17
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 188,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 379/17
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pracovna pozicia
Hodnota fakturovaného plnenia 94,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profesia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25 811 09 Slovensko
IČO: 35800861Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 380/17
Prináleží k zmluve/objednávke bez obj.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 11,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenske nar.muzeum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanskeho nabrezie 2 810 06 Bratislava
IČO: 00164721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 381/17
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pracovna pozicia
Hodnota fakturovaného plnenia 82,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profesia sro
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25 81109 Bratislava
IČO: 35800861Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 382/17
Prináleží k zmluve/objednávke EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 602,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
redi Tour
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zamocka ul.18 811 01 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 383/17
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultacie
Hodnota fakturovaného plnenia 57,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 384/17
Prináleží k zmluve/objednávke 59/Pk/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomne
Hodnota fakturovaného plnenia 10.200,63 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 ZILINA
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 24.3.2017
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) naklady
Hodnota fakturovaného plnenia 689,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trnavsky samospravny kraj
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Starohajska 10 917 01 Trnava
IČO: 37836901Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 386/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky -Hermanovská
Hodnota fakturovaného plnenia 653,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER ,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 81101 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 387/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky - Hurtová
Hodnota fakturovaného plnenia 652,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 81101 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 388/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky - Petrášová
Hodnota fakturovaného plnenia 653,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR KUFTHANSA CITY CENTER,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 81101 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 389/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky -Hermanovská
Hodnota fakturovaného plnenia 653,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 81101 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 390/17
Prináleží k zmluve/objednávke obj.8/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) znamky
Hodnota fakturovaného plnenia 286,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cesmad Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Levicka 1 826 40 Bratislava
IČO: 30779553Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 391/17
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefonne poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 3,53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 392/17
Prináleží k zmluve/objednávke EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 1 840,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VICOM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 70 821 05 Bratislava
IČO: 35908076Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 393/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) praca technika
Hodnota fakturovaného plnenia 100,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Valo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stefanikova 70 07101 Michalovce
IČO: 41847164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 394/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.204/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tvorba, tlač a montáž tlač.materiálu -zreinšt.sála expozícia Levoča
Hodnota fakturovaného plnenia 12 665,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRO GRUP,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 1371/29 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36610607Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 395/17
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 1 427,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 396/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ36/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predlženie platnosti licencie podľa ponuky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 951,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slávičie údolie 6 811 02 Bratislava
IČO: 17321450Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 397/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.32/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ČKbiela,Mifare4kB,bez potlače, inicializácie, bezkontaktná čítačka ACS
Hodnota fakturovaného plnenia 4 951,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRANS DATA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 921 03 Bratislava
IČO: 35741236Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 398/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.42/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) záloh.f. - 5 sk box s vrchnákom QUASAR 18l
Hodnota fakturovaného plnenia 94,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FORTEL KATALOG, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šance 121 687 24 Uherský Ostroh CZ
IČO: 26964333Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 399/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlač.stroj CANON IMAGEPRESS C850 kancelársky stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 38 398,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nové Záhrady 19 821 05 Bratislava
IČO: 44773293Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 400/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská
Hodnota fakturovaného plnenia 257,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 81101 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 401/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Kucka
Hodnota fakturovaného plnenia 271,13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 81101 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 402/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hurtová
Hodnota fakturovaného plnenia 628,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 81101 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 405/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) faktur.podielu nákladov, uprat., stráž.obj., správa bud., el.en., teplo,
Hodnota fakturovaného plnenia 4 856,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám, 6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 406/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účastnícky zlavnený poplatok - pre dohodára
Hodnota fakturovaného plnenia 450,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ESHG 2017 TEAM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Alsar str.4 1090 Vienna, AUSTRIA
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 407/17
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyúčtovanie licencií 01/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 56,43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova 3004/7 Praha 4- Modřany 134 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 408/17
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyúčtovanie licencií 02/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 87,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova 3004/7 Praha 4- Modřany 134 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 409/17
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyúčtovanie za nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 19,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova 3004/7 Praha 4- Modřany 134 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 410/17
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 381,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 411/17
Prináleží k zmluve/objednávke 615/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) činnosť TPO, BOZP, 1.q.2017
Hodnota fakturovaného plnenia 119,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GAJOS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Pišúta 4022 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 412/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) OKI MC873dn, PCDell Opti Plex5050MT 10ks, myš,klávesnice
Hodnota fakturovaného plnenia 127 520,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 413/17
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 378,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 414/17
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 367,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 415/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.43/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) brožúra A3/A4-implem.projektu SECID
Hodnota fakturovaného plnenia 138,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRINT4U, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Školská 98 044 15 Nižná Myšľa
IČO: 46612629Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 416/17
Prináleží k zmluve/objednávke 115/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístupy do databáz - výskumné inštitúcie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 098 893,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižkú 156 25168 Štiřin CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 417/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) UPS -náhradný zdroj k zariadeniam
Hodnota fakturovaného plnenia 1 185,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
iSALES EU, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karpatské nám., 10 831 06 Bratislava
IČO: 44374623