Objednávky a faktúry júl 2017

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 78/17 / 3.7.2017
Popis objednaného plnenia Oprava auta
Hodnota objednaného plnenia 300,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Marek Mazur
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Š-Autoservis s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Močarianska 5824, 071 01 Michalovce
IČO: 364 55 385
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Marek Mazur
Funkcia vedúci odd. ŠVS MichalovceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 79/17 / 6.7.2017
Popis objednaného plnenia lektorský kurz
Hodnota objednaného plnenia 398,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Silvia Horáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
V a V Akademy s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlavná 50, 080 01 Prešov
IČO: 46106723
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Silvia Horáková
Funkcia Samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 80/17 / 7.7.2017
Popis objednaného plnenia Oprava služ. mot. vozidla havarijný stav, Škoda Octavia LM 402 BB
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ladislav Staroň
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IMPA , s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kuzmányho 12,811 06 Bratislava pracovisko 1. mája 3528, 03104 L. Mikuláš
IČO: 35761768
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia vedúci ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 81/17 / 11.7.2017
Popis objednaného plnenia Dotlač letákov, plagátov, popisiek
Hodnota objednaného plnenia 504,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Progrup, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 1371/29, 052 01 Sp.Nová Ves
IČO: 36610607
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 82/17 / 13.7.2017
Popis objednaného plnenia hotelové ubytovanie pre 2 osoby
Hodnota objednaného plnenia 397,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Silvia Horáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Coral Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
35 Possidonos Avenue, Atény, GR 17561
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Silvia Horáková
Funkcia Samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 83/17 / 24.7.2017
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 8 - AUGUST 2017
Hodnota objednaného plnenia 2 280,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Vladimír Ješko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Valeur, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Vladimír Ješko
Funkcia zástupca šéfredaktorkyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 83A/17 / 27.7.2017
Popis objednaného plnenia Revízia komína v plynovej kotolni
Hodnota objednaného plnenia 70,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LEMI KOM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Poľná 21, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 46730167
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 810/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravidelné upratovanie 06/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíková 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 811/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom za 3.kv.2017
Hodnota fakturovaného plnenia 3 348,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 812/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.náklady:el.energ., teplo TÚV, vodné, stoč., zrážk.voda
Hodnota fakturovaného plnenia 526,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 813/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vykonávanie servis.prác., monitorovanie na PCOO
Hodnota fakturovaného plnenia 54,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STOPKRIMI, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23A 01001 Žilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 814/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 7 675,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EAGLE SECURITY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 10/A 821 05 Bratislava
IČO: 35800259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 815/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby technika BTS a PO
Hodnota fakturovaného plnenia 456,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MILAN BOJNANSKÝ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Janka Alexiho 11 841 01 Bratislava
IČO: 40961478Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 816/17
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 647,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 817/17
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 110,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 818/17
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 036,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 819/17
Prináleží k zmluve/objednávke obj.72/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vymena diskov
Hodnota fakturovaného plnenia 2 351,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hewlett Packard
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 7 821 04 Bratislava
IČO: 50438336Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 820/17
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 392,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 821/17
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sada filcov
Hodnota fakturovaného plnenia 308,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Evrofin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jarosova 1 83103
IČO: 44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 822/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 5 594,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 823/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.65/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) testovanie komisárov ECDL
Hodnota fakturovaného plnenia 979,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šrobárova 2 014 80 Košice
IČO: 00397768Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 824/17
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) urgen.rozhodnutia Dudová, Piršelová,osobné konzultácie
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.POKORNÝ - ADVOKÁT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 825/17
Prináleží k zmluve/objednávke platobné karty
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada poh.hmoty,autoprísl.,umýv.vozidla,prev.náplne,
Hodnota fakturovaného plnenia 482,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤBPRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 826/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 504,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOMSUBYT -MILOŠ DANADA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 827/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tématický monotoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STORIN PLUS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 828/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie sluážieb: softvérový produkt V.O.SYSREM paušál poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 42,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAZAR CONSULTING, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kláriská 10 811 03 Bratislava
IČO: 35740175Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 829/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK ING.VILIAM KUPEC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 830/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 550,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 831/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 66,53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 832/17
Prináleží k zmluve/objednávke 96/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) údržba výťahu Staré Grunty
Hodnota fakturovaného plnenia 91,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ROVA SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plátenícka 18 821 09 Bratislava
IČO: 35934247Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 833/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií k fotografiám
Hodnota fakturovaného plnenia 34,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova 3004/7 Praha 4- Modřany 134 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 834/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ,67/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola has.prístrojov, hydr., múzeum školstva Leviča
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ELPO SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 2900 058 01 Poprad
IČO: 36846414Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 835/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 12ks karta MultiSport -zamestnan.,4ks karta MultiSport sprievodná
Hodnota fakturovaného plnenia 416,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
IČO: 48059528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 836/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 74,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 837/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.46/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) návrh graf.dizajnu na propag.materiály PROJEKT VIP4S
Hodnota fakturovaného plnenia 1 300,00 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DÁVID URSÍNY
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Švantnerova 6 841 02 Bratislava
IČO: 1042463543Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 838/17
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 839/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 62,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 840/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 46,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 841/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 492,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 842/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Lam.cesta číslo BA 13012 - objekt
Hodnota fakturovaného plnenia 484,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURO VÝŤAHY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 1 821 04 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 843/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Lam.cesta číslo BA 13012 - objekt
Hodnota fakturovaného plnenia 290,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURO VÝŤAHY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 1 821 04 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 844/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.77/2016/213
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyúčt.predplatného - dobropis
Hodnota fakturovaného plnenia -26,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MEDIAPRINT -KAPPA PRESSEGROSSO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 845/17
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za elek.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 614,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 846/17
Prináleží k zmluve/objednávke 159/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlač.služby čas.QUARK
Hodnota fakturovaného plnenia 2 208,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VALEUR, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 847/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 77,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 848/17
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.79/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kurz lektorské minimum Ing.Horáková, pani Svitková
Hodnota fakturovaného plnenia 398,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VaV AKADEMY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlavná 50 08001 Prešov
IČO: 46106723Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 850/17 Diners Club
Prináleží k zmluve/objednávke 24/EO/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 850/17
Hodnota fakturovaného plnenia 281,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners Club CS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Namestie slobody 11 81106 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 851/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 40,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 852/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 421,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Liptovska vodarenska spolocnost
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Revolucna 595 031 05 Liptovsky Mikulas
IČO: 36672441Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 853/17
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 244,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slovnaft a.s.
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 854/17
Prináleží k zmluve/objednávke 113/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KO
Hodnota fakturovaného plnenia 348,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavne mesto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primacionalne namestie 1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 855/17
Prináleží k zmluve/objednávke obj. 46/A/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dezinsekcne prace
Hodnota fakturovaného plnenia 660,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Assana Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Veterna Poruba 109 03104 Veterna Poruba
IČO: 47786531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 856/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dat.centrum
Hodnota fakturovaného plnenia 57,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rimi-Sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skalicka cesta 17 831 02 Bratislava
IČO: 35763329Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 857/17
Prináleží k zmluve/objednávke 20/cvtisr/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vratnik
Hodnota fakturovaného plnenia 3 332,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarska 83/32 979 01 Rimavska Sobota
IČO: 36034762Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 858/17
Prináleží k zmluve/objednávke bez
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 120,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Microsoft
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Carmanhall Road Dublin 18 Ireland
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 859/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/cvtisr/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 241,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 859/17
Prináleží k zmluve/objednávke 9/cvtisr/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 241,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 861/17
Prináleží k zmluve/objednávke 635/cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 862/17
Prináleží k zmluve/objednávke 1992/cvtisr/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18/D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 863/17
Prináleží k zmluve/objednávke 185/Pop VaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vystavne priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 50 252,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.07.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matador Holding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Strezenicka cesta45 020 01 Puchov
IČO: 3629468Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 864/17
Prináleží k zmluve/objednávke 185/Pop VaT/1013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevadzkove naklady
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matador Holdind a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Strezenicka cesta 45 020 01 Puchov
IČO: 3629468Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 865/17
Prináleží k zmluve/objednávke 63/cvisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravidelny dozor
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urban BP servis
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnecna 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 866/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie sluzieb
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sevitech a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 867/17
Prináleží k zmluve/objednávke TIB
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preklad clankov
Hodnota fakturovaného plnenia 6,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
TIB Postfach 6080 30060 Hannover
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 868/17
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/cvtisr/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia 676,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 869/17
Prináleží k zmluve/objednávke 60/cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZOS Bezpecnost s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 872/17
Prináleží k zmluve/objednávke 79/cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SSE
Hodnota fakturovaného plnenia 32,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcanke 8591/4B
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 873/17
Prináleží k zmluve/objednávke 462/190102/2015-ATYP
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluva
Hodnota fakturovaného plnenia 2. 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technicka univerzita v KE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letna 9 04200 Kosice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 874/17 Technicka univerzita v KE
Prináleží k zmluve/objednávke 81/190104/2015-SPOL
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluva
Hodnota fakturovaného plnenia 169,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technicka univerzita v KE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letna 9 04200 Kosice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 875/17
Prináleží k zmluve/objednávke 2191/Interway a.s.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) technicka podpora
Hodnota fakturovaného plnenia 1 437,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Interway a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stara Vajnorska 21 831 04 Bratislava
IČO: 35728531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 876/17
Prináleží k zmluve/objednávke 128/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomne
Hodnota fakturovaného plnenia 334,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIPAT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamacska cesta 8 81104 Bratislava
IČO: 50654098Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 877/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 585,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ivana Giorgetti Kubusova
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Fransisciho 17 054 01 Levoca
IČO: 1077833955Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 878/17
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 170,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Proximus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
R du Luxembourg 3 1000 Bruxelles
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 883/17
Prináleží k zmluve/objednávke 67/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 237,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 884/17
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 38,71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 885/17
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 1620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ustredna vojenska nemocnica
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Milosa Vesela 21 034 26 Ruzomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 886/17
Prináleží k zmluve/objednávke bez
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 26,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 887/17 GO travel slovakia s.r.o.
Prináleží k zmluve/objednávke EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 639,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 888/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribucia casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 588,13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimna 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 889/17
Prináleží k zmluve/objednávke obj.78/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) material
Hodnota fakturovaného plnenia 170,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
S-Autoservis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mocarianska 5824 071 01 Michalovce
IČO: 36455385Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 890/17
Prináleží k zmluve/objednávke SUBITO
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 161,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner Strase 53 D-10713 Berlin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 891/17
Prináleží k zmluve/objednávke EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 559,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO Travel Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 892/17
Prináleží k zmluve/objednávke bez
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 12.140,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Komenskeho v BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzita Komenskeho v BA Bratislava
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 893/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S.System
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolna 4 974 01 Banska Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 894/17
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 1600,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Clean tonery s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Clean Tonery s.r.o.
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 895/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 5 912,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 896/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom - služby spojené s užívaním priestoru
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 897/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za elektrickú energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 11 866,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 898/17
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby a prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 899/17
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 92,69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 900/17
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016, OBJ.75/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 70 ks - ročná akt.softvér.licencií FABASOFT eGOV na rok 2017
Hodnota fakturovaného plnenia 2 940,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 901/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakturovanie podielu nákladov 7/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 2 543,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo námestie 6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 902/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.81/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) AJ, SJ, - tlač o Múzeu špeciálneho školstva v Levoči popisky k exponátom
Hodnota fakturovaného plnenia 504,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRO GRUP, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 1371/29 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36610607Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 903/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodanie dokumentu
Hodnota fakturovaného plnenia 31,00 USD s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRO QUEST LLC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
6216 Paysphere Circle Chicago,IL 60674
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 904/17
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamerového systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 905/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monáž zásteny v kancelárií od.personálne
Hodnota fakturovaného plnenia 517,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROCRAFT SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24/3982 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50308726Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 906/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) TELEFÓNNE POPLATKY
Hodnota fakturovaného plnenia 6,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 907/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky L.Bálint
Hodnota fakturovaného plnenia 222,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 908/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky R.Samuel
Hodnota fakturovaného plnenia 222,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 909/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky B.František
Hodnota fakturovaného plnenia 250,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 910/17
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 106,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 911/17
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 1 422,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.7.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 621 06 Bratislava
IČO: 35697270