Objednávky a faktúry december 2017

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 178/17 / 1.12.2017
Popis objednaného plnenia Rudla na prenos stoličiek a skladacia rudla (90kg)
Hodnota objednaného plnenia 156,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
B2B Partner, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
IČO: 44413467
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Antónia Germanovová
Funkcia odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 179/17 / 1.12.2017
Popis objednaného plnenia 10 ks PMR rádiostaníc (vysielačiek)
Hodnota objednaného plnenia 497,06 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vinohradská 2828/151, budova C, Žižkov, 130 00, Praha 3
IČO: 28218434
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Antónia Germanovová
Funkcia odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 180/17 / 1.12.2017
Popis objednaného plnenia hotelové ubytovanie
Hodnota objednaného plnenia 213,78 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ibis Antwerpen Centrum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Meistraat 39, 2000 Antverpy, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Jakub Šimkovič
Funkcia NCPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 180A/17 / 1.12.2017
Popis objednaného plnenia parapetné dosky s montážou
Hodnota objednaného plnenia 5 940,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ST 1, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
A. Hlinku 26, 02 201 Čadca
IČO: 50239627
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia samostatný odb. referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 181/17 / 4.12.2017
Popis objednaného plnenia Kontrola spotreby na autách CVTISR Škoda Octavia BL 795 GG, Škoda SuperB BL 460 HH, Volkswagen Golf BA 769 ZM
Hodnota objednaného plnenia cca 1 620,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovdekra s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Polianky 19, 844 57, Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 182/17 / 4.12.2017
Popis objednaného plnenia Garančná prehliadka na auto Ford Focus BL 855 CO + STK a EK kontrola
Hodnota objednaného plnenia cca 500,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AutoPolis, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 32, 851 41 Bratislava
IČO: 35728311
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 183/17 / 4.12.2017
Popis objednaného plnenia Garančná prehliadka na auto Peugeot Partner BA 140 XS + STK a EK kontrola
Hodnota objednaného plnenia cca 500,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Final CD BA, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska cesta 11, 841 03 Bratislava
IČO: 45960470
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 183A/17 / 5.12.2017
Popis objednaného plnenia Dodanie a montáž prístrešku
Hodnota objednaného plnenia 3583,20 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ProCraft SK, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24/3982, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50308726
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia samostatný odb. referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 183B/17 / 5.12.2017
Popis objednaného plnenia vyspravenie opadávania omietky 3NP, náter zábradlia, nosníkov
Hodnota objednaného plnenia 1 384,50 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ProCraft SK, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50308726
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia samostatný odb. referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 184/17 / 6.12.2017
Popis objednaného plnenia dokúpenie licencií do dochádzky
Hodnota objednaného plnenia 570,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions & Services, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vinohradnícka 6, 971 01 Prievidza
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 185/17 / 6.12.2017
Popis objednaného plnenia kompletná tlač roll upu
Hodnota objednaného plnenia 54,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Plotbase, s.r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 6, 821 09 Bratislava
IČO: 45674515
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Vašková
Funkcia komunikačné oddelenieVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 186/17 / 6.12.2017
Popis objednaného plnenia Revízia el. rozvodov, el. spotrebičov, el. ručného náradia
Hodnota objednaného plnenia 830,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EZaB ALARM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
916 24 Horná Streda 372
IČO: 50055631
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 187/17 / 6.12.2017
Popis objednaného plnenia Inzercia v Učiteľských novinách projektu IT Akadémia
Hodnota objednaného plnenia 2 000,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Eva Kalužáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Učiteľské noviny, o. z.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mýtna 4628/23, 811 07 Bratislava
IČO: 42418089
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Eva Kalužáková
Funkcia manažér publicityVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 187A/17 6.12.2017
Popis objednaného plnenia montáž termostatov
Hodnota objednaného plnenia 1 442,52 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technology Solutions Bene Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III 2804/7, Lučenec
IČO: 47368322
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 188/17 / 7.12.2017
Popis objednaného plnenia Roll up economy 85x200 cm, 9 ks
Hodnota objednaného plnenia 402,84 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Eva Kalužáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X print s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 11 , 851 01 Bratislava
IČO: 35742097
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Eva Kalužáková
Funkcia manažér publicityVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 189/17 / 7.12.2017
Popis objednaného plnenia ubytovanie na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 93,24 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jakub Šimkovič
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Motel One
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royale 120, Brusel 1000
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Jakub Šimkovič
Funkcia NCP H2020Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 190/17 / 7.12.2017
Popis objednaného plnenia ubytovanie na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 181,93 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jakub Šimkovič
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Bedford
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue du Midi 135, Brusel 1000
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Jakub Šimkovič
Funkcia NCP H2020Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 191/17 / 8.12.2017
Popis objednaného plnenia Občerstvenie na podujatie 12.12.2017
Hodnota objednaného plnenia 99,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lady Gastro s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
IČO: 31402097
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Kuková
Funkcia finančná manažérka OMPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 192/17 / 8.12.2017
Popis objednaného plnenia kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 397,13 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľaská 16147/9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 193/17 / 11.12.2017
Popis objednaného plnenia Občerstvenie na vianočnú kapastnicu
Hodnota objednaného plnenia 1 222,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico, Peter Bača
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematínska 3231/2, 851 05 Bratislava
IČO: 32198213
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Agáta Fisterová
Funkcia odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 194/17 / 12.12.2017
Popis objednaného plnenia odhŕňanie snehu podľa potreby v zimných mesiacoch na rok 2017/2018
Hodnota objednaného plnenia 500,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KOPTECH s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 14539/133, 974 09 Banská Bystrica
IČO: 46655492
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 194A/17 / 14.12.2017
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 40 784,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVART-G.T.G.,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krupinská 4, 852 99, Bratislava 5
IČO: 31346359
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborný referent OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 194B/17 / 14.12.2017
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 3976,91 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO Information services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klimentská 52, 110 00, Praha 1, ČR
IČO: 49621823
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborný referent OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 194C/17 / 14.12.2017
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 16 803,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO SK, spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10, 831 03 Bratislava
IČO: 35701439
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborný referent OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 194D/17 / 14.12.2017
Popis objednaného plnenia Servis požiarnych vodovodov - výmena
Hodnota objednaného plnenia 1 884,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jozef Hamšík - PYROSTOP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bencúrová 61, 821 04 Bratislava
IČO: 31740022
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia samostatný odb. referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 194E/17 / 14.12.2017
Popis objednaného plnenia Oprava strechy nad vchodom budovy
Hodnota objednaného plnenia 994,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ProCraft SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24/3982, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50308726
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia samostatný odb. referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 194F/17 / 14.12.2017
Popis objednaného plnenia Dodanie a montáž žalúzií
Hodnota objednaného plnenia 695,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Radomír Jašek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Seberíniho 19, 821 03 Bratislava
IČO: 32116896
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia samostatný odb. referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 195/17 / 15.12.2017
Popis objednaného plnenia Chladnička
Hodnota objednaného plnenia 238,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Heureka Schopping, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karolínska 650/1, Praha/ČR
IČO: 2387727
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 196/17 / 15.12.2017
Popis objednaného plnenia tonery
Hodnota objednaného plnenia 4 768,80 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JURIGA spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
IČO: 31344194
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 197/17 / 18.12.2017
Popis objednaného plnenia ubytovanie 17.-20.1.2018
Hodnota objednaného plnenia 424,90 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Bern
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zeughausgasse 9, Bern CH-3011, Švajčiarsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Iveta Hermanovská
Funkcia koordinátor NCPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 198/17 / 18.12.2017
Popis objednaného plnenia hotelové ubytovanie
Hodnota objednaného plnenia 565,66 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Silvia Horáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NH Lisboa Campo Grande
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Campo Grande 7, Alvalade, 1700 - 087 Lisabon, Portugalsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Silvia Horáková
Funkcia Samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 198A/17 / 18.12.2017
Popis objednaného plnenia kontrola hasiacich prístrojov - objekt DC Žilina
Hodnota objednaného plnenia 35,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pyrostop - Huliak s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ipelská 615/20
IČO: 36795488
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 199/17 / 19.12.2017
Popis objednaného plnenia hotelové ubytovanie
Hodnota objednaného plnenia 255,60 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Silvia Horáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Athenaeum Grand Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
142 Syggrou Street, Athens, 11745, GR
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Silvia Horáková
Funkcia Samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 200/17 / 19.12.2017
Popis objednaného plnenia Obojstranné laminovanie 150 ks
Hodnota objednaného plnenia 108,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Eva Kalužáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Wigger
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 1543, Bratislava
IČO: 46321012
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Eva Kalužáková
Funkcia manažér publicityVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 200A/17 / 19.12.2017
Popis objednaného plnenia Plávajúce licencie Fabasoft - prevod
Hodnota objednaného plnenia 0 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
IČO: 31605052
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ľubomír Bilský
Funkcia riaditeľ sekcie podpory vedyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 201/17 / 20.12.2017
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 1 - JANUAR 2018
Hodnota objednaného plnenia 2 280,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Vladimír Ješko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Valeur, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Vladimír Ješko
Funkcia zástupca šéfredaktorkyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 202/17 / 27.12.2017
Popis objednaného plnenia ubytovanie 31.1.-1.2.2017
Hodnota objednaného plnenia 95,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Plasky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
212 Avenue Eugene, 1030 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 202A/17 / 27.12.2018
Popis objednaného plnenia služba vrátnik informátor
Hodnota objednaného plnenia 3 800,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG school security, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 47238372
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 203/17 / 28.12.2017
Popis objednaného plnenia ubytovanie 15.-18.1.2018
Hodnota objednaného plnenia 178,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
The Ripley Court Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
37 Talbot Street, D1 Dublin, Írsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nikola Nováková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 203A/17 / 29.12.2017
Popis objednaného plnenia servis - údržba zdvižných zariadení
Hodnota objednaného plnenia 290,40 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Euro výťahy, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava
IČO: 46264388
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 204/17 / 31.12.2017
Popis objednaného plnenia dodávka a montáž pružín garážovej brány
Hodnota objednaného plnenia 232,70 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Menton SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gbelská 19, Bratislava
IČO: 35900903
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1471/17
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 423,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
doxx, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1472/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.158/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ročné predplatné
Hodnota fakturovaného plnenia 32,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
dTEST, o.p.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Černomořská 419/10 101 00 Praha CZ
IČO: 45770760Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1473/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preprava tovaru 2 autami
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JOZEF JURČO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Družstevná 98 059 39 Šuňava
IČO: 35415452Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1474/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PREDD.F. - predplatné časopisov
Hodnota fakturovaného plnenia 44,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1475/17
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 504,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1476/17
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) právne služby
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.POKORNÝ - ADVOKÁT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1477/17
Prináleží k zmluve/objednávke obj.176/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup replík školských písacích pomôcok - NEMECKO -bridlicové tabuľky, orig.kam.grifle, griflové strúhadlo, kalámáre
Hodnota fakturovaného plnenia 327,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCHIEFEFTAFEL -GRIFFEL VOGEL DTP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Steinbächein 9 D-96523 Steinach DEUTLAND
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1478/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF. 4KS PMR RÁDIOSTANICE MOTOROLA T80 EXTREM V KUFRÍKU, 2 KS PMR VYSIELAČKY MOTOROLA TLKR T80 EXTREME
Hodnota fakturovaného plnenia 414,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CONRAD E. internetový obchod
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vinohradská 2828/151 130 00Praha CZ
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1479/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF.: 1KS SKLADACIA RUDLA, 1 KS VOZÍK NA STOH STOLIČIEK
Hodnota fakturovaného plnenia 156,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
B2B PARTNER
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šulekova 2 811 06 Bratislava
IČO: 44413467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1480/17
Prináleží k zmluve/objednávke platobné karty
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba kartou poh.hmoty, prev.náplne, prev.poplatok, servisný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 517,57 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1481/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.173/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava výfukovaného potrubia, vým. mont.trubky
Hodnota fakturovaného plnenia 572,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HU -CAR REM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36682276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1482/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.13/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) celoročný servis zar.IT -MŠVVaŠ SR
Hodnota fakturovaného plnenia 660,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1483/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ser,výkaz - S.Grunty
Hodnota fakturovaného plnenia 448,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CANON SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1484/17
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK ING.KUPEC.V
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1485/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) periodikum r.2018
Hodnota fakturovaného plnenia 180,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝSKUMNÝ ÚSTAV PAPIERA A CELULÓZY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 3 841 04 Bratislava
IČO: 31380051Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1486/17
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 26,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova 3004/7 Praha 4- Modřany 134 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1487/17
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1489/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Obsluha plynovej kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 504,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOMSUBYT M.DANADA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1490/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služba vrátnik -informátor
Hodnota fakturovaného plnenia 3 332,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36034762Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1491/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predd.f.: predplatné slovenská literatúra 2018
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1492/17
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 110,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1493/17
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 036,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1494/17
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 647,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1495/17
Prináleží k zmluve/objednávke 159/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) čas.QUARK 12/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 2 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VALEUR,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1496/17
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nepretržitá ochrana majetku 11/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1497/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Kováčiková T.
Hodnota fakturovaného plnenia 449,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1498/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Janickovic D.
Hodnota fakturovaného plnenia 748,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1499/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Beno P.
Hodnota fakturovaného plnenia 876,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1500/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Dugovicova V.
Hodnota fakturovaného plnenia 565,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1501/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tématický monitoring 11/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STORIN PLUS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1502/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 7 488,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EAGLE SECURITY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 10/A 821 05 Bratislava
IČO: 35800259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1503/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.2/2017/157/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZÁL.F.:predplatenie časopisu rok 2018
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bohumilice 89 384 81 Čkyně ČR
IČO: 25172379Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1504/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Simkovic J.
Hodnota fakturovaného plnenia 585,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1504A/17
Prináleží k zmluve/objednávke 141/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mššp -zšCharkovského stavebné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 11 639,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/ 52 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1505/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Turna J.
Hodnota fakturovaného plnenia 714,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1506/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná litaratúra - príručky
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OECD - TURPIN DISTRIBUTION
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Biggleswade, Bedfordshire SG188TQ UNITED KINGDOM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1507/17
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 185,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1508/17
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 9 996,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1509/17
Prináleží k zmluve/objednávke RÁMCOVÁ ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) čistiace potreby a drogéria
Hodnota fakturovaného plnenia 4 129,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VICOM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 70 821 05 Bratislava
IČO: 35908076Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1511/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 40,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1512/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 91,55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1513/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 73,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1514/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 79,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1515/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 743,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1516/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 497,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1517/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 51,43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1518/17
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 63,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1519/17
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 23,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1520/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby k softvérovému produktk:V.O.SYSTEM 12/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 42,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAZAR CONSULTING,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klariská 10 81103 Bratislava
IČO: 35740175Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1521/17
Prináleží k zmluve/objednávke 615/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) činnosť TPO, BOZP 4q.2017
Hodnota fakturovaného plnenia 121,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GAJOS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Pišúta 4022 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1522/17
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnnej čiastky faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 320,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1523/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kober.lemovka , kancel.potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 330,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 9 821 04 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1524/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odbor.literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 1 695,63 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO GmbH.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz -Kock.Str.9 1210 Wien AUSTRIA
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1525/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zabezpečenie mediálnej propagácie v oblasti energetiky SET PLAN X-CEEC 2017
Hodnota fakturovaného plnenia 780,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
I-EUROPA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefánikova 19 811 05 Bratislava
IČO: 35858834Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1526/17
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 556,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1527/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.182/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zák.číslo FZP1701081 údržba, 1-OP0512 kontrola voz.pred STK, dezinfek.klimy ozónom, vykonanie TKa EK Autopolisom, kontrola geometrie a nastavenie, výmena lamdasondy
Hodnota fakturovaného plnenia 899,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTOPOLIS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 32 851 04 Bratislava
IČO: 35726311Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1528/17
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky za domény
Hodnota fakturovaného plnenia 72,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1529/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Šimkovič Jakub
Hodnota fakturovaného plnenia 643,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1530/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fot.práce , výber a posprodukcia fotografií -konferencia SET PLAN CEEC 2017 29.11-1.12.2017
Hodnota fakturovaného plnenia 1 000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VLADIMÍR KAMPF
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dechtice 507 919 53 Dechtice
IČO: 32131348Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1531/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Bohmerova Paula
Hodnota fakturovaného plnenia 799,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1532/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.163/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis na tlačiarenský stroj OCÉ 665
Hodnota fakturovaného plnenia 269,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CANON SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1533/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kompletná výroba ROLL UP 85x200 - VALUTE INTELECT
Hodnota fakturovaného plnenia 54,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PLOTBASE,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 6 821 09 Bratislava
IČO: 45674515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1534/17
Prináleží k zmluve/objednávke 511/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis výpočtovej techniky
Hodnota fakturovaného plnenia 70,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LECOMP - JOZEF LESŇÁK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jozefa Czauczika 1492/3 05401 Levoča
IČO: 51147220Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1535/17
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada elek.energie
Hodnota fakturovaného plnenia 10,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 48 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1536/17
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.náklady el.en., teplo TÚV, voda, stoč., zráž.voda,
Hodnota fakturovaného plnenia 526,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1537/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.170/17,566/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskyt.služieb - pranie prádla pre ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 79,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOPAZ,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palackého 85/5 911 01 Trenčín
IČO: 34145915Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1538/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.154/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola has.prístrojov, tlaková skúška hydrantov ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 126,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROTEAM GROUP, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Beňovského 5387/3 90501 Senica
IČO: 36241903Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1540/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Šuran Filip
Hodnota fakturovaného plnenia 146,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1541/17
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prav.dozor a poradenstvo BOZP a OPP
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1542/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravidelné upratovanie 11/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1543/17
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok 13/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky za Lamačská cesta- miestne dane a poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 199,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primaciálne nám,1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1544/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 98,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1545/17
Prináleží k zmluve/objednávke 1456/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 259,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1546/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.169B/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tech.zab.konferenice SETZ PLAN X -CEEC
Hodnota fakturovaného plnenia 2 169,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CEELABS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lomonosovova 20 04001 Košice
IČO: 47350164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1547/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 17 ks karta zam., 7 ks karta multisport sprievodná
Hodnota fakturovaného plnenia 628,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
IČO: 48059528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1548/17
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok 13/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) miestny poplatok Lamačská cesta, Staré Grunty
Hodnota fakturovaného plnenia 398,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primaciálne nám,1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1549/17
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu - prev,priestory ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 01 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1550/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) gastronómia - min.rajec, filtr.caffe, pagáčik
Hodnota fakturovaného plnenia 275,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LUXURY - BEST HOTEL PROPERTIES, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodžovo námestie 2 811 06 Bratislava
IČO: 35740701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1551/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) bank transfer, room rental - ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 16 380,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LUXURY -BEST HOTEL PROPERTIES, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodžovo námestie 2 811 06 Bratislava
IČO: 35740701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1552/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preplatné odborných časopisov
Hodnota fakturovaného plnenia 261,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AEPRESS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajzova 7 621 08 Bratislava
IČO: 31388671Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1553/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby a prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1554/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Lesayová Terézia
Hodnota fakturovaného plnenia 315,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1555/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fotografia, učebnica, peračník, zvonec, diplom, výučný list
Hodnota fakturovaného plnenia 250,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STAROŽITNOSTI - HALUŠKA PAVEL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
1.mája 19 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 10857249Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1556/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fak.spotreby energií: vodné, stočné, teplá voda, tepelná energia
Hodnota fakturovaného plnenia 12 844,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo námestie 6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1557/17
Prináleží k zmluve/objednávke 24/EO/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis -preplatok na firemnej karte
Hodnota fakturovaného plnenia 74,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DIENERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1558/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) transakcie firemných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 442,73 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DIENERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1559/17
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu - nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 61,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1560/17
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu - preplatok
Hodnota fakturovaného plnenia -697,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1561/17
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskyt.služieb údržby a rozvoja 11/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1562/17
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok 13/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) polatok za Staré Grunty, Štetinova
Hodnota fakturovaného plnenia 507,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primaciálne nám,1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1563/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) inv.pohľadávok dvoch fak.FV140751, FV170990
Hodnota fakturovaného plnenia 552,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STORIN PLUS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1564/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady 12/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Streženická cesta 45 02001 Púchov
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1565/17
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) štvrťroč.skúška systému elektrickej požiarnek signalizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 651,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Braislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1566/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskyt.technickej podpory info.sys. "SK CRIS" od.:1.10.2017-30.11.2017
Hodnota fakturovaného plnenia 2 275,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INTERWAY,.a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 21 831 04 Bratislava
IČO: 35728531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1567/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.184/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) licencia pre WEB klienta
Hodnota fakturovaného plnenia 570,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS IT SOLUTIONS SERVICES, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19 811 09 Bratislava
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1568/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomné za užívanie pozemku -prístupová komunikácia
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIPAT,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava
IČO: 50654098Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1569/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.183/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) peugeot BA240XS dielenské práce na zákazku
Hodnota fakturovaného plnenia 324,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PEUGEOT FINAL -CD BRATISLAVA, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
IČO: 45960470Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1570/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PMR rádiostanica MOTOROLA TLKRT80 EXTREM
Hodnota fakturovaného plnenia 95,88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CONRAD ELECTRONIC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vinohradská 2828/151 130 00Praha CZ
IČO: 28218434Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1571/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PMR radiostanice MOTOROLA
Hodnota fakturovaného plnenia 318,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CONRAD ELECTRONIC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vinohradská 2828/151 130 00Praha CZ
IČO: 28218434Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1572/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZNLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ustanovenia týkajúce sa poplatkov
Hodnota fakturovaného plnenia 1 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BNP PARIBAS REAL ESTATE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Avenue Louise 235 Louizalann Brussels BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1573/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za nehnuteľnosť - kan.pre výskum a vývoj
Hodnota fakturovaného plnenia 4 710,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIUVA BELGIUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Montoyer 10 1000 BRUXELLES BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1574/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky za tel.účet - mobily, internet
Hodnota fakturovaného plnenia 151,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS, S.A.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II.27,B-1030 BRUXELLES BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1575/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hermanovská
Hodnota fakturovaného plnenia 395,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1576/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.163/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis tlačiarenského stroja
Hodnota fakturovaného plnenia 287,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CANON SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1577/17
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ref.nákladov: teplo, el.energia, vodné, stočné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJEMSKÁ NEMOCNICA SNP - FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1578/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) balík PHP PROFESIONÁL - tvorba dyn.stránok, základy programovania a tvorba dynam,skriptov - pre mierne pokročilých - úvod do programovania
Hodnota fakturovaného plnenia 302,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kominárska 2,4 831 04 Bratislava
IČO: 43939899Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1579/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF predplatné odborného časopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 84,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WOLTERS KLUWER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava
IČO: 31348262Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1580/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné odborých časopisov
Hodnota fakturovaného plnenia 77,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WOLTERS KLUWER,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava
IČO: 31348262Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1581/17
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za elektrickú energiu -nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 181,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 48 010 47 Žilina
IČO: 36408008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1582/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava a náter nad vchodom budovy SG.,
Hodnota fakturovaného plnenia 1 384,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROCRAFT SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24/3982 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50306726Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1583/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) seminár PAM 32.04 Bratislava dňa: 14.12.2017
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1584/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.194/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odhŕnanie snehu z príst.kom.a areálu ŠVS BB
Hodnota fakturovaného plnenia 59,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KOPTECH, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 14539/133 97409 Banská Bystrica
IČO: 46655492Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1585/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis - zľava DEKVS 11/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 5,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1586/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis - zľava DEKVS 11/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 7,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1587/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribučné náklady podľa - rámcovej dohody a zmluvy
Hodnota fakturovaného plnenia 385,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1588/17
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) roč.rev. - skúška domáceho evakuačného rozhlasu
Hodnota fakturovaného plnenia 750,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Braislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1589/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytované služby 11/2017
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1590/17
Prináleží k zmluve/objednávke platobné karty
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnej čiastky faktúr - pohonné hmoty,servis.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 249,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1591/17
Prináleží k zmluve/objednávke 131/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zml.o ochrane a komercializ. priem .vlastníctva - služby
Hodnota fakturovaného plnenia 12 672,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PATENT and TRADEMARK,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Puškinova 19 900 28 Ivánka pri Dunaji
IČO: 35975164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1592/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby MVS -DL.č.53,434,511
Hodnota fakturovaného plnenia 7,95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŠTÁTNA VDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lazovná 9 975 58 Bratislava
IČO: 35987006Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1593/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodané používateľmi uhradené kópie odb.článkov a výp.kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 100,27 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Welfengarten 1 B 30167 Hannover
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1594/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodané používateľmi uhradené kópie odb.článkov a výp.kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 149,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO e.V
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strasse 53 D-10713 BERLIN D.
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1595/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hyddraulické vyr.vykurovacej sústavy objekt ŠVSPN
Hodnota fakturovaného plnenia 1 770,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STAVOMONTÁŽE INŠTALÁCIE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Majeská cesta 36 974 01 Banská Bystrica
IČO: 31628222Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1596/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) integ.rozhrania systému CREPČ -externé informačné systémy -licencia
Hodnota fakturovaného plnenia 103 104,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1597/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.139/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kolekcia EMERALD PREMIER 2017
Hodnota fakturovaného plnenia 34 922,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ABIB, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10 831 03 Bratislava
IČO: 50690680Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1598/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.139/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné vyd.- lippincott 2018
Hodnota fakturovaného plnenia 56 388,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ABIB, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10 831 03 Bratislava
IČO: 50690680Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1599/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.139/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné vyd.De Gruyter
Hodnota fakturovaného plnenia 47 880,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ABIB, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10 831 03 Bratislava
IČO: 50690680Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1600/17
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohožky
Hodnota fakturovaného plnenia 106,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1601/17
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby OPP a BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S.SYSTEM -IPM,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1602/17
Prináleží k zmluve/objednávke OJ.163/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náhr.diely: DV610K DEVELOPER BLACK 1030052642
Hodnota fakturovaného plnenia 287,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CANON SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1603/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) seminár právna ochrana zam.inovácií -priem.vlstníctva
Hodnota fakturovaného plnenia 108,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CREATIO EU, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Družstevná 7 962 12 Detva
IČO: 50242032Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1604/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) práv.ochrana zamestnan.inovácií -priemys.vlastníctvo
Hodnota fakturovaného plnenia 108,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CREATIO EU, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Družstevná 7 962 12 Detva
IČO: 50242032Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1605/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za - elektrická energia
Hodnota fakturovaného plnenia 12 858,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1606/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.194/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SG - oprava strechy nad vchodom budovy
Hodnota fakturovaného plnenia 994,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROCRAFT SK,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24/3982 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50308726Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1607/17
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) reevízia elek.zabezpeš.systému
Hodnota fakturovaného plnenia 3 153,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Braislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1608/17
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rev.systému priemyselnej televízie
Hodnota fakturovaného plnenia 2 117,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Braislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1611/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK ING.V.KUPEC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1612/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.193/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) koncoročné občerstvenie dňa: 15.12.2017
Hodnota fakturovaného plnenia 1 273,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUVICO, spol.,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26 851 05 Bratislava
IČO: 48000426Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1613/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) priestory -zasadačka konferencia dňa: 15.12.2017
Hodnota fakturovaného plnenia 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKO - FRANCÚZSKY UNIVERZITNÝ INŠTITÚT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kuzmányho 3 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42195748Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1614/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.138/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné odb.časopisu - kolekcie e-periodík
Hodnota fakturovaného plnenia 4 464,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALBERTINE ICOME BRATISLAVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1615/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.906/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 16 803,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Křižkú 156 25168 Štiřin CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1616/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.194A/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preddavok - predplatné odbor.literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 48 940,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVART -G.T.G.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krupinská 4 852 99 Bratislava
IČO: 31346359Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1617/17
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za stočné, vodné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 345,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1618/17
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodu obd.8.12.2017 - 11.12.2017
Hodnota fakturovaného plnenia 13,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1619/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.194F/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) montáž okenných žalúzií
Hodnota fakturovaného plnenia 695,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JAŠEK -RADOMÍR JAŠEK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Seberíniho 19 821 03 Bratislava
IČO: 32116896Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1620/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.180A/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dod.parapetných dosiek budova na SG
Hodnota fakturovaného plnenia 4 950,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ST1, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
A.Hlinku 26 02201 Čadca
IČO: 50239627Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1621/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ELECTROLUX EJ2301 AOW2
Hodnota fakturovaného plnenia 238,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
M+B, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rázusova 62 984 01 Lučenec
IČO: 30226791Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1622/17
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.188/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) roll-up ECONOMY 85x200cm s potlačou
Hodnota fakturovaného plnenia 402,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X PRINT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Eisteinova 11 851 01 Bratislva
IČO: 35742097Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1623/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) VýSKUM A VýVOJ - NA ZáKLADE ZMLUVY
Hodnota fakturovaného plnenia 19,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1624/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravovanie pracovníkov ZAO PROTOM
Hodnota fakturovaného plnenia 622,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MILAN STAROŇ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nová ulica 270/104 03203 Liptovský Ján
IČO: 17938066Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1626/17
Prináleží k zmluve/objednávke obj.186/17
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revízia elektrických rozvodov ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 830,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EZaB ALARM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Horná Streda 372 , Horná Streda
IČO: 50055631Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1627/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rozšírenie služieb DC-INFRAŠTRUKTÚRA
Hodnota fakturovaného plnenia 3 512 424,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19 811 09 Bratislava
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1628/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnej čiastky faktúr - pohonné hmoty,servis.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 3,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1629/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rozšírenie služieb DC-INFRAŠTRUKTÚRA
Hodnota fakturovaného plnenia 2 376 000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19 811 09 Bratislava
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1630/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sklenená trofej a obal
Hodnota fakturovaného plnenia 318,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAAD MARTIN ADAMČÍK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obecná 22 044 10 Geča
IČO: 411452534Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1632/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné odborné periodiká 2018
Hodnota fakturovaného plnenia 3 970,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO GmbH.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz -Kock.Str.9 1210 Wien AUSTRIA
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1633/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŤARCHOPIS - nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 441,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Streženická cesta 45 02001 Púchov
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1634/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 100 ks 8GB USB 235 METAL , potlač loga 3F
Hodnota fakturovaného plnenia 717,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PC MICRO - ING.WITTENBERGER J.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 38 90045 Maliniovo
IČO: 32630254Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1635/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZÁL.F. - LANYO poznámkový zápisník s gumičkou, potlač zápisníkov -sieťotlač, príprava potlače zápisníkov 100ks
Hodnota fakturovaného plnenia 558,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASAPRINT TRADE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Električná 346/37 91101 Trenčín
IČO: 47489316Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1636/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby 14.12-17.12.2017 ubytovanie, raňajky, občerstvenie, kongresové služby
Hodnota fakturovaného plnenia 2 997,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GRAND HOTEL BELLEVUE, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Horný Smokovec 21 06201 Vysoké Tatry
IČO: 35781319Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1637/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefónne poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 0,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŹILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1638/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) práce technika požiarnej ochrany -bezpečnostnotechnické služby
Hodnota fakturovaného plnenia 100,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PETER VAĽO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefánikova 70 07101 Michalovce
IČO: 41847164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1639/17
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamerového systému CVTISR
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1640/17
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 2 letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 496,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL LETECKÁ AGENTÚRA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1641/17
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) štvrťročná kontrola - funkčná skúška sys.elek. pož.signalizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 651,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Braislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1642/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1 ks rozšírenie diskového poľa HUAWEI OCEANSTORE 18800
Hodnota fakturovaného plnenia 489 600,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1643/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce)
Hodnota fakturovaného plnenia 3,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZĽAVA DŇA ,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské mýto 1 83104 Bratislava
IČO: 50415221Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1644/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce)
Hodnota fakturovaného plnenia 83,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZĽAVA DŇA ,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské mýto 1 83104 Bratislava
IČO: 50415221Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1645/17
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odbor.literatúra - kniha
Hodnota fakturovaného plnenia 682,00 USD s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CAMBRIDGE HEALTHTECH PUBLISHING
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
250 First Avenue Suite 300 NEEDHAM MASSACHUSETTS 02494
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1646/17
Prináleží k zmluve/objednávke 141/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mššp zš Charkovského - stavebné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 1 648,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/ 62 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1647/17
Prináleží k zmluve/objednávke 141/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mššp zš Charkovského - stavebné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 27 824,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.12.2017
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/ 62 841 06 Bratislava
IČO: 36688843