Objednávky a faktúry október 2013

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 184/13 / 1.10.2013
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 364.- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIBRA RBK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok, prevádzka: Hlinická 2/A, 831 52 Bratislava
IČO: 36373532
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 186/13 / 2.10.201
Popis objednaného plnenia Úradný preklad
Hodnota objednaného plnenia 24,- EUR s DPH + poštovné
Garant objednávky Mgr. Kubiš Miroslav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stilus ,s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Groslingová 71
IČO: 35789671
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Soňa Futóová
Funkcia Finančný manažérVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 187A/13 / 2.10.2013
Popis objednaného plnenia Stravné lístky
Hodnota objednaného plnenia 9144,30 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 188/13 / 3.10.2013
Popis objednaného plnenia Servis tlačiarenského stroja CANON
Hodnota objednaného plnenia 500,- EUR s DPH
Garant objednávky Mária Smejová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CANON
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Domkárska 15, 821 05 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Smejová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 191B/13 / 3.10.2013
Popis objednaného plnenia Advanced Seminar
Hodnota objednaného plnenia 2829,82 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Kubiš Miroslav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Europäische Akademie
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausvogteiplatz 13, 10117 Berlín
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Olajošová
Funkcia Asistentka projektu NITT SKVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 192/13 / 4.10.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka databázy
Hodnota objednaného plnenia 7 870,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Lebedová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečákova 347, 180 21 Praha 9
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Lebedová
Funkcia vedúca OPDVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 193/13 / 4.10.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka databázy
Hodnota objednaného plnenia 4 821,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Lebedová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Emerald Group Publishing Limited
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Howard House, Wagon Lane, Bingley, BD 16 1WA, UK
IČO: 3080506
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Lebedová
Funkcia vedúca OPDVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 194/13 / 4.10.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka databázy
Hodnota objednaného plnenia 62 569,22 EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Lebedová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO Information Service
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klimentská 52, 110 00 Praha
IČO: 49621823
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Lebedová
Funkcia vedúca OPDVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 195/13 / 4.10.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka databázy
Hodnota objednaného plnenia 3 960,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Lebedová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39, Bratislava
IČO: 35681811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Lebedová
Funkcia vedúca OPDVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 196/13 / 7.10.2013
Popis objednaného plnenia Členské LES ČR 2013
Hodnota objednaného plnenia 2 750,- KČ
Garant objednávky M. Kubiš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LES Česká republika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Bělidle 64/3, 150 00 Praha 5
IČO: 67776396
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Molnárová
Funkcia odborný pracovník OTTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 197/13 / 9.10.2013
Popis objednaného plnenia Catering
Hodnota objednaného plnenia 465,60 EUR s DPH
Garant objednávky Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 198/13 / 10.10.2013
Popis objednaného plnenia Fotografická stena s otvormi (Facehole)
Hodnota objednaného plnenia 124,- EUR s DPH
Garant objednávky Agáta Fisterová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Willmark,s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18, 821 05 Bratislava
IČO: 17322057
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Agáta Fisterová
Funkcia referent NCPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 199A/13 / 10.10.2013
Popis objednaného plnenia Hotelové ubytovacie služby
Hodnota objednaného plnenia 194,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Danubius hotel Helia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kárpát u. 62-64, Budapešť, Maďarsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Projektová manažérka, KRVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 199B/13 / 10.10.2013
Popis objednaného plnenia Ochranný PVC záves
Hodnota objednaného plnenia 196,78,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DELTAFLEX , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pávia 2348/17, 945 01 Komárno
IČO: 43995233
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 200/13 / 11.10.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka prístupu do kolekcie e-kníh SAFARI
Hodnota objednaného plnenia 5 160,- EUR s DPH
Garant objednávky Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALBERTINA icome, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 201/OKF/22/13 / 11.10.2013
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 244,- EUR s DPH
Garant objednávky Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elfa, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park Komenského 7, 040 01 Košice
IČO: 31648410
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 202/OKF/23/13 / 11.10.2013
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 764,93 EUR s DPH
Garant objednávky Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EDIS, vydavateľstvo Žilinskej univerzity
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1, Žilina
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 203/OKF/24/13 / 11.10.2013
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 167,50 EUR s DPH
Garant objednávky Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kníhkupectvo ArtBooks, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava
IČO: 36357430
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 204/OKF/25/13 / 11.10.2013
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 63,56 EUR s DPH
Garant objednávky Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nakladateľstvo STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO: 397687
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 205/OKF/26/13 / 11.10.2013
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 282,16 EUR s DPH
Garant objednávky Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nakladateľstvo STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO: 397687
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 206/OKF/27/13 / 11.10.2013
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 172,35 EUR s DPH
Garant objednávky Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nakladateľstvo STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO: 397687
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 207/13
Popis objednaného plnenia Nákup predlžovacích napäťových káblov
Hodnota objednaného plnenia 144.85 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Talkive, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kozia 28, 811 03 Bratislava
IČO: 35895225
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 208A/13 / 14.10.2013
Popis objednaného plnenia publikácie OECD - predplatné 2014
Hodnota objednaného plnenia 3 850,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. I. Molnárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Turpin Distribution Services Ltd.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pegasus Drive, United Kingdom
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. I. Molnárová
Funkcia odborný pracovník OTTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 209/13 / 15.10.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka odborných kníh
Hodnota objednaného plnenia 43,83 EUR s DPH
Garant objednávky Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Martinus, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obchodná 26, 811 06 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 210/13 /15.10.2013
Popis objednaného plnenia Lepenkové panely
Hodnota objednaného plnenia 186,- EUR s DPH
Garant objednávky Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROFIdesign, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nemocničná 1, Dolný Kubín
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 210A/13 / 16.10.2013
Popis objednaného plnenia Poplatok za domény
Hodnota objednaného plnenia 138,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing.Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A , 831 52 Bratislava
IČO: 36383431
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing.Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 211/13 / 17.10.2013
Popis objednaného plnenia letenky
Hodnota objednaného plnenia 291,64 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Július Kravjar
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ETN Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupého 23/A, 831 01 Bratislava
IČO: 31379508
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Kravjar
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 212/OKF/28/13 / 17.10.2013
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 305,10 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
SjF STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
IČO: 17337879
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 213/13 / 18.10.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka prístupu do e-kníh ebrary
Hodnota objednaného plnenia 2 760,- EUR s DPH
Garant objednávky Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 213A/13 / 18.10.2013
Popis objednaného plnenia ubytovanie
Hodnota objednaného plnenia 137,90 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Július Kravjar
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATLAS DMC Croatia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Izidora Kršnjavoga 1
IČO: 02041978827
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Kravjar
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 214/13 / 21.10.2013
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 922,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIBRA RBK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok, prevádzka: Hlinická 2/A, 831 52 Bratislava
IČO: 36373532
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 215/13 / 21.10.2013
Popis objednaného plnenia Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
Hodnota objednaného plnenia 30,36 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROSTOP Huliak, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ipeľská 615/20, 010 01 Žilina
IČO: 36795488
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 216/13 / 22.10.2013
Popis objednaného plnenia Papier
Hodnota objednaného plnenia 1 133,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP PAPIER,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 217/13 / 23.10.2013
Popis objednaného plnenia TEAM–X121 128GB red USB Samsung Galaxy Note 3, Kingston MicroSD cart HC 64GB
Hodnota objednaného plnenia 847,08 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem computers, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 218/13 / 24.10.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 19 787,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Lebedová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečákova 347, 180 21 Praha 9
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Lebedová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 219/13 / 24.10.2013
Popis objednaného plnenia zahraničné printové časopisy
Hodnota objednaného plnenia 17 556,- EUR s DPH
Garant objednávky Lebedová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečákova 347, 180 21 Praha 9
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Lebedová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 220/13 / 24.10.2013
Popis objednaného plnenia zahraničné printové časopisy
Hodnota objednaného plnenia 5 116,34 EUR s DPH
Garant objednávky Lebedová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO Information Service
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klimentská 52, 110 00 Praha
IČO: 49621823
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Lebedová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 221/13 / 25.10.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka odborných kníh
Hodnota objednaného plnenia 160,30 EUR s DPH
Garant objednávky Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ArtBooks, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody 19, 811 06 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 222/13 / 25.10.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka odbornej knihy
Hodnota objednaného plnenia 20,- EUR s DPH
Garant objednávky Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústav informácií a prognóz školstva
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 222A/13 / 25.10.2013
Popis objednaného plnenia predlženie domén poplatok za doménu skcris
Hodnota objednaného plnenia 27,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing.Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Mesto Bratislava
IČO: 36383431
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing.Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 223/13 / 24.10.2013
Popis objednaného plnenia Serv.audit skenera Minolta PS5000C MKII
Hodnota objednaného plnenia 336,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing.Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Microform, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 21, 85102 Mesto Bratislava
IČO: 35903783
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing.Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 224/13 / 30.10.2013
Popis objednaného plnenia passportovanie výtvarných prác /6 ks
Hodnota objednaného plnenia 58,50 EUR s DPH
Garant objednávky Agáta Fisterová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SOBETA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obchodná 43/49, Bratislava
IČO: 31362745
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Agáta Fisterová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 224A/13 / 30.10.2013
Popis objednaného plnenia Nocľah v Brne – 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 1 040,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Iveta Molnárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Kounicova
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vinářska 5, 603 00 Brno, Česká republika
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Iveta Molnárová
Funkcia pracovník OTTFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 814/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 232.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr. Ján Pokorný
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenska 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 815/13
Prináleží k zmluve/objednávke 14/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby technika
Hodnota fakturovaného plnenia 238.98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milan Bojnansky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Janka Alexyho 11, 841 01 Bratislava
IČO: 40961478Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 816/13
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) seminar
Hodnota fakturovaného plnenia 120.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 817/13
Prináleží k zmluve/objednávke 42/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) praca technika
Hodnota fakturovaného plnenia 209.10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 818/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) reklama
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fun Media Group a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Leskova 5 811 04 Bratislava
IČO: 44845995Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 819/2013
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola
Hodnota fakturovaného plnenia 269.03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ELC marketing
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Legionarska 47 911 01 Trencin
IČO: 34149210Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 820/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DAVINCI
Hodnota fakturovaného plnenia 3 750.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liščie údolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 821/13
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) centralny register
Hodnota fakturovaného plnenia 7 200.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Líščie údolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 822/13
Prináleží k zmluve/objednávke 43/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) centralna register
Hodnota fakturovaného plnenia 4 800.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liščie údolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 823/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) jazykovy kurz
Hodnota fakturovaného plnenia 103.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Skrivanek Slovensko
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Marianske Nam.29/6 01001 Zilina
IČO: 36409812Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 824/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborne poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 8 061.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BIC Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zochova 5 811 03 bratislava
IČO: 30840007Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 825/13
Prináleží k zmluve/objednávke 42/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) antiplag.system
Hodnota fakturovaného plnenia 9 600.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Líščie údolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 826/13
Prináleží k zmluve/objednávke 36/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) datove centrum
Hodnota fakturovaného plnenia 57.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 826/13
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RIMI-SK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skalicka cesta 17 831 02 Bratislava
IČO: 35763329Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 827/13
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) danove poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 720.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ing.Viliam Kupec
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulska 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 828/13
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 963.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 829/13
Prináleží k zmluve/objednávke 7/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisne prace
Hodnota fakturovaného plnenia 54.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stopkrimi s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Razusa 23a Zilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 830/13
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 9 144.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX-stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Žlilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 831/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) noc vyskumnikov
Hodnota fakturovaného plnenia 8 496.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IMI Trade s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Janosikova 24 01001 Žilina
IČO: 31565531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 832/13
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pausal
Hodnota fakturovaného plnenia 871.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Euro vytahy
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mateja Bela 7 81106 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 833/13
Prináleží k zmluve/objednávke 177/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obcerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia 634.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico- P.Bača
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematínska 2 851 05 Bratislava
IČO: 321982013Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 834/13
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2004
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) temat.monitoring
Hodnota fakturovaného plnenia 276.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31319173Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 835/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 540.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
milos Danada Domsubyt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 836/13
Prináleží k zmluve/objednávke 136/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytnute sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 3 772.22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Delta security s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 30 831 02 Bratislava
IČO: 35720972Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 837/13
Prináleží k zmluve/objednávke 4/NCP/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vys.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 12 000 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Radio Produktion House s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rozmarínová 9 821 04 Bratislava
IČO: 45880042Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 838/13
Prináleží k zmluve/objednávke 3/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana
Hodnota fakturovaného plnenia 197.17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
jazaspol
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zvolenska 35 821 09 Bratislava
IČO: 35941863Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 839/13
Prináleží k zmluve/objednávke 166/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) montaz.prace
Hodnota fakturovaného plnenia 1 075.08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18/D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 840/13
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 38.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenová 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 841/13
Prináleží k zmluve/objednávke 151A/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) moduly
Hodnota fakturovaného plnenia 1959.72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rainside s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
teslova 43 821 02 Bratislava
IČO: 31386946Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 842/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preklad
Hodnota fakturovaného plnenia 26.04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stilus s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Grosslingova 71 811 09 Bratislava
IČO: 35789671Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 843/13
Prináleží k zmluve/objednávke 42/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) antiplag.system
Hodnota fakturovaného plnenia 9 600.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liščie údolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 844/13
Prináleží k zmluve/objednávke 27/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uprat.prace
Hodnota fakturovaného plnenia 2 083.28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 845/13
Prináleží k zmluve/objednávke 113/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KO
Hodnota fakturovaného plnenia 199.08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavne mesto sr
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
primacionalne namestie 1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 846/13
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 428.29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenová 6 816 47 Bratislava
IČO: 35823551Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 847/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 173.09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CK Malko POLO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.M.R.Stefanika 936/38 907 01 Myjava
IČO: 36324175Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 848/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/14/11/42
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 152.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nakladatelstvi Forum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zahradnícka 46 821 08 Bratislava
IČO: 46490213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 849/13
Prináleží k zmluve/objednávke 169/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vernostna licencia
Hodnota fakturovaného plnenia 252.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eset s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 24 851 01 Bratislava
IČO: 31333532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 8.10.2013
Prináleží k zmluve/objednávke 169/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vernostna licencia
Hodnota fakturovaného plnenia 699.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eset s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 24 851 01 Bratislava
IČO: 31333532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 851/13
Prináleží k zmluve/objednávke 169/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vernostna licencia
Hodnota fakturovaného plnenia 3 120.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eset s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 24 851 01 Bratislava
IČO: 31333532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 852/13
Prináleží k zmluve/objednávke 69/pk2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce)
Hodnota fakturovaného plnenia 7 950 000 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 11 851 01 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 853/13
Prináleží k zmluve/objednávke 103/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spolupraca
Hodnota fakturovaného plnenia 228 000 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sovva
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefanilova 19 811 05 Bratislava
IČO: 37929551Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 854/13
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 458.02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
slovnaft.a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 855/13
Prináleží k zmluve/objednávke 43/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) techn.podpora
Hodnota fakturovaného plnenia 4 800.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liščie údolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 856/13
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) techn.podpora
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liščie údolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 857/13
Prináleží k zmluve/objednávke 102/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) techn.podpora
Hodnota fakturovaného plnenia 3 750.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liščie údolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 858/13
Prináleží k zmluve/objednávke poist.zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistne
Hodnota fakturovaného plnenia 3 160 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AIG Europe Limited
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisady 29 811 06 Bratislava
IČO: 47241128Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 859/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 157.49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CK Malko POLO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám.M.R.Štefanika 936/38 90701 Myjava
IČO: 36324175Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 860/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) firem.karty
Hodnota fakturovaného plnenia 138.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners club CS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Namestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 861/13
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012 obj.179c/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) popdporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 968.54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 862/13
Prináleží k zmluve/objednávke 179c/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podpor.sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 8580.96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 863/13
Prináleží k zmluve/objednávke 179c/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podpor.sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 355.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 864/13
Prináleží k zmluve/objednávke 17/PK/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kanc.tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 10 961.04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Libra RBK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 865/13
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 603.94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 866/13
Prináleží k zmluve/objednávke 107/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomne
Hodnota fakturovaného plnenia 977.61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VUIS cesty spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 8, Bratislava 811 04
IČO: 17310229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 867/13
Prináleží k zmluve/objednávke clensky prispevok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clensky prispevok
Hodnota fakturovaného plnenia 2 750.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LES Česká republika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Belidle 64/3 150 00 Praha 5
IČO: 67776396Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 868/13
Prináleží k zmluve/objednávke ucastnicky poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ucastnicky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenske centrum produktivity
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8413/6 010 08 Žilina
IČO: 36143235Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 869/13
Prináleží k zmluve/objednávke 4-11/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 71, 00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 003975663Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 870/13
Prináleží k zmluve/objednávke 9/NITT/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 55.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Repre s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 35810122Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 871/13
Prináleží k zmluve/objednávke 09/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PR servis
Hodnota fakturovaného plnenia 708.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dankovskeho 14 811 03 Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 873/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Canadian filing fee
Hodnota fakturovaného plnenia 1 308.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Millman IP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
401 Bay Street 1220 Toronto Canada
IČO: -Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 874/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) National Phase
Hodnota fakturovaného plnenia 75,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Chadha and Chadha
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
F-46, Himalaya House, New Delhi-110001 India
IČO: -Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 875/13
Prináleží k zmluve/objednávke 176/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlmocnicke sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 073.88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agentúra VKM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Grosslingova 69, 811 09 Bratislava
IČO: 35736763Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 876/13
Prináleží k zmluve/objednávke 10/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distrib.casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 580.15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.a.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karpatská 7, 811 05 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 877/13
Prináleží k zmluve/objednávke 69/OIT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) blokovanie kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 99.18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EM CARD a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Banovska cesta 7 01001 Žilina
IČO: 35812401Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 878/13
Prináleží k zmluve/objednávke seminar
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) seminar
Hodnota fakturovaného plnenia 2.829,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
European Academy
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausvogteiplatz 13 10117 Berlin
IČO: -Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 879/13
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 105.34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianská 16 851 01 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 882/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2013/195
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databaza
Hodnota fakturovaného plnenia 3 960.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrova 14 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 883/13
Prináleží k zmluve/objednávke TIB
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preklad clankov
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB-Technische Informationsbibliothek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 6080 30060 Hannover
IČO: -Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 886/13
Prináleží k zmluve/objednávke 199/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zaloha -PVC zavesy
Hodnota fakturovaného plnenia 196.78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Deltaflex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pávia 2348/17
IČO: 43995233Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 887/13
Prináleží k zmluve/objednávke 207/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predlzovacie snury
Hodnota fakturovaného plnenia 144.85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Talkive
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopcianska 9 852 03 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 888/13
Prináleží k zmluve/objednávke 10/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 6 741.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Neulogy a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25 811 09 Bratislava
IČO: 36740454Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 889/13
Prináleží k zmluve/objednávke 208 A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlacene publikacie
Hodnota fakturovaného plnenia 3 850.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Turpin distributions Services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bedfordshire SG 18 8TQ UK
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 890/13
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 14.324,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 003975663Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 891/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telef.poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 4.69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 892/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) online services
Hodnota fakturovaného plnenia 95.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
European Patent Convention
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 90 1031 Wienna Austria
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 893/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oline serices user day
Hodnota fakturovaného plnenia 95.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
European Patent Convention
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 90 1031 Wienna ,Austria
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 894/13
Prináleží k zmluve/objednávke 618/2003
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) interakt.vystava
Hodnota fakturovaného plnenia 1 800.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vedecka hracka,oz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Švermova 26 974 04 Banská Bystrica
IČO: 31750532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 895/13
Prináleží k zmluve/objednávke 183/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) garancna kontrola
Hodnota fakturovaného plnenia 277.74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Palace Bratislava,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska cesta 33, 851 04 Bratislava
IČO: 35808641Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 896/13
Prináleží k zmluve/objednávke 183/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) garancna kontrola
Hodnota fakturovaného plnenia 292.82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Palace Bratislava,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska cesta 33, 851 04 Bratislava
IČO: 35808641Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 897/13
Prináleží k zmluve/objednávke 10/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 10.606.18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Neulogy a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25 811 09 Bratislava
IČO: 36740454Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 898/13
Prináleží k zmluve/objednávke 2009/10
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 420.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 899/13
Prináleží k zmluve/objednávke 189/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) deratizacne prace
Hodnota fakturovaného plnenia 540.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Asana DDD s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Staničná 641 951 13 Branc
IČO: 35928859Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 900/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatutra
Hodnota fakturovaného plnenia 172 UDD
Dátum doručenia faktúry 17.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Radio Production House
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rozmarínova 9 821 04 Bratiskava
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 912/13
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preklad clankov
Hodnota fakturovaného plnenia 55.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
subito
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner stasse 53 D-10713 Berlín
IČO: SK 2020798395Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 913/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava
Hodnota fakturovaného plnenia 302.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Swiss s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mečíkova 11 84107 Bratislava
IČO: 35770252Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 914/13
Prináleží k zmluve/objednávke 42/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) praca technika
Hodnota fakturovaného plnenia 150.42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 915/13
Prináleží k zmluve/objednávke 23052007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mesacna kontrola
Hodnota fakturovaného plnenia 127.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18/D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 916/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 170.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ella Cheong
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
183 Queens Road East, Hong Kong
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 917/13
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za domenu
Hodnota fakturovaného plnenia 138.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 918/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 137.90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atlas d.d.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vulkovarska 19 HR-20000 Dubrovnik
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 919 13
Prináleží k zmluve/objednávke 133/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) disky na auto
Hodnota fakturovaného plnenia 207.78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Palace Bratislava,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska cesta 33, 851 04 Bratislava
IČO: 35808641Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 922/13
Prináleží k zmluve/objednávke 211/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 291.64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ETN Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupého 23/A, 831 01 Bratislava
IČO: 31379508Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 923/13
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 337.85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 924/13
Prináleží k zmluve/objednávke 16/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom info.ploch
Hodnota fakturovaného plnenia 180.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pre Sent s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Súťažna 10 821 08 Bratislava
IČO: 35688513Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 925/13
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 2.72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 926/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 46.62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Martinus.sk s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.R.Štefanika 58 036 01 Martin
IČO: 36440531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 927/13
Prináleží k zmluve/objednávke 31/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava EZS
Hodnota fakturovaného plnenia 190.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stopkrimi s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Razusa 23a Zilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 928/13
Prináleží k zmluve/objednávke 131/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) financne odmeny
Hodnota fakturovaného plnenia 566.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Konštantína Filosofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 1 949 74 Nitra
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 929/13
Prináleží k zmluve/objednávke 188/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis stroja
Hodnota fakturovaného plnenia 457.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Domkarska 15 821 05 Bratislava
IČO: 44773293Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 931/13
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 115.56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 61 821 07 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 934/13
Prináleží k zmluve/objednávke obj. 214/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kanc.tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 921.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Libra RBK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 935/13
Prináleží k zmluve/objednávke 91/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) audiov.dielo
Hodnota fakturovaného plnenia 13 720.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Furia Film s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ferienčikova 1 811 08 Bratislava
IČO: 36681971Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 937/13
Prináleží k zmluve/objednávke obj. 198/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) digit.tlac
Hodnota fakturovaného plnenia 124.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Willmark s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18 821 05 Bratislava
IČO: 35763248Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 940/13
Prináleží k zmluve/objednávke 801/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stavebne prace
Hodnota fakturovaného plnenia 12 632.10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 943/13
Prináleží k zmluve/objednávke 217/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) software
Hodnota fakturovaného plnenia 847.08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 944/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/200
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 5 160.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrova 14 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 945/13
Prináleží k zmluve/objednávke 6/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databaza
Hodnota fakturovaného plnenia 2 880.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Emerald
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bingley BD16 1WA United Kingdom
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 946/13
Prináleží k zmluve/objednávke 6/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databaza
Hodnota fakturovaného plnenia 1 741.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Emerald
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bingley BD16 1WA United Kingdom
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 947/13
Prináleží k zmluve/objednávke 6/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databaza
Hodnota fakturovaného plnenia 200.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Emerald
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bingley BD 16 1WA United Kingdom
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 948/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kartonovy panel
Hodnota fakturovaného plnenia 198.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
profi desing s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nemocnicna 1 026 01 Dolný Kubin
IČO: 36427799Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 949/13
Prináleží k zmluve/objednávke 56/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba
Hodnota fakturovaného plnenia 835.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 950/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kominarske prace
Hodnota fakturovaného plnenia 25.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kominar s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupolevova 24 Bratislava
IČO: 47229632