Objednávky a faktúry november 2013

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 225/13 / 4.11.2013
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 928,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIBRA RBK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok, prevádzka: Hlinická 2/A, 831 52 Bratislava
IČO: 36373532
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 226/13 / 4.11.2013
Popis objednaného plnenia Reklamné materiály
Hodnota objednaného plnenia 756,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIBRA RBK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok, prevádzka: Hlinická 2/A, 831 52 Bratislava
IČO: 36373532
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 226A/13 / 4.11.2013
Popis objednaného plnenia Stravné lístky
Hodnota objednaného plnenia 8 167,50 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 227/13 / 05.11.2013
Popis objednaného plnenia Sťahovanie výstavy
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Fisterová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIV,s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Agátová 22, 844 15 Bratislava 42
IČO: 35379766
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Agáta Fisterová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 228/13 / 6.11.2013
Popis objednaného plnenia zahraničný printový časopis
Hodnota objednaného plnenia 66,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Lebedová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečákova 347, 180 21 Praha 9
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Lebedová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 229/13 / 7.11.2013
Popis objednaného plnenia prezentácia CVTI SR v časopise Parlamentný kuriér
Hodnota objednaného plnenia 984,-EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Július Kravjar
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slov. nár. reklam. a propag. agentúra, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Buková 5/A, 811 02 Bratislava
IČO: 31440517
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Kravjar
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 230/13 / 7.11.2013
Popis objednaného plnenia Tonery a cartridge
Hodnota objednaného plnenia 2 428,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 231/13 / 8.11.2013
Popis objednaného plnenia 2x fotoaparát – TVT 2013
Hodnota objednaného plnenia 238,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NAY a. s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tuhovská 15, P.O. BOX 10, Bratislava
IČO: 35739487
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 232/13 / 8.11.2013
Popis objednaného plnenia Zabezpečenie podujatia
Hodnota objednaného plnenia 6332,76 EUR s DPH
Garant objednávky Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 233/13 / 11.11.2013
Popis objednaného plnenia 6x iPod shuffle 2GB-TVT 2013
Hodnota objednaného plnenia 293,40 EUR s DPH
Garant objednávky Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NAY a. s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tuhovská 15, P.O. BOX 10, Bratislava
IČO: 35739487
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 234/13 / 11.11.2013
Popis objednaného plnenia 4x iPod shuffle 2GB-TVT 2013
Hodnota objednaného plnenia 195,60 EUR s DPH
Garant objednávky Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NAY a. s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
uhovská 15, P.O. BOX 10, Bratislava
IČO: 35739487
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 235/13 / 11.11.2013
Popis objednaného plnenia Technické zabezpečenie – TVT 2013
Hodnota objednaného plnenia 400,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rakam s.r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lachova 35, 851 03, Bratislava
IČO: 45355142
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Putalová
Funkcia riaditeľka NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 236/13 / 11.11.2013
Popis objednaného plnenia Technické zabezpečenie laserovej prezentácie – TVT 2013
Hodnota objednaného plnenia 970,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kvant s.r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
FMFI UK Mlynská dolina, 842 48, Bratislava
IČO: 31 398 294
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Putalová
Funkcia riaditeľka NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 237/13 / 14,11,2013
Popis objednaného plnenia odborný časopis
Hodnota objednaného plnenia 31,- EUR s DPH
Garant objednávky Janka Bezáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atlantida Publishing, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Praha
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 238/13 / 14.11.2013
Popis objednaného plnenia odborný časopis
Hodnota objednaného plnenia 22,- EUR s DPH
Garant objednávky Janka Bezáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOZ Marketing Services, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 239/13 / 14.11.2013
Popis objednaného plnenia odborný časopis
Hodnota objednaného plnenia 28,- EUR s DPH
Garant objednávky Janka Bezáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BETON TKS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Zámecké 9, 140 00 Praha 4
IČO: 26463407
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 240/13 / 14.11.2013
Popis objednaného plnenia odborný časopis
Hodnota objednaného plnenia 12,50 EUR s DPH
Garant objednávky Janka Bezáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CADWARE , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Aloisna výšina 44713 460 05 Liberec 15
IČO: 47287578
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 241/13 / 14.11.2013
Popis objednaného plnenia odborný časopis
Hodnota objednaného plnenia 12,- EUR s DPH
Garant objednávky Janka Bezáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing Šplíchal
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
9. května 855, 534 01 Holica
IČO: 01262424
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 242/13 / 14.11.2013
Popis objednaného plnenia odborný časopis
Hodnota objednaného plnenia 5,48 EUR s DPH
Garant objednávky Janka Bezáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Filosofický ústav AV ČR, v.vl.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jilská 361/1, 110 01 Praha 1
IČO: 67985955
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 243/13 / 14.11.2013
Popis objednaného plnenia odborný časopis
Hodnota objednaného plnenia 22,30 EUR s DPH
Garant objednávky Janka Bezáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Inf. Centrum ČKAIT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
IČO: 25930028
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 244/13 / 14.11.2013
Popis objednaného plnenia odborný časopis
Hodnota objednaného plnenia 18,50 EUR s DPH
Garant objednávky Janka Bezáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jednota slov. matematikov a fyzikov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul. 1. Mája 32, 010 01 Žilina
IČO: 31929389
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 245/13 / 14.11.2013
Popis objednaného plnenia odborný časopis
Hodnota objednaného plnenia 135,- EUR s DPH
Garant objednávky Janka Bezákova
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LKPermanent
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
IČO: 31352782
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezákova
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 246/13 / 14.11.2013
Popis objednaného plnenia odborné časopisy
Hodnota objednaného plnenia 172,- EUR s DPH
Garant objednávky Janka Bezáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Magnet Press Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šustekova 8, 851 04 Bratislava
IČO: 31356958
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 247/13 / 14.11.2013
Popis objednaného plnenia odborné časopisy
Hodnota objednaného plnenia 1 400,73 EUR s DPH
Garant objednávky Janka Bezáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MediaPrint – Kappa Pressegrosso, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Odd. inej formy predaja, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 3
IČO: 35792281
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 248/13 / 14.11.2013
Popis objednaného plnenia odborný časopis
Hodnota objednaného plnenia 29,- EUR s DPH
Garant objednávky Janka Bezáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OZ spotřebitelú TEST
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 - Vršovice
IČO: 45770760
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 249/13 / 14.11.2013
Popis objednaného plnenia odborný časopis
Hodnota objednaného plnenia 49,80 EUR s DPH
Garant objednávky Janka Bezáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 250/13 / 14.11.2013
Popis objednaného plnenia odborné časopisy
Hodnota objednaného plnenia 1 129,- EUR s DPH
Garant objednávky Janka Bezáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečákova 347, 180 21 Praha 9
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 251/13 / 14.11.2013
Popis objednaného plnenia odborný časopis
Hodnota objednaného plnenia 10,- EUR s DPH
Garant objednávky Janka Bezáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVER Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 35771879
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 252/13 / 14.11.2013
Popis objednaného plnenia odborný časopis
Hodnota objednaného plnenia 30,- EUR s DPH
Garant objednávky Janka Bezáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vodní hospodářství, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bohumilice 89, 384 81Čkyně
IČO: 25172379
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 253/13 / 14.11.2013
Popis objednaného plnenia odborný časopis
Hodnota objednaného plnenia 13,20 EUR s DPH
Garant objednávky Janka Bezáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ProfiPress
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dlhá 25, 949 01 Nitra
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 254/13 / 15.11.2013
Popis objednaného plnenia Tonery do kopírovacieho stroja OCÉ CS 240
Hodnota objednaného plnenia 3 000,- EUR s DPH
Garant objednávky Mária Smejová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OCÉ - Slovenská republika, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kamenárska 5, Bratislava 821 04
IČO: 35869534
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Smejová
Funkcia referent knihárskej dielneVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 255/13 / 18.11.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 165,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Lebedová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AEPress, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajzova 7, 821 08 Bratislava
IČO: 31388671
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Lebedová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 256/13 / 18.11.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 36,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Lebedová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fyzikálny ústav SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Lebedová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 257/13 / 18.11.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 63,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Lebedová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Geologický ústav SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Lebedová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 258/13 / 18.11.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 100,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Lebedová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MEDIASERVIS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vídeňská 995/63, 639 63 Brno, Česká republika
IČO: 25773801
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Lebedová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 259/13 / 18.11.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 30,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Lebedová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAP spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám. 2, 811 02 Bratislava
IČO: 17324149
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Lebedová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 260/13 / 18.11.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 30,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Lebedová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústav informatiky SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Lebedová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 261/13 / 18.11.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 12,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Lebedová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Lebedová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 262/13 / 18.11.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 103,60 EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Lebedová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústav materiálov a mechaniky SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 75, 831 02 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Lebedová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 263/13 / 18.11.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 156,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Lebedová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Výskumný ústav papiera a celulózy
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Lebedová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 264/13 / 18.11.2013
Popis objednaného plnenia Preklad potvrdenia od ACM
Hodnota objednaného plnenia 24,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Futó Ľudovít
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stilus, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Grösslingová 71, 81109 Bratislava
IČO: 35789671
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Ľudovít Futó
Funkcia Projektový manažérVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 264A/13 / 19.11.2013
Popis objednaného plnenia letenka
Hodnota objednaného plnenia 315,39 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jana Kováčová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CK MALKO POLO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám. M.R. Štefánika 936/38 90701 Myjava, SK
IČO: 36324175
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Jana Kováčová
Funkcia Projektový manažérVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 264B/13 / 18.11.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka propagačných materiálov
Hodnota objednaného plnenia 1192,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ľubomír Kucka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REPRE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ľubomír Kucka
Funkcia Informačný špecialistaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 265/13 / 20.11.2013
Popis objednaného plnenia Zabezpečenie občerstvenia
Hodnota objednaného plnenia 582,25 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Ľudmila Hrčková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, 85105 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Ľudmila Hrčková
Funkcia Vedúca OHVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 266/13 / 21.11.2013
Popis objednaného plnenia drogistický tovar
Hodnota objednaného plnenia 978,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Pavol Regina – REGINA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
IČO: 11636653
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 267/13 / 21.11.2013
Popis objednaného plnenia Support DC VaV
Hodnota objednaného plnenia 322 395,18 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jana Kováčová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS IT Solutions and Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 11, 851 01 Bratislava
IČO: 45650276
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Jana Kováčová
Funkcia Projektová manažérkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 268/13 / 21.11.2013
Popis objednaného plnenia Support DC VaV
Hodnota objednaného plnenia 324 180,24 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jana Kováčová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS IT Solutions and Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 11, 851 01 Bratislava
IČO: 45650276
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Jana Kováčová
Funkcia Projektová manažérkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 269/13 / 21.11.2013
Popis objednaného plnenia Support DC VaV
Hodnota objednaného plnenia 254 107,32 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jana Kováčová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS IT Solutions and Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 11, 851 01 Bratislava
IČO: 45650276
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Jana Kováčová
Funkcia Projektová manažérkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 270/13 / 21.11.2013
Popis objednaného plnenia Garančná prehliadka na auto Peugeot BA 240 XS + oprava poškodených dielov
Hodnota objednaného plnenia 690,77 EUR s DPH
Garant objednávky Róbert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Final – CD BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska cesta 11, 841 03 Bratislava
IČO: 45960470
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Róbert Klobučník
Funkcia Referent pre auto prevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 271/13 / 22.11.2013
Popis objednaného plnenia 2x ubytovanie
Hodnota objednaného plnenia 39,90 EUR s DPH
Garant objednávky Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Penzión Kachelman
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kammerhofská 18, Banská Štiavnica
IČO: 36282901
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 272/13 / 22.11.2013
Popis objednaného plnenia Grafický softvérový balík
Hodnota objednaného plnenia 1 138,80 EUR s DPH
Garant objednávky Martin Smeja
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NNetcom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Floriánske nám. 2, 81107 Bratislava
IČO: 22658696
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Martin Smeja
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 273/13 / 22.11.2013
Popis objednaného plnenia Predlženie domen poplatok zadoménu nptt.sk
Hodnota objednaného plnenia 27,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing.Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, 83152 Bratislava
IČO: 36383431
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing.Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 275/13 / 26.11.2013
Popis objednaného plnenia Papierové utierky REFLEX
Hodnota objednaného plnenia 961,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIBRA RBK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok, prevádzka: Hlinická 2/A, 831 52 Bratislava
IČO: 36373532
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 276A/13 / 27.11.2013
Popis objednaného plnenia Členské v LES ČR rok 2014
Hodnota objednaného plnenia 38 500,- KČ s DPH
Garant objednávky Mgr. M. Kubiš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LES Česká republika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Bělidle 64/3, 150 00 Praha, Česká republika
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Iveta Molnárová
Funkcia odborný pracovník OIP TTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 277/13 / 27.11.2013
Popis objednaného plnenia Dotazník k využívaniu elektronických informačných zdrojov
Hodnota objednaného plnenia 55,- EUR s DPH
Garant objednávky Roman Herda
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
iankety.sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stabu street 25-35, Riga, Latvia
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Roman Herda
Funkcia Odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 278/13 / 28.11.2013
Popis objednaného plnenia Papier
Hodnota objednaného plnenia 648,45 EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP PAPIER,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 278A/13 / 28.11.2013
Popis objednaného plnenia Inzerát na voľnú prac. pozíciu na portáli Profesia.sk
Hodnota objednaného plnenia 59,- EUR bez DPH
Garant objednávky Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profesia, spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO: 35800861
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ľubomír Bilský
Funkcia Riaditeľ úseku stratégie a koordinácieFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1000/13
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 151.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner stasse 53 D-10713 Berlín
IČO: DVšeobecné údaje
Evidenčné číslo 1001/13
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 246.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subi
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner stasse 53 D-10713 Berlín
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1002/13
Prináleží k zmluve/objednávke 16/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom info.ploch
Hodnota fakturovaného plnenia 180.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pre Sent s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Súťažna 10 821 08 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1003/13
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 14 557,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1004/13
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telef.poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 7.29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1005/13
Prináleží k zmluve/objednávke 2009/10
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 420.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1006/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlac casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 2 864.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marketing and Business group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
palisady 33 811 06 Bratislava
IČO: 43801111Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1007/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) blokovanie kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 99.18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EM CARD a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Banovska cesta 7 01001 Žilina
IČO: 35812401Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1008/13
Prináleží k zmluve/objednávke 180/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) roll-up
Hodnota fakturovaného plnenia 103.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X print s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavske Myto 1 831 04 Bratislava
IČO: 35742097Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1009/13
Prináleží k zmluve/objednávke TIB
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 20.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB-Technische Informationsbibliothek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 6080 30060 Hannover
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1010/13
Prináleží k zmluve/objednávke 175/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) steelback
Hodnota fakturovaného plnenia 69.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Complet sk.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pasienkova 9B 821 06 Bratislava
IČO: 36731901Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1011/13
Prináleží k zmluve/objednávke 175/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) steetback
Hodnota fakturovaného plnenia 165.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Complet sk.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pasienkova 9B 821 06 Bratislava
IČO: 36731901Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1012/13
Prináleží k zmluve/objednávke 175/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) steelback
Hodnota fakturovaného plnenia 520.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Complet sk.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pasienkova 9B 821 06 Bratislava
IČO: 36731901Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1013/13
Prináleží k zmluve/objednávke seminar
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vzdelavacie sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 56.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Edos-Pem s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematínska 4 851 05 Bratislava
IČO: 36287229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1014/13
Prináleží k zmluve/objednávke 115/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzba
Hodnota fakturovaného plnenia 8 632.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vysoka skola muzickych umeni
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Venturska 3 813 01 Bratislava
IČO: 00397431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1015/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/26/13/205
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 65.70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 81269 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1016/13
Prináleží k zmluve/objednávke 22/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopisy
Hodnota fakturovaného plnenia 1271.54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Minerva EBSCO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz-kock-Str.9 1210 Wien
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1016/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/24/13/203
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 167.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Art books s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
anenska 3 811 05 Bratislava
IČO: 36357430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1017/13
Prináleží k zmluve/objednávke 22/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopisy
Hodnota fakturovaného plnenia 4682.01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Minerva EBSCO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz-kock-Str.9 1210 Wien
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1018/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/24/13/203
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 167.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Art books s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
anenska 3 811 05 Bratislava
IČO: 36357430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1022/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisne prace
Hodnota fakturovaného plnenia 154.72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sauter Building Control Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 23 851 01 Bratislava
IČO: 35899506Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1023/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/26/13/205
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 49.17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 81269 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1024/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/25/13/204
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 63.56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 81269 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1025/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/26/13/205
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) lietratura
Hodnota fakturovaného plnenia 145.09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 81269 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1026/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/27/13/206
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 87.84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 81269 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1027/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/27/13/206
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 84.51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 81269 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1028/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 315.39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CK Malko POLO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.M.R.Stefanika 936/38 907 01 Myjava
IČO: 36324175Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1029/13
Prináleží k zmluve/objednávke 56/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) financne odmeny
Hodnota fakturovaného plnenia 566 .00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Konštantína Filosofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 1 949 74 Nitra
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1030/13
Prináleží k zmluve/objednávke 127/NCP/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dokum.film
Hodnota fakturovaného plnenia 13 974.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Monarch a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drotarska cesta 56 81102 Bratislava
IČO: 31325645Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1031/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) udrzba auta
Hodnota fakturovaného plnenia 597,95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Final -CD Bratislava spol. s.r.o. Peugeot
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Škultetyho 1 831 03 Bratislava
IČO: 45960470Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1032/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) patent
Hodnota fakturovaného plnenia 40,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Funer,ebbinghaus,Finck,Hano
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mariahilfplatz 3 D-81541 Munchen
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1033/13
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 194,67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 61 821 07 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1035/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 140,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Uniqa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lazaretska 15 82007 Bratislava
IČO: 00653501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1036/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/57/12/293
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 211,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Inform lib, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska cesta 8
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1038/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby MVS
Hodnota fakturovaného plnenia 12,95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Štatna vedecka kniznica v BB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lazovna 9
IČO: 35987006Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1039/13
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis quark
Hodnota fakturovaného plnenia 587,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.a.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karpatská 7, 811 05 Bratislava
IČO: 006980303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1040/13
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) caopis quark
Hodnota fakturovaného plnenia 2 250,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.a.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karpatská 7, 811 05 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1050/13
Prináleží k zmluve/objednávke 232/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obcerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia 6 332,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico- P.Bača
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematínska 2 851 05 Bratislava
IČO: 321982013Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1051/13
Prináleží k zmluve/objednávke 273/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za domenu
Hodnota fakturovaného plnenia 27,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 05 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1052/13
Prináleží k zmluve/objednávke 227/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stahovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Triv s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
okruzna 49 029 42 Bobrov
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1053/13
Prináleží k zmluve/objednávke 235/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) techn.zabez.podujatia
Hodnota fakturovaného plnenia 400.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rakam s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lachova 35 851 03 Bratislava
IČO: 45355142Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1055/13
Prináleží k zmluve/objednávke 265/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obcerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia 582.28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico- P.Bača
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematínska 2 851 05 Bratislava
IČO: 32198213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1056/13
Prináleží k zmluve/objednávke 254/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) toner
Hodnota fakturovaného plnenia 435.42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1057/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.proiestor
Hodnota fakturovaného plnenia 71.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1058/13
Prináleží k zmluve/objednávke 765/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databaza
Hodnota fakturovaného plnenia 66.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečáková 347, 18021 Praha, Česká republika
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1059/13
Prináleží k zmluve/objednávke 134/PK/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vys.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 27 642.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
C.E.N.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 12 821 05 Bratislava
IČO: 35780886Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1061/13
Prináleží k zmluve/objednávke 181/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prezutie
Hodnota fakturovaného plnenia 90.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Emil Škrabalek-MOTOPARK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Višnova 4 831 01 Bratislava
IČO: 37495402Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1062/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 639,91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1063/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestor
Hodnota fakturovaného plnenia 1 090.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Komenskeho v BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafarikovo nam.6 818 06 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1064/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 977.54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Pavol Regina
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
hattalova 12 831 03 Bratislava
IČO: 11636653Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 952/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/213
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 2 760.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrova 14 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 953/13
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) danove poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ing.Viliam Kupec
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulska 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 955/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) temat.monitoring
Hodnota fakturovaného plnenia 276.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31319173Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 956/13
Prináleží k zmluve/objednávke 215/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola
Hodnota fakturovaného plnenia 30.36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROSKOP HULIAK S.R.O.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ipelska 615/20
IČO: 36795488Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 957/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2013/192
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 7 870.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečákova 347 180 21 Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 958/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 963.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 959/13
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 8 167.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX-stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Žlilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 961/13
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn.kotolna
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
milos Danada Domsubyt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 963/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 167.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pemic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Padlych hrdinov 60 821 06 Bratislava
IČO: 35896931Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 964/13
Prináleží k zmluve/objednávke 77/SEE/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis quark
Hodnota fakturovaného plnenia 2 864.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marketing and Business group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
palisady 33 811 06 Bratislava
IČO: 43801111Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 965/13
Prináleží k zmluve/objednávke 222 A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za domenu
Hodnota fakturovaného plnenia 27.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 965/13
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 232.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr. Ján Pokorný
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenska 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 966/13
Prináleží k zmluve/objednávke 10/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podp.sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 43 674.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BIC Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zochova 5 811 03 bratislava
IČO: 30840007Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 967/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dokum.film
Hodnota fakturovaného plnenia 14 715.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Monarch a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drotarska cesta 56 81102 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 968/13
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultacie
Hodnota fakturovaného plnenia 78.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 969/13
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba
Hodnota fakturovaného plnenia 38.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenová 6 816 47 Bratislava
IČO: 366772281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 970/13 PR
Prináleží k zmluve/objednávke 33/NCP/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis
Hodnota fakturovaného plnenia 708.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dankovskeho 14 811 03 Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 971/13
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba
Hodnota fakturovaného plnenia 623.77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 972/13
Prináleží k zmluve/objednávke 27/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uprat.prace
Hodnota fakturovaného plnenia 2 083.28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 973/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kart.panel
Hodnota fakturovaného plnenia 198.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
profi desing s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nemocnicna 1 026 01 Dolný Kubin
IČO: 36427799Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 974/13
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 686.41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 61 821 07 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 975/13
Prináleží k zmluve/objednávke 113/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KO
Hodnota fakturovaného plnenia 248.85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavné mesto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
primacionalne namestie 1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 977/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za energie
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenová 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 978/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 105.34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopcianska 9 852 03 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 979/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2013/219
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 17 556.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suwec
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečáková 347, 18021 Praha, Česká republika
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 980/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2013/218
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 19 787.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suwe
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečáková 347, 18021 Praha, Česká republika
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 981/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2013/218
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distrib.sluzba
Hodnota fakturovaného plnenia 17.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečáková 347, 18021 Praha, Česká republika
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 982/13
Prináleží k zmluve/objednávke SZ23052007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mesac.kontrola
Hodnota fakturovaného plnenia 127.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18/D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 983/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) papier
Hodnota fakturovaného plnenia 1132.28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostova 29 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 984/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 438.24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Maximilian Bene-Technology Solutions
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rubanisko III/7 984 03 Lucenec
IČO: 45245843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 985/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) klimat.zariadenie
Hodnota fakturovaného plnenia 2658.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústredna vojenska nemocnica
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Milosa Vesela 21 03426 Ruzomberok
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 986/13
Prináleží k zmluve/objednávke 4-11/209
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomne
Hodnota fakturovaného plnenia 71.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 987/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/22/12/201
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 250.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elfa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park komenského 7 040 01 Košice
IČO: 31648410Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 988/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 61.345.01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Minerva
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz-Kock-str.9 1210 Wien
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 989/13
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 50.53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden Voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 30004/7 Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 991/13
Prináleží k zmluve/objednávke 95/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysielacieho casu
Hodnota fakturovaného plnenia 11 400.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Radio Produktion House s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rozmarínova 9 821 04 Bratiskava
IČO: 45880042Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 993/13
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 292.55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 994/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) National Phase
Hodnota fakturovaného plnenia 53.00 USD
Dátum doručenia faktúry 13.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ella Cheong
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
183 Queens Road East, Hong Kong
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 995/13
Prináleží k zmluve/objednávke 225/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kanc.tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 27 956.93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Libra RBK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 996/13
Prináleží k zmluve/objednávke 226/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 22 763.69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Libra RBK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 997/13
Prináleží k zmluve/objednávke 18/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) canon
Hodnota fakturovaného plnenia 2 428.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Clean Tonery
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 998/13
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 9175.68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 999/13
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 1019.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 05 Bratislava
IČO: 36383431