Objednávky a faktúry marec 2013

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 45/13 /1.3.2013
Popis objednaného plnenia Tonery a cartridge
Hodnota objednaného plnenia 2 813,50 EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 46/13 /4.3.2013
Popis objednaného plnenia Kancelársky tovar
Hodnota objednaného plnenia 1 462,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS – kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kubačova 10/A, 831 06 Bratislava
IČO: 17332354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 46A/13 /4.3.2013
Popis objednaného plnenia Stravné lístky
Hodnota objednaného plnenia 7 266,60 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 47/13 /4.3.2013
Popis objednaného plnenia Knihárska lepenka
Hodnota objednaného plnenia 903,- EUR s DPH
Garant objednávky Mária Smejová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bratislavská papierenská spoločnosť, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Púchovská 16, Bratislava 831 06
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Smejová
Funkcia referent knihárskej dielneVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 48/13 /5.3.2013
Popis objednaného plnenia Catering
Hodnota objednaného plnenia 1011,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 49/13 /8.3.2013
Popis objednaného plnenia FTP patch cat
Hodnota objednaného plnenia 294,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GROUP PC TEAM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priehradná 14204, 821 07 Bratislava
IČO: 35899999
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 50/13 /6.3.2013
Popis objednaného plnenia Notebook Lenovo TP 530
Hodnota objednaného plnenia 1 575,62 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. M. Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
alza.sk, Prievozská 18, 821 09 Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČO: 27082440
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Kevély Mikuláš, Ing.
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 50A/13 /7.3.2013
Popis objednaného plnenia Prečerpávacie čerpadlo na fekálie
Hodnota objednaného plnenia 326,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DAES s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 4, 010 01 Žilina
IČO: 31644317
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 51/13 /11.3.2012
Popis objednaného plnenia Tonery a cartridge
Hodnota objednaného plnenia 2 663,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 51A/13 / 8.3.2013
Popis objednaného plnenia uverejnenie PR článku
Hodnota objednaného plnenia 180,- EUR s DPH
Garant objednávky Vašková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU Scientific, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pionierska 15, 831 02 Bratislava
IČO: 43988318
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vašková
Funkcia Oddelenie vzťahov s verejnosťouVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 52/13 /11.3.2013
Popis objednaného plnenia Preklad zmluvy Thomson Reuters
Hodnota objednaného plnenia 522,12 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Ľudovít Futó
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOP PREKLADY s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pražská 35, 811 04 Bratislava
IČO: 35972351
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Ľudovít Futó
Funkcia Projektový manažérVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 53/13 / 11.3.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka IFLA kupónov
Hodnota objednaného plnenia 1 200,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Terézia Mišovičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IFLA Headquarters
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
P.O.Box 95312, 2509 CH The Hague, The Netherlands
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Mária Priesolová
Funkcia OKIS - Referát MMVSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 54/13 /11.3.2013
Popis objednaného plnenia Kancelárske kovové skrine
Hodnota objednaného plnenia 509,34 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Viktor Gažo – IPSV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jesenského 252/1, 902 01 Pezinok
IČO: 11754231
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 55/13 /12.3.2013
Popis objednaného plnenia Kľučky na okná
Hodnota objednaného plnenia 127,91 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HUECK SYSTEM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Osadná 15, 831 03 Bratislava
IČO: 31318479
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 56/13 /13.3.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka odbornej literatúry
Hodnota objednaného plnenia 599,45 EUR s DPH
Garant objednávky Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO SK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10, 831 01 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 57/13 /13.3.2013
Popis objednaného plnenia HW vybavenie (LCD monitor 24“ Philips, Externý disk ADATA 1000GB, Flash disk Corsair 32GB, TabletPocketBook, Notebook Lenovo TP Edge E330, Notebook MSI GE60, Skener Epson Perfection Photo V370) pre prevádzku, správu a administráciu aplikácie CRZP/APS (Antiplagiátorský systém)
Hodnota objednaného plnenia 1897,46 EUR s DPH
Garant objednávky Juraj Noge
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALZA.sk, a. s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 18, , 821 09 Bratislava
IČO: 36562939
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Juraj Noge
Funkcia vedúci ORISVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 58/13 /13.3.2013
Popis objednaného plnenia 2 ks ručné skenery IRISPen Executive 6, IRISPen Express 6 pre prevádzku aplikácie CRZP/APS (Antiplagiátorský systém)
Hodnota objednaného plnenia 357,60 EUR s DPH
Garant objednávky Juraj Noge
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Microform, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 21, 85102, Bratislava
IČO: 35903783
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Juraj Noge
Funkcia vedúci ORISVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 59/13
Popis objednaného plnenia Drogistický tovar
Hodnota objednaného plnenia 687,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS – kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kubačova 10/A, 831 06 Bratislava
IČO: 17332354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 60/13 /18.3.2013
Popis objednaného plnenia MS Office ProPlus2013,Adobe CS Design and Web Premium
Hodnota objednaného plnenia 790,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing.Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Exe
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava 1
IČO: 17321450
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing.Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 60A/13
Popis objednaného plnenia Dig. Tel. prístroj
Hodnota objednaného plnenia 224,36 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Techniserv s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 34, 831 02 Bratislava
IČO: 35763124
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Správa budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 61/13 /18.3.2013
Popis objednaného plnenia Spiatočná letenka pre 1 osobu Viedeň-Kolín nad Rýnom
Hodnota objednaného plnenia 257,44 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Adriana Shearman, CSc.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15, 811 08 Bratislava
IČO: 31380123
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Adriana Shearman, CSc.
Funkcia vedec. pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 62/13 /18.3.2013
Popis objednaného plnenia letenka
Hodnota objednaného plnenia 161,44 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Danica Zendulková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pelicantravel.com, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava
IČO: 44551304
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Danica Zendulková
Funkcia vedúca OSPPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 63/13 /19.3.2013
Popis objednaného plnenia Hotelové ubytovacie služby
Hodnota objednaného plnenia 34,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Vašková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel DAP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Víťězné náměstí 4/684, Praha 6
IČO: 00000582
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Vašková
Funkcia odborný informačný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 64/2013 /19. 3. 2013
Popis objednaného plnenia Servis expanzného zariadenia
Hodnota objednaného plnenia 120,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Reflex SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rakovo pri Martine, 038 42 Martin
IČO: 36369934
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Správa budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 64A/13 /20.3.2013
Popis objednaného plnenia SSL certifikát www.skcris.sk
Hodnota objednaného plnenia 416,40 EUR s DPH
Garant objednávky Mikuláš Kevély Ing.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, 83152 Bratislava
IČO: 36383431
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mikuláš Kevély Ing.
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 65/13 /21.3.2013
Popis objednaného plnenia Členské v org. LES ČR 2013
Hodnota objednaného plnenia 38 500 KČ
Garant objednávky Iveta Molnárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LES Česká republika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Bělidle 64/3, 150 00 Praha 5
IČO: 67776396
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Molnárová
Funkcia Odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 66/13 /22.3.2013
Popis objednaného plnenia Predlženie platnosti domény vedatechnika.sk
Hodnota objednaného plnenia 27,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing.Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, 83152 mesto Bratislava
IČO: 36383431
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing.Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 67/13 /22.3.2013
Popis objednaného plnenia Predlženie platnosti domény scholaludus-online.sk
Hodnota objednaného plnenia 27,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing.Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, 83152 mesto Bratislava
IČO: 36383431
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing.Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 68/13 /22.3.2013
Popis objednaného plnenia HDD Seagate cheetah SG7600-SAS 15k7gb SAS
Hodnota objednaného plnenia 344,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing.Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, 83152 Bratislava
IČO: 36383431
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing.Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 69/13 /6.3.2013
Popis objednaného plnenia Adaptér PN:45N0233
Hodnota objednaného plnenia 52,20 EUR s DPH
Garant objednávky Mikuláš Kevély, Ing.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lenovoonline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
MARSANN IT, s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Mesto Bratislava 5
IČO: 43821987
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mikuláš Kevély, Ing.
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 70/13 /25.3.2013
Popis objednaného plnenia Papier
Hodnota objednaného plnenia 593,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP PAPIER,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 71/13 /25. 3. 2013
Popis objednaného plnenia Servis pl. Kotlov Buderus
Hodnota objednaného plnenia 506,40 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Regulaterm Control s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vyšehradská 4, 851 06 Bratislava
IČO: 45992371
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Správa budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 72/13 /25. 3. 2013
Popis objednaného plnenia Support IBM TIVOLI
Hodnota objednaného plnenia 169 591,82 EUR s DPH
Garant objednávky Jana Kováčová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 11, Bratislava
IČO: 45650276
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jana Kováčová
Funkcia Projektová manažérkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 73/13 / 25. 3. 2013
Popis objednaného plnenia Obnova predplatného MATHEO PATENT
Hodnota objednaného plnenia 1 290,- EUR s DPH
Garant objednávky Ľubomír Kucka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATHEO PATENT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
69 rue du Rouet, 130 08 Marseille, France
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ľubomír Kucka
Funkcia nformačný špecialistaFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 202/13
Prináleží k zmluve/objednávke 180/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 7 266.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 203/13
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohožiek
Hodnota fakturovaného plnenia 102.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianská 16 851 01 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 204/13
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 44.63 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden Voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 30004/7 Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 205/13
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tematický monitoring
Hodnota fakturovaného plnenia 276.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31319173Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 206/13
Prináleží k zmluve/objednávke 8/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odsávanie vody
Hodnota fakturovaného plnenia 2 560.08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 207/13
Prináleží k zmluve/objednávke 27/CVTISR/2011,obj.288A/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uprat.prace
Hodnota fakturovaného plnenia 2 083.28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 208/13
Prináleží k zmluve/objednávke 126/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zimná údržba
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Autoservis Jankovic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pažitna 18 900 31 Stupava
IČO: 460842231Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 209/13
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodavka plynu
Hodnota fakturovaného plnenia 3 699.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 210/13
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravne služby
Hodnota fakturovaného plnenia 232.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr. Ján Pokorný
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenska 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 211/13
Prináleží k zmluve/objednávke obj.26B/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uprat.prace
Hodnota fakturovaného plnenia 2 560.08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 212/13 SBS služby
Prináleží k zmluve/objednávke 136/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SBS služby
Hodnota fakturovaného plnenia 3 772.22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Delta security s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 30 831 02 Bratislava
IČO: 35720972Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 213/13
Prináleží k zmluve/objednávke 33/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kanc.papier
Hodnota fakturovaného plnenia 563.04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostova 29 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 215/13
Prináleží k zmluve/objednávke 68/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha plyn.kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 504.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Miloš Danada-Domsubyt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 216/13
Prináleží k zmluve/objednávke účastnícky poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účastnícky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROEKO BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Strmý vršok 18 841 06 Bratislava
IČO: 35900831Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 217/13
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 1206.43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 05 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 219/13
Prináleží k zmluve/objednávke 33/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) papier
Hodnota fakturovaného plnenia 627.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostova 29 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 220/13
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 359.95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 221/13
Prináleží k zmluve/objednávke 113/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predpis
Hodnota fakturovaného plnenia 199.08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavné mesto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
primacionalne namestie 1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 222/13
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 580.07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 225/13
Prináleží k zmluve/objednávke 46/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancel.tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 1461.36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 9 812 37 Bratislava
IČO: 17332354Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 226/13
Prináleží k zmluve/objednávke 31/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 645.19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé centrum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 227/13 227/13
Prináleží k zmluve/objednávke clenský poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clenský poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 250.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EuroCRIS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cor van Osnabruggelaan 61 2251 Voorschoten
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 228/13
Prináleží k zmluve/objednávke 30/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefonne poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 6.41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 229/13
Prináleží k zmluve/objednávke 180/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 6 972.90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX-stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 230/13
Prináleží k zmluve/objednávke 34/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revízia spotrebičov
Hodnota fakturovaného plnenia 7 686.04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tom-ERS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Veĺký Lég 85
IČO: 45632405Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 231/13 servisná zmluva
Prináleží k zmluve/objednávke 2009/10
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisná zmluva
Hodnota fakturovaného plnenia 420.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panenska 24 811 03 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 232/13
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektr.energia
Hodnota fakturovaného plnenia 38.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 366772281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 233/13
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultacie
Hodnota fakturovaného plnenia 78.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 234/13
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektr.energia
Hodnota fakturovaného plnenia 489.07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 235/13
Prináleží k zmluve/objednávke 69/OIT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) blokovanie kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 99.18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EM CARD a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bánovská cesta 7 01001 Žilina
IČO: 35812401Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 236/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) portál WEBIZ
Hodnota fakturovaného plnenia 1 990.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Webiz s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
ČSA 8 036 01 Martin
IČO: 368387411Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 237/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/5/13/23
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 170.42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Allan Michna-INFORM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štúrovo nám. 1 010 01 Žilina
IČO: 17885680Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 238/13
Prináleží k zmluve/objednávke 47/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) lepenka
Hodnota fakturovaného plnenia 514.81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Europapier Slovensko
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 40 851 01 Bratislava
IČO: 313444381Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 239/13
Prináleží k zmluve/objednávke 50/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) notebook
Hodnota fakturovaného plnenia 1575,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Alza cz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jateční 33a 170 00 Praha
IČO: 27082440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 240/13
Prináleží k zmluve/objednávke 4-11/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 71. 00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 242/13
Prináleží k zmluve/objednávke 51/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 2663.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 243/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/58/12/292
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 747.48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
partner Technic
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám.Slobody 17 811 06 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 244/13
Prináleží k zmluve/objednávke 54/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) RAL 9003
Hodnota fakturovaného plnenia 509,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
viktor Gažo-IPSV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jesenského 252/1 902 01 Pezinok
IČO: 11754231Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 245/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2/13/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) technicka normalizacia
Hodnota fakturovaného plnenia 26.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 2 949 76 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 248/13 / 18.3.2013
Prináleží k zmluve/objednávke 22/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Art museum Image Gallery-Online
Hodnota fakturovaného plnenia 4 862.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Minerva Ebsco
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz-Kock-str.9 1210 Wien
IČO: -Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 249/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/4/13/22
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 488.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elfa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park komenského 7 040 01 Košice
IČO: 31648410Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 250/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/31
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 427.04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Male centrum a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 251/13 netebook..
Prináleží k zmluve/objednávke 57/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) netebook..
Hodnota fakturovaného plnenia 1 917,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
alza.sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jateční 33a 170 00 Praha
IČO: 27082440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 252/13
Prináleží k zmluve/objednávke 49/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) patchcord
Hodnota fakturovaného plnenia 294.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Group PC team s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pifflova 3 851 01 Bratislava
IČO: 35899999Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 254/13
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uryvky clankov
Hodnota fakturovaného plnenia 99.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner stasse 53 D-10713 Berlín
IČO: DE226169987Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 256/13 najom
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 12 380.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 257/13
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatný stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 7.14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 258/13
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uryvky clankov
Hodnota fakturovaného plnenia 274.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner stasse 53 D-10713 Berlín
IČO: DE226169987Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 261/13
Prináleží k zmluve/objednávke clensky prispevok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clensky prispevok
Hodnota fakturovaného plnenia 38 500, EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LES Česká republika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Bělidle 64/3 Praha 5, 150 00 Česká republika
IČO: 67776396Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 262/13 refundacia
Prináleží k zmluve/objednávke 56/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundacia
Hodnota fakturovaného plnenia 566.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Konštantína Filosofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 1
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 263/13
Prináleží k zmluve/objednávke 13/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) medialny priestor
Hodnota fakturovaného plnenia 3 355.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perex a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavska cesta 39/A 831 04 Bratislava
IČO: 00685313Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 264/13 medialny priestor
Prináleží k zmluve/objednávke 13/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) medialny priestor
Hodnota fakturovaného plnenia 5 032.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perex a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavska cesta 39/A
IČO: 00685313Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 265/13 system na odhalovanie plagiatov
Prináleží k zmluve/objednávke 42/8CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) system na odhalovanie plagiatov
Hodnota fakturovaného plnenia 11 880.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Líščie údolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 266/13 centralny register zaverecných prac
Prináleží k zmluve/objednávke 43/cvtisr/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) centralny register zaverecných prac
Hodnota fakturovaného plnenia 18 444.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liščie údolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 267/13
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 144.71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
slovnaft.a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 268/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2012/237
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kniha
Hodnota fakturovaného plnenia 6 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečáková 347, 18021 Praha, Česká republika
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 269/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2012/236
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) knihy
Hodnota fakturovaného plnenia 68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečákova 347 180 21 Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 270/13
Prináleží k zmluve/objednávke 44/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) funkcna skuska
Hodnota fakturovaného plnenia 651.47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 025.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18/D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 271/13
Prináleží k zmluve/objednávke 61/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 257.44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 272/13
Prináleží k zmluve/objednávke 59/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) drogisticky tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 572 10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS -kancelárske potreby
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radničné námestie 4 821 05 Bratislava
IČO: 17332354Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 273/13
Prináleží k zmluve/objednávke 58/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) skenery
Hodnota fakturovaného plnenia 357.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Microform s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobakova 21 851 02 Bratislava
IČO: 35903783Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 279/13
Prináleží k zmluve/objednávke 167/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 688,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 280/13
Prináleží k zmluve/objednávke 67/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ročný poplatok za doménu scholaludus
Hodnota fakturovaného plnenia 27,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 281/13
Prináleží k zmluve/objednávke 66/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za doménu vedatechnika
Hodnota fakturovaného plnenia 27,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 282/13
Prináleží k zmluve/objednávke 68/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) HDD Seaget 600 GB
Hodnota fakturovaného plnenia 344,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 283/13
Prináleží k zmluve/objednávke 43/cvtisr/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis IS centrálny register záverečných prác
Hodnota fakturovaného plnenia 4 800 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Líščie údolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 284/13
Prináleží k zmluve/objednávke 42/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis IS antiplagiátorský systém
Hodnota fakturovaného plnenia 9 600 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Líščie údolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 285/13
Prináleží k zmluve/objednávke 128/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) suport IBM
Hodnota fakturovaného plnenia 127 193,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 11 851 01 Bratislava
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 286/13
Prináleží k zmluve/objednávke 48/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PR servis
Hodnota fakturovaného plnenia 708 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.03.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dankovského 14 811 03 Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 287/13
Prináleží k zmluve/objednávke 60/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) MS office proplus 2013
Hodnota fakturovaného plnenia 790,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.03.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slávičie údolie 6 811 02 Bratislava
IČO: 17321450Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 288/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za SSL certifikát
Hodnota fakturovaného plnenia 416,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 64A/13
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 39/13
Prináleží k zmluve/objednávke 39/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 2 813.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Clean Tonery
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866