Objednávky a faktúry máj 2013

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 102/13 /2. 5. 2013
Popis objednaného plnenia Servis a oprava zariadenia Ricoh
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Impromat-slov s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kocelova 9, 821 08 Bratislava
IČO: 31331785
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Správa budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 102A/13 / 2. 5. 2013
Popis objednaného plnenia Stravné lístky
Hodnota objednaného plnenia 7 718,70 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 103/13 /3. 5. 2013
Popis objednaného plnenia Objednávka odbornej literatúry
Hodnota objednaného plnenia 2198,48 EUR s DPH
Garant objednávky Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé Centrum, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
IČO: 35812575
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 104/13 /3. 5. 2013
Popis objednaného plnenia Tonery a cartridge
Hodnota objednaného plnenia 498,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 105/13 /3. 5. 2013
Popis objednaného plnenia Priemyslový rošt
Hodnota objednaného plnenia 1 441,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kwesto, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra
IČO: 35833289
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Správa budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 106/13 /3.5.2013
Popis objednaného plnenia Samolepky EU
Hodnota objednaného plnenia 12,- EUR s DPH
Garant objednávky Martin Smeja
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BOBO – výroba reklamy
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hviezdoslavova 4, 900 31 Stupava
IČO: 37028961
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Martin Smeja
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 107/13 /6. 5. 2013
Popis objednaného plnenia Office 365 Education A4 pre vyučujúcich
Hodnota objednaného plnenia 273,60 EUR s DPH
Garant objednávky Kevely Mikuláš, Ing.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Microsoft Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 4D 821 09 Mesto Bratislava
IČO: 2020798395
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Kevely Mikuláš, Ing.
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 108/13 /6. 5. 2013
Popis objednaného plnenia Papier
Hodnota objednaného plnenia 502,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP PAPIER,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 109/13 /7. 5. 2013
Popis objednaného plnenia NB Lenovo B580G, bag, mouse, Galaxy Note 8“
Hodnota objednaného plnenia 1986,91 EUR s DPH
Garant objednávky Kevely Mikuláš Ing.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 20323943
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Kevely Mikuláš Ing.
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 110/13 /7.5.2013
Popis objednaného plnenia OEM Windows 8 Pro.64-bit En
Hodnota objednaného plnenia 548,35 EUR s DPH
Garant objednávky Kevély Mikuláš Ing.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Exe s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slávičie údolie 6, 81102 Mesto Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Kevély Mikuláš Ing.
Funkcia Vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 110A/13
Popis objednaného plnenia Servis filtračného zariadenia
Hodnota objednaného plnenia 90,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Crystal Company, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M. Marečka 3, 841 08, Bratislava
IČO: 46029923
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Správa budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 111/13 /13. 5. 2013
Popis objednaného plnenia Oprava poškodeného výfuku, výmena tlmiča na výfuk
Hodnota objednaného plnenia 208,92 EUR s DPH
Garant objednávky Róbert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Final – CD BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska cesta 11, 841 03 Bratislava
IČO: 45960470
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Róbert Klobučník
Funkcia Referent pre auto prevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 112/13 /14. 5. 2013
Popis objednaného plnenia Virtuálna prezentácia výstavy „Bioterapeutické metódy v praxi“
Hodnota objednaného plnenia 1 550,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Zuzana Čeplíková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mgr. Norbert Végh - ORON
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nová 500/66, 045 01 Levoča
IČO: 10905235
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Zuzana Čeplíková
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 113/13 / 15. 5. 2013
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 448,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIBRA RBK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok, prevádzka: Hlinická 2/A, 831 52 Bratislava
IČO: 36373532
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 114/13 / 15. 5. 2013
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 163,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIBRA RBK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok, prevádzka: Hlinická 2/A, 831 52 Bratislava
IČO: 36373532
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 115/13 /21. 5. 2013
Popis objednaného plnenia Chladnička Zanussi zrc 716cw
Hodnota objednaného plnenia 167,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediamac, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kukučínova 408/12, 027 44 Tvrdošín
IČO: 36781363
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Správa budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 116/13 21.5.2013
Popis objednaného plnenia Nákup multifunkčného zariadenia
Hodnota objednaného plnenia 810,- EUR s DPH
Garant objednávky Martin Smeja
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42, 85101 Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Martin Smeja
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 116A/13 /24.5.2013
Popis objednaného plnenia krtkovanie
Hodnota objednaného plnenia 244,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matej Gavlik - AZ - Kanalservis
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 20, 851 01 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia správca budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 117/13 /27. 5. 2013
Popis objednaného plnenia Veľkoplošné tabule pre NISPEZ II a PopVaT
Hodnota objednaného plnenia 1 308,- EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X print, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské Mýto 1, 831 04 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vlasta Šelmeciová
Funkcia asistentkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 118/13 /27. 5. 2013
Popis objednaného plnenia Switch Asus GX-D1081 8 port
Hodnota objednaného plnenia 203,65 EUR s DPH
Garant objednávky Kevély Mikuláš, Ing.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gratex International, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho ul.17/C, Bratislava
IČO: 35743468
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Kevély Mikuláš, Ing.
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 119/13 /28. 5. 2013
Popis objednaného plnenia Objednávka nocľahu v hoteli
Hodnota objednaného plnenia 378,- EUR s DPH
Garant objednávky Ľubomír Kucka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Best Western Astoria
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
1 Lapusneanu Street, 700057 Iaşi, Rumunsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ľubomír Kucka
Funkcia Informačný špecialistaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 120/13 /28. 5. 2013
Popis objednaného plnenia Objednávka leteniek 3ks
Hodnota objednaného plnenia 1 089.- EUR s DPH
Garant objednávky Ľubomír Kucka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAYA, s.r.o.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrušková 17, 831 06 Bratislava
IČO: 31367437
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ľubomír Kucka
Funkcia Informačný špecialistaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 120A/13 / 29.5.2013
Popis objednaného plnenia Konferenčné priestory a občerstvenie
Hodnota objednaného plnenia 900,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Avance – Anassa, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Medená 9, 81102 Bratislava
IČO: 47054182
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Projektová manažérka Kancelárie riaditeľaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 121/13 /31. 5. 2013
Popis objednaného plnenia Multifunkčný informačný systém
Hodnota objednaného plnenia 5 568,- EUR s DPH
Garant objednávky Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Office Depot
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drobného 27, 841 02 Bratislava
IČO: 36192384
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia Odborný referentFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 392/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PR servis
Hodnota fakturovaného plnenia 708.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.58.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dankovského 14 811 03 Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 393/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obcerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 263.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico- P.Bača
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematínska 2 851 05 Bratislava
IČO: 32198213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 395/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) toner
Hodnota fakturovaného plnenia 526.94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Océ-Slovenská republika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35869534Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 396/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 3 772.22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Delta security s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 30 831 02 Bratislava
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 397/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 689.05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 398/13
Prináleží k zmluve/objednávke 95/NCP/20102
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vysielaci cas
Hodnota fakturovaného plnenia 14 799.84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Radio Produktion House s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rozmarínová 9 821 04 Bratislava
IČO: 45880042Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 399/13
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) foto
Hodnota fakturovaného plnenia 42.66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden Voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7 143 00 Praha
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 400/13
Prináleží k zmluve/objednávke 4-11/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 71.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 401/13
Prináleží k zmluve/objednávke 107/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) docastne vyuz.cesty
Hodnota fakturovaného plnenia 977.62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VUIS cesty spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 8, Bratislava 811 04
IČO: 17310229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 402/13
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2004
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tematicky monotoring
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31319173Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 403/13 plyn
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3699,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 405/13
Prináleží k zmluve/objednávke 85/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) deratizacia
Hodnota fakturovaného plnenia 540.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Asana DDD s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Staničná 641 951 13 Branc
IČO: 35928859Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 406/13
Prináleží k zmluve/objednávke 34/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vytahy
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2011
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Schindler výťahy a eskalátory
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 08 Bratislava
IČO: 31402828Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 407/13
Prináleží k zmluve/objednávke 107/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) OFFICE 365 education
Hodnota fakturovaného plnenia 258 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
microsoft
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sandyford Industrial Estate Dublin 18
IČO: IE8256796UVšeobecné údaje
Evidenčné číslo 408/13 techn.podpora KIS DAWINCI
Prináleží k zmluve/objednávke 53/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) techn.podpora KIS DAWINCI
Hodnota fakturovaného plnenia 3750.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Líščie údolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 409/13 uprat.prace
Prináleží k zmluve/objednávke 27/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uprat.prace
Hodnota fakturovaného plnenia 2083.28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 410/13
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultacie
Hodnota fakturovaného plnenia 78.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozska 14/A
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 411/13
Prináleží k zmluve/objednávke 68/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 540.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Miloš Danada-Domsubyt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 412/13
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 232.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr. Ján Pokorný
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenska 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 413/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 548.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžicova 10 825 13 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 414/13
Prináleží k zmluve/objednávke 113/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KO
Hodnota fakturovaného plnenia 199.08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavné mesto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
primacionalne namestie 1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 415/13
Prináleží k zmluve/objednávke 104/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 498,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 416/13
Prináleží k zmluve/objednávke 6B/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) znalec.posudok
Hodnota fakturovaného plnenia 1550.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Peter kardoš
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čiližská 20 821 07 Bratislava
IČO: 1045271876Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 417/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) domena
Hodnota fakturovaného plnenia 27.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 05 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 418/13
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) NITT
Hodnota fakturovaného plnenia 1121.47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 05 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 419/13
Prináleží k zmluve/objednávke 81/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) projekt NITT
Hodnota fakturovaného plnenia 10025.28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 05 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 420/13
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za elektr.
Hodnota fakturovaného plnenia 38.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenová 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 421/13
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 532.72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
slovnaft.a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 422/13
Prináleží k zmluve/objednávke 69/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) blokovanie kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 99.18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EM CARD a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Banovska cesta 7 01001 Žilina
IČO: 35812401Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 424/13
Prináleží k zmluve/objednávke 37/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 77,176 $
Dátum doručenia faktúry 15.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ACM DIGITAL LIBRARY
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
2 Penn Plaza,Suite 701 New York
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 425/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis filtrac.zariadenia
Hodnota fakturovaného plnenia 90.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Crystal Company s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Marečka 3 841 08 Bratislava
IČO: 2023194393Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 426/13
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 426/13 energia
Hodnota fakturovaného plnenia 144.73 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenová 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 428/13
Prináleží k zmluve/objednávke 109/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) notebook..+ prislusenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 1986.91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 429/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/14/13/91
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 45.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 812 43 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 430/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/13/13/90
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 52.14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 81269 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 431/13
Prináleží k zmluve/objednávke 111/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava výfuku
Hodnota fakturovaného plnenia 208,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Final -CD Bratislava spol. s.r.o. Peugeot
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska cesta 11, 841 03 Bratislava
IČO: 45960470Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 432/13 literatura
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/13/13/90
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 155,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 81269 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 433/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/12/13/89
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 383.19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 81269 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 434/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/14/13/91
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) CD-nosice
Hodnota fakturovaného plnenia 18.16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 81269 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 436/13 funkcna skuska
Prináleží k zmluve/objednávke 44/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) funkcna skuska
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18/D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 437/13
Prináleží k zmluve/objednávke 110/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) OEM Windows 8
Hodnota fakturovaného plnenia 548.35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Exe,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slávičie údolie 6 811 02 Bratislava
IČO: 17321450Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 438/13
Prináleží k zmluve/objednávke 2009/10
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hotline...
Hodnota fakturovaného plnenia 420,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panenská 24 811 03 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 439/13
Prináleží k zmluve/objednávke 108/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) papier
Hodnota fakturovaného plnenia 501.50 PH
Dátum doručenia faktúry 17.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostova 29 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 440/13
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fotografie
Hodnota fakturovaného plnenia 100.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPŠ Samuela Mikovíniho
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Akademicka 13 969 15 Banská Štiavnica
IČO: 0016166700Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 441/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/31
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 137.68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Male centrum a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 442/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/78
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 558.79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé centrum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 443/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/103
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 1340.74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé centrum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 444/13
Prináleží k zmluve/objednávke 105/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) priemys.rošt
Hodnota fakturovaného plnenia 1440.72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kwesto s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cintorínska 12 811 08 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 445/13
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 250.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Universitat Regensburg
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
93042 Regensburg
IČO: DE811335517Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 446/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) članky
Hodnota fakturovaného plnenia 23.33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 6080 30060 Hannover
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 447/13
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kopie článkov
Hodnota fakturovaného plnenia 83.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner stasse 53 D-10713 Berlín
IČO: SK 2020798395Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 448/13
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kopie článkov
Hodnota fakturovaného plnenia 96.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
subito
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner stasse 53 D-10713 Berlín
IČO: SK 2020798395Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 449/13
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 775.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASTP Office
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stationsweg 28A 2312 AV Leiden The Nederlands
IČO: -Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 451/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundacia
Hodnota fakturovaného plnenia 566.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Konštantína Filosofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 1 949 74 Nitra
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 452/13 clenský poplatok
Prináleží k zmluve/objednávke clensky poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clenský poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 150.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská asociacia kniznic
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Michalská 1 814 17 Bratislava
IČO: 30845181Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 453/13
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 333.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 454/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/11/13/88
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 414.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elfa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park komenského 7 040 01 Košice
IČO: 31648410Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 455/13
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 14 249.95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 456/13
Prináleží k zmluve/objednávke predplatne
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne
Hodnota fakturovaného plnenia 708.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenský ustav technickej normalizacie
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karloveska 63 840 00 Bratislava
IČO: 31753990Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 459/13
Prináleží k zmluve/objednávke 114/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kanc.tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 162.44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Libra RBK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 460/13
Prináleží k zmluve/objednávke 113/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kanc.tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 447.51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Libra RBK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 461/13
Prináleží k zmluve/objednávke 33/NCP/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vedec roka
Hodnota fakturovaného plnenia 4860.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dankovského 14 811 03 Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 462/13
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) frank.stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 7,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 463/13
Prináleží k zmluve/objednávke 134/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telef.poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 3.21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 464/13
Prináleží k zmluve/objednávke 77/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) foto
Hodnota fakturovaného plnenia 1550.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Norbert Veght
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nova 500/66 045 01 Levoča
IČO: 10905235Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 465/13 PH
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 343.57 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
slovnaft.a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 466/13
Prináleží k zmluve/objednávke 95/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vysielaci cas
Hodnota fakturovaného plnenia 5066.16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Radio Produktion House s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rozmarínova 9 821 04 Bratiskava
IČO: 45880042Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 467/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) chladnicka
Hodnota fakturovaného plnenia 166.74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediamac s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kukucinova 408/12 027 44 Tvrdosin
IČO: 36781363Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 469/13 469/13
Prináleží k zmluve/objednávke poistna zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistna zmluva
Hodnota fakturovaného plnenia 10 100.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AIG Europe Limited
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
58 fenchurch Street London
IČO: 47241128Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 470/13
Prináleží k zmluve/objednávke konzorcionalny poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzorcionalny poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 549.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ustredna kniznica SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klemensoova 19 814 67 Bratislava
IČO: 00587001Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 471/13
Prináleží k zmluve/objednávke 16/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom info ploch
Hodnota fakturovaného plnenia 180.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pre Sent s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Súťažna 10 821 08 Bratislava
IČO: 35688513Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 472/13
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 54.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Direct Impact
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dunajská 25 811 08 Bratislava
IČO: 35833637Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 473/13
Prináleží k zmluve/objednávke 99/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 3 501.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Clean Tonery
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 474/13
Prináleží k zmluve/objednávke 30/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) videozaznam
Hodnota fakturovaného plnenia 8 340.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
I.N.P. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jamnickeho 20 841 05 Bratislava
IČO: 35819634Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 475/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 1275.41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 476/13
Prináleží k zmluve/objednávke zoD/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) cistenie kanal.pripojky
Hodnota fakturovaného plnenia 244.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matej Gavlik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Halova 20 851 01 Bratislava
IČO: 45369623Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 477/13
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 102.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianska 92
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 478/13
Prináleží k zmluve/objednávke 127/CVTISR/20102
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) inzercia
Hodnota fakturovaného plnenia 172.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediatel spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
IČO: 35859415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 479/13
Prináleží k zmluve/objednávke multifunkcna tlaciaren
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) multifunkcna tlaciaren
Hodnota fakturovaného plnenia 810.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 480/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 1086.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAYA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hruškova 17 831 06 Bratislava
IČO: 31367437Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 481/13
Prináleží k zmluve/objednávke 180/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 7 718.70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 482/13
Prináleží k zmluve/objednávke 102/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) serv.zasah
Hodnota fakturovaného plnenia 224.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Impromat-Slov.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koceľova 9 821 08 Bratislava
IČO: 31331785Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 483/13
Prináleží k zmluve/objednávke 4-11/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 71.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 485/13
Prináleží k zmluve/objednávke 38/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nabrusenie nozov
Hodnota fakturovaného plnenia 52.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomáš gramblička
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 1 851 02 Bratislava
IČO: 40770842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 486/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) inzercia
Hodnota fakturovaného plnenia 1 314.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.5.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekta A.S.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karpatská 7, 811 05 Bratislava
IČO: 00680303