Objednávky a faktúry jún 2013

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 121A/13 / 3.6.2013
Popis objednaného plnenia Vybavenie stánku INVENTO
Hodnota objednaného plnenia 548,- EUR s DPH
Garant objednávky Sališ
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INCHEBA Praha spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Areál Výstavište 67, 170 90 Praha
IČO: 48025780
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Sališ
Funkcia odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 122/13 /4. 6. 2013
Popis objednaného plnenia Tlač panelov – 12 ks
Hodnota objednaného plnenia 217,- EUR s DPH
Garant objednávky Agáta Fisterová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TYPOCON, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 66, 831 02 Bratislava
IČO: 17322057
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Agáta Fisterová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve ÁNO
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 122A/13 / 4.6.2013
Popis objednaného plnenia Stravné lístky
Hodnota objednaného plnenia 7715,40 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 123/13 / 4.6.2013
Popis objednaného plnenia BČK Mifare Standart inicializovaná „Knižničný pas“
Hodnota objednaného plnenia 3 000,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EMtest-SK s.r,o,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2, 82103 Bratislava
IČO: 35741236
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing.Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 124/13 / 4.6.2013
Popis objednaného plnenia QuarkXPress 9 CZ MACWIN
Hodnota objednaného plnenia 1 024,33 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agemsoft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rigeliho 1, 811 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 124A/13 / 4.6.2013
Popis objednaného plnenia služby architekta
Hodnota objednaného plnenia 4 332,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cube desing , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moyzesova 5, 811 05 Bratislava
IČO: 36688169
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 125/13 /4.6.2013
Popis objednaného plnenia Upgrade čítača bankoviek Aut.pokladnice EM526i
Hodnota objednaného plnenia 360 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EMtest –SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíková 2, 821 03 Bratislava
IČO: 35741236
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia veduci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 126/13
Popis objednaného plnenia Časti počítačov
Hodnota objednaného plnenia 1069,38 EUR s DPH
Garant objednávky Marcina
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 42, Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing.Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 127/13 /13.6.2013
Popis objednaného plnenia oprava turniketu
Hodnota objednaného plnenia 1074,96 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIDO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Neresniská cesta 12, 960 01 Zvolen
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia správca budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 128/13 /14.6.2013
Popis objednaného plnenia Spiatočná letenka
Hodnota objednaného plnenia 572,10 EUR s DPH
Garant objednávky Jana Kopčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Student Agency, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obchodná 48, 811 06 Bratislava
IČO: 44551304
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jana Kopčanová
Funkcia Asistentka riaditeľaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 129/13 / 14. 6. 2013
Popis objednaného plnenia Objednávka odbornej literatúry
Hodnota objednaného plnenia 49,60 EUR s DPH
Garant objednávky Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vydavateľstvo Osveta
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jilemnického 57, 036 01 Martin
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 130/13 / 17. 6. 2013
Popis objednaného plnenia Informačno–propagačné systémy
Hodnota objednaného plnenia 5280,60 EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Office Depot
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drobného 27, 841 02 Bratislava
IČO: 36192384
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 131/13 / 18. 6. 2013
Popis objednaného plnenia VGA karta
Hodnota objednaného plnenia 54,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 132/13 / 19.6.2013
Popis objednaného plnenia chlorečnan sodný
Hodnota objednaného plnenia 36,58 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AFT Bratislava, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Morušová 17, 851 10 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia správca budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve NIE
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 133/13 / 20.6.2013
Popis objednaného plnenia Kúpa disku na auto a diaľkového ovládača na kľúč.
Hodnota objednaného plnenia 455,93 EUR s DPH
Garant objednávky Róbert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Palace Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava
IČO: 17320712
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Róbert Klobučník
Funkcia Referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 134/13 /21.6.2013
Popis objednaného plnenia montáž klimatizácie
Hodnota objednaného plnenia 3 881,46 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Maximilián Bene - Technology Solutions
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III./7, 984 03 Lučenec
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia správca budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 135/13 /21.6.2013
Popis objednaného plnenia Vykonanie revízie - skúška elektrického zariadenia
Hodnota objednaného plnenia 5 013,60 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ELKTRO-RÁC, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rímska 15, 900 31 Stupava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia správca budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 137/13 / 27.6.2013
Popis objednaného plnenia Tonery a cartridge
Hodnota objednaného plnenia 4 090,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 138/13 / 27.6.2013
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 1 865,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIBRA RBK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok, prevádzka: Hlinická 2/A, 831 52 Bratislava
IČO: 36373532
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 139/13 / 28.6.2013
Popis objednaného plnenia Led trubice
Hodnota objednaného plnenia 4 264,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marián Mazán
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Závadka 96, 07233, Hnojné
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia správca budovyFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 487/13
Prináleží k zmluve/objednávke 118/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) software
Hodnota fakturovaného plnenia 203.65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gratex International a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho ul.17/C 821 04 Bratislava
IČO: 35743468Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 488/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vystava
Hodnota fakturovaného plnenia 548.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Incheba Praha s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Areal Vystaviste 67 170 90 Praha
IČO: 48025780Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 489/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zaloh.platba stroja
Hodnota fakturovaného plnenia 2 571.58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OCE - Slovenska republika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35869534Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 490/13
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 300.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr. Ján Pokorný
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenska 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 491/13
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 232.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr. Ján Pokorný
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenska 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 492/13
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 7 715,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 493/13 kotolna
Prináleží k zmluve/objednávke 68/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kotolna
Hodnota fakturovaného plnenia 558.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
milos Danada Domsubyt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 494/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nabytok
Hodnota fakturovaného plnenia 2 410.32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Techo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
tovarenska 14 811 09 Bratislava
IČO: 31436919Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 495/13
Prináleží k zmluve/objednávke 23/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) praca technika
Hodnota fakturovaného plnenia 314.04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OCE - Slovenska republika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35869534Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 497/13
Prináleží k zmluve/objednávke 136/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SBS-sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 3 772.22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Delta security s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 30 831 02 Bratislava
IČO: 35720972Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 498/13
Prináleží k zmluve/objednávke 27/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uprat.prace
Hodnota fakturovaného plnenia 2 083.28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 499/13
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2004
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) temat.monitoring
Hodnota fakturovaného plnenia 276.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31319173Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 500/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) posudok
Hodnota fakturovaného plnenia 408.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tom-ERS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Velký Leg 85 930 37 Lehnice
IČO: 45632405Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 501/13
Prináleží k zmluve/objednávke 35/NCP/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podla zmluvy
Hodnota fakturovaného plnenia 390.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Centrum vyskumu rastlinnej vyroby
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska 122 921 68 Piestany
IČO: 4215705Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 502/13 PR
Prináleží k zmluve/objednávke 33/NCP/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis
Hodnota fakturovaného plnenia 708.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dankovského 14 811 03 Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 503/13
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) CREPČ
Hodnota fakturovaného plnenia 7 200.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liščie údolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 504/13 plyn
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3699.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 505/13
Prináleží k zmluve/objednávke 18/A/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hospodarske noviny
Hodnota fakturovaného plnenia 3.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ecopres a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Seberíniho 1 820 07 Bratislava
IČO: 31333524Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 506/13
Prináleží k zmluve/objednávke 95/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vysielaci cas
Hodnota fakturovaného plnenia 2 933,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Radio Production House
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rozmarínova 9 821 04 Bratiskava
IČO: 45880042Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 507/13
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 38.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenová 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 508/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 19.22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Male centrum a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 509/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/78
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 1644.89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Male centrum a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 510/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/103
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 568.05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Male centrum a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 511/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/103
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 269.96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Male centrum a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 512/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 553.51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžicova 10 825 13 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 513/13
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) slovnaft
Hodnota fakturovaného plnenia 393.75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
slovnaft.a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 61 821 07 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo f 514/13
Prináleží k zmluve/objednávke 24/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) firemne karty
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners club CS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Namestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 515/13
Prináleží k zmluve/objednávke 113/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KO
Hodnota fakturovaného plnenia 248.85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.69.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavne mesto sr
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
primacionalne namestie 1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 516/13 blokovanie kariet
Prináleží k zmluve/objednávke 69/OIT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) blokovanie kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 99.18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EM CARD a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Banovska cesta 7 01001 Žilina
IČO: 35812401Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 517/13
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 90.44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenová 6 816 47 Bratislava
IČO: 366772281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 518/13
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OKIS/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zálohová platba
Hodnota fakturovaného plnenia 2 571,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Océ-Slovenská republika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35869534Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 519/13
Prináleží k zmluve/objednávke 126
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) komponenti do počítačov
Hodnota fakturovaného plnenia 1 068,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 520/13
Prináleží k zmluve/objednávke 42/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 5 412,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
partner Technic
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 811 06 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 521/13
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 8411,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 05 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 522/13
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 934,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 05 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 523/13
Prináleží k zmluve/objednávke 117/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby hotline + servis
Hodnota fakturovaného plnenia 420 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panenska 24 811 03 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 524/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/56/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečáková 347, 18021 Praha, Česká republika
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 525/13
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výplatný stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 20,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 526/13
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výplatný stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 20,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 527/ 2013
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) inzercia v časopise Quark
Hodnota fakturovaného plnenia 1314 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.a.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimná 8, 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 528/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/9/13/86
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 171,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pemic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Padlych hrdinov 60 821 06 Bratislava
IČO: 35896931Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 529/13
Prináleží k zmluve/objednávke 104/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) systém Buxus
Hodnota fakturovaného plnenia 8346 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UI42 spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sibírska 62, 831 02 Bratislava
IČO: 35713003Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 530/13
Prináleží k zmluve/objednávke 126
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ms office standard 2013
Hodnota fakturovaného plnenia 65,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 531/13
Prináleží k zmluve/objednávke 123
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) knižničný pás bez potlače
Hodnota fakturovaného plnenia 3000 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EMtest s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 bratislava
IČO: 35741236Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 532/13
Prináleží k zmluve/objednávke 124
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) QuarkXPress 9
Hodnota fakturovaného plnenia 1024,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agemsoft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rigeleho 1, 811 02 Bratislava
IČO: 35782391Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 533/13
Prináleží k zmluve/objednávke 42/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 469,87 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 811 06 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 534/13
Prináleží k zmluve/objednávke 42/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 49,05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 811 06 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 535/13
Prináleží k zmluve/objednávke 42/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 31,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám.Slobody 17 811 06 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 536/13
Prináleží k zmluve/objednávke 42/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 890,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 811 06 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 538/13
Prináleží k zmluve/objednávke účastnický poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účast. poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 230 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zväz automobilového priemyslu
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 26, 821 01 Bratislava
IČO: 34000445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 539/13
Prináleží k zmluve/objednávke patentové prihlášky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) patentové prihlášky
Hodnota fakturovaného plnenia 1857,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stanley Law group llp
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riverside drive 6300, Dublin Ireland
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 540/13
Prináleží k zmluve/objednávke 56/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 5 912,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 541/13
Prináleží k zmluve/objednávke 56/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomné
Hodnota fakturovaného plnenia 14 451,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 542/13,
Prináleží k zmluve/objednávke 131
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vga karta
Hodnota fakturovaného plnenia 54, 00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 543/13
Prináleží k zmluve/objednávke 120/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom priestorov + reštauračné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 808,27 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Anassa, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Medená 9, 811 02 Bratislava
IČO: 47054182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 544/13
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné + stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 236,71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 545/13
Prináleží k zmluve/objednávke 4/NCP/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vysielacieho času
Hodnota fakturovaného plnenia 6666,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Radio Produktion House s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rozmarínova 9 821 04 Bratiskava
IČO: 45880042Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 546/13,
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) faktúra za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2869,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 547/13
Prináleží k zmluve/objednávke 122
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PVC dosky
Hodnota fakturovaného plnenia 214,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Typocon s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šoltésová 2, 811 08 Bratislava
IČO: 17322057Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 548/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 19,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB-Technische Informationsbibliothek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 6080 30060 Hannover
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 549/13 Subito,
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výpožičky
Hodnota fakturovaného plnenia 30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
subito
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner stasse 53 D-10713 Berlín
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 550/13,
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výpožičky
Hodnota fakturovaného plnenia 118 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
subito
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner stasse 53 D-10713 Berlín
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 551/13,
Prináleží k zmluve/objednávke 42/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 1518,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 811 06 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 552/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/103
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 26,63 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé centrum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 553/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/103
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 76,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé centrum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 554/13
Prináleží k zmluve/objednávke 119/PK/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultačné a porad. služby
Hodnota fakturovaného plnenia 476 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Leadership Comsulting Group
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jókaiho 30 821 06 Bratislava
IČO: 36786012Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 555/13
Prináleží k zmluve/objednávke 53/PK/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultačné a porad. služby
Hodnota fakturovaného plnenia 1980 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Leadership Comsulting Group
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jókaiho 30 821 06 Bratislava
IČO: 36786012Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 556/13
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pohonné hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia 301,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 557/13
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) frankovací stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 7,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 558/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundacia
Hodnota fakturovaného plnenia 566.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Konštantína Filosofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 1 949 74 Nitra
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 559/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 102.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianska 92
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 560/13
Prináleží k zmluve/objednávke 16/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom infor.ploch
Hodnota fakturovaného plnenia 180.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pre Sent s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Súťažna 10 821 08 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 563/13
Prináleží k zmluve/objednávke 125/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upgrade AUPO
Hodnota fakturovaného plnenia 360.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EMtest s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 bratislava
IČO: 35741236Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 564/13
Prináleží k zmluve/objednávke 132/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) chlorecnan sodny
Hodnota fakturovaného plnenia 36.58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AFT Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Morušova 17 851 10 bratislava
IČO: 35836679Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 565/13
Prináleží k zmluve/objednávke 23/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) praca technika...
Hodnota fakturovaného plnenia 2142.98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OCE - Slovenska republika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35869534Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 568/13
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultacie
Hodnota fakturovaného plnenia 63.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 569/13
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) skolenie
Hodnota fakturovaného plnenia 450.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 570/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/9/2012/246
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 12.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.201
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Miloslav Šplíchal
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
9.Kvetna 855 534 01 Holice
IČO: 01262424Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 571/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/7/13/25
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 469.87 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám.Slobody 17 811 06 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 573/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/8/13/85
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 811 06 Bratislava
IČO: 173377879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 574/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/3/13/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 49.05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 811 06 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 576/13
Prináleží k zmluve/objednávke 56/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 694.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 577/13
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 232.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr. Ján Pokorný
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenska 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 578/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) skolenie
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.6.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Razusa 23a Žilina
IČO: 31592503