Objednávky a faktúry január 2013

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 1/13 /8.1.2013
Popis objednaného plnenia Kuriérske služby
Hodnota objednaného plnenia 195,- EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, Expresné služby
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 14, 832 02 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vlasta Šelmeciová
Funkcia asistentkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 11/13 /18.1.2013
Popis objednaného plnenia HDD, Sharkoon Raid Box
Hodnota objednaného plnenia 333,60 EUR s DPH
Garant objednávky Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEM Computers, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónnska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vladimír Šulko
Funkcia trechnik OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 12/13 /18.1.2013
Popis objednaného plnenia papier
Hodnota objednaného plnenia 1254,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP PAPIER,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 13/13 /18.1.2013
Popis objednaného plnenia oprava klimatizačnej jednotky
Hodnota objednaného plnenia 4 944,00 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Maximilián Bene – TECHNOLOGY SOLUTIONS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III./7, 984 03 Lučenec
IČO: 45245843
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno (84/PK/2009)
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 14/13 /24.1.2013
Popis objednaného plnenia Ročná aktualizácia softvéru a udržiavanie systému
Hodnota objednaného plnenia 72 210,03 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Zuzana Borgulová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Multidata Praha, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha, ČR
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Zuzana Borgulová
Funkcia Finančná manažérka NISPEZVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 15/13 /25.1.2013
Popis objednaného plnenia Virtuálna prezentácia výstavy „Jozef Murgaš – komunikácia včera a dnes“
Hodnota objednaného plnenia 5 480,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Zuzana Čeplíková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mgr. Norbert Végh - ORON
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nová 500/66, 045 01 Levoča
IČO: 10905235
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Zuzana Čeplíková
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 16/13 /25.1.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka občerstvenia
Hodnota objednaného plnenia 34,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LADY GASTRO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
IČO: 31402097
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Projektová manažérka Kancelárie riaditeľaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 17/13 / 28.1.2013
Popis objednaného plnenia Kancelársky tovar
Hodnota objednaného plnenia 465,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS – kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kubačova 10/A, 831 06 Bratislava
IČO: 17332354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 18/13 /30.1.2013
Popis objednaného plnenia Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov
Hodnota objednaného plnenia 1 306.34 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
1.Hasičská s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bencúrova 61
IČO: 45445184
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 18A/13 /30.1.2013
Popis objednaného plnenia predplatné „Hospodárske noviny“
Hodnota objednaného plnenia 186,75 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ECOPRESS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Seberíniho 1, 820 07 Bratislava
IČO: 31333524
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 19/OKF/1/13 /31.1.2013
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 144,72 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vodní zdroje Ekomonitor
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
IČO: 15053695
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 19A/13 /31.1.2013
Popis objednaného plnenia oprava odsávania a oprava cirkulačného čerpadla
Hodnota objednaného plnenia 838,32 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Maximilián Bene – TECHNOLOGY SOLUTIONS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III./7, 984 03 Lučenec
IČO: 45245843
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 1A/13 2.1.2013
Popis objednaného plnenia Stravné lístky
Hodnota objednaného plnenia 6 926,70 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 2/13 /8.1.2013
Popis objednaného plnenia Papier
Hodnota objednaného plnenia 260,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP PAPIER,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 20/OKF/2/13 /31.1.2013
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 31,60 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A. Hlinku 2, 949 01 Nitra
IČO: 00397482
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 21/OKF/3/13 /31.1.2013
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 303,11 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PEMIC, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava
IČO: 35896931
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 22/OKF/4/13 /31.1.2013
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 476,27 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elfa, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park Komenského 7, 040 01 Košice
IČO: 31648410
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 23/OKF/5/13 /31.1.2013
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 237,71 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Allan Michna - INFORM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 14, 010 01 Žilina
IČO: 17885680
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 24/OKF/6/13 /31.1.2013
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 374,40 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kníhkupectvo ArtBooks, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava
IČO: 36357430
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 25/OKF/7/13 /31.1.2013
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 782,50 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
SjF STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
IČO: 17337879
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 3/13 /8.1.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka odbornej literatúry – e-knihy
Hodnota objednaného plnenia 11 1036,52 EUR s DPH
Garant objednávky Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10, 831 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 4/13 /8.1.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka odbornej literatúry – e-knihy
Hodnota objednaného plnenia 9 870,- EUR s DPH
Garant objednávky Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 5/13 /9.1.2013
Popis objednaného plnenia Predplatné Úradného vestníka EÚ na r.2013
Hodnota objednaného plnenia 11 139,- EUR bez DPH
Garant objednávky PhDr. Jana Tlstovičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Office for Official Publications of the E.U.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
2, Rue Mercier, L-2985 Luxembourg
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Jana Tlstovičová
Funkcia Vedúca kancelárie Úradu pre publikácieVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 6/13 /9. 1. 2013
Popis objednaného plnenia Objednávka diaľničných známok
Hodnota objednaného plnenia 574,80 EUR s DPH
Garant objednávky Róbert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Česmad s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Levická 1, 826 40 Bratislava
IČO: 30779553
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Róbert Klobučník
Funkcia referent pre auto prevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 6A/12 /10.1.2013
Popis objednaného plnenia Hotelové ubytovacie služby
Hodnota objednaného plnenia 177,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Ramandolo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Via Forni di Sotto 28, 33100 Udine, Taliansko
IČO: 00157930306
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Projektová manažérka, Kancelária riaditeľaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 7/13 11.1.2013
Popis objednaného plnenia Tlač a väzba katalógu – 500 ks.
Hodnota objednaného plnenia 780,- EUR s DPH
Garant objednávky Patrícia Stanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NEUHMAR, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5, Bratislava
IČO: 35714131
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 8/13 /16.1.2013
Popis objednaného plnenia odsávanie vody a nečistôt
Hodnota objednaného plnenia 853,40 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnicka 7583/82, 841 06 Bratislava
IČO: 36688843
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 9/13 /18.1.2013
Popis objednaného plnenia Patentový zástupca
Hodnota objednaného plnenia 210,- EUR bez DPH
Garant objednávky Martin Smeja
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perpetuum Plus, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Olivová 10, 949 01, Nitra
IČO: 45991685
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Martin Smeja
Funkcia asistent OTTFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1/1
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravne služby
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr. Ján Pokorný
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
anenská 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 10/13
Prináleží k zmluve/objednávke 4-11/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebytove priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 100/2013
Prináleží k zmluve/objednávke 119/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) portál schola ludus
Hodnota fakturovaného plnenia 7 900 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Advent Media s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lehotského 1, 811 06 Bratislava
IČO: 36234141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 101/13
Prináleží k zmluve/objednávke 9/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) patent.prihlaska
Hodnota fakturovaného plnenia 210,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perpetum Plus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Olivová 10 949 01 Nitra
IČO: 45991685Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 102/13
Prináleží k zmluve/objednávke 61/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rocný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 100,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perpetum Plus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Olivová 10 949 01 Nitra
IČO: 45991685Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 103/13
Prináleží k zmluve/objednávke 58/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rocny poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 100,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perpetum Plus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Olivová 10 949 01 Nitra
IČO: 45991685Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 104/13
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 425.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ligues des bibliotheques Europeennes de recherche
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
2509 LK The Hague The Netherlans
IČO: -Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 105/13
Prináleží k zmluve/objednávke 95/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Radio Production House
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rozmarínova 9 821 04 Bratiskava
IČO: 45880042Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 107/13 PR servis
Prináleží k zmluve/objednávke 48/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PR servis
Hodnota fakturovaného plnenia 708,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dankovského 14 811 03 Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 108/13 casopis
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/11/2012/248
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 260,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Institute of computer Science of the ASCR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod Vodarenskou vezi 4182 08 Praha
IČO: cz67985807Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 11/13
Prináleží k zmluve/objednávke 28/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) softverove riesenia
Hodnota fakturovaného plnenia 11 988,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Líščie údolie 59 841 04 Bratislava
IČO: ´30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 12/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2/2012/239
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 46.75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint kappa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 13/13
Prináleží k zmluve/objednávke 4-11/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefonne poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 15.60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 14/13
Prináleží k zmluve/objednávke 291/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prezentacia vystavy
Hodnota fakturovaného plnenia 8.1.2013 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Norbert Veght
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nova 500/66 045 01 Levoča
IČO: 10905235Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 15/13
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 45,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 16/13
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatný stroj
Hodnota fakturovaného plnenia -32.38,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 17/13
Prináleží k zmluve/objednávke 180/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Žlilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 18/13
Prináleží k zmluve/objednávke 282/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlac kalendara
Hodnota fakturovaného plnenia 2 154,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
x print s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavske myto 1 831 04 Bratislava
IČO: 35742097Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 19/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2012/268
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2/1
Prináleží k zmluve/objednávke 3/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) centraliz.ochrana
Hodnota fakturovaného plnenia 197.17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
jazaspol
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zvolenska 35 821 09 Zvolen
IČO: 35941863Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 20/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2012/287
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 5 404,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
klečakova 347 180 21 Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 21/13 konz.a porad.sluzby
Prináleží k zmluve/objednávke 53/PK/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konz.a porad.sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 11 484,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lead
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jókaiho 30 821 06 Bratislava
IČO: 36 786012Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 22/13
Prináleží k zmluve/objednávke 53/PK/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) porad.a konz.sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 6 188,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Leadership Comsulting Group
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jókaiho 30 821 06 Bratislava
IČO: 36786012Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 23/13
Prináleží k zmluve/objednávke 53/PK/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) porad.a konz.
Hodnota fakturovaného plnenia 1 897.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Leadership Comsulting Group
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jókaiho 30 821 06 Bratislava
IČO: 36 786012Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 24/13
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) licencie k foto
Hodnota fakturovaného plnenia 15.1 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden Voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7, Praha 4, Modrany 143 00 Česká Republika
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 25/13
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) licencie k foto
Hodnota fakturovaného plnenia 65.35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden Voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7 143 00 Praha
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 26/13
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozky
Hodnota fakturovaného plnenia 102.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianská 16 851 01 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 27/13
Prináleží k zmluve/objednávke 95/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysielacieho casu
Hodnota fakturovaného plnenia 12 000 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Radio Production House
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rozmarínova 9 821 04 Bratiskava
IČO: 45880042Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 28/12
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 531.24,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 29/13
Prináleží k zmluve/objednávke 113/12 predpis
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KO
Hodnota fakturovaného plnenia 199.08,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavne mesto sr
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
primacionalne namestie 1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 3/13
Prináleží k zmluve/objednávke 298/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prezentacia v casopise
Hodnota fakturovaného plnenia 600,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
slovenska narodna reklamna a propagacna agentura
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bukova 5/A 811 02 Bratislava
IČO: 31440517Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 30/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/59/12/296
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 442.50,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
pemic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Padlych hrdinov 60 821 06 Bratislava
IČO: 35896931Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 31/13
Prináleží k zmluve/objednávke 2/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) colotech
Hodnota fakturovaného plnenia 259.39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostova 29 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 33/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/53/12/285
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 230,00 CZK
Dátum doručenia faktúry 10.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Narodni knihovna Ceske republiky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sodomkova 2/1146 102 00 Praha
IČO: 00023221Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 34/13
Prináleží k zmluve/objednávke 97/NITT/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kanc.tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 2 640.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
repre s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 61 821 07 Bratislava
IČO: 35810122Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 35/13
Prináleží k zmluve/objednávke 27/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uprat.prace
Hodnota fakturovaného plnenia 2 083.28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 36/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) blokovanie kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 99.18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EM CARD a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Banovska cesta 7 01001 Žilina
IČO: 35812401Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 37/13
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia 79.05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 38/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 296.73 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
slovnaft.a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 39/13
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia -615.55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenová 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 40/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zimna udrzba
Hodnota fakturovaného plnenia 29880,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Autoservis Jankovic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pažitna 18 900 31 Stupava
IČO: 460842231Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 41/13
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 24.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
zse
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenová 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 43/13
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplat.stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 44/13 44/13
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatný stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 975 99 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 45/13
Prináleží k zmluve/objednávke 36/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 57.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RIMI-SK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skalická cesta 17 831 02 Bratislava
IČO: 35763329Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 46/13
Prináleží k zmluve/objednávke 265/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopisy
Hodnota fakturovaného plnenia 248.64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AEP ress
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajzová 12 821 08 Bratislava
IČO: 31388671Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 47/13
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podpor.sluzby NITT
Hodnota fakturovaného plnenia 4689.79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 48/13
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PO/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podpor.sluzby NITT
Hodnota fakturovaného plnenia 509.76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 49/13
Prináleží k zmluve/objednávke 6/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dialnične znamky
Hodnota fakturovaného plnenia 574.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Česmad Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Levicka 1 826 40 Bratislava
IČO: 30779553Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 5/1
Prináleží k zmluve/objednávke KKF/2012/286
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 704,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Minerva Ebsco
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz-kock 9 Wien
IČO: -Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 50/13 skuska signalizacie
Prináleží k zmluve/objednávke 44/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) skuska signalizacie
Hodnota fakturovaného plnenia 127.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18/D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 51/13
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 241.27 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1401.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 52/13
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za domenu
Hodnota fakturovaného plnenia 55.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 57/13 zmluva o dielo
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluva o dielo
Hodnota fakturovaného plnenia 1209.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bic slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zochova 5 811 03 bratislava
IČO: 30840007Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 6/13
Prináleží k zmluve/objednávke 31/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné prace
Hodnota fakturovaného plnenia 54,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stopkrimi s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Razusa 23a
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 61/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/279
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborna literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 1314.67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Male centrum a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 62/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/229
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborna literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 87.35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Male centrum a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 63/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/230
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborna literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 457.47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Male centrum a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 64/13
Prináleží k zmluve/objednávke 10/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dohod.služby
Hodnota fakturovaného plnenia 420.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panenska 24 811 03 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 66/13
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 45.38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 67/13
Prináleží k zmluve/objednávke 301/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) notebook Lenovo
Hodnota fakturovaného plnenia 1779.13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sysnet s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
J.ponicana 13 841 07 Bratislava
IČO: 35886269Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 68/13 odborna literatura
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/4/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborna literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 9 870.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina Icome Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 69/13 aktualizacny poplatok
Prináleží k zmluve/objednávke 01/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualizacny poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panenska 24 811 03 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 7/13
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske nivy 44/A
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 70/13
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 2000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Text release
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Javastrrt 194-HS 1095 CP Amsterdam
IČO: -Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 71/13
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.1.2009
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 72/13
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 14.929,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 73/13
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 15.048,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 74/13
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebytove priestory
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 75/13
Prináleží k zmluve/objednávke 13/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava klimatizacie
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Maximilian Bene-Technology Solutions
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko iii./7 984 03 Lučenec
IČO: 45245843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 76 /13
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia -403,69EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 77/13
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia 63.02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenová 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 78/13
Prináleží k zmluve/objednávke 306/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hardwar
Hodnota fakturovaného plnenia 816.24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEM Computers
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 79/13
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) montazne prace
Hodnota fakturovaného plnenia 262.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18/D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 8/13
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tematický monitoring
Hodnota fakturovaného plnenia 276.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
storin spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31319173Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 80/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/17/2012/254
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplat.casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 542.00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Informační centrum Čkait
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sokolovská 1498/15
IČO: 25930028Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 81/13
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 244.07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 82/13 preklad clankov
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preklad clankov
Hodnota fakturovaného plnenia 103.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner stasse 53 D-10713 Berlín
IČO: SK 2020798395Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 83/13 literatura
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/18/2012/255
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 27.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri celulozke 40 010 01 Žilina
IČO: 36371271Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 84/13 katalog
Prináleží k zmluve/objednávke 7/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) katalog
Hodnota fakturovaného plnenia 780.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Neumahr tlaciaren s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynska dolina 5 841 04 Bratislava
IČO: 35714131Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 85/13 refundacia
Prináleží k zmluve/objednávke 56/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundacia
Hodnota fakturovaného plnenia 566,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Konštantína Filosofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 1 949 74 Nitra
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 86/13
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 86.23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 87/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hardware
Hodnota fakturovaného plnenia 333.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEM Computers
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska cesta 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 88/2013
Prináleží k zmluve/objednávke 107/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom pozemku
Hodnota fakturovaného plnenia 977,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VUIS cesty spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 8, Bratislava 811 04
IČO: 17310229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 89/13
Prináleží k zmluve/objednávke 118/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) CRPČ
Hodnota fakturovaného plnenia 24 996,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Líščie údolie 59 841 04 Bratislava
IČO: ´30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 9/13
Prináleží k zmluve/objednávke 48/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PR servis
Hodnota fakturovaného plnenia 708,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton a partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dankovského 14 811 03 Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 90/13
Prináleží k zmluve/objednávke 65/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) atualizacia,poplatky-podla zmluvy
Hodnota fakturovaného plnenia 72 210,03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Multidata Praha
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod Vodarenskou vezi 4182 08 Praha
IČO: 25611747Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 91/2013
Prináleží k zmluve/objednávke 16/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom informačných plôch
Hodnota fakturovaného plnenia 180 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pre Sent s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Súťažná 10, 821 08 Bratislava
IČO: 35688513Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 92/2013
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za frankovací stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 144 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EVROFIN s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Heydukova 12 811 08 Bratislava
IČO: 44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 93/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/3
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborna literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 11 036,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečákova 347 180 21 Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 94/2013
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/15/2012/252
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné časopisu pneu servis
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univer Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mokrán Záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 35771879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 95/2013
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/55/2012/295
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kniha
Hodnota fakturovaného plnenia 42,89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 96/2013
Prináleží k zmluve/objednávke 88/PK/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 98/2013
Prináleží k zmluve/objednávke 47/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefón
Hodnota fakturovaného plnenia 687,85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 99/2013
Prináleží k zmluve/objednávke 127/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) inzercia
Hodnota fakturovaného plnenia 444 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediatel spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
IČO: 35859415