Objednávky a faktúry február 2013

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 25A/13 /5.2.2013
Popis objednaného plnenia Stravné lístky
Hodnota objednaného plnenia 6 972,90 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 26/13 /6.2.2013
Popis objednaného plnenia Patentový zástupca
Hodnota objednaného plnenia 546,- EUR s DPH
Garant objednávky Martin Smeja
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vojčík & Partners
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo námestie 4, Bratislava, 811 02
IČO: 36866563
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Martin Smeja
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 26A/13 /6.2.2013
Popis objednaného plnenia zobrazovacia jednotka do multifunkčnej tlačiarne
Hodnota objednaného plnenia 135,92 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gigastore s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová 1638/40, 010 01 Žilina
IČO: 46840451
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 26B/13 /6.2.2013
Popis objednaného plnenia odsávanie vody a nečistôt
Hodnota objednaného plnenia 853,36 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnicka 7583/82, 841 06 Bratislava
IČO: 36688843
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 27/13 /6.2.2013
Popis objednaného plnenia 2ks HDD
Hodnota objednaného plnenia 203,76 EUR s DPH
Garant objednávky Ing.Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEM Computers, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42, 85101 Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing.Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 27A/13 /6.2.2013
Popis objednaného plnenia stravné lístky
Hodnota objednaného plnenia 62,70 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 28/13 /11.2.2013
Popis objednaného plnenia Kancelársky tovar
Hodnota objednaného plnenia 1 109,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS – kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kubačova 10/A, 831 06 Bratislava
IČO: 17332354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 29/13 /12.2.2013
Popis objednaného plnenia Catering
Hodnota objednaného plnenia 505,80 EUR s DPH
Garant objednávky Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 30/13 /13.2.2013
Popis objednaného plnenia Memory 500GB, SSD Force3
Hodnota objednaného plnenia 277,08 EUR s DPH
Garant objednávky Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEM Computers, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónnska cesta 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 31/13 /13.2.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka odbornej literatúry
Hodnota objednaného plnenia 1230,03 EUR s DPH
Garant objednávky Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé Centrum, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 32/13 /14.2.2013
Popis objednaného plnenia Zyxel NSA-325, HDD exter.1000GB
Hodnota objednaného plnenia 221,34 EUR s DPH
Garant objednávky Kevély Mikuláš Ing.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Alza.cz a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Alza.cz a.s.
IČO: 27082440
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Kevély Mikuláš Ing.
Funkcia Vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 33/13 /14.2.2013
Popis objednaného plnenia kancelársky papaier
Hodnota objednaného plnenia 564,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP PAPIER,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 33A/13 /14.2.2013
Popis objednaného plnenia ubytovanie v hoteli
Hodnota objednaného plnenia 2148,12 CZK
Garant objednávky Martin Smeja
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EuroAgentur Hotel&Travel a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Václavské námestí 820/41, 110 00 Praha 1
IČO: 27361861
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Martin Smeja
Funkcia odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 34/13 /15.2.2013
Popis objednaného plnenia Revízie strojov a zariadení
Hodnota objednaného plnenia 4 462,61 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tom-Ers s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Veľký Lég 85, 930 37 Lehnice
IČO: 45632405
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 35/13 /19.2.2013
Popis objednaného plnenia Kancelársky tovar
Hodnota objednaného plnenia 351,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS – kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kubačova 10/A, 831 06 Bratislava
IČO: 17332354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 36/13 /20.2.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka leteniek
Hodnota objednaného plnenia 597,- EUR s DPH
Garant objednávky Ľubomír Kucka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAYA, s.r.o.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrušková 17, 831 06 Bratislava
IČO: 31367437
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ľubomír Kucka
Funkcia Informačný špecialistaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 37/13 /20.2.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka nocľahu v hoteli
Hodnota objednaného plnenia 711,- EUR s DPH
Garant objednávky Ľubomír Kucka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GHOTEL hotel & living
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Baaderstrasse 88-92, 80469 Mníchov, Nemecko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ľubomír Kucka
Funkcia Informačný špecialistaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 38/13 /20.2.2013
Popis objednaného plnenia Obnova členstva v org. ProTon Europe
Hodnota objednaného plnenia 600,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AISBL ProTon Europe
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Egmont 5, c/o CREF FNRS, B-1000, Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Molnárová
Funkcia Odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 39/13 /25.2.2013
Popis objednaného plnenia Tonery a cartridge
Hodnota objednaného plnenia 1 956,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 40/13 /26.2.2013
Popis objednaného plnenia Manipulačné prísavky ALDUO
Hodnota objednaného plnenia 110,90 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Unitechnic.cz s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
U vysočanského pivovaru 3, CZ-19000 Praha 9 – Vysočany
IČO: 27425134
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 41/13 /26.2.2013
Popis objednaného plnenia Školenie k zmenám v zákone o VO
Hodnota objednaného plnenia 118,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Futóová Soňa
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROEKO BA, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
IČO: 35900831
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Futóová Soňa
Funkcia Finančný manažérVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 42/13 /28.2.2013
Popis objednaného plnenia Oprava kopírovacieho stroja OCÉ-CS 240
Hodnota objednaného plnenia 700,- EUR s DPH
Garant objednávky Mária Smejová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OCÉ – Slovenská republika, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kamenárska 5, 821 04 Bratislava
IČO: 35869534
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Smejová
Funkcia referent knihárskej dielneVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 43/13 /28.2.2013
Popis objednaného plnenia Celoročná objednávka knihárských strojov a brúsenie nožov do rezačky PERFEKTA
Hodnota objednaného plnenia 200,- EUR s DPH ročne
Garant objednávky Mária Smejová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomáš Gramblička
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 851 02 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Smejová
Funkcia referent knihárskej dielneVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 44/13 /28.2.20123
Popis objednaného plnenia Geometria prednej nápravy + nový diaľkový kľuč na auto
Hodnota objednaného plnenia 270,01 EUR s DPH
Garant objednávky Róbert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Palace Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava
IČO: 17320712
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Róbert Klobučník
Funkcia Referent pre auto prevádzkuFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 116/13
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3699.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35845256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 117/13
Prináleží k zmluve/objednávke 17/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelar.tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 464.53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS -kancelárske potreby
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radničné námestie 4 821 05 Bratislava
IČO: 17332354Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 118/13
Prináleží k zmluve/objednávke 126/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zimna udrzba
Hodnota fakturovaného plnenia 2988.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Autoservis Jankovic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pažitna 18 900 31 Stupava
IČO: 460842231Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 119/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/56/12/294
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 122,91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elfa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park komenského 7 040 01 Košice
IČO: 31648410Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 120/13
Prináleží k zmluve/objednávke 27/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uprat.prace
Hodnota fakturovaného plnenia 2083,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 121/13
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohožiek
Hodnota fakturovaného plnenia 94.72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianská 16 851 01 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 122/13
Prináleží k zmluve/objednávke 34/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výtahy
Hodnota fakturovaného plnenia 1 100,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Schindler výťahy a eskalátory
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
karadžičova 8 821 08 Bratislava
IČO: 31402828Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 123/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/14/2012/251
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 5.79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pavel Hála
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čtvrte 320/8 634 00 Brno
IČO: 11472430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 124/13 PH
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 327.11 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 125/13 125/13 predplatne aktualizácie 2013
Prináleží k zmluve/objednávke -
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne aktualizácie 2013
Hodnota fakturovaného plnenia 27.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri celolózke 40 010 01 Žilina
IČO: 36371271Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 126/13
Prináleží k zmluve/objednávke 27/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) HDD Caviar
Hodnota fakturovaného plnenia 203.76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEM Computers
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 127/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/10/11/26
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kniha
Hodnota fakturovaného plnenia 120,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovart G.T.G.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krupinská 4 852 99 Bratislava
IČO: 31346359Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 128/13
Prináleží k zmluve/objednávke 180/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 62.70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 129/13
Prináleží k zmluve/objednávke -
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 25.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASTP Office
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stationsweg 28A 2312 AV Leiden The Nederlands
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 130/13 platba za telefon
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžicova 10 825 13 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 131/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KO
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavné mesto
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
primacionalne namestie 1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 132/13
Prináleží k zmluve/objednávke -
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 243.53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners club CS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody 11 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 134/13 predplatne casopisu
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/15/2012/252
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 10.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univer Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mokrán Záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 35771879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 135/13
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za elek.energiu
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 366772281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 136/13 seminar
Prináleží k zmluve/objednávke 35/EO/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) seminar
Hodnota fakturovaného plnenia 220.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozska 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 137/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2012/265
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 165.12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AEPPress s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajzová 7 821 08 Bratislava
IČO: 31388671Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 139/13 tovar
Prináleží k zmluve/objednávke 300/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 3 630.72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Arka a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palatínova 15 945 01 Komárno
IČO: 36523496Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 140/13 projekt
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) projekt
Hodnota fakturovaného plnenia 11044.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 05 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 141/13 PROJEKT
Prináleží k zmluve/objednávke 49/pk/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PROJEKT
Hodnota fakturovaného plnenia 1223.42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 05 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 142/13 projekt
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/279
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) projekt
Hodnota fakturovaného plnenia 63.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Male centrum a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 143/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/58/11/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) projekt
Hodnota fakturovaného plnenia 58.28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Male centrum a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 150/13
Prináleží k zmluve/objednávke 44/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) funkcna skuska
Hodnota fakturovaného plnenia 127.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18/D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 152/13
Prináleží k zmluve/objednávke 15/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) virtual.vystava
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Norbert Veght
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nova 500/66 045 01 Levoča
IČO: 10905235Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 153/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) blokovanie kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 99.18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EM CARD a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bánovská cesta 7 010001 Žilina
IČO: 35812401Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 154/13
Prináleží k zmluve/objednávke 19/a/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) montaz ventilatora
Hodnota fakturovaného plnenia 550.32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Maximilian Bene-Technology Solutions
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko iii./7 984 03 Lučenec
IČO: 45245843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 155/13
Prináleží k zmluve/objednávke 19/a/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výmena ventilátora
Hodnota fakturovaného plnenia 288.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Maximilian Bene-Technology Solutions
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko iii./7 984 03 Lučenec
IČO: 45245843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 156/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2/2012/239
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint kappa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 157/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2/2012/239
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint kappa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 158/13 casopis
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2/2012/239
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint kappa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 159/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2/2012/239
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint kappa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 160/13
Prináleží k zmluve/objednávke 1/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) expres kurier
Hodnota fakturovaného plnenia 151.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 161/13
Prináleží k zmluve/objednávke 289/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 248.88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Techniserv s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 34 831 02 Bratislava
IČO: 35763124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 162/13
Prináleží k zmluve/objednávke 30/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hardware
Hodnota fakturovaného plnenia 277.08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 163/13
Prináleží k zmluve/objednávke SUBITO
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preklad clankov
Hodnota fakturovaného plnenia 191.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner stasse 53 D-10713 Berlín
IČO: -Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 164/13
Prináleží k zmluve/objednávke SUBITO
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preklad clankov
Hodnota fakturovaného plnenia 523.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner stasse 53 D-10713 Berlín
IČO: -Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 165/13
Prináleží k zmluve/objednávke TIB
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uryvky clankov
Hodnota fakturovaného plnenia 24.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB-Technische Informationsbibliothek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 6080 30060 Hannover
IČO: -Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 166/13
Prináleží k zmluve/objednávke 327/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ustav ekológie lesa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štúrova 2 960 53 Zvolen
IČO: 00679071Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 167/13
Prináleží k zmluve/objednávke 68/OIT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prepracovanie webservisu
Hodnota fakturovaného plnenia 360.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EMtest s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 bratislava
IČO: 35741236Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 168/13 poistné
Prináleží k zmluve/objednávke poistné
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistné
Hodnota fakturovaného plnenia 77.55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Union poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava
IČO: 31322051Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 169/13
Prináleží k zmluve/objednávke 107/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) užívanie cesty
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VUIS cesty spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 8, Bratislava 811 04
IČO: 17310229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 170/13
Prináleží k zmluve/objednávke 29/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) catering
Hodnota fakturovaného plnenia 505.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico- P.Bača
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematínska 2 851 05 Bratislava
IČO: 32198213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 171/13
Prináleží k zmluve/objednávke 32/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hardware
Hodnota fakturovaného plnenia 221.34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Alza cz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jateční 33a 170 00 Praha
IČO: 27082440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 172/13
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clenský poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 166.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Spolok slovenských knihovníkov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Michalská 1 814 17 Bratislava
IČO: 00178594Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 173/13
Prináleží k zmluve/objednávke 28/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelarsky papier
Hodnota fakturovaného plnenia 923.68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS-Kancelárske potreby
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radničné námestie 4 821 05 Bratislava
IČO: 17332354Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 174/13 autovizualne diela
Prináleží k zmluve/objednávke 14/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) autovizualne diela
Hodnota fakturovaného plnenia 12.950 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vysoka škola muzických umení
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ventúrska 3 813 01 Bratislava
IČO: 00397431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 175/13
Prináleží k zmluve/objednávke 304/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola pyn.zariadeni
Hodnota fakturovaného plnenia 891.65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jozef Ivan
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kríkova 4 Bratislava
IČO: 11894237Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 177/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/17/2012/254
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 542.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Informacní centrum ČKAIT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sokolská 1498/15 120 00 Praha
IČO: 25930028Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 178/13
Prináleží k zmluve/objednávke 56/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundacia nakladov
Hodnota fakturovaného plnenia 566.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Konštantína Filosofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 1 949 74 Nitra
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 179/13 PH
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 170.67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 180/13
Prináleží k zmluve/objednávke 36/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 597.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAYA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hruškova 17 831 06 Bratislava
IČO: 31367437Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 181/13
Prináleží k zmluve/objednávke clenský poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clenský poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 600,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Proton Europe
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Egmont 5 B-1000 Brussets
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 182/13
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výplatný stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 7.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 183/13 odbor.liter.
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/279
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odbor.liter.
Hodnota fakturovaného plnenia 441.06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Male centrum a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 9 812 37 Bratislava
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 184/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/230
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odbor.literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 309.59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Male centrum a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 185/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/229
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborné publikácie
Hodnota fakturovaného plnenia 40.49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Male centrum a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 186/13
Prináleží k zmluve/objednávke 16/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom info ploch
Hodnota fakturovaného plnenia 180.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pre Sent s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Súťažná 10, 821 08 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 187/13
Prináleží k zmluve/objednávke 2009/10
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 420.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panenská 24 811 03 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 188/13
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 5 912.68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 189/13
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 14 478.78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 190/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/11/2012/248
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 260.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Institute of computer Science of the ASCR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod Vodarenskou vezi 4182 08 Praha
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 191/13
Prináleží k zmluve/objednávke členský poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) členský poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 33.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sanet
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 81269 Bratislava
IČO: 17055270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 192/13
Prináleží k zmluve/objednávke 48/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PR servis
Hodnota fakturovaného plnenia 708.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton a partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dankovského 14 811 03 Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 193/13
Prináleží k zmluve/objednávke 35/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kanc.tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 350.41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS-Kancelárske potreby
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radnične námestie 4 821 05 bratislava
IČO: 17332354Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 194/13
Prináleží k zmluve/objednávke 39/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 1956.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Clean Tonery
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 195/13 služby
Prináleží k zmluve/objednávke 26/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) patent.zastupcu
Hodnota fakturovaného plnenia 546.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vojčík and Partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rázusová 28 040 01 Košice
IČO: 36866563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 196/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 374.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Art Books s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomašikova 10/G 821 03 Bratislava
IČO: 36357430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 27.2.2013
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spravne poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 626.00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
vynález s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vinohradská 45 120 00 Praha
IČO: 27413985Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 198/13 nakup vysiel.casu
Prináleží k zmluve/objednávke 4/NCP/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 14 799.84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Radio Produktion House s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rozmarínová 9 821 04 Bratislava
IČO: 45880042Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 199/13
Prináleží k zmluve/objednávke 56/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 724.29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.2.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 200/13
Prináleží k zmluve/objednávke 18/A/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 186.75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ecopres a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Seberíniho 1 820 07 Bratislava
IČO: 3133524Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 201/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2012/266
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 63.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Geologický ústav SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9 845 07 Bratislava
IČO: 0058943