Objednávky a faktúry december 2013

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 279/13 / 2.12.2013
Popis objednaného plnenia papier
Hodnota objednaného plnenia 1 449,- EUR s DPH
Garant objednávky Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP PAPIER,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 279A/13 / 2.12.2013
Popis objednaného plnenia Stravné lístky
Hodnota objednaného plnenia 7 698,90 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 280/13 / 3.12.2013
Popis objednaného plnenia Tonery a cartridge
Hodnota objednaného plnenia 2 385,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 281/13 / 3.12.2013
Popis objednaného plnenia Rozšírenie licencií zamestnanci, web client
Hodnota objednaného plnenia 390,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing.Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vinohradnícka 6, 971 01 Mesto Prievidza
IČO: 45650276
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing.Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 282/13 / 4.12.2013
Popis objednaného plnenia CorelDRAW Graphics Suite X6 Ediucation License
Hodnota objednaného plnenia 93,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEMSOFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rigeleho 1, 811 02 Bratislava
IČO: 35782391
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 283/13 / 4.12.2013
Popis objednaného plnenia Povinné zmluvné poistenie, Havarijné poistenie na autá CVTI
Hodnota objednaného plnenia 609,13 EUR s DPH
Garant objednávky Róbert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poisťovna, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefanovičova 4, 916 23 Bratislava
IČO: 00585441
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Róbert Klobučník
Funkcia Referent pre auto prevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 284/13 / 4.12.2013
Popis objednaného plnenia Vkladanie predfaktúr a foliovanie časopisu Quark
Hodnota objednaného plnenia 125,70 EUR s DPH
Garant objednávky Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vydavateľstvo Perfekt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karpatská 7, 811 05 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 285/13 / 9.12.2013
Popis objednaného plnenia Servis tlačiarne SP55
Hodnota objednaného plnenia 96,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EMtest-SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35741236
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 286/13 / 9.12.2013
Popis objednaného plnenia Členské v ASTP-ProTon 2014
Hodnota objednaného plnenia 975,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. M. Kubiš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASTP-ProTon
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stationsweg 28/A, 2312 AV Leiden, The Netherland
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. I. Molnárová
Funkcia Odborný pracovník OIP TTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 287/13 / 9.12.2013
Popis objednaného plnenia Papier
Hodnota objednaného plnenia 1 128,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP PAPIER,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 288/13 / 9.12.2013
Popis objednaného plnenia Monitor Asus PA27Q 27
Hodnota objednaného plnenia 800,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers, spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42, 85101 Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 289/13 / 9.12.2013
Popis objednaného plnenia Garančná prehliadka na auto Ford focus BL 855 CO
Hodnota objednaného plnenia 250,- EUR s DPH
Garant objednávky Róbert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Autopolis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 32, 851 041 Bratislava
IČO: 35728311
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Róbert Klobučník
Funkcia Referent pre auto prevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 290/13 / 9.12.2013
Popis objednaného plnenia Dialničné známky na rok 2014 na auta CVTI
Hodnota objednaného plnenia 569,10 EUR s DPH
Garant objednávky Róbert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Česmad s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Levická 1, 826 40 Bratislava
IČO: 30779553
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Róbert Klobučník
Funkcia Referent pre auto prevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 291/13 / 11.12.2013
Popis objednaného plnenia Služby v oblasti informačných technológií
Hodnota objednaného plnenia 950,- EUR bez DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Jan Köhler
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratrušov 160, 78701, Šumperk, CZ
IČO: 88913589
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Projektová manažérka, Kancelária riaditeľaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 292/13 / 12.12.2013
Popis objednaného plnenia Spiatočná letenka
Hodnota objednaného plnenia 290,20 EUR s DPH
Garant objednávky Zuzana Čeplíková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SETTOUR SLOVAKIA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lazaretská 29, 811 09 Bratislava
IČO: 36179825
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Zuzana Čeplíková
Funkcia Vedúca oddelenia OES, NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 293/13 / 12.12.2013
Popis objednaného plnenia Prekladateľské služby
Hodnota objednaného plnenia 3 250,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Edita Urbanová
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mierová 26, 82105 Bratislava
IČO: 17525659
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Projektová manažérka, Kancelária riaditeľaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 294/13 / 13.12.2013
Popis objednaného plnenia HP LJ P1606dn
Hodnota objednaného plnenia 1 692,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEM Computers, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42 85101 Mesto Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 295/13 / 13.12.2013
Popis objednaného plnenia GENIUS sluchatka HS-02B
Hodnota objednaného plnenia 59,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEM Computers, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42 85101 Mesto Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 296/13 / 13.12.2013
Popis objednaného plnenia USB KINGSTON 8GB
Hodnota objednaného plnenia 147,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing.Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing.Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 297/13 / 13.12.2013
Popis objednaného plnenia USB KINGSTON 64BG
Hodnota objednaného plnenia 120,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing.Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing.Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 298/13 / 13.12.2013
Popis objednaného plnenia Canon Pixma MG5550
Hodnota objednaného plnenia 91,20 EUR s DPH
Garant objednávky Šulko Vladimír
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Šulko Vladimír
Funkcia prac. OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 299/13 / 13.12.2013
Popis objednaného plnenia Ubytovanie 2osoby/2noci
Hodnota objednaného plnenia 130,- EUR s DPH
Garant objednávky Zuzana Čeplíková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Libertel Canal Saint Martin
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
5 Avenue Secretan, La Villette, 750 19 Paris, France
IČO: 528253962
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Zuzana Čeplíková
Funkcia Vedúca oddelenia OES, NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 299A/2013 / 13.12.2013
Popis objednaného plnenia inzercia PR článku
Hodnota objednaného plnenia 144,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Vašková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU Scientific, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pionierska 15, 831 02 Bratislava
IČO: 43988318
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Vašková
Funkcia oddelenie vzťahov s verejnosťouVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 300/13 / 13.12.2013
Popis objednaného plnenia NCT-3digital NETWORK CABLE TESTER
Hodnota objednaného plnenia 45,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEM Computers, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42, 85101 Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 301/13 /013.12.2013
Popis objednaného plnenia IRIS IRIScan Book 3 Executiv
Hodnota objednaného plnenia 381,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing.Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALZA sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 4, 811 07 Mesto Bratislava
IČO: 27082440
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing.Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 302/13 / 13.12.2013
Popis objednaného plnenia Profinet Cable Tester PN-1
Hodnota objednaného plnenia 360,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ControlSystem s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štúrova 4, Mesto Brezno
IČO: 36637068
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 303/13 / 13.12.2013
Popis objednaného plnenia STK na auto Peugeot Partner
Hodnota objednaného plnenia 60,- EUR s DPH
Garant objednávky Róbert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovdekra s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Polianky 19, 841 01 Bratislava
IČO: 31324797
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Róbert Klobučník
Funkcia Referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 304A/13 / 13.12.2013
Popis objednaného plnenia letenky Viedeň – San Francisco a späť
Hodnota objednaného plnenia 1 394,86 EUR s DPH
Garant objednávky Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CK MALKO POLO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám. M. R. Štefánika 936/38, 907 01 Myjava
IČO: 36324175
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 305/13 / 16.12.2013
Popis objednaného plnenia Papier
Hodnota objednaného plnenia 564,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP PAPIER,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 308/12 / 19.12.2013
Popis objednaného plnenia Profylaktika zariadení
Hodnota objednaného plnenia 1677,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediatech a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drieňova 34, 821 02 Mesto Bratislava
IČO: 35772581
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 309/13 / 19.12.2013
Popis objednaného plnenia Audiovizuálny systém
Hodnota objednaného plnenia 6 687,72 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediatech a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drieňova 34, 821 02 Mesto Bratislava
IČO: 35772581
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 310/13 / 19.12.2013
Popis objednaného plnenia Audiovizuálny systém
Hodnota objednaného plnenia 1 187,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediatech a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drieňova 34, 821 02 Mesto Bratislava
IČO: 35772581
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 311/13 / 19.12.2013
Popis objednaného plnenia Audiovizuálny systém
Hodnota objednaného plnenia 1 068,62 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediatech a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drieňova 34, 821 02 Mesto Bratislava
IČO: 35772581
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 312/13 / 20.12.2013
Popis objednaného plnenia Audioviz. systém proj. plátno
Hodnota objednaného plnenia 1 188,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediatech a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drieňova 34, 821 02 Mesto Bratislava
IČO: 35772581
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 312A/13 / 20.12.2013
Popis objednaného plnenia Tlač publikácie
Hodnota objednaného plnenia 999,90 EUR s DPH
Garant objednávky Janka Némethyová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X print, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské mýto 1, 83104 Bratislava
IČO: 35742097
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Némethyová
Funkcia odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 314/13 / 27.12.2013
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň – Brusel a späť
Hodnota objednaného plnenia 403,18 EUR s DPH
Garant objednávky Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CK MALKO POLO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám. M. R. Štefánika 936/38, 907 01 Myjava
IČO: 36324175
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 316A/13 / 30.12.2013
Popis objednaného plnenia Stravné lístky
Hodnota objednaného plnenia 8 045,40 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1065a)
Prináleží k zmluve/objednávke 4/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) operacny plan
Hodnota fakturovaného plnenia 10 500 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.11.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vedecka hracka,oz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Švermova 26 974 04 Banská Bystrica
IČO: 31750532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1066/13
Prináleží k zmluve/objednávke patentove poplatky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) patentove poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 182.48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sruson and Ferguson
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
152 Road Gateway East Singapore
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1067/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 31.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atlandida Publishing
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čechova 4 170 00 Praha
IČO: 61500640Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1068/13
Prináleží k zmluve/objednávke 38/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) brusenie nozov
Hodnota fakturovaného plnenia 125,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.13.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomas gramblicka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobakova 1 851 02 Bratislava
IČO: 40770842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1069/13
Prináleží k zmluve/objednávke 187/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odstranenie zavad
Hodnota fakturovaného plnenia 4 251,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Euro vytahy
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mateja Bela 7 81106 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1070/13
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2013/237
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústav informatiky SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9 845 07 Bratislava
IČO: 17055555Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1071/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1071/13 tlac casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 2864.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
M and BG s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
palisady 33 811 06 Bratislava
IČO: 43801111Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1072/13
Prináleží k zmluve/objednávke 276/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clensky prispevok
Hodnota fakturovaného plnenia 38 500.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LES Česká republika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Belidle 64/3 150 00 Praha 5
IČO: 67776396Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1073/13
Prináleží k zmluve/objednávke 12/2013/248
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dtest
Hodnota fakturovaného plnenia 28.61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Dtest
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Černomorska 419/10 101 00 Praha
IČO: 45770760Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1074/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF2013/263
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 156.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
výskumný ústa papiera a celulozy a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačska cesta 3 841 04 Bratislava
IČO: 31380051Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1075/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 963.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1076/13
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultacie
Hodnota fakturovaného plnenia 172.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1077/13
Prináleží k zmluve/objednávke 126/NCP/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dokumentarny film
Hodnota fakturovaného plnenia 14 346.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Monarch a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drotarska cesta 56 81102 Bratislava
IČO: 31325645Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1078/13
Prináleží k zmluve/objednávke 275/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 28 946,27 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Libra RBK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1079/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/221
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 160.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Art books s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
anenska 3 811 05 Bratislava
IČO: 36357430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1080/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopisy
Hodnota fakturovaného plnenia 19,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1081/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopisy
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1082/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopisy
Hodnota fakturovaného plnenia 59.88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1083/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopisy
Hodnota fakturovaného plnenia 6.64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1084/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopisy
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1085/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopisy
Hodnota fakturovaného plnenia 19,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1086/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) caopisy
Hodnota fakturovaného plnenia 51.70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1087/13
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 125,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden Voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 30004/7 Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1092/13
Prináleží k zmluve/objednávke 128/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 254.107,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 11 851 01 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1093/13
Prináleží k zmluve/objednávke 128/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 324.180,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 11 851 01 Bratislava
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1094/13
Prináleží k zmluve/objednávke 128/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 322.395.18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 11 851 01 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1095/13
Prináleží k zmluve/objednávke 9/2013/245
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 20.64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
L.K. Permanent
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
hattalova 12 831 03 Bratislava
IČO: 31352782Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1096/13
Prináleží k zmluve/objednávke 9/2013/245
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 57.45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
L.K. Permanent
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
hattalova 12 831 03 Bratislava
IČO: 31352782Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1097/13
Prináleží k zmluve/objednávke 9/2013/245
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 35.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
L.K. Permanent
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
hattalova 12 831 03 Bratislava
IČO: 31352782Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1098/13
Prináleží k zmluve/objednávke 3/2013/239
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopisy
Hodnota fakturovaného plnenia 28.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Beton TKS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Zamecke 9 140 00 Praha
IČO: 26463407Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1099/13
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 232.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr. Ján Pokorný
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenska 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1100/13
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2004
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31319173Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1101/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1101/13 obsluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 540.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
milos Danada Domsubyt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1102/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 72.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1103/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 56.10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1104/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1105/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 38.16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1106/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 74.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1107/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 125.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1108/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 49.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1109/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 46.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1110/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 6.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1111/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 14.11 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1112/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 46.02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1113/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1114/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) toner
Hodnota fakturovaného plnenia 286.56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1115/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) operacny plan
Hodnota fakturovaného plnenia 10 500 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vedecka hracka,oz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Švermova 26 974 04 Banská Bystrica
IČO: 31750532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1116/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/23/13/202
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 706,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1117/13
Prináleží k zmluve/objednávke 286/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 975.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASTP Pro Ton
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stationsweg 28A 2312 AV Leiden
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1118/13
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 570.66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
slovnaft.a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 61 821 07 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1119/13
Prináleží k zmluve/objednávke 272/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Master Collection
Hodnota fakturovaného plnenia 1138.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
N.Netcom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Florianske nam.2 81107 Bratislava
IČO: 22658696Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1120/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fotografie
Hodnota fakturovaného plnenia 28.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1122/13
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 1377.92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenová 6 816 47 Bratislava
IČO: 35823551Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1123/13
Prináleží k zmluve/objednávke 48/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PR servis
Hodnota fakturovaného plnenia 708.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dankovskeho 14 811 03 Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1124/13
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1124/13 tematicky monitoring
Hodnota fakturovaného plnenia 276.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31319173Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1125/13
Prináleží k zmluve/objednávke 27/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uprat.prace
Hodnota fakturovaného plnenia 2 083.28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1126/13
Prináleží k zmluve/objednávke 113/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KO
Hodnota fakturovaného plnenia 199.08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavné mesto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
primacionalne namestie 1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1127/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2013/255
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne casopisov
Hodnota fakturovaného plnenia 166.08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AEPress s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajzova 7 821 08 Bratislava
IČO: 31388671Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1129/13
Prináleží k zmluve/objednávke 281/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rozsirenie licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 390.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 11 851 01 Bratislava
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1130/13
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 1019.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 05 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1131/13
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 9090.72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1132/13
Prináleží k zmluve/objednávke 223/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisny audit
Hodnota fakturovaného plnenia 336.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Microform s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobakova 21 851 02 Bratislava
IČO: 35903783Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1132/13
Prináleží k zmluve/objednávke 16/2013252
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 30.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vodni hospodarstvi
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bohumilice 89 384 81 Čkyne
IČO: 25172379Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1134/13
Prináleží k zmluve/objednávke 18/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 2 384,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Clean Tonery
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1135/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1136/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1137/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 27.84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1138/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) blokovanie kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 99.18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EM CARD a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Banovska cesta 7 01001 Žilina
IČO: 35812401Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1139/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CaDWARE s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Aloisina vysina 447/13
IČO: 47287578Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1140/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohozky
Hodnota fakturovaného plnenia 105.34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopcianska 92 852 03 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1141/13
Prináleží k zmluve/objednávke 17/2013/253
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 13.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profi Press SK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dlha 25 949 01 Nitra
IČO: 45348723Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1142/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 593.11 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1143/13
Prináleží k zmluve/objednávke 281/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rozsirenie licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 930.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 11 851 01 Bratislava
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1144/13
Prináleží k zmluve/objednávke 289/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola
Hodnota fakturovaného plnenia 205.75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Autopolis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 32 851 01 Bratislava
IČO: 35728311Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1145/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Meeting
Hodnota fakturovaného plnenia 1,120 Dollars
Dátum doručenia faktúry 11.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
111 deer Lake Rd. Suite 100 Deerfield IL 60015 USA
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1146/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) meeting
Hodnota fakturovaného plnenia 1, 120.00 Dollars
Dátum doručenia faktúry 11.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
111 deer Lake Rd. Suite 100 Deerfield IL 60015 USA
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1147/13
Prináleží k zmluve/objednávke 288/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Monitor
Hodnota fakturovaného plnenia 800.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1148/13
Prináleží k zmluve/objednávke 285/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis tlaciarne
Hodnota fakturovaného plnenia 96.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EMtest-SK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Janosikova 24 01001 Žilina
IČO: 35741236Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1156/13
Prináleží k zmluve/objednávke 276/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava brany
Hodnota fakturovaného plnenia 275.72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Menton SK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gbelska 19 84106 Bratislava
IČO: 35900903Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1157/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 41.69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1158/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 38.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1159/13
Prináleží k zmluve/objednávke 282/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) CorelDraw
Hodnota fakturovaného plnenia 93.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agemsoft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rigeleho 1, 811 02 Bratislava
IČO: 35782391Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1160/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/12/2012/249
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne casopisov
Hodnota fakturovaného plnenia 18.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jednota slovenskych matematikov a fyzikov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul.1. maja 32 010 01 Žilina
IČO: 31929389Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1161/13
Prináleží k zmluve/objednávke 8/2013/244
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predpl.casopisov
Hodnota fakturovaného plnenia 18.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jednota slovenskych matematikov a fyzikov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul.1. maja 32 010 01 Žilina
IČO: 31929389Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1162/13
Prináleží k zmluve/objednávke 128/NCP/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) audioviz.dielo
Hodnota fakturovaného plnenia 12 290 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Furia Film s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ferienčikova 1 811 08 Bratislava
IČO: 36681971Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1163/13
Prináleží k zmluve/objednávke 128/NCP/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) audioviz. dielo
Hodnota fakturovaného plnenia 11 690 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Furia Film s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ferienčikova 1 811 08 Bratislava
IČO: 36681971Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1164/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplat.casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 32.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atoz Marketing Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Holečkova 29 150 95 Praha
IČO: 48117706Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1166/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) papier
Hodnota fakturovaného plnenia 756.58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP Papier a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostova 29 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1167/13
Prináleží k zmluve/objednávke 432/25/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) papier
Hodnota fakturovaného plnenia 1313.09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP Papier a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostova 29 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1168/13
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preklady clankov
Hodnota fakturovaného plnenia 148.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner stasse 53 D-10713 Berlín
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1169/13
Prináleží k zmluve/objednávke subgito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preklady clankov
Hodnota fakturovaného plnenia 391.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner stasse 53 D-10713 Berlín
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1170/13
Prináleží k zmluve/objednávke 44/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) funkcna skuska
Hodnota fakturovaného plnenia 651.47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18/D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1174/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dialnocne nalepky
Hodnota fakturovaného plnenia 569.10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Česmad slovakia o.z.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Levicka 1 826 40 Bratislava
IČO: 30779553Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1175/13
Prináleží k zmluve/objednávke 285/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis tlaciarne
Hodnota fakturovaného plnenia 96.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EMtest-SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jasikova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35741236Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1176/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava
Hodnota fakturovaného plnenia 576.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Euro vytahy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mateja Bela 7 81106 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1178/13
Prináleží k zmluve/objednávke 48/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby technika
Hodnota fakturovaného plnenia 199,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milan Bojnansky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Janka Alexyho 11, 841 01 Bratislava
IČO: 40961478Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1185/13
Prináleží k zmluve/objednávke 131/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundacia
Hodnota fakturovaného plnenia 566.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Komenskeho v BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 1 949 74 Nitra
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1194/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1195/13
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) seminar
Hodnota fakturovaného plnenia 60.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1196/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribucna sluzba
Hodnota fakturovaného plnenia 199.68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečáková 347, 18021 Praha, Česká republika
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1197/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 949.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečáková 347, 18021 Praha, Česká republika
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1199/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 394.86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CK Malko POLO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.M.R.Stefanika 936/38 907 01 Myjava
IČO: 36324175Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1200/13
Prináleží k zmluve/objednávke okf/11/42
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nakladatelstvi Forum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zahradnícka 46 821 08 Bratislava
IČO: 46490213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1201/13
Prináleží k zmluve/objednávke 126/NCP/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dokumentarny film
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Monarch a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drotarska cesta 56 81102 Bratislava
IČO: 31325645Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1203/13
Prináleží k zmluve/objednávke tib
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 70.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB-Technische Informationsbibliothek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 6080 30060 Hannover
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1204/13
Prináleží k zmluve/objednávke 24052007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revizia
Hodnota fakturovaného plnenia 750.44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18/D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1205/13
Prináleží k zmluve/objednávke 117/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 420.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1206/13
Prináleží k zmluve/objednávke 11/2013/247
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 22.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorska 137 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1207/13
Prináleží k zmluve/objednávke 125/NCP/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) film
Hodnota fakturovaného plnenia 15744.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ivo Brachtl
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Povraznicka 11 811 07 Bratislava
IČO: 17404487Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1208/13
Prináleží k zmluve/objednávke 125/NCP/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) film
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ivo Brachtl
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Povraznicka 11 811 07 Bratislava
IČO: 17404487Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1209/13
Prináleží k zmluve/objednávke 125/NCP/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) film
Hodnota fakturovaného plnenia 12 576.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ivo Brachtl
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Povraznicka 11 811 07 Bratislava
IČO: 17404487Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1210/13
Prináleží k zmluve/objednávke 264B/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 1 192.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Repre s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 61 821 07 Bratislava
IČO: 35810122Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1212/13
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 9.16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1214/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) laserova prezentacia
Hodnota fakturovaného plnenia 970.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kvant spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynska dolina 845 45 Bratislava
IČO: 31398294Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1216/13
Prináleží k zmluve/objednávke 29/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 381.58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1217/13
Prináleží k zmluve/objednávke 167/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rozvoj funcionalit
Hodnota fakturovaného plnenia 49 800.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Interway s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stara vajnorska 21 831 04 Bratislava
IČO: 35728531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1225/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) papier
Hodnota fakturovaného plnenia 26.82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP Papier a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostova 29 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1226/13
Prináleží k zmluve/objednávke 52/NCP/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vysielaci cas
Hodnota fakturovaného plnenia 10133.23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Radio Produktion House s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rozmarínova 9 821 04 Bratiskava
IČO: 45880042Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1227/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) quark
Hodnota fakturovaného plnenia 587.76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.a.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karpatská 7, 811 05 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1228/13
Prináleží k zmluve/objednávke 284/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) quark
Hodnota fakturovaného plnenia 130.74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karpatská 7, 811 05 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1229/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) veda v centre
Hodnota fakturovaného plnenia 518.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.12.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Centrum vyskumu rastlinnej vyroby
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska 122 921 68 Piestany
IČO: 42157005