Objednávky a faktúry august 2013

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 151/13 / 5.8.2013
Popis objednaného plnenia tonery a cartridge
Hodnota objednaného plnenia 542,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 151A/13 / 5.8.2013
Popis objednaného plnenia Sieťové komponenty
Hodnota objednaného plnenia 1 959,72 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. M. Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RAINSIDE s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Teslova 43, 821 02 Bratislava
IČO: 31386946
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. M. Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 152/13 / 6.8.2013
Popis objednaného plnenia kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 1 241,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIBRA RBK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok, prevádzka: Hlinická 2/A, 831 52 Bratislava
IČO: 36373532
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 153/13 /12.8.2013
Popis objednaného plnenia LSI MegaRaid SAS 8780ELP
Hodnota objednaného plnenia 468,- EUR s DPH
Garant objednávky Pavol Marcina
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, 83152 Bratislava
IČO: 36383431
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. M. Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 154/13 /13.8.2013
Popis objednaného plnenia Apple iPad with Retina
Hodnota objednaného plnenia 816,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem computers, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42, Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 156/13 / 23.8.2013
Popis objednaného plnenia kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 2 774,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIBRA RBK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok, prevádzka: Hlinická 2/A, 831 52 Bratislava
IČO: 36373532
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve ANO
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 157/13 / 28. 8.2013
Popis objednaného plnenia Zobrazovacie jednotky do kopírovacieho stroja OCÉ CS 240, TONERY, Odpadové nádoby
Hodnota objednaného plnenia 4270,50 EUR s DPH
Garant objednávky M. Smejová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OCÉ - Slovenská republika, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
OCÉ - Slovenská republika, s.r.o. Bratislava 821 04
IČO: 35869534
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Smejová
Funkcia referent knihárskej dielneVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 158/OKF/18/13 / 28.8.2013
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 925,84 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
SjF STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
IČO: 17337879
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 159/OKF/19/13 / 28.8.2013
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 222,93 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PEMIC, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava
IČO: 35896931
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 160/OKF/20/13 / 28.8.2013
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 233,21 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nakladateľstvo STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO: 00397687
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 161/OKF/21/13 / 28.8.2013
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 14,64 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PriF UK, Kníhkupectvo Dekýšová
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
IČO: 33995354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 161A/13 / 28.8.2013
Popis objednaného plnenia stravné lístky
Hodnota objednaného plnenia 6 953,10 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 654/13
Prináleží k zmluve/objednávke 77/SEE/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlac casop.
Hodnota fakturovaného plnenia 2864.40EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marketing and Business group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
palisady 33 811 06 Bratislava
IČO: 43801111Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 655/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) info board
Hodnota fakturovaného plnenia 3434.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Office depot
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drobného 27 841 02 Bratislava
IČO: 36192384Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 656/13
Prináleží k zmluve/objednávke 180/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 6 854.10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Žlilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 657/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 71.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 658/13
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP2004
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitoring medii
Hodnota fakturovaného plnenia 276.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31319173Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 659/13
Prináleží k zmluve/objednávke 48/NCP2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mesacny pausal
Hodnota fakturovaného plnenia 708.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dankovského 14 811 03 Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 660/13
Prináleží k zmluve/objednávke 68/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn.kotolna
Hodnota fakturovaného plnenia 558.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
milos Danada Domsubyt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 661/13
Prináleží k zmluve/objednávke 136/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dohod.sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 3 772.22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Delta security s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 30 831 02 Bratislava
IČO: 35720972Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 662/13
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 38.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenová 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 663/13
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr. Ján Pokorný
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1
IČO: 811 05 BratislavaVšeobecné údaje
Evidenčné číslo 664/13
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vydavat.opravnenie
Hodnota fakturovaného plnenia 568.13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.a.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karpatská 7, 811 05 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 665/13
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vydavatelske opravnenie
Hodnota fakturovaného plnenia 587.12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.a.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karpatská 7, 811 05 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 666/13
Prináleží k zmluve/objednávke 77/SEE/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlac casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 2864.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marketing and Business group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
palisady 33 811 06 Bratislava
IČO: 43801111Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 668/13
Prináleží k zmluve/objednávke 24/EO/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) firem.karty
Hodnota fakturovaného plnenia 38.76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners club CS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 669/13
Prináleží k zmluve/objednávke 34/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) udrzba vytahov
Hodnota fakturovaného plnenia 733.70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Schindler výťahy a eskalátory
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 08 Bratislava
IČO: 31402828Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 670/13
Prináleží k zmluve/objednávke 107/CVTISR2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyuz.pozemku
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VUIS cesty spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 8, Bratislava 811 04
IČO: 17310229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 671/13
Prináleží k zmluve/objednávke 56/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 116.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 672/13
Prináleží k zmluve/objednávke 1/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) papier
Hodnota fakturovaného plnenia 564.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostova 29 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 673/13
Prináleží k zmluve/objednávke 27/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uprat.prace
Hodnota fakturovaného plnenia 2 083.28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 674/13
Prináleží k zmluve/objednávke 113/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predpis
Hodnota fakturovaného plnenia 248.85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavné mesto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
primacionalne namestie 1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 675/13
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podpor.sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 8869.82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 05 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 676/13
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podpor.sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 985.54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 05 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 677/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava,dodavky komponentov
Hodnota fakturovaného plnenia 892.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Maximilian Bene-Technology Solutions
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko iii./7 984 03 Lučenec
IČO: 45245843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 678/13
Prináleží k zmluve/objednávke 151/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 542.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Clean Tonery
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 680/13
Prináleží k zmluve/objednávke 152/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kanc.tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 1240.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Libra RBK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 681/13
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 343.14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 682/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 1478.38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenová 6 816 47 Bratislava
IČO: 366772281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 683/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradca
Hodnota fakturovaného plnenia 49.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri celolózke 40 010 01 Žilina
IČO: 36371271Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 684/13
Prináleží k zmluve/objednávke 2009/10
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 420.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 685/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vysiel.cas
Hodnota fakturovaného plnenia 8 266.58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Radio Produktion House s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rozmarínova 9 821 04 Bratiskava
IČO: 45880042Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 686/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) funkcna skuska
Hodnota fakturovaného plnenia 127.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18/D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 687/13
Prináleží k zmluve/objednávke 140/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kanc.nabytok
Hodnota fakturovaného plnenia 8 837.74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Techo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
tovarenska 14 811 09 Bratislava
IČO: 31436919Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 688/13
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 690/13
Prináleží k zmluve/objednávke 42/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 144.07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 811 06 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 691/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) i Pad
Hodnota fakturovaného plnenia 816,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 692/13
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uryvky clankov
Hodnota fakturovaného plnenia 31.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner stasse 53 D-10713 Berlín
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 693/13
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uryvky clankov
Hodnota fakturovaného plnenia 224.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner stasse 53 D-10713 Berlín
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 694/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LSI megaRaid
Hodnota fakturovaného plnenia 468.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 05 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 695/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) klimat.zariadenie
Hodnota fakturovaného plnenia 3 881.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Maximilian Bene-Technology Solutions
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko iii./7 984 03 Lučenec
IČO: 45245843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 698/13
Prináleží k zmluve/objednávke MMVS TIB
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preklady clankov
Hodnota fakturovaného plnenia 18.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB-Technische Informationsbibliothek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 6080 30060 Hannover
IČO: DE214931803Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 699/13
Prináleží k zmluve/objednávke 18/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopisy
Hodnota fakturovaného plnenia 3468.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Publications Office
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
2 rue Mercier
IČO: CDA-2004-SK-01Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 700/13
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 316.32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 701/13
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 102.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianská 16 851 01 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 702/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odpad
Hodnota fakturovaného plnenia 0.11 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.S.A: Slovensko s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska 18 900 51 Zohor
IČO: 31318762Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 703/13
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 14 335,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 704/13
Prináleží k zmluve/objednávke 124/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) architektonicke sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 4 332.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cube design s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moyzesova 5 811 05 Bratislava
IČO: 36688169Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 705/13
Prináleží k zmluve/objednávke ucastnicky poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konferencia
Hodnota fakturovaného plnenia 750.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sdruzeni knihoven ČR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prokešovo nám.9 728 00 Ostrava
IČO: 70282170Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 706/13
Prináleží k zmluve/objednávke 10/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 21 629.94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Neulogy a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25 811 09 Bratislava
IČO: 36740454Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 707/13
Prináleží k zmluve/objednávke 10/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 13 425,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Neulogy a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25 811 09 Bratislava
IČO: 36740454Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 708/13
Prináleží k zmluve/objednávke 10/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dohod.sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BIC Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zochova 5 811 03 bratislava
IČO: 30840007Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 716/13
Prináleží k zmluve/objednávke 42/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 51.62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.8.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 811 06 Bratislava
IČO: 173377879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 717/13
Prináleží k zmluve/objednávke 56/CVRTSR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 777.45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 718
Prináleží k zmluve/objednávke 101/NITT/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodanie diela
Hodnota fakturovaného plnenia 5 950.01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Activenet s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Škultetyho 1 831 03 Bratislava
IČO: 36773760