Objednávky a faktúry apríl 2013

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 100/13 /25.4.2013
Popis objednaného plnenia Členské v ASTP – rok 2013
Hodnota objednaného plnenia 975,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. M. Kubiš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASTP Office
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stationsweg 28A, 2312 Leiden, The Netherland
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Iveta Molnárová
Funkcia odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 101/13 /30. 4. 2013
Popis objednaného plnenia Cena – sklený pohár na deň 14.05.2013
Hodnota objednaného plnenia 155,- EUR s DPH
Garant objednávky Agáta Fisterová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poháry Bauer s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šancová 41, 831 04 Bratislava
IČO: 27187284
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Agáta Fisterová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 73A/13 /2. 4. 2013
Popis objednaného plnenia Obj. pneumatík + disku
Hodnota objednaného plnenia 596,58 EUR s DPH
Garant objednávky Róbert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Palas Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava
IČO: 17320712
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Róbert Klobučník
Funkcia Referent pre auto prevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 74/13 /3. 4. 2013
Popis objednaného plnenia predlžovací kábel napájania
Hodnota objednaného plnenia 52,50 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
InterStore Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolnozemska cesta 3, 851 04 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 74A/13 /3.4.2013
Popis objednaného plnenia Stravné lístky
Hodnota objednaného plnenia 8 005,80 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúci OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 75/13 /3.4.2013
Popis objednaného plnenia Crucial SSD M4 512GB SATA3 2,5“ 7MM KIT
Hodnota objednaného plnenia 366,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing.Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42, 85101 Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing.Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 76/13 /3.4.2013
Popis objednaného plnenia Hotelové ubytovacie služby
Hodnota objednaného plnenia 157,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
City Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dalmatinova 15, 1000, Ljubljana, Slovinsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Projektová manažérkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 77/13 /4. 4. 2013
Popis objednaného plnenia Prezutie pošk. disku + prehodenie kolies
Hodnota objednaného plnenia 42,05 EUR s DPH
Garant objednávky Róbert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Palace Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 33, 851 004 Bratislava
IČO: 17320712
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Róbert Klobučník
Funkcia Referent pre auto prevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 78/13 /4. 4. 2013
Popis objednaného plnenia Objednávka odbornej literatúry
Hodnota objednaného plnenia 3467,49 EUR s DPH
Garant objednávky Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé Centrum, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
IČO: 35812575
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 79/13 /11. 4. 2013
Popis objednaného plnenia Prezúvanie pneumatík na služobné autá
Hodnota objednaného plnenia 90 EUR s DPH
Garant objednávky Róbert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Motopark – Emil Škrabálek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Višnova 4, 831 01 Bratislava
IČO: 37495402
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Róbert Klobučník
Funkcia Referent pre auto prevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 80/13 /11. 4. 2013
Popis objednaného plnenia Kovový vešiak Willy
Hodnota objednaného plnenia 66,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Donor Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brezenská 22, 977 01 Brezno
IČO: 45413932
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Správa budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 81/13 /11. 4. 2013
Popis objednaného plnenia Výroba a dovoz nábytku
Hodnota objednaného plnenia 2410,32 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Techo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cintorínska ulica 596/1 Velké Ulany
IČO: 31436919
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Správa budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 81A/13 /11.4.2013
Popis objednaného plnenia Registračný poplatok za aktívnu účasť na veľtrhu INVENTO
Hodnota objednaného plnenia 1 915,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Silvester Sališ
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INCHEBA Praha spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Areál Výstavište 67, 170 90 Praha
IČO: 48025780
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Andrea Olajošová
Funkcia Asistentka projektu NITT SKVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 82/13 /12. 4. 2013
Popis objednaného plnenia Spotrebný materiál do kopírovacieho stroja OCÉ-CS 240
Hodnota objednaného plnenia 2 000,- EUR s DPH
Garant objednávky Mária Smejová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OCÉ – Slovenská republika, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kamenárska 5, 821 04 Bratislava
IČO: 35869534
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Smejová
Funkcia referent knihárskej dielneVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 84/13 / 15.4.2013
Popis objednaného plnenia letenky
Hodnota objednaného plnenia 452,10 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Július Kravjar
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ETN Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupého 23/A, 831 01 Bratislava
IČO: 31379508
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Kravjar
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 85/OKF/8/13 /16. 4. 2013
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 975,90 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
SjF STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
IČO: 17337879
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 85A/13 /16. 4. 2013
Popis objednaného plnenia Deratizačné služby
Hodnota objednaného plnenia 540,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASANA DDD, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Staničná 641, 951 13 Branč
IČO: 20100069
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Správa budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 86/OKF/9/13 /16. 4. 2013
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 142,67 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PEMIC, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava
IČO: 35896931
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovníVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 87/OKF/10/13
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 24,86 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Allan Michna - INFORM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 14, 010 01 Žilina
IČO: 17885680
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 88/OKF/11/13 /16. 4. 2013
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 404,50 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elfa, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park Komenského 7, 040 01 Košice
IČO: 31648410
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 89/OKF/12/13 /16. 4. 2013
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 383,19 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nakladateľstvo STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO: 00397687
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 90/OKF/13/13 /16. 4. 2013
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 209,52 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nakladateľstvo STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO: 00397687
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 91/OKF/14/13 /16. 4. 2013
Popis objednaného plnenia Knihy - CD
Hodnota objednaného plnenia 63,56 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nakladateľstvo STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO: 00397687
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 92/13 /16.4.2013
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 2 337,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIBRA RBK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok, prevádzka: Hlinická 2/A, 831 52 Bratislava
IČO: 36373532
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 93/13 / 16.4.2013
Popis objednaného plnenia ubytovanie
Hodnota objednaného plnenia 5 400,- CZK s DPH
Garant objednávky Michal Sliacky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel U dvou zlatých klíčú
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Spálená ulice 98/31, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Michal Sliacky
Funkcia vedúci OEIZVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 94/13 /17.4.2013
Popis objednaného plnenia Tlmočnícke služby pre podujatie v rámci NITT SK
Hodnota objednaného plnenia 1 558,56 EUR s DPH
Garant objednávky Zuzana Čeplíková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agentúra VKM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Grösslingova 69, 811 09 Bratislava
IČO: 35736763
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Zuzana Čeplíková
Funkcia referent NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 95/OKF/15/13 /17. 4. 2013
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 39,10 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
SjF STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
IČO: 17337879
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 96/13 /17. 4. 2013
Popis objednaného plnenia Kontrola komínov a plynových kotlov
Hodnota objednaného plnenia 25 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Gulika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupolevova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 11884126
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Správa budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 97/13 /19. 4. 2013
Popis objednaného plnenia Reklama – inzercia v májovom čísle časopisu Quark
Hodnota objednaného plnenia 1344,00 EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karpatská 7, 811 05 Bratislava
IČO: 00680303
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Putalová
Funkcia Vedúca NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 98/13 /22.4.2013
Popis objednaného plnenia Catering
Hodnota objednaného plnenia 1 263,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 99/13 /23.4.2013
Popis objednaného plnenia Tonery a cartridge
Hodnota objednaného plnenia 3 501,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 282/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 5.79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Pavel Hala
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čtvrte 320/8 634 00 Brno
IČO: 11472430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 289/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2012/211
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databáza emerald
Hodnota fakturovaného plnenia 5 400 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Emerald group publishing limited
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Howard House, BD16 1 WA
IČO: GB 665359306Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 290/13
Prináleží k zmluve/objednávke 30/OE/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) seminár PAM
Hodnota fakturovaného plnenia 60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 291/13
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 102,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianska 92
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 292/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) reklama pre projekt NITT
Hodnota fakturovaného plnenia 14 799,84EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Radio Production House
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rozmarínova 9 821 04 Bratiskava
IČO: 45880042Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 293/13
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) danové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 720 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ing.Viliam Kupec
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulska 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 294/13
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tématický monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31319173Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 296/13
Prináleží k zmluve/objednávke 56/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomné
Hodnota fakturovaného plnenia 71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 297/13
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka plynu
Hodnota fakturovaného plnenia 3 699 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 298/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účastnický poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 288 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ITPS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 9, 917 01 Trnava
IČO: 44459645Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 299/13
Prináleží k zmluve/objednávke 53/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) IFLA Vouchers
Hodnota fakturovaného plnenia 1115,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IFLA HQ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
2509 CH the Hague the Netherlands
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 300/13
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) právne služby
Hodnota fakturovaného plnenia 232 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr. Ján Pokorný
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenska 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 303/13
Prináleží k zmluve/objednávke 79/A/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Auto Palace, pneumatiky + disk
Hodnota fakturovaného plnenia 596,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Palace Bratislava,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska cesta 42 851 01 Bratislava
IČO: 17320712Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 304/13
Prináleží k zmluve/objednávke 1/B
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Perfekt, výtlačky magazínu o vede
Hodnota fakturovaného plnenia 2 268 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekta A.S.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karpatská 7, 811 05 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 305/13
Prináleží k zmluve/objednávke 48/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 238,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milan Bojnansky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Janka Alexyho 11, 841 01 Bratislava
IČO: 40961478Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 306/13
Prináleží k zmluve/objednávke 31/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stopkrimi, servisné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stopkrimi s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Razusa 23a
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 307/13
Prináleží k zmluve/objednávke 68/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 558 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Miloš Danada-Domsubyt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 308/13
Prináleží k zmluve/objednávke 75/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Crucial SSD M4
Hodnota fakturovaného plnenia 366 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 309/13
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 8005,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Žlilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 310/13
Prináleží k zmluve/objednávke 73/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Matheo Software, predplatné
Hodnota fakturovaného plnenia 1290 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matheo Software,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
69 rue du Rouet, 13008 Marseille, France
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 311/13
Prináleží k zmluve/objednávke 24/PK/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Thomson Reuters, databázy
Hodnota fakturovaného plnenia 933,550 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Thomson Reuters
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
1500 Spring Garden, Philadelfia 19130, USA
IČO: 23-1569117Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 312/13
Prináleží k zmluve/objednávke 48/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Auvico, catering
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico- P.Bača
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematínska 2 851 05 Bratislava
IČO: 32198213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 313/13
Prináleží k zmluve/objednávke CDA-2004-SK-01
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Publikácie EU
Hodnota fakturovaného plnenia 12825 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Publications Office
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 314/13
Prináleží k zmluve/objednávke CDA-2004-SK-01
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) publikácie EU
Hodnota fakturovaného plnenia 277,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Publications Office
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 315/13
Prináleží k zmluve/objednávke 1/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 315/13
Hodnota fakturovaného plnenia 28,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostova 29 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 316/13
Prináleží k zmluve/objednávke 1/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SCP papier, kancelárský papier
Hodnota fakturovaného plnenia 564 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostova 29 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 317/13
Prináleží k zmluve/objednávke 139/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Mapeka, upratovacie práce
Hodnota fakturovaného plnenia 2083,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 318/13
Prináleží k zmluve/objednávke 40/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úchyty na dvíhanie
Hodnota fakturovaného plnenia 72,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Unitechnic s.r.o.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
U Vysočanského pivovaru, 19000 Praha 9
IČO: 27425134Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 319/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/18/2012/255
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) publikácie poradca
Hodnota fakturovaného plnenia 2,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri celolózke 40 010 01 Žilina
IČO: 36371271Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 320/13
Prináleží k zmluve/objednávke 64/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis expanzného zariadenia
Hodnota fakturovaného plnenia 120 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Reflex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rakovo , 03842 Príbovce
IČO: 36369934Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 321/13
Prináleží k zmluve/objednávke 21/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka el. energie
Hodnota fakturovaného plnenia 38,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenová 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 322/13
Prináleží k zmluve/objednávke 21/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 322/13
Hodnota fakturovaného plnenia 527,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenová 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 323/13
Prináleží k zmluve/objednávke 30/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom telefónnej linky
Hodnota fakturovaného plnenia 3,69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 324/13
Prináleží k zmluve/objednávke predpis
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predpis
Hodnota fakturovaného plnenia 199,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavné mesto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
primacionalne namestie 1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 325/13
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefónne pripojenie
Hodnota fakturovaného plnenia 560,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 326/13
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tankovanie PHM
Hodnota fakturovaného plnenia 241,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 327/13
Prináleží k zmluve/objednávke 136/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strážna služba
Hodnota fakturovaného plnenia 3 772,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Delta security s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 30 831 02 Bratislava
IČO: 35720972Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 328/13
Prináleží k zmluve/objednávke 79/A/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 328/13 Autopalace bratislava, predaj isku na auto
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Palace Bratislava,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska cesta 33, 851 04 Bratislava
IČO: 17320712Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 329/13
Prináleží k zmluve/objednávke 69/OIT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb v systéme Embase
Hodnota fakturovaného plnenia 99,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EM CARD a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bánovská cesta 7 010001 Žilina
IČO: 35812401Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 330/13
Prináleží k zmluve/objednávke 36/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) doplnkové služby pri ochrane majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 57 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RIMI-SK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skalická cesta 17 831 02 Bratislava
IČO: 35763329Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 331/13
Prináleží k zmluve/objednávke 107/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomné za užívanie komunikácie
Hodnota fakturovaného plnenia 977,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VUIS cesty spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 8, Bratislava 811 04
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 332/13
Prináleží k zmluve/objednávke 43/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) brúsenie nožov na polygrafické rezačky
Hodnota fakturovaného plnenia 52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomáš gramblička
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 1 851 02 Bratislava
IČO: 40770842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 333/13
Prináleží k zmluve/objednávke 71/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis plynovej kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 506,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Regulaterm control, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vyšehradská 4, 851 06 Bratislava
IČO: 45992371Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 334/13
Prináleží k zmluve/objednávke 79/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) publikácia v slovenských pohladoch
Hodnota fakturovaného plnenia 700 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matica Slovenská
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám. J.C.Hronského 1 036 52 Martin
IČO: 00179027Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 335/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2012/236
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) periodiká na rok 2013
Hodnota fakturovaného plnenia 149 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečáková 347, 18021 Praha, Česká republika
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 336/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/6/2012/243
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné časopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atoz Marketing Services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Holečkova 29, 150 95 Praha 5, Česká republika
IČO: 48117706Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 337/13
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výplatný stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 17,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 338/13
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výplatný stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 2,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 339/13
Prináleží k zmluve/objednávke 81/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vešiak
Hodnota fakturovaného plnenia 66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Donor group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brezenská 22, 97701 Brezno
IČO: 45413932Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 340/13
Prináleží k zmluve/objednávke 79/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prezúvanie pneumatík
Hodnota fakturovaného plnenia 90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
E.Škrabálek-MOTOPARK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Višnová 4, 931 01 Bratislava
IČO: 37495402Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 341/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kniha
Hodnota fakturovaného plnenia 14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB-Technische Informationsbibliothek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 6080 30060 Hannover
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 342/13
Prináleží k zmluve/objednávke 1/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelársky papier
Hodnota fakturovaného plnenia 250,85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostova 29 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 343/13
Prináleží k zmluve/objednávke 60/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) digitálny tel. prístroj
Hodnota fakturovaného plnenia 224,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Techniserv s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 34 831 02 Bratislava
IČO: 35763124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 344/13
Prináleží k zmluve/objednávke CDA-2004-SK-01
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) periodiká
Hodnota fakturovaného plnenia 70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry Publication office
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Publications Office
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
2, rue Mercri, L-2985 Luxembourg
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 345/13
Prináleží k zmluve/objednávke CDA-2004-SK-01
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) periodiká
Hodnota fakturovaného plnenia 983,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Publications Office
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 346/13
Prináleží k zmluve/objednávke 117/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby hotline
Hodnota fakturovaného plnenia 420 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panenska 24 811 03 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 347/13
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencí
Hodnota fakturovaného plnenia 136,13EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden Voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7, Praha 4, Modrany 143 00 Česká Republika
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 348/13
Prináleží k zmluve/objednávke 51/a
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uverejnenie RP článku
Hodnota fakturovaného plnenia 180 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU Scientif s.r.o.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pionierska 15, 831 02 Bratislava
IČO: 43988318Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 349/13
Prináleží k zmluve/objednávke 84/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ETN Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupého 23/A, 831 01 Bratislava
IČO: 31379508Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 350/13
Prináleží k zmluve/objednávke 18/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Hospodárske noviny, predplatné
Hodnota fakturovaného plnenia 186,75EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ecopres a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Seberíniho 1 820 07 Bratislava
IČO: 31333524Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 351/13
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OKIS/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar do reprografie
Hodnota fakturovaného plnenia 1628,11 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Océ-Slovenská republika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 6, 811 02 Bratislava
IČO: 35869534Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 353/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výpožičky
Hodnota fakturovaného plnenia 66,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner stasse 53 D-10713 Berlín
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 354/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výpožičky
Hodnota fakturovaného plnenia 212,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner stasse 53 D-10713 Berlín
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 355/13
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné za frankovací stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 1500 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 356/13
Prináleží k zmluve/objednávke 56/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájomné
Hodnota fakturovaného plnenia 14 364, 14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 357/13
Prináleží k zmluve/objednávke 16/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom informacných plôch
Hodnota fakturovaného plnenia 180 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sútažná 10, 821 08 Žilina
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 358/13
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodanie tovaru
Hodnota fakturovaného plnenia 322,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 359/13
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka tovaru a služby
Hodnota fakturovaného plnenia 0,0 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 360/13
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mesačná kontrola ( EPS )
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18/D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 361/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/78
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 963,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Male centrum a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 362/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/31
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 37,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Male centrum a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 363/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 95,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Male centrum a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 365/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/28/11/67
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) periodiká
Hodnota fakturovaného plnenia 126 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečáková 347, 18021 Praha, Česká republika
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 366/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/13/10/252
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) periodiká
Hodnota fakturovaného plnenia 19,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečáková 347, 18021 Praha, Česká republika
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 367/13
Prináleží k zmluve/objednávke 19/a
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava čerpadla
Hodnota fakturovaného plnenia 628,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Maximilian Bene-Technology Solutions
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko iii./7 984 03 Lučenec
IČO: 45245843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 368/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/14/11/42
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kniha
Hodnota fakturovaného plnenia 152,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nakladatelstvi Forum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zahradnícka 46 821 08 Bratislava
IČO: 46490213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 369/13
Prináleží k zmluve/objednávke 35/EO/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultácie k aplikáciam
Hodnota fakturovaného plnenia 57,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 370/13
Prináleží k zmluve/objednávke 25/PK/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok k medzinárodným databázam
Hodnota fakturovaného plnenia 837 169, 00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečáková 347, 18021 Praha, Česká republika
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 371/13
Prináleží k zmluve/objednávke 56/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundácie
Hodnota fakturovaného plnenia 566 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Konštantína Filosofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 1 949 74 Nitra
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 372/13
Prináleží k zmluve/objednávke 94/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlmočenie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 558,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agentúra VKM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Grosslingova 69, 811 09 Bratislava
IČO: 35736763Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 373/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/56
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribučná služba
Hodnota fakturovaného plnenia 6,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečáková 347, 18021 Praha, Česká republika
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 373/13
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/56
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 510 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečáková 347, 18021 Praha, Česká republika
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 374/13
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PHM
Hodnota fakturovaného plnenia 375,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 375/13
Prináleží k zmluve/objednávke prihláška
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prihláška
Hodnota fakturovaného plnenia 216 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Spolok slovenských knihovníkov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Michalská 1 814 17 Bratislava
IČO: 00178594Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 379/13
Prináleží k zmluve/objednávke prihláška
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prihláška
Hodnota fakturovaného plnenia 64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Spolok slovenských knihovníkov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Michalská 1 814 17 Bratislava
IČO: 00178594Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 380/13
Prináleží k zmluve/objednávke prihláška
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prihláška
Hodnota fakturovaného plnenia 64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Spolok slovenských knihovníkov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Michalská 1 814 17 Bratislava
IČO: 00178594Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 381/13
Prináleží k zmluve/objednávke 80/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vešiakov
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Donor group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brezenská 22, 97701 Brezno
IČO: 45413932Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 383/13 prihláška
Prináleží k zmluve/objednávke prihláška
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prihláška
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASTP Office
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stationsweg 28A 2312 AV Leiden The Nederlands
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 384/13
Prináleží k zmluve/objednávke 92/13
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelársky tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 70 386,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Libra RBK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 385/13
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 76.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Razusa 23a Žilina
IČO: 31592503Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 386/13
Prináleží k zmluve/objednávke Prihláška
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prihláška
Hodnota fakturovaného plnenia 216 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Spolok slovenských knihovníkov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Michalská 1 814 17 Bratislava
IČO: 00178594Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 387/13 prenajom rohozi
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 102.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianska 92
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 388/13 literatura
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/56/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 510 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečákova 347 180 21 Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 389/13 revizia kominov
Prináleží k zmluve/objednávke 96/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revizia kominov
Hodnota fakturovaného plnenia 25.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Gulika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupolevova 24 Bratislava
IČO: 11884126Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 391/13 praca technika
Prináleží k zmluve/objednávke 23/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) praca technika
Hodnota fakturovaného plnenia 169,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.4.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OCE - Slovenska republika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35869534