Objednávky a faktúry september 2012

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 183/12 /3.9.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka nocľahu v hoteli
Hodnota objednaného plnenia 900.- € s DPH
Garant objednávky Ľubomír Kucka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel ARTIS Viedeň
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rennweg 51, A 1030 Viedeň
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ľubomír Kucka
Funkcia Informačný špecialistaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 183A/12 /3.9.2012
Popis objednaného plnenia Stravné lístky
Hodnota objednaného plnenia 5 438,40 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 183B/12 /3.9.2012
Popis objednaného plnenia Nákup FTP káblu s príslušenstvom
Hodnota objednaného plnenia 197,16 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Group PC Team, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pifflova 3, 851 01 Bratislava
IČO: 35899999
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 184/12 /4.9.2012
Popis objednaného plnenia Kuriérske služby
Hodnota objednaného plnenia 374,40 Eur
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, a. s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 14, 832 02 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vlasta Šelmeciová
Funkcia asistentkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 185/12 /4.9.2012
Popis objednaného plnenia Tlač panelov/12 ks
Hodnota objednaného plnenia 135,00 EUR s DPH
Garant objednávky Agáta Fisterová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Typocon, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 66, 831 02 Bratislava
IČO: 17322057
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Agáta Fisterová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 185A/12 /5.9.2012
Popis objednaného plnenia 2x spiatočná letenka
Hodnota objednaného plnenia 654.36 EUR s DPH
Garant objednávky Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CK MALKO POLO, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M. R. Štefánika 936/38, 90701 Myjava
IČO: 36324175
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 185B/12 /6.9.2012
Popis objednaného plnenia Ubytovanie, Grécko
Hodnota objednaného plnenia 189 EUR s DPH
Garant objednávky Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tourist Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mitropoleos 21, 54624 Grécko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 185C/12 /12.9.2012
Popis objednaného plnenia Molekulárny catering
Hodnota objednaného plnenia 936,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MANIHI, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ďelnická 13, 17 000 Praha
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Putalová
Funkcia Vedúca NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 185D/12 /12.9.2012
Popis objednaného plnenia Inštalácia modelu stratosférického balóna
Hodnota objednaného plnenia 600,- EUR bez DPH
Garant objednávky Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupolevova 5, 851 01 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Putalová
Funkcia Vedúca NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 185E/12 /12.9.2012
Popis objednaného plnenia Prenájom a doprava sedacích vakov
Hodnota objednaného plnenia 192,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tuli.sk, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Výhonská 1, 861 06 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Putalová
Funkcia Vedúca NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 186/12 /13.9.2012
Popis objednaného plnenia Nákup antivírusového softvéru
Hodnota objednaného plnenia 151,78 EUR s DPH
Garant objednávky Martin Smeja
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ESET, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 24, 851 01, Bratislava
IČO: 31333532
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Martin Smeja
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 187/12 /14.9.2012
Popis objednaného plnenia 25 x Corsair Voyager 8GB
Hodnota objednaného plnenia 195 EUR s DPH
Garant objednávky Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42, Bratislava 85101
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 187A/12 /17.9.2012
Popis objednaného plnenia Letenky
Hodnota objednaného plnenia 681,54 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Student Agency, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obchodná 48, 811 06 Bratislava
IČO: 44551304
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Projektová manažérka, Kancelária riaditeľaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 187B/12 /17.9.2012
Popis objednaného plnenia Hotelové ubytovacie služby
Hodnota objednaného plnenia 500,40 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Dieci
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Largo Rio de Janeiro 12, 20133 Milano
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Projektová manažérka, Kancelária riaditeľaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 187C/12 /17.9.2012
Popis objednaného plnenia Zakúpenie leteniek 2ks
Hodnota objednaného plnenia 624,46 € s DPH
Garant objednávky Mgr. Kubiš Miroslav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
pelicantravel.com, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava
IČO: 35897821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Andrea Olajošová
Funkcia Asistentka projektu NITT SKVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 187D/12 /17.9.2012
Popis objednaného plnenia Ubytovanie v hoteli
Hodnota objednaného plnenia 510,00 € s DPH
Garant objednávky Mgr. Kubiš Miroslav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel de Bretagne
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
10 Rue Dubois, La Presqu'île, 69002 Lyon
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Andrea Olajošová
Funkcia Asistentka projektu NITT SKVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 187E/12 /17.9.2012
Popis objednaného plnenia Hotelové ubytovacie služby
Hodnota objednaného plnenia 263,52 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Novotel Szeged
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Maros u. 1, 6721 Szeged, Maďarsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Projektová manažérka, Kancelária riaditeľaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 188/12 /18.9.2012
Popis objednaného plnenia Inzerát – ponukové konanie
Hodnota objednaného plnenia 92,40 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perex , a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava
IČO: 2020459144
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 189/12 /18.9.2012
Popis objednaného plnenia Inštalacia, konzultácie EKOS/VEMA
Hodnota objednaného plnenia cca 250,00 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31355374
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca EHOVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 190/12 /18.9.2012
Popis objednaného plnenia Reklamné predmety NITT SK
Hodnota objednaného plnenia 1 078,00 Eur
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Repre, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava
IČO: 35810122
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Zuzana Čeplíková
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 191/12 /18.9.2012
Popis objednaného plnenia Služby patentového zástupcu
Hodnota objednaného plnenia 35 EUR (bez DPH – nie je platca DPH)
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Miroslav Labudík
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jesenského 1170/14, Kysucké Nové Mesto, 024 04
IČO: 42063426
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Martin Smeja
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 192/12 /19.9.2012
Popis objednaného plnenia Tlmočnícke zariadenie
Hodnota objednaného plnenia 1.149,48 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Miroslav Kubiš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agentúra VKM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Grösslingová 69, 811 09 Bratislava
IČO: 35736763
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Mária Vajgelová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 193/12 /20.9.2012
Popis objednaného plnenia Mob. Telefón NOKIA X2-02
Hodnota objednaného plnenia 60,94 EUR s DPH
Garant objednávky Juraj Noge
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TALKIVE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
IČO: 35895225
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Juraj Noge
Funkcia Vedúci odboru rozvoja ISVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 194/12 /20.9.2012
Popis objednaného plnenia Pamäťová karta Kingston Micro SDHC 16GB+ USB adaptér+čítačka
Hodnota objednaného plnenia 18,30 EUR s DPH
Garant objednávky Juraj Noge
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALZA.cz, a. s., Praha
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jateční 33a, 170 00, Praha 7
IČO: 27082440
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Juraj Noge
Funkcia Vedúci odboru rozvoja ISVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 195/12 /21.9.2012
Popis objednaného plnenia 2 videozáznamy z Eucysu
Hodnota objednaného plnenia 3 600,00 EUR s DPH
Garant objednávky Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kryštáľové krídlo s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žatevná 8, Bratislava
IČO: 30776449
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Putalová
Funkcia Vedúca NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 195A/12 /21.9.2012
Popis objednaného plnenia Ukážka prvej pomoci
Hodnota objednaného plnenia 35,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenský červený kríž
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 59, 821 09 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 195B/12 /21.9.2012
Popis objednaného plnenia občerstvenie na športový deň
Hodnota objednaného plnenia 380,10 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Robert Takács
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Poľná 12, 931 01 Šamorín
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 196/12 /27.9.2012
Popis objednaného plnenia Kancelársky tovar
Hodnota objednaného plnenia 1 738,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS – kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kubačova 10/A, 831 06 Bratislava
IČO: 17332354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 196A/12 / 27.9.2012
Popis objednaného plnenia Stravovacie poukážky
Hodnota objednaného plnenia 7 936,50 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 735/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj. 23
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zasah technika
Hodnota fakturovaného plnenia 635,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 03.09.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OCE-Slovenská republika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kamenárska 5 821 04 Bratislava
IČO: 35869534