Objednávky a faktúry október 2012

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 197/12 / 2. 10.2012
Popis objednaného plnenia Zobrazovacie jednotky do kopírovacieho stroja OCÉ CS 240, TONERY, Odpadové nádoby
Hodnota objednaného plnenia 3 550,50 Eur bez DPH
Garant objednávky M. Smejová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OCÉ - Slovenská republika, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislava 821 04
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Smejová
Funkcia referent knihárskej dielneVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 198/12 / 1.10.2012
Popis objednaného plnenia Garančná prehliadka aut: Mazda 5, Mazda 6.
Hodnota objednaného plnenia 838,34 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Palace Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava
IČO: 17320712
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Róbert Klobučník
Funkcia Referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 199/12 / 2.10.2012
Popis objednaného plnenia tonery
Hodnota objednaného plnenia 3 387,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIBRA RBK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373532
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 200/12 / 2.10.2012
Popis objednaného plnenia tonery
Hodnota objednaného plnenia 2 925,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIBRA RBK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373532
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 201/OKF/43/12 /4.10.2012
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 24,00 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elfa, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park Komenského 7, 040 01 Košice
IČO: 31648410
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 202/OKF/44/12 /4.10.2012
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 362,63 EUR s DPH
Garant objednávky Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU v Bratislave, Nakladateľstvo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 203/OKF/45/12 /4.10.2012
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 36,32 EUR s DPH
Garant objednávky Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU v Bratislave, Nakladateľstvo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 204/OKF/46/12 /4.10.2012
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 460,26 EUR s DPH
Garant objednávky Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU v Bratislave, Nakladateľstvo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 205/OKF/47/12 /4.10.2012
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 31,27 EUR s DPH
Garant objednávky Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Allan Michna - INFORM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 14, 010 01 Žilina
IČO: 17885680
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 206/OKF/48/12 /4.10.2012
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 61,90 EUR s DPH
Garant objednávky Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EDIS, vydavateľstvo Žilinskej univerzity
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1, Žilina
IČO: 00151882
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 207/OKF/49/12 /4.10.2012
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 18,40 EUR s DPH
Garant objednávky Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PriF UK, Kníhkupectvo Dekýšová
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
IČO: 33995354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 208/12 /5.10.2012
Popis objednaného plnenia Oprava odsávania, montáž klimatiz. zariadenie
Hodnota objednaného plnenia 3 152,88 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technology Solutions – Bene Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pifflova 3, 851 01 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 209/12 /5.10.2012
Popis objednaného plnenia údržba VZT zariadení pred zimnou prevádzkou
Hodnota objednaného plnenia 3 384,72 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technology Solutions – Bene Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pifflova 3, 851 01 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 211/12 /5.10.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka databázy
Hodnota objednaného plnenia 5400 EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Tejedyová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Emerald Group Publishing Limited
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Howard House, Wagon Lane, Bingley, BD 16 1WA, UK
IČO: 3080506
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Tejedyová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 212/12 /5.10.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka databázy
Hodnota objednaného plnenia 7727 EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Tejedyová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečákova 347, 180 21 Praha 9
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Tejedyová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 213/12 /5.10.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka databázy
Hodnota objednaného plnenia 56 714 EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Tejedyová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO Information Service
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klimentská 52, 110 00 Praha
IČO: 49621823
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Tejedyová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 214/12 /8.10.2012
Popis objednaného plnenia Občerstvenie
Hodnota objednaného plnenia 1 317,00 Eur bez DPH
Garant objednávky Mgr. Zuzana Čeplíková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematínska 2, 821 07 Bratislava
IČO: 32198213
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Zuzana Čeplíková
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 215/12 /9.10.2012
Popis objednaného plnenia Xeroxový papier
Hodnota objednaného plnenia 1 692,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFIPOINT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hagarova 1, 831 52 Bratislava
IČO: 36809861
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 216/12 /10.10.2012
Popis objednaného plnenia Seminárne školenie PAM/PER
Hodnota objednaného plnenia 120,00 EUR s DPH
Garant objednávky Elena Drexlerová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EDU – LAND s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 72, 830 03 Bratislava3
IČO: 45722081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Elena Drexlerová
Funkcia Mzdová účtovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 217/12 /15.10.2012
Popis objednaného plnenia NB Samsung 900x3c, SSD crucial
Hodnota objednaného plnenia 1590 EUR s DPH
Garant objednávky Šulko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42, Bratislava 85101
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 218/OKF/50/12 /15.10.2012
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 481,57 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
SjF STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
IČO: 17337879
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 219/OKF/51/12 /15.10.2012
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 31,97 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Grada Slovakia, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 29, 811 08 Bratislava
IČO: 31346103
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 220/OKF/52/12 /15.10.2012
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 142,80 EUR s DPH
Garant objednávky Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PEMIC, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava
IČO: 35896931
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 221/12 /16.10.2012
Popis objednaného plnenia Passportovanie/7 ks
Hodnota objednaného plnenia 51,60 EUR s DPH
Garant objednávky Fisterová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sobeta, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obchodná 43/49, Bratislava
IČO: 31362745
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Agáta Fisterová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 222/12 / 17.10.2012
Popis objednaného plnenia letenka
Hodnota objednaného plnenia 269,44 € s DPH
Garant objednávky Danica Zendulková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Student Agency, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obchodná 48, 811 06 Bratislava
IČO: 44551304
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Danica Zendulková
Funkcia Vedúca Oddelenia správy a prevádzky portáluVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 223/12 /18.10.2012
Popis objednaného plnenia deratizácia
Hodnota objednaného plnenia 1 020,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASANA DDD , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Staničná 641, 951 13 Branč
IČO: 35928859
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 224/12 /22.10.2012
Popis objednaného plnenia Kontrola hasiacich pristrojov
Hodnota objednaného plnenia 30,40 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pyrostop - Huliak , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ipeľská 615/20, 010 01 Žilina
IČO: 36795488
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 225/12 /22.10.2012
Popis objednaného plnenia Zverejnenie reklamného banneru
Hodnota objednaného plnenia 40 Eur bez DPH
Garant objednávky RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Global Services Slovakia s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hradná 2, 841 10 Bratislava
IČO: 35837179
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD.
Funkcia odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 225A/12 / 22.10.2012
Popis objednaného plnenia letenky
Hodnota objednaného plnenia 262,48 EUR s DPH
Garant objednávky Dušková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rynair
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dublin Airport, Co. Dublin, Ireland
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Marta Dušková
Funkcia OHPČ – odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 226/12 /22.10.2012
Popis objednaného plnenia Tlač panelov A1/30 ks.
Hodnota objednaného plnenia 570,00 EUR s DPH
Garant objednávky Fisterová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Typocon, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 66, Bratislava
IČO: 17322057
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Agáta Fisterová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 226A/12 / 22.10.2012
Popis objednaného plnenia hotel
Hodnota objednaného plnenia 272 EUR s DPH
Garant objednávky Dušková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Siviglia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Via Gaeta 12, Roma, Italy
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Marta Dušková
Funkcia OHPČ – odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 227/12 /23.10.2012
Popis objednaného plnenia Reklamné predmety NITT SK
Hodnota objednaného plnenia 369,50 EUR bez DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Repre, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava
IČO: 35810122
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Zuzana Čeplíková
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 228/12 /23.10.2012
Popis objednaného plnenia Prezúvanie pneumatík z letných na zimné
Hodnota objednaného plnenia 50 EUR s DPH
Garant objednávky Róbert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Emil Škrabálek - Motopark
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Višnová 4, 831 01 Bratislava
IČO: 37495402
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Róbert Klobučník
Funkcia Referent pre auto prevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 229/12/OKF / 23.10.2012
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 996,08 EUR s DPH
Garant objednávky Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé Centrum, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 230/12/OKF / 23.10.2012
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 5 282,53 EUR s DPH
Garant objednávky Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé Centrum, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 231/12 /24.10.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka leteniek
Hodnota objednaného plnenia 670,- EUR s DPH
Garant objednávky Ľubomír Kucka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAYA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrušková 17, 831 06 Bratislava
IČO: 31367437
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ľubomír Kucka
Funkcia Informačný špecialistaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 232/12 /24.10.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka nocľahu v hoteli
Hodnota objednaného plnenia 568,- EUR s DPH
Garant objednávky Ľubomír Kucka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel MDM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pl. Konstytucji 1, 00647 Varšava, Poľsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ľubomír Kucka
Funkcia Informačný špecialistaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 233/12 / 25.10.2012
Popis objednaného plnenia tlač roll up
Hodnota objednaného plnenia 148,80 EUR s DPH
Garant objednávky Eva Vašková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Typocon, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 66, 831 02 Bratislava
IČO: 17322057
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Vašková
Funkcia oddelenie vzťahov s verejnosťouVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 234/12 / 26.10.2012
Popis objednaného plnenia Letenky Viedeň – Tel Aviv (J. Turňa, Ľ. Bilský)
Hodnota objednaného plnenia 669,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Student Agency, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obchodná 48, 811 06 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 235/12 /29.10.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 4 043,73 EUR s DPH
Garant objednávky Tejedyová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO Information Service
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klimentská 52, 110 00 Praha
IČO: 49621823
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Tejedyová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 236/12 /29.10.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 16 224,00 EUR s DPH
Garant objednávky Tejedyová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečákova 347, 180 21 Praha 9
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Tejedyová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 237/12 /29.10.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 17 396,00 EUR s DPH
Garant objednávky Tejedyová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečákova 347, 180 21 Praha 9
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Tejedyová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 238/OKF/1/12 /29.10.2012
Popis objednaného plnenia printové časopisy
Hodnota objednaného plnenia 1073,00 EUR bez DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO, s.r.o.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10, 831 01 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 239/OKF/2/12 /29.10.2012
Popis objednaného plnenia printové časopisy
Hodnota objednaného plnenia 1056,00 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 240/OKF/3/12 /29.10.2012
Popis objednaného plnenia printové časopisy
Hodnota objednaného plnenia 160,00 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
L.K.Permanent
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr.Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 241/OKF/4/12 29.10.2012
Popis objednaného plnenia printové časopisy
Hodnota objednaného plnenia 130,00 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Magnet Press Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šustekova 8, 851 04 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr.Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 242/OKF/5/12 /29.10.2012
Popis objednaného plnenia printové časopisy
Hodnota objednaného plnenia 30,80 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atlantída Publishing, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čechova 4, 170 00 Praha
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 243/OKF/6/12 /29.10.2012
Popis objednaného plnenia printové časopisy
Hodnota objednaného plnenia 32,00 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOZ publishing
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Holečkova 29, 150 95 Praha
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 244/OKF/7/12 /29.10.2012
Popis objednaného plnenia printové časopisy
Hodnota objednaného plnenia 28,00 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BETON TKS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Zámecké 9, 140 00 Praha
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 245/OKF/8/12 /29.10.2012
Popis objednaného plnenia printové časopisy
Hodnota objednaného plnenia 12,50 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CADWARE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Aloisina výšina 447/13, 460 05 Liberec 15
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 246/OKF/9/12 /29.10.2012
Popis objednaného plnenia printové časopisy
Hodnota objednaného plnenia 8,00 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Československá sekce IEEE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Technická 2, 1666 27 Praha 6
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 247/OKF/10/12 /29.10.2012
Popis objednaného plnenia printové časopisy
Hodnota objednaného plnenia 5,31 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Filozofický ústav AV ČR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jilská 361/1, 110 00 Praha 1
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 248/OKF/11/12 /29.10.2012
Popis objednaného plnenia printové časopisy
Hodnota objednaného plnenia 70,00 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Institute of Computer
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 249/OKF/12/12 /29.10.2012
Popis objednaného plnenia printové časopisy
Hodnota objednaného plnenia 18,50 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jednota slov. matematikov a fyzikov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul.1. mája 32, 010 01 Žilina
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 250/OKF/13/12 /29.10.2012
Popis objednaného plnenia printové časopisy
Hodnota objednaného plnenia 29,00 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OZ spotřebitelú
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 415/1, 101 00 Praha 10
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 251/OKF/14/12 /29.10.2012
Popis objednaného plnenia printové časopisy
Hodnota objednaného plnenia 12,00 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. P. Hála Elektro management
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vašinova 61, 949 01 Nitra
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 252/OKF/15/12 /29.10.2012
Popis objednaného plnenia printové časopisy
Hodnota objednaného plnenia 10,00 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVER Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 253/OKF/16/12 /29.10.2012
Popis objednaného plnenia printové časopisy
Hodnota objednaného plnenia 30,00 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vodní hospodářství, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bohumilice 89, 384 81 Čkyně
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 254/OKF/17/12 /29.10.2012
Popis objednaného plnenia printové časopisy
Hodnota objednaného plnenia 22,30 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Inf. Centrum ČKAIT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 255/OKF/18/12 /29.10.2012
Popis objednaného plnenia printové časopisy
Hodnota objednaného plnenia 48,80 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Celulózke , 010 01 Žilina
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 256/12 /30.10.2012
Popis objednaného plnenia Umelecký program na galavečer TVT 2012
Hodnota objednaného plnenia 11880,00 EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ART PRODUCTION, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hraničná 83, 821 05 Bratislava
IČO: 44 162 618
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Putalová
Funkcia Vedúca NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 257/12 /30.10.2012
Popis objednaného plnenia Zvuková technika na galavečer TVT 2012
Hodnota objednaného plnenia 11 820,00 EUR s DPH
Garant objednávky Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
M&L PROMO DESIGN, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Banskobystrická 4, 811 06 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Putalová
Funkcia Vedúca NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 258/12 / 30.10.2012
Popis objednaného plnenia Zverejnenie prac. Ponuky na Profesia.sk
Hodnota objednaného plnenia 82,80 EUR s DPH
Garant objednávky Juraj Noge
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profesia, spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO: 35800861
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Juraj Noge
Funkcia Vedúci odboru rozvoja ISVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 258A/12 /30.10.2012
Popis objednaného plnenia Stravovacie poukážky
Hodnota objednaného plnenia 7 009,20 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Edenred Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 31328695
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 258B/12 /31.10.2012
Popis objednaného plnenia Služby patentového zástupcu v súvislosti so zabezpečením registrácie ochrannej známky ...
Hodnota objednaného plnenia 150,- EUR bez DPH (nie je platca DPH)
Garant objednávky Molnárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Mária Máčajová, patentový zástupca,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajzová 8, 949 01 Nitra
IČO: FO
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Smeja
FunkciaFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 885/12
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mesacna kontrola fun.skusky
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46
Dátum doručenia faktúry 23.10.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18/D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 886/12
Prináleží k zmluve/objednávke 68/PK/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Knovel library
Hodnota fakturovaného plnenia 229 445,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.10.2012
Forma zaplatenia bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 887/12
Prináleží k zmluve/objednávke 67/PK/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ProQuest central
Hodnota fakturovaného plnenia 359 214,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.10.2012
Forma zaplatenia bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 888/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.231/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 670,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.10.2012
Forma zaplatenia bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAYA spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hruškova 17, 831 06 Bratislava
IČO: 31367437Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 891/12
Prináleží k zmluve/objednávke č. 23
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 2 380,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.10.2012
Forma zaplatenia bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OCÉ-Slovenská republika s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kamenárska 5 821 04 Bratislava
IČO: 35869534Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 892/12
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 204,59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.10.2012
Forma zaplatenia bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 893/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.176/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Serice-oriented architekture
Hodnota fakturovaného plnenia 971,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.10.2012
Forma zaplatenia bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOPAS SR a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dr.VL.Clementisa 10, 821 02 Bratislava
IČO: 35881674Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 894/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.86/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výmena klučky, žaluzie..
Hodnota fakturovaného plnenia 260,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.10.2012
Forma zaplatenia bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Miroslav Danihel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalinčiakova 17, 920 42 Červeník
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 895/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKF/44/12/202
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 109,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.10.2012
Forma zaplatenia bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU vBA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovová 5, 812 43 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 896/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/44/12/202
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 160,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.10.2012
Forma zaplatenia bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU v BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 897/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKF/36/11/124
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 70,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.10.2012
Forma zaplatenia bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé centrum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 898/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKFR/43/11/160
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 80,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.10.2012
Forma zaplatenia bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé centrum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 899/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKF/46/12/204
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 523,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.10.2012
Forma zaplatenia bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU v BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 900/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKF/45/12/203
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 36,32 Eur s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.10.2012
Forma zaplatenia bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU v BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 901/12
Prináleží k zmluve/objednávke 79/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rubrika Laboratórium
Hodnota fakturovaného plnenia 700,00 EUR
Dátum doručenia faktúry 25.10.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matica Slovenská Nám. J.C.Hronského 1
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám. J.C.Hronského 1 036 52 Martin
IČO: 00179027Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 902/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.225/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Reklama na eQUark.sk
Hodnota fakturovaného plnenia 48,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.10.2012
Forma zaplatenia bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Global service
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hradná 2, 841 10 Bratislava
IČO: 35837179Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 903/12
Prináleží k zmluve/objednávke 8/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poplatky-databázy
Hodnota fakturovaného plnenia 1 674 338,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.10.2012
Forma zaplatenia bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečákova 347, 180 21 Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 904/12
Prináleží k zmluve/objednávke 56/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundácia
Hodnota fakturovaného plnenia 566,00 EUR
Dátum doručenia faktúry 26.10.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Konštantína Filosofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 1 949 74 Nitra
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 905/12
Prináleží k zmluve/objednávke 48/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mesačný paušál za PR
Hodnota fakturovaného plnenia 708,00 EUR
Dátum doručenia faktúry 29.10.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dankovského 14 811 03 Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 906/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/49/12/207
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) technogenéza geomateriálov
Hodnota fakturovaného plnenia 20.30 EUR
Dátum doručenia faktúry 29.10.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Anna Dekýšova
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná trnávka 94 966 21 Bratislava
IČO: 33995354Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 907/12
Prináleží k zmluve/objednávke obj.226/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlač panelov
Hodnota fakturovaného plnenia 566.48 EUR
Dátum doručenia faktúry 29.10.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Typocon spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šoltésovej 2 811 08 Bratislava
IČO: 17322057Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 908/12
Prináleží k zmluve/objednávke 233/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rolove špec.materiály
Hodnota fakturovaného plnenia 148,80 EUR
Dátum doručenia faktúry 30.10.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Typocon spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šolésovej 2 811 08 Bratislava
IČO: 17322057Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 909/12
Prináleží k zmluve/objednávke 44/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ročná kontrola a funkč.skúšky
Hodnota fakturovaného plnenia 2 366,90 EUR
Dátum doručenia faktúry 30.10.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18/D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 911/12
Prináleží k zmluve/objednávke polatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konferencia-poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 432,00 EUR
Dátum doručenia faktúry 31.10.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ITPS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 9 917 01 Trnava
IČO: 44459645Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 912/12
Prináleží k zmluve/objednávke 4-11/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR
Dátum doručenia faktúry 31.10.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 224/2012
Prináleží k zmluve/objednávke 224/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola has.prístrojov
Hodnota fakturovaného plnenia 30.40,00 RUR
Dátum doručenia faktúry 31.10.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pyrostop Huliak s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ipeľská 615/20
IČO: 36795488Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 914/12
Prináleží k zmluve/objednávke 83/NCP/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telef.platba
Hodnota fakturovaného plnenia 769,27 EUR
Dátum doručenia faktúry 31.10.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270