Objednávky a faktúry november 2012

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 260/12 /6.11.2012
Popis objednaného plnenia Doručovateľský vozík
Hodnota objednaného plnenia 126,- EUR s DPH
Garant objednávky Róbert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mobilis manipulačná technika s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Durgalova 4, 931 01 Bratislava
IČO: 35733471
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Róbert Klobučník
Funkcia Referent pre auto prevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 260A/12 /6.11.2012
Popis objednaného plnenia Výroba skrinky
Hodnota objednaného plnenia 11 352,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elektro Rác, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rímska 15, 900 31 Stupava
IČO: 36613932
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 261/12 /7.11.2012
Popis objednaného plnenia Kuriérske služby
Hodnota objednaného plnenia 803,40 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, a. s., Kuriérske služby
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 14, 832 02 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vlasta Šelmeciová
Funkcia asistentkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 262/12 /12.10.2012
Popis objednaného plnenia Kancelársky tovar
Hodnota objednaného plnenia 1 490,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS – kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kubačova 10/A, 831 06 Bratislava
IČO: 17332354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 263/12 /13.10.2012
Popis objednaného plnenia MFZ Canon MG6250 + atram.
Hodnota objednaného plnenia 198,54 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Laštinec
Funkcia Odborný asistentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 264/12 /14.11.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 36,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Tejedyová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fyzikálny ústav SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Tejedyová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 265/12 /14.11.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 116,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Tejedyová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AEPress, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajzova 7, 821 08 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Tejedyová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 266/12 /14.11.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 58,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Tejedyová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Geologický ústav SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Tejedyová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 267/12 /14.11.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 120,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Tejedyová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MEDIASERVIS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vídeňská 995/63, 639 63 Brno, Česká republika
IČO: 25773801
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Tejedyová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 268/12 14.12.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 27,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Tejedyová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAP spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám. 2, 811 02 Bratislava
IČO: 17324149
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Tejedyová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 269/12 /14.11.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 30,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Tejedyová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústav informatiky SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Tejedyová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 270/12 /14.12.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 104,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Tejedyová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústav materiálov a mechaniky SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 75, 831 02 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Tejedyová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 271/12 /14.11.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 12,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Tejedyová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Tejedyová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 272/12 /14.11.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 156,- EUR s DPH
Garant objednávky Andrea Tejedyová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Výskumný ústav papiera a celulózy
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Tejedyová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 272A/12 /14.11.2012
Popis objednaného plnenia Seminár k IUZ za rok 2012
Hodnota objednaného plnenia 106,- EUR s DPH
Garant objednávky Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EDOS- PEM, Inštitút vzdelávania
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematínska 4, 851 05 Bratislava
IČO: 36287229
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Dáša Kissová
Funkcia vedúca EHOVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 273/12 /16.11.2012
Popis objednaného plnenia Kancelársky tovar
Hodnota objednaného plnenia 257,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS – kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kubačova 10/A, 831 06 Bratislava
IČO: 17332354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 274/12 /16.11.2012
Popis objednaného plnenia Garančná prehliadka auta Ford focus špz BL 855 CO
Hodnota objednaného plnenia 188,15 EUR s DPH
Garant objednávky Róbert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Autopolis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava
IČO: 35728311
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Róbert Klobučník
Funkcia Referent pre auto prevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 274A/12 /16.11.2012
Popis objednaného plnenia Registrácia domeny skcris.sk
Hodnota objednaného plnenia 30,- EUR s DPH
Garant objednávky Juraj Noge
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hnilická 2/A, Bratislava
IČO: 36383431
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Juraj Noge
Funkcia Vedúci odboru rozvoja ISVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 275/12 /19.11.2012
Popis objednaného plnenia 2 x Visual Studio Premium w/MSDN ALNG SA OLP NL Acdmc Qlfd
Hodnota objednaného plnenia 950,616 EUR s DPH
Garant objednávky Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava
IČO: 17321450
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 276/12 /21.11.2012
Popis objednaného plnenia ubytovanie v hoteli
Hodnota objednaného plnenia 3 600,- Kč s DPH
Garant objednávky PhDr. Mária Žitňanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel U dvou zlatých klíčů
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Spálená ulice 98/31, 110 00 Praha 1
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Michal Sliacky
Funkcia vedúci oddelenia získavania a sprístupňovania e-zdrojovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 277/12 /22.11.2012
Popis objednaného plnenia Garančná prehliadka auta Peugeot špz BA 240 XS a oprava poškodených dielov auta následkom havárie.
Hodnota objednaného plnenia 250 EUR s DPH
Garant objednávky Róbert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Final – CD Peugeot
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska cesta 11, 841 03 Bratislava
IČO: 45960470
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Róbert Klobučník
Funkcia Referent pre auto prevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 278/12 /21.11.2012
Popis objednaného plnenia Kancelársky tovar
Hodnota objednaného plnenia 737,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS – kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kubačova 10/A, 831 06 Bratislava
IČO: 17332354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 279/OKF/12 /29.11.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka odbornej literatúry
Hodnota objednaného plnenia 1819,32 EUR s DPH
Garant objednávky Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé Centrum, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboruFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1000/12
Prináleží k zmluve/objednávke 263/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) cardridge
Hodnota fakturovaného plnenia 197,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEM Computers
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1001/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2012/213
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) články
Hodnota fakturovaného plnenia 56,713,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Minerva EBSCO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz-Kock-str.9 1210 Wien
IČO: sk 2020798395Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1002/12
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 517,19,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
slovnaft.a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1003/12 časopis
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/3/2012/240
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis
Hodnota fakturovaného plnenia 20.16,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LK Permanent s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hattova 12 831 03 Bratislava
IČO: 31352782Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1004/12 casopis
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2012/235
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 4.852,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Minerva EBSCO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz-Kock-str.9 1210 Wien
IČO: sk2020798395Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1005/12
Prináleží k zmluve/objednávke predplatné
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné
Hodnota fakturovaného plnenia 3000 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LES Česká republika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Bělidle 64/3 Praha 5, 150 00 Česká republika
IČO: 67776396Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1006/2012
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/29/2011/251
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis
Hodnota fakturovaného plnenia 12,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cadware spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Aloisina výšina 447/13, 460 05 Liberec, Česká republika
IČO: 47287578Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1007/2012
Prináleží k zmluve/objednávke 56/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundácia
Hodnota fakturovaného plnenia 566 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Konštantína Filosofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 1 949 74 Nitra
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1009/12 periodikum
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2012/272
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) periodikum
Hodnota fakturovaného plnenia 156,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 3/a 841 04 Bratislava
IČO: 31380051Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1010/12 predplatné
Prináleží k zmluve/objednávke predplatne
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné
Hodnota fakturovaného plnenia 3 740 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Turpin Distributions
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
bedfordshire SG18 8TQ United kingdom
IČO: -Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1011/12 výmena dvojcestný ventil
Prináleží k zmluve/objednávke 153/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výmena dvojcestný ventil
Hodnota fakturovaného plnenia 20,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomaš Šmida
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Marečka 3 841 08 Bratislava
IČO: 46305629Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1013/2012
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2/2012/239
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis
Hodnota fakturovaného plnenia 0 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint - Kapa Oressegrosso, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1014/2012
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2/2012/239
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis
Hodnota fakturovaného plnenia 0 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1015/2012
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2/2012/239
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis
Hodnota fakturovaného plnenia 0 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1016/12
Prináleží k zmluve/objednávke 227/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava auta Peugeot Partner
Hodnota fakturovaného plnenia 826,69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Final -CD Bratislava spol. s.r.o. Peugeot
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska Cesta 11, 841 03 Bratislava
IČO: 45960470Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1017/12
Prináleží k zmluve/objednávke 72/SEE/Science/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) návrh nadnárodnej správy o centrách vedy
Hodnota fakturovaného plnenia 6.200 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1019/12
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) licencia k fotografiám
Hodnota fakturovaného plnenia 31,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden Voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7, Praha 4, Modrany 143 00 Česká Republika
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1020/12
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom informačných plôch
Hodnota fakturovaného plnenia 180 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pre Sent s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Súťažná 10, 821 08 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1021/12
Prináleží k zmluve/objednávke 47/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby tel. operátora
Hodnota fakturovaného plnenia 788,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 36597270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1022/12
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 1090 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1023/12
Prináleží k zmluve/objednávke 48/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PR servis
Hodnota fakturovaného plnenia 708 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dankovského 14 811 03 Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1024/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2012/270
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) periodiká na rok 2013
Hodnota fakturovaného plnenia 103,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚMMS SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 75
IČO: 00490750Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1025/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/1/2012/238
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) periodiká
Hodnota fakturovaného plnenia 1047 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečáková 347, 18021 Praha, Česká republika
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1026/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/1/2012/238
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) periodiká
Hodnota fakturovaného plnenia 156 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečáková 347, 18021 Praha, Česká republika
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1027/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2012/236
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) periodiká
Hodnota fakturovaného plnenia 16 224, EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečáková 347, 18021 Praha, Česká republika
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1028/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2012/237
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) periodiká
Hodnota fakturovaného plnenia 17 396, EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečáková 347, 18021 Praha, Česká republika
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1029/12 tovar
Prináleží k zmluve/objednávke 273/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 256,91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS -kancelárske potreby
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radničné námestie 4 821 05 Bratislava
IČO: 17332354Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1030/12 tovar
Prináleží k zmluve/objednávke 278/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 613,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS -kancelárske potreby
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radničné námestie 4 821 05 Bratislava
IČO: 17332354Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1033/12
Prináleží k zmluve/objednávke služby MVS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby MVS
Hodnota fakturovaného plnenia 3,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lazovná 9 975 58 Banská Bystrica
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1118/12
Prináleží k zmluve/objednávke 257/A/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) priprava na podujatie
Hodnota fakturovaného plnenia 195.60,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.12.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico- P.Bača
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematínska 2 851 05 Bratislava
IČO: 32198213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1133/12
Prináleží k zmluve/objednávke 56/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundacia
Hodnota fakturovaného plnenia 512.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.12.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Konštantína Filosofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 1 949 74 Nitra
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1135/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/50/218
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 389,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.Slobody 17 811 06 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1136/12
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestor
Hodnota fakturovaného plnenia 7.722,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1137/12
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pitna voda
Hodnota fakturovaného plnenia 366,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1139/12
Prináleží k zmluve/objednávke 79/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rubrika laboratorium
Hodnota fakturovaného plnenia 700,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matica Slovenská
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám. J.C.Hronského 1 036 52 Martin
IČO: 00179027Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1140/12
Prináleží k zmluve/objednávke 299/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kapustnica
Hodnota fakturovaného plnenia 543.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Robert Takacs
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Polna 12 931 01 Šamorín
IČO: 35021721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1158/12
Prináleží k zmluve/objednávke 14/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby technika
Hodnota fakturovaného plnenia 199.15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milan Bojnansky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Janka Alexyho 11 841 01 Bratislava
IČO: 40961478Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 915/12
Prináleží k zmluve/objednávke 192/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlmočnícke služby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 149,48,00 EUR
Dátum doručenia faktúry 2.11.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agentúra VKM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Grosslingova 69 811 09 Bratislava
IČO: 35736763Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 916/12
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tematický monitoring
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR
Dátum doručenia faktúry 2.11.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STORIN spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31319173Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 917/12
Prináleží k zmluve/objednávke 91/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zhotovenie audiovizualneho diela
Hodnota fakturovaného plnenia 12 636,00 EUR
Dátum doručenia faktúry 2.11.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fúria Film s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ferienčíkova 1 811 08 Bratislava
IČO: 36681971Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 918/12
Prináleží k zmluve/objednávke 258/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zverejnenie pracovnej ponuky
Hodnota fakturovaného plnenia 82,80 EUR
Dátum doručenia faktúry 5.11.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
profesia,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinová 25 811 09 Bratislava
IČO: 35800861Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 919/12
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) právne služby
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR
Dátum doručenia faktúry 5.11.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.Ján Pokorný
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenska 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 920/12
Prináleží k zmluve/objednávke 90/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zhotovenie dokum filmu
Hodnota fakturovaného plnenia 14 024,40 EUR
Dátum doručenia faktúry 5.11.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Monarch a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drotárska cesta 56 811 02 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 921/12
Prináleží k zmluve/objednávke 180/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 7009,20 EUR
Dátum doručenia faktúry 5.11.02012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Edenred Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8 820 15 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 923/12
Prináleží k zmluve/objednávke 34/EO/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výťahy
Hodnota fakturovaného plnenia 1100,56 EUR
Dátum doručenia faktúry 5.11.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Schindler vyťahy a eskalátory
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
karadžičova 8 821 08 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 924/12
Prináleží k zmluve/objednávke 234/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR
Dátum doručenia faktúry 6.11.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDENT AGENCY s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obchodná 48/48 81106 Bratislava
IČO: 44551304Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 925/12
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 699,00 EUR
Dátum doručenia faktúry 6.11.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 928/12
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 6881,76 EUR
Dátum doručenia faktúry 6.11.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 05 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 929/12
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 764,64 EUR
Dátum doručenia faktúry 6.11.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 05 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 930/12 literatúra
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/48/12/206
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 56,42,00 RUR
Dátum doručenia faktúry 5.11.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žolinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 931/12 literatúra
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/51/12/219
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 22,88 EUR
Dátum doručenia faktúry 5.11.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Grada Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 29 811 08 Bratislava
IČO: 31346103Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 932/12 služby SBS
Prináleží k zmluve/objednávke 76/OEH/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby SBS
Hodnota fakturovaného plnenia 5 609,68.00 EUR
Dátum doručenia faktúry 5.11.2012
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Delta security s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelová 30 831 02 Bratislava
IČO: 35720972Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 933/12
Prináleží k zmluve/objednávke 260/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vozík na poštu
Hodnota fakturovaného plnenia 126,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mobilis
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
durgalova 4 831 01 Bratislava
IČO: 35733471Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 935/12
Prináleží k zmluve/objednávke 935/12 Domsubyt
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Domsubyt
Hodnota fakturovaného plnenia 558,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOMSUBYT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 936/12
Prináleží k zmluve/objednávke 27/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovacie práce
Hodnota fakturovaného plnenia 2 083,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 937/12
Prináleží k zmluve/objednávke poistné
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada poistného
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Generali Slovensko
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 3/a 841 04 Bratislava
IČO: 35709332Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 938/12 poplatok
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavné mesdto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primacionálne námestie 1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 940/12
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 623,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 941/12
Prináleží k zmluve/objednávke 56/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 1,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 943/2012
Prináleží k zmluve/objednávke 223/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) deratizácia
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Asana DDD s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
staničná 641 951 13 Branč
IČO: 35928859Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 944/12
Prináleží k zmluve/objednávke 90/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dokumentárny film
Hodnota fakturovaného plnenia 14 044,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Monarch a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drotárska cesta 56 811 02 Bratislava
IČO: 31325645Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 945/12
Prináleží k zmluve/objednávke 29/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 280,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 946/12 konzultacie
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultacie
Hodnota fakturovaného plnenia 183,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 947/12 firemne karty
Prináleží k zmluve/objednávke 24/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) firemne karty
Hodnota fakturovaného plnenia 177,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners Club CS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody 11 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 948/12 propag.materialy948/12 propag.materialy
Prináleží k zmluve/objednávke obj.178/2012 86/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) propag.materialy
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
x print s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské Myto 1 831 04 Bratislava
IČO: 35742097Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 949/12
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 460,47,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 35823551Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 950/12
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 39,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenová 6 816 47 Bratislava
IČO: 35823551Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 951/12 hot line
Prináleží k zmluve/objednávke 83/OIT/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hot line
Hodnota fakturovaného plnenia 420,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panenská 24 811 03 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 956/12 používanie pozemku
Prináleží k zmluve/objednávke 107/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) používanie pozemku
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VUIS cesty spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 3/a 841 04 Bratislava
IČO: 17310229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 958/12
Prináleží k zmluve/objednávke 95/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vysielací čas
Hodnota fakturovaného plnenia 12 000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Radio production House
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rozmarínová 9 821 04 Bratislava
IČO: 45880042Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 959/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohožky
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianská 16 851 01 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 960/12 blokovanie kariet
Prináleží k zmluve/objednávke 69/OIT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) blokovanie kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 99.18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EM CARD a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
EM Card a.s.
IČO: 35812401Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 961/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/7/2012/244
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopisy
Hodnota fakturovaného plnenia 28,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Beton TKS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Zámecké 9 140 00 Praha
IČO: 26463407Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 962/12 predplatne casopisov
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/3/2012/240
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne casopisov
Hodnota fakturovaného plnenia 35,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LK-permanent spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hattalova 12 831 03 Bratislava
IČO: 31352782Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 963/12 PH
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 308.84,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 964/12
Prináleží k zmluve/objednávke 46/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) funkčná skúška
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18/D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 965/12 montáž scény
Prináleží k zmluve/objednávke 114/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) montáž scény
Hodnota fakturovaného plnenia 11 646,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MD Atelier s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajzová 12 821 08 Bratislava
IČO: 35917652Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 966/12
Prináleží k zmluve/objednávke 256/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) umelecký program
Hodnota fakturovaného plnenia 11 880 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ART.production s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hraničná 83 821 05 Bratislava
IČO: 44162618Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 967/12
Prináleží k zmluve/objednávke 257/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zvukova technika
Hodnota fakturovaného plnenia 11 820,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
M and L promo desing s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Banskobystrická 4 811 06 Bratislava
IČO: 44687591Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 970/12
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 15 048,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 971/12
Prináleží k zmluve/objednávke MMVS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) články
Hodnota fakturovaného plnenia 60.53,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB-Technische Informationsbibliothek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 6080 30060 Hannover
IČO: DE214931803Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 972/12
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výplatný stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 973/12
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výplatný stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 974/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/18/2012/255
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mesčník poradca
Hodnota fakturovaného plnenia 48.80,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
poradca s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri celolózke 40 010 01 Žilina
IČO: 36371271Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 975/12 zapožičanie výstavy
Prináleží k zmluve/objednávke 98/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zapožičanie výstavy
Hodnota fakturovaného plnenia 700,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Scola Ludus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 842 48 Bratislava
IČO: 37820699Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 976/12 nebyt.priestory
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 5 912,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 978/12
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefonne poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 6.04,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 979/12 registrácia ochran.známky
Prináleží k zmluve/objednávke 306/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) registrácia ochran.známky
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mária Mačajová
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajzová 8 949 01 Nitra
IČO: 31195954Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 980/12 montáž klimatizácie
Prináleží k zmluve/objednávke 208/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) montáž klimatizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 360,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technology solutions
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko iii./7 984 03 Lučenec
IČO: 45245843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 981/12
Prináleží k zmluve/objednávke 209/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka materiálu
Hodnota fakturovaného plnenia 3 384,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Maximilian Bene-Technology Solutions
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko iii./7 984 03 Lučenec
IČO: 45245843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 982/12 články
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) články
Hodnota fakturovaného plnenia 445,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner stasse 53 D-10713 Berlín
IČO: DE226169987Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 983/12
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) články
Hodnota fakturovaného plnenia 703,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner stasse 53 D-10713 Berlín
IČO: DE226169987Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 985/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/3/2012/240
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopisy
Hodnota fakturovaného plnenia 80.22,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LK Premanent s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hattalova 12 831 03 Bratislava
IČO: 31352782Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 986/12 poistenie
Prináleží k zmluve/objednávke poistenie
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 140.51,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Uniqa poistovňa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lazaretská 15 820 07 Bratislava
IČO: 00653501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 987/12 poistenie
Prináleží k zmluve/objednávke poistenie
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 320,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Uniqa poistovňa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lazaretská 15 820 07 Bratislava
IČO: 00653501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 988/12 seminár
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) seminár
Hodnota fakturovaného plnenia 78,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 989/12 prezutie
Prináleží k zmluve/objednávke 228/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prezutie
Hodnota fakturovaného plnenia 48,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
E.Škrabálek-MOTOPARK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Višnova 4 831 01 Bratislava
IČO: 37495402Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 990/12 likvidácia poist.udalosti
Prináleží k zmluve/objednávke poistenie
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) likvidácia poist.udalosti
Hodnota fakturovaného plnenia 609.39,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Generali Slovensko
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 3/a 841 04 Bratislava
IČO: 35709332Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 991/12 zavaz.prihlaška
Prináleží k zmluve/objednávke zavaz.prihlaška
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zavaz.prihlaška
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Incheba a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Viedenská cesta 3-7 851 01 Bratislava
IČO: 00211087Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 991/2012 bibliotheka
Prináleží k zmluve/objednávke zavaz.prihlaška
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) bibliotheka
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Incheba a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Viedenská cesta 3-7 851 01 Bratislava
IČO: 00211087Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 993/12 zavaz.prihlaška
Prináleží k zmluve/objednávke zavaz.prihlaška
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zavaz.prihlaška
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Incheba a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Viedenská cesta 3-7 851 01 Bratislava
IČO: 00211087Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 994/12 vyhotovenie diela
Prináleží k zmluve/objednávke 14/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyhotovenie diela
Hodnota fakturovaného plnenia 8.632,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
vysoká škola muzických umení v BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ventúrska 3 813 01 Bratislava
IČO: 00397431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 995/12 časopis
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/3/2012/240
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis
Hodnota fakturovaného plnenia 80.22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
L.K.Permanent spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hattalova 12 831 03 Bratislava
IČO: 31352782Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 995/12 tovar
Prináleží k zmluve/objednávke 227/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 443.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
repre s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 61 Bratislava
IČO: 35810122Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 996/12 praca technika
Prináleží k zmluve/objednávke 23/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) praca technika
Hodnota fakturovaného plnenia 169.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Océ-Slovenská republika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
kamenárska 5 821 04 Bratislava
IČO: 35869534Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 997/12 práca technika
Prináleží k zmluve/objednávke 23/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) práca technika
Hodnota fakturovaného plnenia 140.06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Océ-Slovenská republika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kamenárska 5 821 04 Bratislava
IČO: 35869534Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 998/12 poistenie
Prináleží k zmluve/objednávke poistenie
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 118.92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIQA poisťovňa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lazaretská 15 820 07 Bratislava
IČO: 00653501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 999/12 tovar
Prináleží k zmluve/objednávke 262/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 1489,25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.11.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS-Kancelárske potreby
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radničné námestie 4 821 05 Bratislava
IČO: 17332354