Objednávky a faktúry marec 2012

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 1/2012/39/OKF, 7.3.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka časopisu
Hodnota objednaného plnenia ........56,80............ EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca podnikateľa, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri celulózke 40, 010 01 Žilina
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
Funkcia Akvizičný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 37A / 1.3.2012
Popis objednaného plnenia Stravné lístky
Hodnota objednaného plnenia 7 352,40 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve ano/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 38 – 1.3.2012
Popis objednaného plnenia Celoročná objednávka knihárských strojov a brúsenie nožov do rezačky PERFEKTA
Hodnota objednaného plnenia 580,0 EUR s DPH
Garant objednávky M. Smejová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
 
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 851 02 Bratislava
IČO: 35869534
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko  
Funkcia  Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 40/2012      6.3.2012
Popis objednaného plnenia ročné predplatné denníku Hospodárske noviny
Hodnota objednaného plnenia ..........187,50.-..... EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ecopress, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Seberíniho 1, 820 07 Bratislava
IČO: 31333524
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 41/12 7.3.2012
Popis objednaného plnenia Konfiguracia LYNC servera
Hodnota objednaného plnenia 288,- EUR s DPH
Garant objednávky Pavol Marcina
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gratex international, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho ul. 17/C, 82104 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Pavol Marcina
Funkcia Vedúci digitalizačného pracoviskaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 42/2012       12.3.2012
Popis objednaného plnenia Oprava automatickej pokladnice EM 526i
Hodnota objednaného plnenia .......... 436,80-..... EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Emtest – SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíková 2, 831 01 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 43/12 /12.3.2012
Popis objednaného plnenia Návrh koncepcie systému operačných indikátorov pre centrá vedy pre projekt SEE SCIENCE
Hodnota objednaného plnenia 2 490,- EUR bez DPH (nie je plátca DPH)
Garant objednávky K. Teplanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PhDr. Silvia Matúšová
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Luhačovická 57, 82104 Bratislava
IČO: FO
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kalužáková
Funkcia Námestníčka pre ekonomiku a prevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 43 / 12.3.2012
Popis objednaného plnenia Školenie t-642-813, Implementing Cisco IP Switched Networks
Hodnota objednaného plnenia 219,08 EUR s DPH
Garant objednávky Pavol Marcina
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOPAS SR, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava
IČO: 25881674
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Pavol Marcina
Funkcia Vedúci digitalizačného pracoviskaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 44/12/12.3.2012
Popis objednaného plnenia POLYCOM
Hodnota objednaného plnenia 182,16 EUR s DPH
Garant objednávky Marcina
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
                 
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
 Bratislava
IČO:   35743468
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Marcina
Funkcia vedúci digitalizačného pracoviskaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 45/2012     12.3.2012
Popis objednaného plnenia Kúpa letných pneumatík na autá, Mazda 6 BA 704 UK a Mazda 5  BA 413 UL
Hodnota objednaného plnenia ..........922,84 -..... EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pneupex, spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Festivalová 416/1,  089 01  Svidník
IČO: 36495816
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 46 / 13. 3. 2012
Popis objednaného plnenia 2 kamery
Hodnota objednaného plnenia 5 276,64 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kalužáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AVDigital Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kutlíková 17, Bratislava
IČO: 45521620
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Prof. RNDr. Ján Turňa
Funkcia riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 47/23.3.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka odbornej literatúry
Hodnota objednaného plnenia 9 218,30 EUR s DPH
Garant objednávky Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVART – G.R.T., s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krupinská 4, 852 99 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko  
Funkcia  Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 48
Popis objednaného plnenia Aktualizácie EKOS
Hodnota objednaného plnenia cca  50,00 EUR s DPH
Garant objednávky Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
                 
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A,  821 09 Bratislava
IČO:   31355374
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Dáša Kissová
Funkcia vedúca EHOVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 49 / 21.3.2012
Popis objednaného plnenia 2 x HDD Seagate 1TB
Hodnota objednaného plnenia 262,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. M. Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinícka 2/A, 83152 Bratislava
IČO: 36383431
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia Vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 50 / 19.3.2012
Popis objednaného plnenia zdroj PWS-651-1R pre SC815-UR
Hodnota objednaného plnenia 160,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. M. Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinícka 2/A, 83152 Bratislava
IČO: 36383431
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia Vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 51
Popis objednaného plnenia Objednávka časopisu
Hodnota objednaného plnenia 44,88 EUR s DPH
Garant objednávky Tejedyová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint kapa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Tejedyová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 52
Popis objednaného plnenia Objednávka časopisu
Hodnota objednaného plnenia 32,90 EUR s DPH
Garant objednávky Tejedyová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OZ spotřebitelú
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskevská 415/1, 101 00 Praha
IČO: 45770760
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Tejedyová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 53 / 20.3.2012
Popis objednaného plnenia 3 x CORSAIR VOYAGER Flash Disk 32 GB
Hodnota objednaného plnenia 113,40 EUR s DPH
Garant objednávky Pavol Marcina
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEM Computers, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42, 85101 Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Pavol Marcina
Funkcia Vedúci digitalizačného pracoviskaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve ÁNO
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 54/2012, 22.3.2012
Popis objednaného plnenia Kancelársky tovar
Hodnota objednaného plnenia 1 883,-  EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS – kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kubačova 10/A, 831 06 Bratislava
IČO: 17332354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 55/2012      21.3.2012
Popis objednaného plnenia Prekládka a doplnenie kamerového systému
Hodnota objednaného plnenia ..........4 629,60 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A – Team technics s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 56/21.3.2011
Popis objednaného plnenia letenky
Hodnota objednaného plnenia 311,42,-............... EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
 
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava
IČO: 35897821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Harachová
Funkcia Ved. odd. IPTTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve Áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 57
Popis objednaného plnenia Objednávka leteniek
Hodnota objednaného plnenia 978.- EUR s DPH
Garant objednávky Ľubomír Kucka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
 
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
 
IČO: 31367437
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ľubomír Kucka
Funkcia Informačný špecialistaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 58/21.3.2011
Popis objednaného plnenia Ubytovanie v hoteli
Hodnota objednaného plnenia 648,-............... EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
 
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Luckenwalder Strasse 11, 10963 Berlín
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Harachová
Funkcia Ved. odd. IPTTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 59/ 20.03.2012
Popis objednaného plnenia zverejnenie pracovnej ponuky
Hodnota objednaného plnenia 92,40  EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Kubiš Miroslav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profesia, spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO: 35 800 861
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Andrea Olajošová
Funkcia Asistentka projektu NITT SKVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve Nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 60/12/23.3.2012
Popis objednaného plnenia Mark.plán
Hodnota objednaného plnenia 612,- EUR s DPH
Garant objednávky Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
perpetuum+                 
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
 Nitra
IČO:   45991685
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bilský
Funkcia vedúci kancelárie riaditeľaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 60A / 23.3.2012
Popis objednaného plnenia Ubytovanie a reg. poplatok na konferencii (J. Turňa, Ľ. Bilský)
Hodnota objednaného plnenia 1 100,-
Garant objednávky Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Medzinárodné centrum vedecko-technických informácií
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
21-B Kuusinen St., 125252, Moskva, Rusko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 61 / 23.3.2012
Popis objednaného plnenia Apple New iPad 64 GB WiFi + 3G Black
Hodnota objednaného plnenia 799,- EUR s DPH
Garant objednávky Pavol Marcina
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SOFTWARE PARTNER, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 55, 831 03 Bratislava
IČO: 17318645
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Pavol Marcina
Funkcia Vedúci digitalizačného pracoviskaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 62 / 27.3.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka časopisu
Hodnota objednaného plnenia 151,20 EUR s DPH
Garant objednávky Tejedyová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Minerva Wissenschaftliche Buchhandlung GmbH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz-Köck-Strasse 9, 1210 Wien, Austria
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Tejedyová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 63/28.3.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka odbornej literatúry
Hodnota objednaného plnenia 130 EUR s DPH
Garant objednávky Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kníhkupectvo Art Books
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko  
Funkcia  Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie NIE
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 64/2012, 29.3.2012
Popis objednaného plnenia Toaletný papier
Hodnota objednaného plnenia 484,-  EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS – kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kubačova 10/A, 831 06 Bratislava
IČO: 17332354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 65 / 29.3.2012
Popis objednaného plnenia SafeQ Ricoh SRET embeddovaná licencia
Hodnota objednaného plnenia 1008,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. M. Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IMPROMAT-SLOV, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koceľova 9, 82108 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia Vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 66/2012     29.3.2012
Popis objednaného plnenia Výmena audio vrátnika za video vrátnika Ateus Helios
Hodnota objednaného plnenia ..........990 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18 D, 811 04 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve Nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 67 / 29.3.2012
Popis objednaného plnenia Zverejnenie inzerátu na pozíciu Projektový manažér, na obdobie jedného mesiaca na portáli profesia.sk
Hodnota objednaného plnenia 77,- EUR bez DPH
Garant objednávky Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profesia, spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO: 35 800 861                               
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 68 / 19.3.2012
Popis objednaného plnenia predĺženie platnosti domény vedatechnika.sk
Hodnota objednaného plnenia 27,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. M. Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinícak 2/A, 83152 Bratislava
IČO: 36383431
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia Vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 69/30.3.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka odbornej literatúry
Hodnota objednaného plnenia 1290,23 EUR s DPH
Garant objednávky Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé Centrum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko  
Funkcia  Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve Áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 72
Popis objednaného plnenia Objednávka nocľahu v hoteli
Hodnota objednaného plnenia 780.- £ s DPH
Garant objednávky Ľubomír Kucka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
 
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
 
IČO:  
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ľubomír Kucka
Funkcia Informačný špecialistaFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 164/12
Prináleží k zmluve/objednávke 11/NCP/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Mes.pausal za PR servis
Hodnota fakturovaného plnenia        648,00     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 01.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
  Dankovského   14     811 03         Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 166/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/77/11/349
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) knihy
Hodnota fakturovaného plnenia      61,34       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Grada Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Moskovská 29   811 08        Bratislava
IČO: 31346103Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 167/12
Prináleží k zmluve/objednávke 18/OHT/0
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Obsluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia   487,20          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 05.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Domsubyt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Trnavská cesta 67  821 04           Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 168/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKF/64/11/263,63/11/261
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia         270,86    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 05.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner technic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Nám.slobody 17  81106        Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 169/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenájom rohožiek
Hodnota fakturovaného plnenia        99,30     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 05.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Kopčianska 16   851 01       Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 170/12
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Odmena za poskyt.právnych skužieb
Hodnota fakturovaného plnenia      232,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 05.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.Ján Pokorný
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Anenská 1  811 05       Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 171/12
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Dodavka plynu
Hodnota fakturovaného plnenia      3 768,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 02.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Mlynské Nivy 44/A    825 11         Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 172/12
Prináleží k zmluve/objednávke 76/OEH/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Odmena za poskytnuté služby
Hodnota fakturovaného plnenia       5 609,11      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 02.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Delta Security s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Nobelova 30  831 02        Bratislava
IČO: 35720972Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 173/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.36
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Preprava modelov
Hodnota fakturovaného plnenia     54,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 02.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIV s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Agátova 22     844 15   Bratislava
IČO: 36435872Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 174/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKF/76/11/348
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia    402,40         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 05.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Nám.slobody 17     81106           Bratislava
IČO: :17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 175/12
Prináleží k zmluve/objednávke 180/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia    7 352,40         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Kálov 356   010 01     Žilina                    
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 176/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.318
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za casopis
Hodnota fakturovaného plnenia       58,00      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Geologický ústav SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Dúbravská cesta 9    840 05          Bratislava
IČO: 00586943Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 177/12
Prináleží k zmluve/objednávke 69/OIT/OT
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Blokovanie kariet
Hodnota fakturovaného plnenia        99,18     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EM CARD a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Bánovská cesta 7     01001        Žilina
IČO: 35812401Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 178/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za energie
Hodnota fakturovaného plnenia           39, 46  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Čulenova 6    816 47     Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 180/12
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za telefon.služby
Hodnota fakturovaného plnenia       647,50      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 07.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Karadžičova 10       825 13        Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 181/12
Prináleží k zmluve/objednávke Predpis 113/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poplatok za KO
Hodnota fakturovaného plnenia        248,85     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 08.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavné mesto SR BRATISLAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Primacionálne nám.1  814 99       Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 182/12
Prináleží k zmluve/objednávke 66/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zimná údržba
Hodnota fakturovaného plnenia    2 938,80        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 08.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Pútnická 7583/82  841 06     Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 183/12
Prináleží k zmluve/objednávke 27/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Upratovacie práce
Hodnota fakturovaného plnenia       2 083,28      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 08.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Pútnická 7583/82   841 06             Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 184/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.telefonicka
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Oprava drotosicky
Hodnota fakturovaného plnenia 127,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 08.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gramblička Anton
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Hrobaková 1  851 02       Bratislava
IČO: 13956426Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 185/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.100120020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia  483,90           EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 08.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ELFA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Park Komenského 7  040 01  Košice
IČO: 31648410Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 187/12
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTI/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poskytovanie techn.podpory
Hodnota fakturovaného plnenia       5120,68      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Hlinická 2/A  831 52          Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 190/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/182011/239
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Predplatné časopisov
Hodnota fakturovaného plnenia     29,17        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
L.K.Permanent s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Hattalova 12    831003         Bratislava
IČO: 31352782Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 191/12
Prináleží k zmluve/objednávke c.obj.232/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Predplatné časopisu
Hodnota fakturovaného plnenia   0,00          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Informační centrum Čkait
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
  Sokolská 1498/15  120 00  Praha
IČO: 25930028Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 192/12
Prináleží k zmluve/objednávke c.obj.15/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Oprava nabíjačky
Hodnota fakturovaného plnenia        436,82     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PHOENIX ZEPPELIN s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Zvolenská cesta   14605/50          Bratislava
IČO: 31579710Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 193/12
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultácie
Hodnota fakturovaného plnenia        141,60     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Prievozska 14/A  821 09       Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 194/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/71/11/294
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia    47,00         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Art Books s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Tomašikova 10/G    821 03      Bratislava
IČO: 36357430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 196/12
Prináleží k zmluve/objednávke c.obj.OKF/1/12/29
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia    240,59         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Art Books s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Tomašikova 10/G  821 03        Bratislava
IČO: 36357430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 198/12
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za pohon.hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia     147,88        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Vlčie hrdlo 1   824 12        Bratislava
IČO: 313228832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 200/12
Prináleží k zmluve/objednávke 22/PK/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Art museum image gallery
Hodnota fakturovaného plnenia       3 605,00      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Minerva EBSCO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Ignaz-Kock-str.9  A-1210  Wien
IČO: Vat ID no.ATU 14893203Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 201/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/5/12/33
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia   81,00          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Anna Dekýšová
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
 Dolná Trnávka 94   966 21  Bratislava
IČO: 33995354Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 203/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.6/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výťahy
Hodnota fakturovaného plnenia 252,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Schndler výťahy a eskalátory a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Hálkova 1    831 03       Bratislava
IČO: 31402828Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 204/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.6/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výťahy
Hodnota fakturovaného plnenia 252,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Hálková 11  831 03            Bratislava
IČO: 3140288Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 205/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.6/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce)  Platba výťahy
Hodnota fakturovaného plnenia 252,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Hálkova 1  831 03      Bratislava
IČO: 001511882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 206/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.17/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Spracovanie tech.dokumentacie
Hodnota fakturovaného plnenia      1390,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
solveMechanics s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Tichá 13      03401      Ružomberok
IČO: 36730025Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 207/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.46/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za kamery
Hodnota fakturovaného plnenia      5 276,64       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AV Digital s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Bradáčova 6  851 02     Bratislava
IČO: 35825987Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 208/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.303/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Demontáž potrubia...
Hodnota fakturovaného plnenia  108,49           EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technology Solutions Bene Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
  Rúbanisko III.2804/7  984 03    Lučenec
IČO: 45245843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 209/12
Prináleží k zmluve/objednávke Členstvo-poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Členstvo-poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 250,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
euro Cris
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
               Cor van Osnabruggelaan 61  2251 RE   Voorschoten
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 210/12
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Dodavka elektr.energie
Hodnota fakturovaného plnenia 855,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Čulenova 6     816 47       Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 211/12
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výplatný stroj
Hodnota fakturovaného plnenia        0,00     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Partizánska cesta 9   975 99        Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 212/12
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výplatný stroj
Hodnota fakturovaného plnenia    0,00         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Partizánska cesta 9  975  99  Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 213/12
Prináleží k zmluve/objednávke 4-11/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Fakturácia nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Univerzitná 8215/1           01026             Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 214/12
Prináleží k zmluve/objednávke 85/PK/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Softwer
Hodnota fakturovaného plnenia   14 988,00          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lambda life a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
           Levočská 3  851 01     Bratislava
IČO: 35848189Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 215/12
Prináleží k zmluve/objednávke 86/PK/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Dodávka softweru
Hodnota fakturovaného plnenia         239 400,00    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMBDA Life a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Levočská 3   851 01      Bratislava
IČO: 35848189Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 217/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.40/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Hospod.noviny
Hodnota fakturovaného plnenia      187,50       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ECOPRESS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Seberíniho 1   820 07      Bratislava
IČO: 31333524Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 218/12
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 334,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STORIN s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
  Riazanská 57  831 03        Bratislava
IČO: 31319173Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 219/12
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za odber vody
Hodnota fakturovaného plnenia 331,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Prešovská 48  826 46           Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 223/12
Prináleží k zmluve/objednávke CDA-2004-Sk-01 Obj.18/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce)  Platba za publikacie
Hodnota fakturovaného plnenia         175,00    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Publications Office
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     2,rue Mercier  L-2985   Luxembourg
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 224/12
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Fakturácia služieb
Hodnota fakturovaného plnenia    420,00         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Panenská 24  811 03         Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 226/12
Prináleží k zmluve/objednávke MMVS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Fakturácia článkov
Hodnota fakturovaného plnenia       127,50      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Berliner strasse 53  D-10713  Berlín
IČO: DE 226169987Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 227/12
Prináleží k zmluve/objednávke MMVS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za články
Hodnota fakturovaného plnenia       847,50      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Berliner strasse 53    D-10713      Berlín
IČO: DE 226169987Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 229/12
Prináleží k zmluve/objednávke c.obj.322/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia       0,00      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Partizánska cesta 9  97599  Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 230/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.43/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) školenie
Hodnota fakturovaného plnenia    219,08         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOPAS SR,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Dr.VI.Clementisa 10  821 02        Bratislava
IČO: 35881674Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 231/12
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poskytnutie práva používať akt.verzie
Hodnota fakturovaného plnenia 2 800,80    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Prievozská 14/A  821 09       Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 232/12
Prináleží k zmluve/objednávke nie
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kluče-3 ks
Hodnota fakturovaného plnenia     113,40        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem computers
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Panonska 42    851  01           Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 233/12
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Elektr.energia
Hodnota fakturovaného plnenia      9230,04       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Univerzitná 8215/1  01026     Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 234/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2012/39/OKF
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Záloha za periodika
Hodnota fakturovaného plnenia    48,80         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Pri celulolózke 40   010 01  Žilina
IČO: 36371271Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 234/2012
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.57/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia     978,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAYA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Hruškova 17    831 06      Bratislava
IČO: 31367437Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 235/12
Prináleží k zmluve/objednávke 44/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kontrola a skúška-požiarna signalizácia
Hodnota fakturovaného plnenia       651,47      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Hrachova  18/D   821 05         Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 237/12
Prináleží k zmluve/objednávke c.obj.OKF/14/11/42
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihu
Hodnota fakturovaného plnenia    162,00         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nakladatelstvi Forum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Záhradnícka 46  821 08       Bratislava
IČO: 46490213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 240/12
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Pranájom inf.ploch
Hodnota fakturovaného plnenia    180,00         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRE SENT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Súťažná 10      821 08             Bratislava
IČO: 35688513/2020323426Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 241/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Dodavka energie
Hodnota fakturovaného plnenia      -1705,61       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Čulenova 6     816 47       Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 242/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2/12/30
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia      192,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nakladatelství FORUM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Záhradnícka 46  821 08         Bratislava
IČO: 46490213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 244/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/27/2011/249
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Časopis Zpráva památkové péče
Hodnota fakturovaného plnenia    810,00       Kč
Dátum doručenia faktúry 26.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Národní památkový ústav
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
 Valdštejnské nám.3  118 01   Praha
IČO: 75032333Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 244/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za energiu
Hodnota fakturovaného plnenia       -1421,34      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Čulenova 6      36677281816 47        Bratislava
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 245/12
Prináleží k zmluve/objednávke c.obj.23/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nahradné diely
Hodnota fakturovaného plnenia   260,30          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Océ-Slovenská republika s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Kamenárska 5   821 04   Bratislava
IČO: 35869534Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 246/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKF/7/12/35
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia         298,77    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner technic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Nám.Slobody 17    811 06              Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 247/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.61
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Apple new i pad
Hodnota fakturovaného plnenia     799,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SOFTWARE PAETNER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Pluhova 55    831 03     Bratislava
IČO: 17318645Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 248/12
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za pohonn.hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia        483,95     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Vlčie hrdlo 1  82412           Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 249/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.c.43
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) skolenie
Hodnota fakturovaného plnenia   219,08          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gopas SR a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Dr.VI.Clementisa 10      821 02         Bratislava
IČO: 35881674Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 250/12
Prináleží k zmluve/objednávke 56/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za hovory
Hodnota fakturovaného plnenia     820,18        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Prievozska 6/A  821 09        Bratislava
IČO: 35697272Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 251/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.319
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Predplatne casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia    6,97,00         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LK Permanent
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Hattalova 12  831 03            Bratislava
IČO: 31352782Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 252/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.42/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Oprava autom.pokladnice
Hodnota fakturovaného plnenia   436,80          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EMtest-SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
           Jašíkova 2  821 03       Bratislava
IČO: 35741236Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 253/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKF/3/2012/52
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Predplatne dtest
Hodnota fakturovaného plnenia      28,86       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Občanské združení spotrebitelu TEST
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Moskevska 415/1    101 00  Praha 10                
IČO: 45770760Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 255/12
Prináleží k zmluve/objednávke 22/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Uprava a rozvoj antiplag.system
Hodnota fakturovaného plnenia     62 520,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Liscie udolie 59  841 04       Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 256/12
Prináleží k zmluve/objednávke 21/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Centralny register zav.prac
Hodnota fakturovaného plnenia    21 480,00         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Liscie udolie 59   841 04     Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 257/12
Prináleží k zmluve/objednávke 21/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Rozvoj GREPČ
Hodnota fakturovaného plnenia  75 000,00           EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Liscie udolie 59   841 04        Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 258/12
Prináleží k zmluve/objednávke  23/CVTISR/2011 Obj.145/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Dodavka prac a update systemov
Hodnota fakturovaného plnenia    14 954,40         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Liscie udolie 59   841 04  Bratislava 4
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 259/12
Prináleží k zmluve/objednávke 23/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Preberaci protokol
Hodnota fakturovaného plnenia       3750,00      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Liscie udolie 59    841 04      Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 260/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.54/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kancelarske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia     1882,57        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS-kancelarske potreby
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Radnicne nam.4  821  05  Bratislava
IČO: 17332354Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 261/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.60/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Vypracovanie marketingoveho planu
Hodnota fakturovaného plnenia    510,00         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.03.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perpetuum+
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
           Olivova 10   949 01  Nitra
IČO: 45991685