Objednávky a faktúry máj 2012

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie ÁNO
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 100/2012, 4.5.2012
Popis objednaného plnenia Kancelársky tovar a pap.utierky
Hodnota objednaného plnenia 810,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS – kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kubačova 10/A, 831 06 Bratislava
IČO: 17332354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 101/2012   9.5.2012
Popis objednaného plnenia Bezolejový kompresor BT-AC 160/6
Hodnota objednaného plnenia .......159,41......... EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Repo Humenné s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ševčenkova 10, 066 01  Humenné
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Róbert Klobučník
Funkcia Referent pre auto prevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 102/09.05.2012
Popis objednaného plnenia Docking Station
Hodnota objednaného plnenia 170,40 EUR s DPH
Garant objednávky Vladimír Šulko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GROUPPCTEAM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pifflova 3, 851 01  Bratislava
IČO: 35899999
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vladimír Šulko
Funkcia operátor OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 103/11.5.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka odbornej literatúry
Hodnota objednaného plnenia 845,29 EUR s DPH
Garant objednávky Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé Centrum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko  
Funkcia  Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 104/2012    11.5.2012
Popis objednaného plnenia Kontrola spotreby paliva na služobné autá
Hodnota objednaného plnenia ........1627,20........ EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovdekra, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Polianky 19, 844 57 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Róbert Klobučník
Funkcia Referent pre auto prevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 105/2012 / 15.5.2012
Popis objednaného plnenia Spracovanie technickej dokumentácie za účelom komercializácie vynálezu Ústavu anorganickej chémie SAV s názvom "Laboratórny žiarový lis", v zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 2.5.2012.                 
Hodnota objednaného plnenia 760 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
solveMechanics s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tichá 13, 034 01 Ružomberok
IČO: 36 730 025
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Funkcia riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 106/2012 / 15.5.2012
Popis objednaného plnenia Služby patentového zástupcu v súvislosti so zabezpečením priority podaním národnej patentovej prihlášky vynálezu Fyzikálneho ústavu SAV s názvom "Riadenie sondy rastrovacieho tranzientového mikroskopu a spôsob uskutočňovania lokálnej nábojovej tranzientovej analýzy", v zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 18.4.2012.               
Hodnota objednaného plnenia 205 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Mária Máčajová
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajzova 8, 949 01 Nitra
IČO: 31195954
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Funkcia riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 107/2012           15.5.2012
Popis objednaného plnenia Ochranné prvky na stĺpy v priestoroch garáže a parkovacích miest na rampe
Hodnota objednaného plnenia ....9 034,80..... EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnicka 7583/82, 841 06 Bratislava
IČO: 36688843
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko  
Funkcia  Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie ÁNO
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 108A/2012, 16.5.2012
Popis objednaného plnenia Stravovacie poukážky
Hodnota objednaného plnenia 6 167,70 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 109/21.05.2012
Popis objednaného plnenia Tlač panelov – 12 ks.
Hodnota objednaného plnenia 216,74 EUR s DPH
Garant objednávky Stanová/Fisterová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TYPOCON, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 66, 831 02 Bratislava
IČO: 17322057
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová/Agáta Fisterová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 119/2012, 22.5.2012
Popis objednaného plnenia Graficky softverovy balik
Hodnota objednaného plnenia 1204.84  EUR s DPH
Garant objednávky Mikulas Kevely
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slavicie udolie 6, 811 02 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mikulas Kevely
Funkcia Veduci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie ÁNO
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 120/2012, 28.5.2012
Popis objednaného plnenia Kancelársky tovar
Hodnota objednaného plnenia 286,40 EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS – kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kubačova 10/A, 831 06 Bratislava
IČO: 17332354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 121/2012, 28.5.2012
Popis objednaného plnenia detekcia závady pokladne
Hodnota objednaného plnenia 84 EUR s DPH
Garant objednávky Mikulas Kevely
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Emtest -sk sro
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jasikova 2, 821 03, Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mikulas Kevely
Funkcia Veduci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 122/2012         29.5.2012
Popis objednaného plnenia Kontrola úniku HFC plynov v klimatizácií
Hodnota objednaného plnenia ..........670...... EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Zoltán Szemeth
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Malá Mača 95,  925 21 Malá Mača
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 123/2012    30.5.2012
Popis objednaného plnenia Oprava a kontrola zabezpečovacieho systému
Hodnota objednaného plnenia ...........136,20..... EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Ján Zámečník
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kafendova 24, 831 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 124/2012      31.5.2012
Popis objednaného plnenia Obj. predelovacích stĺpikov
Hodnota objednaného plnenia ..........580...... EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Spona s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 17,  831 04 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 125
Popis objednaného plnenia Nákup softvéru
Hodnota objednaného plnenia 2343,60 EUR s DPH
Garant objednávky Martin Smeja
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Viera Závodská – Nnetcom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Floriánske nám. 2, 811 07 Bratislava
IČO: 22658696
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Martin Smeja
Funkcia  Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 97/02.05.2012
Popis objednaného plnenia Sklenná vitrína – 10 ks.
Hodnota objednaného plnenia 500,00 EUR s DPH
Garant objednávky Fisterová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IKEA Bratislava, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ivanská cesta 18, 821 04  Bratislava
IČO: 35849436
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Agáta Fisterová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie ÁNO
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 97A/2012, 2.5.2012
Popis objednaného plnenia Stravovacie poukážky
Hodnota objednaného plnenia 6 675,90 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Edenred Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 31328695
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 98/02.05.2012
Popis objednaného plnenia Letákový stojan – 5 ks.
Hodnota objednaného plnenia 923,80 EUR s DPH
Garant objednávky Stanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RESULT reklamná agentúra, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlavná 80, 040 01 Košice
IČO: 36189740
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 99/2012
Popis objednaného plnenia Inštalácia a konzultácie EKOS
Hodnota objednaného plnenia cca 83,00 EUR s DPH
Garant objednávky Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
 
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31355374
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Dáša Kissová
Funkcia Vedúca EHOVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 99/A; 3.5.2012
Popis objednaného plnenia Ubytovanie v hoteli Olšanka v Prahe 3, ČR
Hodnota objednaného plnenia 56 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Olšanka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3, ČR
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Ľudmila Hrčková
Funkcia Vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky OKF/18/12/110
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 450,55 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elfa, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park Komenského 7, 040 01 Košice
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky OKF/19/12/111
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 1103,70 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PEMIC, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky OKF/20/12/112
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 353,97 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kníhkupectvo ART BOOKS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava 2
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky OKF/21/12/113
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 242,51 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
SjF STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky OKF/22/12/114
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 804,98 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky OKF/23/12/115
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 15,40 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Anna Dekýšová
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná Trnávka 94, 966 21 (prevádzka: Kníhkupectvo, Mlynská dolina, PriF UK, Bratislava)
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky OKF/24/12/116
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 183,45 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bradáčova 7, P.O. Box 2, 845 02 Bratislava 45
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky OKF/25/12/117
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 28,00 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita vo Zvolene
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky OKF/26/12/118
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 25,70 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 326/12
Prináleží k zmluve/objednávke 56/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Refundacia nakladov
Hodnota fakturovaného plnenia   566,00          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Konstantína Filozofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Trieda  A.Hlinku 1  949  74  Nitra
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 342/12
Prináleží k zmluve/objednávke c. obj.90/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kancel.tovar
Hodnota fakturovaného plnenia     602,52        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS- kanc.potreby
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Radničné námestie 4  821  05       Bratislava
IČO: 17332354Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 343/12
Prináleží k zmluve/objednávke 76/OEH/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za poskytnute služby
Hodnota fakturovaného plnenia     5 609,60        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Delta Security s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Nobelova 30   831  02       Bratislava
IČO: 35720972Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 344/12
Prináleží k zmluve/objednávke 35/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Projekt FORT odbor.poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia     20 154,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BIC Bratislava spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
           Zochova 5  811 03       Bratislava
IČO: 30840007Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 345/12
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia       3768,00      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Mlynské Nivy 44/a    825 11          Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 346/12
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Temat.monitoring
Hodnota fakturovaného plnenia  276,00           EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STORIN s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Riazanská 57   831  03        Bratislava
IČO: 31319173Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 347/12
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Odmena za pravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia        232,00     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.Ján Pokorný
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Anenská 1   811 05              Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 348/12
Prináleží k zmluve/objednávke 48/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Faktur.zmluv PR
Hodnota fakturovaného plnenia        708,00     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Dankovského 14  811 03       Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 349/12
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Implem.projektu NITT SK
Hodnota fakturovaného plnenia     10789,90        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Hlinická 2/A  831 52       Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 350/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.95/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Reinstal.hardware
Hodnota fakturovaného plnenia     2038,80        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Hlinicka 2/A  831 52       Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 352/12
Prináleží k zmluve/objednávke 180/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia     6 675,90        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Edenred Slovakia s.r..o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Karadžičova 8   820 15      Bratislava
IČO: 31328695Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 353/12
Prináleží k zmluve/objednávke c.obj.OKF/28/2011/250
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis
Hodnota fakturovaného plnenia             EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
            Klečáková 347  180 21  Praha               
IČO: 250947769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 354/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/28/2011/250
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis
Hodnota fakturovaného plnenia       9,00      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Klečakova 347  18021  Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 355/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/28/2011/250
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Casopis-dobropis
Hodnota fakturovaného plnenia     16,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Klečákova 347  180 21   Praha
IČO: 250947769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 356/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/28/2011/250
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Casopis-dobropis
Hodnota fakturovaného plnenia    15,53         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
          Kostelec u Krizku 156  25168  Štirín
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 357/12
Prináleží k zmluve/objednávke 18/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Obsluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia    504,00         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOMSUBYT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Trnavská cesta 67  821 04        Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 358/12
Prináleží k zmluve/objednávke 34/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Udržba výťahov
Hodnota fakturovaného plnenia         1100,56    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Schiler výťahy a eskalátory a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
            Karadžičova 8  821 08         Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 359/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) El.energia
Hodnota fakturovaného plnenia      39,46       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Čulenova 6  816 47          Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 360/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/03/11/222 obj.891
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia      64,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Klečakova 347  180 21  Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 361/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/15/12/79
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) knihy
Hodnota fakturovaného plnenia  696,60           EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
  Vazovova 5  812 43          Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 362/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/16/12/80
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) CD-nosice
Hodnota fakturovaného plnenia      54,48       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Vazovova 5  812 43        Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 363/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/16/12/80
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) CD-nosice
Hodnota fakturovaného plnenia   18,16          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
           Vazovova 5   812 43      Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 364/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/14/12/78
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) publikacie
Hodnota fakturovaného plnenia    57,48         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
            Vazovova 5  812 43      Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 365/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/14/12/78
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) publikacie
Hodnota fakturovaného plnenia   80,75          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Vazovova 5  812 43          Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 366/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.93/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Píla formatovacia
Hodnota fakturovaného plnenia             EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hornbach SK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Galvaniho 9  821 04         Bratislava
IČO: 35838949Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 367/12
Prináleží k zmluve/objednávke 24/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Firemne karty
Hodnota fakturovaného plnenia     754,26        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners Club International
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Námestie slobody 11  811 06        Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 368/12
Prináleží k zmluve/objednávke 16/ORaF/05
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultacie
Hodnota fakturovaného plnenia   57,60          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Prievozska 14/A  821 09       Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 370/12
Prináleží k zmluve/objednávke 107/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Užívanie pozemku
Hodnota fakturovaného plnenia     0,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VUIS cesty
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Lamačská cesta 8/A  811 04           Bratislava
IČO: 17310229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 371/12
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za pohonne hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia   249,69          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Vlčie hrdlo  1   82412              Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 372/12
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za pohonne hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia   76,92,00          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Benzina s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Delnická 12  170 04  Praha
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 373/12
Prináleží k zmluve/objednávke Predpis 113/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Komunalny odpad
Hodnota fakturovaného plnenia   199,08          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavné mesto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Primacionálne námestie 1  814 99      Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 374/12
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia     574,76        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Karadžičova 10  825 13    Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 375/12
Prináleží k zmluve/objednávke Clensky prispevok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Clensky prispevok
Hodnota fakturovaného plnenia         150,00    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská asociácia knižníc
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
           Michalská 1  814 17    Bratislava
IČO: 308451181Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 376/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.98/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 5ks-info board
Hodnota fakturovaného plnenia       928,80      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Result s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
  Hlavná 80  040 01   Košice
IČO: 36189740Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 377/2012
Prináleží k zmluve/objednávke 100/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kancel.tovar
Hodnota fakturovaného plnenia   809,63          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS-kancelárske potreby
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Radničné námestie 4  821 05     Bratislava
IČO: 17332354Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 379/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.94/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce)  trezor
Hodnota fakturovaného plnenia      626,40       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Wertheim SK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      929 01  Dunajská Streda
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 380/12
Prináleží k zmluve/objednávke 27/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Upratovacie a cistiace prace
Hodnota fakturovaného plnenia             EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Pútnicka 7583/82      841 06    Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 381/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Elektr.energia
Hodnota fakturovaného plnenia     -50,44        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Čulenova 6  816 47             Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 382/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.65/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SRE terminal
Hodnota fakturovaného plnenia        1008,00     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Impromat-Slov,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Koceľova 9  821 08                       Bratislava
IČO: 31331785Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 383/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.249
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopisy
Hodnota fakturovaného plnenia   9.40,00          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
L.K.permanent spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Hattalova 12        Bratislava
IČO: 31352782Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 385/12
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výplatný stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00            EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Partizánska cesta 9             975 99              Banská Bystrica                  
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 386/12
Prináleží k zmluve/objednávke 69/OIT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Blokovanie kariet
Hodnota fakturovaného plnenia      99,18       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EM Card a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Bánovská cesta 7  01001  Žilina                 
IČO: 35812401Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 387/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKF/12/12/76
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia   62,59          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Art books s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
          Tomašikova 10/G  821 03   Bratislava
IČO: 36357430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 388/12
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Sluzby na zaklade zmluvy
Hodnota fakturovaného plnenia 420,00            EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
          Panenská 24  811 03        Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 390/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.98/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Info board
Hodnota fakturovaného plnenia      0,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RESULT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
  Hlavná 80  040 01  Košice
IČO: 36189740Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 391/12
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výplatný stroj
Hodnota fakturovaného plnenia   0,00          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Partizánska cesta 9  975  99    Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 392/12
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) články
Hodnota fakturovaného plnenia   252,00          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Berliner strase 53  D-10713  Berlín                    
IČO: De-226169987Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 393/12
Prináleží k zmluve/objednávke Subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) články
Hodnota fakturovaného plnenia 344,00            EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Berliner strase 53  d-10713  Berlín
IČO: De-226169987Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 394/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.66/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Slaboprud.montazne prace
Hodnota fakturovaného plnenia     1066,20        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Hrachová 18/D  821 05          Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 395/12
Prináleží k zmluve/objednávke 30/CVTISR
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nebytove priestory-najom
Hodnota fakturovaného plnenia    9950,23         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Univerzitná  8251/1                Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 396/12
Prináleží k zmluve/objednávke 30/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nebyt.priestory-najom
Hodnota fakturovaného plnenia  6332,68           EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Univerzitná 8215/1  010 26  Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 397/12
Prináleží k zmluve/objednávke 2/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Faktúra za mobil
Hodnota fakturovaného plnenia    0,00         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Telefonica Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Einsteinova 24  851 01         Bratislava
IČO: 35848863Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 398/12
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za vodu
Hodnota fakturovaného plnenia    290,09         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Prešovská 48  826 46                   Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 399/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.55/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prekladka a dopl.kamer.systemu
Hodnota fakturovaného plnenia       3036,00      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A-Team technic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Miletičova 23  821 09     Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 400/12
Prináleží k zmluve/objednávke 96/A/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Tlač časopisu
Hodnota fakturovaného plnenia       1140,00      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Veda vydavateľstvo SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Dúbravská cesta 9    845 35              Bratislava
IČO: 00166758Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 401/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.74/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Dabing modulov IP panorama
Hodnota fakturovaného plnenia  7876,80           EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Martin Merc- MENZURAL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Veterná 2       900 31    Stupava
IČO: 32639287Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 402/12
Prináleží k zmluve/objednávke TIB
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kopia clanku
Hodnota fakturovaného plnenia     26,47        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB/technische informationsbibliothek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Postfach 6080       30060   Hannover
IČO: DE-214931803Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 404/12
Prináleží k zmluve/objednávke 180/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia        6167,70     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VAŠA Slovensko s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Račianské Mýto 1/B  831 02            Bratislava
IČO: 35683813Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 405/12
Prináleží k zmluve/objednávke vstupné
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Úhrada vstupného
Hodnota fakturovaného plnenia    0,00         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Praha s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Štepanska 16  110 00      Praha                      
IČO: 49612158Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 407/12
Prináleží k zmluve/objednávke 9/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Financ.odmeny..
Hodnota fakturovaného plnenia  566,00           EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Konštantína Filozofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Trieda A.Hlinku 1  949 01  Nitra
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 408/12
Prináleží k zmluve/objednávke Účastnícky poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Účastnícky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia       0,00      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROEKO BA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Strmý vršok 18       841 06   Bratislava
IČO: 35900831Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 499/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/10/12/69
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia     1266,35        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé centrum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Radlinského 9  812  37      Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 500/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/10/11/26
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia       303,60      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVART G.T:G.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Krupinská 4  852 99         Bratislava
IČO: 31346359Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 501/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/8/12/47
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia    5990,81         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVART G.T.G.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Krupínska 4   852  99                   Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 502/12
Prináleží k zmluve/objednávke -
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) -
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00            EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Incheba a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Viedenská cesta 3-7   851 01                    Bratislava
IČO: 00211087Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 503/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/80/11/356
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihu
Hodnota fakturovaného plnenia  29,00           EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vydavateľstvo Osveta s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Jilemnického 57  036 01  Martin
IČO: 31604676Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 504/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenájom rohožiek
Hodnota fakturovaného plnenia    102,40         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Kopčianska 16  851 01      Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 505/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/NCP/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenájom infor. ploch
Hodnota fakturovaného plnenia       180,00      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRE SENT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Súťažná 10  821 08          Bratislava
IČO: 35688513Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 506/12
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za pohonn.hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia    469,19         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Vlčie hrdlo 1  824 12    Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 507/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.23/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Práca technika
Hodnota fakturovaného plnenia   257,42          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Océ-Slovenská republika s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Kamenárska 5  821 04        Bratislava
IČO: 35869534Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 508/12
Prináleží k zmluve/objednávke 80/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Obnova 3D návštevy
Hodnota fakturovaného plnenia        172,80     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediatel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Prešovská 38/B  821 02                       Bratislava
IČO: 35859415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 509/12
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Skúška pož.signalizácie
Hodnota fakturovaného plnenia       127,46      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
            Hrachová 18D  821 05    Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 510/12
Prináleží k zmluve/objednávke 29/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia     808,97        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Prievozská 6/A  821 09             Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 512/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.120/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kancel.papier
Hodnota fakturovaného plnenia      239,68       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS-kancelárske potreby
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Radničné námestie 4  821 05          Bratislava
IČO: 17332354