Objednávky a faktúry jún 2012

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie ÁNO
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 126A/2012, 1.6.2012
Popis objednaného plnenia Stravné lístky
Hodnota objednaného plnenia 6 906,90  EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie NIE
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 127/2012, 5. 6. 2012
Popis objednaného plnenia Inzerát
Hodnota objednaného plnenia 86,40 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Juraj Noge
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profesia, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO: 35800861
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Juraj Noge
Funkcia vedúci ORISVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 128/2012     8.6.2012
Popis objednaného plnenia Vykonanie odbornej prehliadky a čistenie komínov
Hodnota objednaného plnenia .........60....... EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Gulika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupolevova 24, 851 01 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 129/2012   8.6.2012
Popis objednaného plnenia Rozšírenie kamerového systému
Hodnota objednaného plnenia .........460.. EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A-Team technics s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie ÁNO
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 130/2012, 12. 6. 2012
Popis objednaného plnenia Kancelársky tovar
Hodnota objednaného plnenia 243,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS – kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kubačova 10/A, 831 06 Bratislava
IČO: 17332354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 131/2012, 12.6.2012
Popis objednaného plnenia Certifikat quickssl
Hodnota objednaného plnenia 416,50  EUR s DPH
Garant objednávky Mikulas Kevely
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka  2A, 831 52, Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mikulas Kevely
Funkcia Veduci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 132/12 /14.6.2012
Popis objednaného plnenia Obnova predplatného MATHEO PATENT
Hodnota objednaného plnenia 600,- EUR s DPH
Garant objednávky Ľubomír Kucka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATHEO PATENT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
69 rue du Rouet, 130 08 Marseille, France
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ľubomír Kucka
Funkcia Informačný špecialistaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 133/2012, 14.6.2012
Popis objednaného plnenia Amazon Kindle Touch, Energy sistem Miltimedia Color Book 2074 Rubber Black
Hodnota objednaného plnenia 680,57  EUR s DPH
Garant objednávky Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Alza.sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 18, 821 09 Bratislava
IČO: 27082440
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie ÁNO
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 133A/2012, 15.6.2012
Popis objednaného plnenia Stravné lístky
Hodnota objednaného plnenia 184,80  EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 134/2012, 14.6.2012
Popis objednaného plnenia Evolve DPS E750
Hodnota objednaného plnenia 343,36  EUR s DPH
Garant objednávky Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sysnet s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 35886269
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 135
Popis objednaného plnenia Elektroinštalácia na reklamné panely
Hodnota objednaného plnenia 1072,55 EUR s DPH
Garant objednávky Martin Smeja
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elektro-Rác, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rímska 15, 900 31 Stupava
IČO: 36613932
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Martin Smeja
Funkcia  Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 136
Popis objednaného plnenia Nákup reklamných panelov
Hodnota objednaného plnenia 4706,40 EUR s DPH
Garant objednávky Martin Smeja
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Šorem, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šancová 20, 811 04 Stupava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Martin Smeja
Funkcia  Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 137
Popis objednaného plnenia Materiál na tlač vynálezu
Hodnota objednaného plnenia 1602,64 EUR s DPH
Garant objednávky Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BIBUS SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tmavská 31, 949 01 Nitra
IČO: 36534749
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Martin Smeja
Funkcia  Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky OKF/27/11/138/26.6.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka odbornej literatúry
Hodnota objednaného plnenia 306,75 EUR s DPH
Garant objednávky Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé Centrum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko  
Funkcia  Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky OKF/28/11/139/26.6.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka odbornej literatúry
Hodnota objednaného plnenia 17,56 EUR s DPH
Garant objednávky Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kníhkupectvo Martinus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obchodná 26, 811 06 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko  
Funkcia  Faktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 513/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.872  OKF/09/10/246
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis
Hodnota fakturovaného plnenia     0,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Klečakova 347  18021  Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 514/12
Prináleží k zmluve/objednávke 119/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 3x media
Hodnota fakturovaného plnenia     1204,84        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Slávičie údolie 6  811 02    Bratislava
IČO: 17321450Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 515/12
Prináleží k zmluve/objednávke O bj.109/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PVC dosky
Hodnota fakturovaného plnenia       214,84      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Typocon spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
              Šoltésovej  2  81108    Bratislava
IČO: 17322057Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 516/12
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTI/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Právne služby
Hodnota fakturovaného plnenia   232,00         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.Ján Pokorný
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Anenská 1  811 05            Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 517/12
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Monitoring medii
Hodnota fakturovaného plnenia       276,00      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STORIN spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Riazanská 57  831 03         Bratislava
IČO: 31319173Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 518/12
Prináleží k zmluve/objednávke 30/CVTI/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Najom nebyt priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia  142,00           EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Univerzitná 8215/1     010 26       Bratislava
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 519/12
Prináleží k zmluve/objednávke 76/OEH/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Odmena za poskyt.služby
Hodnota fakturovaného plnenia       5 609,60      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Delta security s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Nobelová 30         831 02               Bratislava
IČO: 35720972Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 520/12
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia    3 768,00         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
           Mlynské Nivy 44/a  825 11   Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 521/12
Prináleží k zmluve/objednávke 11/NCP/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PR servis
Hodnota fakturovaného plnenia     708,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Dankovského 14    811 03                 Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 522/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/20/12/112
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia   294.20,00          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Art Books s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Tomašikova 10/G  821 03          Bratislava
IČO: 36357430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 523/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/23/12/115
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia      15,40       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Anna Dekýšova
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Dolná Trnávka 94  966 21         Bratislava
IČO: 33995354Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 524/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.303/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 3-faz.cerpadlo...
Hodnota fakturovaného plnenia   270,62          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technology Solutions Bene Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Rúbanisko III.2804/7  984 03  Lučenec                   
IČO: 45245843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 526/12
Prináleží k zmluve/objednávke 55/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prekladka kamer.systemu
Hodnota fakturovaného plnenia  1 593,60           EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A-Team technics s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Miletičova 23  821 09       Bratislava
IČO: 35958456Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 527/12
Prináleží k zmluve/objednávke 27/CVTI/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Uprat.prace
Hodnota fakturovaného plnenia    2 083,28         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Pútnická 7583/82  841 06                      Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 528/12
Prináleží k zmluve/objednávke 18/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Obsluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia         520,80    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOMSUBYT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
 Trnavská cesta 67  821 04            Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 529/12
Prináleží k zmluve/objednávke 21/CVTI/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce)  Podpora funk.CREPČ
Hodnota fakturovaného plnenia   7 200,00          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Líščie údolie 59           Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 530/12
Prináleží k zmluve/objednávke 22/CVTI/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Podpora funk.Antiplag.systém
Hodnota fakturovaného plnenia     9 600,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Líčšie údolie 59 841 04          Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 531/12
Prináleží k zmluve/objednávke 68/OIT/07 obj.121/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Detekcia zavady pokladne
Hodnota fakturovaného plnenia   48,00          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EMtest-SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
  Jašíkova 2  821 03             Bratislava
IČO: 35741236Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 532/12
Prináleží k zmluve/objednávke 23/CVTI/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Podpora funk.CRZP
Hodnota fakturovaného plnenia      4 800,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Líščie údolie 59      841 04         Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 533/12
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) NIIT-podpor.služby
Hodnota fakturovaného plnenia    12404,16        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
           Hlinická 2/A  831 52        Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 534/12
Prináleží k zmluve/objednávke  Obj.105/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Sprac.tech.dokum.“žiarový lis“
Hodnota fakturovaného plnenia         760,00    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SolveMechanics s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
           Ticha 13  03401  Ružomberok
IČO: 36730025Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 535/12
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia         636,74    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Karadžičova 10     825 13                        Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 536/12
Prináleží k zmluve/objednávke Predpis 113/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KO
Hodnota fakturovaného plnenia     248,85        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavné mesto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
            Primacionálne nám.1  81499     Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 537/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba elektr.energia
Hodnota fakturovaného plnenia       39,46      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Čulenova 6  81647            Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 538/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.104/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Premeranie spotreby paliva
Hodnota fakturovaného plnenia        1627,20     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVDEKRA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
             Polianky 2834/19   841 01                  Bratislava
IČO: 31324797Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 539/12
Prináleží k zmluve/objednávke 180/cvtisr/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia        6 906,90     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Kálov 356    01001      Žilina                   
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 540/12
Prináleží k zmluve/objednávke telefonicky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Delič priestoru
Hodnota fakturovaného plnenia      0,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
spona s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Stará vajnorská 17 A 831 04         Bratislava
IČO: 46044256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 541/12
Prináleží k zmluve/objednávke 69/OIT/OT
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Blokovanie kariet
Hodnota fakturovaného plnenia       99,18      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EM CARD a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Bánovská cesta 7  01001  Žilina
IČO: 35812401Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 542/12
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za pohonn.hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia     404,39        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Vlčie hrdlo 1 824 12        Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 543/12
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Konzultacie,instalacia
Hodnota fakturovaného plnenia    99,60         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
          Prievozská 14/A  821 09    Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 544/12
Prináleží k zmluve/objednávke 24/EO/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Transakcie firem.kariet
Hodnota fakturovaného plnenia    579,23         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
diners club s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Námestie slobody 11  811 06          Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 545/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.4/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Udržba skenerov
Hodnota fakturovaného plnenia    378,55         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS IT SOLUTIONS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Einsteinova 11  851 01  Bratislava            
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 546/12
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za energie
Hodnota fakturovaného plnenia    496,22         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Čulenova 6  816 47        Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 547/12
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Faktur.služieb podla zmluvy
Hodnota fakturovaného plnenia   420,00          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
              Panenská 24  811 03        Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 548/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/8/12/47
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Odborna literatura
Hodnota fakturovaného plnenia   1538,14        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovart G.T.G.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
              Krupinská 4  852 99   Bratislava
IČO: 31346359Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 549/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.128/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kontrola acistenie komina
Hodnota fakturovaného plnenia   25,00     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Gulika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
              Tupolevova 24  851 01    Bratislava
IČO: 11884126Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 551/12
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za vodu
Hodnota fakturovaného plnenia   377,08       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
             Prešovská 48  826 46     Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 552/12
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výplatný stroj
Hodnota fakturovaného plnenia   0,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
              Partizánska cesta 9  975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 553/12
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výplatný stroj
Hodnota fakturovaného plnenia   0,00      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Partizánska cesta 9  975 99  Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 555/12
Prináleží k zmluve/objednávke 50/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Refakturácia dohod
Hodnota fakturovaného plnenia   390,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Centrum výskumu rastlinnej výroby
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
           Bratislavská 122   921 68    Piešťany
IČO: 42157005Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 557/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.125/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Odb.literatura
Hodnota fakturovaného plnenia   176,00          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Viera zavodská-N.NETCOM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
              Floriánske nám.     81107        Bratislava
IČO: 22658996Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 558/12
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za články
Hodnota fakturovaného plnenia   72,50       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
              Berliner strase 53  D-10713  Berlín
IČO: DE 226169987Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 559/12
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za články
Hodnota fakturovaného plnenia   302,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
           Berliner strase 53  D-10713  Berlín
IČO: DE226169987Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 560/12
Prináleží k zmluve/objednávke 7123/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kontrola zabez.systému
Hodnota fakturovaného plnenia   136,20      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ján Zámečník
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
             Kafendová 24  831 06       Bratislava
IČO: 11890118Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 564/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.128/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) občerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia   535,20       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUVICO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
              Tematínska 2    851 01     Bratislava
IČO: 32198231Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 566/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.130/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kanc.tovar
Hodnota fakturovaného plnenia   202,10   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS-kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
              Radničné nám.4 821 05      Bratislava
IČO: 17332354Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 567/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.44/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telefon Snom 300
Hodnota fakturovaného plnenia   298,68        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gratex International
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
            Galvaniho ul.17/C     821 04     Bratislava
IČO: 35743468Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 568/12
Prináleží k zmluve/objednávke 4-11/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenájom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia   71,00     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žlilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
              Univerzitná 8215/1  810 26       Bratislava
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 570/12
Prináleží k zmluve/objednávke TIB
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Faktur.článkov
Hodnota fakturovaného plnenia   7,50       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB/Technische informat.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
           Welfengarten 1B  30167  Hannover
IČO: DE2147931803Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 573/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/16/12/103
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia   480,15      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé centrum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Radlinského 9  812  37     Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 574/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/58/11/249
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia  38,94      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
malé centrum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Radlinského 9  812 37   Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 575/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/60/10/306
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia   25,79       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
malé centrum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Radlinského 9  811 07        Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 576/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/18/12/110
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia   462,91        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ELFA a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
              Park Komenského 7 040 01  košice
IČO: 31648410Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 577/12
Prináleží k zmluve/objednávke 48/PK/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Vyučtovanie poistného
Hodnota fakturovaného plnenia  10,100        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Chartis Europe S.A.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Palisády 29  81106     Bratislava
IČO: 36747912Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 578/12
Prináleží k zmluve/objednávke 129/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Rozšírenie CCTV
Hodnota fakturovaného plnenia   396,00          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A-Team technics s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Miletičova 23  821 09        Bratislava
IČO: 35958456Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 579/12
Prináleží k zmluve/objednávke 129/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Camera color
Hodnota fakturovaného plnenia   58,80         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A-team technics s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
             Miletičova 23 821 09        Bratislava
IČO: 35958456Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 580/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/15/2011/236
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis
Hodnota fakturovaného plnenia   140,50     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Filosofický ústav AV ČR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Jilská 361/1  110 00  Praha
IČO: 67985955Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 581/12
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenájom info.ploch
Hodnota fakturovaného plnenia   180,00      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRE SENT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Súťažná 10  821 08        Bratislava
IČO: 35688513Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 582/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/19/12/111
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) knihy
Hodnota fakturovaného plnenia   599,75      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PEMIC s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Padlých hrdinov 60  821 06    Bratislava
IČO: 35896931Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 583/12
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Elektr.pož.signalizácia
Hodnota fakturovaného plnenia   2175,26      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
          Hrachova 18/D  821 05     Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 584/12
Prináleží k zmluve/objednávke 730/CVTI/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia   10 261,18          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Univerzitná 8215/1  010 26  žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 585/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Salesianer Miettex s.r.o.
Hodnota fakturovaného plnenia  102,40  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Kopčianska 16  851 01      Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 586/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.41/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Instalácia pre Lync mobile
Hodnota fakturovaného plnenia   288,00      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gratex International a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Galvaniho ul.17/c  821 04     Bratislava
IČO: 35743468Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 587/12
Prináleží k zmluve/objednávke 29/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia   815,02       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Prievozská 6/A  821 09      Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 588/12
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za pohonn.hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia   466,11       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
             Vlčie hrdlo 1  82412  Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 589/12
Prináleží k zmluve/objednávke Clen.poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Clensky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia   975,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASTP Ofice
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Stationsweg 28A  2312 AV  Leiden
IČO: NL 808906975B01Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 590/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.108/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia   474,23    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Laser servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Lipova 3    900 81   Šenkvice
IČO: 35755989Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 591/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/14/11/42
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kniha
Hodnota fakturovaného plnenia   162,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nakladatelstvi Forum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Záhradnícka 46  821 08        Bratislava
IČO: 46490213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 592/12
Prináleží k zmluve/objednávke 48/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Mesačný pausal
Hodnota fakturovaného plnenia  708,00     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and partners,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Dankovského 14  811 03      Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 593/12
Prináleží k zmluve/objednávke 134/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Evolve DPS E750
Hodnota fakturovaného plnenia   343,34      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sysnet s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
          J.poničana 13  841 07  Bratislava
IČO: 35886269Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 594/12
Prináleží k zmluve/objednávke 56/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundácia
Hodnota fakturovaného plnenia   566,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.06.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Konšantína Filosofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Trieda A.Hlinku 1  949 74  Nitra
IČO: 00157716