Objednávky a faktúry júl 2012

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 140/ 3.7.2012
Popis objednaného plnenia iAnkety.sk profesionálne + dotazníky
Hodnota objednaného plnenia 55 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Solid Data SIA LV 40003653787
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stabu Street 25-35, Riga, Latvia
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Michal Sliacky
Funkcia Vedúci oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 142/3.7.2012
Popis objednaného plnenia letenky
Hodnota objednaného plnenia 391,52 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ETN Slovakia, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupého 23 / A
831 01 Bratislava – Nové mesto 37
IČO: 31379508
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 143/2012, 9.7.2012
Popis objednaného plnenia Samsung galaxy S3
Hodnota objednaného plnenia 558  EUR s DPH
Garant objednávky Mikulas Kevely
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem computers s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42, 851 01, Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mikulas Kevely
Funkcia Veduci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 144/OKF/27/12
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 1130,27 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
SjF STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie ÁNO
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 144A/2012,10.7.2012
Popis objednaného plnenia Stravovacie poukážky
Hodnota objednaného plnenia 6 949,80 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 145/OKF/28/12
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 164,16 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kníhkupectvo ART BOOKS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava 2
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 146/OKF/29/12
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 176,84 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Grada Slovakia, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 29, 811 08 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 147/OKF/30/12
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 595,26 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PEMIC, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 148/OKF/31/12
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 192,80 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elfa, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park Komenského 7, 040 01 Košice
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 149/OKF/32/12
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 17,00 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nakladatelství FORUM, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Březince 14, 150 00 Praha 5
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 150/OKF/33/12
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 45,62 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Allan Michna - INFORM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štúrovo námestie 1, 010 01 Žilina
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 151/OKF/34/12
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 13,40 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Kníhkupectvo PACI
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
FMFI UK, Mlynská dolina, 042 48 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 152/OKF/35/12
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 30,52 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PriF UK, Kníhkupectvo Dekýšová
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 154/16/7/2012
Popis objednaného plnenia Dotlač letákov
Hodnota objednaného plnenia 247,70 € s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fotografik s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava
IČO: 35972378
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Harachová
Funkcia Ved. odd. informačnej podpory TTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 154/A  / 16.7. 2012
Popis objednaného plnenia Konzultácie EKOS
Hodnota objednaného plnenia cca 80EUR s DPH
Garant objednávky Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
 
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
                                                                               Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
IČO:                                                                       31355374
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Dáša Kissová
Funkcia Veduca EHOVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 155/OKF/36/12 /17.7.2012
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 61,70 EUR s DPH
Garant objednávky Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vydavateľstvo SLOVART
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 10, 830 00 Bratislava 3
IČO: 17311462
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia akvizičný pracovník OKFVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 156/OKF/37/12 /17.7.2012
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 21,88 EUR s DPH
Garant objednávky Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vydavateľstvo Príroda, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koceľova 17, 821 08 Bratislava 2
IČO: 35787147
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia akvizičný pracovník OKFVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 157/OKF/38/12 /17.7.2012
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 98,80 EUR s DPH
Garant objednávky Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karpatská 7, 811 05 Bratislava 1
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia akvizičný pracovník - OKFVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie NIE
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 158/2012, 18.7.2012
Popis objednaného plnenia Drogistický tovar
Hodnota objednaného plnenia 749,02 EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIBRA RBK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373532
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 159/12 /19.7.2012
Popis objednaného plnenia Nákup Infoboardov – 5 ks.
Hodnota objednaného plnenia 928,80 EUR s DPH
Garant objednávky Fisterová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Result reklamná agentúra, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlavná 80, 040 01 Košice
IČO: 36189740
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Agáta Fisterová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie ÁNO
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 160/2012, 23. 7. 2012
Popis objednaného plnenia Kancelársky tovar
Hodnota objednaného plnenia 611,14 EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS – kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kubačova 10/A, 831 06 Bratislava
IČO: 17332354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 163/OKF/12 /26.7.2012
Popis objednaného plnenia Prístup do kolekcie e-kníh SAFARI Tech Bokks Online
Hodnota objednaného plnenia 5 160 EUR s DPH
Garant objednávky Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko  
Funkcia  Faktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 561/2012
Prináleží k zmluve/objednávke 107/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Za prenájom prístupovej komunikácie k budove.
Hodnota fakturovaného plnenia   977,62       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.7.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VUIS – Cesty
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Lamačská cesta 8,  811 04 Bratislava
IČO: 17310229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 595/12
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Právne služby
Hodnota fakturovaného plnenia   232,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.Juraj Pokorný
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Anensaá 1  811 05       Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 596/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/24/12/116
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia   90,25    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEDA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Dúbravská cesta 9   845 35    Bratislava
IČO: 00166758Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 598/12
Prináleží k zmluve/objednávke 48/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Služby technika
Hodnota fakturovaného plnenia   238,98       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milan Bojnanský
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
  Janka Alexyho 11  841 01         Bratislava
IČO: 40961478Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 599/12
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Tematický monitoring
Hodnota fakturovaného plnenia   276,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STORIN spol.a.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Riazanská 57  831 03   Bratislava
IČO: 31319173Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 600/12
Prináleží k zmluve/objednávke 717/EO/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia   3768,00  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
          Mlynské Nivy 44/a  825 11        Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 601/12
Prináleží k zmluve/objednávke 31/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Servisné práce
Hodnota fakturovaného plnenia   54,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STOPKRIMI s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Martina Rázusa 23/A  010 01 Žilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 602/12
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Danové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia   1440,00         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Vilia Kupec
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Kapitulská 18  917 01  Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 603/12
Prináleží k zmluve/objednávke 3/OH/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Central.ochrana
Hodnota fakturovaného plnenia   197,17        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3..07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JAZASPOL,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Zvolenská 35  821 09        Bratislava
IČO: 35941863Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 604/2012
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.140
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prof.dotazniky...
Hodnota fakturovaného plnenia   55,00    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
solid Data SIA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Stabu street 25-35,    Riga   Latvia
IČO: -Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 605/12
Prináleží k zmluve/objednávke 36/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Popl. za poskyt.služieb
Hodnota fakturovaného plnenia   57,00          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RIMI- SK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
          Skalická cesta 17  831 02  Bratislava
IČO: 35763329Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 607/12
Prináleží k zmluve/objednávke 66/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Refaktur.nákladov
Hodnota fakturovaného plnenia   3300,00      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt A.S.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Karpatská 7  811 05  Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 608/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.126/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výmena napat.rele
Hodnota fakturovaného plnenia   254,40     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 09.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Phoenix Zeppelin
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Zvolenská cesta 14605/50      974 05    Banská Bystrica
IČO: 31579710Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 609/12
Prináleží k zmluve/objednávke 113/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PREDPIS
Hodnota fakturovaného plnenia   199,08       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 09.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavné mesto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Primacionálne námestie 1  814 99    Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 610/12
Prináleží k zmluve/objednávke 776/OEH/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poskytnute služby
Hodnota fakturovaného plnenia   5609,60       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 09.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Delta security s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
          Nobelova 30    831 02      Bratislava
IČO: 35720972Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 611/12
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za energie
Hodnota fakturovaného plnenia   779,35      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 09.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a,s,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Čulenova 6  816 47    Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 612/12
Prináleží k zmluve/objednávke 778/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za energie
Hodnota fakturovaného plnenia  39,46       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 09.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Čulenova 6  816 47  Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 613/12
Prináleží k zmluve/objednávke 18/OHT/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Obsluha plyn.kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia   504,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 09.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOMSUBYT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Trnavská cesta 67  821 04        Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 614/12
Prináleží k zmluve/objednávke 143/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Samsung galaxy..
Hodnota fakturovaného plnenia   558,00      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem computers spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Panonska cesta 42  851 01      Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 615/12
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za pohon.hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia   362,73      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Vlčie hrdlo 1  82412      Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 616/12
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za elektr.
Hodnota fakturovaného plnenia   595,56  EUR
Dátum doručenia faktúry 12.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Čulenova 6  816 47     Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 617/12
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia   638,86    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
  Karadžičova 10  825 13   Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 618/12
Prináleží k zmluve/objednávke 127/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenajom cesty
Hodnota fakturovaného plnenia   977,62     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VUIS-cesty
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Lamačská cesta 8  811 04    Bratislava
IČO: 17310229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 619/12
Prináleží k zmluve/objednávke 69/OIT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Blok.kariet
Hodnota fakturovaného plnenia   99,18    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EM CARD a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Banovská cesta 7  01001  Žilina
IČO: 35812401Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 620/12
Prináleží k zmluve/objednávke  
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Registrac.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia   350,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
I Paradigms
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      6-8 Charlotte Square  NE1 4XF   United kingdom
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 621/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenájom info.ploch
Hodnota fakturovaného plnenia   180,00     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRE SENT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Súťažná 10  821 08    Bratislava
IČO: 35688513Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 622/12
Prináleží k zmluve/objednávke 180/CVTISR  /2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia   6949,80    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VAŠA Slovensko s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Račianské Mýto 1/B   831 02   Bratislava
IČO: 35683813Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 623/12
Prináleží k zmluve/objednávke  
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia   391,52       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ETN Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Tupého 23/A  831 01    Bratislava
IČO: 31379508Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 624/12
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Servisný zásah....
Hodnota fakturovaného plnenia   420,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Panenská 24  811 03    Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 626/12
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výplatný stroj
Hodnota fakturovaného plnenia   0,00    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Partizánska cesta a.s. 975  99       Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 627/12
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výplatný stroj
Hodnota fakturovaného plnenia   0,00      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Partizánska cesta 9  975 99     Bratislava
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 628/12
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kontrola pož.signalizácie
Hodnota fakturovaného plnenia   127,46    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Hrachová 18/D  821 05     Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 629/12
Prináleží k zmluve/objednávke 27/CVTI/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Uprat.služby
Hodnota fakturovaného plnenia   2083,28    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Pútnická 7583/82  841 06   Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 630/12
Prináleží k zmluve/objednávke 56/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundácia
Hodnota fakturovaného plnenia   566,00     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Konštantína Filosofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Trieda A.Hlinku 1  949 74  Nitra
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 631/12
Prináleží k zmluve/objednávke c.obj.18/2012 CDA-2004-SK-01
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Lit.EU
Hodnota fakturovaného plnenia   350,00    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
publications Office
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        2,rue Mercier  L-2985  Luxembourg
IČO: LU690019005000275000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 632/12
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za stočné
Hodnota fakturovaného plnenia   352,13    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Prešovská 48  826 46     Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 633/12
Prináleží k zmluve/objednávke MMVS-TIB
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Preklad článkov
Hodnota fakturovaného plnenia   21,00     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB technische Informationsbibliothek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Postfach 6080  30060  Hannover
IČO: De 214931803Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 634/12
Prináleží k zmluve/objednávke MMVS-subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Preklad článkov
Hodnota fakturovaného plnenia  369,50     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Berliner strase 53  D-10712  Berlín
IČO: DE 226169987Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 635/12
Prináleží k zmluve/objednávke MMVS-sibito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Preklad článkov
Hodnota fakturovaného plnenia   277,00    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Berliner Strase 53  D-10713  berlín
IČO: DE 226169987Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 637/12
Prináleží k zmluve/objednávke 30/CVTI/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia   6332,68    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Univerzitná 8215/1  010 26  Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 638/12
Prináleží k zmluve/objednávke 30/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenájom nebyt,priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia   10579,54     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Univerzitná 8215/1  010 26   Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 639/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.330/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis
Hodnota fakturovaného plnenia   12,00     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ˇUstav stavebníctva a architektúry
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Dúbravská cesta 9  845 03    Bratislava
IČO: 00166566Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 640/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/29/12/187
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) knihy
Hodnota fakturovaného plnenia   189,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVART-G.T.G. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Krupinská 4  852  99    Bratislava
IČO: 31346359Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 641/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/10/11/26
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) knihy
Hodnota fakturovaného plnenia   136,62       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVART-G:T:G.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Krupinská 4   852  99    Bratislava
IČO: 31346359Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 642/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/30/11/100
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) knihy
Hodnota fakturovaného plnenia  75,35    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVART-G.T.G.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Krupinská 4  852  99  Bratislava
IČO: 31346359Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 643/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/29/12/146
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) knihy
Hodnota fakturovaného plnenia   118,83      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GRADA Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Moskovská 29       811 08    Bratislava
IČO: 31346103Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 644/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenájom rohožiek
Hodnota fakturovaného plnenia   102,40      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Kopčianska 16  851 01  Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 645/12
Prináleží k zmluve/objednávke 645/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis
Hodnota fakturovaného plnenia   0,00      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Klečákova 347  180 21  Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 646/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/31/12/148
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia  200,00     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elfa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Park Komenského 7   040 01    Košice
IČO: 31648410Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 647/12
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia   600,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Proton Europe
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Rue Egmont 5  B 100 Brusels
IČO: Be 0880.068.132Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 648/2012
Prináleží k zmluve/objednávke 73/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výstava  Jozefa Murgaša
Hodnota fakturovaného plnenia   40  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.7.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Národní filmový archív
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Malešická 12, 130 00 Praha 3, Česká Republika
IČO: VAT : CZ00057266Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 652/2012
Prináleží k zmluve/objednávke Obj: OKF/38/12/157
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) knihy
Hodnota fakturovaného plnenia   98,80       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.7.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.s. – oz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Zimná 8,  811 05 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 653/2012
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/21/12/113
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Knihy
Hodnota fakturovaného plnenia   176,81       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
  Nám. Slobody 17,  811 06 Bratislava     
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 657/2012
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/27/12/144
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Knihy
Hodnota fakturovaného plnenia   271,62       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Nám. Slobody 17, 811 06    Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 658/2012
Prináleží k zmluve/objednávke Obj:  158/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Drogistický tovar
Hodnota fakturovaného plnenia   749,02   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Libra RBK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Salvova 3, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 660/2012
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/28/12/145
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Knihy
Hodnota fakturovaného plnenia   165,17       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Art Books, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Tomášikova 10/G, 821 03    Bratislava
IČO: 36357430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 661/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.160/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kancel.potreby
Hodnota fakturovaného plnenia   611,15    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.07.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Radničné námestie 4  821 05  Bratislava
IČO: 17332354Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 662/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.133/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Elektr.citacka
Hodnota fakturovaného plnenia   680,57       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
alza.cz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Jateční 33a 170 00 Praha
IČO: 27082440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 666/12
Prináleží k zmluve/objednávke 48/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PR servis
Hodnota fakturovaného plnenia   708,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Dankovskeho 14  811 03     Bratislava
IČO: 46039317