Objednávky a faktúry január 2012

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve Nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 1 / 4. 1. 2012
Popis objednaného plnenia Kuriérske služby
Hodnota objednaného plnenia 42,00 EUR s DPH
Garant objednávky Robert Sabaka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, a. s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica/Expresné služby, Bojnická 14
832 02 Bratislava
IČO: 36631124
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vlasta Šelmeciová
Funkcia Asistentka PKVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 10 / 18.1.2012
Popis objednaného plnenia programátorske práce k učt.závierke za rok 2011
Hodnota objednaného plnenia cca 60 EUR s DPH
Garant objednávky Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
 Vema  s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
IČO:  31355374
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Dáša Kissová
Funkcia Veduca EHOVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve 84/PK/2009
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 11 / 19. 1. 2012
Popis objednaného plnenia Ročná aktualizácia; udržiavanie systému
Hodnota objednaného plnenia 72 210,03 EUR bez DPH
Garant objednávky Robert Sabaka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MULTIDATA Praha, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šircova 202, 196 00 Praha 9, Česká republika
IČO: 25611747
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Zuzana Borgulová
Funkcia Finančná manažérka NISPEZVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve Nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 12 / 20.1.2012
Popis objednaného plnenia 15 kusov Corsair flash mini disc 8GB USB 2.0
Hodnota objednaného plnenia 171 EUR s DPH
Garant objednávky Marcina
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
 Agem computers
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO:  35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Pavol Marcina
Funkcia Vedúci digitalizačného pracoviskaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 14/12 / 26.1.2012
Popis objednaného plnenia Výroba skrinky
Hodnota objednaného plnenia 315.- Eur s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MP Stolárstvo – Marián Pavlov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ukrajinská 1, 831 02 Bratislava
IČO: 37500121
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 15/12 / 26.1.2012
Popis objednaného plnenia Oprava riadenia dieselagregátu
Hodnota objednaného plnenia 460.- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Phoenix Zeppelin , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 31579710
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 16 / 26.1.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka databázy
Hodnota objednaného plnenia 7387,00 EUR bez DPH
Garant objednávky Tejedyová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečákova 347, 180 21 Praha 9
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrea Tejedyová
Funkcia Vedúca oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 17 / 30.1.2012
Popis objednaného plnenia Spracovanie technickej dokumentácie k vynálezu ÚACh SAV
Hodnota objednaného plnenia 1390,- EUR s DPH
Garant objednávky Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
solveMechanics s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tichá 13, 034 01 Ružomberok
IČO: 36 730 025
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ľubomír Bilský
Funkcia vedúci kancelárie riaditeľaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 18/23.1.2012
Popis objednaného plnenia Predplatné časopisov na r.2012
Hodnota objednaného plnenia 15860 EUR bez DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
 
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
2, Rue Mercier, L-2985 Luxembourg
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Tlstovičová Jana, PhDr.
Funkcia Vedúca kancelárie Úradu pre publikácieVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve ÁNO
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 1A/2012, 9.1.2012
Popis objednaného plnenia Stravovacie poukážky
Hodnota objednaného plnenia 5 527,50 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 2 / 10.01.2012
Popis objednaného plnenia školenie
Hodnota objednaného plnenia 432 EUR s DPH
Garant objednávky Patrícia Stanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Academy X, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 27/B
IČO: 44 809 468
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 3 / 10.1.2012
Popis objednaného plnenia Servis expanzomatu
Hodnota objednaného plnenia 120.- EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Reflex SK , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rakovo, 038 42 Príbovce
IČO: 36369934
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve Nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 4 / 12.1.2012
Popis objednaného plnenia White background plate 54, katal. č. 1060013445
Hodnota objednaného plnenia 378,54 EUR s DPH
Garant objednávky Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
 Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 11, 851 01 Bratislava
IČO:  45650276
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Pavol Marcina
Funkcia Vedúci digitalizačného pracoviskaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 5 / 13.1.2012
Popis objednaného plnenia Xeroxový papier A4
Hodnota objednaného plnenia 1 130,- EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OCÉ- Slovenská republika, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kamenárska 5, 821 04 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 6/2012           13.1.2012
Popis objednaného plnenia Odborná skúška podľa vyhl. 508/2009 Z.z.
Hodnota objednaného plnenia ..........756.-..... EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Schindler výťahy a eskalátory , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 31402828
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 7 / 17.1.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka knihy
Hodnota objednaného plnenia 104,50 EUR s DPH
Garant objednávky Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kníhkupectvo Art Books
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
IČO: 36357430
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve Nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 8 / 2012, 17.1.2012
Popis objednaného plnenia Cartridge IJ35/40/45/50/60 Blue
Hodnota objednaného plnenia 336,- EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EVROFIN Int. spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
IČO: 4020241192
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 9 / 2012
Popis objednaného plnenia Brief Couching
Hodnota objednaného plnenia 2 000,00 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kalužáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PhDr. Klára Giertliová - ASP Harmonic
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
THK 34, Banská Bystrica
IČO: 30562023
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Prof. RNDr. Ján Turňa
Funkcia riaditeľFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1/12
Prináleží k zmluve/objednávke 364/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Diaľničné nálepky
Hodnota fakturovaného plnenia 566,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 02.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ČESMAD Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Levická 1, Bratislava
IČO: 30779553Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 10/12
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTI SR/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Centralizovaná ochrana - Jozefská
Hodnota fakturovaného plnenia  197,17 EUR 
Dátum doručenia faktúry 03.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JAZASPOL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zvolenská 35, Bratislava
IČO: 35941863Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 12/12
Prináleží k zmluve/objednávke 27/CVTI SR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Upratovacie a čistiace práce v budove.
Hodnota fakturovaného plnenia   2 083,28  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 04.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82  841 06  Bratislava
IČO:   36 688 843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 13/12
Prináleží k zmluve/objednávke 66/CVTI SR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zimná údržba objektov 12/2011
Hodnota fakturovaného plnenia 2938,80
Dátum doručenia faktúry 04.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mapeka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 82, Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 14/12
Prináleží k zmluve/objednávke  
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Fakturácia prác na zaklade zmlúv o posk.tech.podpory.
Hodnota fakturovaného plnenia 5940,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 04.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A   831 52   Bratislava
IČO:   36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 144/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Spotreba el.energie
Hodnota fakturovaného plnenia 39,46       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Čulenova 6   816 47    Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 15/12
Prináleží k zmluve/objednávke 72/PK/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Fakturácia softvéru
Hodnota fakturovaného plnenia 79 740,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ADINIS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jánošíkova 822/21  917 01  Tranava
IČO:   44874065Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 16/12
Prináleží k zmluve/objednávke 74/PK/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Softvér Ex Prof
Hodnota fakturovaného plnenia 69 0780 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 05.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ADINIS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jánošíkova 822/21 917 01  Trnava
IČO:   44874065Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 18/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKF/75/11/347
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia 270,67   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
pemic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Padlých hrdinov 60   821 06  Bratislava
IČO: 35896931Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2/12
Prináleží k zmluve/objednávke Storno faktúry
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Oprava kopírky
Hodnota fakturovaného plnenia  2764,24 EUR 
Dátum doručenia faktúry 02.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OCÉ SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Storno faktúry
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 20/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/20/2011/242
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Knihy
Hodnota fakturovaného plnenia 33,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IMediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorská 137    831 04     Bratislava
IČO:   35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 21/12
Prináleží k zmluve/objednávke 18/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Obsluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 520,80  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 05.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Miloš Danada-DOMSUBYT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavská cesta 67   821 04  Bratislava
IČO:   34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 22/12
Prináleží k zmluve/objednávke Zo dna 04.1.2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Databázy Emerald Management
Hodnota fakturovaného plnenia 4,212  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 09.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
emerald Group publishing Limited
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
 
IČO: Howard House,wagon Lane,Bingley,United kingdomVšeobecné údaje
Evidenčné číslo 23/12
Prináleží k zmluve/objednávke predpis
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Komunálny odpad
Hodnota fakturovaného plnenia 199,08  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 09.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavné mesto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primacionálne námestie1 814 99  Bratislava
IČO:   00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 24/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenájom rohožiek
Hodnota fakturovaného plnenia 99,30  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 09.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianska 16 851 01 Bratislava
IČO:   31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 25/12
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTI SR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Úhrada poplatkov za tel.
Hodnota fakturovaného plnenia 571,67  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 09.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 10 825 13  Bratislava
IČO:   35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 27/12
Prináleží k zmluve/objednávke  
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Mesačný paušál za PC servis 12/2011
Hodnota fakturovaného plnenia 648,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 09.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and partners,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dankovského 14  811 03  Bratislava
IČO:   46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 28/12
Prináleží k zmluve/objednávke 303/16.11.2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Demontáž a montáž,oprava,doprava a rež.náklady na elektromotor
Hodnota fakturovaného plnenia 421,60  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 09.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technology Solutions Bene Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III..2804/7  984 03 Lučenec
IČO:   45245843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 29/12
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Úhrada paliva
Hodnota fakturovaného plnenia 87,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 824 12  Bratislava
IČO:   313228832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 3/12
Prináleží k zmluve/objednávke 167/CVTI SR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telefónne poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 1465,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 02.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 6/A, Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 31/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uhrada el.energie
Hodnota fakturovaného plnenia 131,38  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 816 47  Bratislava
IČO:   36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 32/12
Prináleží k zmluve/objednávke  
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Úhrada transakcií fir.kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 3131,91  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners Club CS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody 11 811 06  Bratislava
IČO:   35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 33/12
Prináleží k zmluve/objednávke 53/PK/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poskytovanie konzul.a porad.služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 4 628,25   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
leadership Consulting Group,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jokaiho 30  821 06   Bratislava
IČO:   36786012Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 34/12
Prináleží k zmluve/objednávke 66/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poskytovanie konzut.a porad.služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 1 476,75   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Leadership Consulting Group,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jókaiho 30  82106   Bratislava
IČO:   36786012Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 37/12
Prináleží k zmluve/objednávke 180/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 5 527,50   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VAŠA Slovensko s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianske mýto 1/B  831 02   Bratislava
IČO:   35683813Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 38/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj./75/11/347/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) knihy
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Knihcentrum.sk s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Padlých hrdinov 60    821 06     Bratislava
IČO:   45704881Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 39/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.365
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zálohova platba za dodávku telefonu
Hodnota fakturovaného plnenia 154,90   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HTK Mobile s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Záhradnícka 151    821 08   Bratislava
IČO:   35948957Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 4/12
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTI SR/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Právne služby
Hodnota fakturovaného plnenia  232,00 EUR 
Dátum doručenia faktúry 02.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr. Pokorný J.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská č. 1, Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 40/12
Prináleží k zmluve/objednávke MMVS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Fakturácia za clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 157,00  s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner Strasse 53   D-10713  Berlín
IČO:   DE 226169987Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 41/12
Prináleží k zmluve/objednávke MMVS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Fakturácia článkov
Hodnota fakturovaného plnenia 377,00    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strasse 53  D-10713  Berlín
IČO:   DE226169987Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 42/12
Prináleží k zmluve/objednávke 107/CVTI/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Uživanie pozemku
Hodnota fakturovaného plnenia  977,62   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VUIS Cesty spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 8  811 04    Bratislava
IČO:   17310229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 44/12
Prináleží k zmluve/objednávke 359/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava
Hodnota fakturovaného plnenia  687,10   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Oce-Slovenská republika s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kamenárska 5   821 04    Bratislava
IČO:   35869534Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 46/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.4a
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za letenku
Hodnota fakturovaného plnenia 320,46   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
lacneletenky.sk-CK MALKO POLO,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám.M.R.Štefánika 936/38  90701  Myjava
IČO:   36324175Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 47/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.5/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Wop 512 standart
Hodnota fakturovaného plnenia 1 129,20   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Océ-Slovenská republika s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kamenárska 5    821 04     Bratislava
IČO:   35869534Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 48/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.315/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kniha
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ARES spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Banselova 4    824 01    Bratislava
IČO:   31363822Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 49/12
Prináleží k zmluve/objednávke 84/PK/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) IEEE IET Elektronic Library
Hodnota fakturovaného plnenia 302 740,47    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.01. 2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Minerva Ebsco
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz-Kock Str.9  A-1210  Wien
IČO:   14893203Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 5/12
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTI SR/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Bezpečnostné služby
Hodnota fakturovaného plnenia  5609,11 EUR 
Dátum doručenia faktúry 03.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Delta  Security s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova č. 30, Bratislava
IČO: 35720972Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 51/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKF/83/11/363
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 7 ks.knih
Hodnota fakturovaného plnenia 212,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elfa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9     042 00  Košice
IČO:   31648410Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 52/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.7/2011/226/OKF
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Predplatné časopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 32,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOZ Marketing Services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Holečkova 29   15095   Praha
IČO:   48117706Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 53/12
Prináleží k zmluve/objednávke 75/PK/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Softvér InDelFinder
Hodnota fakturovaného plnenia 74 700,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ADINIS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jánošíková 822/21  91701  Trnava
IČO:   448744065Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 54/12
Prináleží k zmluve/objednávke 30/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 6 332,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Źilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1  010 26   Žilina
IČO:   00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 55/12
Prináleží k zmluve/objednávke 30/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Fakturácia nebyt.priestorov. 
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1  01026  Žilina
IČO:   2020677824Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 56/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.242
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis
Hodnota fakturovaného plnenia      0,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-Kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Vajnorská 137   831 04     Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 57/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Užívanie elektron.portálu.
Hodnota fakturovaného plnenia 1 990,00  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Webiz s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
ČSA 8   036 01  Martin
IČO:   336838411Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 58/12
Prináleží k zmluve/objednávke 83/OIT/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Fakturácia služieb  HotLine,Servisný zásah,Kontrola, údržba IS Fabasoft január 2012
Hodnota fakturovaného plnenia 420,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
 Panenská 24  811 03   Bratislava
IČO:   35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 59/12
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 60 ks licencií fabasoft components
Hodnota fakturovaného plnenia 3 240,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panenská 24     811 03   Bratislava
IČO:   35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 60/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKF/10/11/26
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Produkcion to Semiconductor Nanomateria
Hodnota fakturovaného plnenia 111,57   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovart-G.T.G. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krupinská 4   852 99   Bratislava
IČO:   31346359Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 61/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKF/81/11/361/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Corporate finance,Maths across the curriculum,JACARD:STAT SCIENCES 5TH ED
Hodnota fakturovaného plnenia  173,65   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovart- G.T.G. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krupinská 4  852 99   Bratislava
IČO:   31346359Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 64/12
Prináleží k zmluve/objednávke 30/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Fakturácia nebytových priestorov 1.12.2011-31.12.2011
Hodnota fakturovaného plnenia 9 691,25   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1   010 26 Žilina
IČO:   00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 65/12
Prináleží k zmluve/objednávke 69/OIT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Spracovanie blokovania kariet
Hodnota fakturovaného plnenia  99,18   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EM CARD a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bánovská cesta 7  01001  Žilina
IČO:   35812401Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 66/12
Prináleží k zmluve/objednávke 19/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenájom infor.ploch
Hodnota fakturovaného plnenia 180,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pre Sent,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Súťažná 10  821 08  Bratislava
IČO:   151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 67/12
Prináleží k zmluve/objednávke  
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 3 ks.časopisu „Computing and Informatics“
Hodnota fakturovaného plnenia 90,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústav informatiky SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9  845 07 Bratislava
IČO:   17055555Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 68/12
Prináleží k zmluve/objednávke -
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zálohové listy
Hodnota fakturovaného plnenia     0,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Electron plus,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Palkovičová 11    82108       Bratislava
IČO: 45291853Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 69/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.180/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné listky
Hodnota fakturovaného plnenia      39,60,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Edenred Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Karadžičova 8, P.O.Box 21  820 15    Bratislava
IČO: 31328695Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 7/12
Prináleží k zmluve/objednávke 31/CVTI SR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Servisné práce a odborná skúška
Hodnota fakturovaného plnenia 54,00 EUR 
Dátum doručenia faktúry 03.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STOPKRIMI - SK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M. Rázusa 23/A, Žilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 70/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.8/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) InkJet cartrige
Hodnota fakturovaného plnenia  336,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Evrifin Int.spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Heyduková 12  811 08   Bratislava
IČO:   44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 71/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.12/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Corsair Flash mini disk
Hodnota fakturovaného plnenia 171,00  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem computers
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
PPanónska 42  851 01  Bratislava
IČO:   35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 72/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.320
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia     0,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Media servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Pacerická 2773/1  193 00    Praha
IČO: 25773801Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 73/12
Prináleží k zmluve/objednávke 47/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Fakturácia telef.
Hodnota fakturovaného plnenia 200,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 6/A  821 09    Bratislava
IČO:   35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 74/12
Prináleží k zmluve/objednávke 73/PK/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Softvér Logit
Hodnota fakturovaného plnenia 74 700,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ADINIS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jánošíkova  822/21  91701  Trnava
IČO:   44874065Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 75/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.340/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Servis kotlov...
Hodnota fakturovaného plnenia 506,40   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Regulaterm Control s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vyšehradska 4   851 06   Bratislava
IČO:   45992371Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 76/12
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Fakturácia systemu pož.signalizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18/D   821 05     Bratislava
IČO:   31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 77/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.242
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis
Hodnota fakturovaného plnenia   0,00          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-Kappa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Vajnorská 137  831 04         Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 78/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKF/71/294/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kniha
Hodnota fakturovaného plnenia 26,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Art Books s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomašikova 10/G   821 03  Bratislava
IČO:   36357430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 79/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKF/12/7/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) publikacia
Hodnota fakturovaného plnenia 104,50   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Art Books,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomašikova 10/G   821 03   Bratislava
IČO:   36357430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 8/12
Prináleží k zmluve/objednávke 17/CVTI SR/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zemný plyn
Hodnota fakturovaného plnenia  3768,00 EUR 
Dátum doručenia faktúry 03.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/A č. 30, Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 80/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.9/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kurz Brief Coaching PURE
Hodnota fakturovaného plnenia 2000,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Klára Giertliová-ASP Harmonic
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
THK 34   974  04  Banská Bystrica
IČO:   30562023Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 81/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Vyučtovanie spotreby
Hodnota fakturovaného plnenia 4,93   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6  816 47   Bratislava
IČO:   36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 82/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Vyučtovanie spotreby
Hodnota fakturovaného plnenia 259,91   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia,a.s. .
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6   816 47   Bratislava
IČO:   35823551Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 83/12
Prináleží k zmluve/objednávke 84/PK/2009obj.11/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poplatky za služby
Hodnota fakturovaného plnenia 72 210,03  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MULTIDATA Praha s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šircova 202   196 00   Praha
IČO:   25611747Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 84/12
Prináleží k zmluve/objednávke 167/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Fakturácia telefon.hovorov
Hodnota fakturovaného plnenia  284,02   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozska 6/A   821 09   Bratislava
IČO:   35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 85/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.247/2011  záloh.fa
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Predplatné časopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám.T.G.Masaryka 275  762 72  Zlín
IČO:   -Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 88/12
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kreditovací poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 144,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Evrofin int.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Heydukova 12  811 08       Bratislava
IČO: 44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 89/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.339/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Servis regulátoru prívodu plynu
Hodnota fakturovaného plnenia 195,60   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP servis a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oslobodenia 50   901 01   Malacky
IČO:   34135774Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 9/12
Prináleží k zmluve/objednávke 36/CVTI SR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Centralizovaná ochrana – DC VaV  Žilina
Hodnota fakturovaného plnenia 57,00 EUR 
Dátum doručenia faktúry 03.01.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RIMI - SK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skalická cesta 17, Bratislava
IČO: 35763329