Objednávky a faktúry február 2012

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 13 / 3.2.2012
Popis objednaného plnenia Tonery
Hodnota objednaného plnenia 8 611,- EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIBRA RBK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373532
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 19 / 2.2.2012
Popis objednaného plnenia Uzavretie učt.obdobia roku 2011 a prevod dát do r.2012
Hodnota objednaného plnenia cca 126 EUR s DPH
Garant objednávky Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
 
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
                                                                               Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
IČO:                                                                       31355374
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Dáša Kissová
Funkcia Veduca EHOVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve ÁNO
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 19A/2012, 1.2.2012
Popis objednaného plnenia Stravovacie poukážky
Hodnota objednaného plnenia 6 840,90 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Edenred Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 31328695
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 20 / 2.2.2012
Popis objednaného plnenia Videozaznam z konferencie MZDY a ERSONALISTIKA 2012
Hodnota objednaného plnenia cca 38,40 EUR s DPH
Garant objednávky Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
 
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
                                                                               Rustaveliho 19, 831 06 Bratislava
IČO:                                                                        36670251
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Elena Drexlerova
Funkcia Mzdová úctovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 21 / 6.2.2012
Popis objednaného plnenia Kúpa 2x hdd do servera
Hodnota objednaného plnenia 283,2  EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem computers
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42 , 851 01 Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mikuláš Kevély
Funkcia Vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 22/2012     7.2.2012
Popis objednaného plnenia Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
Hodnota objednaného plnenia ..........807,52.-..... EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
1. Hasičská s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bencúrová 61, 821 04 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve ano/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 23 – 7.2.2012
Popis objednaného plnenia Celoročná objednávka kopírovacieho stroja OCÉ CS 240
Hodnota objednaného plnenia 580,0 EUR s DPH
Garant objednávky M. Smejová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
 
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
OCÉ - Slovenská republika, s.r.o.
IČO: Bratislava 821 04
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko  
Funkcia  Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 24 / 7.2.2012
Popis objednaného plnenia Zobrazovacie jednotky do kopírovacieho stroja OCÉ CS 240
Hodnota objednaného plnenia 1267,8 EUR s DPH
Garant objednávky M. Smejová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
 
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kamenárska 5, 821 04 Bratislava
IČO: 35869534
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko  
Funkcia  Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve Nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 25/12/10.2.2012
Popis objednaného plnenia Znalecký posudok
Hodnota objednaného plnenia 89,- EUR s DPH
Garant objednávky Klobúčnik
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Drobný                 
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
 Bratislava
IČO:  
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Klobúčnik
Funkcia Referát autodopravy Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 26 / 10.2.2012
Popis objednaného plnenia Objednávka ubytovania v hoteli
Hodnota objednaného plnenia 146,60 EUR s DPH
Garant objednávky M. Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
 
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ondavská 5, P. O. Box 128, 820 05 Bratislava 25
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko  
Funkcia  Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 27 / 14.2.2012
Popis objednaného plnenia Xeroxový papier A4 a A3
Hodnota objednaného plnenia 42,- EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIBRA RBK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373532
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 28/2012       16.2.2012
Popis objednaného plnenia Zverejnenie riadkového inzerátu v denníku Pravda
Hodnota objednaného plnenia .......... 402,72EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perex , a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavská cesta 39/A, 832 04 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 36 / 22.2.2012
Popis objednaného plnenia Preprava modelov
Hodnota objednaného plnenia 54,00 EUR s DPH
Garant objednávky Fisterová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIV,s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Agátová 22, 844 15, Bratislava 42
IČO: 36435872
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Agáta Fisterová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 37 / 28.2.2012
Popis objednaného plnenia Prezentácia CVTI SR v časopise Parlamentný kuriér
Hodnota objednaného plnenia 500,- EUR bez DPH
Garant objednávky Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská národná reklamná a propagačná agentúra, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hríbová 31, 945 01 Komárno                       
IČO: 31440517                                                        
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky OKF/1/12/29 /21. 2. 2012
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 218, 90 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kníhkupectvo ART BOOKS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava 2
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky OKF/2/12/30 / 21. 2. 2012
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 166, 00 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nakladatelství FORUM, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Březince 14, 150 00 Praha 5
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky OKF/3/12/31/ 21. 2. 2012
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 476,72 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elfa, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park Komenského 7, 040 01 Košice
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky OKF/4/12/32 / 21. 2. 2012
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 354,70 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PEMIC, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky OKF/5/12/33 / 21. 2. 2012
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 72,64 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kníhkupectvo Dekýšová, PriF UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky OKF/6/12/34 / 21. 2. 2012
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 119,00 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vodní zdroje Ekomonitor, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky OKF/7/12/35 / 21. 2. 2012
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 943,03 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
SjF STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 100/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.230/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Predplatné časopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 900,00  Kč
Dátum doručenia faktúry 3.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Česká spoločnosť pro systémovou integraci
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
W.Churchilla 4    130 67  Praha3
IČO:   60446650Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 101/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.16/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databaza
Hodnota fakturovaného plnenia 7 387,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
suweco cz,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečákova 347  18021  Praha
IČO:   25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 102/12
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Dodávka plynu
Hodnota fakturovaného plnenia 3 768,00  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a  825 11    Bratislava
IČO:   35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 103/12
Prináleží k zmluve/objednávke 18/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Obsluha plynovej kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 520,80  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Miloš Danada-DOMSUBYT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavská cesta 67   821 04   Bratislava
IČO:   34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 104/12
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Infor.služby-tematicky minitoring
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STORIN spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57    831 03    Bratislava
IČO:   31319173Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 105/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.2/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kurz-skolenie
Hodnota fakturovaného plnenia  432,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Academy X s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 70    831 02  Bratislava
IČO:   44809468Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 106/12
Prináleží k zmluve/objednávke 34/OE/08obj.6/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Oprava vytahu
Hodnota fakturovaného plnenia 1 760,88  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálkova 11  831 03  Bratislava
IČO:   00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 107/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.21/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) HDD Hitachi-2 ks
Hodnota fakturovaného plnenia 283,00  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem computers
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42  851 01  Bratislava
IČO:   35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 109/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenájom rohožiek
Hodnota fakturovaného plnenia 99,30   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianska 16  851 01    Bratislava
IČO:   31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 110/12
Prináleží k zmluve/objednávke 34/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Udržba výťahov
Hodnota fakturovaného plnenia 1.100,56   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Schindler výťahy a eskalátory a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálkova 11  831 03   Bratislava
IČO:   00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 111/12
Prináleží k zmluve/objednávke c.obj.OKF/79/11/351/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) knihy
Hodnota fakturovaného plnenia 41,08  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Art Books,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomašiková 10/G    821 03    Bratislava
IČO:   36357430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 112/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.316/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 14,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5   812 43    Bratislava
IČO:   00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 114/12
Prináleží k zmluve/objednávke 16/ORaF/05
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultacie
Hodnota fakturovaného plnenia 325,20   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A   821 09     Bratislava
IČO:   313553374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 115/12
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za hovory
Hodnota fakturovaného plnenia 599,86   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 10  825 13     Bratislava
IČO:   00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 116/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.13/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia  8 610,18   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Libra RBK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvivá 3  034 01   ružomberok
IČO:   36373532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 117/12
Prináleží k zmluve/objednávke V zmysle stanov SSK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Členský poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 166,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Spolok slovenských knihovníkov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Michalská 1   814 17    Bratislava
IČO:   00178594Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 118/12
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Technická podpora
Hodnota fakturovaného plnenia 5 940,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFokey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A   831 52  Bratislava
IČO:   36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 119/12
Prináleží k zmluve/objednávke 27/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Upratovacie práce
Hodnota fakturovaného plnenia 2 083,28   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnicka 7583/82  841 06  Bratislava
IČO:   36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 120/12
Prináleží k zmluve/objednávke 66/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zimná udržba
Hodnota fakturovaného plnenia 2 938,80   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnicka 7583/82  841 06   Bratislava
IČO:   336688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 122/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.7/2011/226/OKF
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Predplatne časopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOZ Marketing Services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Holečkova 29     150 95    Praha 5
IČO:   48117706Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 124/12
Prináleží k zmluve/objednávke c.obj.20/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Videozáznam z konferencie
Hodnota fakturovaného plnenia 0,- EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Porada.sk,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rustaveliho 19  831 06   Bratislava
IČO:   36670251Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 125/12
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Fakturácia pohonn.hmot
Hodnota fakturovaného plnenia 300,57   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1,82412  Bratislava
IČO:   31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 126/12
Prináleží k zmluve/objednávke 31/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Oprava EZS
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STOPKRIMI s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23/A   010 01   Žilina
IČO:   31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 127/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Expres kurier
Hodnota fakturovaného plnenia  42,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.INFokey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9      975 99    Banská Bystrica
IČO:   36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 128/12
Prináleží k zmluve/objednávke 129/ODF/01obj.222/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Doučtovanie  časopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 27,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco CZ,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečákova 347   18021   Praha 9
IČO:   25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 129/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.24/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 3 ks.IMAGING UNIT
Hodnota fakturovaného plnenia 1647,94   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OCE-Slovenská republika s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kamenárska 5   821 04   Bratislava
IČO:   35869534Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 130/12
Prináleží k zmluve/objednávke 83/OIT/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Služby február 2012
Hodnota fakturovaného plnenia 420,00  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panenska 24    81103     Bratislava
IČO:   35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 131/12
Prináleží k zmluve/objednávke e-rezervácia
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poplatok za letenku
Hodnota fakturovaného plnenia  252,24   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pelicantravel.com,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cintorínska 3/B   811 08   Bratislava
IČO:   35897821Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 132/12
Prináleží k zmluve/objednávke MMVS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kópia článku
Hodnota fakturovaného plnenia  7,50   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB/ Technische informationsbibliothek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 6080   30060  Haanover
IČO:   DE214931803Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 133/12
Prináleží k zmluve/objednávke MMVS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kópia článkov
Hodnota fakturovaného plnenia 15,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB/ technische informationsbibliothek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 6080  30060  Haanover
IČO:   DE214931803Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 134/12
Prináleží k zmluve/objednávke MMVS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Fakturácia článkov
Hodnota fakturovaného plnenia 142,50   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner Strasse 53    D-10713    Berlín
IČO:   DE226169987Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 135/12
Prináleží k zmluve/objednávke MMVS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Fakturácia článkov
Hodnota fakturovaného plnenia 168,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner Stresse 53  D-10713   Berlín
IČO:   DE 226169987Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 136/12
Prináleží k zmluve/objednávke 69/OIT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Spracovanie blokovania kariet
Hodnota fakturovaného plnenia  99,18   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EM CARD a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bánovská cesta 7  01001  Žilina
IČO:   35812401Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 138/12
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Fakturácia za vodu
Hodnota fakturovaného plnenia  357,98    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48    826 46    Bratislava
IČO:   35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 139/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.300/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DVD komplet
Hodnota fakturovaného plnenia  188,60   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DISKUS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Víťazná 234   958 04  Partizánske 4
IČO:   34098861Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 140/12
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OKIS/08obj.23/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava
Hodnota fakturovaného plnenia 126,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Oce-Slovenská republika s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Kamenárska 5  821 04          Bratislava
IČO: 35869534Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 141/12
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenájom inf.ploch
Hodnota fakturovaného plnenia 180,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRE SENT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Súťažná 10    821 08        Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 142/12
Prináleží k zmluve/objednávke 36/OE/08 dobropis
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výplatný stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
 Partizánska cesta 9  975 99   banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 143/12
Prináleží k zmluve/objednávke 36/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výplatný stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Partizánska cesta 9     975 99         Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 145/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Spotreba elektr.energie- preplatok
Hodnota fakturovaného plnenia -516,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
          Čulenova 6       816 47      Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 146/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKF/12/2011/231
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Predplatné časopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 280 Kč.    
Dátum doručenia faktúry 21.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Československá sekce IEEE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
  Technická 2     16627       Praha
IČO: 48134228Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 147/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.22/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kontrola a servis has.prísrojov
Hodnota fakturovaného plnenia 807,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
1.Hasičská s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Bencúrova 61    821 04         Bratislava
IČO: 45445184Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 148/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKF/74/11/302
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia 306,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé centrum,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Radlinského 9   812 37          Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 149/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKF/58/11/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia 167,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé centrum,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Radlinského 9     812 37         Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 151/12
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce)  Kontrola požiarnej signalizáce
Hodnota fakturovaného plnenia  127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Hrachová 18/D   821 05           Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 152/12
Prináleží k zmluve/objednávke 30/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Fakturácia nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 9 943,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žililnská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Univerzitná 8215/1  01026  Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 153/12
Prináleží k zmluve/objednávke Podla stanov uznesenie II.VZ SANET
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Členský poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 33,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SANET
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Vazovova 5   812 69         Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 155/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.246/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Predplatné časopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVER Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Mokráň záhoň 4   821 04      Bratislava
IČO: 35771879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 156/12
Prináleží k zmluve/objednávke 39/NCP/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Fakturácia nákladov na ved.cukráreň
Hodnota fakturovaného plnenia 46,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Centrum voľného času
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Srojárska 3      04001       Košice                 
IČO: 00520969Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 157/12
Prináleží k zmluve/objednávke 14/2012 z 26.01.2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výroba skrinky
Hodnota fakturovaného plnenia 313,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MP Stolárstvo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ukrajinská 1  831 02       Bratislava
IČO: 37500121Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 161/12
Prináleží k zmluve/objednávke 29/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Fakturácia telef.služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 504,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Prievozska 6/A  821 09   Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 162/12
Prináleží k zmluve/objednávke 27/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Xeroxovy papier
Hodnota fakturovaného plnenia 41,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Libra RBK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Salviova 3      034 01     Ružomberok
IČO: 36373532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 163/12
Prináleží k zmluve/objednávke 5/OHT/05
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba poistného
Hodnota fakturovaného plnenia 241,11 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Allianz slovenská poisťovňa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
           Dostojevského rad 4      815 74             Bratislava
IČO: 00151700Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 90/12
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/07-obj.10/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce)  
Hodnota fakturovaného plnenia 44,40  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A 821 09 Bratislava
IČO:   31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 92/12
Prináleží k zmluve/objednávke 11/ncp/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PR servis za  01/2012
Hodnota fakturovaného plnenia 648,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and partners, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dankovského 14 811 03  Bratislava
IČO:   46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 93/12
Prináleží k zmluve/objednávke 76/OEM/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Za poskyt.služby január 2012
Hodnota fakturovaného plnenia 5 609,11 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Delta Security,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 30 831 02 Bratislava
IČO:   35720972Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 94/12
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Právne služby január 2012
Hodnota fakturovaného plnenia  232,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.Ján Pokorný
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1  811 05  Bratislava
IČO:   17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 95/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.9/2011/228
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Predplatné periodika knih.revue KNIHOVNA na 2012
Hodnota fakturovaného plnenia 450,00   CZK 
Dátum doručenia faktúry 2.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Národní knihovna České republiky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sodomkova 2102 00 Praha
IČO:   00023221Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 96/12
Prináleží k zmluve/objednávke 180/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné listky
Hodnota fakturovaného plnenia 6.840,90    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Edenred Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8    P.O.Box 21   8250 15    Bratislava
IČO:   31328695Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 98/102
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.3/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Ročná prehliadka Variomat
Hodnota fakturovaného plnenia 120,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Reflex SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rakovo  03842    Príbovce
IČO:   36369934