Objednávky a faktúry august 2012

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 163A/12 /1.8.2012
Popis objednaného plnenia Stravovacie poukážky
Hodnota objednaného plnenia 6 283,20 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Edenred Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 31328695
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie ÁNO
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 164/12 /1. 8. 2012
Popis objednaného plnenia Kancelársky tovar
Hodnota objednaného plnenia 140,97 EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS – kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kubačova 10/A, 831 06 Bratislava
IČO: 17332354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie ÁNO
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 165/12 7. 8. 2012
Popis objednaného plnenia Kancelársky tovar
Hodnota objednaného plnenia 358,56 EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS – kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kubačova 10/A, 831 06 Bratislava
IČO: 17332354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve ÁNO
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 166/12 /9.8.2012
Popis objednaného plnenia Xeroxový papier A4
Hodnota objednaného plnenia 2 541,94 EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIBRA RBK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373532
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 167/12 /10.8.2012
Popis objednaného plnenia Zobrazovacie jednotky
Hodnota objednaného plnenia 1 527,93 EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OCÉ- Slovenská republika, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kamenárska 5, 821 04 Bratislava
IČO: 35869534
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 168/OKF/39/12
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 496,00 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner Technic, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
SjF STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
IČO: 17337879
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 169/OKF/40/12
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 41,20 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Grada Slovakia, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 29, 811 08 Bratislava
IČO: 31346103
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 170/OKF/41/12
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 234,87 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PEMIC, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava
IČO: 35896931
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 171/OKF/42/12
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 56,27 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Allan Michna - INFORM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 14, 010 01 Žilina
IČO: 17885680
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 172/12 /15.8.2012
Popis objednaného plnenia bateria na Samsung Galaxy Tab GT P 1000 + vymena baterie
Hodnota objednaného plnenia 75.46 EUR s DPH
Garant objednávky Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PPI-ETC Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/C,82101, Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie ÁNO
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 173/12 /16. 8. 2012
Popis objednaného plnenia Kancelársky tovar
Hodnota objednaného plnenia 82,15 EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS – kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kubačova 10/A, 831 06 Bratislava
IČO: 17332354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 175/12 /21.8.2012
Popis objednaného plnenia Bezpecnostny istic hl privadzaca el. Energie do DC VaV
Hodnota objednaného plnenia 596.48  EUR s DPH
Garant objednávky Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OEZ SLOVAKIA spol, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rybničná 36c, 831 07 Bratislava
IČO: 31405614
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 176/12 /22.8.2012
Popis objednaného plnenia Školenie SOA pre 2 osoby
Hodnota objednaného plnenia 980,40 EUR s DPH
Garant objednávky Juraj Noge
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOPAS SR, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava
IČO: 35895225
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Juraj Noge
Funkcia Vedúci odboru rozvoja ISVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 177/12 /21.8.2012
Popis objednaného plnenia Asus GX-D1081
Hodnota objednaného plnenia 182.35 eur s DPH
Garant objednávky Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REALSHOP Gratex international
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
IČO: 35886269
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 177A/12
Popis objednaného plnenia letenka
Hodnota objednaného plnenia 291,98 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Danica Zendulková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Student Agency, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obchodná 48, 811 06 Bratislava
IČO: 44551304
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Danica Zendulková
Funkcia Vedúca Oddelenia správy a prevádzky portáluVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno (86/PK/2012)
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 178/12 /23.8.2012
Popis objednaného plnenia Tlač propagačných materiálov a príprava na expedíciu
Hodnota objednaného plnenia 10 474,80 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X print, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské Mýto 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35742097
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Daniela Birová
Funkcia vedúca PKVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie ÁNO
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 179/12 /27. 8. 2012
Popis objednaného plnenia Kancelársky tovar
Hodnota objednaného plnenia 120,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS – kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kubačova 10/A, 831 06 Bratislava
IČO: 17332354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 180/102 /27.8.2012
Popis objednaného plnenia Tonery do kopírovacieho stroja OCÉ-CS 240
Hodnota objednaného plnenia 1200,0 EUR bez DPH
Garant objednávky M. Smejová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
 
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kamenárska 5, 821 04 Bratislava
IČO: 35869534
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko  
Funkcia  Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 181/12 /30.8.2012
Popis objednaného plnenia Flash disk pre projekt Schola ludus
Hodnota objednaného plnenia 107,71 EUR s DPH
Garant objednávky K. Teplanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Alza
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jateční 33a, Praha 7
IČO: 44164351
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kalužáková
Funkcia námestníčka pre ekonomikuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 181A/12 /30.8.2012
Popis objednaného plnenia Śkolenie Next generation sequencing – projekt FORT
Hodnota objednaného plnenia 4 700,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Seqomics Biotechnology Ltd.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zoldfási út 29, 6791 Szeged, Maďarsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Projektová manažérka, Kancelária riaditeľaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 182/12 /31.8.2012
Popis objednaného plnenia Interaktívne pomôcky pre portál Schola ludus
Hodnota objednaného plnenia 271,60 EUR s DPH
Garant objednávky K. Teplanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hravý svet
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M. Sch. Trnavského 18, Bratislava
IČO: 44164351
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kalužáková
Funkcia námestníčka pre ekonomikuFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 609/12
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia   594,68     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 08.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Karadzicova 10  825 13      Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 663/12
Prináleží k zmluve/objednávke 4-11/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Vyuctovanie energii....
Hodnota fakturovaného plnenia   71,00     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 01.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Univerzitná 8215/1  010 26   Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 664/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.122/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kontrola uniku HFC plynov
Hodnota fakturovaného plnenia   755,28    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 01.08 2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zoltán Szemeth
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Malá mača 95    925 21 
IČO: 32346204Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 665/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj: 135
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) El. materiál
Hodnota fakturovaného plnenia   357,52  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 01.8.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elektro – Rác s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rímska 15,  900 31 Stupava
IČO: 36613932Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 665/A/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj: 135
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) El. materiál + montáž
Hodnota fakturovaného plnenia   715,03  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 01.8.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elektro – Rác s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rímska 15,  900 31 Stupava
IČO: 36613932Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 667/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.328/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia   4,15     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 03.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ˇustav ekologie lesa SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Štúrova 2      960  53    Bratislava
IČO: 00679071Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 668/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKF/30/12/147
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia   255,51       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 01.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Knihcentrum.sk s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
  Padlých hrdinov 60  821 06    Bratislava
IČO: 45704881Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 669/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKF/32/12/149
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia   26,00     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 01.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nakladatelstvi FORUM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Zahradnicka 46     821 08      Bratislava
IČO: 46490213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 670/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKF/37/12/156
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia   19,65       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 01.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vydavatelstvo priroda s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Koceľova 17  821 08  bratislava
IČO: 35787147Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 671/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/12/12/76
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia   59,00    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 01.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Art Book s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Tomašikova 10/G  821 03  Bratislava
IČO: 36357430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 672/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKF/36/12/155
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia   61,70   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 01.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vydavatelstvo Slovart s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
  Bojnická 10  830 00      Bratislava
IČO: 17311462Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 673/12
Prináleží k zmluve/objednávke Clensky poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Clensky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia   2000,00   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 02.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
textRelease
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Javastraat  194 HS  1095  CP Amsterdam  The Netherlands
IČO: -Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 674/12
Prináleží k zmluve/objednávke 171/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Odmena za pravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia   232,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 02.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.Ján Pokorný
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Anenská 1  811 05    Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 675/12
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Temat.monitoring medii
Hodnota fakturovaného plnenia   276,00    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 02.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Riazanská 57  831 03      Bratislava
IČO: 31319173Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 676/12
Prináleží k zmluve/objednávke 76/OEH/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Dohodnuta odmena za  SBS sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia   5609,68     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 02.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Delta security s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Nobelova 30  831 02    Bratislava
IČO: 35720972Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 677/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/27/11/138
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia   137,65    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 03.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Male centrum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Radlinského 9  812  37  Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 678/12
Prináleží k zmluve/objednávke 180/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia   6 283,20   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 03.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Edenred
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Karadzicova 8  820 15    Bratislava
IČO: 31328695Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 679/12
Prináleží k zmluve/objednávke 68/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Obsluha plyn.korolne
Hodnota fakturovaného plnenia   558,00     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 03.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Miloš Danada-DOMSUBYT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Trnavska cesta 67  821 04     Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 680/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.161/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Papier do tlaciarne
Hodnota fakturovaného plnenia   576,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 03.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fax Copy a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Domkárska 15  821 05      Bratislava
IČO: 35729040Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 681/12
Prináleží k zmluve/objednávke 53/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Skolenie DAWINCI
Hodnota fakturovaného plnenia   96,00     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 06.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Líščie údolie 59    841  04       Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 682/12
Prináleží k zmluve/objednávke 69/OIT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Blokovanie kariet
Hodnota fakturovaného plnenia   99,18       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 06.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EM CARD a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Bánovská cesta 7  01001  Žilina
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 683/12
Prináleží k zmluve/objednávke 72/SEE science 20012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PREDPIS
Hodnota fakturovaného plnenia   3.700,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 06.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Safarikovo nám.6    818 06    Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 684/12
Prináleží k zmluve/objednávke 34/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Servis vytahov
Hodnota fakturovaného plnenia   1 100,56       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 06.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Schindler vytahy a eskalatory a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Karadžičova 8  821 08     Bratislava
IČO: 31402828Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 685/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/33/12/150
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) knihy
Hodnota fakturovaného plnenia   1 299,34       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 07.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFORM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Bratislavska 14      010 01      Bratislava
IČO: 17885680Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 686/12
Prináleží k zmluve/objednávke 180/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia   6 283,20      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 07.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Edenred Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Karadžičova 8    820 15       Bratislava
IČO: 31328695Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 687/12
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Podporne sluzby integ.systemu
Hodnota fakturovaného plnenia   9515,52      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 08.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Hlinicka 2/A  831 52    Bratislava
IČO: IČO36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 689/12
Prináleží k zmluve/objednávke 27/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Upratovacie prace
Hodnota fakturovaného plnenia   2 083,28     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 08.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
 Putnicka 7583/82   841 06      Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 690/12
Prináleží k zmluve/objednávke 113/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PREDPIS
Hodnota fakturovaného plnenia   199,08       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 09.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavné mesto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Primacionálne námestie 1  814 99    Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 691/12
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OH/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultacie
Hodnota fakturovaného plnenia   99,60      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 09.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Prievozska 14/A  821 09    Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 692/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/29/12/146
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) knihy
Hodnota fakturovaného plnenia   10,74       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GRADA Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Moskovská 29      811 08     Bratislava
IČO: 31346103Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 693/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia   39,46       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Čulenova 6  816 47      Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 694/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia   1613,01     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Čulenová 6  816 47   Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 695/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/12/163
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Aib icome Bratislava
Hodnota fakturovaného plnenia   199,08       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 09.07.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Aib icome Bratislava Cukrova 14
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Cukrova 14       813 39    Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 696/12
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Pohonne hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia   250,70       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.09.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Vlčie hrdlo 1  824 12    Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 697/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.245/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia   123,90       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Minerva EBSCO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Ignaz-kock-strase 9  1210  Wien
IČO: Sk 4020227211Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 699/12
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Mesacna funkcna skuska
Hodnota fakturovaného plnenia   127,46     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Hrachova 18D  821 05    Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 700/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.159/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Info board
Hodnota fakturovaného plnenia   928,80       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Result s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Hlavna 80  040 01  Košice
IČO: 36189740Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 701/12
Prináleží k zmluve/objednávke 35/okis/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Dodanie tovaru
Hodnota fakturovaného plnenia   1527,94  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.8.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Océ – Slovenská republika  s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Kamenárska 5,  821 04    Bratislava
IČO: 35869534Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 706/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj. : 162/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výmena pokazeného motora na gar. bráne
Hodnota fakturovaného plnenia   875,16   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.8.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Menton SK, spol s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
 Gbelská 19,   841 06    Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 707/12
Prináleží k zmluve/objednávke MMVS - TIB
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výpožička
Hodnota fakturovaného plnenia 20  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.8..2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB technische Informationsbibliothek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Postfach 6080  30060  Hannover
IČO:   De 214931803Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 711/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj: 165
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Papierové utierky
Hodnota fakturovaného plnenia   358,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.8.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ipos – kancelárske potreby, spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radničné námestie 4,  821 05 Bratislava
IČO: 17332354Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 712/12
Prináleží k zmluve/objednávke 30/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenájom – el. energia
Hodnota fakturovaného plnenia   13573,92     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Univerzitná 8215/1,  010 26  Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 713/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Rohože
Hodnota fakturovaného plnenia   102,40  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.8.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianska 16, 851 01 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 714/12
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výplatný stroj
Hodnota fakturovaného plnenia   7,80  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.8.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská Pošta  a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 715/12
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výplatný stroj
Hodnota fakturovaného plnenia   7,80  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.8.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská Pošta  a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 716/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj: 136
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) El. panely + montáž
Hodnota fakturovaného plnenia   3 137,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Šorem s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šancová 20,  811 04 Bratislava
IČO: 45966273Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 717/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj: 136
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Reklamný panel
Hodnota fakturovaného plnenia   1 568,88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Šorem s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šancová 20,  811 04 Bratislava
IČO: 45966273Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 718/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj: 173
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia   82,31  EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.8.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS – kancelárske potreby, spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kubačkova 1/A,  831 06 Bratislava
IČO: 17332354Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 720/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.224/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia   21,00      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Klečáková 347  180 21  Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 721/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.222/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia   20,00      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Klečákova 347  180 21  Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 722/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.222/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis
Hodnota fakturovaného plnenia  64,60       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.09.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Klečákova 347  18021  Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 723/12
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Pohonne hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia   78,10       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Vlčie hrdlo a.s.
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 724/12
Prináleží k zmluve/objednávke c.obj.177/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Switch asus..
Hodnota fakturovaného plnenia   182,35    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gratex International a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Galvaniho 17/C  821 04  bratislava
IČO: 35743468Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 725/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.177/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia   0,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDENT AGENCY s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Obchodná 48/48      811 06    Bratislava
IČO: IČO44551304Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 728/12
Prináleží k zmluve/objednávke 4-11/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia   71,00    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Univerzitná 8215/1  010 26  Žilina
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 729/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.174/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Update form.ciernej skrinky
Hodnota fakturovaného plnenia   1053,00     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Advert Media s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Lehotskeho 1  811  06    Bratislava
IČO: 36234141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 730/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.174/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Implementacia rubrik....webhosting a zaskolenie
Hodnota fakturovaného plnenia   1050,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Advert media s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Lehotského 1  811 06      Bratislava
IČO: 36234141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 732/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.179/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stojan combibox
Hodnota fakturovaného plnenia   119,88   EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS-kancelarske potreby
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Radničné nám.4  821 05      Bratislava
IČO: 17332354Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 733/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.182/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hracky
Hodnota fakturovaného plnenia   1 159,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hravý svet s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       M.Chneidera –Trnavského 18  841 01  Bratislava
IČO: 44164351Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 734/12
Prináleží k zmluve/objednávke 85/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Vypracov.anylyz,podkl.mat.....
Hodnota fakturovaného plnenia   11 400,00      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.08.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BIC Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Zochova 5  81103  Bratislava
IČO: 30840007