Objednávky a faktúry apríl 2012

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 70/04.04.2012
Popis objednaného plnenia Tlač plagátov
Hodnota objednaného plnenia 36,00 EUR s DPH
Garant objednávky Fisterová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TYPOCON, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 66, 831 02 Bratislava
IČO: 17322057
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Agáta Fisterová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 71/5. 4. 2012
Popis objednaného plnenia Tlač ITlib č. 4/2011
Hodnota objednaného plnenia 696, € EUR s DPH
Garant objednávky Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava
IČO: 166 758
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Daniela Birová
Funkcia vedúca projektovej kancelárieVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 73/2012       4.4.2012
Popis objednaného plnenia Kompletné prezutie, vyváženie, montáž, demontáž letných gúm za zimné na autá Mazda 6, Mazda 5, Peugeot partner, Ford focus. 
Hodnota objednaného plnenia ..........115,20 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Motopark – Emil Škrabálek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Višnova 4, 831 01 Bratislava
IČO: 37495402
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 74/12/5.4.2012
Popis objednaného plnenia IP Panoráma
Hodnota objednaného plnenia 7 876,80 EUR s DPH
Garant objednávky Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
K2Zvuk                 
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
  Staré grunty 61 , 841 04 Bratislava
IČO:  
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Putalová
Funkcia vedúci NCP a VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 75/12/11.4.2012
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 339,60 EUR s DPH
Garant objednávky Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
             
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie  slobody
IČO:   17337879
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Repatá
Funkcia Odd.neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 76/12
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 399,76 EUR s DPH
Garant objednávky  
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kníhkupectvo ART BOOKS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava 2
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 77/12/11.4.2012
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 312,05 EUR s DPH
Garant objednávky Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
             
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park Komenského 7, 040 01 Košice
IČO:   31648410
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Repatá
Funkcia Odd.neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 78/12/11.4.2012
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 143,16 EUR s DPH
Garant objednávky Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
             
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO:   397687
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Repatá
Funkcia Odd.neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 79/12/11.4.2012
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 702,15 EUR s DPH
Garant objednávky Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
             
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO:   397687
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Repatá
Funkcia Odd.neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 80/12/11.4.2012
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 72,64 EUR s DPH
Garant objednávky Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
             
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO:   397687
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Repatá
Funkcia Odd.neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 81/12/11.4.2012
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 134,50 EUR s DPH
Garant objednávky Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
             
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava
IČO:  35896931
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Repatá
Funkcia Odd.neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 82/12/11.4.2012
Popis objednaného plnenia ubytovanie
Hodnota objednaného plnenia 41,60 EUR s DPH
Garant objednávky Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
                  
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
  Bárdošova 33 , 833 12Bratislava
IČO:   35810700
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Putalová
Funkcia vedúci NCP a VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie ÁNO
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 83/2012, 13.4.2012
Popis objednaného plnenia Xeroxový papier A4
Hodnota objednaného plnenia 960,60 EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIBRA RBK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Salvova 3, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373532
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie ÁNO
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 84/2012, 13.2012
Popis objednaného plnenia Kancelársky tovar
Hodnota objednaného plnenia 156,60 EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS – kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kubačova 10/A, 831 06 Bratislava
IČO: 17332354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 85/12    14.4.2012
Popis objednaného plnenia AKU vrtačka
Hodnota objednaného plnenia 190,- EUR s DPH
Garant objednávky Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
 Ludovít Popelka – Bosch - náradie   Šala
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Budovateľská 2256/64, Šala
IČO: 34457208
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 86/12    14.4.2012
Popis objednaného plnenia Oprava okna/ žalúzie
Hodnota objednaného plnenia 50 EUR s DPH
Garant objednávky Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Danihel  Miroslav
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
 
IČO: 44748345
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 87/12    18.4.2012
Popis objednaného plnenia VT
Hodnota objednaného plnenia 16 088,26 EUR s DPH
Garant objednávky Smeja
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho  17/A, Bratislava
IČO: 35810734
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Smeja
Funkcia Odd. získavania a sprístup. e-zdrojovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 88/12    18.4.2012
Popis objednaného plnenia Deratizácia
Hodnota objednaného plnenia 540,- EUR s DPH
Garant objednávky Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASANA DDD s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čapkova 8, 94901 Bratislava
IČO: 35928859
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/nie ÁNO
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 90/2012, 23.4.2012
Popis objednaného plnenia Kancelársky tovar
Hodnota objednaného plnenia 723,02 EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS – kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kubačova 10/A, 831 06 Bratislava
IČO: 17332354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 91/12 19.4.2012
Popis objednaného plnenia Konzultácia
Hodnota objednaného plnenia cca  50,00 EUR s DPH
Garant objednávky Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
                 
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A,  821 09 Bratislava
IČO:   31355374
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Dáša Kissová
Funkcia vedúca EHOVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 92/12    25.4.2012
Popis objednaného plnenia Predĺženie domény
Hodnota objednaného plnenia 27,60 EUR s DPH
Garant objednávky Šulko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey,  s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pekná  cesta 15 Bratislava
IČO: 36383431
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Šulko
Funkcia Odd. prevádzky výpoč.technikyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 93/12    25.4.2012
Popis objednaného plnenia Píla
Hodnota objednaného plnenia 421,- EUR s DPH
Garant objednávky Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
rr - náradie
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Veľká Okružná 43, 01001 Žilina
IČO: 16481038
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 94/2012, 25.4.2012
Popis objednaného plnenia ukotvenie trezora v DC VaV Zilina
Hodnota objednaného plnenia 627 EUR s DPH
Garant objednávky Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bus. Dep. Wertheim, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 134 , 900 01, Modra
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mikulas Kevely
Funkcia Veduci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 95/12/25.4.2012
Popis objednaného plnenia Navýšenie softwaru
Hodnota objednaného plnenia 2038,80 EUR s DPH
Garant objednávky Marcina
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey,  s.r.o.                 
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pekná  cesta 15 Bratislava
IČO:   36383431
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Marcina
Funkcia vedúci digitalizačného pracoviskaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 96/26.4.2012
Popis objednaného plnenia Ubytovanie v hoteli
Hodnota objednaného plnenia 5400,- CZK s DPH
Garant objednávky Mgr. Michal Sliacky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel U dvou zlatých klíčů
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Spálená ulice 98/31, 110 00 Praha 1, ČR
IČO:  63985438
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Michal Sliacky
Funkcia Vedúci oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 96/A    27. 4. 2012
Popis objednaného plnenia Tlač ITlib č. 1/2012
Hodnota objednaného plnenia 1392, € EUR s DPH
Garant objednávky Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava
IČO: 166 758
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Daniela Birová
Funkcia vedúca projektovej kancelárieFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 266/12
Prináleží k zmluve/objednávke 48/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Služby technika
Hodnota fakturovaného plnenia     238,98,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milan Bojnanský
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
  Janka Alexyho 11  841 01            Bratislava
IČO: 40961478Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 267/12
Prináleží k zmluve/objednávke CDA-2004-SK-01c.obj.18/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Dokumenty EU
Hodnota fakturovaného plnenia    12150,80         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Publications Office
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       2, rue Mercier    L-2985  Luxembourg               
IČO: -Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 268/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenajom rohoziek
Hodnota fakturovaného plnenia     99,30,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Kopcianska 16   851 01        Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 269/12
Prináleží k zmluve/objednávke 5/CVTISR/2011 obj.c.68/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poplatok za domenu vedatechnika
Hodnota fakturovaného plnenia    27,60         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey.sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Hlinická 2/A     831 52     Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 270/12
Prináleží k zmluve/objednávke 31/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Fakturácia na základe zmluvy
Hodnota fakturovaného plnenia     54,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STOPKRIMI s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Martina Rázusa 23/A     010 01   Žilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 271/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.37/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prezentácia v casopise
Hodnota fakturovaného plnenia       600,00      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská národná reklamná a propagačná agentúra.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Buková 5/A  811 02          Bratislava
IČO: 31440517Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 272/12
Prináleží k zmluve/objednávke 3/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Služby central.ochrany
Hodnota fakturovaného plnenia   197,17          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JAZASPOL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
 Zvolenská 35  821 09       Bratislava
IČO: 35941863Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 273/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.1/2012/39OKF
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Predplatné periodika
Hodnota fakturovaného plnenia     0,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PORADCA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Pri celulózke 40  010 01   Žilina
IČO: 36371271Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 274/12
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Dodavka plynu
Hodnota fakturovaného plnenia      3768,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Mlynské nivy 44/a  825 11       Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 275/12
Prináleží k zmluve/objednávke 11/NCP/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Paušal za PR servis
Hodnota fakturovaného plnenia    648,00         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Dankovského 14  811 03   Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 276/12
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Tematicky monotoring
Hodnota fakturovaného plnenia  276,00           EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Riazanská 57  831 03           Bratislava
IČO: 31319173Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 278/12
Prináleží k zmluve/objednávke 30/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zmluva o nebyt.priestoroch
Hodnota fakturovaného plnenia         71,00    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
           Univerzitná 8215/1  01026  Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 279/12
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenajom inf.ploch
Hodnota fakturovaného plnenia    180,00         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pre sent s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Súťažná 10   821 08                     Bratislava                  
IČO: 35688513Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 280/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.64
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Toaletný papier
Hodnota fakturovaného plnenia    483,84         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS-kancelárske potreby
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
  Radničné námestie 4  821 05        Bratislava
IČO: 17332354Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 281/12
Prináleží k zmluve/objednávke Ekm3/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Obnova online pristupu
Hodnota fakturovaného plnenia   71,00          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
S-epi,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
             Martina Razusa 23/A/8336    01001  Žilina
IČO: 36014991Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 282/12
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Právne služby
Hodnota fakturovaného plnenia      232,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Judr. Ján Pokorný
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Anenská 1  811 05           Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 283/12
Prináleží k zmluve/objednávke 01/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Obsluha plyn.kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia         520,80    EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
domsubyt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Trnavská cesta 67  821 04         Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 284/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.23/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Oprava rezačky
Hodnota fakturovaného plnenia   256,00          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gramblička Anton
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Hrobákova 1   851 02      Bratislava
IČO: 13956426Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 285/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.23
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zavady stroja
Hodnota fakturovaného plnenia       140,06      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Océ-Slovenská republika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Kamenáska 5    821 04         Bratislava
IČO: 35869534Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 286/12
Prináleží k zmluve/objednávke 76/OHT/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poskytnute sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia   5609,60          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Delta Secuity
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
  Nobelova 30     831  02          Bratislava
IČO: 35720972Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 287/12
Prináleží k zmluve/objednávke CDA-2004-SK-01 obj.18/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Publikácie EÚ
Hodnota fakturovaného plnenia        147,00     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Publications Office
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    2,rue Mercier            L-2985  Luxembourg
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 288/12
Prináleží k zmluve/objednávke 69/OIT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Blokovanie kariet
Hodnota fakturovaného plnenia  99,18           EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EM CARD
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
             Bánovská cesta 7   01001  Žilina
IČO: 35812401Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 289/12
Prináleží k zmluve/objednávke 5/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Uhrada energie
Hodnota fakturovaného plnenia     39,46        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energie
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Čulenova 6  816 47             Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 290/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.64/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Vyučtovanie odmeny
Hodnota fakturovaného plnenia   89,06          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Pavel drobný
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Korytnická 1  821 07    Bratislava
IČO: -Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 291/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.70/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) papiere
Hodnota fakturovaného plnenia       36,00      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Typocon spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Šoltésovej 2  811 08        Bratislava
IČO: 17322057Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 292/12
Prináleží k zmluve/objednávke 129/ODF/01
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopisy
Hodnota fakturovaného plnenia     478,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.05.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Klečákova 347  180 21  Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 293/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/7/12/35
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) knihy
Hodnota fakturovaného plnenia       602,24      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner technic spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Nám.Slobody 17  811 06         Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 294/12
Prináleží k zmluve/objednávke 16/ORaF/05 obj.48
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultácie
Hodnota fakturovaného plnenia      57,60       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Prievozská 14/A  821 09       Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 295/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.OKF/2012/62
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Electrical design news
Hodnota fakturovaného plnenia     151,20        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Minerva EBSCO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Ignaz-Kock-Str.9  1210  Wien
IČO: SK4020227211Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 296/12
Prináleží k zmluve/objednávke Predpis 113/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poplatok za KO
Hodnota fakturovaného plnenia     199,08        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavné mesto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Primacionálne nám.1  814 99        Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 297/12
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTI/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telef.hovory
Hodnota fakturovaného plnenia     677,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Karadžičova 10  825 13        Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 298/12
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia   243,89          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
              Vlčie hrdlo 1   82412    Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 299/12
Prináleží k zmluve/objednávke 27/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Upratovacie prace
Hodnota fakturovaného plnenia    2938,80         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Pútnická 7583/82  841 06     Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 300/12
Prináleží k zmluve/objednávke 27/CVTI/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Upratovacie prace
Hodnota fakturovaného plnenia   2083,28          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Pútnická 7583/82  841 06     Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 301/12
Prináleží k zmluve/objednávke 36/CVTI/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poskytovanie dopln.služby
Hodnota fakturovaného plnenia  57,00           EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RIMI-SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Skalická cesta 17  831 02       Bratislava
IČO: 35763329Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 303/A
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.67/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prac.ponuka
Hodnota fakturovaného plnenia   92,40          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profesia,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Pribinova 25   811 09          Bratislava
IČO: 35800861Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 304/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.73/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prezutie gum
Hodnota fakturovaného plnenia    115,20         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Emil Škrabálek Motopark
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Višňová 4   831 01         Bratislava
IČO: 37495202Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 305/12
Prináleží k zmluve/objednávke 44/OHT/OT
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Mesac.kontrola systemu poziar.signalizacie
Hodnota fakturovaného plnenia       127,46      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Hrachova 18/D  821 05        Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 306/12
Prináleží k zmluve/objednávke 107/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Uzivanie pozemku
Hodnota fakturovaného plnenia             EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.02.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vuis cesty
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Lamacska cesta 8  811 04              Bratislava
IČO: 17310229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 307/12
Prináleží k zmluve/objednávke MMVS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia    287,00         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
       Berliner strase 53  D-10713      berlin                 
IČO: De-226169987Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 308/12
Prináleží k zmluve/objednávke MMVS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia    211,00         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
subito
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Berliner strase 53  10713  berlin
IČO: -226169987Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 309/12
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za vodu
Hodnota fakturovaného plnenia    252,00         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Prešovská 48  826  46             Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 310/12
Prináleží k zmluve/objednávke Reg.popl.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Reg.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia   15 200,00          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milena Zeithalmová Agentura Action
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
           Vršovická 68  101 00   Praha
IČO: 16996771Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 311/12
Prináleží k zmluve/objednávke Registrac.poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Reg.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia     15 200,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milena Zeithalmová Agentura Action
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Vršovická 68    101 00              Praha
IČO: 16996771Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 312/12
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTI/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za energiu
Hodnota fakturovaného plnenia   548,32          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
           Čulenová 6  816 47     Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 313/12
Prináleží k zmluve/objednávke MMVS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Fakturácia članky..
Hodnota fakturovaného plnenia    16,50         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB technische informationsbibliothek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Postfach 6080  30060  Hannover                       
IČO: De-214931803Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 317/12
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platna za vodu
Hodnota fakturovaného plnenia     10,55        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Prešovská 48     826  46        Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 318/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.84/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za kanc. tovar
Hodnota fakturovaného plnenia       156,66      EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IPOS-kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Radničné námestie 4  821 05       Bratislava
IČO: 17332354Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 319/12
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Vyuctovanie spotreby vody
Hodnota fakturovaného plnenia    10,55         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Prešovská 48    826 46        Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 320/12
Prináleží k zmluve/objednávke 29/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za sluzby mesiacapril 2012
Hodnota fakturovaného plnenia   420,00          EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Panenská 24   811 03       Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 321/12
Prináleží k zmluve/objednávke 80/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Firemny profil strieborny
Hodnota fakturovaného plnenia     86,40        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediatel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
          Prešovská 38/B  821  02     Bratislava
IČO: 35859415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 322/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/9/12/63
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia      143,00       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Art Books s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Tomašikova 10/G   821 03         Bratislava
IČO: 36357430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 323/12
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za pohonn.hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia      75,70       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Vlčie hrdlo 1  82412         Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 324/12
Prináleží k zmluve/objednávke 30/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zmluva o nebyt.priestoroch-el.energia
Hodnota fakturovaného plnenia    9 881,92         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
  Univerzitná 8215/1      010  26     Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 325/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/8/12/47
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Odborna liter.
Hodnota fakturovaného plnenia      1688,51       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovart G.T.G.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Krupinská 4   852  99        Bratislava
IČO: 31346359Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 327/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.92/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poplatok za domenu
Hodnota fakturovaného plnenia        27,60     EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFO key s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Hlinická 2/A  831 52       Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 328/12
Prináleží k zmluve/objednávke OkF/1/12/29
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihu
Hodnota fakturovaného plnenia     54,01        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Art books s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Tomašikova 10/G  821  03              Bratislava
IČO: 36357430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 329/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/12/12/76
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia     375,83        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Art books s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
      Tomašikova 10/G   821 03           Bratislava
IČO: 36357430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 330/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.86/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Temat.balicek,verejna sprava....on-line
Hodnota fakturovaného plnenia    0,00         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
S-EPI s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
     Martina Rázusa 23 A/8336   01001   Žilina                      
IČO: 36014991Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 333/12
Prináleží k zmluve/objednávke Registr.poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Registr.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia     264,00        EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Microform s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
        Hrobákova 21  851 02        Bratislava
IČO: 35903783Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 335/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.82/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia      41,65       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ustav vzdelávania a služieb s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
          Bárdošova 33  833 12      Bratislava
IČO: 35810700Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 336/12
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenajom rohoziek
Hodnota fakturovaného plnenia    102,40         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Kopčianska 16 851 01             Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 337/12
Prináleží k zmluve/objednávke Libra RBK s.r.o.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kanc.papier
Hodnota fakturovaného plnenia      960,28       EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIBRA RBK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
         Salviová 3  831 52     Bratislava
IČO: 36373532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 338/12
Prináleží k zmluve/objednávke 47/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za mobil.operatora
Hodnota fakturovaného plnenia    807,47         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
              Prievozská 6/A  821 09     Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 339/12
Prináleží k zmluve/objednávke 88/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) deratizácia
Hodnota fakturovaného plnenia    540,00         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASSANA DDD s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
    Staničná 641  951  13  Branc                      
IČO: 35928859Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 340/12
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/13/2012/77
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia    326,50         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ELFA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Park Komenského 7   040 01  Košice
IČO: 31648410Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 341/12
Prináleží k zmluve/objednávke Obj.71/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlač casop.ITIP
Hodnota fakturovaného plnenia    684,00         EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.04.2012
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Veda vydavatelstvo SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
   Dúbravská cesza 9  845 35            Bratislava
IČO: 00166758