Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (NISPEZ IV)

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

NISPEZ – Sila kvalitných zdrojov

EIZ predstavujú odbornú a vedeckú literatúru sprístupnenú v online prostredí. Vedecké databázy svojim zameraním a rozsahom poskytujú informačnú podporu vedy a výskumu na Slovensku.

                                                  https://eiz.cvtisr.sk/

Open Access môžeme definovať ako voľný a neobmedzený prístup k výsledkom vedeckého výskumu. Kontaktná kancelária pre Open Access pôsobiaca na pôde CVTI SR Vám pomôže získať prehľad o tom, čo je otvorený prístup a otvorená veda, aké sú cesty otvoreného publikovania a aké sú benefity a dopady otvoreného prístupu.

                                                 https://openaccess.cvtisr.sk/

Posledný update stránky: 2021-06-23 12:50