Prečo?

banner Prečo?

V rámci projektu Dikymoc.sk v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR je vyhlásená interaktívna súťaž, ktorá deťom prináša veľké dobrodružstvo a motivuje spolupracovať dve rôzne generácie - deti v materských školách so žiakmi základných a stredných škôl.  

Do súťaže sa môže zapojiť každá materská škola a súťažnou úlohou je motivovať deti, aby sa začali zamýšľať nad fungovaním nášho sveta a pýtali sa PREČO?

Každá zapojená materská škola môže poslať ľubovoľný počet otázok, minimálne však 10 a musí byť zapísaná v kompletne vyplnenej sprievodke.

Úlohou starších detí (8. a 9. ročník ZŠ a SŠ) bude priniesť v úlohe mentorov originálne, kreatívne a vtipné odpovede na minimálne 5 súťažných otázok, ktorým deti aj porozumejú. Odpovede môžu byť formou interaktívnych hier, priestorových objektov, multimediálnej prezentácie, výtvarného výkladu či iného kreatívneho stvárnenia.

Spomedzi všetkých zapojených materských škôl vyžrebujeme výhercov, pre ktorých máme nachystané super ceny. Mená výhercov nájdete v sekcii finalisti a víťazi dňa 3.11. 2015

Súťažnú tému pre žiakov 8. a 9. ročníkov základnej školy i stredoškolákov bude zverejnená najneskôr dňa 20. 8. 2015. Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na www.dikymoc.sk.

 

 

Posledný update stránky: 2015-07-09 09:11