Festival vedeckých filmov

Festival vedeckých filmov je jednou z mnohých aktivít Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci projektu PopVaT – popularizácia vedy a techniky na Slovensku. Festival má za cieľ prostrednítvom prehliadky vybraných filmových diel popularizovať vedu a techniku a priblížiť ju verejnosti..

V rámci Festivalu vedeckých filmov sa môžete zapojiť do súťaže pre mladých ľudí o najlepšie video do 3 minút na tému Veda a technika - minulosť, prítomnosť a budúcnosť..

Viac informácií o festivale vedeckých filmov a o súťažiach nájdete na www.fvf.cvtisr.sk

banner Festival vedeckých filmov

Posledný update stránky: 2015-04-15 09:57