KLUB AKČNÝCH HRDINOV

banner Klub akčných hrdinov

Edukačno-mentorský portál pre deti a mládež Slovenska www.dikymoc.sk vyhlasuje prvý ročník interaktívnej ankety s názvom „KLUB AKČNÝCH HRDINOV". 

Úlohou mladých je nájsť „najcoolerskejších“ vynálezcov v hre, ktorí sa stanú jeho členmi a ten kto získa najviac hlasov získa Zlatého Pipa pre rok 2015. Mladí za pomoc môžu získať ceny.  

Hlasovať za členov KLUBU AKČNÝCH HRDINOV môže každý, koho vek neprekročil 30 rokov.  

Hlasovanie prebieha v dvoch hlavných kolách:

1. kolo
V prvom kole je úlohou naštudovať profily všetkých akčných hrdinov a neobmedzene hlasovať za svojich favoritov.
Online hlasovanie prebieha od 1. 6. 2015 do 20. 10. 2015.

2. kolo
V druhom kole bude priblížených 40 akčných hrdinov  s najvyšším počtom hlasov ku dňu 30. 7. 2015 prostredníctvom video vizitiek. Tie sú dostupné od 7. 9. 2015 na stránke dikymoc.sk.
Naďalej bude možné posielať hlasy svojim favoritom.  
Online hlasovanie trvá do 20.10. 2015. Hlasovať je možné za všetkých nominovaných akčných hrdinov (teda nie len 40 s video vizitkami). 

Počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku bude do KLUBU AKČNÝCH HRDINOV oficiálne uvedených 7 najcoolerskejších vynálezcov v hre pre rok 2015, ktorí získajú Zlatého Pipa. Členom KLUBU AKČNÝCH HRDINOV pre rok 2015 sa stane prvých 7 najcoolerskejších vynálezcov v hre, ktorí v online hlasovaní získajú najvyšší počet hlasov.  

Online hlasovanie
Rozhodni svojimi hlasmi o tom, kto je podľa teba najcoolerskejším vynálezcom v hre a má byť členom KLUBU AKČNÝCH HRDINOV. Hlasovať môžeš neobmedzene až do 20. 10. 2015. Za tvoju pomoc môžeš získať supiš cool ceny, ktoré som pre teba pripravil.   

Partneri
Vyhlasovateľ: Šedý medveď, o. z. , www.dikymoc.sk
Hlavný partner: Centrum vedecko-technických informácií SR

Partneri: Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Komenského v Bratislave.

Projekt sa realizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

 

Posledný update stránky: 2015-07-09 09:50