Vyjadrenie generálneho riaditeľa CVTI SR

Aktivity a zodpovednosti Centra vedecko-technických informácií SR sa rozšírili o tie, ktoré zastrešoval Ústav informácií a prognóz školstva. Stalo sa tak 1. januára 2014 rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.   

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodnutím o zrušení rozpočtovej organizácie Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) zo dňa 5. decembra 2013 ruší túto organizáciu a k 1. januáru 2014  ju zlučuje s CVTI SR. 

  „Toto rozhodnutie vnímame ako vyjadrenie dôvery ministerstva v naše skúsenosti v oblasti podpory vedy a výskumu. Zároveň však aj ako snahu spájať sily v prospech týchto aktivít a rozširovať ich o nové. V tomto prípade tie, ktoré zastrešuje zlúčená ÚIPŠ. Veľmi si vážime možnosť spolupracovať s profesionálnym tímom, ktorý zabezpečoval činnosť ÚIPŠ. Samozrejme  úlohy vyplývajúce zo zlúčenia sa s inou inštitúciou sú pre nás výzvou a veríme, že ich spoločne zvládneme,“ povedal  na margo zlúčenia Ján Turňa, generálny riaditeľ CVTI SR.

Do pôsobnosti zaniknutého ÚIPŠ patrí informačná podpora riadenia a rozvoja tých oblastí, ktoré sú v kompetencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Organizačnými zložkami vtedajšieho ÚIPŠ sú aj školské výpočtové strediská, a tiež Múzeum špeciálneho školstva v Levoči a Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave.   

Posledný update stránky: 2014-02-10 13:26