Povinne zverejňované zmluvy uzavreté v roku 2013

Obstarávateľ:

  • názov: Centrum vedecko-technických informácií SR
  • sídlo:   Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
  • IČO:    151882
  • rezort: Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu, SR

Číslo zmluvy Názov zmluvy Dodávateľ
názov, sídlo, IČO
Hodnota/€ Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti do Poznámka
195/CVTISR/2013 Havarijné poistenie auta Poisťovna Kooperatíva
Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava
00585441
200,16 EUR 5.12.2013 4.1.2014 4.12.2014
193/CVTISR/2013 Havarijné poistenie auta Poisťovna Kooperatíva
Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava
00585441
200,47 EUR 5.12.2013 4.1.2014 4.12.2014
194/CVTISR/2013 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Poisťovna Kooperatíva
Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava
00585441
98 EUR 5.12.2013 4.1.2014 4.12.2014
192/CVTISR/2013 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Poisťovna Kooperatíva
Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava
00585441
110,50 EUR 5.12.2013 4.1.2014 4.12.2014
196/CVTI SR/2013 Zmluva o podnájme nebytových priestorov v Bruseli ČEZ, a.s.
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
45274649
4.157,21 EUR bez DPH 31.12.2013 4.1.2014 31.12.2014 štvrťročne
191/NISPEZ, NITT SK/2013 Kúpna zmluva – reklamné predmety pre potreby realizácie projektov Cortesa, s.r.o.
Ostredková 8, 821 02 Bratislava
36357821
19 839,60 EUR s DPH 27.12.2013 30.12.2013 Rok od uzavretia, resp. do naplnenie zmluvy/dodávky
190/CVTISR/2013 Zmluva o dielo na zabezpečenie zimnej údržby MAPEKA spol. s r.o.
Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava
36688843
2 280,- EUR s DPH/mesačne 20.12.2013 21.12.2013 31.3.2013
189/NITT/2013 Kúpna zmluva MARSANN IT, s.r.o. – LenovoOnline
Einsteinova 23, 85101 Bratislava
45821987
7580,83 EUR s DPH 20.12.2013 21.12.2013 neuvedený
183/CVTISR/2013 Zmluva o dielo EMM spol. s r.o.
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
17316260
5940 EUR s DPH 18.12.2013 20.12.2013 neurčito
188/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Juraj Littva
Liptovské Sliače, Záhrady 586/35, 034 84 Ružomberok
0 EUR s DPH 2.12.2013 20.12.2013 neurčito
187/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Prof.Ing.Alica Kalašová, PhD.
Kollárova 24, 010 01Žilina
0 EUR s DPH 6.12.2013 20.12.2013 neurčito
186/CVTISR/2013 Dohoda o odmene JUDr.Ján Pokorný
Anenská č.1, 811 05 Bratislava
17328292
500 EUR bez DPH 16.12.2013 20.12.2013 neurčito
184/NISPEZ/2013 Zmluva o rozvoji funkcionalít informačného systému SK CRIS InterWay, spol. s r.o
Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
35728531
150000 EUR s DPH 18.12.2013 19.12.2013 Licencie platné bez časového obmedzenia
185/PopVaT/2013 Zmluva o nájme PARI, s.r.o.
Streženická cesta 45, 020 01 Púchov / nový vlastník predmetu nájmu MATADOR HOLDING, a.s., Stráženická cesta 45, 020 01 Púchov.
36332551
Mesačné nájomné od 1.4.2014 do 31.10.2015 13959 € bez DPH, od 1.11.2015 do 31.3.2019 7641,67€ bez DPH 11.10.2013 18.12.2013 31.3.2019
172/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Pavol Šajgalík, prof. RNDr. DrSc.
Záhradnícka 74, 82108 Bratislava
EUR s DPH 19.11.2013 6.12.2013 Doba neurčitá
171/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Viliam Lauko, prof. RNDr., CSc.
J. Bottu 49, 91701 Trnava
EUR s DPH 15.11.2013 6.12.2013 doba neurčitá
174/NITT/2013 Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - objednávateľ
Šrobárova 2, 041 80 Košice
397768
0 EUR s DPH 29.11.2013 6.12.2013 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
180/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Daniela Welnitzová
Pri Šajbách 28, 831 06 Bratislava
8.11.2013 4.12.2013 neurčito
182/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Jozef Chavko
Ľubovniaska 14, 851 07 Bratislava
15.11.2013 4.12.2013 neurčito
177/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela František Ďurovský, Ing.
Moravská 27, 040 04 Košice
22.11.2013 4.12.2013 neurčito
181/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Juraj Sedláček, ThDr., PhD., DiS.
Rozvadze 434, 913 11 Trenčianske Stankovce
20.11.2013 4.12.2013 neurčito
178/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Ján Hoľma
Vitanová 316, pošta Liesek 027 12
11.11.2013 4.12.2013 neurčito
179/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Aurel Burger
Nábrežná 19, 085 01 Bardejov
14.11.2013 4.12.2013 neurčito
176/CVTISR/2013 Zmluva o spolupráci Obstarávateľ: CVŽV Nitra
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
42122007
500 EUR 25.11.2013 3.12.2013 neurčito dodávateľ je CVTI SR
175/CVTISR/2013 Zmluva o spolupráci Obstarávateľ: UK Bratislava
Šafárikovo námestie 6, 81606 Brtaislava
00397865
500 EUR 8.11.2013 27.11.2013 neurčito dodávateľ je CVTI SR
170/SEE SIENCE/2013 Zmluva o dielo Vedecká hračka, občianske združenie
Švermova 26, Banská Bystrica
31750532
10500 EUR bez DPH 7.11. 2013 22.11. 2013 28.11.2014 Projekt SEE SCIENCE
169/PK/2013 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO ADVAL s.r.o.
Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava
45001154
6600 EUR bez DPH 20.11.2013 21.11.2013 31.12.2014
160/NITT/2013 Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb Technická univerzita vo Zvolene - objednávateľ
ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
397440
0 EUR s DPH 25.10.2013 21.11.2013 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
168/NITT/2013 ZMLUVA o službách - Poskytovanie právneho a ekonomického poradenstva Legal Advisory Group, s.r.o.
Stavbárska 7, Bratislava 821 07
35967081
4 200,- EUR s DPH 11.11.2013 20.11.2013 31.12.2014
166/CVTISR/2013 Zmluva o spolupráci Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
00598429
0 EUR s DPH 13.11.2013 14.11.2013 neurčito
167/NITT/2013 Zmluva o dielo InterWay, s.r.o.
Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava
35728531
149750 EUR bez DPH 12.11.2013 14.11.2013 12.02.2016
165/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela PhDr. Blažena Schenková
Bratislava, Mikovíniho 11
0 EUR s DPH 11.11.2013 14.11.2013 neurčito
164/CVTISR/2013 Zmluva o vzájomnej spolupráci VŠMU Bratislava, Filmová a televízna fakulta v Bratislave
Ventúrská 3, Bratislava
00397431
17 985 EUR bez DPH 7.11. 2013 13.11. 2013 31.1.2014
163/2013 Zmluva o reklame ASBIS SK spol. s r.o.
Tuhovská 33, 831 06 Bratislava
31382541
833,34 EUR s DPH 11.11.2013 12.11.2013
162/CVTISR/2013 Zmluva o prevode predplatiteľského kmeňa
priloha
Perfekt, a.s.
Zimná č. 8, 821 02 Bratislava
680303
EUR s DPH 8.11.2013 12.11.2013
161/NCP/2013 Zmluva o reklame Slovenské elektrárne, a. s.
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
35829052
4 000,- EUR s DPH 24.10.2013 9.11.2013 31.12.20123
159/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Radoslav Bielek, Ing.
Bauerova 9, 040 23 Košice, Slovenská republika
0 EUR s DPH 30.10.2013 9.11.2013 doba neurčitá
158/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Jozef Májsky, RNDr.
I.Krasku 6, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
0 EUR s DPH 30.10.2013 9.11.2013 doba nuerčitá
157/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Martin Putala, doc. RNDr. PhD.
Podkerepušky 2, 841 06 Bratislava, Slovenská republika
0 EUR s DPH 24.10.2013 9.11.2013 doba neurčitá
156/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Miroslav Saniga, doc. Ing. CSc.
Vyšná 754, 034 74 Liptovské Revúce, Slovenská republika
0 EUR s DPH 23.10.20123 9.11.2013 doba nuerčitá
155/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Štefan Luby, prof. DrSc.
Ľ. Zúbka 11, 841 1 Bratislava, Slovenská republika
0 EUR s DPH 23.10.2013 9.11.2013 doba nuerčitá
154/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Matej Považaj, PaedDr., CSc.
Hrobákova 38, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
0 EUR s DPH 22.10.2013 9.11.2013 doba neurčitá
153/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Juraj Reska, Ing.
Sibírska 52, 831 02 Bratislava, Slovenská republika
0 EUR s DPH 25.10.2013 9.11.2013 doba neurčitá
152/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Matúš Matejíček, Bc.
Komárnická 14, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
0 EUR s DPH 21.10.2013 9.11.2013 doba neurčitá
151/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Radomír Mlýnek, Ing.
Baltická 7, 040 12 Košice, Slovenská republika
0 EUR s DPH 17.10.2013 9.11.2013 doba neurčitá
150/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Ľubomír Kováč, doc. RNDr., CSc.
Juhoslovanská 17, 040 01 Košice, Slovenská republika
0 EUR s DPH 21.10.2013 9.11.2013 doba neurčitá
149/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Tomáš Trstenský, Mgr., Bc.
Tulská 97, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika
0 EUR s DPH 17.10.2013 9.11.2013 doba neurčitá
148/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Miroslav Kulfan, RNDr., CSc.
Pavla Horova 19, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
0 EUR s DPH 21.10.2013 9.11.2013 doba neurčitá
147/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Jozefa Hrušková
Švábska 47, 080 05 Prešov, Slovenská republika
0 EUR s DPH 16.10.2013 9.11.2013 doba neurčitá
146/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Martin Venhart
Konopná 5, 90025 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
0 EUR s DPH 17.10.2013 9.11.2013 doba neurčitá
145/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Tatiana Žáryová, PhDr.
Švabinského 12, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
0 EUR s DPH 18.10.2013 9.11.2013 doba neurčitá
144/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Kristian Petrík, Mgr., PhD.
Šancova 56, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
0 EUR s DPH 21.10.2013 9.11.2013 doba neurčitá
143/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Zdeněk Komárek, RNDr.
Užhorodská 17, 070 01 Michalovce, Slovenská republika
0 EUR s DPH 17.10.2013 9.11.2013 doba neurčitá
142/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Katarína Matejíčková
Komárnická 14, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
0 EUR s DPH 25.10.2013 9.11.2013 doba nuerčitá
141/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Jozef Krchniak, Ing..
Ondavksá 2, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
0 EUR s DPH 25.10.2013 9.11.2013 doba neurčitá
140/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Eduard Kostolanský, Mgr. PhD.
Tománkova 1, 841 05 Bratislava, Slovenská republika
0 EUR s DPH 24.10.2013 9.11.2013 doba neurčitá
139/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Ján Klučár
Za sokolovňou 5, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
0 EUR s DPH 22.10.2013 9.11.2013 doba neurčitá
138/CVTISR/2013 Zmluva o vytvorení diela Roman Kadlec, Ing.
Majerníkova 32, 841 05 Bratislava, Slovenská republika
0 EUR s DPH 25.10.2013 9.11.2013 doba neurčitá
137/CVTISR/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Univerzita Komenského v Bratislave/Prírodovedecká fakulta - prenajímateľ
Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 16
39786506
1 090,- EUR s DPH 17. 10. 2013 30.10.2013 16.11.2013 nájomca je CVTI SR
135/CVTISR/2013 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme plynovej kotolne VUIS – CESTY spol. s r.o. - obstarávateľ
Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava
17310229
398,33 EUR s DPH / kvartál 22.10.2013 1.1.2014 31.12.2015 dodávateľ je CVTI SR
136/NCP/2013 Rámcová dohoda o zabezpečovaní služieb na podujatiach CVTI SR Ing. Peter Bača, AUVICO
Tematínska 3231/2, 851 05 Bratislava
32198213
18 000,- EUR s DPH 28.10.2013 30.10.2013 31.10.2014
122/CVTISR/2013 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu SR – Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN - obstarávateľ
Gen. Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok
31936415
Bezodplatne 19.9.2013 Na dobu max. dvoch rokov dodávateľ je CVTI SR
131/CVTISR/2013 Zmluva o prevode správy - hnuteľného majetku SR – Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN
Gen. Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok
31936415
Bezodplatný prevod 12.9.2013 25.9.2013 Na dobu neurčitú
130/CVTISR/2013 Zmluva o prevode správy - nehnuteľného majetku SR – Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN
Gen. Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok
31936415
Bezodplatný prevod 12.9.2013 19.9.2013 Na dobu neurčitú
129/NCP/2013 Zmluva o dielo FURIA FILM, spol.s.r.o.
Ferienčíková 1, 811 08 Bratislava
36681971
24 970,008 EUR s DPH 11.10.2013 12.10.2013 31.12.2013
128/NCP/2013 Zmluva o dielo FURIA FILM, spol.s.r.o.
Ferienčíková 1, 811 08 Bratislava
36681971
25 410,012 EUR s DPH 11.10.2013 12.10.2013 31.12.2013
127/NCP/2013 Zmluva o dielo Monarch, a.s.
Drotárska 56, 811 02 Bratislava
31325645
28 320,- EUR s DPH 11.10.2013 12.10.2013 31.12.2013
126/NCP/2013 Zmluva o dielo Monarch, a.s.
Drotárska 56, 811 02 Bratislava
31325645
28 320,- EUR s DPH 11.10.2013 12.10.2013 31.12.2013
125/NCP/2013 Zmluva o dielo Ivo Brachtl
Povraznícka 11, 811 07 Bratislava
17404487
28 320,- EUR s DPH 11.10.2013 12.10.2013 31.12.2013
124/NCP/2013 Zmluva o dielo Ivo Brachtl
Povraznícka 11, 811 07 Bratislava
17404487
28 320,- EUR s DPH 11.10.2013 12.10.2013 31.12.2013
134/PK/2013 Nákup vysielacieho času v TA3 C.E.N. s. r. o.
Gagarinova 12, 821 05 Bratislava
35780886
23 035,- EUR s DPH 25.10.2013 26.10.2013 25.11.2013
133/NITT/2013 Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb Obstarávateľ: Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. Novembra, 080 01 Prešov
17070775
0 EUR s DPH 15.10.2013 23.10.2013 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
132/CVTI SR/2013 Zmluva o udelení licencie na televízne vysielanie Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina 845 45 Bratislava
47232480
0 EUR s DPH 14.10.2013 16.10.2013 31.12.2020
123/CVTISR/2013 Zmluva o spolupráci Obstarávateľ - Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
5000 EUR 24.9.2013 12.10.2013 neurčito dodávateľ je CVTI SR
119/CVTISR/2013 ZMLUVA O poskytovaní technickej podpory a servisu na knižničný systém DaWinci SVOP, s.r.o.
Líščie údolie 59, 841 04 Bratislava
30775264
12500 EUR bez DPH 30.9.2013 1.10.2013 30.9.2015
120 /PK/2013 Poistná zmluva – poistenie majetku DC VaV 2.fáza AIG Europe Limited
AC Diplomat Palisády 29, 811 06 Bratislava
47241128
3160 EUR 27.9.2013 1.10.2013 14.6.2014
118/PK/2013 Zmluva o dielo a Licenčná zmluva Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.
Štefánikova 19, 811 05 Bratislava
37929551
190.000 EUR bez DPH 23.9.2013 24.9.2013 30.11.2013
117/PK/2013 Nákup vysielacieho času TA3 IMI Trade, s.r.o.
Jánošíkova 21, 010 01 Žilina
31565531
7 080,- EUR bez DPH 19.9.2013 22.9.2013 27.9.20123
116/PK/2013 Zmluva o uložení dát archívov SUWECO CZ s.r.o.
Klečákova 347, 180 21 Praha 9
25094769
0 EUR s DPH 11.9.2013 22.9.2013 dobu neurčitú
115/PK/2013 Nákup vysielacieho času FUN MEDIA GROUP a.s.
Leškova 5, 811 04 Bratislava
44845995
6163,08 EUR bez DPH 19. 09. 2013 20. 09. 2013 27.09.2013
114/CVTISR/2013 Dodatok č.1 k ZMLUVE O DAŇOVOM PORADENSTVE Ing. Viliam Kupec PhD.
Kapitulská 14, 917 00 Trnava
17 698 430
EUR s DPH 01.08.2013 20.09.2013 na dobu neurčitú
112/SEE SCIENCE/2013 Zmluva o dielo Vedecká hračka, oz
Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica
31750532
1 800,- EUR s DPH 10.09.2013 19.09.2013 15.10.2013 Projekt SEE Science
111/CVTI SR/2013 Zmluva na riešenie normalizačných úloh Obstarávateľ: Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN)
Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4
31753990
100 EUR s DPH 24. 4. 2013 24. 4. 2013 Zmluva na dobu určitú dodávateľ je CVTI SR
110/CVTISR/2013 Zmluva na riešenie normalizačných úloh Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN) - objednávateľ
Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4
31753990
150,- EUR s DPH 24.4.2013 18.9.2013 15.8.2013 dodávateľ je CVTI SR
109/CVTISR/2013 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci zo dňa 16.04.2012 Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
00598429
4000 EUR 11.9.2013 18.9.2013 neurčito
104/CVTISR/2013 Zmluva o kúpe a predaji Digital Visions spol. s.r.o.
Kladnianska 60, 821 05 Bratislava
31343180
0 EUR s DPH 21.8.2013 18.9.2013 neurčito
108/CVTISR/2013 Dohoda č.1 k zmluve o spolupráci č. 12/190103/2013-SPOL Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 16.9.2013 18.9.2013 neurčito
107/CVTISR/2013 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci č. 12/190103/2013-SPOL Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 16.9.2013 18.9.2013 neurčito
106/CVTISR/2013 Dohoda k zmluve o spolupráci č. 11/190103/2013-SPOL Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 16.9.2013 18.9.2013 neurčito
105/CVTISR/2013 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci č. 11/190103/2013-SPOL Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 16.9.2013 18.9.2013 neurčito
103/NITT/2013 Zmluva o službách Ingenium Slovakia s.r.o.
Vajanského 29/5953, 917 01 Trnava
44897855
5000 EUR 9.9.2013 10.9.2013 31.12.2014
102/CVTISR/2013 Zmluva o spolupráci Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
00586927
25000 EUR s DPH 9.9.2013 10.9.2013 neurčito
101/CVTISR/2013 Zmluva o spolupráci Obstarávateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
5000 EUR s DPH 2.9.2013 5.9.2013 neurčito dodávateľ je CVTI SR
100/CVTISR/2013 Zmluva o spolupráci Obstarávateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
1000 EUR s DPH 2.9.2013 5.9.2013 neurčito dodávateľ je CVTI SR
99/CVTISR/2013 Zmluva o spolupráci Obstarávateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
5000 EUR s DPH 27.8.2013 3.9.2013 neurčito dodávateľ je CVTI SR
98/PK/2013 Zmluva o poskytovaní služieb TNS Slovakia, s.r.o.
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
31406246
14100 EUR bez DPH 28.8.2013 3.9.2013 31.8.2015
97/CVTISR/2013 Zmluva o spolupráci Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
00598429
1000 EUR s DPH 19.8.2013 19.8.2013 neurčito
96 /PK/2013 Zmluva o poskytnutí právneho poradenstva Mgr. Martin Valo advokát
Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8, Česká republika
66249848
6000 EUR bez DPH 15.8.2013 16.8.2013 1.6.2014
95/CVTISR/2013 Kúpna zmluva Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. - odberateľ
Vajnorská 137, Bratislava
35792281
podľa počtu predaných kusov 24.6. 2013 6.8.2013 31.12.2013 časopis Quark, dodávateľ je CVTI SR
93/CVTI SR/2013 DOHODA o ukončení Vykonávacej zmluvy 3 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ & BOHUNICKÝ s.r.o.
Lermontovova 18, 811 05 Bratislava
35967421
0 EUR s DPH 25. 07. 2013 27. 07. 2013 neurčito
92/CVTI SR/2013 DOHODA o ukončení Vykonávacej zmluvy 2 Advokátska kancelária Dvorecký & Bohunický, s.r.o.
Lermontovova 18, 811 05 Bratislava
35967421
0 EUR s DPH 25. 07. 2013 27. 07. 2013 neurčito
91/CVTI SR/2013 DOHODA o ukončení Vykonávacej zmluvy 1 Advokátska kancelária Dvorecký & Bohunický, s.r.o.
Lermontovova 18, 811 05 Bratislava
35967421
0 EUR s DPH 25. 07. 2013 27. 07. 2013 neurčito
89/PK/2013 Rámcová zmluva o dielo X print s.r.o.
Trnavské Mýto 1, 831 04 Bratislava
35742097
11367,60 EUR s DPH 16.7.2013 19.7.2013
88/NITT/2013 Zmluva na implementáciu funkčných rozšírení redakčného systému Buxus podľa priebežných softvérových zmien a aktualizácií. UI 42 spol. s r.o.
Sibírska 62, 831 02 Bratislava
35713003
9611,40 EUR s DPH 16.7.2013 18.7.2013
87/CVTISR/2013 Zmluva o spolupráci Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied - objednávateľ
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
598429
4 000,- EUR s DPH 15.7.2013 17.7.2013 dodávateľ je CVTI SR
86/NITT/2013 Zmluva o vytvorení diela a Licenčná zmluva Mgr. Ivan Petkov
Na Vŕšku 12, 811 01 Bratislava
4800 EUR s DPH 28.6.2013 4.7.2013
85/CVTISR/2013 Kúpna zmluva Slovenská pošta s.r.o
Partizanska cesta 9, Banská Bystrica
36631124
podľa počtu predaných kusov 28.6. 2013 2.7.2013 doba neurčitá časopis Quark - dodávateľ je CVTI SR
84/CVTISR/2013 Kúpna zmluva ARES, spol. s r.o.
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
31363822
podľa počtu predaných kusov 28.6. 2013 2.7.2013 na dobu neurčitú časopis Quark - dodávateľ je CVTI SR
80/CVTISR/2013 Zmluva o dielo MAPEKA, s.r.o.
Pútnická7583/82,, 841 06 Bratislava
36688843
12 632,10 EUR s DPH 28.6.2013 29.6.2013
81/NITT/2013 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti prieskumu povedomia cieľových skupín v súvislosti s aktivitami Zadávateľa MB Production, s.r.o.
A. Hlinku 13/366, Zeleneč 919 21
45385556
9250 EUR bez DPH 28.06.2013 29.06.2013 31.12.2014
79/CVTISR/2013 Zmluva o obsluhe plynovej kotolne a ostatných technických zariadení Miloš Danada – DOMSUBYT
Miletičova č.1, 821 08 Bratislava
34537139
18 EUR s DPH/deň 27.6.2013 1.1.2014 18 mesiacov od dátumu účinnosti
78/CVTISR/2013 Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení Euro Výťahy, s.r.o.
Mateja Bela 7, 811 06 Bratislava
46264388
290,40 EUR s DPH/mesiac 26.6.2013 1.9.2013 3 roky od dátumu účinnosti
77/SEE SCIENCE/2013 Dohoda o postúpení práv Marketing and Business Group s.r.o, Perfekt a.s.
Palisady 33, Bratislava
43901111
50000 EUR s DPH 25.6.2013 27.6.2013 doba neurčitá
76/NITT/2013 Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied - objednávateľ
Dúbravská cesta 9, 84503 Bratislava
166537
0 EUR s DPH 18.6.2013 19.6.2013 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
75/NITT/2013 Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb Slovenská technická univerzita v Bratislave - objednávateľ
Vazovova 5, 81243 Bratislava
397687
0 EUR s DPH 23.5.2013 26.6.2013 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
74/NITT/2013 Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
42122007
0 EUR s DPH 18.06.2013 25.6.2013 31.12.2014
73/NITT/2013 Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied - objednávateľ
Dúbravská cesta 9, 84503 Bratislava
166596
0 EUR s DPH 6.6.2013 15.6.2013 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
72/NITT/2013 Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied - objednávateľ
Dúbravská cesta 9, 84541 Bratislava
568927
0 EUR s DPH 13.6.2013 19.6.2013 31.12.2014
71/NITT/2013 Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb Vysoká škola výtvarných umení - objednávateľ
Hviezdoslavovo námestie 18, 81437 Bratislava
157805
0 EUR s DPH 16.5.2013 19.6.2013 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
70/CVTISR/2013 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370
0 EUR s DPH 14.5.2013 12.6.2013 na dobu neurčitú
69/PK/2013 Dátové centrum pre výskum a vývoj – 2.fáza ATOS IT Solutions and Services s.r.o.
Einsteinova 11, 851 01 Bratislava
45650276
6 625 000 EUR bez DPH 18.6.2013 19.6.2013 18.6.2014
68/CVTISR/2013 Zmluva o spolupráci Žilinská univerzita v Žiline - objednávateľ
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
397563
1 000,- EUR s DPH 28. 5. 2013 30. 5. 2013 dodávateľ je CVTI SR
67/CVTISR/2013 Zmluva o spolupráci Žilinská univerzita v Žiline - objednávateľ
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
397563
1 000,- EUR s DPH 28. 5. 2013 30. 5. 2013 dodávateľ je CVTI SR
66/CVTISR/2013 Zmluva o spolupráci Žilinská univerzita v Žiline - objednávateľ
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
397563
2 000,- EUR s DPH 28. 5. 2013 30. 5. 2013 dodávateľ je CVTI SR
65/NITT/2013 Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb Technická univerzita v Košiciach - objednávateľ
Letná 9, 042 00 Košice
397610
0 EUR s DPH 17. 5. 2013 30. 5. 2013 31. 12. 2014 dodávateľ je CVTI SR
64/NITT/2013 Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb Žilinská univerzita v Žiline - objednávateľ
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
397563
0 EUR s DPH 17. 5. 2013 30. 5. 2013 31. 12. 2014 dodávateľ je CVTI SR
63/CVTISR/2013 ZMLUVA o prevode vydavateľského oprávnenia k periodickej tlači Perfekt, a.s.
Zimná č.8, 821 02 Bratislava
00680303
23 000,- EUR + DPH 23. 5. 2013 25. 5. 2013 Quark
62/NITT/2013 Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied - objednávateľ
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
598429
0 EUR s DPH 22. 5. 2013 23. 5. 2013 31. 12. 2014 dodávateľ je CVTI SR
61/NITT/2013 Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied - objednávateľ
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
586919
0 EUR s DPH 22. 5. 2013 23. 5. 2013 31. 12. 2014 dodávateľ je CVTI SR
60/NITT/2013 Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied - objednávateľ
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
598453
0 EUR s DPH 22. 5. 2013 23. 5. 2013 31. 12. 2014 dodávateľ je CVTI SR
59/NITT/2013 Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb Univerzita Komenského v Bratislave - objednávateľ
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
00397865
0 EUR s DPH 14. 5. 2013 21. 5. 2013 dodávateľ je CVTI SR
58/NCP/2013 Kúpna zmluva č. 1/2013 (Dodanie fotografií) Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
00161667
100,- EUR s DPH 14. 5. 2013 15. 5. 2013 31. 5. 2013
57/CVTISR/2013 Zmluva o výpožičke Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - objednávateľ
Stromová 1, 813 30 Bratislava
164381
podľa spotreby energií a služieb 10. 5. 2013 15. 5. 2013 15. 5. 2018 dodávateľ je CVTI SR
53/CVTISR/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov BEMI servis, s.r.o. - objednávateľ
Ďumbierska 6/A, 831 01 Bratislava
46520091
105,50 EUR s DPH mesačne 20. 2. 2013 15. 5. 2013 15. 5. 2016 dodávateľ je CVTI SR
52/NCP/2013 Mediálny plán - Nákup vysielacieho času RADIO PRODUCTION HOUSE, s.r.o.
Rozmarínova 9, 821 04 Bratislava
45880042
49 999,50 EUR s DPH 2.5.2013 10.5.2013 31.12.2013
51/NCP/2013 Dohoda o poskytnutí digitálnych záberov Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2, 969 00 Banská Štiavnica
35998652
0 EUR s DPH 22. 4. 2013 11. 5. 2013 31. 10. 2013
50/NCP/2013 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu Symphonic News Quartet, Tatiana Bobeková
Novomeského 42, 902 01 Pezinok
50,- EUR s DPH 29. 4. 2013 11. 5.2013 25. 5. 2013
49/NCP/2013 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu Symphonic News Quartet, Magdaléna Izakovičová
Suchá nad Parnou 166, 911 01 Trnava
50,- EUR s DPH 29. 4. 2013 11. 5. 2013 25. 5. 2013
48/NCP/2013 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu Symphonic News Quartet, Eva Brunclíková
Račianska 89, 831 02 Bratislava
50,- EUR s DPH 29. 4. 2013 11. 5. 2013 25. 5. 2013
47/NCP/2013 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu Symphonic News Quartet, Miroslav Starjak
Zálužice č. 200, 07234 Michalovce
300,- EUR s DPH 29. 4. 2013 11. 5. 2013 25. 5. 2013
46/NCP/2013 Zmluva o výpožičke výstavy „Biomimetika“ Československá mikroskopická společnosť
Vídeňská 1083, 140 20 Praha 4
15549666
0 EUR s DPH 2. 5. 2013 10. 5. 2013 31. 5. 2013
45/NITT/2013 Zmluva o zabezpečení odbornej literatúry Slovenský ústav technickej normalizácie
Karloveská 63, 840 00 Bratislava
31753990
590,- EUR bez DPH 25.4.2013 26.4.2013 neurčito
44/PK/2013 Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 26.2.2009 SUWECO CZ
Kostelec u Křížku 156, 251 68 Štiřín, ČR
25094769
0 EUR s DPH 19. 04. 2013 25. 04. 2013 neurčito
43/CVTISR/2013 Zmluva o spolupráci Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava 16
00397865
1 000,- EUR s DPH 26.03.2013 23.04.2013
41/CVTI/2013 Zmluva o spolupráci Žilinská univerzita Žilina
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
500,- EUR s DPH 15.4.2013 17.4.2013 neurčito
40/PK/2013 Vykonávacia zmluva na právne služby – NITT SK ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ & BOHUNICKÝ s.r.o.
Lermontovova 18, 811 05 Bratislava
35967421
4 698,- EUR s DPH 10. 04. 2013 17. 04. 2013 neurčito
39/PK/2013 Vykonávacia zmluva na právne služby – NCTT ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ & BOHUNICKÝ s.r.o.
Lermontovova 18, 811 05 Bratislava
35967421
6 786,- EUR s DPH 10. 04. 2013 17. 04. 2013 neurčito
38/PK/2013 Vykonávacia zmluva na právne služby – archívy EIZ ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ & BOHUNICKÝ s.r.o.
Lermontovova 18, 811 05 Bratislava
35967421
7 848,- EUR s DPH 10. 04. 2013 17.04.2013 neurčito
37/CVTISR/2013 Kúpna zmluva – kancelárske potreby LIBRA RBK, s.r.o.
Salvova 3, 034 01 Ružomberok, pob. Hlinická 2/A, 831 52 Bratislava
36373532
11 872,72 EUR s DPH 12. 4. 2013 13. 4. 2013 12. 4. 2014
36/NCP/2013 Zmluva o poskytnutí práv k dielu Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
47232480
0 EUR s DPH 5.4.2013 12.4.2013 31.12.2016
42/NITT/2013 Zmluva o zabezpečení odbornej literatúry Partner Technic, spol. s.r.o.
Námestie slobody 17, 811 06 Bratislava
17337879
7530,40 EUR s DPH 17.4.2013 23.4.2013 na dobu neurčitú
35/NCP/2013 Zmluva o vzájomnej spolupráci Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
42157005
1 038,- EUR s DPH 28.3.2013 5.4.2013 31.12.2013
34/CVTISR/2013 Zmluva o dielo – projekt SmartNet BIC Bratislava, s.r.o.
Zochova 5, 811 03 Bratislava
30840007
39 000,- EUR s DPH 3.4.2013 4.4.2013 neurčito
33/NCP/2013 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti reklamy, marketingu a public affairs aktivít zadávateľa Ashton and partners s.r.o.
Dankovského 14, 81103 Bratislava
46039317
8 496,- EUR s DPH 28.03.2013 03.04.2013 28.03.2014
32/SEE SCIENCE/2013 Inominátna zmluva – tvorivo objavné dielne Atlantis n.o.
Hronská 4, Levice
FO
21 500,- EUR s DPH 25.3.2013 28.3.2013 31.8.2013 Projekt SEE SCIENCE
31/CVTISR/2013 Zmluva o poskytnutí služieb STANDLEY Law Group LLP
6300 Riverside Drive, Dublin, Ohio 43017, USA
31-1396700
12 900,- USD 25.3.2013 27.3.2013 neurčito
30/NITT/2013 Zmluva o dielo a licenčná zmluva I.N.P., s.r.o.
Jamnického 20, 841 05 Bratislava
35819634
8 340,- EUR s DPH 22.3.2013 26.3.2013 doba neurčitá
29/CVTISR/2013 Mandátna zmluva – licencie k EIZ SCOPUS Custom Data a SCIVAL Analytics od ELSEVIER, B.V. SUWECO CZ
Kostelec u Křížku 156, 251 68 Štiřín, ČR
25094769
50 000,- EUR s DPH 22. 03. 2013 23. 03. 2013 neurčito
28/CVTISR/2013 Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti s úpravou a rozvojom vybraných funkcionalít aplikačného programového vybavenia „Systém na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií (APS)“ SVOP, s.r.o.
Líščie údolie 59, 841 04 Bratislava
30775264
9 900,- EUR bez DPH 23.1.2013 16.3.2013
27/NITT/2013 Zmluva o spolupráci Ing. Helena Ďurovčíková
Prídavková 9, 841 06 Bratislava
0 EUR s DPH 12.3.2013 15.3.2013 31.12.2014
26/NITT/2013 Zmluva o spolupráci Ing. Katarína Müllerová
Jána Smreka 7, 841 08 Bratislava
0 EUR s DPH 12.3.2013 15.3.2013 31.12.2014
25/PK/2013 Dohoda SUWECO CZ
Klečáková 347, 18021 Praha 9
25094769
0 EUR s DPH 8.3.2013 12.3.2013 31.12.2013
24/PK/2013 CONTENT SERVICES THOMSON REUTERS (SCIENTIFIC) INC.
1500 Spring Garden Street, PA 19130, Pennsylvania, USA
23-1569117
2.990.195,00 EUR s DPH 04.01.2013 07.03.2013 31.12.2015 2015 – option year
23/CVTISR/2013 Zmluva o spolupráci Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava 16
00397865
0 EUR s DPH 4.3.2013 5.3.2013
139/CVTISR/2012 Dodatok č. 1 k zmluve na vykonávanie upratovacích služieb MAPEKA, s.r.o.
Pútnicka 7583/82, 841 06 Bratislava
36688843
1 736,07 EUR s DPH 5.12.2012 2.3.2013 2.4.2013
22/CVTISR/2013 Zmluva o spolupráci č. 12/190103/2013-SPOL Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 27.2.2013 1.3.2013
21/CVTISR/2013 Zmluva o spolupráci č. 11/190103/2013-SPOL Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 27.2.2013 1.3.2013
KZ/CVTISR/2013 Kolektívna zmluva na rok 2013
priloha
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri CVTI SR
Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava 1
31768610
0 EUR s DPH 27.2.2013 28.2.2013 v prílohe je dodatok č. 1 a 2
19/CVTISR/2013 Zmluva o spolupráci Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, 818 06, Bratislava 16
00397865
1000,- EUR s DPH 13.2.2013 23.2.2013
18/CVTISR/2013 Kúpna zmluva – tonery a cartridge CLEAN TONERY, s.r.o.
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
35891866
23 390,- EUR s DPH 20. 2. 2013 23. 2. 2013 20. 2. 2014
17/SEE SCIENCE/2013 Zmluva o poskytnutí užívania elektronického aukčného portálu
priloha
Webiz s.r.o
ČSA 8, 03601 Martin
36838411
1990 EUR s DPH 19. 2. 2013 21. 2. 2013 31.12.2013
16/PK/2013 Zmluva o dodávke softvéru MATLAB Humusoft s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha
40525872
127 113,33 EUR bez DPH 19.2.2013 21.2.2013 21.2.2015
15/NITT/2013 Dohoda o poskytnutí dlhodobých výpožičiek z knižničného fondu Centra vedecko-technických informácií SR Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43, Bratislava
00397687
0 EUR s DPH 8.2.2013 20.2.2013 31.12.2014
14/FORT/2013 AGREEMENT ON PROVISION OF SERVICES - Training Association of European Science & Technology Transfer Professionals
Stationsweg 28 A, 2312 AV Leiden, The Netherlands
27185978
9.990,00 EUR 31. 01. 2013 7.2.2013 15.2.2013 nie je platca DPH
13/NITT/2013 Zmluva o dielo PEREX, a.s.
Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava
00685313
8 388,- EUR s DPH 13.12.2012 31.01.2013 doba neurčitá
12/NCP/2013 Zmluva o prevode ochrannej známky JOURNALISTE STUDIO
Kuklovská 1, 841 04 Bratislava
40967531
5 000,- EUR s DPH 17.1.2013 31.1.2013
10/NITT/2013 ZMLUVA o službách - Zabezpečenie dodávky externých podporných služieb v procese transferu technológií pre Národný systém podpory transferu technológií budovaný v rámci implementácie projektu NITT SK Neulogy, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36740454
661 900,- EUR s DPH 25.1.2013 29.1.2013 31.12.2014 2. dodávateľ: BIC Bratislava, spol. s r.o. , Zochova 5, 811 03 Bratislava, IČO: 30840007
11/SEE SCIENCE/2013 Zmluva o dielo – program pre 2.pilot SEE SCIENCE Festival Dr. Haverlíková
Dopravná 8, 831 06 Bratislava
1 900,- EUR s DPH 7.1.2013 25.1.2013 1.4.2013
9/CVTISR/2013 Dodávka nafty do DC VaV Žilina Dieseltrans
Divinka – Lalinok 29, 013 31 Divina
35119764
0 EUR s DPH 21.1.2013 1.2.2013
8/CVTI SR/2013 Zmluva o spolupráci – centrálne VO na predmet zákazky „Odborné poradenské služby“ Regionálna Obstarávacia Agentúra s.r.o.
Horné Plachtince 75, 991 24 Horné Plachtince
46 792 104
0 EUR s DPH 18. 1. 2013 21. 1. 2013 na dobu neurčitú
7/CVTI SR/2013 Zmluva o spolupráci – centrálne VO na predmet zákazky „Informovanosť a publicita“ Regionálna Obstarávacia Agentúra s.r.o.
Horné Plachtince 75, 991 24 Horné Plachtince
46792104
0 EUR s DPH 18. 1. 2013 21. 1. 2013 na dobu neurčitú
6/NCP/2013 Zmluva o prenájme informačných plôch č. 16/2013 Pre sent, s.r.o,
Súťažná 10, 821 08 Bratislava
35688513
1 800,- EUR s DPH 16.1.2013 21.1.2013 15.12.2013
5/CVTISR/2013 Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti s úpravou a rozvojom vybraných funkcionalít aplikačného programového vybavenia „Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác“ SVOP, s.r.o.
Líščie údolie 59, 841 04 Bratislava
30775264
15 370,- EUR bez DPH 17.1.2013 18.1.2013
4/NCP/2013 Zmluva – Transfer technológií 2/spot RADIO PRODUCTION HOUSE, s.r.o.
Rozmarínova 9, 821 04 Bratislava
45880042
59 199.36 EUR s DPH 14.1.2013 15.1.2013 30.6.2013
3/NITT/2013 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k službe ebrary Albertina icome Batislava, s.r.o.
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
35681811
9870,- EUR s DPH 8.1.2013 11.1.2013 neurčito
2/NITT/2013 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k Wiley online Library SUWECO SK, spol. s.r.o.
Zátišie 10, 831 03 Bratislava
35701439
11036,52 EUR s DPH 8.1.2013 11.1.2013 neurčito
1/CVTISR/2013 Kúpna zmluva SCP Papier Ružomberok a.s.
Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok
36373583
47 926,45 EUR s DPH 7.1.2013 8.1.2013 na dobu neurčitú